Quy Định Phòng Cháy Chữa Cháy Cho Các Loại Hình Cơ Sở

Quy Định Phòng Cháy Chữa Cháy Cho Các Loại Hình Cơ Sở. Phòng cháy chữa cháy rất quan trọng và có tầm quan trọng to lớn trong bảo vệ tính mạng và tài sản của con người. Dưới đây là một số điểm tầm quan trọng của phòng cháy chữa cháy:

 1. Bảo vệ tính mạng và an toàn con người: Hệ thống phòng cháy chữa cháy đảm bảo rằng mọi người trong cơ sở có thể di tản an toàn và nhanh chóng khi xảy ra cháy. Điều này giúp giảm nguy cơ thương vong và bảo vệ tính mạng của con người.
 2. Bảo vệ tài sản: Phòng cháy chữa cháy giúp ngăn chặn và kiểm soát sự lan rộng của đám cháy, giảm thiểu thiệt hại về tài sản. Hệ thống báo cháy và chữa cháy kịp thời có thể phát hiện và dập tắt ngọn lửa trước khi nó lan ra khắp cơ sở và gây ra thiệt hại lớn.
 3. Đảm bảo an ninh công cộng: Các quy định và tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy giúp đảm bảo an ninh công cộng và an toàn cho cộng đồng. Việc tuân thủ các quy định này không chỉ bảo vệ cơ sở và nhân viên, mà còn đảm bảo không gây nguy hiểm cho những cơ sở và người xung quanh.
 4. Tăng khả năng ứng phó với tình huống cháy: Các biện pháp phòng cháy chữa cháy, bao gồm huấn luyện và ôn tập, tăng cường khả năng ứng phó của cơ sở và nhân viên trong trường hợp xảy ra cháy. Việc có kiến thức và kỹ năng phòng cháy chữa cháy giúp giảm thiểu nguy cơ và tăng cơ hội tồn tại trong tình huống khẩn cấp.
 5. Tuân thủ quy định và pháp luật: Phòng cháy chữa cháy là một yêu cầu pháp luật và cần phải tuân thủ theo các quy định và tiêu chuẩn của cơ quan chức năng. Tuân thủ phòng cháy chữa cháy không chỉ đảm bảo tuân thủ pháp luật mà còn tạo niềm tin và uy tín đối với khách hàng và cộng đồng.

Tham khảo thêm: Thủ tục xin giấy phép kinh doanh Karaoke

karaoke 4

Quy định phòng cháy trong sản xuất, cung ứng, sử dụng điện và thiết bị, dụng cụ điện.

1. Tại nhà máy điện, lưới điện phải có biện pháp để chủ động xử lý sự cố gây cháy.

2. Tại các kho tàng phải tách điện phục vụ sản xuất, bảo vệ và chữa cháy thành từng hệ thống riêng biệt; sắp xếp vật tư hàng hoá đáp ứng yêu cầu an toàn về phòng cháy và chữa cháy. Kho chứa các chất nguy hiểm về cháy, nổ phải là kho chuyên dùng.

Quy định phòng cháy trong khai thác, chế biến, sản xuất, vận chuyển, kinh doanh, sử dụng, bảo quản sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, hóa chất nguy hiểm về cháy, nổ và vật tư, hàng hóa khác có nguy hiểm về cháy, nổ.

1. Tại nơi khai thác dầu mỏ, khí đốt phải có các thiết bị phát hiện và xử lý rò rỉ khí cháy; phải có các phương án phòng cháy và chữa cháy cho từng công trình và cho cả cụm công trình liên hoàn.

2. Kho chứa, hệ thống vận chuyển sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, hóa chất nguy hiểm về cháy, nổ và công trình chế biến dầu mỏ, khí đốt, hóa chất nguy hiểm về cháy, nổ phải có hệ thống báo và xử lý nồng độ hơi, khí nguy hiểm dễ cháy, nổ; phải có biện pháp bảo vệ, chống sự cố bục, vỡ bể chứa, thiết bị, đường ống.

3. Cơ sở kinh doanh sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, hóa chất nguy hiểm về cháy, nổ phải bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với công trình liền kề. Việc xuất, nhập, vận chuyển sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, hóa chất nguy hiểm về cháy, nổ phải tuân thủ quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy.

4. Người làm việc trong môi trường có nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thường xuyên tiếp xúc với các chất nguy hiểm về cháy, nổ phải được huấn luyện và có chứng chỉ huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy.

5. Dụng cụ, thiết bị vận chuyển, phương tiện sử dụng sản phẩm dầu mỏ, khí đốt phải bảo đảm an toàn về cháy, nổ.

Quy định phòng cháy tại cơ sở

 1. Các cơ sở nằm trên một khu vực nhất định, có người quản lý, hoạt động và cần có một kế hoạch phòng cháy chữa cháy độc lập phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản sau đây:

a) Có quy định và quy tắc về an toàn phòng cháy chữa cháy;

b) Có biện pháp phòng cháy;

c) Có hệ thống báo cháy, chữa cháy và phòng cháy phù hợp với tính chất hoạt động của cơ sở;

d) Có lực lượng, phương tiện và điều kiện khác đáp ứng yêu cầu về phòng cháy chữa cháy;

dd) Có kế hoạch phòng cháy chữa cháy, di tản, cứu hộ người, tài sản và chống cháy lan;

e) Cấp kinh phí cho hoạt động phòng cháy chữa cháy;

g) Có hồ sơ giám sát và quản lý hoạt động phòng cháy chữa cháy.

 1. Đối với các cơ sở khác, các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy được quy định tại Khoản 1 điều này phải tuân thủ phù hợp với quy mô và tính chất hoạt động của cơ sở đó.
 2. Các đối tượng được quy định tại các Điều 21 đến 28 của Luật này, ngoài việc tuân thủ các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy được quy định tại Khoản 1 điều này, cần thực hiện các biện pháp cụ thể về phòng cháy chữa cháy và kiểm soát cháy cho từng đối tượng đó.

Quy định phòng cháy đối với trụ sở làm việc, thư viện, bảo tàng, kho lưu trữ.

Phòng cháy chữa cháy cho văn phòng, thư viện, bảo tàng, lưu trữ Tại các cơ quan làm việc, thư viện, bảo tàng và lưu trữ, trang thiết bị văn phòng, hồ sơ và tài liệu phải được sắp xếp để đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy; áp dụng biện pháp quản lý nghiêm ngặt các chất dễ cháy, nguồn lửa, nguồn điện, thiết bị và công cụ tạo ra lửa, nhiệt, chất dễ cháy.

Tham khảo thêm: Thủ tục xin giấy phép kinh doanh Karaoke

Quy định phòng cháy đối với rừng

 1. Trong quản lý, bảo vệ, phát triển và khai thác rừng, phải dựa vào phân loại rừng để xác định phạm vi bảo vệ an toàn phòng cháy chữa cháy; phải chia rừng theo mức độ nguy hiểm cháy và áp dụng biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho từng loại rừng.

Ủy ban nhân dân các cấp và chủ rừng phải thực hiện biện pháp phòng cháy chữa cháy phù hợp với mức độ cảnh báo về nguy cơ cháy rừng.

 1. Khi lập kế hoạch, các dự án phát triển rừng phải có giải pháp phòng cháy chữa cháy cho từng loại rừng.
 2. Các cơ sở và nhà ở trong rừng hoặc ven rừng, đường, đường ống chứa chất nguy hiểm cháy nổ, đường dây điện đi qua rừng hoặc ven rừng phải đảm bảo khoảng cách an toàn và hành lang phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật.
 3. Các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân, khi hoạt động trong rừng hoặc gần rừng, phải tuân thủ quy định về phòng cháy chữa cháy của pháp luật.
 4. Chính phủ sẽ ban hành quy định cụ thể về phòng cháy chữa cháy rừng.

karaoke 5

Quy định phòng cháy đối với nhà ở và khu dân cư

 1. Một ngôi nhà phải có hệ thống điện, bếp nấu và nơi thờ cúng đảm bảo an toàn; các chất dễ cháy nổ phải được tránh xa nguồn lửa và nguồn nhiệt; chuẩn bị điều kiện và phương tiện sẵn sàng để chống cháy.
 2. Các thôn, làng, ấp, xóm, phum, buôn, khu dân cư (gọi chung là ấp) phải có quy định và quy tắc về phòng cháy chữa cháy, sử dụng điện và sử dụng chất dễ cháy nổ; dựa trên điều kiện cụ thể, có các giải pháp phòng cháy chữa cháy; có kế hoạch, lực lượng, phương tiện, đường đi, nguồn nước phòng cháy chữa cháy.

Quy định phòng cháy đối với khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao

 1. Các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao phải có kế hoạch phòng cháy và chữa cháy cho cả khu vực; xây dựng và duy trì hoạt động của hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy; tổ chức lực lượng và phương tiện phòng cháy và chữa cháy phù hợp với kế hoạch phòng cháy và chữa cháy.
 2. Các cơ sở hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao phải có kế hoạch phòng cháy và chữa cháy riêng cho cơ sở của mình; thành lập đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở.
 3. Chính phủ sẽ quy định chi tiết điều này.

Quy định phòng cháy chữa cháy cơ sở hạt nhân

 1. Phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở hạt nhân phải đáp ứng các yêu cầu sau: a) Có hệ thống phòng cháy và chữa cháy đáp ứng các tiêu chuẩn và quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy áp dụng cho các cơ sở hạt nhân;

b) Những người làm việc tại các cơ sở hạt nhân phải được đào tạo chuyên nghiệp về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với tính chất công việc của họ;

c) Đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành được trang bị phù hợp với đặc điểm của từng cơ sở;

d) Các điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy khác.

 1. Chính phủ sẽ quy định việc xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ và cứu nạn cho các cơ sở hạt nhân.

Quy định phòng cháy đối với chợ, trung tâm thương mại, kho tàng

 1. Tại các chợ và trung tâm thương mại, hệ thống điện phục vụ hoạt động kinh doanh phải được tách riêng biệt với hệ thống điện bảo vệ và chữa cháy; các hộ kinh doanh và khu vực hàng hóa phải được sắp xếp sao cho đáp ứng yêu cầu an toàn về phòng cháy và chữa cháy; phải có các lối thoát an toàn theo quy định và kế hoạch sơ tán và giải tỏa hàng hóa khi có cháy xảy ra; cần trang bị hệ thống báo cháy và chữa cháy, cùng với các giải pháp ngăn chặn sự lan truyền của lửa phù hợp với quy mô và tính chất hoạt động. Chủ hộ kinh doanh các mặt hàng dễ cháy và nổ phải được trang bị dụng cụ và phương tiện chữa cháy tại chỗ.
 2. Tại các kho, hệ thống điện phục vụ sản xuất, bảo vệ và chữa cháy phải được tách riêng biệt thành các hệ thống độc lập; sắp xếp vật liệu và hàng hóa sao cho đáp ứng yêu cầu an toàn về phòng cháy và chữa cháy. Các kho chứa chất nguy hiểm về cháy và nổ phải là các kho chuyên dụng.

Quy định phòng cháy đối với cảng hàng không, cảng biển, cảng thủy nội địa, nhà ga, bến xe

Tại các sân bay, cảng biển, cảng nước nội địa, nhà ga đường sắt và bến xe buýt, phải trang bị các phương tiện phòng cháy và chữa cháy theo quy định và tiêu chuẩn về an toàn phòng cháy và chữa cháy; có kế hoạch sơ tán và giải tỏa phương tiện, vật liệu và hàng hóa khi có cháy xảy ra.

Quy định phòng cháy đối với bệnh viện, trường học, khách sạn, nhà nghỉ, vũ trường, rạp hát, rạp chiếu phim và những nơi đông người khác

Tại các bệnh viện, trường học, khách sạn, nhà nghỉ, quán bar, rạp hát, rạp chiếu phim và những nơi đông người khác, phải có kế hoạch sơ tán; có lực lượng hướng dẫn và hỗ trợ mọi người, đặc biệt là những người không thể tự thoát; có kế hoạch phối hợp với các lực lượng khác để chữa cháy.

Trên đây là những quy định phòng cháy chữa cho các loại hình cơ sở.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.