Những trường hợp phải xin giấy phép đủ điều kiện an ninh trật tự?

Những trường hợp phải xin giấy phép đủ điều kiện an ninh trật tự

Đây là câu hỏi mà chúng tôi nhận được của rất nhiều khách hàng, trong bài viết này hôm nay Luật Quốc Bảo xin chia sẻ để mọi người cùng theo dõi.

Quý khách cần hỗ trợ hãy liên hệ với Luật Quốc Bảo hotline/zalo: 0763387788

giay phep antt

Mục lục

Căn cứ pháp lý:

Căn cứ quy định tại khoản 1, Nghị định số 72/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện như sau:
a) Sản xuất con dấu;
b) Sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, nồng độ amoni nitrat cao (từ 98,5% trở lên);
c) Sản xuất, kinh doanh, sửa chữa công cụ hỗ trợ, súng săn; sản xuất pháo hoa;
d) Cho thuê chỗ ở; cho tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê để sinh sống hoặc làm trụ sở làm việc;
d) Hoạt động in;
e) Dịch vụ cầm đồ;
g) Kinh doanh karaoke; vũ trường; massage (massage, ngâm tẩm);
h) Trò chơi điện tử có giải thưởng dành cho người nước ngoài; kinh doanh casino;
i) Dịch vụ đòi nợ.

Nghị định Số 144/2021/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức độ vi phạm hành chính. mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; Phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy chữa cháy; cứu hộ, cứu nạn; phòng, chống bạo lực gia đình.
2. Vi phạm hành chính trong các lĩnh vực khác có liên quan trực tiếp đến lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; Phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy chữa cháy; cứu hộ, cứu nạn; phòng, chống bạo lực gia đình không được quy định tại Nghị định này thì áp dụng quy định của các Nghị định khác của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cá nhân, tổ chức Việt Nam; cá nhân, tổ chức nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; Phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy chữa cháy; cứu hộ, cứu nạn; phòng, chống bạo lực gia đình trong phạm vi lãnh thổ, nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trên tàu bay mang quốc tịch Việt Nam, trên tàu biển mang quốc kỳ Việt Nam.
2. Công dân, tổ chức Việt Nam có hành vi vi phạm quy định tại Nghị định này ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định này. .
3. Cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; Phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy chữa cháy; cứu hộ, cứu nạn; phòng, chống bạo lực gia đình và các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Điều 3. Hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả

1. Đối với từng hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; Phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy chữa cháy; cứu hộ, cứu nạn; phòng, chống bạo lực gia đình, tổ chức, cá nhân, tổ chức, cá nhân vi phạm bị áp dụng một trong các hình thức xử phạt chính sau đây:

a) Phạt cảnh cáo;
b) Tiền phạt.

2. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; Phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy chữa cháy; cứu hộ, cứu nạn; công tác phòng, chống bạo lực gia đình còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

a) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn;
b) Đình chỉ hoạt động có thời hạn;
c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm hành chính (sau đây gọi chung là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính);
d) Trục xuất.

3. Ngoài các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c, đ và i khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định số. Quy định này có thể bị áp dụng một hoặc một số biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:

a) Buộc trả lại tài sản do bị bắt giữ trái pháp luật;
b) Buộc trả lại giấy chứng nhận, giấy chứng nhận, giấy chứng nhận về vũ khí, công cụ hỗ trợ, pháo binh; giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; chứng chỉ chuyên môn về an ninh; giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu; giấy phép vận chuyển hàng hóa có nguy hiểm về cháy, nổ; giấy chứng nhận thẩm định, phê duyệt, văn bản thẩm định, phê duyệt văn bản chấp thuận kết quả thí nghiệm, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy; giấy chứng nhận hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy; giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy đã bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung (sau đây gọi tắt là giấy phép, chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động);
giay phep antt 1
c) Buộc trả lại Chứng minh nhân dân, Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân;
d) Buộc trả lại con dấu, giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu;
d) Buộc hủy bỏ tài liệu, giấy tờ có đóng dấu không chính xác;
e) Buộc thu hồi, trả lại tài liệu, tài liệu, tờ rơi, vật phẩm, hình ảnh vi phạm hành chính;
g) Buộc thu hồi, trả lại tài liệu, dụng cụ chứa đựng bí mật nhà nước;
h) Buộc dỡ bỏ tài liệu bí mật nhà nước;
i) Buộc bảo quản, sắp xếp, bố trí hàng hóa có nguy cơ cháy, nổ theo quy định hoặc buộc giảm số lượng, khối lượng, chủng loại hàng hóa có nguy cơ cháy, nổ theo quy định hoặc buộc phải di dời hàng hóa. nguy hiểm về cháy, nổ đối với kho, địa điểm theo quy định;
k) Buộc thực hiện các biện pháp thông gió theo quy định;
l) Buộc lắp đặt, bảo trì vận hành các thiết bị, hệ thống chống tĩnh điện theo quy định;
m) Buộc lắp đặt, trang bị thiết bị để phát hiện, xử lý rò rỉ chất, hàng hóa có nguy hiểm về cháy, nổ;
n) Buộc lắp đặt hệ thống điện phục vụ yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy và cứu nạn, cứu nạn,
o) Buộc lắp đặt hệ thống chống sét tuân thủ quy định hoặc buộc khắc phục sự cố, hư hỏng hệ thống chống sét;
p) Buộc thực hiện các biện pháp ngăn chặn cháy lan theo quy định của pháp luật;
q) Buộc cập nhật cơ sở dữ liệu về phòng cháy và chữa cháy theo quy định;
r) Buộc bảo dưỡng chế độ hoạt động thường xuyên của thiết bị báo cáo sự cố;
s) Buộc thu hồi phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy hoặc buộc thu hồi biên bản kiểm tra;
t) Buộc xin lỗi công khai;
u) Buộc thực hiện nghĩa vụ đóng góp, nuôi dưỡng;
v) Buộc thanh toán toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

4. Thủ tục thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả buộc nộp lại giấy phép, chứng chỉ hành nghề, Giấy đăng ký hoạt động đã bị tẩy xóa hoặc sửa chữa, làm sai lệch nội dung:

a) Người có thẩm quyền ra quyết định, cá nhân, tổ chức vi phạm phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc trả lại giấy phép, chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đã bị tước bỏ, sửa chữa. làm sai lệch nội dung thi hành theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính;
b) Người có thẩm quyền ra quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại điểm a khoản này phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan có thẩm quyền hoặc người đã cấp giấy phép, chứng chỉ hành nghề, giấy phép. đăng ký hoạt động đó.

Điều 4. Quy định về mức phạt tiền tối đa, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính

1. Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình đối với cá nhân là 30.000.000 đồng, đối với tổ chức là 60.000.000 đồng; mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an sinh xã hội đối với cá nhân là 40.000.000 đồng, đối với tổ chức là 80.000.000 đồng; mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy; cứu hộ là 50.000.000 đồng đối với cá nhân, 100.000.000 đồng đối với tổ chức; Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội đối với cá nhân là 75.000.000 đồng, đối với tổ chức là 150.000.000 đồng.
2. Mức phạt tiền quy định tại Chương II Nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm thì mức phạt tiền cao gấp 2 lần so với mức phạt tiền đối với cá nhân.

3. Tổ chức quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này bao gồm:

a) Tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp bao gồm: doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp;
b) Tổ chức kinh tế được thành lập theo Luật Hợp tác xã bao gồm: hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
c) Tổ chức xã hội, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp;
d) Đơn vị sự nghiệp;
đ) Cơ quan nhà nước có hành vi vi phạm không thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao;
e) Nhóm hợp tác.
4. Hộ gia đình, hộ kinh doanh cá thể đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật và vi phạm các quy định tại Nghị định này thì bị áp dụng hình thức xử phạt tương tự như cá nhân.
Trên đây chúng tôi vừa gửi đến Quý khách bài viết “Những trường hợp phải xin giấy phép đủ điều kiện an ninh trật tự” Quý khách có bất cứ câu hỏi nào hãy liên hệ với Luật Quốc Bảo hotline/zalo: 0763387788.
5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.