Kế toán thuế doanh nghiệp

Hiện nay, doanh nghiệp tự kê khai hoặc thuê kế toán có kinh nghiệm để giảm chi phí, nhưng gặp nhiều khó khăn khi cơ quan thuế kiểm tra, quyết toán. Với tiêu chí: “giảm thiểu rủi ro và chi phí cho doanh nghiệp”, dịch vụ kế toán thuế của Luật Quốc Bảo xin cung cấp dịch vụ kế toán hỗ trợ doanh nghiệp về thủ tục thuế trong quá trình thành lập và hoạt động, giúp doanh nghiệp yên tâm phát triển kinh doanh. Mời quý khách hàng theo dõi bài viết sau đây để hiểu rõ hơn về vấn đề “Kế toán thuế doanh nghiệp”.

ke toan quoc bao 8

Mục lục

1. Kế toán thuế là gì?

 • Kế toán thuế là một kế toán viên phụ trách các vấn đề kê khai thuế trong một doanh nghiệp. Kế toán thuế là nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với nhà nước. Nhà nước chỉ có thể quản lý nền kinh tế đa ngành khi có kế toán thuế. Ngược lại, doanh nghiệp chỉ có thể kinh doanh ổn định và báo cáo thuế thuận lợi khi đưa ra các vấn đề thuế rõ ràng.
 • Kế toán thuế không phải là một công việc dễ dàng cho một kế toán viên mới bắt đầu và đặc biệt là sinh viên kế toán vừa tốt nghiệp đại học. Bởi lẽ, ngoài kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kế toán thuế còn đòi hỏi cách ứng xử chuyên nghiệp, khéo léo và cẩm nang bỏ túi làm hành lý tại nơi làm việc.
 • Kế toán thuế đóng vai trò là cầu nối và liên kết giữa doanh nghiệp và nhà nước. Nhờ công việc của kế toán thuế, nó giúp nhà nước quản lý nền kinh tế dễ dàng hơn.
 • Kế toán thuế cũng giúp doanh nghiệp kinh doanh ổn định và lập báo cáo thuế theo quy định của nhà nước một cách rõ ràng, minh bạch.

2. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán thuế doanh nghiệp:

Khi bắt đầu một công ty, kế toán thuế là phần kê khai và trả lệ phí giấy phép. Sau đó, trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, bộ phận kế toán thuế sẽ thực hiện các nhiệm vụ sau:
 • Thu thập hóa đơn, chứng từ phát sinh của doanh nghiệp để theo dõi, hạch toán
 • Chuẩn bị báo cáo thuế hàng tháng và hàng quý và nộp thuế cho công ty
 • Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế cuối năm, thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và báo cáo thuế thu nhập cá nhân (TNCN).
 • Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có vấn đề phát sinh
 • Kiểm tra, đối chiếu hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với danh mục thuế đầu vào và đầu ra của từng cơ sở
 • Lập báo cáo hàng tháng tổng hợp thuế GTGT đầu ra của toàn công ty, phân loại theo thuế suất
 • Lập báo cáo hàng tháng tổng hợp thuế GTGT đầu vào của toàn công ty theo tỷ lệ phân bổ sản lượng được khấu trừ
 • Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách nhà nước, tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của công ty
 • Đối chiếu dữ liệu báo cáo thuế của các cơ sở giữa báo cáo và quyết toán
 • Lập hồ sơ hoàn thuế khi phát sinh

 • Chuẩn bị báo cáo tóm tắt thuế định kỳ hoặc bất thường
 • Kiểm tra hóa đơn đầu vào
 • Kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế để báo cáo cục thuế
 • Cập nhật kịp thời thông tin pháp luật về thuế, chuẩn bị thông báo hoạt động liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty để cơ sở biết cách thực hiện.
 • Lập kế hoạch thuế thu nhập doanh nghiệp, nộp ngân sách
 • Cập nhật theo dõi việc giao hóa đơn
 • Hàng tháng, hàng quý báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong kỳ

Và các công việc khác liên quan đến kế toán thuế của doanh nghiệp.

3. Công việc kế toán thuế:

Một là xác định cơ sở thuế

 • Đây là một trong những nhiệm vụ mà kế toán thuế phải thực hiện thường xuyên và liên tục. Đảm bảo phản ánh kịp thời, chính xác và đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến thuế và thuế của doanh nghiệp. Xác định cơ sở tính thuế bao gồm: xác định cơ sở tính thuế GTGT, xác định cơ sở tính thuế tiêu thụ đặc biệt, bảo vệ môi trường, xác định cơ sở tính thuế thu nhập doanh nghiệp, xác định cơ sở tính thuế, tính thuế thu nhập cá nhân.

Xác định căn cứ tính thuế GTGT

 • Đối chiếu hóa đơn GTGT đầu vào và hóa đơn GTGT đầu ra, đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ và hợp pháp. Kiểm tra, phân loại hóa đơn GTGT theo từng mức thuế suất. Hàng tháng, hàng quý, kế toán thuế cần lập báo cáo kê khai chung thuế GTGT đầu vào, đầu ra để lấy số liệu làm căn cứ xác định nghĩa vụ nộp thuế GTGT của doanh nghiệp đối với Nhà nước.
 • Kiểm tra, đối chiếu tờ khai hồ sơ xuất khẩu, nhập khẩu (nếu có), bao gồm: tờ khai thuế, hồ sơ hải quan.

Xác định cơ sở tính thuế tiêu thụ đặc biệt và bảo vệ môi trường

 • Đối với hoạt động kinh doanh liên quan đến nhập khẩu hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường, kế toán thuế cần kiểm tra thuế suất hàng hóa, phân loại và lập báo cáo kê khai thuế. đối với hai loại thuế này làm căn cứ xác định nghĩa vụ nộp thuế.

Xác định cơ sở tính thuế thu nhập cá nhân

 • Căn cứ vào mức lương thực tế của người lao động làm việc tại doanh nghiệp và các quy định của Nhà nước về pháp luật về thuế thu nhập cá nhân, mức giảm trừ gia cảnh… Kế toán thuế tính thuế thu nhập cá nhân, kê khai thuế thu nhập cá nhân báo cáo thu nhập cá nhân cho cơ quan thuế theo đúng kỳ kế toán.

Xác định cơ sở tính thuế thu nhập doanh nghiệp

 • Kế toán thuế cần kết hợp với kế toán viên tổng hợp để hiểu dữ liệu, đối chiếu số liệu và lập báo cáo tài chính hàng tháng, hàng quý, hàng năm để phục vụ kiểm soát tài chính nội bộ tại doanh nghiệp. Đây cũng là cơ sở để xác định nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ quan nhà nước.

Thứ hai là thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với Nhà nước.

Kế toán thuế hàng tháng, hàng quý, hàng năm cần thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp với cơ quan Nhà nước.
 • Nội dung công việc này là: Lập và nộp báo cáo thuế: bao gồm lập và nộp báo cáo thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, báo cáo sử dụng hóa đơn, báo cáo tài chính theo kỳ kế toán. theo quy định của pháp luật.
 • Nộp thuế vào ngân sách nhà nước: căn cứ vào nghĩa vụ thuế phát sinh tại doanh nghiệp, kế toán thuế lập kế hoạch, hồ sơ nộp ngân sách, hồ sơ hoàn thuế khi phát sinh, trình Hội đồng quản trị. cơ quan thuế thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với Nhà nước. Nộp thuế, lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán thuế thu nhập cá nhân cuối năm.

Thứ ba, các công việc liên quan đến thuế khác

Ngoài các nhiệm vụ cơ bản trên, kế toán thuế cần thường xuyên cập nhật thông tin, chính sách thuế để nắm rõ cơ sở thực hiện và đối chiếu số liệu báo cáo thuế. Không chỉ giúp doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ của mình, mà còn hiểu rõ pháp luật để được hưởng ưu đãi thuế của Nhà nước đối với doanh nghiệp. Ngoài ra, kế toán thuế còn phải thực hiện các công việc khác như:

Ngoài các công việc trên, kế toán thuế cũng có thể thực hiện các nhiệm vụ bổ sung như:

 • Thường xuyên cập nhật thông tin, chính sách, pháp luật về thuế để nắm rõ cơ sở thực hiện, sau đó đối chiếu số liệu báo cáo thuế.
 • Sắp xếp hóa đơn, chứng từ liên quan đến thuế theo thứ tự thời gian một cách khoa học, hợp lý.
 • Lưu trữ, bảo quản hóa đơn, chứng từ.
 • Đánh giá khi có sự chênh lệch giữa báo cáo thuế của doanh nghiệp và số thuế phải nộp của cơ quan Nhà nước,
 • Đề xuất xử lý các vướng mắc phát sinh từ hóa đơn, điều chỉnh, hủy hóa đơn trong các trường hợp cần thiết trước khi kê khai để đảm bảo hóa đơn được đưa vào bản kê khai đảm bảo tính hợp lý.
 • Lập báo cáo liên quan đến hoạt động kế toán thuế theo yêu cầu của hội đồng quản trị hoặc cơ quan thuế.

Thứ tư, công việc kế toán thuế theo thời gian

 • Thông thường một kế toán thuế chuyên nghiệp thường phân bổ thời gian và công việc theo chu kỳ ngày, tháng, quý và năm.

Công tác kế toán thuế doanh nghiệp cần thực hiện đầu năm:

 • Kê khai và nộp thuế cấp phép đầu năm. Kế toán thuế cần chú ý đến thời điểm thành lập doanh nghiệp, mức vốn điều lệ, thời hạn nộp thuế giấy phép cho doanh nghiệp.

Kê khai, nộp thuế TNCN, thuế TNDN, thuế GTGT và các nghĩa vụ thuế khác:

Điều 10 Chương II Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định thời hạn nộp hồ sơ khai thuế cụ thể như sau:
Lưu ý: Thời hạn nộp tờ khai thuế cũng là thời hạn nộp thuế nếu có số tiền thuế phải nộp.
 • Thời hạn để doanh nghiệp nộp hồ sơ khai thuế hàng tháng là ngày 20 (lần 20) của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.
Ví dụ: Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT cho tháng 1 năm 2017 là ngày 20 tháng 2 năm 2017.
 • Thời hạn để doanh nghiệp nộp hồ sơ khai thuế theo quý là ngày thứ 30 (thứ ba mươi) của quý sau quý phát sinh nghĩa vụ thuế.
Ví dụ: Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT quý I/2017 là ngày 30/4/2017.
 • Gửi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong quý IV. Hạn chót nộp bài là ngày 30 tháng 1
 • Thời hạn để doanh nghiệp nộp hồ sơ khai thuế hàng năm là ngày 30 (thứ ba mươi) của tháng đầu tiên của năm dương lịch.
 • Thời hạn doanh nghiệp nộp hồ sơ khai thuế cho mỗi lần phát sinh nghĩa vụ thuế là ngày thứ 10 (thứ mười) kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.
 • Thời hạn để doanh nghiệp nộp hồ sơ quyết toán thuế hàng năm là ngày thứ 90 (90) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.
Ví dụ: Hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN năm 2016 bao gồm: Tờ khai quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN và báo cáo tài chính ngày 30/3/2017.
 • Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế trong trường hợp doanh nghiệp chia, tách, sáp nhập, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể hoặc chấm dứt hoạt động chậm nhất là ngày 45 (bốn mươi lăm). kể từ ngày ra quyết định.
Lưu ý:
 • Doanh nghiệp thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý sẽ kê khai thuế TNCN theo quý.
 • Các doanh nghiệp mới thành lập dưới 12 tháng và dưới 1 năm tài chính, họ sẽ kê khai thuế GTGT và lập báo cáo sử dụng hóa đơn hàng quý.
 • Từ quý IV/2014 trở đi, doanh nghiệp không cần nộp tờ khai thuế TNDN hàng quý nữa mà chỉ tính tiền, nếu có thì nộp tiền.

Công việc kế toán thuế kinh doanh hàng ngày:

Nhiệm vụ của kế toán thuế là thu thập và xử lý các hóa đơn phát sinh làm cơ sở cho việc kê khai, hạch toán. Thông tin hóa đơn được nhập vào hệ thống để tổng hợp kết quả kinh doanh. Các công việc hàng ngày cần được xử lý bao gồm:
 • Kiểm tra tính hợp lệ của thông tin trên hóa đơn. Hãy chắc chắn rằng thông tin và số lượng là chính xác so với các tài liệu khác.
 • Thu thập và nhập thông tin hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào và đầu ra vào hệ thống.
 • Các giao dịch kế toán liên quan đến dòng tiền trong doanh nghiệp.
 • Kế toán tiền gửi và tiền mặt.
 • Xử lý, sắp xếp, lưu trữ hóa đơn, chứng từ hợp lý và hợp lý để dễ dàng tìm kiếm khi cần thiết.
 • Kiểm tra thời gian nộp thuế để tránh chậm nộp.

Công việc kế toán thuế kinh doanh hàng tuần:

Hàng tuần, kế toán thuế cần tổng hợp các giao dịch phát sinh để báo cáo cấp trên. Công việc trong tuần bao gồm:
 • Cung cấp tài liệu và kết quả kinh doanh trong tuần theo yêu cầu của cấp trên.
 • Có một cách để xử lý các hóa đơn không hợp lệ. Tư vấn cho ban quản lý một giải pháp hợp lý và hợp pháp.

Công việc kế toán thuế kinh doanh thực hiện hàng tháng:

Công việc hàng tháng thường được thực hiện vào cuối tháng này hoặc đầu tháng tới. Tuy nhiên, hãy đảm bảo nộp tờ khai thuế trước ngày 20 của tháng tiếp theo. Nhiệm vụ hàng tháng của kế toán thuế bao gồm:
 • Xác định loại thuế nào cần được kê khai hàng tháng để giải quyết nhanh chóng và chính xác. Các loại thuế này bao gồm: Thuế giá trị gia tăng (Đối với doanh nghiệp có doanh thu từ 50 tỷ đồng), thuế thu nhập cá nhân (Đối với cá nhân có thu nhập từ 50 triệu đồng).
 • Thực hiện tính toán khấu hao tài sản và phân bổ chi phí công cụ và công cụ trong mỗi tháng.
 • Rà soát hợp đồng lao động, số lượng lao động mới. Đăng ký mã số thuế cá nhân cho người lao động.
 • Cân bằng các tiêu chí xuất hiện trên bảng cân đối kế toán và có kế hoạch giải quyết từng phần. Tránh đặt công việc vào cuối năm, gây căng thẳng và những sai lầm không cần thiết.
Lưu ý: Khi khai thuế, nếu có số thuế phải nộp thì thời hạn nộp tờ khai cũng là thời hạn nộp thuế.

Công việc kế toán thuế hàng quý

Hàng quý, kế toán thuế cần lập báo cáo thuế hàng quý. Các loại báo cáo này bao gồm:
 • Kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT).
 • Kê khai thuế thu nhập cá nhân: Đối với người lao động có mức lương trên 50 triệu đồng.
 • Báo cáo tình trạng sử dụng hóa đơn: Hóa đơn đã qua sử dụng, hóa đơn bị hư hỏng.
 • Cần phải hoàn thành báo cáo hàng quý và nộp cho các cơ quan chức năng trước ngày 30 của tháng tiếp theo. Nếu chậm nộp sẽ bị phạt theo quy định của cơ quan thuế.

Công tác kế toán thuế thực hiện cuối năm

Cuối năm là thời điểm bận rộn nhất đối với kế toán thuế. Rất nhiều công việc cần phải được thực hiện để tính toán chính xác số tiền thuế cần phải trả. Nhiệm vụ cuối năm bao gồm:
 • Kiểm tra tính chính xác của hóa đơn và quá trình kê khai vào máy có khớp hay không.
 • Kiểm tra các sai sót trong báo cáo thu nhập, báo cáo tài chính cuối năm và tìm ra những sai lầm, và lập kế hoạch để sửa chữa chúng. Cân đối tài khoản kế toán để đảm bảo báo cáo tài chính chính xác.
 • Hoàn thiện sổ sách và lập báo cáo tài chính đầy đủ, hợp lý và hợp pháp.
 • Tính số thuế doanh nghiệp phải nộp và nộp thuế trong vòng 90 ngày kể từ năm sau.
 • In sách phục vụ quá trình quyết toán và kiểm toán thuế. Các loại sách được in bao gồm: Sổ kế toán tài khoản, sổ chi tiết tài khoản, sổ tiền mặt, sổ tiền gửi ngân hàng, tổng quát, biên lai và thanh toán, v.v.
 • Đến đầu năm tài chính tiếp theo, kế toán cần hoàn thành thủ tục nộp lệ phí giấy phép trước ngày 31 tháng 1. Nếu doanh nghiệp có thay đổi về vốn, cần làm lại tờ khai lệ phí môn bài cho năm tiếp theo và nộp trước ngày 31 tháng 12 năm đó.

ke toan quoc bao 10

Cách làm kế toán thuế

Cách làm kế toán thuế cho các doanh nghiệp mới và các doanh nghiệp hiện tại là khác nhau.

Doanh nghiệp mới thành lập

 • Bước 1: Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
 • Bước 2: Tạo tài khoản ngân hàng doanh nghiệp
 • Bước 3: Mua phần mềm chữ ký số để thuận tiện cho việc kê khai thuế trực tuyến và đăng ký thuế điện tử. Hoặc thuê dịch vụ khai thuế để tránh sai sót.
 • Bước 4: Tạo tờ khai và nộp thuế giấy phép
 • Bước 5: Tính thuế giá trị gia tăng và lập mẫu 06/GTGT gửi cơ quan thuế
 • Bước 6: Tổng hợp hóa đơn, chứng từ báo cáo và nộp thuế
 • Bước 7: Thực hiện sổ sách kế toán dựa trên chứng từ hóa đơn
 • Bước 8: Đối chiếu sổ sách và lập báo cáo tài chính hàng năm
 • Bước 9: Tiến hành in sách, ký tên, niêm phong
 • Bước 10: Lưu trữ tài liệu và sách

Doanh nghiệp đang hoạt động

 • Đối với các doanh nghiệp đang hoạt động, khi làm kế toán thuế, công ty cần chú ý đến việc tiếp nhận và bàn giao chứng từ, sổ sách kế toán.

Quy trình kế toán thuế

Quy trình kế toán thuế được thực hiện lần lượt theo các bước sau:
 • Bước 1: Giải quyết tất cả các giao dịch kế toán phát sinh
 • Bước 2: Lập chứng từ kế toán
 • Bước 3: Ghi sổ kế toán
 • Bước 4: Thực hiện công tác kế toán vào cuối kỳ
 • Bước 5: Lập bảng cân đối kế toán sổ sách, chi phí, dữ liệu phát sinh
 • Bước 6: Lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế

Một số câu hỏi về kê khai thuế cho Kế toán thuế doanh nghiệp

1. Khi nào kê khai lệ phí môn bài?

 • Đối với doanh nghiệp thành lập mới phải kê khai lệ phí môn bài và nộp tờ khai cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 30 tháng 1 năm sau khi bắt đầu sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập.
 • Trường hợp có thay đổi về vốn điều lệ của công ty trong năm, doanh nghiệp phải kê khai thuế cấp phép trước ngày 30 tháng 1 năm sau năm phát sinh thay đổi vốn.
 • Nếu doanh nghiệp không thay đổi vốn, họ chỉ phải nộp thuế giấy phép hàng năm mà không phải nộp tờ khai thuế giấy phép.

2. Thời hạn nộp tờ khai là bao nhiêu?

 • Chậm nhất là ngày 30 tháng 1 hàng năm.

3. Hàng quý, nếu công ty không tạo ra bất cứ điều gì, nó có phải nộp tờ khai thuế VAT không?

 • Đối với kê khai thuế giá trị gia tăng: Doanh nghiệp không xuất hóa đơn đầu vào, đầu ra vẫn phải nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) trước thời hạn kê khai, nộp thuế.

4. Công ty có phải nộp báo cáo sử dụng hóa đơn hàng quý không?

 • Đối với báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn: Doanh nghiệp vẫn cần kê khai mặc dù hóa đơn giá trị gia tăng của công ty chưa được xuất (nếu công ty đã làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn giá trị gia tăng).

5. Công ty không có doanh thu và chi phí có phải nộp báo cáo tài chính cuối năm không?

 • Các doanh nghiệp lưu ý, mặc dù công ty không có hoạt động kinh doanh nhưng vẫn phải lập và nộp báo cáo tài chính cuối năm cho năm hoạt động.

Đến với chúng tôi, bạn sẽ được tư vấn Dịch vụ thành lập công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh một cách kỹ lưỡng nhất và chúng tôi cũng sẽ giải đáp mọi thắc mắc của bạn một cách tỉ mỉ nhất, để giúp bạn đưa ra lựa chọn và quyết định tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn. Hãy liên hệ với chúng tôi bất cứ khi nào bạn cần! Luật Quốc Bảo số Hotline/Zalo: 0763387788 để được tư vấn hỗ trợ.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.