Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai là một trong những vấn đề quan trọng trong thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai mà nhiều người vẫn còn chưa rõ. Theo luật pháp hiện hành quy định, thẩm quyền giải quyết các tranh chấp không chỉ thuộc về một cơ quan mà được chia thành nhiều trường hợp, mỗi trường hợp sẽ được giải quyết tại một cơ quan khác nhau. Để hiểu cặn kẽ hơn về vấn đề này, hãy cùng Luật Quốc Bảo xem qua bài viết sau đây để có cái nhìn bao quát và nắm rõ hơn nhé.

Mục lục

Thông tin chung về tranh chấp đất đai

Tranh chấp đất đai là gì?

Văn bản pháp lý đầu tiên về đất đai, Luật Đất đai năm 1987, đã đề cập đến tranh chấp đất đai, nhưng chỉ khi Luật Đất đai năm 2003 được ban hành mới có một định nghĩa cụ thể về tranh chấp đất đai. Nội dung này được quy định như sau:

“Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai.”

Tranh chấp đất đai theo các quy định trên có phạm vi rất rộng. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa trên các quy định trên, sẽ rất khó để áp dụng luật, đặc biệt là khi bắt đầu tranh chấp đất đai.

Vì vậy, cần phải hiểu tranh chấp đất đai với phạm vi hẹp và cụ thể hơn, đó là một loại tranh chấp để xác định ai có quyền sử dụng đất hoặc tranh chấp về sai lệch cột mốc, ranh giới đất do các hành vi xâm lấn, chiếm đóng trái phép…( theo Điều 3 của Nghị quyết 04/2017/NQ-HDTP).

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai
Cùng Luật Quốc Bảo tìm hiểu về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai

Đặc điểm của tranh chấp đất đai

Quan hệ đất đai là một hình thức quan hệ dân sự đặc biệt, vì vậy bên cạnh các đặc điểm chung của tranh chấp dân sự, tranh chấp đất đai cũng có những đặc điểm cụ thể khác với tranh chấp lao động, tranh chấp kinh tế… Sự khác biệt được phản ánh trong các điểm chính sau:

Đầu tiên:

Chủ thể của tranh chấp đất đai chỉ là chủ thể được quyền quản lý và sử dụng đất, nhưng không phải là chủ thể được quyền sở hữu đất đai.

Quyền sử dụng đất của các đối tượng được thiết lập dựa trên quyết định về giao đất hoặc cho thuê đất của Nhà nước, được Nhà nước cho phép nhận chuyển nhượng từ các chủ thể khác hoặc được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất hợp pháp đối với đất đang sử dụng. Do đó, chủ thể của tranh chấp đất đai là các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân tham gia với tư cách là người quản lý hoặc người sử dụng đất.

Thứ hai:

Nội dung tranh chấp đất đai rất đa dạng và phức tạp. Các hoạt động quản lý và sử dụng đất trong nền kinh tế thị trường rất đa dạng, với việc sử dụng đất cho nhiều mục đích khác nhau, với các lĩnh vực và nhu cầu khác nhau. Trong nền kinh tế thị trường, việc quản lý và sử dụng đất không đơn giản chỉ là quản lý và sử dụng một phương tiện sản xuất.

Đất đã trở thành một mặt hàng đặc biệt với giá trị thương mại, giá đất dao động theo quy luật cung cầu trên thị trường, vì vậy quản lý và sử dụng không chỉ đơn giản là vấn đề khai thác giá trị, sử dụng mà còn bao gồm giá trị lợi nhuận của đất (thông qua hành vi giao dịch quyền sử dụng đất).

Một điều tất yếu, khi nội dung quản lý và sử dụng đất trở nên phong phú và phức tạp hơn, những xung đột và bất đồng xung quanh việc quản lý và sử dụng đất cũng trở nên gay gắt và nghiêm trọng hơn.

Thứ ba:

Tranh chấp đất đai phát sinh, gây ra hậu quả xấu trong nhiều khía cạnh như: Chúng có thể gây ra sự bất ổn về chính trị, phá vỡ các quan hệ xã hội, gây mất đoàn kết trong nhân dân và phá vỡ trật tự quản lý đất đai, gây ra sự trì trệ trong lao động sản xuất.

Vấn đề này ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của không chỉ các bên tranh chấp mà còn gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước và xã hội, do các bên tranh chấp không thể thực hiện đầy đủ quyền sử dụng đất của mình, dẫn đến không thể thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước.

Thứ tư:

Đối tượng của tranh chấp đất đai là quyền quản lý và quyền sử dụng đất. Đất đai là một loại tài sản đặc biệt không thuộc quyền sở hữu của các bên tranh chấp nhưng thuộc sở hữu của Nhà nước. Theo Hiến pháp, đất đai thuộc sở hữu của toàn dân và được Nhà nước đại diện làm chủ sở hữu và thống nhất quản lý.

Thẩm quyền hòa giải tranh chấp đất đai.

Việc hòa giải tranh chấp đất đai trong một số trường hợp được coi là bắt buộc để tạo điều kiện cho thủ tục khởi kiện tranh chấp đất đai. Trong một số trường hợp tranh chấp khác, các bên chỉ muốn hòa giải với mục đích ngồi xuống để thương lượng với sự hiện diện của bên thứ ba. Do đó, tùy thuộc vào mục đích của bên tranh chấp, thẩm quyền hòa giải tranh chấp đất đai có thể được chia thành hai loại:

Hòa giải cơ sở về tranh chấp đất đai:

Đây là loại hòa giải không được pháp luật yêu cầu theo quy định của Luật Hòa giải cơ sở 2013. Trong trường hợp những người tham gia phiên hòa giải không phục vụ mục đích khởi kiện về tranh chấp đất đai, họ có thể áp dụng thủ tục này. Theo đó, thẩm quyền hòa giải tranh chấp đất đai trong trường hợp này sẽ thuộc về các hòa giải viên cơ sở thuộc các nhóm hòa giải được tổ chức trong các phạm vi như thôn, xóm, tổ dân phố,  làng, sóc, nhóm dân cư, khu phố, khối phố và cộng đồng dân cư.

Các thành viên nhóm hòa giải được ủy quyền để hòa giải tranh chấp đất đai thường là những người có tư cách đạo đức tốt; có uy tín trong cộng đồng dân cư; Có khả năng thuyết phục và huy động mọi người; am hiểu về pháp luật. Khi tham gia hòa giải, những người này sẽ lắng nghe ý kiến và quan điểm của các bên, đưa ra giải pháp, và thuyết phục các bên tranh chấp tự giải quyết vấn đề để giữ sự láng giềng và đoàn kết trong cộng đồn dân cư đang cư trú.

Hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban Nhân dân cấp xã có thẩm quyền:

Cách hòa giải tranh chấp đất đai này được áp dụng khi các bên tham gia hòa giải cơ sở nhưng không thành công và vẫn muốn tiếp tục đàm phán để giải quyết vấn đề. Hoặc có mục đích cuối cùng là để khởi kiện tranh chấp đất đai nếu không thể đạt được hòa giải.

Theo đó, việc hòa giải các tranh chấp đất đai tại Ủy ban Nhân dân xã phải được thực hiện theo quy trình và thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai. Sự bắt buộc của thủ tục này được thể hiện trong thực tế rằng đây sẽ là căn cứ cho các thủ tục tiếp theo tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai. Do đó, cho dù các bên đều có mặt hoặc không có mặt đầy đủ, hoặc cho dù thỏa thuận có thành công hay không, phiên hòa giải vẫn sẽ được ghi lại bằng văn bản và sẽ được dùng làm bằng chứng.

Sau khi Ủy ban Nhân dân cấp xã có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai tổ chức hòa giải, kết quả khả thi sẽ bao gồm:

Hai bên đồng ý các thỏa thuận và hòa giải thành:

Khi hai bên thỏa thuận thành công, họ có thể tự giải quyết tranh chấp. Nội dung của thỏa thuận sẽ được ghi lại cụ thể trong biên bản hòa giải theo quy định tại khoản 3, Điều 88 của Nghị định số 43/2014/ND-CP:

“Sau thời hạn 10 ngày kể từ ngày lập biên bản hòa giải thành mà các bên tranh chấp có ý kiến bằng văn bản về nội dung khác với nội dung đã thống nhất trong biên bản hòa giải thành thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức lại cuộc họp Hội đồng hòa giải để xem xét giải quyết đối với ý kiến bổ sung và phải lập biên bản hòa giải thành hoặc không thành”

Cần lưu ý rằng khi các bên đã đạt được thỏa thuận nhưng thỏa thuận này dẫn đến thay đổi hiện trạng ranh giới sử dụng đất hoặc người sử dụng đất, Ủy ban Nhân dân cấp xã sẽ gửi biên bản hòa giải thành công cho cơ quan có thẩm quyền để tiến hành các thủ tục giải quyết theo quy định tại khoản 5, Điều 202 của Luật Đất đai 2013.

Hai bên không thể hòa giải:

Trường hợp này bao gồm việc các bên không có mặt tại cuộc họp hòa giải lần thứ nhất và thứ hai hoặc có mặt nhưng không thể đồng ý và đạt được thỏa thuận. (Phiên hòa giải thứ hai sẽ được tổ chức khi lần đầu tiên không đủ có đủ các bên tranh chấp tham gia). Trong trường hợp này, các bên sẽ được hướng dẫn tiếp tục thủ tục tại một cơ quan có thẩm quyền khác để giải quyết tranh chấp đất đai. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai của từng cơ quan cụ thể sẽ được làm rõ trong phần tiếp theo.

so 10 2
Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai thay đổi tùy thuộc vào từng trường hợp khác nhau

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai tại Ủy ban Nhân dân các cấp

Theo quy định tại khoản 2, Điều 203 của Luật đất đai 2013, thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân được áp dụng cho các trường hợp tranh chấp đất đai mà các bên liên quan không có Giấy chứng nhận hoặc không có một trong những giấy tờ, văn bản quy định tại Điều 100 của Luật đất đai 2013. Đồng thời, người yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai đã lựa chọn hình thức giải quyết (do người yêu cầu cũng có thể chọn giải quyết tại Tòa án).

Nếu các điều kiện được đáp ứng và lựa chọn được thực hiện, cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai là Ủy ban Nhân dân. Sau đây là một vài vấn đề bạn nên chú ý:

Thẩm quyền theo lãnh thổ:

Không phải tất cả các Ủy ban Nhân dân đều có thẩm quyền giải quyết mọi trường hợp tranh chấp đất đai. Các trường hợp cụ thể đã được phân chia theo luật và giao quyền rõ ràng. Trước hết, Ủy ban Nhân dân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai phải ở cấp huyện hoặc cao hơn và phải là Ủy ban Nhân dân của nơi có đất đang tranh chấp.

Thẩm quyền theo cấp:

Căn cứ vào các quy định tại khoản 3, Điều 203 của Luật đất đai 2013 để xác định thẩm quyền theo cấp:

 • Trong trường hợp tranh chấp giữa các hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng, chủ tịch của Ủy ban Nhân dân cấp huyện sẽ giải quyết; nếu đương sự không đồng ý với quyết định giải quyết, họ có quyền khiếu nại với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh hoặc khởi kiện tại Tòa án Nhân dân theo luật về tố tụng hành chính;
 • Trong trường hợp có tranh chấp trong đó một trong các bên tranh chấp là một tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam sinh sống tại nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư từ nước ngoài, chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh sẽ giải quyết nó; nếu không đồng ý với quyết định giải quyết, đương sự có quyền khiếu nại với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện tại Tòa án Nhân dân theo luật về tố tụng hành chính.

Trong một số trường hợp đủ điều kiện, việc giải quyết tranh chấp đất đai theo các thủ tục tại Ủy ban Nhân dân sẽ nhanh hơn và thuận tiện hơn các thủ tục giải quyết tranh chấp tại Tòa án mà chúng tôi sẽ phân tích sau đây.

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai của tòa án nhân dân.

Theo các quy định tại khoản 1 và 2, Điều 203 của Luật đất đai 2013, thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai thuộc về Tòa án Nhân dân trong hai trường hợp:

 • Tranh chấp về đất đai mà các bên liên quan có Giấy chứng nhận hoặc một trong những giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật đất đai và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất đai;
 • Tranh chấp đất đai nơi các bên liên quan không có Giấy chứng nhận hoặc không có một trong các giấy tờ như trong trường hợp trên nhưng đã chọn Tòa án là cơ quan có thẩm quyền để giải quyết tranh chấp đất đai.

Sau khi bạn xác định rằng vụ việc của bạn có thể được giải quyết tại Tòa án Nhân dân, bạn cần làm rõ Tòa án cụ thể nào là Tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai cho vụ kiện của bạn. Sau đó, bạn cần dựa trên các yếu tố sau:

Tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Tòa án Nhân dân cấp huyện nơi có đất.

Căn cứ vào quy định tại Điều 35, điểm c, khoản 1, Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai thường sẽ thuộc về Tòa án Nhân dân cấp huyện nơi có đất.

Tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Tòa án Nhân dân tỉnh nơi có đất.

Các trường hợp được giải quyết tại tòa án tỉnh thường thuộc về trường hợp các bên liên quan ở nước ngoài hoặc vụ án mà Tòa án Nhân dân tỉnh tự mình giải quyết khi xét thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của Tòa án Nhân dân cấp quận.

Đây là những trường hợp cơ bản để xác định thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai, ngoài ra, luật cũng quy định nhiều trường hợp đặc biệt khác. Tùy thuộc vào từng tình huống cụ thể, bạn nên xem xét lựa chọn tùy chọn phù hợp. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc xác định và lựa chọn quyền tài phán để giải quyết tranh chấp đất đai hoặc các vấn đề khác liên quan đến tranh chấp đất đai, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai – Luật Quốc Bảo qua zalo 076 338 7788 để được hỗ trợ tư vấn.

Thủ tục và quy trình giải quyết tranh chấp đất đai.

Như đã phân tích trong phần trên của bài viết, thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai sẽ tùy thuộc và từng trường hợp. Tranh chấp có thể được giải quyết tại hai cơ quan, Ủy ban Nhân dân và Tòa án Nhân dân. Vậy các bước cơ bản để các bên bắt đầu giải quyết tranh chấp đất đai tại các cơ quan này là gì?

Hòa giải tại Ủy ban Nhân dân cấp xã có thẩm quyền:

Trước khi tiến hành các thủ tục tại cả hai cơ quan, có một bước chung và bắt buộc là hòa giải tại Ủy ban Nhân dân xã.

Bước 1: Làm đơn cho Ủy ban Nhân dân xã để đề nghị hòa giải tranh chấp đất đai.

Sau khi nhận được yêu cầu hòa giải, Ủy ban Nhân dân xã sẽ tiến hành thẩm tra và xác minh nội dung liên quan đến tranh chấp được trình bày trong đơn của mọi người, đồng thời thành lập một hội đồng để hòa giải tranh chấp đất đai.

Bước 2: Tổ chức một cuộc họp hòa giải giữa các bên.

Khi thời gian họp được ấn định, Ủy ban Nhân dân xã sẽ thông báo cho các bên liên quan về thời gian và địa điểm của cuộc họp để tất cả các bên có thể có mặt. Trong trường hợp vắng mặt, phiên hòa giải đầu tiên sẽ bị hoãn lại, nếu phiên hòa giải thứ hai vẫn vắng mặt, kết quả hòa giải được ghi nhận là không thành công.

Bước 3: Thực hiện các hoạt động sau hòa giải.

Kể từ thời điểm ký biên bản hòa giải, các bên có 10 ngày để thay đổi quan điểm của mình trong biên bản thực hiện. Sau thời hạn trên, các bên cần chọn một giải pháp thích hợp dựa trên kết quả hòa giải như: thực hiện các thủ tục để công nhận kết quả hòa giải thành công; tiếp tục giải quyết tranh chấp tại Ủy ban Nhân dân hoặc Tòa án Nhân dân có thẩm quyền.

Giải quyết tranh chấp đất đai tại Ủy ban Nhân dân:

Để thực hiện thủ tục này, mọi người cần nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại Ủy ban Nhân dân có thẩm quyền. Nộp cùng với đơn đề nghị là tất cả các tài liệu và hồ sơ liên quan để chứng minh quyền của họ đối với khu vực đất tranh chấp và biên bản hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban Nhân dân cấp xã.

Sau khi nhận được hồ sơ chính xác và đầy đủ, cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai sẽ tổ chức xác minh, thẩm tra, hòa giải… để trả lại kết quả giải quyết cho người dân.

so 10 3
Hòa giải là thủ tục bắt buộc trong giải quyết tranh chấp đất đai

Giải quyết tranh chấp đất đai tại Tòa án Nhân dân:

Bước 1. Chuẩn bị và gửi hồ sơ khởi kiện lên Tòa án.

Sau khi nộp hồ sơ, Tòa án sẽ kiểm tra hồ sơ của bạn trong vòng 08 ngày làm việc và đưa ra một trong các quyết định theo Khoản 3, Điều 191 của Bộ luật tố tụng dân sự 2015 như sau:

“a) Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện;

b) Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án theo thủ tục thông thường hoặc theo thủ tục rút gọn nếu vụ án có đủ điều kiện để giải quyết theo thủ tục rút gọn quy định tại khoản 1 Điều 317 của Bộ luật này;

c) Chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án có thẩm quyền và thông báo cho người khởi kiện nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án khác;

d) Trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện nếu vụ việc đó không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án”.

Bước 2. Trả trước án phí cho vụ án được chấp nhận.

Sau khi nhận được biên lai cho thấy án phí đã được trả, Tòa án sẽ đưa ra thông báo chấp nhận thụ lý vụ án. Kể từ thời điểm này, tranh chấp sẽ được Tòa án giải quyết.

Bước 3. Tham gia tố tụng trong giai đoạn chuẩn bị và xét xử.

Trong quá trình giải quyết vụ việc, có nhiều thủ tục cần được thực hiện như: thẩm định, định giá, hòa giải, họp để kiểm tra việc bàn giao, tiếp cận và công khai bằng chứng… Bạn cần tham gia đầy đủ để đảm bảo lợi ích hợp pháp của mình.

Các thủ tục trên khá phức tạp, tốn thời gian và tốn nhiều công sức cho tất cả các bên liên quan đến tranh chấp. Đặc biệt, nếu bạn không hiểu rõ ràng để đưa ra lựa chọn phù hợp, bạn hoàn toàn có thể làm hỏng lợi ích của chính mình. Bạn nên tìm kiếm những người chuyên nghiệp để được tư vấn, hỗ trợ hoặc ủy quyền cho Luật Quốc Bảo để tham gia bảo vệ toàn bộ vụ án.

Một số câu hỏi về thủ tục và thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai

1. Phân loại và nguyên nhân dẫn đến tranh chấp đất đai?

– Tranh chấp về hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất:

Loại tranh chấp này thường xảy ra ở khu vực nông thôn, việc phát sinh thường là do hai bên không lập hợp đồng khi chuyển đổi đất hoặc hợp đồng được soạn thảo nhưng nội dung rất sơ sài và đơn giản.

Do đó, sau một thời gian, một bên cảm thấy rằng lợi ích của họ bị thiệt thòi, vì vậy đã nảy sinh ra tranh chấp, mặc dù tại thời điểm chuyển đổi, cả hai bên đã đồng ý về các điều kiện chuyển đổi quyền sử dụng đất.

– Tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất:

Loại tranh chấp này khá phổ biến, thường phát sinh do một bên hoặc cả hai bên không thực hiện đúng theo các điều khoản trong hợp đồng như không thanh toán hoặc không giao đất, cũng có trường hợp do lừa dối hoặc sau khi ký hợp đồng nhận thấy rằng có sự vi phạm trong các điều khoản về thỏa thuận giá, vì vậy một bên giao dịch đã rút và không thực hiện hợp đồng.

Trong nhiều trường hợp, nội dung hợp đồng không đề cập rõ ràng đến mục đích của hợp đồng, không nêu rõ người bán hay người mua có chịu trách nhiệm nộp thuế đối với chuyển nhượng quyền sử dụng đất hay không, thực hiện các thủ tục… Các nguyên nhân này cũng dẫn đến tranh chấp.

– Tranh chấp hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất:

Loại tranh chấp này phát sinh do một bên hoặc cả hai bên vi phạm các điều khoản của hợp đồng, chẳng hạn như:

+ Thời hạn thuê đất hết hạn nhưng từ chối trả lại đất cho bên cho thuê trái với hợp đồng đã ký kết.

+ Không trả tiền thuê đất.

+ Sử dụng đất cho mục đích không đúng với hợp đồng khi thuê.

+ Yêu cầu trả lại đất trước thời hạn hợp đồng.

– Tranh chấp về thế chấp quyền sử dụng đất:

Loại tranh chấp này thường phát sinh sau khi thời hạn thực hiện đã hết, nhưng người vay đã không thực hiện nghĩa vụ trả nợ đã hứa.

– Tranh chấp về quyền thừa kế quyền sử dụng đất:

Loại tranh chấp này thường xảy ra do các lý do chính sau:

+ Người có quyền sử dụng đất chết mà không để lại di chúc và những người thừa kế hợp pháp không thể đạt được thỏa thuận về việc phân chia di sản hoặc không hiểu các quy định của luật thừa kế, dẫn đến tranh chấp.

+ Trước khi chết, người sử dụng đất đã có di chúc về thừa kế quyền sử dụng đất, nhưng di chúc là bất hợp pháp.

Quý khách tham khảo: Luật Quốc Bảo – Hotline/zalo: 0763387788

Dịch vụ thành lập công ty TpHCMThủ tục thành lập công ty TNHH

– Tranh chấp do lấn chiếm, chiếm đất:

Loại tranh chấp này xảy ra do một hoặc cả hai bên đã chiếm đất của nhau. Nhiều trường hợp trong quá khứ khi thực hiện chính sách cải thiện nông nghiệp, Nhà nước đã giao đất cho người khác sử dụng, bây giờ chủ sở hữu cũ tự động lấy lại đất trồng trọt và dẫn đến tranh chấp.

– Tranh chấp về cản trở đối với việc thực hiện quyền sử dụng đất:

Loại tranh chấp này mặc dù số lượng tranh chấp phát sinh là nhỏ, nhưng bản chất rất phức tạp. Thông thường, do xung đột phát sinh, người sử dụng đất gần đường công cộng có vị trí đất sâu hoặc xa mặt tiền, và bên kia có thành kiến cá nhân đã cản trở người sử dụng đất thực hiện quyền sử dụng đất như không cho phép họ đi qua đất của mình, rào lại con đường chung… do đó dẫn đến tranh chấp.

Các loại tranh chấp khác: Ngoài ra, có một số loại tranh chấp đất đai cụ thể trong thực tế, chẳng hạn như các loại tranh chấp sau:

– Tranh chấp về thiệt hại cho việc sử dụng đất.

– Tranh chấp về quyền sử dụng đất.

– Tranh chấp về tài sản gắn liền với đất.

– Tranh chấp đất đai trong vụ ly hôn.

2. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân trong giải quyết tranh chấp đất đai?

Theo Điều 88 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi và bổ sung trong Nghị định 148/2020/NĐ-CP), thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban Nhân dân cấp xã được quy định như sau:

– Khi nhận được yêu cầu bằng văn bản về giải quyết tranh chấp đất đai, Ủy ban Nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Xác minh, thẩm tra, tìm hiểu nguyên nhân tranh chấp, thu thập các giấy tờ và tài liệu liên quan do các bên cung cấp về nguồn gốc đất, quy trình sử dụng đất và tình trạng sử dụng đất hiện tại;

+ Thành lập Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai để tiến hành hòa giải. Thành viên của Hội đồng bao gồm:

 • Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân là Chủ tịch Hội đồng; đại diện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của các xã, phường và thị trấn;
 • Tổ trưởng tổ dân phố đối với khu vực thành thị; Trưởng làng, trưởng thôn đối với khu vực nông thôn;
 • Những người có uy tín trong dòng họ, ở nơi họ sống và làm việc; những người có trình độ pháp lý và kiến thức xã hội; Già làng, chức sắc tôn giáo, những người biết rõ vụ án; Đại diện của một số hộ gia đình sống lâu ở các xã, phường và thị trấn biết rõ về nguồn gốc và quá trình sử dụng của lô đất đó; Cán bộ địa chính, cán bộ tư pháp của các xã, phường và thị trấn.
 • Trong từng trường hợp cụ thể, đại diện của Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có thể được mời;
so 10 4
Tranh chấp đất đai nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân

– Tổ chức một cuộc họp hòa giải với sự tham gia của các bên tranh chấp, thành viên của Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai và những người có lợi ích và nghĩa vụ liên quan đến sự việc diễn ra.

Hòa giải chỉ có thể được tiến hành khi các bên tranh chấp có mặt. Trong trường hợp một trong các bên tranh chấp vắng mặt lần thứ hai, việc hòa giải được coi là không thành công.

– Kết quả hòa giải tranh chấp đất đai phải được ghi lại bằng văn bản, bao gồm các nội dung sau:

+ Thời gian và địa điểm hòa giải;

+ Người tham gia phiên hòa giải;

+ Tóm tắt về tranh chấp, cho thấy rõ nguồn gốc và thời gian sử dụng đất tranh chấp và nguyên nhân của tranh chấp (theo kết quả xác minh và điều tra);

+ Ý kiến của Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai; nội dung đã được các bên tranh chấp đồng ý hoặc không đồng ý.

+ Biên bản hòa giải phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng, các bên tranh chấp có mặt tại cuộc họp hòa giải, các thành viên tham gia phiên hòa giải và phải có con dấu của Ủy ban Nhân dân cấp xã; đồng thời phải được gửi ngay cho các bên tranh chấp và được giữ tại Ủy ban Nhân dân cấp xã.

3. Căn cứ giải quyết tranh chấp đất đai không có giấy tờ như thế nào?

Theo đó, các tài liệu chứng minh quyền sử dụng đất bao gồm những loại sau:

– Giấy tờ về quyền sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, do cơ quan có thẩm quyền cấp;

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cấp bởi một cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất; Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

– Giấy tờ pháp lý về thừa kế hoặc hiến tặng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đai; giấy tờ bàn giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất đai;

– Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà gắn liền với đất thổ cư trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, được xác nhận bởi Ủy ban Nhân dân cấp xã là được sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

– Giấy tờ về thanh lý và định giá nhà gắn liền với đất ở; tài liệu mua nhà thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

– Giấy tờ về quyền sử dụng đất được cấp cho người sử dụng đất bởi một cơ quan có thẩm quyền theo chế độ cũ;

– Các loại giấy tờ khác được thành lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định tại Điều 18 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Trong trường hợp đương sự không có giấy tờ, theo Khoản 1, Điều 91 của Nghị định số. 43/2014/NĐ-CP quy định rằng tranh chấp đất đai mà không có giấy tờ sẽ được giải quyết với lý do sau:

– Bằng chứng về nguồn gốc và lịch sử sử dụng đất do các bên tranh chấp đất đai;

– Diện tích đất thực tế mà các bên tranh chấp đang sử dụng ngoài diện tích đất tranh chấp và diện tích đất trung bình trên mỗi người tại địa phương;

– Sự phù hợp của tình trạng sử dụng hiện tại của lô đất tranh chấp với quy hoạch; kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt bởi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Chính sách ưu đãi của Nhà nước cho những người có công;

– Quy định của pháp luật về giao đất; cho thuê; công nhận quyền sử dụng đất.

4. Thủ tục khiếu nại giải quyết tranh chấp đất đai

Giải quyết khiếu nại lần đầu

Bước 1: Người khiếu nại nộp đơn khiếu nại lên Ủy ban Nhân dân có thẩm quyền. Người có thẩm quyền sẽ chấp nhận trường hợp giải quyết và thông báo chấp nhận vụ việc trong vòng 10 ngày.

Bước 2: Ủy ban Nhân dân có thẩm quyền xác minh hoặc chỉ định người chịu trách nhiệm xác minh nội dung khiếu nại.

Bước 3: Trong quá trình giải quyết khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu tổ chức đối thoại. Kết quả của cuộc đối thoại là một trong những căn cứ để giải quyết khiếu nại.

Bước 4: Đưa ra quyết định giải quyết khiếu nại đầu tiên.

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu sẽ gửi quyết định giải quyết khiếu nại tới:

 • Người khiếu nại;
 • Những người có quyền và nghĩa vụ liên quan;
 • Các cơ quan, tổ chức và cá nhân đã chuyển khiếu nại đến và các cơ quan thanh tra nhà nước ở cùng cấp.

Trong trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, người đó có thể tiếp tục khiếu nại lần thứ hai hoặc kiện tại Tòa án theo quy trình tố tụng.

Thủ tục khiếu nại thứ hai

Bước 1: Chấp nhận và giải quyết khiếu nại.

Bước 2: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại theo thẩm quyền của mình, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại thứ hai phải chấp nhận giải quyết và gửi thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại.

Bước 3: Nếu việc giải quyết không được thụ lý, lý do phải được nêu rõ trong thông báo bằng văn bản.

Bước 4: Xác minh nội dung khiếu nại

Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, dựa trên nội dung và bản chất của khiếu nại, cá nhân xác minh và kết luận nội dung khiếu nại hoặc chỉ định người chịu trách nhiệm xác minh nội dung khiếu nại và kiến nghị. giải quyết khiếu nại.

Bước 5:

– Tổ chức đối thoại

– Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại sẽ ra quyết định giải quyết khiếu nại

– Gửi và công bố quyết định giải quyết khiếu nại

Trong vòng 07 ngày kể từ ngày có quyết định giải quyết khiếu nại, người giải quyết khiếu nại phải gửi quyết định giải quyết khiếu nại tới:

 • Người khiếu nại;
 • Người bị khiếu nại;
 • Người giải quyết khiếu nại lần đầu;
 • Những người có quyền và nghĩa vụ liên quan;
 • Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có thẩm quyền để chuyển khiếu nại đến.

Trong trường hợp không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại lần thứ hai, người yêu cầu có thể khởi kiện về tranh chấp đất đai lên Tòa án của cơ quan có thẩm quyền để giải quyết các sự việc diễn ra.

so 10 5
Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai sẽ được Luật Quốc Bảo khát quát trong bài viết

5. Án phí giải quyết tranh chấp đất đai là bao nhiêu?

Trường hợp 1: Không xem xét giá trị, chỉ xem xét ai sở hữu tài sản:

Nếu hai bên không yêu cầu tòa án xem xét giá trị của đất, cụ thể là giá trị đất là bao nhiêu, nhưng chỉ yêu cầu tòa án xem xét ai sở hữu đất, án phí như trong trường hợp vụ án không có giá ngạch là 300.000 đồng đối với một trường hợp.

Trường hợp 2: Yêu cầu Tòa án xác định giá trị tài sản:

Nếu hai bên yêu cầu Tòa án xác định giá trị của tài sản là bao nhiêu, án phí sẽ được xác định như sau:

 • Giá trị tài sản từ 6.000.000 đồng trở xuống, án phí phải trả cho Tòa án là 300.000 đồng
 • Giá trị tài sản từ hơn 6.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng, mức án phí là 5% giá trị của tài sản đang tranh chấp
 • Giá trị tài sản từ hơn 400.000.000 đồng đến 800.000.000 đồng, mức án phí là 20.000.000 đồng + 4% giá trị tài sản tranh chấp vượt quá 400.000.000 đồng
 • Giá trị tài sản từ hơn 800.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng, mức án phí là 36.000.000 đồng + 3% giá trị tài sản tranh chấp vượt quá 800.000.000 đồng
 • Nếu tài sản có giá trị từ 2.000.000.000 đồng và 4.000.000.000 đồng, mức án phí phải trả là 72.000.000.000.000 đồng, án phí sẽ là 112.000.000 đồng + 0,1% của giá trị của tài sản tranh chấp vượt quá 4.000. 000.000 đồng.

Trên đây là một bài viết về vấn đề thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai dựa theo pháp luật về đất đai và các nghị định liên quan hiện hành quy định. Nếu bạn vẫn gặp vấn đề liên quan hoặc còn những thông tin chưa rõ về việc giải quyết các tranh chấp đất đai hoặc có nhu cầu tìm hiểu, tư vấn thêm về các thủ tục, hồ sơ tranh chấp, hãy liên hệ ngay với Luật Quốc Bảo qua hotline zalo: 076 338 7788 Chúng tôi hân hạnh cung cấp cho bạn dịch vụ tư vấn kịp thời và tốt nhất hiện nay.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.