Quán ăn đường Phan Huy Ích

Đường Phan Huy Ích bắt đầu từ đường Trường Chinh Quận Tân Bình đến đường Quang Trung Quận Gò Vấp có chiều dài khoảng 4km. Đây là con đường đông đúc tấp lập, có nhiều quán ăn đủ các món.

Tên đường Phan Huy Ích được đặt theo tên Ông Phan Huy Ích tên thật là Phan Công Hậu, sinh ngày 12 tháng 12 năm Canh Ngọ (tức 9 tháng 1 năm 1751) ở làng Thu Hoạch, huyện Thiên Lộc, phủ Đức Quang, trấn Nghệ An (nay thuộc xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh). Do kiêng húy của Tuyên phi Đặng Thị Huệ, về sau ông đổi tên là Huy Ích.

Phan Huy Ích (chữ Hán: 潘輝益; 1751 – 1822), tự Khiêm Thụ PhủChi Hòa, hiệu Dụ AmĐức Hiên, là quan đại thần trải ba triều đại Lê Trung Hưng, Tây SơnNhà Nguyễn. Góp nhiều công lớn trong lĩnh vực ngoại giao, ông trở thành nhà ngoại giao tiêu biểu thời Tây Sơn. Phan Huy Ích được vua Quang Trung giao cùng với Ngô Thì Nhậm trông nom công việc ngoại giao sau chiến thắng mùa xuân năm Kỷ Dậu. Hai anh em Ngô Thì Nhậm và Phan Huy Ích được giao toàn quyền việc đối ngoại với nhà Thanh. Dưới triều Tây Sơn, Phan Huy Ích đã nhận một nhiệm vụ vô cùng cao cả: đi sứ sang nhà Thanh. Ngoài những thành tích ngoại giao, ông còn đóng góp nhiều tác phẩm văn học có giá trị cho nước nhà.

Trong bài viết này Luật Quốc Bảo xin gửi đến Danh sách quán ăn đường Phan Huy Ích

Quý khách muốn Thành lập công ty, Thành lập hộ kinh doanh, xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm liên hệ với Luật Quốc Bảo Hotline/zao: 076 338 7788 để được tư vấn hỗ trợ.

  • Quý khách muốn để cửa hàng lên top đầu bài viết xin liên hệ để được hỗ trợ. Tất cả khách hàng khi sử dụng dịch vụ của Luật Quốc Bảo đều được đăng bài Pro trên hệ thống 14 website của Luật Quốc Bảo.

Ẩm thực 72 Phan Huy Ích:

Địa chỉ: 164 Phan Huy Ích, Phường 12, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Các giờ: Đóng cửa lúc 23:00
Điện thoại: 098 311 33 55

Các tùy chọn dịch vụ: Ăn tại chỗ · Đồ ăn mang đi

AF1QipMfZGVvGKp4 jKUK3aS ro8HVWCGFCdrUHisY1ts699 k no

AF1QipNIJ9NuDaZwxWim j68IMVHIEs g5IKq0n2c kw224 h334 k no
Thực đơn nhà hàng
AF1QipNdWRDC7RZe4XtjP7bxS INTRDvdY1x4g36zKRLw176 h128 p k no
Không gian thoáng mát
AF1QipNp TrDd4iR9IWFYzy6Q4Z2mO0VtyXoxiwlkCIs435 k no
Món hào hải sản
AF1QipObWM UVmunB8rYwXMwmXZnPyzT7RniSAJUDU6uw176 h128 p k no
Món hải sản
AF1QipOtBf3EEh YPCOxXL4bm0lvvEmg3QDe4K nxwN7w176 h128 p k no
Nộm hải sản
AF1QipMk85MI bvtOSQoraPtJu vLBwqlopmjwscYDysw176 h128 p k no
AF1QipN9Jb5y0Xczb FvpPEyG8y MJqI1UBBTNMKQ dfw222 h100 k no

Không Gian Xanh

Các tùy chọn dịch vụ: Ăn tại chỗ · Đồ ăn mang đi
Địa chỉ: Hẻm 448 Phan Huy Ích, Phường 14, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

AF1QipPUm1QGqnc4p3NxHfmusC6dbuOcybEeIMACqgHOw203 h203 k no AF1QipOOokwYmG E8 E13vDq2BGvIoh07rNmqHDL6z2Yw203 h203 k no
AF1QipOhIR3zlHVjM qGAv7X4I0NYmh8lItSK0mbSK8Kw298 h298 k no
Cơm gà
AF1QipPAzeUYpprmgr1OkkAaz5KBuzA7n0BViPf22Cv6w298 h298 k no
Bamhs mỳ kẹp thịt
AF1QipNTSfqEaEumq4dhezrMXDKSDfVGXtxEsfZVYhCvs570 k no AF1QipPphF02OuSKsExOkmnetOeelIhz8WYwJOcPejoWw176 h128 p k no
AF1QipMZdgwUmNTp fFwleC5p0jNYBYTBUvNZcG mtdZs380 k no AF1QipM3HMxaVBcqOg2JaGF7K HGd8HUhUrCjHc TaYyw203 h203 k no
AF1QipMZr57my7mIxOrfXVE6XwpHFda3vlImiK0JtRi4s457 k no AF1QipNRalNFjIdwMIuJ9odh9tihtzEtCI pW1U3QaV s570 k no

Quán Ăn Hoàng Anh

Các tùy chọn dịch vụ: Ăn tại chỗ · Đồ ăn mang đi
Địa chỉ:3 Phan Huy Ích, Phường 12, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Các giờ: Mở cửa 8h ⋅ Đóng cửa lúc 23:00

Quán Ăn Nguyễn Ký 3

Các tùy chọn dịch vụ: Ăn tại chỗ · Đồ ăn mang đi · Giao hàng
Địa chỉ: 217 Phan Huy Ích, Phường 14, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Các giờ: Mở cửa 8h ⋅ Đóng cửa lúc 22:00
Điện thoại: 0385 216 572
AF1QipNFTdJ6pPuNsestS5G7YqK8fmgwbZUwsMTU2DbDs580 k no AF1QipN0Ap YzslMZvFP1 hFomwC7wQ6yKOQRKAWDCHrw224 h298 k no
AF1QipNv9LB2u6PUgwaHuMxfw 3xIFYo u4BTE1YXgXhs572 k no AF1QipOKjKHhRkfMpaXy76yc03hoA dsCEvVP7uhMuPsw203 h152 k no
AF1QipM2qRNyhcbgvOGz24w0M U4nISAyMwvyUIxCllus435 k no AF1QipNH6QBVv2oTky9rssPT nLTQAfuwvsqYZUFjEas580 k no
AF1QipOwHUJiMPS8ebplsr7zXo63qDjkyW1o2B19rF6Yw203 h152 k no AF1QipOexWb13p erdQ2xF3 BY3 lOO dStPhsuNcLjJs507 k no

Quán Ốc Phan Huy Ích – Thanh Đa

Địa chỉ: 490 Phan Huy Ích, Phường 12, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Các giờ: Mở cửa ⋅ Mở lúc 17:00 · Giờ khác
Điện thoại:093 311 54 06
AF1QipMuJph12iy94WPDnfnyKqItEd2bRrdjfGVrgVmvs762 k no AF1QipMJaWeucnSbt958sbmHmwZ WtX EueVVA9p8SXxw203 h270 k no
AF1QipM KESzyAdLrRzeQ5MchOHN4aKkZGxiB 4krUQus380 k no AF1QipMswGOVr1NeHs4KYUkl2DOY14MoRfMdmhzxe8Epw203 h203 k no
AF1QipM rKj0AyWk9KhN2chkGOzrXqmIP1jUOiyAdtSXs762 k no AF1QipMdbg2VRuvs1nqwPgtRT6LCIoyafScduEjVmnXOs570 k no
AF1QipN3A1VCRxtVfvomw7QtjY54pgjz3afeJb lA8zAw203 h114 k no AF1QipNQNyTtistW7DrWlf8SpHMwIpyDDscT6tsW6Syww203 h270 k no
AF1QipNe VNKo5sG1FTIbK tLE5hB0m1opNmUNAt4FQSs572 k no AF1QipO9PcM04zkq3vVltGDLL51IaxMADLcLr93w7j4Hw203 h152 k no
 Cơm Tâm Ký
Các tùy chọn dịch vụ: Ăn tại chỗ · Đồ ăn mang đi
Địa chỉ:331 Phan Huy Ích, Phường 12, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Các giờ: Đang mở cửa ⋅ Đóng cửa lúc 21:00
AF1QipMyep1hGBjJpN8bm8NFjuhqsn8yA6 NzSitvOE8s455 k no AF1QipOUrnCBVos4wFwjaOW1kjD0QwJda eLVsXUXkaRs572 k no
AF1QipMd ysyU5A0pNpwBKdLlAOV8GNfmNuKQZJsSqGQs762 k no AF1QipPnrEE3IQtUlpOv2mUF6IMtT42uOLsPMRKcujNZw203 h270 k no
AF1QipPSHKPxnoQ4unqmgycdWTusmWuYenb9W86XUOqcs762 k no AF1QipPNXRnSGHtD0pph 1cLxZasbIEBufV JYxEe7QZs507 k no
AF1QipOpDOygv6OUbRMvWsChjZ6K3x8ZFHxeIiIrdp37w203 h270 k no

Cơm chay Diệu Vy 10k

Các tùy chọn dịch vụ: Ăn tại chỗ · Đồ ăn mang đi
Địa chỉ: 316 Phan Huy Ích, Phường 12, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Các giờ: Đang mở cửa ⋅ Đóng cửa lúc 20:30
Điện thoại: 090 876 75 15
AF1QipO5QiTj1eU9TsNtTu8LUmoBV7VO1cpUNfza2wEOs435 k no AF1QipNy0g2JLI0PrkSpqyDMUccTpCPj7NKPhMQfQw4aw203 h133 k no
AF1QipPmmBf5Msse3GiiqAQ8Qqs1hDk5c alO2qoB8CWw408 h306 k no AF1QipONimFlQNqYkfvNmyiSEz4ZTfQ6Ynu2Y3tdAVvJs580 k no
AF1QipNf Gvz0edywlvhnGQfMKwBk3U6fSvhz21gro4uw203 h114 k no AF1QipM2aRscxDjPFVGnn CGvklgUR HCAWlc0nRgE5as580 k no
AF1QipMA3qVvsw pd 3DXBY8mAis6pupB8FeB5TPP64Gs572 k no AF1QipMDmzx7uSYlHEcYDhYnr4QntHQqa6Ztu ETYEcrs762 k no

Quán Ăn Thành Vý

Các tùy chọn dịch vụ: Ăn tại chỗ · Đồ ăn mang đi
Địa chỉ: 230 Phan Huy Ích, Phường 12, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Các giờ: Đang mở cửa ⋅ Đóng cửa lúc 20:30
AF1QipPgtEks7baK8pQ1c6N5iaf hVsVV46U30IgXTiIs457 k no AF1QipPMVT K2 ZUP8zDjtrmGBYCgiooSn9MlGSrPkkaw203 h203 k no
AF1QipPIeXu9nyRCWwdDJsEF Ys UNecxlrgzacvJGK5w203 h203 k no AF1QipOTWJawQYUy8NQH3RF7YKLCr1tEtSsP9 0OZe7ts380 k no
AF1QipPVBItzEqHFUh6g5LQAlsDP1Y6 dCSO3iBWhac5s570 k no AF1QipOvIDt2fuA2Fxcf2x8Oy Hcl0JlxQ6cnYyGG2Qs570 k no
AF1QipPEXsiCyPkZHdjtc0P5Y6kMxFh8TfmEWek DcJHs570 k no AF1QipNw6eIwUu7EBp2NQafGbIN7OwiBV K23eCXhaB0s457 k no
AF1QipNpnvvLSJhBEg3kD4ReH5L fR81579OfQ4jkItxs380 k no AF1QipOQuEX8wJFcKfXqpWqNWIxrOC03ZWvYYGcD13res570 k no

Bún Mắm Cô Ba

Bún Mắm Cô Ba là thương hiệu nổi tiếng, nổi tiếng tại Sài Gòn hơn 10 năm nay, với cách chế biến đậm đà hương vị miền Tây nhằm thỏa mãn nhu cầu ẩm thực của mọi thực khách với giá cả phải chăng. Khi bạn đến cửa hàng, bạn có thể xem tất cả các thành phần và công thức nấu ăn tại quầy. Thức ăn được sắp xếp gọn gàng, đặt trong tủ đảm bảo vệ sinh. Các nguyên liệu cũng được lựa chọn kỹ lưỡng, tươi ngon và có nguồn gốc rõ ràng, vì vậy bạn có thể yên tâm khi đến ăn tại nhà hàng.
Không gian rộng rãi, khá thoải mái, có khu vực rửa tay. Một tô miến với đầy tôm, thịt, chả ớt nóng, rau nóng vô cùng hấp dẫn. Bún Cô Ba được nấu từ nước mắm thơm ngon, với bí quyết riêng cho đến một nồi nước dùng có vị rất ngon, quyến rũ, ngọt ngào.
Một tô bún mắm có giá dao động từ 45k – 65k, cùng với đó là rất nhiều loại nước khác nhau. Chủ quán và các nhân viên cũng rất nhiệt tình, thân thiện, chắc chắn là một địa điểm bạn không nên bỏ qua ở phố Phan Huy Ích khi muốn thưởng thức món bún mắm.
bun co ba
Bún Mắm Cô Ba
MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:
Địa chỉ: 451 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP. HCM
Điện thoại: 093 937 09 72
Facebook: https://www.facebook.com/bunmamcoba.no1

ẨM THỰC QUÝ LỘC – Chuyên Hải Sản và Dê Núi

Ẩm thực Quy Lộc nổi bật với không gian thoáng đãng, rộng rãi, được trang trí khéo léo, phù hợp cho những bữa tiệc ấm cúng và sum họp. Không quá cầu kỳ, thiết kế không gian Ẩm thực Quy Lộc hướng đến sự trẻ trung với những đường nét đơn giản mang lại sự thoải mái và thư giãn cho thực khách. Là những chiếc bàn ghế gỗ mộc mạc, những bức tường gạch thô khác nhau cũng khiến bạn thích thú khi nhìn, nhưng hài lòng.
Những món ăn đặc biệt của nhà hàng phải kể đến như: Dê nhúng mẻ, Dê tái chanh Dê sả, Dê chiên ớt, Dê hấp sả… Thịt dê được lấy từ dê núi thịt săn chắc, không béo, mùi thơm ngọt ngào, vị mềm và thơm ngon. không có mùi mốc. Đặc biệt, lẩu ở đây được chế biến theo bí quyết truyền thống nên có hương vị độc đáo không thể trộn lẫn, hương vị có thể làm hài lòng cả những thực khách khó tính nhất.
Tại đây, hải sản cũng vô cùng đa dạng, trong đó nổi bật như: cua Cà Mau, tôm sú, tôm càng, cá các loại… tất cả đều sống trong hồ không phải sản phẩm nuôi. Khách muốn ăn gì đó, họ tự chọn nguyên liệu, đầu bếp sẽ chế biến theo yêu cầu, luôn đảm bảo các tiêu chí tươi ngon. Sự tươi mới của các nguyên liệu và cách chế biến khéo léo của các đầu bếp đã góp phần tạo nên những món ăn dường như đang gửi gắm trọn vẹn hương vị của biển và làm say đắm thực khách.
am thuc quy loc
ẨM THỰC QUÝ LỘC – Chuyên Hải Sản và Dê Núi
Địa chỉ: 302/6 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP. HCM
Điện thoại: 092 113 90 43
Facebook: https://www.facebook.com/302phanhuyich/

Mì Quảng 3 Anh Em

Địa chỉ không thể bỏ qua khi bạn muốn ăn mì Quảng chính là nhà hàng Mi Quang 3 Anh Em. Đây cũng là địa chỉ yêu thích của nhiều thực khách tại Hồ Chí Minh, cũng như cả nước khi đến Hồ Chí Minh bởi hương vị đậm đà và thơm ngon của mì Quảng.
Một tô phở Quảng ở đây có giá từ 25.000 – 40.000 với nhiều hương vị khác nhau, vì vậy nếu không biết ăn gì, có lẽ bạn nên chọn mì Quảng đầy đủ. Một tô mì với sợi mì dài, giòn, tôm chắc, thịt ngọt với trứng, rau và bánh tráng, các loại gia vị khác mang đến cho bạn một hương vị khó quên. Đặc biệt, phở ở đây rất thơm, đậm đà và rất thơm ngon, ăn kèm mì nấu chín là hoàn hảo.

my quang 3 anh em
Mì Quảng 3 Anh Em

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:
Địa chỉ: 390 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP. HCM
Điện thoại: 096 493 57 21
Giờ mở cửa: 06:00 – 22:00
Giá bán: 20.000 VNĐ – 35.000 VNĐ

Nhà hàng The Menu

Nhà hàng The Menu là nhà hàng được nhiều thực khách lựa chọn khi đến Phan Huy Ích bởi thực đơn ẩm thực đa dạng trên thế giới, đặc biệt với các món ăn và gia vị phương Tây tuyệt hảo. Nguồn cảm hứng của nhà hàng đến từ việc giới thiệu các món ăn đa quốc gia như: Ý, Mexico, Pháp và Mỹ. Không gian rộng rãi, sang trọng và ấm cúng, hiện đại của nhà hàng cũng là một điểm cộng khi bạn đến đây.
Các món ăn được chế biến theo phong cách châu Âu rất chuẩn, ngon và phù hợp với khẩu vị người Việt. Nguyên liệu đầu vào luôn tươi ngon, rau củ được chọn lọc từ những nguyên liệu tươi ngon nhất từ các trang trại địa phương được chứng nhận và thực phẩm nhập khẩu thông qua việc kiểm soát chặt chẽ an toàn thực phẩm. sản phẩm và chất lượng.
Mỗi món ăn đều có hương vị riêng, vẫn giữ được kết cấu cũng như chất dinh dưỡng, hương vị nguyên bản, được tẩm ướp gia vị và trang trí đẹp mắt, chắc chắn sẽ là điểm hẹn tuyệt vời cho bạn bè và gia đình. Gia đình đi ăn “đổi gió” với các món ăn châu Âu.
The Menu
The-Menu
Địa chỉ: 188 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP. HCM
Điện thoại: 093 728 72 98
Facebook: https://www.facebook.com/TMRVN/

Bún Đậu Mắm Tôm – Làng Vòng 

Sài Gòn bắt đầu vào mùa mưa, mùa mà thời tiết sẽ lạnh vào buổi sáng và buổi tối, với ánh nắng nhẹ và một chút gió vào buổi chiều. Ánh nắng mặt trời trong mùa này không gay gắt như tháng 5-7, nhưng mặt trời vừa đủ khiến chúng ta có cảm giác như đang tìm kiếm một góc mát mẻ, quen thuộc để ngồi nghỉ ngơi, ăn những món ăn ngon, đẹp mắt. Và nhà hàng Bún Đầu Mắm Tôm – Lang Vòng là một địa điểm ở Phan Huy Ích mà bạn không nên bỏ lỡ.
Tại quán có bún với mắm tôm và bún rất được thực khách ưa chuộng. Sợi mì được sắp xếp lạ mắt, gọn gàng vào từng hộp với đầy đủ bún, rau, đậu, thịt, cơm chiên, bánh cua vô cùng thơm ngon, phần mắm tôm bạn cũng có thể gia giảm với quất, ớt cho hợp khẩu vị. Bún Chả cũng là món ăn bạn nên thử khi đến Làng Vọng – Bún Đậu Mắm Tôm – Phan Huy Ích bởi hương vị thơm ngon rất riêng, rất “Hà Nội” ngay giữa Sài Gòn bởi đầu bếp luôn đặt tâm huyết vào từng món ăn. , nấu ăn cho khách hàng như nấu ăn cho các thành viên trong gia đình.
Không gian quán rộng rãi, đồ ăn được bày trí rất đẹp mắt, mang nét dân giã, cùng đội ngũ nhân viên nhanh nhẹn, nhiệt tình, hứa hẹn sẽ đem đến cho bạn một trải nghiệm ẩm thực thú vị.
lang vong bun dau mam tom
Làng Vòng – Bún Đậu Mắm Tôm
MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:
Địa chỉ: 413 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP. HCM
Điện thoại: 090 399 14 22
Facebook: https://www.facebook.com/langvongfoods/

Bún Đậu Mạc Văn Khoa

Nhận được nhiều sự ủng hộ từ các tín đồ ẩm thực Sài Gòn, diễn viên hài Mạc Văn Khoa đã tiếp tục mở thêm nhiều quán Bún đậu mắm tôm tại quận Gò Vấp cho những ai ngại đi xa. Vậy là bạn có thể thấy nhà hàng Bún Đậu Mắm Mạc Văn Khoa “hot” như thế nào trong thực khách Sài Gòn đúng không nào?
Đúng như dự đoán, không gian được ưa chuộng nhưng bàn ghế gỗ rộng rãi, sạch sẽ tạo cảm giác thoải mái, ấm cúng. Bún Đậu Mắm Mạc Văn Khoa có đầy đủ các loại mì, đậu rán vàng giòn, dưa chuột, chả giò, xúc xích và rau thơm. Đặc biệt, xúc xích tại nhà hàng rất ngon, được chế biến với hương vị rất độc đáo, được chế biến cẩn thận nên có mùi gia vị và xúc xích, không còn mùi vị khó chịu. Trên thảm cũng sẽ có bánh cua và chả giò chiên sẵn có mà không cần phải gọi thêm, thức ăn cũng rất ngon.
Phần mắm tôm chấm cũng đậm đà, chấm với đậu hay bún rất vừa miệng. Với 1 suất giá khoảng 120k – 150k, hơi cao so với mặt bằng chung, nhưng bạn nhận được một mẹt bún vô cùng đầy đặn và ngon miệng, cùng sự phục vụ nhanh nhẹn và chu đáo của nhân viên thì cũng rất đáng thử!
bun dau mac van khoa 1
Bún Đậu Mạc Văn Khoa

Địa chỉ: 253 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP. HCM
Giờ mở cửa: 11:00 – 22:00
Giá bán: 25.000 VNĐ – 120.000 VNĐ

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.