Mở Trường Mầm Non Cần Bằng Cấp Gì?

Sự phát triển vượt trội của giáo dục Việt Nam, đặc biệt là giáo dục mầm non, làm cho nhu cầu dạy và học tăng nhanh. Điều này có nghĩa là nhiều trường mầm non là cần thiết để phù hợp với số lượng trẻ nhỏ. Tuy nhiên, việc thành lập một trường mầm non cũng mang lại nhiều rủi ro lớn trong vấn đề mở trường mầm non cần bằng cấp gì? Dưới đây là những chia sẻ của Luật Quốc Bảo để quý khách hàng có thể hiểu rõ hơn.

Mở trường mầm non cần bằng cấp gì?
Những yêu cầu về bằng cấp khi mở trường mầm non tư thục.

Mục lục

Mở trường mầm non tư thục cần bằng gì?

Điều 10: Thông tư số. 13/2015 / TT-BGĐT. Chủ tịch hội đồng quản trị

Khi mở một trường mầm non, chủ tịch Hội đồng quản trị là người đứng đầu Hội đồng quản trị. Được bầu bởi Hội đồng quản trị bằng cách bỏ phiếu kín. Được công nhận bởi cơ quan có thẩm quyền.

Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có phẩm chất và đạo đức tốt. Có bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp trở lên. Có chứng chỉ đào tạo chuyên nghiệp về quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em. Hoặc chứng chỉ đào tạo cho quản trị viên giáo dục theo quy định.

Những yêu cầu về bằng cấp của Hiệu trưởng khi thành lập trường mầm non tư thục.

Hiệu trưởng là người trực tiếp quản lý và điều hành các hoạt động của trường, nhóm trẻ em và lớp mẫu giáo độc lập. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan quản lý giáo dục về tổ chức và điều hành các hoạt động nghề nghiệp, đảm bảo chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Đồng thời, họ cũng phải chịu trách nhiệm cho các hoạt động khác trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Do đó, để thành lập một trường mầm non tư thục và trở thành quản trị viên với tư cách là hiệu trưởng mầm non, người được bổ nhiệm làm hiệu trưởng mầm non phải đáp ứng các tiêu chí sau:

– Hiệu trưởng của các trường học, mẫu giáo độc lập và mẫu giáo tư thục là những người đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định trong điều lệ của trường mầm non. Tại thời điểm bổ nhiệm, không được quá 65 tuổi và không phải là một công chức hoặc viên chức biên chế nhà nước.

– Phải có ít nhất bằng tốt nghiệp trung học về giáo dục mầm non. Ít nhất 5 năm làm việc liên tục trong lĩnh vực giáo dục mầm non.

– Tuy nhiên, trong trường hợp yêu cầu đặc biệt của công việc, người được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng có thể có ít thời gian làm việc trong ngành giáo dục mầm non hơn quy định.

– Có chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo cho các nhà quản lý giáo dục. Có uy tín về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên nghiệp và nghiệp vụ. Có khả năng tổ chức và quản lý trường học và mẫu giáo và có sức khỏe tốt.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng khi thành lập một trường mầm non tư thục

Xây dựng kế hoạch phát triển trường học. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục mỗi năm học. Báo cáo và đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cơ quan có thẩm quyền.

 Thành lập các nhóm chuyên môn, các nhóm văn phòng và hội đồng tư vấn trong trường. Bổ nhiệm trưởng nhóm và phó trưởng nhóm. Thành viên đề xuất của Hội đồng trường. Trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.

+ Chỉ định, quản lý, đánh giá và xếp hạng. Tham gia vào quá trình tuyển dụng và chuyển nhượng. Thưởng và thi hành kỷ luật cho giáo viên và nhân viên theo quy định.

+ Quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính và tài sản khi mở trường mầm non.

+ Nhận trẻ em, quản lý trẻ em. Các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em của trường. Quyết định thưởng và phê duyệt kết quả đánh giá trẻ em. Theo nội dung nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Những yêu cầu về bằng cấp của Hiệu phó khi thành lập trường mầm non tư thục.

Phó hiệu trưởng là trợ lý của Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và pháp luật. Do đó, người được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng của trường phải đáp ứng các tiêu chí sau:

– Có bằng tốt nghiệp trung học về giáo dục mầm non. Ít nhất 3 năm làm việc liên tục trong ngành giáo dục mầm non. Các trường hợp do yêu cầu đặc biệt của công việc. Người được bổ nhiệm hoặc công nhận là phó hiệu trưởng. Có thể có ít thời gian làm việc trong giáo dục mầm non hơn quy định.

– Có uy tín về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên nghiệp và nghiệp vụ. Có khả năng quản lý trường học, mẫu giáo và có sức khỏe tốt. Phó hiệu trưởng là trợ lý của Hiệu trưởng. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu phó khi thành lập trường mầm non tư thục:

+ Chịu trách nhiệm quản lý công việc được giao bởi hiệu trưởng.

+ Quản lý các hoạt động của trường và mẫu giáo khi được hiệu trưởng ủy quyền.

+ Tham dự các khóa đào tạo về chính trị, chuyên môn và kỹ năng quản lý. Tham gia các hoạt động giáo dục 4 giờ một tuần. Được hưởng phụ cấp và các chính sách ưu đãi theo quy định.

+ Tham dự các khóa đào tạo về chính trị, chuyên môn và kỹ năng quản lý. Tham gia các hoạt động giáo dục 2 giờ một tuần. Được hưởng phụ cấp và các chính sách ưu đãi theo quy định.

+ Thực hiện các quy định dân chủ ở cấp cơ sở. Tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị – xã hội trong trường hoạt động. Để cải thiện chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ em.

+ Thực hiện xã hội hóa giáo dục, phát huy vai trò của trường trong cộng đồng.

Do đó: để được công nhận là Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng, điều kiện đầu tiên là bạn có bằng trung cấp về sư phạm mầm non, sau đó các điều kiện khác mới được tính đến.

Yêu cầu về bằng cấp đối với giáo viên, nhân viên khi thành lập trường mầm non tư thục.

Giáo viên mầm non không chỉ là những người chăm sóc và dạy dỗ trẻ em, mà còn là những người đặt nền tảng đầu tiên cho tuổi trưởng thành của trẻ. Do đó, các yêu cầu về trình độ của giáo viên mầm non cũng phải chặt chẽ hơn.

– Đối với giáo viên: Theo quy định tại Điều 72 của Luật Giáo dục 2019, từ ngày 1 tháng 7 năm 2020, giáo viên mầm non phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc cao hơn thay vì bằng trung cấp sư phạm như trước đây.

– Tất cả nhân viên y tế và kế toán phải có bằng cấp trung cấp.

– Nhân viên văn thư, bảo trì và bảo vệ phải được đào tạo về các vấn đề chuyên môn theo quy định.

Giáo viên và nhân viên tại các trường mầm non tư thục, mẫu giáo, nhóm trẻ em và mẫu giáo độc lập phải đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng đạo đức, trình độ chuyên môn và sức khỏe theo quy định của Luật Giáo dục theo Quy định mẫu giáo.

Mở trường mầm non tư thục cần bao nhiêu vốn.

Đầu tư vào việc mở một trường mầm non chưa bao giờ là một công việc dễ dàng, đòi hỏi sự hội tụ của các yếu tố khác nhau như cơ sở vật chất, năng lực tài chính, nguồn nhân lực, trình độ chuyên môn và kinh nghiệm làm việc, chương trình đào tạo, Hoạt động PR để quảng bá hình ảnh,…

Một trường mầm non tư thục muốn tồn tại và phát triển trên thị trường cần phải chuẩn bị đầy đủ các yếu tố trên. Tất nhiên, sự chuẩn bị này đòi hỏi một năng lực và vốn nhất định của người quản lý.

Hầu hết những người có ý định mở một trường mầm non đều có cùng một câu hỏi: cần bao nhiêu vốn để mở một trường mầm non?

Sẽ không có câu trả lời tuyệt đối cho câu hỏi này, bởi vì chi phí thành lập trường mầm non phụ thuộc vào quy mô hoạt động của trường.

Nếu người sáng lập chỉ muốn mở một trường mầm non ở quy mô hạn chế, nằm ở những nơi khác ngoài trung tâm thành phố, với rất ít cư dân, hoặc với một cơ sở kinh doanh không thuận lợi (trong một con hẻm nhỏ, sử dụng vật liệu thông thường ), vốn kinh doanh không cần nhiều ( khoảng 200-300 triệu là tốt ).

Ngược lại, nếu người sáng lập muốn trường của mình nằm ở những con đường đông dân, các tòa nhà chung cư cao cấp hoặc trung tâm mua sắm của Thành phố, với quy mô hoạt động lớn, cơ sở được trang bị tốt,…Với các cơ sở hiện đại, chi phí mở trường mầm non trong trường hợp này là vô cùng đắt đỏ, có thể lên tới 2-3 tỷ đồng.

Thông thường, một trường mầm non tư thục hiện đại, tiến bộ và phát triển hơn theo xu hướng quốc tế, vốn huy động sẽ càng lớn.

Ngoài ra, các trường mầm non quy mô nhỏ với các cơ sở bình thường để phục vụ khách hàng có thu nhập thấp không cần nhiều vốn kinh doanh. Ước tính trung bình như sau:

Một trường mầm non tư thục với 20-50 trẻ em cần đầu tư 200-400 triệu đồng; >100 trẻ em cần 800 triệu đồng -1 tỷ đồng để đầu tư; >300 trẻ em cần từ khoản đầu tư 2-5 tỷ đồng ( tùy thuộc vào mức độ hoành tráng của trường mầm non).

Khong co tieu de 1300 × 1000 px 25
Đầu tư vào việc mở một trường mầm non chưa bao giờ là một công việc dễ dàng

Kinh phí thành lập trường mầm non tư thục bao gồm những gì?

Chi phí đầu tư trên để mở một trường mầm non chỉ dành cho tham khảo, bởi vì số tiền này cũng phụ thuộc vào định hướng kinh doanh của mỗi người. Có các hệ thống mầm non tư nhân với đầu tư hàng chục tỷ đô la, nhưng có những trường chỉ có 100-200 triệu đồng vốn đầu tư. Nói chung, chi phí mở trường mầm non tư thục bao gồm:

– Chi phí để hoàn thành các tài liệu và thủ tục hành chính để thành lập trường mầm non tư thục theo quy định của Nhà nước;

– Chi phí đầu tư cho các cơ sở của trường mẫu giáo, bao gồm: thuê một nơi để mở trường, sửa chữa (hoặc xây dựng nội thất) mới  như mong muốn, mua thiết bị, vật tư và dụng cụ đồ chơi cần thiết.

– Chi phí đầu tư cho nhân viên của trường mầm non, bao gồm: tuyển dụng giáo viên, quản lý, nhân viên dịch vụ, đào tạo chuyên nghiệp,…

– Chi phí cho các hoạt động tiếp thị và quảng cáo của trường mầm non, để thu hút sự chú ý của phụ huynh và trẻ em, tạo ra hình ảnh tốt nhất của trường trong xã hội, và chiếm được lòng tin của khách hàng tiềm năng,…

– Chi phí dự phòng cho các vấn đề khó khăn của trường (dự báo sẽ phát sinh trong tương lai). Không ai chắc chắn, con đường để mở một trường mầm non tư thục có thể đi suôn sẻ từ đầu đến cuối, mà không gặp phải bất kỳ vấn đề nào.

Vào những thời điểm khó khăn, trường cần một số tiền nhất định để trang trải ngay lập tức. Khoản tiền này có thể được coi là một phần của vốn đầu tư ban đầu, dành riêng cho những điều chưa biết phát sinh, nhưng tất cả đều có cùng mục đích mở một trường mầm non tư thục.

Mở trường mầm non tư thục ở nông thôn. 

Cơ sở pháp lý

Thông tư 13/2015 / TT-BGDDT quy định các quy định về tổ chức và hoạt động của các trường mầm non tư thục.

Quyết định số. 14/2008 / QĐ-BGĐT ngày 7 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ mầm non, có hiệu lực vào ngày 7 tháng 4 năm 2008.

Nghị định 46/2017 / ND-CP quy định các điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Mở một trường mầm non tư thục ở nông thôn cần những gì?

Theo Điều 3 của Nghị định 46/2017 / ND-CP mẫu giáo, trường mầm non tư thục được phép thành lập khi các điều kiện sau được thỏa mãn:

1. Có một dự án thành lập một trường mẫu giáo, mầm non hoặc nhà trẻ theo quy hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương và lập kế hoạch mạng lưới tổ chức giáo dục được phê duyệt bởi cơ quan quản lý nhà nước được phê duyệt bởi các cơ quan có thẩm quyền.

2. Kế hoạch thành lập trường mẫu giáo, mầm non và nhà trẻ, xác định rõ mục tiêu giáo dục, nhiệm vụ, chương trình và nội dung; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm đề xuất xây dựng trường học; cơ cấu tổ chức, tài nguyên và tài chính; định hướng chiến lược xây dựng và phát triển.

Điều kiện về nhân sự khi thành lập một trường mầm non tư thục ở nông thôn

Trường mầm non tư thục cần sắp xếp đủ người quản lý, giáo viên và nhân viên theo tiêu chuẩn, cụ thể:

Chủ tịch Hội đồng quản trị (nếu có).

Hiệu trưởng của một trường mầm non tư thục phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

Là một người đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định trong điều lệ của trường mầm non, không quá 65 tuổi; không phải là công chức hoặc viên  chức trong biên chế nhà nước.

Khong co tieu de 1300 × 1000 px 26
Mở một trường mầm non tư thục ở nông thôn cần những gì?

Là người trực tiếp quản lý và điều hành các hoạt động của trường; chịu trách nhiệm trước pháp luật, cơ quan quản lý giáo dục và Hội đồng quản trị (nếu có). Nhiệm kỳ của Hiệu trưởng là 5 năm.

Đối với một trường mầm non tư thục có Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng được Hội đồng quản trị đề cử và bầu bằng cách bỏ phiếu kín với hơn 50% số phiếu ủng hộ; được sự chấp thuận của Đại hội đồng những người đóng góp vốn và được công nhận bởi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Tiêu chuẩn của giáo viên và nhân viên: Phải đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng đạo đức, trình độ chuyên môn và sức khỏe theo quy định của Luật Giáo dục và điều lệ của trường mầm non.

Quý khách tham khảo: Luật Quốc Bảo – Hotline/zalo: 0763387788

Dịch vụ thành lập công ty TpHCMThủ tục thành lập công ty TNHH

Điều kiện về cơ sở vật chất khi mở một trường mầm non tư ở nông thôn

Điều kiện về cơ sở vật chất được quy định tại Điều 10 của Nghị định 46/2017 / ND-CP.

3. Có một phòng để nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em được xây dựng vững chắc, kiên cố, an toàn, với đủ ánh sáng tự nhiên, thoáng mát và sắp xếp gọn gàng; diện tích của phòng nuôi, chăm sóc và giáo dục trẻ em phải có ít nhất 1,5 m2 cho một trẻ; có sân chơi, hàng rào và cổng để bảo vệ trẻ em và phương tiện phù hợp với lứa tuổi;

Những nơi tổ chức bữa ăn cho trẻ em phải có nhà bếp riêng và an toàn, và nhà bếp nằm cách xa các trường mẫu giáo và trẻ em; đảm bảo phòng chống cháy nổ và vệ sinh thực phẩm và an toàn. Có đủ nước sạch để sử dụng trong nước và đủ nước uống hàng ngày cho trẻ em theo quy định.

4. Thiết bị cho một nhóm trẻ em độc lập:

a ) Có chiếu hoặc thảm cho trẻ em ngồi và chơi, giường, chăn, gối, màn ngủ, dụng cụ để uống nước, kệ để đồ chơi, kệ để khăn và cốc, ca cho trẻ em, và đủ bô một nhà vệ sinh cho trẻ em sử dụng và một chiếc ghế cho giáo viên;

b ) Có đủ thiết bị tối thiểu cho trẻ em, bao gồm: Đồ chơi, dụng cụ và vật liệu cho các hoạt động chơi và chơi có mục đích;

c ) Đủ đồ dùng cá nhân cho mỗi đứa trẻ;

d ) Có các công cụ và tài liệu cho những người nuôi dạy trẻ em, bao gồm: Một bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện các hoạt động giáo dục và chăm sóc trẻ em; sổ giám sát trẻ em; sổ giám sát tài sản của nhóm trẻ em; tài liệu được sử dụng để phổ biến kiến thức nuôi dạy con cái cho cha mẹ.

5. Thiết bị cho một lớp mẫu giáo độc lập:

a ) Có một bàn và ghế thích hợp cho trẻ em ngồi trên (đặc biệt đối với trẻ em 05 tuổi):

Một bàn và hai ghế cho hai trẻ em; một cái bàn, một cái ghế và một cái bàn cho giáo viên; kệ cho đồ dùng và đồ chơi; thùng chứa nước uống và nước sinh hoạt. Đối với lớp học bán ván: Có bảng hoặc giường, chăn, gối, rèm cửa, quạt cho trẻ em ngủ;

b) Có đủ thiết bị tối thiểu cho trẻ em bao gồm: Đồ chơi, dụng cụ và tài liệu cho các hoạt động học tập và chơi có mục đích;

c) Đủ đồ dùng cá nhân cho mỗi đứa trẻ;

d) Có nguồn cung cấp và tài liệu cho giáo viên mẫu giáo, bao gồm: Hướng dẫn sử dụng cho các hoạt động giáo dục và chăm sóc trẻ em; trẻ em theo dõi sách, sổ ghi chép tổ chức các hoạt động giáo dục của trẻ em trong ngày, tài liệu được sử dụng để phổ biến kiến thức nuôi dạy con cái cho cha mẹ.

Mở nhóm trẻ mầm non cần những gì?

Điều kiện để thành lập một lớp học mầm non tư thục

Điều kiện chung

Khoản 5, Điều 1 của Nghị định số. 135/2018 / ND-CP quy định các điều kiện chung để thành lập một lớp mầm non tư thục tại nhà, cụ thể như sau:

– Có giáo viên đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định, các tiêu chuẩn của giáo viên được quy định tại Điều 72 của Luật Giáo dục, như sau:

“Điều 72. Trình độ chuyên môn của giáo viên

1. Trình độ đào tạo tiêu chuẩn của giáo viên được quy định như sau:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên, dành cho giáo viên mầm non;

b) Có bằng cử nhân đào tạo giáo viên trở lên, dành cho giáo viên tiểu học, trung học và trung học phổ thông.

Nếu môn học không đủ, giáo viên phải có bằng cử nhân trong lĩnh vực đào tạo giáo viên, bằng cử nhân về ngành học liên quan và chứng chỉ đào tạo chuyên môn về sư phạm;

c) Có bằng thạc sĩ, dành cho giáo viên dạy đại học; có bằng tiến sĩ để giáo viên dạy hoặc hướng dẫn luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ;

d) Trình độ đào tạo tiêu chuẩn của giáo viên giảng dạy trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải tuân thủ các quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

2. Chính phủ sẽ quy định lộ trình nâng cao các tiêu chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở quy định tại Điểm a và b, Khoản 1 của Điều này. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, quy định việc sử dụng nhà giáo trong trường hợp các quy định tại khoản 1 của Điều này không được đáp ứng.”.

– Có một phòng để nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em an toàn; diện tích của phòng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em phải có ít nhất 1,5 m2 cho một trẻ em;

– Có sân chơi, hàng rào và cổng để bảo vệ sự an toàn của trẻ em;

– Những nơi tổ chức bữa ăn cho trẻ em phải có nhà bếp an toàn; đảm bảo phòng chống cháy nổ và vệ sinh thực phẩm và an toàn;

– Có đủ nước sạch cho nhu cầu sử dụng hàng ngày và đủ nước uống cho trẻ em.

– Có tất cả các thiết bị cần thiết.

Các điều kiện liên quan đến trang thiết bị đối với một lớp mẫu giáo độc lập

Nghị định số. 135/2018 / ND-CP quy định rằng một lớp mẫu giáo độc lập cần phải đáp ứng các điều kiện cho thiết bị, cụ thể như sau:

– Thiết bị tối thiểu cho trẻ em bao gồm: Bàn ghế phù hợp cho trẻ em ngồi ( đặc biệt đối với trẻ em từ 05 tuổi ): Trong đó, cần phải đáp ứng các điều kiện cụ thể như

Một bàn và hai ghế cho hai trẻ;

Một bàn, một ghế và một bàn cho giáo viên;

Đồ dùng, đồ chơi và giá đỡ;

Bình đựng nước uống, nước sinh hoạt;

Tài liệu cho chơi và học có mục đích.

Đối với lớp bán trú, cần có thảm hoặc giường, chăn, gối, rèm, quạt;…

– Tài liệu cho giáo viên mẫu giáo bao gồm:

Một bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện các hoạt động giáo dục và chăm sóc trẻ em; sổ giám sát trẻ em; sổ ghi chép để tổ chức các hoạt động giáo dục của trẻ em trong ngày; tài liệu được sử dụng để phổ biến kiến thức nuôi dạy con cái cho cha mẹ.

Khong co tieu de 1300 × 1000 px 27
Thủ tục thành lập trường mầm non và những điều cần biết

Yêu cầu thiết bị cho một nhóm trẻ em độc lập

Đối với một nhóm trẻ em độc lập, cần phải đáp ứng các yêu cầu về thiết bị, cụ thể như sau:

– Thiết bị tối thiểu cho trẻ em bao gồm: Chiếu hoặc thảm chơi, giường, chăn, gối, màn ngủ, dụng cụ để uống nước, dụng cụ, đồ chơi và giá đỡ, kệ để khăn và cốc, ca, có đủ bát vệ sinh và vật liệu để chơi và thực hành có mục đích;

– Tài liệu cho những người nuôi dạy trẻ em, bao gồm: Một bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện các hoạt động giáo dục và chăm sóc trẻ em; sổ giám sát trẻ em; sổ giám sát tài sản của nhóm trẻ em; tài liệu được sử dụng để phổ biến kiến thức nuôi dạy con cái cho cha mẹ.

* Một số lưu ý khi thành lập

Đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ em tới trường, lớp, các cá nhân tổ chức nhóm trẻ có số lượng trẻ tối đa là 7 trẻ thì nhằm đáp ứng các nhu cầu về nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em của phụ huynh thì cơ sở đó phải đăng ký hoạt động với Ủy ban nhân dân cấp xã và bảo đảm các điều kiện đăng ký hoạt động như sau:

– Những người chăm sóc trẻ em khỏe mạnh, có đầy đủ năng lực trách nhiệm dân sự và có chứng chỉ đào tạo chuyên nghiệp về chăm sóc trẻ em và nuôi dưỡng theo quy định;

– Các cơ sở phải đáp ứng các điều kiện tối thiểu như: Phòng trẻ và phòng chăm sóc trẻ em có diện tích ít nhất 15 m2; đảm bảo an toàn, thông gió và mát mẻ; có phù hợp, đồ chơi an toàn; Có đủ dụng cụ và thiết bị để chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ em…

Lập dự án mở trường mầm non tư thục.

Phân tích thị trường và khách hàng mục tiêu của trường mầm non.

Điều đầu tiên và rất quan trọng là bạn phải trả lời câu hỏi “ Thị phần trường mầm non của bạn ở đâu? Ai là khách hàng mục tiêu sẽ chọn trường mầm non của bạn ” Thị phần phụ thuộc vào loại trường mầm non mà bạn muốn là trường mầm non của mình thuộc loại hình gì?

Có thể là tư thục nhận trông trẻ và giáo dục trẻ đơn thuần hay trường mầm non song ngữ, trường mầm non Montessori nơi cung cấp những phương pháp giáo dục hiện đại. Điều này phụ thuộc vào chuyên môn của bạn và lượng vốn bạn chi tiêu … để định vị thị phần của bạn trên chiếc bánh kinh doanh đầy hứa hẹn.

Nhóm khách hàng mục tiêu của trường mầm non được chia thành 2, khách hàng sử dụng trực tiếp dịch vụ chính là trẻ em và khách hàng (gián tiếp) tự trả tiền cho dịch vụ đó. Trẻ em ở độ tuổi mẫu giáo trung bình từ 2,5 tuổi đến 6 tuổi. Bạn cần đặc biệt chú ý đến các chương trình quan tâm đến sinh lý, kiến thức và học tập của trẻ cho từng nhóm tuổi để thực hiện các bước hợp lý.

Xây dựng bản kế hoạch kinh doanh trường mầm non.

Các yếu tố cần thiết và đầy đủ của một trường mầm non tốt

Để có một mô hình kinh doanh thành công, chủ sở hữu trường mầm non cần tạo sự khác biệt trong các loại dịch vụ mà họ cung cấp.

Các dịch vụ ở đây bao gồm một loạt các từ với các tiện nghi hiện đại, không gian rộng rãi và thoáng mát, đồ nội thất bắt mắt, thiết bị giảng dạy hiện đại, sách giáo khoa chất lượng, giáo viên thân thiện và giàu kinh nghiệm nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao từ cha mẹ.

Ngoài ra, vị trí cũng có ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh doanh, một vị trí đẹp nằm giữa nhiều căn hộ và văn phòng với sự mát mẻ, môi trường xung quanh sạch sẽ và an toàn cho trẻ em luôn được cha mẹ đánh giá cao.

Nói tóm lại, bạn cần hiểu những gì khách hàng của bạn cần và muốn để cung cấp một chuỗi giá trị phù hợp để giải quyết vấn đề của họ.

Thủ tục pháp lý và số vốn khi thành lập trường mầm non mà bạn cần phải biết.

Như Luật Quốc Bảo đã giới thiệu ở trên, chất lượng cuộc sống ngày càng tăng, cùng với đó, nhiều phụ huynh muốn tìm một môi trường mầm non tốt để gửi con cái của họ, họ sẵn sàng trả giá cao. Đó là giá trị những gì những đứa trẻ nhận được khi lựa chọn trường mầm non chất lượng và đạt chuẩn

Do đó, ngành giáo dục mầm non là một ngành công nghiệp đang phát triển mang lại lợi nhuận khổng lồ. Tuy nhiên, bên cạnh tiềm năng, kinh doanh mầm non cũng gặp nhiều khó khăn như:

Vốn đầu tư lớn, ít nhất 300 triệu trở lên.

Tỷ lệ thất bại trong quản lý giáo dục và mở rộng trường học là cao.

Các vấn đề pháp lý sẽ khiến bạn gặp rắc rối nếu bạn không có kiến thức. Bạn cần hiểu các khái niệm về trường mầm non, một nhóm trẻ em là gì, một lớp mẫu giáo là gì,…Để hiểu những gì bạn cần làm? Bạn cung cấp dịch vụ gì? Thủ tục đăng ký cho một trường mầm non là gì? Các cơ quan hoặc đơn vị quản lý doanh nghiệp của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thông qua Thông tư số. 13/2015 / TT-BGĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Mở một trường mầm non bạn cần chú ý để đầu tư vào các mục sau đây

Đầu tiên là các cơ sở cần được thiết kế theo cách hài hòa, đẹp, thoải mái và hiện đại để mang lại trải nghiệm học tập và chơi tốt nhất cho trẻ em.

Tiếp theo là mua thiết bị, dụng cụ, đồ chơi cho trẻ em. Với tài sản không cố định, sử dụng ngắn hạn, bạn có thể thuê bên ngoài để tiết kiệm chi phí, với tài sản cố định dài hạn, bạn nên đầu tư mua sản phẩm chất lượng tốt. Lượng vốn mà bạn cần đầu tư dao động từ 30-40 triệu đồng.

Thuê giáo viên và nhân viên: Tùy thuộc vào quy mô hoạt động của bạn, hãy xem xét số lượng giáo viên và nhân viên bạn thuê và mức lương bạn có thể đủ khả năng để trả cho họ.

Một số vấn đề cần lưu ý trong việc quản lý trường mẫu giáo, nhà trẻ

Giáo viên: Giáo viên phải có trình độ tốt, đạo đức nghề nghiệp và tình yêu cho trẻ em.

Một môi trường giáo dục đầy đủ cung cấp tài liệu và thiết bị cho quá trình dạy và học của trẻ.

Trường có chính sách khen thưởng và xử phạt giáo viên một cách thích hợp. Đào tạo thường xuyên để cải thiện tính chuyên nghiệp của giáo viên.

Theo dõi tất cả các hoạt động giảng dạy và học tập, phát hiện các điểm yếu bổ sung và kịp thời khắc phục chúng.

Quảng bá thương hiệu: Tận dụng sức mạnh của Internet, trang web, phương tiện truyền thông xã hội, tiếp thị truyền miệng, đăng trên các kênh thông tin chất lượng, đánh giá mầm non, các kênh truyền thông đại chúng,…để xây dựng thương hiệu của bạn. 

Khong co tieu de 1300 × 1000 px 28
Vui lòng liên hệ với Luật Quốc Bảo qua số Hotline: 0763 387 788 để được tư vấn và giúp đỡ ngay hôm nay.

Khó khăn khi mở trường mầm non

Nguy cơ cạnh tranh khi thành lập trường mầm non

Khi đầu tư mở một trường mầm non tư thục, nguy cơ cạnh tranh là tương đối lớn. Khi có quá nhiều người mở trường riêng, sẽ gây khó khăn cho việc tuyển dụng đủ học sinh, do đó làm giảm đáng kể lợi nhuận của ngành khi các trường cạnh tranh về giá để thu hút học sinh. Cuộc thi này cũng dẫn đến một tình huống mà giáo viên yêu cầu mức thù lao cao và dễ dàng nhảy việc.

Giải pháp tốt nhất để giảm cạnh tranh và vượt qua các đối thủ cạnh tranh là tập trung vào chất lượng, nâng cao trình độ của giáo viên, phân biệt quy trình giảng dạy và tăng giá trị cho học viên. 

Khó khăn về chi phí khi thành lập trường mầm non

Điểm đặc biệt của hình thức đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục là việc hoàn vốn chậm, phải mất một thời gian rất dài khi số lượng học viên tăng dần và ổn định, lợi nhuận có thể được nhìn thấy. Do đó, vốn ban đầu cần thiết để thành lập một trường mầm non phải cực kỳ lớn.

Theo tính toán, chi phí lớn nhất là chi phí của cơ sở, sau đó là tiền lương của giáo viên. Nhiều trường học, do không đủ chi phí, đã phải đóng cửa hoặc chuyển nhượng trước khi đạt đến điểm lợi nhuận. Vì vậy, để duy trì hoạt động hiệu quả của trường, bạn cần có vốn ước tính cho các cơ sở 1 năm bằng tiền mặt và khoảng 6 tháng lương của giáo viên.

Để làm tốt điều này, bạn không thể tập trung quá nhiều vào các cơ sở, cắt giảm tất cả các chi phí không cần thiết trong giai đoạn đầu hoạt động.

Khó khăn về chính sách của nhà nước

Rủi ro của chính sách nhà nước cũng là một rủi ro cần tính đến khi thành lập một trường mầm non tư thục. Các chính sách của nhà nước về giáo dục mầm non vẫn đang trong quá trình thay đổi và hoàn thiện. Do đó, nhiều trường mầm non không đảm bảo hoạt động theo quy định sẽ gặp khó khăn với chính sách của nhà nước.

Ví dụ, các quy định về số lượng giáo viên, số lượng học sinh, quy định về cơ sở vật chất, quy định về vệ sinh dinh dưỡng và an toàn thực phẩm trong việc thành lập trường mầm non. Tốt nhất là tuyển dụng các giáo viên đã tốt nghiệp với bằng chính thức từ cấp độ trung cấp của sư phạm mầm non trở lên.

Nhà đầu tư phải là người trong nghề để quản lý hiệu quả nhất và nên tham gia học trung cấp mầm non 1 năm (hệ Văn bằng 2 mầm non).

Để có lợi nhuận, cần phải tính toán cẩn thận các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa để có thể xây dựng một mô hình tốt. Tối ưu hóa chi phí trong quá trình hoạt động để nhanh chóng có được lợi nhuận mong muốn.

Những câu hỏi liên quan về mở trường mầm non cần bằng cấp gì?

Ai sẽ có thẩm quyền cho phép thành lập trường mầm non?

Theo Điều 52 của Luật Giáo dục 2019, thẩm quyền và thủ tục thành lập hoặc phê duyệt thành lập; cho phép các hoạt động giáo dục, đình chỉ các hoạt động giáo dục; sáp nhập, chia, tách và giải thể trường như sau:

(1) Cơ quan thành lập trường công lập và cho phép thành lập trường tư thục do người dân thành lập và được quy định như sau:

– Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện sẽ quyết định cho các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, và các trường trung học có nhiều cấp giáo dục với trình độ học vấn cao nhất là trung học cơ sở và trung học phổ thông. người dân tộc thiểu số, ngoại trừ trường hợp quy định tại Điểm d của Điều khoản này.

– Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh sẽ quyết định rằng đối với các trường trung học phổ thông, trung học có nhiều cấp giáo dục có trình độ học vấn cao nhất là các trường trung học phổ thông, trường nội trú cho các dân tộc thiểu số, và các trường trung cấp trong tỉnh, ngoại trừ các trường hợp quy định tại Điểm c và d của Điều khoản này.

– Bộ trưởng và người đứng đầu các cơ quan cấp bộ sẽ quyết định cho các trường trung cấp trực thuộc.

d) Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ quyết định các trường dự bị đại học, cao đẳng sư phạm và trường thuộc Bộ; trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở được đề xuất bởi các cơ quan ngoại giao nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế liên chính phủ;

– Bộ trưởng Lao động, Thương binh Chiến tranh và Xã hội sẽ quyết định cho các trường cao đẳng, ngoại trừ các trường cao đẳng sư phạm.

– Thủ tướng sẽ quyết định cho các tổ chức giáo dục đại học.

(2) Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ủy quyền cho các hoạt động giáo dục cho các tổ chức giáo dục đại học. Cơ quan cho phép các hoạt động giáo dục cho các trường học ở các cấp giáo dục và cấp độ đào tạo khác phải tuân thủ các quy định của Chính phủ.

(3) Người có thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập trường có quyền thu hồi quyết định thành lập hoặc phê duyệt thành lập, quyết định sáp nhập, phân chia, tách hoặc giải thể trường học.

Những người có thẩm quyền cho phép các hoạt động giáo dục có thẩm quyền quyết định đình chỉ các hoạt động giáo dục.

Trong trường hợp sáp nhập giữa các trường không được thành lập bởi cùng cấp có thẩm quyền, cơ quan có thẩm quyền cao hơn sẽ quyết định;

Trong trường hợp cùng một mức độ thẩm quyền thiết lập, mức độ thẩm quyền bình đẳng sẽ đạt được thỏa thuận để quyết định.

Ngoài ra, khoản 1, Điều 4 của Nghị định số. 46/2017 / ND-CP quy định rằng các chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện quyết định thành lập các trường mẫu giáo công lập, mầm non và mẫu giáo hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, mầm non và mẫu giáo, do người dân thành lập và tư thục.

Do đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện có thẩm quyền quyết định thành lập trường mầm non.

Trường mầm non được hoạt động giáo dục phải đáp ứng điều kiện như thế nào?

Các trường mầm non cho các hoạt động giáo dục phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 5 của Nghị định 46/2017 / ND-CP ( được sửa đổi bởi Khoản 2, Điều 1 của Nghị định 135/2018 / ND-CP ) như sau:

– Có quyết định thành lập hoặc quyết định phê duyệt thành lập Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện.

– Có đất đai, trường học, cơ sở vật chất và thiết bị đáp ứng yêu cầu, duy trì và phát triển các hoạt động giáo dục, cụ thể:

+ Trường mẫu giáo, mầm non và nhà trẻ được đặt tại các khu dân cư, đảm bảo các quy định về an toàn và vệ sinh môi trường;

+ Diện tích đất xây dựng bao gồm: Khu vực xây dựng; khu vực sân chơi; khu vực xanh, lối đi. Diện tích đất xây dựng trung bình ít nhất là 12 m2 mỗi trẻ em cho khu vực đồng bằng và trung du ( ngoại trừ các thành phố và thị trấn ); 08 m2 mỗi trẻ em trong khu vực của các thành phố, thị trấn, núi cao và đảo;

Đối với những nơi khó đất, khu vực xây dựng có thể được thay thế bằng diện tích sàn xây dựng và phải đảm bảo đủ diện tích theo quy định;

Trường mẫu giáo, mầm non và nhà trẻ có thể thuê các trường học, cơ sở và thiết bị chưa sử dụng từ Nhà nước hoặc các tổ chức giáo dục công cộng để tổ chức các hoạt động giáo dục theo quy định. quy định của pháp luật.

Trường mẫu giáo, mầm non và mẫu giáo có cơ sở và tư nhân có thể thuê một phần hoặc toàn bộ quỹ nhà ở và cơ sở hạ tầng của Nhà nước để tổ chức các hoạt động giáo dục theo quy định của Chính phủ về khuyến khích xã hội. xã hội hóa cho các hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, chuyên môn tư pháp.

Trong trường hợp thuê thiết bị giáo dục không được sử dụng từ một tổ chức phi kinh doanh công cộng trong lĩnh vực giáo dục, các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng tài sản nhà nước phải được tuân thủ.

+ Khuôn viên của trường mẫu giáo, mầm non có một bức tường ngăn cách với bên ngoài;

Cấu trúc của khối xây dựng bao gồm:

+ Khối phòng nhóm trẻ em, lớp mẫu giáo: Phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ, phòng vệ sinh, sân chơi phải tuân thủ các quy định;

+ Khối phòng học tập: Phòng giáo dục thể chất, phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng;

+ Khối phòng ăn: Khu vực nhà bếp và kho;

+ Khối văn phòng hành chính bao gồm: Văn phòng trường học, văn phòng hiệu trưởng, văn phòng hành chính, phòng y tế, phòng an ninh, phòng nhân viên, khu vực vệ sinh cho giáo viên, cán bộ, nhân viên, khu vực đỗ xe cho giáo viên, quan chức và nhân viên;

Cấu trúc của khối xây dựng bao gồm:

+ Sân chơi bao gồm: Sân chơi nhóm và lớp; sân chơi chung. ”

+ Có thiết bị, đồ chơi, dụng cụ và vật liệu để chăm sóc và giáo dục trẻ em theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Có một đội ngũ quản lý, giáo viên và nhân viên đủ số lượng, hợp lý về cấu trúc và đáp ứng các tiêu chuẩn để đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục mầm non và tổ chức các hoạt động giáo dục.

– Có đủ nguồn tài chính theo quy định để đảm bảo duy trì và phát triển các hoạt động giáo dục.

– Có quy định về tổ chức và hoạt động của mẫu giáo, mầm non và nhà trẻ.

Trên đây là những thông tin phổ biến về mở trường mầm non cần bằng cấp gì? Hy vọng rằng nó sẽ giúp bạn có dữ liệu quan trọng hơn trước khi quyết định có nên thành lập trường mầm non hay không. Nếu bạn quan tâm đến chủ đề này và muốn hỗ trợ về thủ tục tố tụng, vui lòng liên hệ với Luật Quốc Bảo qua số Hotline: 0763 387 788 để được tư vấn.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.