Phòng tài chính kế toán Công ty

Phòng tài chính kế toán Công ty là một trong những trụ cột chính của bất kỳ doanh nghiệp rất cần thiết cho sự thành công của nó. Hiệu quả kinh doanh và tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp phụ thuộc vào việc tài chính kinh doanh được quản lý tốt như thế nào. Trong bài viết này, chúng ta hãy tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ và vai trò của bộ phận tài chính trong việc quản lý nguồn lực tài chính cho hoạt động kinh doanh.

Phòng tài chính kế toán là gì?

Bộ phận tài chính là một bộ phận không thể thiếu trong doanh nghiệp, chịu trách nhiệm quản lý nguồn lực tài chính hiệu quả và kiểm soát các nguồn lực tài chính cần thiết cho tất cả các hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp.

Kiểm soát kế hoạch thu chi, lên kế hoạch tài chính cho hoạt động của doanh nghiệp…

phong tai chinh ke toan

Vai trò của phòng tài chính kế toán

Bộ phận tài chính có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng doanh nghiệp có lượng tiền mặt cần thiết để phục vụ hoạt động kinh doanh của mình và đảm bảo rằng doanh nghiệp đang quản lý và sử dụng các nguồn tiền mặt một cách hiệu quả nhất cũng như đủ để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. đáp ứng tất cả các nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp.

Chức năng của phòng tài chính kế toán

1. Chức năng lưu trữ và báo cáo

Bộ phận tài chính cần ghi nhận các giao dịch tài chính phát sinh trong doanh nghiệp và tiến hành lập báo cáo tài chính hợp nhất cùng với báo cáo thu nhập chi tiết, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo quy định. thời gian, thường là hàng tháng. Điều này giúp các doanh nghiệp đưa ra quyết định cấp cao hơn về quản lý tài chính.

2. Chức năng kiểm soát tài chính

Công việc của bộ phận tài chính ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tài chính của doanh nghiệp, vì vậy họ cần kiểm tra và cân đối đúng thời điểm để đảm bảo tính chính xác của các giao dịch tài chính. Thường xuyên so sánh tình hình tài chính thực tế với báo cáo tài chính.

Điều này phải phù hợp với các nguyên tắc kế toán. Xác minh độ chính xác là rất quan trọng vì nó giúp kiểm tra sự nghiêm ngặt của quy trình và tính trung thực của người xử lý thông tin và người quản lý tiền mặt trong doanh nghiệp.

3. Chức năng huy động vốn

Có rất ít doanh nghiệp có thể đủ khả năng để hoạt động trên doanh thu bán hàng mà họ tạo ra. Thường sẽ có những lúc chi phí hàng tồn kho và vay vượt quá mức tiền mặt, và có những lúc doanh số bán hàng đủ để trang trải những điều này. Bộ phận tài chính có trách nhiệm cân đối các khoản tiền này để công ty không thiếu tiền mặt để thanh toán và không phải trả quá nhiều chi phí lãi vay.

4. Chức năng lập kế hoạch

Bộ phận tài chính chịu trách nhiệm đánh giá và thiết lập ngân sách hoạt động cho doanh nghiệp. Cũng lập một kế hoạch cụ thể liên quan đến số tiền cần chi tiêu, cung cấp hướng dẫn cụ thể về cách chi tiêu các khoản tiền này và lịch trả nợ.

Hãy tham khảo thêm: Thủ tục thành lập công ty

                                          Thủ tục thành lập hộ kinh doanh

Nhiệm vụ của phòng tài chính kế toán

1. Quản lý Ghi nhận các giao dịch tài chính

Bộ phận tài chính sẽ chăm sóc ghi lại, phân tích và giải thích các giao dịch tài chính hàng ngày của công ty, bao gồm theo dõi tất cả các chi phí mua và bán. Trong khởi nghiệp, công việc này sẽ được thực hiện bởi một kế toán viên. Khi công ty phát triển, điều này sẽ trở nên chuyên biệt hơn và được giao cho các tài khoản phải thu và phải trả cho nhân viên.

2. Quản lý dòng tiền của doanh nghiệp

Nhiệm vụ của bộ phận tài chính là quản lý tất cả các dòng tiền vào và dòng chảy ra của công ty, đảm bảo rằng công ty có tiền mặt cần thiết để đáp ứng các hoạt động hàng ngày. Điều này cũng bao gồm chính sách tín dụng và thu thập của công ty, đảm bảo rằng các nhà cung cấp và chủ nợ được thanh toán đúng hạn và khách hàng cũng thanh toán cho công ty đúng hạn.

3. Lập ngân sách và đưa ra dự báo tài chính cho doanh nghiệp

Bộ phận tài chính sẽ làm việc với các nhà quản lý khác để thiết lập ngân sách và cung cấp dự báo tài chính cho doanh nghiệp cũng như đáp ứng các vấn đề liên quan đến tình hình tài chính của doanh nghiệp. Thông tin này được sử dụng để đáp ứng nhu cầu tiền mặt của các phòng ban, lập kế hoạch mức độ nhân sự của công ty, lập kế hoạch mua tài sản, v.v.

4. Tư vấn và tìm kiếm nguồn tài chính huy động dài hạn cho doanh nghiệp

Bộ phận tài chính có trách nhiệm tư vấn cho lãnh đạo công ty về các phương pháp tài chính tốt nhất để mang lại lợi nhuận cao nhất và giúp các doanh nghiệp tìm kiếm nguồn tài chính dài hạn với chi phí thấp nhất.

5. Quản lý nghĩa vụ thuế

Mỗi công ty phải trả thuế, và đó là nhiệm vụ của bộ phận tài chính để xử lý các vấn đề thuế. Điều này bao gồm tạo mối quan hệ tốt với cơ quan thuế và đảm bảo rằng doanh nghiệp tuân thủ luật thuế.

6. Quản lý hoạt động đầu tư của doanh nghiệp

Công việc của bộ phận tài chính là quản lý tài sản hiện có của công ty cũng như phân tích và lựa chọn các khoản đầu tư mới. Bộ tài chính nên quan tâm đến tài sản thanh khoản, không chỉ là tài sản cố định. Vốn lưu động của doanh nghiệp cần được quản lý hiệu quả theo hướng tối đa hóa lợi nhuận vì nó có ý nghĩa rất lớn đối với tính thanh khoản của công ty.

7. Phân tích và lập báo cáo tài chính

Báo cáo và phân tích tài chính là hành động biến dữ liệu tài chính thô thành các báo cáo có ý nghĩa, có thể sử dụng và có thể so sánh được. Các báo cáo thường bao gồm một bản tóm tắt của tất cả các khoản tài trợ, chi tiêu và dự trữ có sẵn cho các hoạt động trong tương lai cùng với một số thông tin phi tài chính khác. Thông tin này thường được trình bày theo cách dễ hiểu và hợp lý để các nhà quản lý hiểu rõ nhất.

8. Hỗ trợ nhà quản lý đưa ra các quyết định chiến lược

Bộ phận tài chính cung cấp cho ban lãnh đạo công ty thông tin cần thiết để đưa ra quyết định chiến lược như thị trường hoặc dự án mà công ty đang theo đuổi, thời gian hoàn vốn, các quyết định liên quan đến phân phối cổ tức. , phương pháp tài chính có lợi nhất, cách phân bổ vốn đầu tư, v.v. Mục đích là để đảm bảo sử dụng tốt nhất các quỹ.

Có thể thấy, phòng tài chính không chỉ đảm bảo sự tồn tại của doanh nghiệp mà còn đảm bảo hiệu quả kinh doanh và thành công của doanh nghiệp. Bất kỳ công ty nào mong muốn phát triển và tạo ra lợi nhuận nhiều hơn, cần đảm bảo phòng tài chính hoạt động hiệu quả nhất.

Cơ cấu tổ chức của phòng tài chính kế toán và các vị trí công việc

phong tai chinh ke toan 1

Phòng tài chính kế toán có cơ cấu tổ chức như thế nào?

  • Thông thường, bộ phận tài chính kế toán của một doanh nghiệp được tổ chức thành các bộ phận tương ứng với một số nhiệm vụ nhất định. Ví dụ, kế toán tổng hợp, kế toán trưởng, kế toán thanh toán, kế toán doanh thu….
  • Đối với các doanh nghiệp có xưởng sản xuất hoặc nhóm, nhóm có vai trò tương tự như hội thảo.
  • Nên có một thành viên phụ trách kế toán riêng cho mỗi hội thảo. Những nhân viên này sẽ chịu sự quản lý của bộ phận tài chính kế toán và có vai trò phụ trách công tác kế toán tại xưởng.
  • Doanh nghiệp không cần phải tổ chức một bộ phận tài chính kế toán với tất cả các bộ phận trên. Có thể tổ chức một bộ phận bao gồm một người hoặc nhiều người phụ trách nhiều bộ phận. Tóm lại, tùy theo yêu cầu và quy mô quản lý, doanh nghiệp xây dựng cơ cấu tổ chức phù hợp của bộ phận tài chính kế toán.

Trưởng phòng kế toán kiêm chức kế toán trưởng

  • Kế toán trưởng là trưởng phòng tài chính kế toán, chịu trách nhiệm quản lý và điều hành mọi hoạt động tài chính kế toán của doanh nghiệp. Họ phải hiểu chi tiết tình hình tài chính của doanh nghiệp để tư vấn và tư vấn cho Hội đồng quản trị.
  • Đồng thời, là người quản lý trực tiếp việc huy động và sử dụng vốn hiệu quả nhất. Định kỳ, hiệu quả sử dụng vốn sẽ được đánh giá, và đề xuất cải thiện sẽ được đề xuất để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Kế toán tổng hợp

Kế toán tổng hợp là một người hỗ trợ hiệu quả cho kế toán trưởng. Nhiệm vụ của họ là thực hiện các bước tóm tắt và kết thúc kỳ dựa trên dữ liệu kế toán. Sau đó, bắt đầu lập báo cáo kế toán và thống kê theo quy định của công ty và Nhà nước.
Ngoài ra, họ cũng có trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn cho các đơn vị trực thuộc hoặc bộ phận kế toán, hỗ trợ xử lý dữ liệu và phát sinh các hoạt động kinh tế.

Kế toán các công nợ

Theo dõi và quản lý các khoản thanh toán và biên lai của doanh nghiệp. Đồng thời, đánh giá, phân tích tình hình nợ của công ty để có kế hoạch thu chi hợp lý theo đúng quy định và thời hạn hợp đồng.

Kế toán thanh toán

Kế toán thanh toán chịu trách nhiệm quản lý các giao dịch thu chi diễn ra trong doanh nghiệp. Trực tiếp chuẩn bị chứng từ thanh toán cho khách hàng và doanh nghiệp nội bộ, đảm bảo tính hợp pháp và hợp lệ của các chứng từ. Ngoài ra, họ cũng theo dõi số dư tiền gửi ngân hàng và tiền mặt mỗi ngày và vào cuối tháng.

Kế toán tài sản cố định- dụng cụ và công cụ

Kế toán tài sản quản lý các tài liệu liên quan đến mua hàng, công cụ và vật tư. Theo dõi sự gia tăng, giá trị tài sản và giảm tài sản trong công ty. Tính toán, khấu hao và phân bổ giá trị của các công cụ và công cụ một cách hợp lý, phù hợp với quy định. Vào cuối kỳ, kiểm kê tài sản và công cụ và công cụ.

Kế toán vật tư gồm hàng hóa

Kế toán vật tư quản lý việc xuất nhập khẩu sản phẩm, nguyên liệu và hàng hóa về giá trị và số lượng. Định kỳ sẽ so sánh dữ liệu với người giữ kho cũng như lập báo cáo về sự gia tăng hoặc giảm của hàng hóa và vật liệu.

Kế toán doanh thu

Theo dõi số lượng hàng hóa, sản phẩm và dịch vụ được xác nhận sẽ được tiêu thụ trong giai đoạn này. Doanh thu cần được xác định cụ thể cho từng loại hình kinh doanh, bao gồm cả bán hàng nội bộ. Ngoài ra, doanh thu nên được xác định bởi từng loại dịch vụ hoặc sản phẩm.
Từ đó, đảo đảm bảo xác định kết quả kinh doanh phục vụ yêu cầu quản lý tài chính và lập báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Kế toán tiền lương, lao động

Biên chế và kế toán lao động có trách nhiệm tính toán tiền lương, chấm công và theo dõi quỹ tiền lương cũng như những thay đổi về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực. Từ đó, kịp thời lập báo cáo, phân tích, phát hiện các vấn đề phát sinh khi thực hiện chính sách tiền lương, tiền thưởng. để xử lý kịp thời và hiệu quả.

Qua bài viết hy vọng đã mang đến cho các bạn biết vai trò “Phòng tài chính kế toán” chức năng nhiệm vụ, co cấu tổ chức phòng Phòng tài chính kế toán để các bạn lắm được.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.