Dịch vụ kế toán thuế cho doanh nghiệp

Kế toán thuế là một cụm từ không mới đối với bất kỳ doanh nghiệp nào từ trước đến nay. Khi một doanh nghiệp ra đời, bắt buộc phải có một bộ phận kế toán thuế để doanh nghiệp hoạt động và tồn tại dưới sự quản lý của pháp luật. Qua bài viết dưới đây, Luật Quốc Bảo sẽ cung cấp cho bạn những thông tin chi tiết nhất về dịch vụ kế toán thuế của chúng tôi. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ, luật sư của chúng tôi sẽ phục vụ quý khách một cách tận tình nhất. Xin cảm ơn!

dịch vụ kế toán thuế
dịch vụ kế toán thuế

Mục lục

Kế toán thuế là gì?

 • Kế toán thuế là một kế toán viên phụ trách các vấn đề kê khai thuế trong một doanh nghiệp. Kế toán thuế là nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với nhà nước. Nhà nước chỉ có thể quản lý nền kinh tế đa ngành khi có kế toán thuế. Ngược lại, doanh nghiệp chỉ có thể kinh doanh ổn định và báo cáo thuế thuận lợi khi đưa ra các vấn đề thuế rõ ràng.
 • Các công ty khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ thường không có nhiều ngân sách và công việc kế toán để giải quyết không nhiều. Vì vậy, thuê một kế toán với số tiền (khoảng 8-10 triệu) mỗi tháng đôi khi sẽ là một sự lãng phí. Do đó, nhiều công ty chọn tìm đến các nhà cung cấp dịch vụ kế toán thuế để thay thế công việc của kế toán viên tổng hợp để tiết kiệm chi phí và đảm bảo tính chuyên nghiệp hơn.

Vai trò và nhiệm vụ của kế toán thuế

Khi bắt đầu một công ty, kế toán thuế là phần kê khai và trả lệ phí giấy phép. Sau đó, trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, bộ phận kế toán thuế sẽ thực hiện các nhiệm vụ sau:
 • Thu thập hóa đơn, chứng từ phát sinh của doanh nghiệp để theo dõi, hạch toán
 • Chuẩn bị báo cáo thuế hàng tháng và hàng quý và nộp thuế cho công ty
 • Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế cuối năm, thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và báo cáo thuế thu nhập cá nhân (TNCN).
 • Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có vấn đề phát sinh
 • Kiểm tra, đối chiếu hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với danh mục thuế đầu vào và đầu ra của từng cơ sở
 • Lập báo cáo hàng tháng tổng hợp thuế GTGT đầu ra của toàn công ty, phân loại theo thuế suất
 • Lập báo cáo hàng tháng tổng hợp thuế GTGT đầu vào của toàn công ty theo tỷ lệ phân bổ sản lượng được khấu trừ
 • Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách nhà nước, tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của công ty
 • Đối chiếu dữ liệu báo cáo thuế của các cơ sở giữa báo cáo và quyết toán
 • Lập hồ sơ hoàn thuế khi phát sinh
 • Chuẩn bị báo cáo tóm tắt thuế định kỳ hoặc bất thường

 • Kiểm tra hóa đơn đầu vào
 • Kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế để báo cáo cục thuế
 • Cập nhật kịp thời thông tin pháp luật về thuế, chuẩn bị thông báo hoạt động liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty để cơ sở biết cách thực hiện.
 • Lập kế hoạch thuế thu nhập doanh nghiệp, nộp ngân sách
 • Cập nhật theo dõi việc giao hóa đơn
 • Hàng tháng, hàng quý báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong kỳ

Và các công việc khác liên quan đến kế toán thuế của doanh nghiệp.

Công việc của kế toán thuế

Một là xác định cơ sở thuế

 • Đây là một trong những nhiệm vụ mà kế toán thuế phải thực hiện thường xuyên và liên tục. Đảm bảo phản ánh kịp thời, chính xác và đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến thuế và thuế của doanh nghiệp. Xác định cơ sở tính thuế bao gồm: xác định cơ sở tính thuế GTGT, xác định cơ sở tính thuế tiêu thụ đặc biệt, bảo vệ môi trường, xác định cơ sở tính thuế thu nhập doanh nghiệp, xác định cơ sở tính thuế. tính thuế thu nhập cá nhân.

Xác định cơ sở tính thuế GTGT

 • Đối chiếu hóa đơn GTGT đầu vào và hóa đơn GTGT đầu ra, đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ và hợp pháp. Kiểm tra, phân loại hóa đơn GTGT theo từng mức thuế suất. Hàng tháng, hàng quý, kế toán thuế cần lập báo cáo kê khai chung thuế GTGT đầu vào, đầu ra để lấy số liệu làm căn cứ xác định nghĩa vụ nộp thuế GTGT của doanh nghiệp đối với Nhà nước.
 • Kiểm tra, đối chiếu tờ khai hồ sơ xuất khẩu, nhập khẩu (nếu có), bao gồm: tờ khai thuế, hồ sơ hải quan.

Xác định cơ sở tính thuế tiêu thụ đặc biệt và bảo vệ môi trường

 • Đối với hoạt động kinh doanh liên quan đến nhập khẩu hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường, kế toán thuế cần kiểm tra thuế suất hàng hóa, phân loại và lập báo cáo kê khai thuế. Đối với hai loại thuế này làm căn cứ xác định nghĩa vụ nộp thuế.

Xác định căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân

 • Căn cứ vào mức lương thực tế của người lao động làm việc tại doanh nghiệp và các quy định của Nhà nước về pháp luật về thuế thu nhập cá nhân, mức giảm trừ gia cảnh… Kế toán thuế tính thuế thu nhập cá nhân, kê khai thuế thu nhập cá nhân báo cáo thu nhập cá nhân cho cơ quan thuế theo đúng kỳ kế toán.

Xác định cơ sở tính thuế thu nhập doanh nghiệp

 • Kế toán thuế cần kết hợp với kế toán viên tổng hợp để hiểu dữ liệu, đối chiếu số liệu và lập báo cáo tài chính hàng tháng, hàng quý, hàng năm để phục vụ kiểm soát tài chính nội bộ tại doanh nghiệp. Đây cũng là cơ sở để xác định nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ quan nhà nước.

Thứ hai là thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với Nhà nước.

Kế toán thuế hàng tháng, hàng quý, hàng năm cần thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp với cơ quan Nhà nước.
 • Nội dung công việc này là: Lập và nộp báo cáo thuế: bao gồm lập và nộp báo cáo thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, báo cáo sử dụng hóa đơn, báo cáo tài chính theo kỳ kế toán theo quy định của pháp luật.
 • Nộp thuế vào ngân sách nhà nước: căn cứ vào nghĩa vụ thuế phát sinh tại doanh nghiệp, kế toán thuế lập kế hoạch, hồ sơ nộp ngân sách, hồ sơ hoàn thuế khi phát sinh, trình Hội đồng quản trị, cơ quan thuế thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với Nhà nước. Nộp thuế, lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán thuế thu nhập cá nhân cuối năm.

Thứ ba, các công việc liên quan đến thuế khác

Ngoài các nhiệm vụ cơ bản trên, kế toán thuế cần thường xuyên cập nhật thông tin, chính sách thuế để nắm rõ cơ sở thực hiện và đối chiếu số liệu báo cáo thuế. Không chỉ giúp doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ của mình, mà còn hiểu rõ pháp luật để được hưởng ưu đãi thuế của Nhà nước đối với doanh nghiệp. Ngoài ra, kế toán thuế còn phải thực hiện các công việc khác như:

Ngoài các công việc trên, kế toán thuế cũng có thể thực hiện các nhiệm vụ bổ sung như:

 • Thường xuyên cập nhật thông tin, chính sách, pháp luật về thuế để nắm rõ cơ sở thực hiện, sau đó đối chiếu số liệu báo cáo thuế.
 • Sắp xếp hóa đơn, chứng từ liên quan đến thuế theo thứ tự thời gian một cách khoa học, hợp lý.
 • Lưu trữ, bảo quản hóa đơn, chứng từ.
 • Đánh giá khi có sự chênh lệch giữa báo cáo thuế của doanh nghiệp và số thuế phải nộp của cơ quan Nhà nước,
 • Đề xuất xử lý các vướng mắc phát sinh từ hóa đơn, điều chỉnh, hủy hóa đơn trong các trường hợp cần thiết trước khi kê khai để đảm bảo hóa đơn được đưa vào bản kê khai đảm bảo tính hợp lý.
 • Lập báo cáo liên quan đến hoạt động kế toán thuế theo yêu cầu của hội đồng quản trị hoặc cơ quan thuế.

Thứ tư, công việc kế toán thuế theo thời gian

 • Thông thường một kế toán thuế chuyên nghiệp thường phân bổ thời gian và công việc theo chu kỳ ngày, tháng, quý và năm.

Công tác kế toán thuế doanh nghiệp cần thực hiện đầu năm:

 • Kê khai và nộp thuế cấp phép đầu năm. Kế toán thuế cần chú ý đến thời điểm thành lập doanh nghiệp, mức vốn điều lệ, thời hạn nộp thuế giấy phép cho doanh nghiệp.

Kê khai, nộp thuế TNCN, thuế TNDN, thuế GTGT và các nghĩa vụ thuế khác:

Điều 10 Chương II Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định thời hạn nộp hồ sơ khai thuế cụ thể như sau:
Lưu ý: Thời hạn nộp tờ khai thuế cũng là thời hạn nộp thuế nếu có số tiền thuế phải nộp.
 • Thời hạn để doanh nghiệp nộp hồ sơ khai thuế hàng tháng là ngày 20 (lần 20) của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

Ví dụ: Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT cho tháng 1 năm 2017 là ngày 20 tháng 2 năm 2017.

 • Thời hạn để doanh nghiệp nộp hồ sơ khai thuế theo quý là ngày thứ 30 (thứ ba mươi) của quý sau quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Ví dụ: Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT quý I/2017 là ngày 30/4/2017.

 • Gửi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong quý IV. Hạn chót nộp bài là ngày 30 tháng 1
 • Thời hạn để doanh nghiệp nộp hồ sơ khai thuế hàng năm là ngày 30 (thứ ba mươi) của tháng đầu tiên của năm dương lịch.
 • Thời hạn doanh nghiệp nộp hồ sơ khai thuế cho mỗi lần phát sinh nghĩa vụ thuế là ngày thứ 10 (thứ mười) kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.
 • Thời hạn để doanh nghiệp nộp hồ sơ quyết toán thuế hàng năm là ngày thứ 90 (90) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Ví dụ: Hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN năm 2016 bao gồm: Tờ khai quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN và báo cáo tài chính ngày 30/3/2017.

 • Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế trong trường hợp doanh nghiệp chia, tách, sáp nhập, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể hoặc chấm dứt hoạt động chậm nhất là ngày 45 (bốn mươi lăm) kể từ ngày ra quyết định.

Ghi chú:

 • Doanh nghiệp thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý sẽ kê khai thuế TNCN theo quý.
 • Doanh nghiệp thành lập mới dưới 12 tháng và dưới 1 năm tài chính thì kê khai thuế GTGT và lập báo cáo sử dụng hóa đơn hàng quý.
 • Từ quý IV/2014 trở đi, doanh nghiệp không cần nộp tờ khai thuế TNDN hàng quý nữa mà chỉ tính tiền, nếu có thì nộp tiền.

Công việc kế toán thuế kinh doanh hàng ngày:

 • Thu thập, xử lý và lưu trữ hóa đơn, chứng từ kế toán, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hóa đơn, chứng từ kế toán…

Công việc kế toán thuế kinh doanh thực hiện hàng tháng:

Đối với doanh nghiệp thuộc đối tượng kê khai thuế hàng tháng:

 • Lập tờ khai thuế GTGT đối với hàng hóa
 • Lập tờ khai thuế TNCN hàng tháng
 • Nộp báo cáo sử dụng hóa đơn hàng tháng
Lưu ý: Khi khai thuế, nếu có số thuế phải nộp thì thời hạn nộp tờ khai cũng là thời hạn nộp thuế.

Công việc kế toán thuế hàng quý

 • Lập tờ khai thuế để tính thuế TNDN tạm tính theo quý
 • Lập báo cáo sử dụng hóa đơn hàng quý
 • Lập tờ khai thuế GTGT hàng quý (Đối với doanh nghiệp thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý), có thể xem chi tiết tại đường link phía trên phần công việc hàng tháng.
 • Lập tờ khai thuế TNCN hàng quý
 • Công tác kế toán thuế thực hiện vào cuối năm
 • Lập báo cáo quyết toán thuế TNCN hàng năm
 • Lập báo cáo quyết toán thuế TNDN hàng năm
 • Lập báo cáo tài chính năm bao gồm:

  • Bảng cân đối kế toán
  • Báo cáo kết quả kinh doanh
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  • Ghi chú vào báo cáo tài chính
  • Bảng cân đối kế toán các tài khoản phát sinh

Các bước làm thủ tục kê khai thuế ban đầu cho doanh nghiệp mới thành lập

Mở tài khoản ngân hàng và mua chữ ký số

 • Sau khi nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh, với thông tin về mã số thuế kinh doanh, kế toán viên cần đăng ký tài khoản ngân hàng và mua chữ ký số để thuận tiện cho công việc tiếp theo. Bởi lẽ, doanh nghiệp muốn nộp hồ sơ khai thuế điện tử, thuế điện tử cho Cục Thuế cần có chữ ký số để kê khai trực tuyến và nộp thuế điện tử qua tài khoản ngân hàng.
 • Kế toán cần liên hệ với ngân hàng mà doanh nghiệp muốn làm việc để hiểu thủ tục mở tài khoản. Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều chữ ký số uy tín, các công ty nên chọn những chữ ký lớn, mặc dù chi phí đắt hơn một chút so với thị trường, nhưng họ sẽ hỗ trợ và đảm bảo kỹ thuật hơn.
Lưu ý:
 • Sau khi có tài khoản ngân hàng, vui lòng tiến hành đăng ký với bộ phận kế hoạch đầu tư để có tài khoản ngân hàng. Kế toán có thể đăng ký qua website dangkyquamang.dkkd.gov.vn, lưu ý vấn đề này cần được thực hiện trong vòng 10 ngày kể từ thời điểm phát sinh, theo thời gian sẽ bị phạt.
Thủ tục thực hiện: Truy cập trang web để đăng ký tài khoản doanh nghiệp. Sau khi có tài khoản, bạn có thể đăng ký trực tuyến bằng tài khoản ngân hàng của mình.

Kê khai và nộp thuế môn bài

 • Bước tiếp theo sau khi mua chữ ký số và thiết lập tài khoản ngân hàng là kê khai thuế môn bài và nộp thuế môn bài. Chú ý đến thời gian nộp bài vì trễ sẽ bị phạt. Thời hạn là ngày cuối cùng của tháng mà doanh nghiệp bắt đầu hoạt động kinh doanh.
 • Ví dụ: Doanh nghiệp X thành lập ngày 1/8/2021, thời hạn nộp thuế và kê khai giấy phép là ngày 31/8/2021.
 • Kế toán có thể sử dụng phần mềm HTKK để kê khai và sau đó xuất XML để nộp trực tuyến. Hoặc bạn kê khai trực tiếp trên biên lai khai thuế điện tử. Tờ khai thuế môn bài đã được nộp thành công, kế toán cần nộp thuế môn bài để tránh bị phạt trễ hạn.

Lưu ý:

 • Trong trường hợp, doanh nghiệp muốn nộp thuế cấp phép qua địa điểm giao dịch của Ngân hàng Nhà nước, qua kho bạc…, doanh nghiệp có thể liên hệ trước với cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp để tìm hiểu thêm về hình thức.

Chọn phương thức khai thuế GTGT, thuế TNCN và hóa đơn

 • Hiện nay, có 2 phương thức kê khai thuế giá trị gia tăng: trực tiếp và gián tiếp, tiếp theo là 2 kỳ kê khai là hàng tháng hoặc thuốc. Các doanh nghiệp mới thành lập thường kê khai hàng quý. Vào ngày 30 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo, doanh nghiệp sẽ phải nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng.
 • Ví dụ: Doanh nghiệp thành lập ngày 20/6/2021, trong quý II/2021, thời hạn để doanh nghiệp nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng là ngày 30/7/2021.
 • Về hóa đơn điện tử, kế toán viên có thể liên hệ với các bên uy tín để lựa chọn phương án phù hợp và thuận tiện cho công việc trong tương lai. Sau khi có hóa đơn điện tử, trước khi sử dụng cần phải có thông báo phát hành hóa đơn. Nếu bạn sử dụng nó mà không đưa ra thông báo phát hành, bạn sẽ bị phạt.
 • Doanh nghiệp sẽ sử dụng hóa đơn hàng hóa nếu kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp. Hóa đơn sẽ được phát hành tại Cục Thuế để quản trị kinh doanh, kế toán viên có thể đến đó để hoàn tất thủ tục mua hàng.
 • Các doanh nghiệp không cần phải nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân. Nếu có lợi nhuận, kế toán có thể dựa vào kết quả kinh doanh để tạm tính và sau đó thanh toán.

Chọn phương pháp kế toán và khấu hao tài sản cố định

 • Chế độ kế toán sẽ dựa trên quy mô của doanh nghiệp để xác định sự phù hợp. Ví dụ, doanh nghiệp lớn sử dụng hệ thống kế toán theo Thông tư 200, nhưng doanh nghiệp nhỏ sử dụng hệ thống kế toán theo Thông tư 133. Thông tư 45/2013/TT-BTC quy định: “Doanh nghiệp tự quyết định. xác định phương pháp khấu hao, thời gian khấu hao tài sản cố định theo quy định tại Thông tư này và thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước khi bắt đầu thực hiện”. Đó là, các doanh nghiệp cần thông báo cho cơ quan thuế trước khi bắt đầu khấu hao tài sản cố định.

Dịch vụ kế toán thuế là gì?

 • Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, việc thuê kế toán viên tổng hợp toàn thời gian, có trình độ và đủ kinh nghiệm để thực hiện báo cáo thuế, hoàn thiện sổ sách kế toán, v.v., với mức lương dao động từ 8-10 triệu/tháng, đôi khi vượt quá khả năng của chủ doanh nghiệp và sẽ gây lãng phí. Do đó, việc tìm kiếm các nhà cung cấp dịch vụ kế toán để thay thế công việc của kế toán viên tổng hợp là một giải pháp hiệu quả và tiết kiệm. Nhưng sự thiếu chuyên môn về kế toán đã dẫn đến việc không kiểm soát được công việc của nhà cung cấp dịch vụ, dẫn đến những hậu quả đáng tiếc như: bị phạt vì không có hồ sơ kế toán, không thực hiện đúng. các quy định mới nhất của pháp luật… Vậy, dịch vụ kế toán làm những công việc gì?

Dịch vụ kế toán thuế đảm nhận những công việc gì?

Khi thuê dịch vụ kế toán, công việc của họ sẽ bao gồm công việc của một kế toán viên tổng hợp, cụ thể như sau:

Xử lý các công việc cơ bản như:

 • Thu hóa đơn – chứng từ hàng tháng
 • Tính toán và chuẩn bị bảng lương
 • Tính toán và đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, v.v.
 • Nhập dữ liệu vào phần mềm kế toán

Báo cáo thuế:

 • Báo cáo thuế hàng quý
 • Báo cáo quyết toán thuế hàng năm
 • Báo cáo tài chính hàng năm

Hoàn tất đầy đủ tài liệu:

 • Dịch vụ kế toán cũng chịu trách nhiệm lập và nộp báo cáo tài chính hàng năm. Lập và gửi báo cáo thống kê cho cơ quan thống kê theo quy trình. In và ràng buộc tất cả các loại sổ sách kế toán.
Cuối cùng, đại diện doanh nghiệp làm việc, giải thích dữ liệu được ghi lại cho các bên liên quan như cán bộ thuế, nhân viên phòng thống kê, nhân viên kiểm toán, ngân hàng, v.v. theo yêu cầu.

Một số lưu ý khi sử dụng dịch vụ kế toán thuế:

Sau khi kết thúc năm tài chính (ngày 31 tháng 12 hàng năm), thời hạn nộp báo cáo tài chính sẽ là ngày thứ 90 kể từ ngày 31 tháng 12. Dịch vụ kế toán thuế phải bàn giao cho công ty của bạn các tài liệu sau:
 • Id và mật khẩu để đăng nhập vào trang web của Tổng cục Thuế
 • In và bàn giao bộ báo cáo tài chính để nộp cho văn phòng thống kê quận nơi công ty bạn đặt trụ sở.
 • Dịch vụ kế toán thuế phải bàn giao toàn bộ sổ kế toán, bảng tóm tắt xuất nhập khẩu – hàng tồn kho, bảng chi tiết xuất nhập khẩu – tồn kho, biên lai – thanh toán, sổ tiền mặt, sổ tiền gửi ngân hàng, sổ khấu hao tài sản cố định, sổ phân bổ công cụ,… bằng tệp mềm (tệp excel) và tệp cứng (tệp giấy) trong vòng 60 ngày kể từ ngày hết hạn nộp báo cáo tài chính hàng năm, cho công ty bạn lưu trữ.
dịch vụ kế toán thuế
dịch vụ kế toán thuế

Vì sao nên chọn dịch vụ kế toán thuế của công ty Luật Quốc Bảo?

Để tìm hiểu lý do tại sao bắt buộc phải thuê dịch vụ kế toán mà không thuê trực tiếp, chúng ta cần làm rõ cụ thể những ưu điểm và nhược điểm của loại hình dịch vụ này:

Tiết kiệm chi phí nhân sự

 • Việc sử dụng dịch vụ kế toán bên ngoài giúp công ty tiết kiệm chi phí tuyển dụng và trả lương kế toán hàng tháng. Đặc biệt là ở những nơi cần kinh nghiệm lâu năm cho kế toán trưởng và kế toán tổng hợp, bảng lương là một chi phí hàng tháng khá nặng nề cho các tổ chức vừa và nhỏ.

Chi phí dựa trên hiệu suất công việc

 • Phí kế toán được tính theo các mức khác nhau tùy thuộc vào số lượng tài liệu và trình độ chuyên môn của công việc, vì vậy nếu công ty nhỏ, có ít tài liệu, phí kế toán hàng tháng sẽ rất thấp. Phí chỉ được tăng tương ứng với khối lượng công việc và được đàm phán trước một cách minh bạch. Điều này có thể được so sánh với việc thuê lao động thời vụ, công ty sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí nhất khi khối lượng công việc giảm.

Không cần phải đầu tư vào phòng và thiết bị

 • Như đã đề cập ở trên, thuê một dịch vụ kế toán không chỉ tiết kiệm chi phí tiền lương, mà còn giúp các công ty cải thiện công cụ của họ. Nếu bạn có một kế toán viên, bạn cần nhiều không gian hơn trong công ty của bạn, ngay cả trên các phòng ban khác nhau. Điều này sẽ khiến bạn phải thuê một văn phòng lớn hơn quy mô hiện tại và công ty sẽ phải cung cấp thêm thiết bị và máy móc để đáp ứng nhu cầu làm việc của nhân viên.

Dịch vụ kế toán ổn định hơn so với thuê lao động

 • Tỷ lệ luân chuyển nhân viên tương đối cao trong những năm gần đây, đặc biệt là ở các công ty vừa và nhỏ. Thuê một dịch vụ có thể đảm bảo rằng khối lượng công việc của công ty luôn được bao phủ bởi ai đó, tránh rủi ro của con người. Nhân viên bất ngờ nghỉ việc hoặc thay thế một nhân viên thiếu kinh nghiệm. Nó cũng tiết kiệm chi phí tuyển dụng và thời gian đào tạo ngay từ đầu.

Chuyên nghiệp

 • Dịch vụ kế toán là nơi để đảm bảo chuyên môn chuyên môn của bạn. Điều đó được phản ánh trong việc chịu trách nhiệm hoàn toàn về các lỗi liên quan đến chứng từ, hóa đơn và giao dịch xảy ra. Ngoài ra, đối với các giao dịch khó khăn, các tổng đài thường xử lý tốt vì chúng được phối hợp và hỗ trợ bởi một số lượng lớn các thành viên có kinh nghiệm và trình độ khác nhau. Và đây là điều mà không phải kế toán của công ty có thể đáp ứng.

Cập nhật nhanh các quy định của pháp luật

 • Dịch vụ kế toán cũng là nơi để các doanh nghiệp theo dõi và cập nhật nhanh chóng các thông tư, luật mới trong lĩnh vực kế toán. Với lời khuyên hoặc hướng dẫn quản lý, điều này có thể giúp các công ty thay đổi nhanh hơn và có sự linh hoạt để thích ứng với pháp luật.

Hy vọng qua bài viết trên, bạn đã có cái nhìn tổng quan về Dịch vụ kế toán thuế. Công ty Luật Quốc Bảo sẽ đồng hành cùng bạn để giải quyết những trường hợp liên quan đến pháp luật. Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm của luật Quốc Bảo, chúng tôi đảm bảo sẽ mang lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng. Hãy liên hệ qua HOTLINE: 0763 387 788 để được tư vấn chi tiết!

Dịch vụ tư vấn kế toán thuế các Quận, Huyện Tp Hồ Chí Minh

Dịch vụ kế toán thuế Quận 1Dịch vụ kế toán thuế Quận 2Dịch vụ kế toán thuế Quận 3
Dịch vụ kế toán thuế Quận 4Dịch vụ kế toán thuế Quận 5Dịch vụ kế toán thuế Quận 6
Dịch vụ kế toán thuế Quận 7Dịch vụ kế toán thuế Quận 8Dịch vụ kế toán thuế Quận 9
Dịch vụ kế toán thuế Quận 10Dịch vụ kế toán thuế Quận 11Dịch vụ kế toán thuế Quận 12
Dịch vụ kế toán thuế Quận Bình TânDịch vụ kế toán thuế Quận Bình ThạnhDịch vụ kế toán thuế Quận Gò Vấp
Dịch vụ kế toán thuế Quận Phú NhuậnDịch vụ kế toán thuế Quận Tân BìnhDịch vụ kế toán thuế Quận Tân Phú
Dịch vụ kế toán thuế Huyện Bình ChánhDịch vụ kế toán thuế Huyện Cần GiờDịch vụ kế toán thuế Huyện Củ Chi
Dịch vụ kế toán thuế Huyện Hóc MônDịch vụ kế toán thuế Huyện Nhà BèDịch vụ kế toán thuế Tp Hồ Chí Minh

Dịch vụ kế toán thuế các tỉnh trong cả nước.

Dịch vụ kế toán thuế An GiangDịch vụ kế toán thuế Bà Rịa – Vũng TàuDịch vụ kế toán thuế Bắc Giang
Dịch vụ kế toán thuế Bắc KạnDịch vụ kế toán thuế Bạc LiêuDịch vụ kế toán thuế Bắc Ninh
Dịch vụ kế toán thuế Bến TreDịch vụ kế toán thuế Bình ĐịnhDịch vụ kế toán thuế Bình Dương
Dịch vụ kế toán thuế Bình PhướcDịch vụ kế toán thuế Bình ThuậnDịch vụ kế toán thuế Cà Mau
Dịch vụ kế toán thuế Cần ThơDịch vụ kế toán thuế Cao BằngDịch vụ kế toán thuế Đà Nẵng
Dịch vụ kế toán thuế Đắk LắkDịch vụ kế toán thuế Đắk NôngDịch vụ kế toán thuế Điện Biên
Dịch vụ kế toán thuế Đồng NaiDịch vụ kế toán thuế Đồng ThápDịch vụ kế toán thuế Gia Lai
Dịch vụ kế toán thuế Hà GiangDịch vụ kế toán thuế Hà NamDịch vụ kế toán thuế Hà Nội
Dịch vụ kế toán thuế Hà TĩnhDịch vụ kế toán thuế Hải DươngDịch vụ kế toán thuế Hải Phòng
Dịch vụ kế toán thuế Hậu GiangDịch vụ kế toán thuế Hòa BìnhDịch vụ kế toán thuế Hưng Yên
Dịch vụ kế toán thuế Khánh HòaDịch vụ kế toán thuế Kiên GiangDịch vụ kế toán thuế Kon Tum
Dịch vụ kế toán thuế Lai ChâuDịch vụ kế toán thuế Lâm ĐồngDịch vụ kế toán thuế Lạng Sơn
Dịch vụ kế toán thuế Lào CaiDịch vụ kế toán thuế Long AnDịch vụ kế toán thuế Nam Định
Dịch vụ kế toán thuế Nghệ AnDịch vụ kế toán thuế Ninh BìnhDịch vụ kế toán thuế Ninh Thuận
Dịch vụ kế toán thuế Phú ThọDịch vụ kế toán thuế Phú YênDịch vụ kế toán thuế Quảng Bình
Dịch vụ kế toán thuế Quảng NamDịch vụ kế toán thuế Quảng NgãiDịch vụ kế toán thuế Quảng Ninh
Dịch vụ kế toán thuế Quảng TrịDịch vụ kế toán thuế Sóc TrăngDịch vụ kế toán thuế Sơn La
Dịch vụ kế toán thuế Tây NinhDịch vụ kế toán thuế Thái BìnhDịch vụ kế toán thuế Thái Nguyên
Dịch vụ kế toán thuế Thanh HóaDịch vụ kế toán thuế Thừa Thiên HuếDịch vụ kế toán thuế Tiền Giang
Dịch vụ kế toán thuế TP Hồ Chí MinhDịch vụ kế toán thuế Trà VinhDịch vụ kế toán thuế Tuyên Quang
Dịch vụ kế toán thuế Vĩnh LongDịch vụ kế toán thuế Vĩnh PhúcDịch vụ kế toán thuế Yên Bái
5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.