Hồ sơ chấm dứt địa điểm kinh doanh gồm những gì?

Hồ sơ chấm dứt địa điểm kinh doanh gồm những gì? Khi thực hiện thủ tục chấm dứt (giải thể) địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp phải gửi thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh tại tỉnh, thành phố nơi đặt địa điểm kinh doanh. Sau đây, Luật Quốc Bảo sẽ hướng dẫn doanh nghiệp nộp đơn xin chấm dứt địa điểm kinh doanh, trong đó có cách kinh doanh nhanh nhất và hiệu quả nhất.

Địa điểm kinh doanh là gì?

Địa điểm kinh doanh là nơi tiến hành các hoạt động kinh doanh, mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ tạo ra doanh thu, giúp doanh nghiệp cắt giảm chi phí vận chuyển, tăng độ phủ thương hiệu, dễ dàng tiếp cận với các đối tác mới và đặc biệt là đẩy mạnh hoạt động chăm sóc khách hàng.
Doanh nghiệp sẽ được lựa chọn một nhóm ngành nghề cụ thể (trong các ngành nghề đã đăng ký trước đó) cho từng địa điểm kinh doanh để phù hợp với chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.
dia diem kinh doanh 1
Chấm dứt địa điểm kinh doanh

Giải thể địa điểm kinh doanh hiểu như thế nào?

Khi doanh nghiệp có nhu cầu “đóng cửa” địa điểm kinh doanh thì vấn đề pháp lý về trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động là rất quan trọng. Hãy cùng tìm hiểu các quy định pháp luật hiện hành về thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.
Địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành một hoạt động kinh doanh cụ thể.
Giải thể địa điểm kinh doanh là việc doanh nghiệp chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh đã đăng ký và thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh đã cấp Giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh đó.

Chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh là gì?

Khi giải thể địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo chấm dứt địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh.
Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp nhận thông báo, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thay đổi tư cách pháp lý của địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang trạng thái chấm dứt; đồng thời ra Thông báo chấm dứt địa điểm kinh doanh.
Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh sẽ bị thu hồi trong trường hợp địa điểm kinh doanh ngừng hoạt động 01 (một) năm mà không thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế.
Trong trường hợp này, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản về hành vi vi phạm và yêu cầu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến trụ sở Bộ phận để giải trình.
Sau 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn hẹn trong thông báo, nếu người bị yêu cầu không đến giải trình thì Phòng Đăng ký kinh doanh ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.

Hồ sơ chấm dứt địa điểm kinh doanh gồm những gì?

Thông báo chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh (theo mẫu);
Quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân của chủ sở hữu hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Hội đồng quản trị, đối với công ty cổ phần, thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh,  chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện;
Biên bản họp Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, Hội đồng quản trị công ty cổ phần;

Cơ quan tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Doanh nghiệp gửi hồ sơ chấm dứt địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp/địa điểm kinh doanh đặt trụ sở.

Trường hợp chấm dứt địa điểm kinh doanh do tạm ngừng quá thời hạn

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh sẽ bị thu hồi trong trường hợp địa điểm kinh doanh ngừng hoạt động trong 1 năm mà không thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế. Trong trường hợp này, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản về hành vi vi phạm và yêu cầu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến trụ sở Bộ phận để giải trình.
Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn hẹn trong thông báo, nếu người bị yêu cầu không đến giải trình thì Phòng Đăng ký kinh doanh ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.

Giải thể công ty cổ phần, cần chuẩn bị giấy tờ gì?

Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Theo Khoản 1 Điều 14 Thông tư 105/2020/NĐ-CP, hồ sơ chấm dứt mã số thuế bao gồm:

– Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế của địa điểm kinh doanh;

– Bản sao quyết định/thông báo chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh;

– Văn bản ủy quyền của người được ủy quyền thực hiện thủ tục kèm giấy tờ chứng thực cá nhân bản sao hợp lệ (Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu còn hiệu lực).  

*Cơ quan giải quyết: Chi cục thuế nơi địa điểm kinh doanh hoạt động.

*Phí, lệ phí: Không.

Hồ sơ chấm dứt địa điểm kinh doanh gồm những gì?

Sau khi mã số thuế của địa điểm kinh doanh đã được đóng, công ty gửi hồ sơ thông báo chấm dứt địa điểm kinh doanh theo quy định của Khoản 2 Điều 72 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, cụ thể:

– Thông báo giải thể địa điểm kinh doanh; 

– Nếu người thực hiện thủ tục là được ủy quyền thì nộp kèm: Văn bản ủy quyền và bản sao hợp lệ Giấy tờ chứng thực cá nhân (Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân).

*Cơ quan giải quyết: Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi địa điểm kinh doanh hoạt động.

*Phí, lệ phí: Không.

dia diem kinh doanh
Thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh

Trình tự thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh

Hoàn thành các nghĩa vụ thuế và nộp hồ sơ chấm dứt mã số thuế

Theo khoản 1 Điều 72 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, công ty/chi nhánh cần kiểm tra tình hình nộp thuế cũng như các khoản nợ khác đối với địa điểm kinh doanh. Ngoài ra, công ty/chi nhánh tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đầy đủ các quyền lợi hợp pháp cho người lao động trước khi giải thể địa điểm kinh doanh.
Sau khi khoản nợ đã được thanh toán và nghĩa vụ thuế đã hoàn thành, công ty/chi nhánh làm thủ tục chấm dứt mã số thuế của địa điểm kinh doanh và gửi Cục Thuế quản lý địa điểm kinh doanh. Cơ quan thuế sẽ tiến hành chấm dứt mã số thuế của địa điểm kinh doanh trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.
Trường hợp phát hiện bị phạt thuế, chậm nộp, chi cục thuế sẽ thông báo cho doanh nghiệp nộp bổ sung trước khi xử lý hồ sơ đóng mã số thuế.

Soạn và nộp hồ sơ của thủ tục giải thể địa điểm kinh doanh công ty cổ phần

Doanh nghiệp lập hồ sơ giải thể địa điểm kinh doanh nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp hoạt động.
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định ngừng hoạt động địa điểm kinh doanh, công ty phải nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh. Hiện nay, có thể sử dụng tài khoản đăng ký doanh nghiệp hoặc chữ ký số cá nhân để nộp hồ sơ scan tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
Ngoài ra, tùy theo tình hình địa phương, công ty/chi nhánh cũng có thể nộp hồ sơ trực tiếp qua đường bưu điện đến địa chỉ Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Giải quyết và trả kết quả hồ sơ chấm dứt địa điểm kinh doanh gồm những gì

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ xử lý và thông báo cho công ty/chi nhánh.
Công ty/chi nhánh sẽ được cấp xác nhận về việc chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh hoặc nhận được văn bản thông báo sửa đổi, bổ sung nếu quá trình nộp hồ sơ vẫn còn sai sót.

Lưu ý khi nộp hồ sơ chấm dứt kinh doanh

Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng

Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số hồ sơ đăng ký điện tử và nộp lệ phí điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
Trường hợp hồ sơ hợp lệ qua mạng, Cơ quan đăng ký kinh doanh ra thông báo về tình trạng địa điểm kinh doanh đã ngừng hoạt động.

Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh

Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải giấy tờ định danh cá nhân điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để được cấp Tài khoản đăng ký doanh nghiệp.
Người đại diện theo pháp luật sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin đăng ký quốc gia. xí nghiệp.
Sau khi hồ sơ trực tuyến hợp lệ và nhận được thông báo về việc chấm dứt địa điểm kinh doanh, người đại diện theo pháp luật nộp bản giấy đề nghị chấm dứt địa điểm kinh doanh, kèm theo giấy biên nhận hồ sơ. văn bản chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh qua mạng điện tử đến Phòng Đăng ký kinh doanh. Người đại diện theo pháp luật có thể trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp dưới dạng giấy và tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng phương thức điện tử tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc qua đường bưu điện.
Nếu sau 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày gửi thông báo chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn giá trị.

Mẫu thông báo chấm dứt địa điểm kinh doanh

Việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được thực hiện khi có quyết định của chính doanh nghiệp, doanh nghiệp “giải thể” hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng. văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo Điều 72 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.
Để tiến hành chấm dứt hoạt động, doanh nghiệp sẽ lập mẫu thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh theo mẫu văn bản Phụ lục II-20 ban hành kèm theo Thông báo. Tháng 01/2021/TT-BKHĐT.
Nội dung của mẫu thông báo bao gồm:
Ngày tháng năm làm thông báo;
Phòng đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh có trụ sở;
Thông tin doanh nghiệp;
Thông tin của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh bị chấm dứt hoạt động;
Lý do chấm dứt hoạt động;
Thông tin chi nhánh chủ quản;
Cam kết của doanh nghiệp về tính chính xác, trung thực của mẫu thông báo này;
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, người đứng đầu chi nhánh ký và ghi rõ họ tên cuối thông báo.

Những câu hỏi thường gặp liên quan đến chấm dứt địa điểm kinh doanh.

Thời gian giải quyết hồ sơ chấm dứt địa điểm kinh doanh là bao lâu?

Thời gian giải quyết từ 3-5 ngày làm việc.

Hồ sơ cần chuẩn bị để chấm dứt địa điểm kinh doanh gồm những gì?

Hồ sơ gồm có: Thông báo chấm dứt địa điểm kinh doanh, bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu của người thực hiện nộp hồ sơ, giấy ủy quyền (nếu ủy quyền cho người khác).

Ai là người thực hiện thủ tục nộp hồ sơ & nhận kết quả với phòng ĐKKD?

Là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền dựa trên văn bản ủy quyền.

Có bắt buộc phải nộp hồ sơ chấm dứt địa điểm kinh doanh qua mạng không?

Không bắt buộc.Doanh nghiệp có thể nộp trực tiếp hồ sơ tại bộ phận một cửa phòng ĐKKD tỉnh/thành phố nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Lưu ý khi viết Mẫu thông báo chấm dứt địa điểm kinh doanh

Khi viết mẫu thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, cần lưu ý:
Chỉ định và đầy đủ thông tin doanh nghiệp;
Ghi đầy đủ chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và nêu rõ lý do chấm dứt hoạt động: hoạt động không hiệu quả, bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động,…
Đối với chi nhánh chủ quản, việc kê khai chỉ được thực hiện trong trường hợp đăng ký chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh.

Mẫu thông báo chấm dứt địa điểm kinh doanh

TÊN DOANH NGHIỆP

Số: …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

……, ngày…… tháng…… năm ……

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/

địa điểm kinh doanh

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………….

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):         

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:         

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):  Thông báo chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh sau:

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh(ghi bằng chữ in hoa):         

Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoặc mã số thuế chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:         

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh và mã số thuế chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh):         

Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn:         

Xã/Phường/Thị trấn:         

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:         

Tỉnh/Thành phố:                 

Điện thoại:         Fax:         

Email:         Website:         

Chi nhánh chủ quản(chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):

Tên chi nhánh:         

Địa chỉ chi nhánh:         

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh:         

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh):         

Do Phòng Đăng ký kinh doanh:         

cấp ngày:         /        /        

Doanh nghiệp cam kết sẽ chịu trách nhiệm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

Các giấy tờ gửi kèm:

-…………………..

-…………………..

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP/NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH

(Ký, ghi họ tên)1

[1] Trường hợp chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp thì người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải ký trực tiếp vào mục này.
Trường hợp chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh thuộc chi nhánh thì người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người đứng đầu chi nhánh trực tiếp ký vào mục này.
Các bạn cần tư vấn hỗ trợ hãy liên hệ với Luật Quốc Bảo hotline/zalo: 0763387788
5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.