Các loại hình doanh nghiệp theo quy định pháp luật

Các loại hình doanh nghiệp theo quy định pháp luật? Khi bước chân vào lĩnh vực kinh doanh, điều đầu tiên mà mọi doanh nhân phải đối mặt là quyết định về loại hình doanh nghiệp mà họ muốn thành lập. Theo quy định pháp luật, có rất nhiều lựa chọn về hình thức doanh nghiệp, mỗi loại mang đến những đặc điểm và lợi ích riêng biệt.

Từ những cá nhân đang đơn độc tự mình mở cửa hàng nhỏ, đến những doanh nghiệp lớn với quy mô quốc tế, luật pháp cung cấp những gương mẫu đa dạng để phù hợp với mọi nhu cầu và mục tiêu kinh doanh.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá và tìm hiểu về các loại hình doanh nghiệp thông dụng theo quy định pháp luật. Từ các doanh nghiệp cá nhân, doanh nghiệp tư nhân, đến các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hay công ty cổ phần – mỗi loại hình doanh nghiệp đều mang trong mình những đặc trưng riêng và phù hợp với các mục tiêu và phạm vi hoạt động khác nhau.

Cùng tìm hiểu sâu hơn về từng loại hình doanh nghiệp và tìm ra lựa chọn tối ưu cho cuộc hành trình kinh doanh của bạn! Tham khảo ngay bài viết sau đây của Luật Quốc Bảo nhé.

Luật Quốc Bảo xin gửi đến Quý khách một số thông tin về các loại hình doanh nghiệp theo quy định pháp luật – Quý khách muốn thành lập công tythành lập hộ kinh doanh hoặc muốn đăng bài giới thiệu công ty, văn phòng kinh doanh hãy liên hệ với Luật Quốc Bảo hotline/Zalo: 0763387788.

Các loại hình doanh nghiệp theo pháp luật về doanh nghiệp

Các loại hình doanh nghiệp theo quy định pháp luật

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, có 5 loại hình doanh nghiệp như sau:

– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên);

– Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (Công ty TNHH hai thành viên trở lên);

– Công ty cổ phần (CP);

– Công ty hợp danh;

– Doanh nghiệp tư nhân

Ngoài năm loại hình doanh nghiệp trên, các loại hình khác như: Hộ kinh doanh, hợp tác xã… không phải là loại hình doanh nghiệp.

Các loại hình doanh nghiệp theo quy định pháp luật
Các loại hình doanh nghiệp theo quy định pháp luật

Ưu nhược điểm của từng loại hình doanh nghiệp

Các loại hình doanh nghiệp theo quy định pháp luật

Có năm loại hình doanh nghiệp, vì vậy việc lựa chọn không dễ dàng. Công ty Luật Quốc Bảo sẽ phân tích từng loại để bạn có cái nhìn tổng quan.

Loại hình doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành chứng khoán dưới mọi hình thức. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân.

Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh. Doanh nghiệp tư nhân không được góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần.

Ưu điểm của doanh nghiệp tư nhân

Chủ doanh nghiệp chủ động quyết định mọi vấn đề của doanh nghiệp. Chế độ chịu trách nhiệm vô hạn của chủ doanh nghiệp tư nhân tạo niềm tin cho khách hàng, đối tác đồng thời giúp doanh nghiệp ít bị ràng buộc về mặt pháp lý so với các loại hình doanh nghiệp khác.

Nhược điểm của doanh nghiệp tư nhân

Nhược điểm đầu tiên của loại hình này là không có tư cách pháp nhân. Ngoài ra, chủ sở hữu duy nhất có trách nhiệm vô hạn (không chỉ tài sản của doanh nghiệp mà tất cả tài sản của chủ sở hữu duy nhất) đối với các nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp.

Loại hình công ty hợp danh

Bạn phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung. Ngoài ra, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn. Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty.

Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty. Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Công ty hợp danh không được phát hành chứng khoán dưới bất kỳ hình thức nào.

Ưu điểm của công ty hợp danh

Bạn có tư cách pháp nhân để làm việc với một đối tác. Thành viên hợp danh có quyền nhân danh công ty tiến hành hoạt động kinh doanh trong ngành, nghề kinh doanh của công ty. Tài sản của công ty hợp danh tách biệt với tài sản của từng thành viên công ty.

Nhược điểm của công ty hợp danh

Các thành viên hợp danh liên đới chịu trách nhiệm thanh toán hết số nợ còn lại của công ty nếu tài sản của công ty không đủ để trang trải các khoản nợ của công ty. Công ty không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

Thành viên hợp danh bị hạn chế quyền: không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác, trừ trường hợp được các thành viên còn lại đồng ý khác. Loại hình này tuy đã được quy định trong Luật Doanh nghiệp nhưng trên thực tế không được nhiều nhà đầu tư lựa chọn.

Loại hình công ty TNHH một thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một cá nhân hoặc một tổ chức làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phần.

Ưu điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân. Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có toàn quyền quyết định đối với mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, các nghĩa vụ tài chính và các khoản nợ của công ty và chủ sở hữu chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn điều lệ.

Nhược điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Khó huy động vốn trực tiếp. Nếu huy động thêm vốn thì phải chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần. Công ty không được phép phát hành cổ phiếu.

Loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Doanh nghiệp mà Chủ sở hữu có thể là tổ chức, cá nhân với số lượng thành viên tối thiểu là hai người và không quá năm mươi. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại Điều 51, 52 và 53 của Luật Doanh nghiệp 2020.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký. xí nghiệp. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được quyền phát hành cổ phần.

Ưu điểm của Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Có tư cách pháp nhân. Các nghĩa vụ tài chính, các khoản nợ của công ty, thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp. Số lượng thành viên của công ty TNHH hai thành viên là từ 2 (hai) đến 50 (năm mươi) nên khá linh hoạt khi tăng vốn, thêm thành viên.

Nhược điểm của Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty không được quyền phát hành cổ phiếu. Các thành viên công ty không được nhân danh mình tiến hành các hoạt động kinh doanh của công ty mà phải thông qua bộ máy quản trị của doanh nghiệp và các quyết định của các bộ phận trong bộ máy này.

Chế độ góp vốn, chuyển nhượng vốn được pháp luật quy định chặt chẽ hơn do chế độ giới hạn trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp. Giới hạn thành viên góp vốn vào công ty, tối đa 50 (năm mươi) thành viên.

Loại hình công ty cổ phần

Là doanh nghiệp trong đó Vốn điều lệ của Công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Cổ đông có thể là tổ chức hoặc cá nhân (số lượng tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa) sở hữu cổ phần. Cổ đông chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp bị hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm đầu đối với cổ đông sáng lập. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phiếu các loại để huy động vốn.

Ưu điểm của công ty cổ phần

Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp. Số lượng cổ đông lớn và không hạn chế. Cơ cấu nguồn vốn linh hoạt, dễ dàng huy động nguồn vốn lớn. Được quyền phát hành cổ phiếu các loại để huy động vốn.

Nhược điểm của công ty cổ phần

Cổ đông công ty không được nhân danh mình tiến hành các hoạt động kinh doanh của công ty mà phải thông qua bộ máy quản lý và các quyết định của các bộ phận trong bộ máy này. Không có hạn chế về cổ đông, vì vậy có những công ty có số lượng cổ đông rất lớn.

Việc quản lý, điều hành công ty phức tạp hơn, mọi quyết định chiến lược phải đảm bảo đúng thủ tục, nội dung theo Điều lệ, quy chế nội bộ và pháp luật. Phương thức góp vốn, chuyển nhượng được pháp luật quy định chặt chẽ hơn do chế độ giới hạn trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp.

Các loại hình doanh nghiệp theo quy định pháp luật
Các loại hình doanh nghiệp theo quy định pháp luật

Nên chọn loại hình doanh nghiệp nào để thành lập?

Các loại hình doanh nghiệp theo quy định pháp luật nên chọn?

Không có loại nào là hoàn toàn tối ưu và không có loại nào là không có nhược điểm. Qua bài viết trên các bạn hãy lựa chọn cho mình loại hình doanh nghiệp phù hợp nhất theo mục đích của bản thân để thành lập nhằm phát huy hiệu quả cao nhất của loại hình đó. Nếu còn chỗ nào chưa rõ về các loại hình doanh nghiệp, hãy liên hệ ngay với luật sư giàu kinh nghiệm của Luật Quốc Bảo để được tư vấn chi tiết hơn.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp/công ty Luật Quốc Bảo

Chúng tôi là Dịch vụ Luật Quốc Bảo – một đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp và công ty với sự uy tín và kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý. Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn những giải pháp toàn diện và chuyên nghiệp, giúp bạn tiến tới thành lập doanh nghiệp một cách suôn sẻ và hiệu quả.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm hỗ trợ và tư vấn trong các quy trình liên quan đến thành lập doanh nghiệp, từ khâu lập kế hoạch kinh doanh, định dạng hình thức doanh nghiệp phù hợp, đến việc thực hiện các thủ tục pháp lý, đăng ký doanh nghiệp và hoàn thiện các giấy tờ liên quan.

Đội ngũ chuyên gia luật sư của chúng tôi sẽ đồng hành cùng bạn trong quá trình thành lập doanh nghiệp, đảm bảo rằng mọi thủ tục được thực hiện đúng quy trình và tuân thủ đúng quy định pháp luật. Chúng tôi hiểu rằng việc thành lập doanh nghiệp có thể gặp phải nhiều khó khăn và rủi ro pháp lý, vì vậy chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết mọi vấn đề pháp lý và đảm bảo hoạt động kinh doanh của bạn được thực hiện một cách an toàn và bền vững.

Hãy để Dịch vụ Luật Quốc Bảo giúp bạn tiến tới thành lập doanh nghiệp mơ ước và khẳng định vị thế trong thị trường cạnh tranh ngày càng khắc nghiệt. Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ với dịch vụ chất lượng cao từ đội ngũ chuyên viên pháp lý của chúng tôi.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.