Kinh doanh xăng dầu

Hiện nay, hàng loạt những chính sách đã thay đổi trong đó có điều kiện kinh doanh liên quan tới xăng dầu. Những cá nhân, thương nhân định kinh doanh xăng dầu thì cần phải quan tâm tới chính sách mới này để đáp ứng được điều kiện theo luật định. Sau đây Luật Quốc Bảo xin được chia sẻ quy định về kinh doanh xăng dầu tới quý khách hàng.

Kinh doanh xăng dầu
Quy định về kinh doanh xăng dầu

Kinh doanh xăng dầu là gì?

Hoạt động kinh doanh xăng dầu

Theo quy định tại khoản 2, Điều 3 của Nghị định 83/2014 / ND-CP, kinh doanh dầu khí bao gồm các hoạt động sau:

Xuất khẩu (dầu mỏ, nguyên liệu thô và xăng sản xuất trong nước, nguyên liệu nhập khẩu ), nhập khẩu, nhập khẩu tạm thời để tái xuất, chuyển cửa biên giới, chế biến để xuất khẩu xăng dầu, nguyên liệu thô;

Sản xuất và chuẩn bị dầu khí;

Phân phối xăng dầu tại thị trường nội địa;

Cho thuê kho, cảng, tiếp nhận, bảo quản và vận chuyển xăng dầu.

Hình thức kinh doanh xăng dầu

Theo Nghị định số. 83/2014 / ND-CP, các hình thức giao dịch dầu khí hiện tại có thể được đề cập là:

Thương nhân kinh doanh xăng dầu bao gồm: Thương nhân kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu; thương nhân sản xuất xăng dầu; nhà phân phối xăng dầu; thương nhân đóng vai trò là đại lý chung cho kinh doanh xăng dầu; thương nhân đóng vai trò là đại lý bán lẻ xăng dầu; thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu; thương nhân kinh doanh dịch vụ dầu khí.

Các thương nhân chính bao gồm: Thương nhân kinh doanh xuất khẩu và nhập khẩu xăng dầu và thương nhân sản xuất xăng dầu. Thương nhân chính là chủ sở hữu của xăng dầu trong toàn bộ hệ thống phân phối xăng dầu của họ, ngoại trừ trường hợp xăng dầu được bán cho các nhà phân phối xăng dầu và cho các bên nhượng quyền bán lẻ xăng dầu.

Thương nhân phân phối xăng dầu là thương nhân mua xăng dầu từ các thương nhân chính. Ngoài việc tự tiêu thụ xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu của họ, họ cũng phải tổ chức một hệ thống đại lý trực tiếp dưới hoặc thông qua các nhà bán lẻ xăng dầu khác. thương nhân nhận được quyền bán lẻ xăng dầu để bán lẻ xăng.

Đại lý thương mại xăng dầu nói chung là một thương nhân hoạt động như một đại lý xăng dầu. Ngoài việc tự tiêu thụ xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu của mình, anh ta cũng phải tổ chức một hệ thống các đại lý liên kết để bán xăng và dầu. cho thương nhân chính là thương nhân chính để nhận tiền thù lao.

Đại lý bán lẻ xăng dầu có nghĩa là một thương nhân đóng vai trò là đại lý để thực hiện bán lẻ xăng và dầu tại/cửa hàng bán lẻ xăng dầu của cô cho hiệu trưởng là một thương nhân chính hoặc nhà phân phối xăng dầu hoặc đại lý chung. kinh doanh dầu khí để trả thù lao.

Nhượng quyền bán lẻ xăng dầu có nghĩa là một nhà kinh doanh bán lẻ xăng dầu dưới hình thức nhượng quyền thương mại từ một thương nhân lớn hoặc một nhà phân phối xăng dầu.

Các loại Giấy phép trong kinh doanh xăng dầu

Theo khoản 1 Điều 6 Thông tư số 38/2014/TT-BCT sửa đổi tại Thông tư số 28/2017/TT-BCT, các loại Giấy phép trong kinh doanh xăng dầu bao gồm:

 • Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu;
 • Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu;
 • Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu;
 • Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu;
 • Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

Điều kiện kinh doanh xăng dầu 

Kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu

Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu được cấp cho doanh nghiệp:

 • Có đăng ký kinh doanh xăng dầu trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Có cầu cảng, kho tiếp nhận xăng dầu nhập khẩu;
 • Có phương tiện vận tải xăng dầu nội địa;
 • Có hệ thống phân phối xăng dầu, phù hợp với quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu theo quy định của pháp luật.

Thương nhân phân phối xăng dầu

Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu được cấp cho doanh nghiệp:

 • Có đăng ký kinh doanh xăng dầu trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Có kho, bể dung tích;
 • Có phương tiện vận tải xăng dầu;
 • Có phòng thử nghiệm;
 • Có hệ thống phân phối xăng dầu và cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh cần đáp ứng điều kiện luật định

Tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu được cấp cho doanh nghiệp:

 • Là doanh nghiệp có ngành nghề đăng ký là kinh doanh xăng dầu;
 • Có kho, bể xăng dầu;
 • Có phương tiện vận tải, có hệ thống phân phối xăng dầu;
 • Điều kiện về cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, có chứng chỉ theo quy định.

Đại lý bán lẻ xăng dầu

Bộ Công Thương sẽ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu khi thương nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau theo Điều 19 của Nghị định 83/2014 / ND-CP về kinh doanh xăng dầu:

Các doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với đăng ký kinh doanh xăng dầu;

Có một cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu của một doanh nghiệp hoặc sở hữu và sở hữu chung bởi một giấy chứng nhận đủ điều kiện cho bán lẻ xăng dầu;

Người quản lý và nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, đào tạo và có chứng chỉ đào tạo, đào tạo chuyên nghiệp về phòng cháy chữa cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường.

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu

Theo quy định tại Điều 24 của Nghị định 83/2014 / ND-CP, Giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu được cấp cho một trạm xăng:

Có một vị trí phù hợp với quy hoạch;

Theo quyền sở hữu hoặc đồng sở hữu của một đại lý hoặc đại lý chung hoặc một bên nhận quyền bán lẻ xăng dầu, hoặc một nhà phân phối xăng dầu, hoặc một thương nhân xuất nhập khẩu xăng dầu, hoặc một nhà sản xuất xăng dầu. hệ thống phân phối;

Đáp ứng các điều kiện để thiết kế, xây dựng, thiết bị, quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh.

Thủ tục xin cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

Chuẩn bị hồ sơ kinh doanh xăng dầu

Hồ sơ xin cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu theo điểm a khoản 4 Điều 20 Nghị định 83/2014 bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (theo mẫu số 9);
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
kdxd2
Thủ tục xin cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu
 • Bản sao giấy tờ chứng minh đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh;
 • Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh xăng dầu (kèm theo các tài liệu chứng minh);
 • Bản gốc văn bản xác nhận của thương nhân cung cấp xăng dầu cho đại lý có thời hạn tối thiểu một (01) năm, trong đó ghi rõ chủng loại xăng dầu.

Trình tự thủ tục kinh doanh xăng dầu

 • Chủ doanh nghiệp tiến hành gửi 01 bộ hồ sơ tới Sở Công Thương;
 • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cho người nộp hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
 • Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương xem xét và cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu. Trường hợp không cấp Giấy xác nhận, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do không cấp.

NGHỊ ĐỊNH SỐ 83/2014/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 9 NĂM 2014 VỀ KINH DOANH XĂNG DẦU

“Điều 33. Tổng nguồn xăng dầu tối thiểu

1. Hàng năm, căn cứ nhu cầu xăng dầu của nền kinh tế quốc dân và nguồn xăng dầu sản xuất trong nước, Bộ Công Thương xác định nhu cầu định hướng về tổng nguồn xăng dầu của năm tiếp theo. Nhu cầu xăng dầu phục vụ cho quốc phòng được xác định riêng.

2. Trên cơ sở nhu cầu định hướng về tổng nguồn xăng dầu thực tế tiêu thụ nội địa của năm trước liền kề và đăng ký của thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, Bộ Công Thương giao tổng nguồn xăng dầu tối thiểu phục vụ tiêu thụ nội địa cả năm theo cơ cấu chủng loại cho từng thương nhân có Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.

3. Trong trường hợp cần thiết, nhằm bảo đảm nguồn cung, Bộ Công Thương quy định cụ thể tiến độ nhập khẩu hoặc mua xăng dầu trong nước để thương nhân đầu mối thực hiện.

4. Căn cứ nhu cầu thị trường, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quyết định tổng khối lượng xăng dầu kinh doanh các loại để tiêu thụ tại thị trường trong nước nhưng không thấp hơn mức tối thiểu được giao.

5. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan kiểm tra, giám sát việc bảo đảm tổng nguồn xăng dầu tối thiểu của các thương nhân, bảo đảm đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế và tiêu dùng của xã hội. Trong trường hợp cần thiết, Bộ Công Thương điều chỉnh mức tổng nguồn tối thiểu đã giao cho các thương nhân.”

Điều 34 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 34. Thủ tục đăng ký tổng nguồn xăng dầu tối thiểu

1. Hàng năm, trên cơ sở tình hình tiêu thụ xăng dầu trong năm và kế hoạch phát triển trong năm tiếp theo, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đăng ký tổng nguồn xăng dầu tối thiểu với Bộ Công Thương.

2. Hồ sơ đăng ký là một (01) bộ, gồm có:

a) Công văn đề nghị trong đó nêu rõ số lượng, chủng loại xăng dầu đăng ký được giao tổng nguồn tối thiểu.

b) Báo cáo tình hình kinh doanh xăng dầu của đơn vị trong năm.”

“Điều 38. Nguyên tắc điều hành giá xăng dầu

1. Giá bán xăng dầu được thực hiện theo cơ chế thị trường, có sự điều tiết của Nhà nước, phù hợp với diễn biến giá xăng dầu thế giới và tình hình kinh tế xã hội trong từng thời kỳ.

2. Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu được quyền quyết định giá bán buôn. Căn cứ vào tình hình thực tế tại doanh nghiệp, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu quyết định giá bán lẻ xăng dầu (riêng dầu madút là giá bán buôn) trong hệ thống phân phối của mình phù hợp với chi phí phát sinh thực tế tại doanh nghiệp và không cao hơn giá điều hành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố.

Đối với các địa bàn xa cảng, xa kho đầu mối, xa cơ sở sản xuất xăng dầu, nếu có chi phí thực tế phát sinh hợp lý, hợp lệ (đã được kiểm toán) tăng cao dẫn đến giá bán cao hơn giá điều hành, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu được quyết định giá bán thực tế tại địa bàn đó (đã được thông báo với Bộ Công Thương) để bù đắp chi phí phát sinh nhưng không vượt quá 2% giá điều hành công bố cùng thời điểm.

Các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu có trách nhiệm thông báo giá bán với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính ngay sau khi quyết định giá bán xăng dầu của doanh nghiệp.

3. Thời gian điều hành giá xăng dầu

Thời gian điều hành giá xăng dầu vào các ngày mùng 1, ngày 11 và ngày 21 hàng tháng. Đối với các kỳ điều hành trùng vào ngày nghỉ, ngày nghỉ lễ theo quy định của nhà nước, thời gian điều hành được lùi sang ngày làm việc tiếp theo sau ngày nghỉ, ngày nghỉ lễ.

Đối với kỳ điều hành trùng vào dịp Tết Nguyên đán, thời gian điều hành được lùi sang kỳ điều hành tiếp theo.

Trường hợp giá các mặt hàng xăng dầu có biến động bất thường, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế – xã hội và đời sống nhân dân, Bộ Công Thương có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định thời gian điều hành giá xăng dầu cho phù hợp.

4. Trường hợp các yếu tố cấu thành biến động làm cho giá cơ sở tăng trên mười phần trăm (> 10%) số với giá cơ sở liền kề trước đó hoặc trường hợp giá các mặt hàng xăng dầu có biến động ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế – xã hội và đời sống nhân dân, Bộ Công Thương có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định về biện pháp điều hành cụ thể.

5. Các mặt hàng xăng dầu nhà nước công bố giá cơ sở là những mặt hàng xăng dầu được tiêu dùng phổ biến trên thị trường.”

Bổ sung Điều 38a sau Điều 38 về công thức giá cơ sở như sau:

“Điều 38a. Công thức giá cơ sở:

1. Giá cơ sở xăng dầu được xác định bằng (=)

Giá xăng dầu từ nguồn nhập khẩu nhân với (x) tỷ trọng (%) sản lượng xăng dầu từ nguồn nhập khẩu cộng (+) giá xăng dầu từ nguồn sản xuất trong nước nhân với (x) tỷ trọng (%) sản lượng xăng dầu từ nguồn sản xuất trong nước, trong đó:

a) Các yếu tố hình thành giá cơ sở, trong đó có các khoản chi phí về thuế để tính giá cơ sở xăng dầu theo quy định tại Nghị định này chỉ để áp dụng tính toán giá cơ sở xăng dầu.

b) Tỷ trọng (%) sản lượng xăng dầu từ nguồn sản xuất trong nước và nhập khẩu để tính giá cơ sở được xác định hàng quý; tỷ trọng sản lượng của quý trước liền kề được áp dụng để tính giá cơ sở cho các kỳ điều hành giá cơ sở của quý tiếp theo.

Định kỳ hàng quý, trên cơ sở số liệu cung cấp về sản lượng xăng dầu nhập khẩu của Bộ Tài chính và báo cáo sản lượng bán xăng dầu trong nước của các thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu (từ ngày 21 tháng trước liền kề tháng đầu tiên của quý đến ngày 20 tháng cuối quý), cơ quan chủ trì điều hành giá xăng dầu tính toán, xác định tỷ trọng (%) sản lượng xăng dầu từ nguồn trong nước và nhập khẩu để tính giá cơ sở.

Quý khách tham khảo: Luật Quốc Bảo – Hotline/zalo: 0763387788

Thành lập hộ kinh doanh cá thểNên thành lập công ty hay hộ kinh doanhHộ kinh doanh cá thể là gì

c) Giá xăng dầu từ nguồn nhập khẩu được xác định bằng (=)

Giá xăng dầu thế giới cộng (+) chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam cộng (+) chi phí kinh doanh định mức cộng (+) mức trích lập Quỹ bình ổn giá cộng (+) lợi nhuận định mức cộng (+) chi phí về thuế (thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuê bảo vệ môi trường (nếu có), thuế giá trị gia tăng) cộng (+) phí và các khoản trích nộp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trong đó:

– Giá xăng dầu thế giới do Bộ Công Thương xác định theo nguyên tắc tính bình quân theo số ngày có giá giữa hai kỳ công bố giá cơ sở của giá các sản phẩm xăng dầu được giao dịch trên thị trường quốc tế.

– Chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam (gồm cộng (+) hoặc trừ (-) premium là yếu tố điều chỉnh giá trong hợp đồng nhập khẩu xăng dầu, chi phí bảo hiểm, chi phí vận chuyển và các chi phí phát sinh khác nếu có),

Do Bộ Tài chính xác định theo phương pháp bình quân gia quyền theo sản lượng xăng dầu nhập khẩu và thông báo để Bộ Công Thương áp dụng trong công thức giá cơ sở. Bộ Tài chính rà soát, điều chỉnh mức chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam định kỳ 6 tháng (trừ trường hợp có biến động bất thường).

kdxd3
Thủ tục đăng ký tổng nguồn xăng dầu tối thiểu

– Chi phí về thuế nhập khẩu xăng dầu được xác định trên cơ sở mức thuế suất thuế nhập khẩu bình quân gia quyền nhân (x) (giá xăng dầu thế giới cộng (+) chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam) nhân (x) tỷ giá ngoại tệ.

Trong đó, mức thuế suất thuế nhập khẩu bình quân gia quyền được xác định theo quý trên cơ sở sản lượng xăng dầu nhập khẩu (trong khoảng thời gian từ ngày 21 tháng trước liền kề tháng đầu tiên của quý đến ngày 20 tháng cuối quý) và mức thuế suất thuế nhập khẩu bình quân gia quyền (%) của quý trước liền kề là căn cứ để tính giá cơ sở của quý tiếp theo.

Tỷ giá ngoại tệ thực hiện theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Mức thuế suất thuế nhập khẩu bình quân gia quyền (%) do Bộ Tài chính xác định và thông báo để Bộ Công Thương áp dụng tính chi phí về thuế nhập khẩu trong công thức tính giá xăng dầu từ nguồn nhập khẩu.

– Chi phí về thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) được xác định trên cơ sở giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt nhân (x) thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt, trong đó, giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt được xác định trên cơ sở các yếu tố hình thành giá cơ sở do Bộ Tài chính hướng dẫn để Bộ Công Thương tính toán, áp dụng trong công thức tính giá cơ sở.

Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế tiêu thụ đặc biệt hiện hành.

Các chi phí về thuế bảo vệ môi trường (nếu có), thuế giá trị gia tăng, phí và các khoản trích nộp khác được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

– Chi phí kinh doanh định mức, lợi nhuận định mức do Bộ Tài chính xác định và thông báo hàng năm để Bộ Công Thương áp dụng trong công thức tính giá cơ sở xăng dầu.

– Mức trích lập Quỹ bình ổn giá thực hiện theo thông báo của Bộ Công Thương tại thời điểm công bố giá cơ sở.

d) Giá xăng dầu từ nguồn sản xuất trong nước

Giá xăng dầu từ nguồn sản xuất trong nước bao gồm các yếu tố và được xác định băng (=)

Giá xăng dầu thế giới cộng (+) hoặc trừ (-) premium (nếu có) cộng (+) chi phí đưa xăng dầu từ các nhà máy lọc dầu trong nước về đến cảng (nếu có) cộng (+) chi phí kinh doanh định mức cộng (+) mức trích lập Quỹ bình ổn giá cộng (+) lợi nhuận định mức cộng (+) các khoản chi phí về thuế, phí và các khoản trích nộp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trong đó:

– Premium để tính giá xăng dầu từ nguồn sản xuất trong nước (nếu có) là yếu tố điều chỉnh giá trong hợp đồng mua bán xăng dầu giữa thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu hoặc doanh nghiệp được giao quyền bao tiêu toàn bộ sản phẩm xăng dầu của nhà máy lọc dầu; được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền theo sản lượng.

Premium đưa vào tính giá xăng dầu từ nguồn sản xuất trong nước tối đa không cao hơn giá thế giới bình quân nhân (x) thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thấp nhất đối với mặt hàng xăng dầu theo cam kết quốc tế (trường hợp thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thấp nhất đối với xăng dầu lớn hơn 0%).

Premium và chi phí đưa xăng dầu từ các nhà máy lọc dầu trong nước về đến cảng (nếu có) do Bộ Tài chính rà soát, xem xét điều chỉnh định kỳ 6 tháng (trừ trường hợp có biến động bất thường) và thông báo để Bộ Công Thương áp dụng trong công thức giá cơ sở.

Các chi phí thuế, phí và các khoản trích nộp khác được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

– Các yếu tố hình thành giá gồm giá xăng dầu thế giới, chi phí về thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), chi phí kinh doanh định mức, lợi nhuận định mức, mức trích lập Quỹ bình ổn giá thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

2. Giá cơ sở xăng sinh học được xác định bằng (=)

Tỷ lệ phần trăm thể tích xăng không chì (%) nhân (x) {(giá xăng thế giới cộng (+) chi phí đưa xăng từ nước ngoài về cảng Việt Nam cộng (+) chi phí về thuế nhập khẩu xăng) nhân (x) tỷ trọng sản lượng xăng nhập khẩu cộng (+) (giá xăng thế giới cộng (+) premium cộng (+) chi phí đưa xăng từ nhà máy lọc dầu trong nước đến cảng (nếu có)) nhân (x) tỷ trọng sản lượng xăng từ nguồn sản xuất trong nước)}

Cộng (+) tỷ lệ phần trăm thể tích Etanol nhiên liệu (%) nhân (x) giá Etanol nhiên liệu cộng (+) chi phí kinh doanh định mức cộng (+) mức trích lập Quỹ bình ổn giá cộng (+) lợi nhuận định mức cộng (+) các khoản chi phí về thuế, phí và các khoản trích nộp khác theo quy định của pháp luật hiện hành, trong đó:

– Tỷ lệ phần trăm theo thể tích của xăng không chì, tỷ lệ phần trăm theo thể tích của Etanol nhiên liệu áp dụng để tính giá cơ sở xăng sinh học theo quy định tại Nghị định này là tỷ lệ cao nhất được phép pha trộn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền phù hợp với từng chủng loại xăng sinh học; tỷ lệ pha trộn thực tế nằm trong giới hạn cho phép của cơ quan có thẩm quyền.

kdxd4
NGHỊ ĐỊNH SỐ 83/2014/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 9 NĂM 2014 VỀ KINH DOANH XĂNG DẦU

– Giá Etanol nhiên liệu áp dụng trong công thức tính giá cơ sở xăng sinh học do Bộ Tài chính xác định và thông báo với Bộ Công Thương áp dụng trong công thức tính giá cơ sở.

– Các yếu tố hình thành giá gồm: Giá xăng thế giới, chi phí đưa xăng từ nước ngoài về cảng Việt Nam, premium để tính giá xăng từ nguồn sản xuất trong nước, chi phí đưa xăng từ nhà máy lọc dầu trong nước về đến cảng (nếu có), chi phí về thuế nhập khẩu xăng, chi phí về thuế tiêu thụ đặc biệt, chi phí kinh doanh định mức, mức trích lập Quỹ bình ổn giá, lợi nhuận định mức thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

Những câu hỏi liên quan khi kinh doanh xăng dầu.

Mã ngành đăng ký kinh doanh xăng dầu là gì?

Theo quy định tại Quyết định 27/2018/QĐ-TTg thì mã ngành 4661 bao gồm:

Mã ngành 4661: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Nhóm này gồm: Bán buôn nhiên liệu, dầu mỡ nhờn, dầu mỡ bôi trơn

– Than đá, than củi, than cốc, gỗ nhiên liệu, naphtha;

– Dầu mỏ, dầu thô, diesel nhiên liệu, xăng, dầu nhiên liệu, dầu đốt nóng, dầu hỏa;

– Khí dầu mỏ, khí butan và proban đã hoá lỏng;

– Dầu mỡ nhờn, xăng dầu đã tinh chế.

Do đó, công ty của bạn đăng ký mã kinh doanh 4661, tức là bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Theo quy định của Nghị định 83/2014 / ND-CP, ngành công nghiệp của công ty bạn được thể hiện dưới hình thức nhà phân phối dầu khí hoặc đại lý chung.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của khách hàng của chúng tôi. Lời khuyên trên dựa trên các quy định của pháp luật và thông tin được cung cấp bởi khách hàng. Mục đích của tham vấn này là để các cá nhân và tổ chức tham khảo ý kiến.

Trong trường hợp có điều gì đó khó hiểu hoặc không rõ ràng trong nội dung tham vấn, hoặc thông tin được nêu trong nội dung tham vấn khiến bạn không hiểu đầy đủ về vấn đề hoặc/và có những vấn đề và câu hỏi, chúng tôi mong muốn được lắng nghe từ bạn.

Điều kiện phân phối và kinh doanh xăng dầu

Điều kiện đối với thương nhân phân phối xăng dầu

Điều 13 Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu quy định:

“Điều 13. Điều kiện đối với thương nhân phân phối xăng dầu

Thương nhân có đủ các điều kiện dưới đây được Bộ Công Thương cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu:

1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu.

2. Có kho, bể dung tích tối thiểu hai nghìn mét khối (2.000 m3), thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ năm (05) năm trở lên.

3. Có phương tiện vận tải xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ năm (05) năm trở lên.

4. Có phòng thử nghiệm thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc có hợp đồng dịch vụ thuê cơ quan nhà nước có phòng thử nghiệm đủ năng lực kiểm tra, thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng xăng dầu phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp dụng.

5. Có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn từ hai (02) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên, bao gồm tối thiểu năm (05) cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và đồng sở hữu, tối thiểu mười (10) cửa hàng thuộc các đại lý bán lẻ xăng dầu được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Điều 25 Nghị định này.

6. Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành”.

Điều kiện đối với tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

Và điều kiện đối với tổng đại lý kinh doanh xăng dầu được quy định tại Điều 16 Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu, quy định cụ thể:

“Điều 16. Điều kiện đối với tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

Thương nhân có đủ các điều kiện dưới đây được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là tổng đại lý):

1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu.

2. Có kho, bể xăng dầu dung tích tối thiểu hai nghìn mét khối (2.000 m3), thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ năm (05) năm trở lên.

3. Có phương tiện vận tải xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ năm (05) năm trở lên.

4. Có hệ thống phân phối xăng dầu, bao gồm tối thiểu năm (05) cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và đồng sở hữu, tối thiểu mười (10) cửa hàng thuộc các đại lý bán lẻ xăng dầu được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Điều 25 Nghị định này.

Hệ thống phân phối của tổng đại lý phải nằm trong hệ thống phân phối của một thương nhân đầu mối và chịu sự kiểm soát của thương nhân đó.

5. Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành”.

Do đó, để được cấp phép kinh doanh dầu khí bán buôn, công ty phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện cho kho, phương tiện vận chuyển và điểm bán lẻ theo quy định tại Nghị định số 83/2014 / ND-CP về kinh doanh dầu khí.

kdxd5
Những câu hỏi liên quan khi kinh doanh xăng dầu.

Lập hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ như thế nào?

Phụ lục 4 hướng dẫn về việc lập hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính) có quy định:

“Tổ chức nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ phải sử dụng hoá đơn GTGT. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT, phương pháp khoán khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ phải sử dụng hoá đơn bán hàng.

Tổ chức, cá nhân xuất hàng hoá bán lưu động sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ theo quy định, khi bán hàng cơ sở lập hoá đơn theo quy định.

Căn cứ Khoản 4 điều 3 Thông tư 39/2014/TT-BTC: Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (mẫu số 5.4 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này) được in, phát hành, sử dụng và quản lý như hóa đơn.

Mẫu tham khảo Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Mẫu số: 03XKNB
Tên tổ chức, cá nhân: ……………………………………………………………………………
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………….
Mã số thuế:……………………………………………………………Ký hiệu:
Số:
PHIẾU XUẤT KHO KIÊM VẬN CHUYỂN NỘI BỘ
Liên 1: Lưu
Ngày……… tháng………năm ………
Căn cứ lệnh điều động số:…………………Ngày…….tháng…………năm………………
của ……………………………về việc………………
Họ tên người vận chuyển…………………Hợp đồng số………………………
Phương tiện vận chuyển:…………………………………………………………………………
Xuất tại kho: ……………………………………………………………………………………..
Nhập tại kho: …………………………………………………………………………………….
STTTên nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư (sản phẩm, hàng hóa)Mã sốĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiền
Thực

xuất

Thực nhập
Tổng cộng:
Người lậpThủ kho xuấtNgười vận chuyểnThủ kho nhập
(ký, ghi rõ họ tên)(ký, ghi rõ họ tên)(ký, ghi rõ họ tên)(ký, ghi rõ họ tên)
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
Ghi chú:
– Liên 1: Lưu
– Liên 2: Dùng để vận chuyển hàng
– Liên 3: Nội bộ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuy nhiên, việc lập một hóa đơn lưu kho và vận chuyển nội bộ cùng với lệnh gửi là nhằm mục đích ghi lại sự lưu thông của hàng hóa trên thị trường, không phải hàng hóa để bán và mua. Việc mua và bán các chứng từ đó có thể bị phạt hành chính.

Do đó, khi bán hàng hóa cho khách hàng, công ty phải phát hành hóa đơn VAT hoặc hóa đơn bán hàng theo quy định để giao hàng cho khách hàng.

Đây là những thông tin đầy đủ, cập nhật nhất về kinh doanh xăng dầu. Nếu quý khách không có thời gian hay gặp khó khăn khi thực hiện các thủ tục kể trên, hoặc cần tư vấn thêm thông tin pháp lý. Vui lòng gọi cho Luật Quốc Bảo theo số điện thoại Hotline: 0763 387 788 để khách hàng có thể nhận được đội ngũ luật sư có nhiều kinh nghiệm trong các thủ tục pháp lý tư vấn một cách rõ ràng nhất.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.