Góp vốn mở trung tâm ngoại ngữ

Trong nền kinh tế phát triển như hiện nay, ngày càng có nhiều công ty và doanh nghiệp ra đời với phương thức góp vốn. Để có thể tiến hành các hoạt động, các doanh nghiệp cần nhiều nguồn lực khác nhau, trong đó quan trọng nhất là vốn. Do đó, sau khi thành lập công ty, ngoài việc tiến hành kinh doanh và đi vào hoạt động, thì chủ sở hữu cần phải gọi các nguồn vốn đầu tư khác nhau từ bên ngoài. Đóng góp vốn là đưa tài sản vào công ty để trở thành chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu chung của công ty. Trong bài viết lần này, hãy cùng Luật Quốc Bảo tìm hiểu về hình thức góp vốn mở trung tâm ngoại ngữ nhé!

67538687 1733772170100796 5191324668572729344 o
Một số những quy định khi góp vốn thành lập trung tâm ngoại ngữ

Mục lục

1. Góp vốn là gì?

Đóng góp vốn được hiểu là sự đóng góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty, bao gồm góp vốn để thành lập công ty hoặc đóng góp bổ sung vào vốn điều lệ của công ty đã thành lập.

Tài sản đóng góp dưới dạng vốn là Việt Nam Đồng, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, và các tài sản khác có thể được định giá tại Việt Nam Đồng. Chỉ các cá nhân và tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp hoặc có quyền sử dụng hợp pháp đối với tài sản mới có quyền sử dụng các tài sản đó để góp vốn theo quy định của pháp luật.

Đóng góp vốn là hành động chuyển nhượng tài sản hoặc đưa tài sản vào sử dụng trong các hoạt động kinh doanh để đổi lấy lợi ích từ công ty, theo đó những người đóng góp vốn không nhận được bất kỳ khoản tiền nào từ việc chuyển nhượng vốn vào công ty nhưng nhận được giá trị khác.

1.1 Quy định về hình thức góp vốn

Có thể thấy rằng pháp luật không chỉ định chi tiết, nhưng để lại một khoảng cách lớn cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư trong việc quyết định hình thức góp vốn. Nói chung, hình thức góp vốn bao gồm ba loại, được phân loại theo loại tài sản được sử dụng để góp vốn: góp vốn bằng tài sản, bằng kiến thức và bằng công việc.

Xác định loại tài sản góp vốn để đưa ra phương pháp góp vốn thích hợp

– Đóng góp vốn bằng tiền mặt phải được đóng góp bằng chuyển khoản ngân hàng áp dụng từ ngày 15/03/2014.

– Việc góp vốn bằng tài sản phải được chứng nhận bằng văn bản.

– Đối với tài sản là giá trị quyền sử dụng đất, người góp vốn cũng phải:

 • Là người có quyền sở hữu và sử dụng đất hợp pháp, được Luật pháp công nhận.
 • Trước khi góp vốn cho công ty, phải thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu / sử dụng đất tại một cơ quan nhà nước có thẩm quyền, mà không phải chịu phí đăng ký.

– Đóng góp vốn bằng tài sản.

Về nguyên tắc, tất cả các tài sản có thể được đóng góp dưới dạng vốn của công ty, chẳng hạn như góp vốn bằng tiền mặt, góp vốn bằng hiện vật.

Để có thể góp vốn cho công ty, các loại tài sản này phải đáp ứng các điều kiện có thể chuyển nhượng hợp pháp trong các sàn giao dịch dân sự, bởi vì vốn góp tự nó là một hành động chuyển nhượng tài sản.

Do đó, các quy tắc chung liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản phải được tuân theo. 

– Góp vốn bằng quyền có thể được thể hiện dưới một số hình thức như: quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng hoặc tài sản thương mại.

Trong đó:

+ Quyền sở hữu theo Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm quyền sở hữu công nghiệp bao gồm: phát minh, nhãn hiệu, tên thương mại, bản quyền,…

+ Tài sản thương mại bao gồm các yếu tố hữu hình (như cửa hàng; hàng hóa, máy móc, phương tiện cũng như các mặt hàng khác) và các yếu tố vô hình (như mạng lưới khách hàng, mạng cung cấp dịch vụ thương hiệu,…)

– Đóng góp vốn với kiến thức.

Đóng góp vốn theo kiến thức có thể được hiểu là góp vốn bằng khả năng của các cá nhân như khả năng nghiên cứu sản phẩm; nghiên cứu thị trường; sản xuất và tổ chức sản xuất và kinh doanh; phản ứng với thị trường…

Những người đóng góp kiến thức phải đảm bảo rằng kiến thức của họ được phục vụ một cách trung thực vì lợi ích của công ty. Tuy nhiên, việc góp vốn kiến thức sẽ mang lại khó khăn trong nhiều khía cạnh như: tính giá trị của vốn góp để chia sẻ lợi ích của công ty; chứng minh sự vi phạm nghĩa vụ của người góp vốn.

Sự tin tưởng và hợp tác lẫn nhau có lẽ là một yêu cầu thiết yếu trong nền kinh tế công nghiệp và tri thức ngày nay.

– Đóng góp vốn bằng hoạt động hoặc công việc.

Sự đóng góp của vốn bằng hoạt động hoặc công việc là một cam kết để thực hiện các hành vi cụ thể có thể có giá trị tiền. Tương tự như góp vốn bằng kiến thức, góp vốn bằng lao động khiến những người đóng góp vốn bị buộc phải có nghĩa vụ làm việc một cách trung thực.

Giá trị của nỗ lực đóng góp cho công ty là rất khó để định giá chính xác bằng tiền. Do đó, các thành viên tự đồng ý về giá trị của nó.

-Tài sản đóng góp dưới dạng vốn phải được chuyển cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Theo đó, đối với tài sản đã đăng ký hoặc quyền sử dụng đất; người góp vốn phải thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại một cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đối với tài sản mà không đăng ký quyền sở hữu; góp vốn phải được thực hiện bởi việc giao và nhận tài sản đóng góp dưới dạng vốn được chứng nhận bằng văn bản.

2. Quy định pháp lý về nguồn tài chính để thành lập trung tâm ngoại ngữ.

1. Đối với doanh nghiệp:

Việc thành lập một trung tâm ngoại ngữ đòi hỏi bạn phải thành lập một công ty (chọn một trong những loại hình kinh doanh theo quy định hiện hành).

Theo đó, việc thành lập một trung tâm ngoại ngữ sẽ dựa trên hai loại vốn sau:

a. Đầu tiên, vốn điều lệ để đăng ký kinh doanh:

Theo luật về doanh nghiệp, vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản được đóng góp hoặc cam kết đóng góp bởi các thành viên khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc hợp tác; là tổng mệnh giá cổ phiếu được bán hoặc đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp, cho một công ty cổ phần.

Do đó, tùy thuộc vào loại hình kinh doanh, chủ sở hữu của một trung tâm ngoại ngữ có thể chuẩn bị vốn điều lệ khác nhau. Điều lệ vốn là không giới hạn.

b. Thứ hai, vốn để trang bị cơ sở vật chất, thiết bị, tài liệu giảng dạy, chi phí cho việc lựa chọn nguồn nhân lực,…

Nguồn vốn này yêu cầu đơn vị thành lập trung tâm ngoại ngữ phải dựa vào kế hoạch chi tiết về thông tin chi phí, số lượng và dự toán ngân sách của trung tâm để được chuẩn bị đầy đủ và phù hợp.

Bởi vì quy mô tổ chức và hoạt động cũng như nhu cầu của từng cơ sở là khác nhau, vì vậy Luật Quốc Bảo chỉ hướng dẫn một số thông tin về việc xác định các nguồn vốn cụ thể. Hy vọng đáp ứng sự mong đợi của khách hàng và giúp khách hàng hiểu nguồn vốn để thành lập một trung tâm ngoại ngữ trong thực tế.

2. Đối với cá nhân:

Đặc biệt đối với các cá nhân, không cần thiết phải thành lập công ty hoặc doanh nghiệp, do đó, một cá nhân thành lập chỉ cần chuẩn bị một nguồn vốn thứ hai (vốn để trang bị cho các cơ sở, thiết bị, tài liệu giảng dạy, v.v.) chi phí cho việc lựa chọn nguồn nhân lực, v.v.)

Việc chuẩn bị vốn này được thực hiện tương tự như trường hợp của các doanh nghiệp.

Đây là những thông tin để thiết lập một trung tâm ngoại ngữ. Nếu bạn là một cá nhân muốn thành lập một trung tâm ngoại ngữ, bạn cần chuẩn bị và hoàn thành các tài liệu và kế hoạch cụ thể để nhanh chóng thành lập cơ sở này, đảm bảo tuân thủ các quy định, tránh các trường hợp tốn thời gian, cản trở hoạt động của trung tâm ngoại ngữ.

3. Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ đầu tư nước ngoài

3.1. Điều kiện về tên của trung tâm ngoại ngữ

Trung tâm ngoại ngữ là một loại hình đào tạo ngắn hạn, tên của trung tâm phải bao gồm các yếu tố cấu thành được sắp xếp theo thứ tự sau: “Trung tâm giáo dục hoặc đào tạo”, thể hiện ngành đào tạo chính và tên riêng.

3.2. Điều kiện về vốn đầu tư

Các nhà đầu tư thành lập các trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài phải có tỷ lệ đầu tư ít nhất 20 triệu đồng / sinh viên (không bao gồm chi phí sử dụng đất). Tổng vốn đầu tư tối thiểu được tính dựa trên thời gian với quy mô dự kiến cao nhất.

Đối với các trung tâm ngôn ngữ có vốn đầu tư nước ngoài không xây dựng cơ sở mới mà chỉ cho thuê hoặc có vốn do các bên Việt Nam đóng góp với các cơ sở hiện có để thực hiện các hoạt động của họ, khoản đầu tư tối thiểu phải đạt 70 % × 20 triệu đồng = 14 triệu đồng / sinh viên.

3.3.Điều kiện về cơ sở vật chất và thiết bị

 • Có các lớp học phù hợp về ánh sáng, đồ nội thất, thiết bị và dụng cụ dạy học
 • Có một khu vực được sử dụng cho học tập và giảng dạy phải trung bình ít nhất 2,5 m2 / người học
 • Có văn phòng của ban giám đốc, lãnh đạo, phòng giáo viên, thư viện và các phòng chức năng khác
 • Các trung tâm ngôn ngữ có vốn đầu tư nước ngoài được phép thuê các cơ sở ổn định trong thời gian ít nhất 5 năm và phải đảm bảo rằng các cơ sở đáp ứng các quy định trên.

3.4. Điều kiện của chương trình giáo dục

Các chương trình giáo dục được thực hiện tại các trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài phải phản ánh các mục tiêu giáo dục và không được chứa nội dung gây bất lợi cho quốc phòng, an ninh hoặc lợi ích cộng đồng, không tuyên truyền tôn giáo, bóp méo lịch sử, không được ảnh hưởng xấu đến văn hóa, đạo đức, phong tục và truyền thống của Việt Nam, và phải đảm bảo các điều kiện kết nối giữa các cấp giáo dục và cấp độ đào tạo.

Các trung tâm ngoại ngữ có đầu tư nước ngoài có thể tổ chức các chương trình đào tạo và bồi dưỡng ngoại ngữ ngắn hạn.

3.5. Điều kiện cho giáo viên

 • Giáo viên dạy hoặc làm việc tại các trung tâm ngoại ngữ cần phải đáp ứng các điều kiện sau:
 • Giáo viên phải có ít nhất một bằng đại học hoặc tương đương, với một chuyên ngành đào tạo liên quan đến chuyên ngành giảng dạy được giao của họ.

3.6. Điều kiện để có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Các trung tâm ngoại ngữ đầu tư nước ngoài thuộc về các tổ chức giáo dục có đầu tư nước ngoài. Do đó, khi thành lập một trung tâm, các nhà đầu tư nên chú ý đến việc xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Tiếp theo, để đáp ứng các điều kiện cho phép các hoạt động giáo dục, nhà đầu tư cũng cần chuẩn bị Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy phép đủ điều kiện cho các hoạt động giáo dục.

4.. Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ đầu tư nước ngoài

4.1. Đăng ký giấy chứng nhận đầu tư

         Đơn xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

         Yêu cầu bằng văn bản để thực hiện dự án đầu tư

– Đối với nhà đầu tư cá nhân:

 • Bản sao chứng minh nhân dân, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu

– Đối với các nhà đầu tư tổ chức:

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương (Các tài liệu nàycphải được hợp pháp hóa lãnh sự).
 • Hộ chiếu của người đại diện.
 • Tài khoản Công ty được Kiểm toán (Các tài liệu này phải được hợp pháp hóa lãnh sự).
 • Điều lệ công ty (phải được hợp pháp hóa lãnh sự).
 • Một bản đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung sau: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và kế hoạch huy động vốn, địa điểm, thời gian và lịch trình đầu tư, nhu cầu lao động, đề xuất khuyến khích đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế xã hội của dự án
 • Bản sao của một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính của những năm cuối cùng của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết của tổ chức tài chính đối với hỗ trợ tài chính; đảm bảo năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu giải thích năng lực tài chính của nhà đầu tư
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; Trong trường hợp dự án không yêu cầu Nhà nước phân bổ hoặc cho thuê đất hoặc cho phép thay đổi mục đích sử dụng đất, một bản sao của hợp đồng cho thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận rằng nhà đầu tư có quyền sử dụng trang web để thực hiện. dự án đầu tư hiện tại
 • Tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư (các tài liệu này phải được hợp pháp hóa lãnh sự).

– Nơi nộp đơn:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp.

-Thời gian xử lý:

15-20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn hợp lệ.

-Kết quả:

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
tu van gop von kinh doanh luattriminh vn
Góp vốn bằng tài sản là hình thức khá phổ biến hiện nay

4.2. Đăng ký giấy phép giáo dục

Một hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động giáo dục của một trung tâm ngoại ngữ bao gồm:
 • Đơn đăng ký hoạt động giáo dục (theo mẫu)
 • Một bản sao được chứng thực hoặc một bản sao kèm theo bản gốc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để đối chiếu.

– Quy định về tổ chức và hoạt động của các tổ chức giáo dục:

Báo cáo về tiến độ thực hiện dự án đầu tư, tình hình góp vốn, cho vay và tổng số vốn đầu tư thực hiện.

– Nơi nộp đơn:

Bộ Giáo dục và Đào tạo nơi đặt trung tâm.

– Thời gian xử lý:

 • Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu hồ sơ không đầy đủ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ gửi thông báo bằng văn bản trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc email cho nhà đầu tư.
 • Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ra quyết định cho phép hoạt động giáo dục của trung tâm ngoại ngữ (theo mẫu).

– Kết quả:

Quyết định cho phép các hoạt động giáo dục cho các trung tâm ngoại ngữ.

Những lưu ý khi góp vốn mở trung tâm ngoại ngữ chung

Việc góp vốn mở trung tâm ngoại ngữ chung là một quyết định quan trọng và có nhiều rủi ro. Dưới đây là một số lưu ý quan trọng cần bạn cân nhắc trước khi đầu tư vào một trung tâm ngoại ngữ chung:

 1. Nghiên cứu thị trường: Bạn cần tìm hiểu kỹ về thị trường địa phương của bạn, đánh giá nhu cầu của khách hàng và các đối thủ cạnh tranh trên thị trường. Điều này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định có nên mở trung tâm ngoại ngữ ở địa phương này hay không.
 2. Xây dựng kế hoạch kinh doanh: Bạn cần phải lập kế hoạch kinh doanh chi tiết về chi phí đầu tư, nguồn lực, chiến lược tiếp thị và phát triển. Kế hoạch này sẽ giúp bạn đánh giá được khả năng tài chính của bạn và đưa ra các quyết định liên quan đến vốn đầu tư và lợi nhuận mong đợi.
 3. Chọn đội ngũ giáo viên chất lượng: Một trong những yếu tố quan trọng để thành công trong lĩnh vực này là có đội ngũ giáo viên chất lượng và có kinh nghiệm. Bạn cần đảm bảo rằng nhân viên của bạn có trình độ chuyên môn cao, đam mê giảng dạy và tư duy sáng tạo.

Quá trình góp vốn sẽ có cơ chế cho từng trường hợp nhất định, Bải viết trên đây là thông tin chi tiết về hình thức góp vốn thành lập trung tâm ngoại ngữ. Hãy đến với Luật Quốc Bảo, bạn sẽ an tâm thực hiện, với chi phí phù hợp và giá cả phải chăng. Trao đổi và liên hệ với chúng tôi thông qua hotline/zalo: 0763387788, chúng tôi sẽ tư vấn chi tiết và nhanh chóng nhất.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.