Hôn nhân là gì? Quy định về luật hôn nhân và gia đình

Mặc dù chúng ta biết rằng hôn nhân là kết quả của tình yêu giữa một người đàn ông và một người phụ nữ. Hôn nhân không phải lúc nào cũng ngọt ngào và cùng nhau trải qua cuộc sống hạnh phúc. Xung đột giữa chồng và vợ luôn xảy ra ở mọi cặp vợ chồng, xuất phát từ những vấn đề rất nhỏ. Những người đã, đang hoặc sắp kết hôn, họ có hiểu hôn nhân là gì không? Mục đích của hôn nhân là gì?

Hay một cuộc hôn nhân hạnh phúc là gì?Đây là những câu hỏi khá phổ biến nhưng nhiều người vẫn chưa tìm thấy câu trả lời chính xác nhất. Với bài viết này, Luật Quốc Bảo, chúng tôi sẽ thông tin đến bạn về các vấn đề xung quanh hôn nhân để giúp mọi người trả lời một số câu hỏi và thắc mắc của họ.

Tham khảo:

Dịch vụ ly hôn trọn gói bao tiền

Thủ tục ly hôn năm 2022

hon nhan la gi 2204110639
Cùng luật Quốc Bảo tìm hiểu về vấn đề hôn nhân trong bài viết sau

Mục lục

1. Hôn nhân là gì?

Trong thực tế, có nhiều cách hiểu khác nhau về hôn nhân. Hôn nhân thường là sự kết hợp giữa một người đàn ông gọi là chồng và một người phụ nữ gọi là vợ. Hôn nhân là sự kết hợp hợp pháp của các cá nhân về mặt cảm xúc, xã hội hoặc tôn giáo. Hôn nhân thường là kết quả của tình yêu giữa một người đàn ông và một người phụ nữ.

Từ góc độ pháp lý, hôn nhân là gì? Khái niệm Hôn nhân được định nghĩa như thế nào?

1.1 Theo Điều khoản 1, Điều 3 của Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, khái niệm hôn nhân được hiểu là:

Hôn nhân là mối quan hệ giữa vợ và chồng sau khi kết hôn

Trên cơ sở Điều khoản 1, Điều 3 của Luật Hôn nhân và Gia đình hiện hành. Hôn nhân được coi là kết quả của tình yêu, đó là sự kết hợp giữa một người đàn ông gọi là chồng và một người phụ nữ gọi là vợ. Đây là một sự kết hợp giữa một người đàn ông và một người phụ nữ về cảm xúc, xã hội, giới tính và tôn giáo.

Hôn nhân điều chỉnh mối quan hệ sinh lý giữa nam và nữ, cho phép đàn ông và phụ nữ sống cùng nhau, và đặt ra các quy định về quyền và nghĩa vụ của vợ chồng với nhau.

Trên thực tế, lễ cưới thường được xem là sự kiện đánh dấu sự khởi đầu chính thức của cuộc hôn nhân. Tuy nhiên, về mặt luật pháp, hôn nhân bắt đầu bằng đăng ký kết hôn, đó là khi một người đàn ông và phụ nữ thiết lập mối quan hệ vợ chồng theo luật pháp khi họ đáp ứng các điều kiện để kết hôn và đăng ký kết hôn tại một cơ quan địa phương có thẩm quyền.

Mở rộng

Đồng thời, theo Điều 36 của Hiến pháp 2013, hôn nhân dựa trên nguyên tắc tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau giữa vợ và chồng.

Các quốc gia trên thế giới tồn tại nhiều hình thức hôn nhân khác nhau như hôn nhân một vợ, hôn nhân đa thê, hôn nhân đồng giới, đàn ông và phụ nữ sống chung như vợ chồng, v.v. Nhưng hiện nay, luật pháp Việt Nam chỉ công nhận hôn nhân một vợ một chồng. Đối với hôn nhân giữa những người cùng giới, mặc dù không bị cấm, nhưng Nhà nước vẫn không công nhận hôn nhân đồng giới.

Mục đích cơ bản nhất và quan trọng nhất của hôn nhân là sinh sản, nuôi dưỡng và giáo dục con cái của vợ chồng. Hôn nhân góp phần duy trì nòi giống, đảm bảo sự tồn tại và phát triển trong tương lai của cả một quốc gia.

Do đó, theo cách hiểu chung nhất, hôn nhân là sự kết hợp hoàn toàn tự nguyện giữa nam và nữ trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, được thiết lập sau khi một người đàn ông và phụ nữ đăng ký kết hôn trên cơ sở tất cả các điều kiện được đáp ứng và tiến hành tại cơ quan có thẩm quyền.

1.2. Các đặc điểm của hôn nhân là gì?

Theo Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam 2014, hôn nhân có các đặc điểm sau:

Đặc điểm 1:

Hôn nhân là sự kết hợp giữa một người đàn ông và một người phụ nữ – là một cuộc hôn nhân một vợ một chồng. Để đảm bảo nguyên tắc hôn nhân một vợ một chồng, Luật Hôn nhân và Gia đình quy định: người kết hôn bị cấm kết hôn hoặc sống chung với chồng hoặc vợ của người khác hoặc người chưa kết hôn, chưa lập gia đình nhưng đã sống chung với người đã có vợ hoặc chồng (điểm c, khoản 2, Điều 5 của Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 số. 52/2014 / QH13).

Hôn nhân là sự kết hợp giữa một người đàn ông và một người phụ nữ, vì vậy những người cùng giới không thể thiết lập mối quan hệ hôn nhân với nhau.

Đặc điểm 2:

Hôn nhân là một sự kết hợp hoặc liên kết trên cơ sở tự nguyện của cả nam và nữ. Cả nam và nữ đều có quyền quyết định hôn nhân của chính mình, mà không bị ép buộc, và không bị lừa dối, không bị cản trở. Sau khi kết hôn, việc duy trì hoặc chấm dứt mối quan hệ hôn nhân dựa trên sự tự nguyện của mỗi người.

Đặc điểm 3:

Đàn ông và phụ nữ hoàn toàn bình đẳng trước pháp luật khi bước vào mối quan hệ hôn nhân. Trong gia đình, người chồng và người vợ có nghĩa vụ và quyền bình đẳng về mọi mặt. Ngoài xã hội, với tư cách là công dân, người chồng và người vợ có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân được Hiến pháp công nhận.

Quyền bình đẳng giữa vợ và chồng cũng được phản ánh trong thực tế là bất kể vợ hoặc chồng là người Việt Nam hay người nước ngoài, người thuộc bất kỳ sắc tộc hay tôn giáo nào, quan hệ hôn nhân của họ được tôn trọng và bảo vệ (điều khoản 2 Điều 2 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 số. 52/2014 / QH13).

Hôn nhân là gì? Những quy định về luật hôn nhân và gia đình
Hôn nhân là gì? Những quy định về luật hôn nhân và gia đình

Đặc điểm 4:

Mục đích của việc thiết lập mối quan hệ hôn nhân là sống cùng nhau và xây dựng một gia đình thịnh vượng, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững.

Do đó, nếu một người đàn ông và phụ nữ kết hôn với mục đích xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú, nhập quốc tịch Việt Nam hoặc nước ngoài, để được hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước, hoặc để đạt được các mục đích khác mà không sống chung và xây dựng một gia đình được gọi là hôn nhân giả.

Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 số. 52/2014 / QH13 cấm kết hôn giả (điểm a, Khoản 2, Điều 5 của Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, Số. 52/2014 / QH13).

Đặc điểm 5:

Các bên tham gia mối quan hệ hôn nhân phải tuân thủ các quy định của pháp luật. Khi kết hôn, các bên phải tuân thủ các quy định về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn. Khi chấm dứt hôn nhân phải dựa trên các căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật.

1.3 Mục địch của hôn nhân là gì? Quy định của Pháp luật về những mục đích của hôn nhân hiện nay.

Mục đích của hôn nhân là gì?: Là yêu cầu pháp lý và đạo đức mà những người thiết lập mối quan hệ hôn nhân (chồng và vợ) hướng tới.

Theo luật lệ và tập quán cổ xưa của Việt Nam, việc sinh con, đặc biệt là con trai, để tiếp nối dòng dõi và thờ cúng tổ tiên là mục đích chính của hôn nhân.

Do đó, cả Bộ luật Hồng Đức và Bộ luật Gia Long đều quy định rằng người chồng có quyền ly hôn với vợ nếu người vợ không thể sinh con. Về khái niệm đó, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 1959 quy định rằng những người có không có năng lực sinh lý hoàn toàn bị cấm kết hôn. Nhưng phong tục và quan niệm về hôn nhân Việt Nam đã dần thay đổi, sinh con không còn được coi là mục đích của hôn nhân, vì vậy các quy định trên trong luật cổ và Luật Hôn nhân và Gia đình 1959 không còn được quy định và được áp dụng trong luật hôn nhân và gia đình sau này.

Theo Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam.

Một người đàn ông và một người phụ nữ thiết lập mối quan hệ hôn nhân để xây dựng một gia đình thịnh vượng, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững. Nếu vợ chồng sống với nhau nhưng không thể xây dựng một gia đình thịnh vượng, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững, mối quan hệ hôn nhân đó sẽ không được pháp luật công nhận. Nếu mối quan hệ hôn nhân ổn định, sự tồn tại của mối quan hệ hôn nhân đó đã không đạt được mục đích của hôn nhân, Tòa án có thể giải quyết việc ly hôn nếu được yêu cầu.

Mục đích của hôn nhân được quy định bởi pháp luật, thể hiện quan điểm của Nhà nước về điều chỉnh quan hệ hôn nhân và gia đình, nhằm xây dựng một chế độ hôn nhân và gia đình tiến bộ.

Mục đích của hôn nhân không giống với mục đích của việc kết hôn. Thông thường, mục đích của hôn nhân phù hợp với mục đích của kết hôn, nhưng cũng có những trường hợp mục đích của hôn nhân trái với mục đích của kết hôn, như trong trường hợp hôn nhân giả…

2. Gia đình là gì?

Gia đình là một tổ chức xã hội trong đó những người quan hệ ruột thịt sống cùng nhau. Gia đình là một phạm trù của sự thay đổi  mang tính lịch sử và phản ánh văn hóa của dân tộc và thời đại. Gia đình là ngôi trường đầu tiên có mối quan hệ biện chứng với toàn xã hội.

Gia đình – đơn vị xã hội (nhóm xã hội nhỏ), là hình thức tổ chức xã hội quan trọng nhất của đời sống cá nhân dựa trên quan hệ hôn nhân và huyết thống, nghĩa là giữa vợ và chồng, giữa cha và mẹ. mẹ, giữa anh chị em và những người thân khác sống cùng nhau và có một nền kinh tế chung.

Gia đình là một tập hợp những người gắn kết với nhau do hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc quan hệ nuôi dưỡng , làm phát sinh nghĩa vụ và quyền giữa họ theo các quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình.

Theo luật pháp tại Việt Nam

Khái niệm về một gia đình hợp pháp tại Việt Nam được nêu trong Luật Hôn nhân và Gia đình (Điều 8. Giải thích các điều khoản):

Gia đình là một tập hợp những người gắn kết với nhau bởi quan hệ hôn nhân và huyết thống. Là hệ thống hoặc mối quan hệ nuôi dưỡng, làm phát sinh nghĩa vụ và quyền giữa họ theo các quy định của Luật này.

2.2. Chức năng của gia đình

Gia đình đóng một vai trò và vị trí rất quan trọng cho sự tồn tại và phát triển của con người. Gia đình được sinh ra, tồn tại và phát triển với sứ mệnh đảm nhận các chức năng đặc biệt mà xã hội đã giao, không có tổ chức xã hội nào có thể thay thế nó. Chức năng của gia đình là một khái niệm quan trọng ở cấp độ vi mô và vĩ mô đều khẳng định các chức năng cơ bản của gia đình.

Gia đình có các chức năng cơ bản sau: Chức năng sinh sản; Chức năng giáo dục; Chức năng kinh tế. Ngoài những chức năng cơ bản đó, gia đình còn phải thực hiện chức năng chăm sóc trẻ em và chăm sóc người già.

Gia đình là gì?
Gia đình đóng vai trò quan trọng trong xã hội

2.2.1 Chức năng Kinh tế

Đây là một chức năng cơ bản quan trọng của gia đình để tạo ra tài sản và vật chất. Đó là một chức năng để đảm bảo sự sống còn của gia đình, đảm bảo hạnh phúc và mức sống của gia đình, làm cho người dân trở nên giàu có và đất nước trở nên phát triển.

Chức năng này bao gồm các nhu cầu về thực phẩm, chỗ ở, tiện nghi, là sự hợp tác kinh tế giữa các thành viên trong gia đình để đáp ứng nhu cầu của cuộc sống.

Để nền kinh tế của mỗi gia đình ngày càng được cải thiện và nâng cao, ngoài các thành viên vẫn còn ở tuổi của trẻ em, các thành viên trong độ tuổi lao động cần phải có một công việc và thu nhập ổn định. Ngoài ra, một nguồn thu nhập bổ sung cũng được yêu cầu để có thêm một nguồn thu nhập để chi trả cho các chi phí hàng ngày.

2.2.2 Chức năng sinh sản và bảo trì giống
Chức năng này góp phần cung cấp lao động – nguồn nhân lực cho xã hội. Chức năng này sẽ góp phần thay thế các nhóm công nhân cũ đã đến tuổi nghỉ hưu và mất khả năng làm việc linh hoạt, năng động và sáng tạo. Hiệu suất của chức năng này không chỉ đáp ứng nhu cầu tồn tại và phát triển của xã hội, mà còn đáp ứng nhu cầu sinh lý và cảm xúc của chính con người. Ở các quốc gia khác nhau, việc thực hiện chức năng này là khác nhau.

2.2.3. Chức năng giáo dục

Đây là một chức năng rất quan trọng của gia đình, xác định tính cách của một người, giáo dục trẻ em hiếu thảo, trở thành công dân hữu ích cho xã hội vì gia đình là trường đầu tiên và quan trọng nhất rằng cha mẹ là giáo viên đầu tiên trong cuộc sống của mỗi người: Cha mẹ có nghĩa vụ và quyền yêu thương, chăm sóc, nuôi dưỡng, và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con cái họ; tôn trọng ý kiến của trẻ em; chăm sóc con cái họ để  phát triển sức khỏe về thể chất, trí tuệ và đạo đức, trở thành công dân hữu ích cho xã hội.
Tại Việt Nam

Gia đình trang bị cho con trẻ những khái niệm đầu tiên để hiểu thế giới của sự vật, hiện tượng, khái niệm thiện và ác, dạy trẻ hiểu cuộc sống và con người, đưa trẻ em vào thế giới.

Việt Nam là một đất nước thấm nhuần vẻ đẹp truyền thống về đạo đức, phong tục và truyền thống tốt đẹp, vì vậy nội dung giáo dục của gia đình cũng phải chú ý đến giáo dục toàn diện về cả phẩm chất đạo đức, kinh nghiệm và kiến thức. Lối sống, ý thức, hành vi trong cuộc sống.

Chức năng giáo dục của gia đình bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các yếu tố khách quan và chủ quan. Sự thay đổi lớn trong chính sách kinh tế xã hội, thay đổi trong các lĩnh vực văn hóa, thông tin, lối sống, thiếu kinh nghiệm, ý thức làm cha mẹ trong các gia đình trẻ… ảnh hưởng đến chức năng giáo dục của gia đình.

Phương pháp giáo dục hiệu quả

Để chức năng này được thực hiện hiệu quả, gia đình phải có phương pháp giáo dục và răn đe phù hợp. Những người sai sẽ thừa nhận sai lầm của họ và sửa chữa chúng, không phải vì bản ngã, nhân phẩm và chủ nghĩa bảo thủ của họ mà ngoan cố không thay đổi. Có nhiều gia đình dạy con bằng cách đánh đập, tát vào mặt, v.v. Đó có phải là một biện pháp hiệu quả? Những biện pháp này không chỉ không có tác dụng mà còn khiến trẻ trở nên nhẫn tâm, tiêu cực về mặt tâm lý và mất cảm xúc gần gũi và tin tưởng vào những người trong cùng một ngôi nhà.

Thay vì đánh đập, cha mẹ nên dạy và hướng dẫn con cái một cách nhẹ nhàng, phân tích rõ ràng đúng và sai để trẻ hiểu. Hơn nữa, cha mẹ và ông bà nên là một ví dụ cho thế hệ trẻ noi theo. Các thành viên trong gia đình sống hòa thuận, hạnh phúc và chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống.

Có nhiều gia đình có cha mẹ bận rộn kiếm tiền và không biết cân bằng giữa vật chất và tinh thần, vì vậy họ không có thời gian để chú ý đến con cái mình, khiến con trẻ trở nên thờ ơ và bị cám dỗ tham gia vào các tệ nạn xã hội, có những hành vi đi ngược lại phong tục tốt đẹp và truyền thống đạo đức của quốc gia…

2.2.4. Các chức năng khác
Ngoài ba chức năng cơ bản ở trên, gia đình còn có chức năng đáp ứng nhu cầu về tinh thần, cảm xúc và sức khỏe. Đây là một chức năng quan trọng trong việc chia sẻ tình yêu và sự gắn bó giữa các thành viên trong gia đình, đặc biệt là tình yêu và hạnh phúc giữa các cặp vợ chồng.

gia dinh
Gia đình đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục con trẻ

3. Ý nghĩa của hôn nhân là gì?

Hôn nhân có một ý nghĩa khác nhau với mỗi người. Ý nghĩa nhất của hôn nhân là mong muốn có một gia đình của mỗi cá nhân.

Mỗi cuộc hôn nhân đều có tiêu chuẩn riêng, không có tiêu chuẩn chung nào mà mọi người đều phải tuân theo.

Hôn nhân đòi hỏi trách nhiệm của cả hai bên đối với cuộc sống gia đình chung, không chỉ là trách nhiệm riêng biệt với nhau.

Trong hôn nhân, một hoặc cả hai có thể phải hy sinh lợi ích cá nhân nếu nó ảnh hưởng đến mối quan hệ chung, cuộc sống chung của gia đình.

Hôn nhân được coi là một mối liên kết thiêng liêng, mang đến cho mỗi người khả năng vượt qua mọi thử thách của cuộc sống cùng nhau. Các giá trị của hôn nhân có thể được đề cập là sự chung thủy, đồng cảm, hiểu biết và tha thứ…

3.1 Nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình hiện nay.

Chế độ hôn nhân và gia đình là toàn bộ những quy định của pháp luật về kết hôn, ly hôn; quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con, giữa các thành viên khác trong gia đình; cấp dưỡng; xác định cha, mẹ, con; quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài và những vấn đề khác liên quan đến hôn nhân và gia đình. (Điều 3, Điều 3 của Luật Hôn nhân và Gia đình 2014).
Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 tiếp tục kế thừa một số nguyên tắc cơ bản của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000, nhưng đã sửa đổi và bổ sung những điểm mới cho phù hợp với thực tiễn hiện nay để bảo vệ và phát huy hiệu quả của hôn nhân và gia đình Việt Nam bền vững trong thời kỳ mới.

Các nguyên tắc cơ bản

Theo đó, tại Điều 2 của Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, các nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình được quy định như sau:
1. Tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, hôn nhân chồng bình đẳng.
2. Hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc và tôn giáo khác nhau, giữa những người theo tôn giáo và những người không theo đạo, giữa tín đồ và những người không theo đạo, giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài được pháp luật tôn trọng và bảo vệ.
3. Xây dựng một gia đình thịnh vượng, tiến bộ và hạnh phúc, thành viên trong gia đình có nghĩa vụ tôn trọng, chăm sóc,và giúp đỡ lẫn nhau, không phân biệt đối xử giữa trẻ em.
4. Nhà nước, xã hội và gia đình có trách nhiệm bảo vệ và hỗ trợ trẻ em, người già và người khuyết tật thực hiện các quyền hôn nhân và gia đình, thực hiện kế hoạch hóa gia đình.
5. Kế thừa và thúc đẩy các truyền thống văn hóa và đạo đức tốt đẹp của quốc gia Việt Nam về hôn nhân và gia đình.

4. Những quan điểm về hôn nhân

1. Độ tuổi phù hợp nhất của vợ chồng tại thời điểm kết hôn là giải pháp tốt nhất để dự đoán sự hạnh phúc và thành công của cuộc hôn nhân:

Độ tuổi phù hợp nhất là khi cả hai đều là người trưởng thành và có thể độc lập tài chính trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân. Độc lập và trưởng thành thường được tích lũy và phát triển theo tuổi tác và kinh nghiệm sống. Quan điểm này hoàn toàn đúng, độ tuổi của một cặp vợ chồng tại thời điểm kết hôn là thước đo tốt nhất cho sự thành công và hạnh phúc của một cuộc hôn nhân.

2. Kỹ năng duy trì các mối quan hệ tốt là điều tự nhiên và không thể học được.

Quan niệm này là sai. Mỗi chúng ta có thể học các kỹ năng cần để xây dựng một mối quan hệ hôn nhân tốt. Đạt được kiến thức chung về cách xây dựng và duy trì các mối quan hệ trong xã hội, gia đình và hôn nhân … sẽ giúp chúng tôi đưa ra những lựa chọn hiệu quả hơn và phát triển các mối quan hệ. Sự chuẩn bị trước hôn nhân có thể giúp chúng ta phát triển các kỹ năng của bản thân và cho chúng ta một khởi đầu tốt trong cuộc sống hôn nhân của mình.
thu tuc dang ky ket hon dieu can biet ft 1
Kỹ năng tôn trọng và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp sẽ giúp xây dựng gia đình hạnh phúc

3.Hầu hết những người ly hôn không kết hôn lần nữa.

Quan niệm này là sai. Theo nghiên cứu có khoảng 75 % những người đã ly hôn sẽ tái hôn. Hầu hết các cuộc tái  hôn tạo ra một gia đình thứ hai, có nghĩa là những cuộc hôn nhân sau này vẫn còn nhiều thách thức phải vượt qua. Tỷ lệ thất bại của những cuộc tài hôn này cao hơn so với cuộc hôn nhân đầu tiên, ngay cả khi không có bên nào có con. Do đó, việc chuẩn bị cho cuộc hôn nhân thứ hai sẽ mang tính chất quyết định hơn nhiều lần so với việc chuẩn bị cho cuộc hôn nhân đầu tiên.

4.Vấn đề tài chính là nguyên nhân phổ biến nhất của xung đột gia đình và làm hỏng mối quan hệ hôn nhân.

Theo cuộc khảo sát cho thấy 37 % các cặp vợ chồng nói rằng tiền là vấn đề xung đột nhất trong cuộc sống gia đình.

5. Hôn nhân có thể gây thất vọng và làm chúng ta nản lòng lúc ban đầu.

Đúng vì hôn nhân là một quá trình chuyển đổi khó khăn hơn chúng ta dự đoán và mong đợi. Điều này cũng xảy ra ngay cả với các cặp vợ chồng đã chuẩn bị tốt và có mối quan hệ tốt trong thời kỳ tiền hôn nhân. Thời kỳ hôn nhân mới bắt đầu (khoảng hai năm đầu tiên) là giai đoạn chuyển tiếp khó khăn và chúng ta có thể cảm thấy rằng cuộc sống gia đình không suôn sẻ, đôi khi thậm chí còn  trở nên căng thẳng.

Vậy, hôn nhân là gì? Qua bài viết trên chúng tôi đã phân tích một cách khá rõ ràng với những thông tin được chia sẻ. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã cung cấp cho bạn một số quy định pháp lý liên quan đến việc hôn nhân là gì.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hôn nhân. Luật Quốc Bảo chúng tôi đảm bảo sẽ mang lại lợi ích tốt nhất đến cho khách hàng từ\ đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm của luật Quốc Bảo. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi qua HOTLINE: 0763 387 788 để được giải đáp chi tiết!

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.