Thành Lập Trung Tâm Ngoại Ngữ – Điều Kiện, Thủ Tục, Chi Phí, Kinh Nghiệm

Thành lập trung tâm ngoại ngữ. Góp phần tăng cường đầu tư nước ngoài là một trong những chính sách quan trọng để phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam, được coi là đòn bẩy kinh tế để hội nhập và thu hút các công ty nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. 

Để làm được điều này, các doanh nghiệp, cá nhân cần đáp ứng các yêu cầu pháp lý, lập dự toán chi phí, vốn để mở trung tâm; Ngoài ra các bạn cũng có thể nhờ “Dịch vụ thành trung tâm ngoại ngữ” để có thể nhờ tư vấn “Thành lập trung tâm ngoại ngữ bao nhiêu tiền”.

Mục lục

I. Cơ sở pháp lý để thành lập trung tâm ngoại ngữ năm 2023

 • Nghị định 46/2017/NĐ-CP Quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
 • Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
 • Thông tư 02/2020/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trung cấp sư phạm
 • Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học (ban hành kèm theo Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

thanh lap trung tam ngoai ngu 6 1

II. Thủ tục và các bước cần thiết để thành lập trung tâm ngoại ngữ.

Khoản 20 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP và khoản 3 Điều 47 Nghị định 46/2017/NĐ-CP nêu rõ, quy trình thành lập trung tâm ngoại ngữ bao gồm các bước sau:

Bước 1:

Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bước 2:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thành lập Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học thẩm định, kiểm tra theo quy định.

Bước 3:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, người có thẩm quyền quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học ra quyết định thành lập hoặc ủy quyền thành lập nếu đáp ứng đủ các điều kiện; trường hợp cơ sở chưa được quyết định thì gửi văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân, nêu rõ lý do.

III. Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ năm 2023

Để thành lập một trung tâm ngoại ngữ cần phải có tài liệu chính sau đây:

 • Đơn đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học;
 • Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học bao gồm các nội dung: Tên trung tâm, vị trí trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; mục tiêu, nhiệm vụ của Trung tâm; chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, sơ yếu lý lịch của người dự kiến là giám đốc trung tâm;
 • Dự thảo quy định về tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.
Tuy nhiên, trên thực tế, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập trung tâm ngoại ngữ cần chuẩn bị các tài liệu chính sau:

1. Đối với tổ chức là doanh nghiệp thành lập trung tâm ngoại ngữ.

 • Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có ngành nghề dạy ngoại ngữ);
 • Hợp đồng thuê, cho mượn công chứng đối với trụ sở chính của trung tâm (ít nhất 01 năm kể từ thời điểm nộp hồ sơ); Diện tích đảm bảo 1,5m2/1 học sinh). Diện tích 1 phòng học 30m2;
 • Giấy chứng nhận phòng cháy và chữa cháy (tự làm)
 • Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, đất nơi đặt trụ sở trung tâm;
 • Danh sách giáo viên giảng dạy; Danh sách cán bộ công nhân viên;
 • Ký hợp đồng lao động với Giám đốc Trung tâm, giáo viên và nhân viên khác;
 • Văn bản xác nhận của chính quyền địa phương đồng ý mở trung tâm (Bạn phải trả chi phí xin giấy chấp thuận)

2. Đối với Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ.

 • Văn bản xác nhận thời gian làm việc của cơ sở giáo dục trong lĩnh vực giáo dục ít nhất 03 năm trở lên ở vị trí tư vấn giáo dục hoặc giảng dạy giáo dục;
 • Sơ yếu lý lịch có ảnh 3×4, có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường nơi bạn sinh sống (Lưu ý rằng thời gian làm việc trong sơ yếu lý lịch phải phù hợp với văn bản xác nhận thời gian làm việc);
 • Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc bằng B1 hoặc các chứng chỉ khác
 • Giấy chứng nhận sức khỏe trong thời gian 6 tháng gần nhất;
 • Bản sao có chứng thực Chứng minh nhân dân;

3. Đối với giáo viên, nhân viên trung tâm ngoại ngữ.

 • Đối với giáo viên ngoại ngữ, cần tối thiểu 04 giáo viên (25 học sinh/1 giáo viên/1 ca):
 • Bản sao có chứng chực chứng chỉ bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học sư phạm ngoại ngữ (nếu không có chuyên ngành sư phạm thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm);
 • Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân;
 • Nơi làm việc hiện tại;
 • Hồ sơ lao động (Sơ yếu lý lịch, Giấy chứng nhận sức khỏe, đơn xin việc)

4. Đối với các nhân viên khác trong trung tâm ngoại ngữ.

 • Kế toán: Bản sao có chứng thực Văn bằng của bản sao chứng thực chính và chứng thực chứng thực chứng minh thư
 • Tư vấn viên: Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, thương mại, ngoại ngữ…; Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân;
 • Thủ quỹ: Bản sao có chứng thực Văn bằng chuyên ngành có liên quan; Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân
 • Bảo vệ: Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân; Hồ sơ lao động (Sơ yếu lý lịch, Giấy chứng nhận sức khỏe, đơn xin việc)

Lưu ý: Tất cả các giấy tờ chứng thực phải có thời hạn trong vòng 6 tháng tính tới thời điểm nộp hồ sơ.

5. Một số thông tin khác cần chuẩn bị:

 • Danh mục đầy đủ sách giáo khoa, tài liệu, thiết bị phục vụ dạy học, quy định cụ thể chương trình học nào được sử dụng;
 • Lập danh sách các cơ sở vật chất: như bàn, ghế, bàn, máy tính, máy chiếu phục vụ giảng dạy, thiết bị phòng cháy chữa cháy trên mỗi tầng…. (kèm theo thông tin về giá trị tiền tệ của cơ sở vật chất để tính toán chi phí);
 • Mức lương dự kiến cho giáo viên (cụ thể theo giờ/tháng/buổi);

Dự kiến thu học phí của sinh viên;

 • Nội dung chi tiết của chương trình giảng dạy; kế hoạch bài học, kiểm tra, kiểm tra cuối kỳ;
 • Tên trung tâm, vị trí trung tâm, quy mô đào tạo, cơ cấu tổ chức, diện tích phòng.
 • Tên của trung tâm bao gồm “trung tâm ngoại ngữ” và “tên riêng”. Tên thích hợp của trung tâm không được trùng với tên thích hợp của trung tâm được thành lập trước đó. Không sử dụng từ ngữ, biểu tượng vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. 

IV. Thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ.

Căn cứ Điều 47 Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BGDĐT năm 2018. Để thành lập một trung tâm ngoại ngữ, thẩm quyền thuộc về:
 • Giám đốc các trường đại học, học viện, hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng sư phạm quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ trên khuôn viên nhà trường;
 • Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập trung tâm đào tạo trực thuộc có thẩm quyền quyết định trung tâm ngoại ngữ trực thuộc;

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ;

 • Cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ của các trường đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm nằm ngoài khuôn viên trường và trung tâm ngoại ngữ của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập trung tâm đào tạo trực thuộc.

thanh lap trung tam ngoai ngu 3 1

V. Loại hình trung tâm ngoại ngữ

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 8 năm 2018 quy định về tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, trung tâm ngoại ngữ, tin học là cơ sở giáo dục thường xuyên của hệ thống giáo dục quốc dân.

Có 3 loại hình trung tâm ngoại ngữ

Trung tâm ngoại ngữ là cơ sở giáo dục thường xuyên thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, bao gồm:
 • Loại hình trung tâm ngoại ngữ công cộng: Do Nhà nước thành lập và đảm bảo điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật. Có tư cách pháp nhân với con dấu và tài khoản riêng.
 • Loại hình trung tâm ngoại ngữ tư nhân: Do tổ chức, cá nhân trong nước thành lập và đảm bảo điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật. Có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.
 • Loại hình trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài: Cá nhân, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài góp toàn bộ hoặc một phần vốn để thành lập và bảo đảm điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật. Được phép sử dụng con dấu và tài khoản riêng.

Nhiệm vụ, quyền hạn của các loại hình trung tâm ngoại ngữ.

 • Tổ chức và triển khai các chương trình đào tạo nâng cao năng lực ngoại ngữ. Đáp ứng nhu cầu của người học.
 • Tuyển dụng và quản lý người học.
 • Tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn tài liệu giảng dạy. Đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với người học.
 • Tổ chức kiểm tra, đánh giá và cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ do trung tâm tổ chức. Tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ của hệ thống giáo dục quốc dân. Khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện các công việc liên quan như dịch thuật, phiên dịch, lập trình, cài đặt phần mềm.

 • Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, giáo viên của trung tâm.
 • Tổ chức các hoạt động nghiên cứu và phát triển cho trung tâm, nâng cao chất lượng giáo dục.
 • Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục.
 • Xác định và công khai mức thu học phí theo khóa học của người học phù hợp với chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.
 • Xây dựng nội quy, quy chế về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc trung tâm. Quản lý, tuyển dụng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo chiến lược phát triển của trung tâm.
 • Quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm và được hưởng các chính sách hỗ trợ ưu đãi theo quy định của pháp luật.
 • Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Thủ tục thành lập, cho phép thành lập, hoạt động, sáp nhập, chia tách, đình chỉ, giải thể và tên gọi của các loại hình trung tâm ngoại ngữ

 • Thủ tục thành lập và cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ; thủ tục để trung tâm hoạt động; thủ tục sáp nhập, tách, tạm ngừng hoạt động, giải thể các trung tâm được thực hiện theo quy định của Chính phủ.
 • Tên của trung tâm ngôn ngữ được đặt theo các nguyên tắc sau:

a) Trung tâm Ngoại ngữ + Tên riêng;

b) Tên gọi của trung tâm không được trùng với tên riêng của trung tâm đã thành lập trước đó; không sử dụng từ ngữ, biểu tượng vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

 • Trung tâm ngoại ngữ có tên giao dịch bằng tiếng Việt và tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (hoặc bằng ngoại ngữ thông thường khác) với nội dung tương đương.
 • Tên trung tâm ngoại ngữ được ghi trên quyết định thành lập trung tâm, con dấu, bảng hiệu và giấy tờ giao dịch của trung tâm.

thanh lap trung tam ngoai ngu 7 1

VI. Cá nhân thành lập trung tâm ngoại ngữ

Theo quy định của pháp luật, cá nhân mở trung tâm ngoại ngữ đứng tên mình phải được xem xét quyết định và được cấp giấy phép hoạt động khi đáp ứng đủ các điều kiện. Về việc mở trung tâm ngoại ngữ phải đáp ứng các yêu cầu của pháp luật về điều kiện xây dựng cũng như có trụ sở hoạt động giống như các trung tâm ngoại ngữ khác.

Bao gồm các bước xây dựng một trung tâm ngôn ngữ và xin giấy phép đào tạo. Cụ thể, được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Điều kiện để cá nhân thành lập Trung tâm ngoại ngữ.

Quy định của pháp luật:

 • Pháp luật hiện hành quy định như sau: Trung tâm ngoại ngữ tư nhân do tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và hứa tài trợ. hoạt động bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước.
 • Như vậy, đối với việc thành lập một trung tâm ngoại ngữ, với tư cách cá nhân, bạn hoàn toàn có thể tự làm hoặc thông qua một tổ chức hoặc doanh nghiệp để xây dựng một trung tâm ngoại ngữ để dạy tiếng Anh. Tuy nhiên, để cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định xây dựng trung tâm ngoại ngữ, trung tâm phải đáp ứng các điều kiện sau:

Điều kiện chung khi xây dựng trung tâm ngoại ngữ.

 • Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội;
 • Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
 • Đề án xây dựng trung tâm phải xác định rõ các tiêu chí về mục tiêu, nhiệm vụ của trung tâm ngoại ngữ; chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng; tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; cơ sở vật chất, vị trí đề xuất của trung tâm; định hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.
 • Trung tâm cần có trang web để sinh viên tìm kiếm thông tin cho các chương trình đào tạo, trang web đó phải đảm bảo nội dung chất lượng và đã xin giấy phép trang web với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều kiện của người đứng đầu trung tâm ngoại ngữ

 • Theo quy định của pháp luật thế hệ thứ nhất về xây dựng trung tâm ngoại ngữ, điều kiện đối với người đứng đầu trung tâm ngoại ngữ, cụ thể là giám đốc trung tâm ngoại ngữ, được quy định như sau:
 • Giám đốc trung tâm phải là người có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có năng lực quản lý, đã tốt nghiệp đại học về ngoại ngữ và đã làm việc trong ngành giáo dục ít nhất 3 năm.
 • Độ tuổi của giám đốc trung tâm khi được bổ nhiệm lần đầu tiên không quá 65 tuổi.

VII. Chi phí mở trung tâm ngoại ngữ năm 2023

Chi phí mở trung tâm ngoại ngữ bao tiền?

Khi làm bất kỳ lĩnh vực nào việc đầu tư bao nhiêu vốn là vấn đề rất quan trọng, chi phí là điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí. Thiết lập một trung tâm ngôn ngữ cũng là điều đầu tiên bạn quan tâm. Bởi vì một khi bạn có chi tiết về chi phí mở một trung tâm ngôn ngữ, bạn sẽ dễ dàng lên kế hoạch cho các bước tiếp theo.

Có tốn nhiều chi phí để thành lập một trung tâm ngoại ngữ?

Luật Quốc Bảo sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc này, hoặc liên hệ Hotline/Zalo: 0763.387.788 để được tư vấn.

Chi phí khi mở một trung tâm ngoại ngữ là gì?

 • Khi mở bất kỳ công ty nào, sẽ có rất nhiều chi phí phát sinh đòi hỏi các doanh nghiệp phải hiểu để có thể lên kế hoạch cho doanh nghiệp của họ. Điều tương tự cũng đúng với một trung tâm ngoại ngữ, mặc dù mô hình là giảng dạy và học tập, nhưng nó sẽ có nhiều chi phí như các doanh nghiệp khác với các chi phí khác nhau như:

Phí thuê mặt bằng kinh doanh:

 • Khi bắt đầu kinh doanh, mặt bằng của địa điểm kinh doanh rất quan trọng, vì vậy các mặt bằng tốt và đẹp gần các trường học, nơi dân cư trung lưu sẽ thuận tiện cho quá trình. phát triển trung tâm của bạn. Điều đó có nghĩa là chi phí thuê sẽ rất đắt so với những nơi khác.
 • Đối với các tỉnh 20 triệu, cho các thành phố lớn 40 triệu.
 • Chi phí thiết lập cơ sở vật chất đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật: hệ thống phòng cháy chữa cháy, phòng học, trang thiết bị cần thiết cho quá trình học tập, chương trình giảng dạy. 200 triệu đến 400 triệu.
 • Chi phí khắc con dấu cho doanh nghiệp: Mỗi doanh nghiệp sẽ có một con dấu riêng và khác nhau bên trong con dấu sẽ có tên của doanh nghiệp đó.

Chi phí thành lập doanh nghiệp: Từ 1,2 triệu đến 5,5 triệu đồng.

Chi phí công bố nội dung đăng ký kinh doanh trên cổng thông tin điện tử quốc gia: một khi doanh nghiệp của bạn đã được thành lập, bắt buộc và cần thiết phải công bố rộng rãi trên cổng thông tin quốc gia để mọi người biết. cho anh.
Chi phí xin giấy phép kinh doanh.
Chi phí tuyển dụng giáo viên có trình độ, trình độ chuyên môn theo quy định của pháp luật.
Chi phí cấp phép sau khi trung tâm được thành lập và đi vào hoạt động
Do quy mô hoạt động của các doanh nghiệp khác nhau nên chưa có quy định cụ thể về chi phí mở trung tâm ngoại ngữ.

Chi phí thành lập trung tâm ngoại ngữ Hiện nay

Khi thành lập một trung tâm ngoại ngữ, bạn sẽ cần phải trả các chi phí sau:

 • Chi phí thành lập doanh nghiệp: 250.000 VNĐ.
 • Chi phí khắc con dấu cho doanh nghiệp: 220.000 đồng đến 450.000 đồng.
 • Chi phí làm biển hiệu cho trung tâm ngoại ngữ: 220.000 đồng đến 450.000 đồng.
 • Chi phí công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia: 300.000 đồng
 • Lệ phí xin cấp giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ: 20.000.000 đồng – 30.000.000 đồng (Tùy theo hồ sơ đầy đủ hoặc thiếu).
 • Giá thuê ban đầu của mặt bằng ước tính khoảng 20.000.000 đến 40.000.000/tháng. (tiền gửi 3 tháng hoặc 6 tháng) do đó dự kiến là 60.000.000 đến 120.000.000 đồng.

Tổng chi phí để thành lập Trung tâm Ngoại ngữ ban đầu ước tính khoảng 284,9 triệu cho các tỉnh. Với một thành phố lớn với quy mô lớn và trang thiết bị học tập hiện đại khoảng 544,9 triệu. (với tiền gửi chỉ 3 tháng)

VIII. Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ năm 2023

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ là thủ tục hành chính được thực hiện tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo đó, trong quá trình lập hồ sơ, cá nhân, tổ chức được thành lập phải lập và soạn thảo đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ.

Vậy nội dung của đề án theo quy định của pháp luật, làm thế nào để soạn thảo một đề án thành lập phù hợp và đúng? Dưới đây, Luật Quốc Bảo giới thiệu và hướng dẫn khách hàng cách lập đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ. Mời khách hàng cùng tham khảo.

Quý khách muốn thành lập công ty hãy liên hệ Hotline/Zalo: 0763.387.788 hoặc để được tư vấn và giải đáp thắc mắc.

Luật Quốc Bảo cùng với đội ngũ tư vấn viên giàu kinh nghiệm tư vấn cho khách hàng về thủ tục nhanh nhất để thành lập trung tâm ngoại ngữ, tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

Cơ sở pháp lý:

 • Luật giáo dục 43/2019/QH14
 • Quyết định 66/2008/QĐ-BGDĐT

Quy định về đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ theo quy định của pháp luật:

Đề án thành lập trung tâm bao gồm các nội dung sau:

 • Tên trung tâm, loại trung tâm, vị trí trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm;
 • Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm;
 • Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;
 • Cơ sở vật chất của trung tâm;
 • Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, phó giám đốc (nếu cần), nhóm (hoặc bộ phận chuyên môn);
 • Sơ yếu lý lịch của người dự kiến là giám đốc trung tâm.
 • Dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm.

Mẫu đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ:

 • Tên trung tâm:……………………………….
 • Loại hình trung tâm: …………………………….
 • Địa điểm trung tâm: ………………………………..

Sự cần thiết của việc thành lập trung tâm:

 1. Căn cứ pháp lý:
 • Luật giáo dục 43/2019/QH14
 • Quyết định 66/2008/QĐ-BGDĐT về Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
 • Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của cá nhân/tổ chức thành lập.
 1. Vai trò, chức năng, nhiệm vụ:
 • Tư vấn và phân loại học viên phù hợp với trình độ kiến thức ngoại ngữ.
 • Nâng cao chất lượng giảng dạy, bồi dưỡng chất lượng đội ngũ giảng viên đào tạo.
 • Nâng cao và đào tạo năng lực học viên.
 • Các vấn đề khác: …………………………….
 • Các hoạt động khác liên quan: ……………………………………….

Phương hướng hoạt động:

1. Cơ sở vật chất, phương tiện giảng dạy:

a) Cơ sở vật chất:

– Địa chỉ trụ sở: ………………………
– Diện tích sử dụng: ……………………………………….
– Dự kiến:
+ Khu học tập:
+ Khu hành chính:
+ Khu vệ sinh:
+ Sân chơi,
+ bãi giữ xe:

b) Trang thiết bị:

– Thống kê trang thiết bị, đồ dùng dạy học:

2. Tổ chức bộ máy:

Giám đốc

Nhiệm vụ: Quản lý, điều hành mọi hoạt động của trung tâm và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của trung tâm.

– Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ của trung tâm.
– Bổ nhiệm các tổ trưởng (hoặc trưởng các phòng) chuyên môn, nghiệp vụ.
– Quản lý giáo viên, cán bộ, công nhân viên của trung tâm theo quy định của pháp luật.
– Quản lý cơ sở vật chất và tài sản của trung tâm, quản lý tài chính; quyết định thu, chi và phân phối các thành quả hoạt động của trung tâm theo quy định.
– Cấp chứng chỉ xác nhận kết quả học tập của học viên theo thẩm quyền do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Phó giám đốc:

– Giúp giám đốc trung tâm quản lý và điều hành các hoạt động của trung tâm; trực tiếp hụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của giám đốc và giải quyết công việc do giám đốc giao.

– Khi giải quyết công việc được giám đốc giao, phó giám đốc thay mặt giám đốc điều

hành, chịu trách trước pháp luật và trước giám đốc về kết quả công việc được giao

Bộ phận giáo vụ:

Chiêu sinh, tổ chức lớp học, lập kế hoạch phân công giảng dạy cụ thể cho từng lớp học

Bộ phận tài vụ:

Quản lý và sử dụng nguồn tài chính theo quy định pháp luật.

3. Đối tượng và quy mô tuyển sinh:

3.1. Đối tượng tuyển sinh.
3.2. Công tác tuyển sinh.
3.3. Về tổ chức lớp học.
3.4. Về kế hoạch và quy mô tuyển sinh.

4. Chương trình giảng dạy.

Mục tiêu của chương trình học:

 • Củng cố Ngữ pháp và phát triển vốn từ vựng liên quan đến nhiều lĩnh vực
 • Phát triển kỹ năng đọc hiểu từng bước giúp xây dựng vốn từ vựng và kiến thức nền tảng.
 • Từng bước nâng cao kỹ năng nghe hiểu và nghe hiểu trực tiếp trong các kỳ thi và bài kiểm tra giúp người học tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh ở trường, nơi làm việc và trong cuộc sống.
 • Tạo điều kiện cho người học làm quen với hình thức thi chuẩn thông qua các bài tập, bài kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ;
 • Xây dựng và tăng cường kỹ năng làm bài kiểm tra thông qua các bài tập và bài kiểm tra được thiết kế theo các câu hỏi thi Toeic tiêu chuẩn;
 • Phát triển các kỹ năng mềm cần thiết cho môi trường làm việc quốc tế thông qua các hoạt động học tập và lớp học.

Về chương trình dạy học ngoại ngữ:

Chương trình thống nhất theo các cấp độ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
+ Trung tâm tổ chức xây dựng và ban hành chương trình giảng dạy từ tiểu học, trung cấp, cao cấp, truyền thông thương mại đến luyện thi TOEIC, TOEFL, IELTS.
+ Trung tâm tổ chức biên soạn, ban hành sách giáo khoa hoặc sử dụng sách giáo khoa của cơ sở khác theo quy định của pháp luật.
+ Trung tâm căn cứ vào độ tuổi và trình độ, phân chia lớp học hợp lý và áp dụng
Chương trình giảng dạy tuân theo một khuôn khổ, đảm bảo rằng sinh viên trong cùng một lớp có cùng mức độ thành thạo và theo kịp chương trình giảng dạy, và phát triển ngoại ngữ có sẵn.
– Về tài liệu học tập: Giáo viên và học sinh sử dụng sách giáo khoa và tài liệu trong nước để học tập và giảng dạy.

5. Tài chính:

Các nguồn tài chính được hình thành từ thu nhập cá nhân có sẵn để đầu tư vào các hoạt động trung tâm, sử dụng các nguồn lực tài chính cho các mục đích sau:

Đề nghị và cam kết

 1. Đề nghị:
 2. Cam kết:
 • Trung tâm xin cam kết thực hiện đúng nội quy và quy định của pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của nghành Giáo dục và Đào tạo, các quy định của nhà nước và pháp luật.
 • Nếu có vi phạm, trung tâm xin chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật.
Đại diện theo pháp luật của trung tâm
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

 

 

Ký tên ghi rõ họ tên

 • Đây là những thông tin về điều kiện thành lập mới trung tâm ngoại ngữ. Quý bạn là cá nhân mong muốn thành lập trung tâm ngoại ngữ cần phải chuẩn bị hoàn tất những tài liệu, kế hoạch cụ thể để thực hiện việc thành lập này một cách nhanh chóng, đảm bảo đúng quy định, tránh trường hợp mất thời gian, cản trở quá trình đi vào hoạt động của trung tâm ngoại ngữ.

luat quoc bao

IX. Dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Luật Quốc Bảo

Nếu bạn có chuyên môn ngoại ngữ cùng với đội ngũ giảng viên, tại sao không mở một trung tâm ngôn ngữ để nắm bắt cơ hội kinh doanh siêu lợi nhuận này? Liên hệ ngay với Công ty Luật Quốc Bảo để đăng ký dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ trọn gói với giá rẻ và được hướng dẫn chi tiết về điều kiện, thủ tục mở trung tâm ngoại ngữ!

Nhu cầu học ngoại ngữ?

Hiện nay, nền kinh tế Việt Nam đang hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới. Nhu cầu nâng cao trình độ ngoại ngữ để đáp ứng nhu cầu công việc và học tập của người dân ngày càng phổ biến. Việc đầu tư vào việc học ngoại ngữ của người dân như tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung (Trung Quốc), tiếng Hàn, tiếng Thái…. Mở rộng.

Do đó, các cá nhân và tổ chức kinh doanh đã thành lập một trung tâm tiếng Anh, một trung tâm tiếng Nhật, một trung tâm ngôn ngữ Trung Quốc, một trung tâm ngôn ngữ Hàn Quốc và một trung tâm ngôn ngữ Hàn Quốc.

Thành lập các trung tâm ngoại ngữ … ngày càng nhiều nhưng không đủ để đáp ứng xu hướng học tập của học sinh ở mọi lứa tuổi.

Công việc Luật Quốc Bảo sẽ thay mặt khách hàng hoàn thành;

 • Việc thành lập trung tâm ngoại ngữ cần chuẩn bị nhiều hồ sơ, thủ tục, giấy tờ liên quan phức tạp. Tuy nhiên, bạn có thể tham khảo ý kiến thành lập một trung tâm ngoại ngữ để không lãng phí thời gian học các thủ tục này.
 • Sau khi nhận được sự ủy quyền của khách hàng Luật Quốc Bảo sẽ tiến hành
 • Tư vấn chi tiết về các thông tin liên quan như tên công ty không trùng lặp, địa chỉ trụ sở chính, người đại diện theo pháp luật, ngành nghề kinh doanh đã đăng ký, hướng dẫn kê khai mức vốn điều lệ phù hợp nhất với doanh nghiệp.
 • Thay mặt soạn thảo hồ sơ đăng ký thành lập công ty, thành lập trung tâm ngoại ngữ, đảm bảo hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. Sau đó nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh cho Sở Kế hoạch và Đầu tư và chờ giấy phép trả lại cho doanh nghiệp.
 • Thay mặt công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử quốc gia, khắc con dấu của công ty và công bố mẫu con dấu theo quy định và thời gian.
 • Đặc biệt, đối với dịch vụ đăng ký mở trung tâm ngoại ngữ trọn gói, doanh nghiệp sẽ được Pháp luật Nam Việt đại diện để hoàn thiện tất cả các thủ tục liên quan sau khi thành lập trung tâm ngoại ngữ,
 • Cụ thể: hiện đang làm biển hiệu công ty; đăng ký tài khoản ngân hàng và báo cáo số tài khoản cho Sở Kế hoạch và Đầu tư; Mua chữ ký số và phát hành thông báo hóa đơn; Đăng ký và nộp tờ khai thuế ban đầu đầy đủ.
 • Hơn nữa, Luật Quốc Bảo sẽ xác minh các điều kiện để thành lập một trung tâm ngoại ngữ thay mặt cho khách hàng trước khi xin giấy phép kinh doanh.
 • Sau đó, làm thủ tục, hồ sơ để xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện PCCP; Xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ; Xin giấy phép giảng dạy. Hãy chắc chắn để làm cho trung tâm của bạn dễ dàng để hoạt động.

Thời gian thành lập trung tâm ngoại ngữ.

Sau khi nhận được yêu cầu của khách hàng, Luật Quốc Bảo sẽ hoàn tất mọi thủ tục, hồ sơ để thành lập trung tâm ngoại ngữ trong thời gian khoảng 30 ngày.
Như sau:
 • 3 – 5 để tiến hành đăng ký công ty.
 • 28-35 ngày để xin giấy phép kinh doanh trung tâm ngoại ngữ, kể từ ngày khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ.

X. Một số câu hỏi thường gặp khi thành lập trung tâm ngoại ngữ.

1. Cá nhân có thể thành lập trung tâm ngoại ngữ không?

Căn cứ Điều 2 Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ban hành quy chế và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học quy định:

Điều 2. Căn cứ pháp lý của các trung tâm ngoại ngữ

 • Trung tâm ngoại ngữ, tin học tư nhân do tổ chức, cá nhân trong nước đầu tư và bảo đảm điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng.
 • Trung tâm ngoại ngữ, tin học có vốn đầu tư nước ngoài do tổ chức, cá nhân kinh tế nước ngoài đầu tư toàn bộ hoặc một phần và bảo đảm điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật, được phép. sử dụng con dấu và tài khoản riêng.
Do đó, các cá nhân có thể mở hoặc thành lập một trung tâm ngoại ngữ trực thuộc công ty.

2. Chi phí thành lập và mở một trung tâm ngoại ngữ là bao nhiêu?

Lệ phí và chi phí bao gồm:
 • Chi phí thành lập doanh nghiệp
 • Chi phí chữ ký điện tử cho doanh nghiệp
 • Chi phí khắc dấu
 • Nộp thuế môn bài
 • Lệ phí bố cáo doanh nghiệp
 • Không có lệ phí để xin giấy phép để đủ điều kiện cho một hoạt động trung tâm
 • Và một số chi phí khác phát sinh

Thường chi phí thành lập Trung tâm ngoại ngữ gói tất cả tại Luật Quốc Bảo giao động từ 22.000.000 đến 30.000.000 Quý khách có thể liên hệ số Hotline/zalo: 0763387788 để được tư vấn chi tiết.

3. Thành lập và mở một trung tâm ngoại ngữ cần những bằng cấp gì?

Căn cứ khoản 2 Điều 6 Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT quy định chi tiết điều kiện nhân sự của Trung tâm Ngoại ngữ như sau:
 • Giám đốc Trung tâm là người đáp ứng các tiêu chí sau:
 • Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học có chứng chỉ ngoại ngữ ít nhất bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (đối với giám đốc trung tâm ngoại ngữ).

4. Thành lập chi nhánh của một trung tâm ngoại ngữ như nào?

Quá trình thành lập chi nhánh của một trung tâm ngoại ngữ bao gồm các bước:
Bước 1: Doanh nhân phải thành lập trung tâm theo mô hình công ty, doanh nghiệp (doanh nghiệp cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp hợp danh)
Bước 2: Xin giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ cho chi nhánh

5. Những loại giấy phép nào phải có để xin giấy phép thành lập trung tâm?

Để thành lập một trung tâm ngoại ngữ, ngoài các chứng chỉ hành nghề cá nhân, các giấy phép cơ bản cũng được yêu cầu như:
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp
 • Giấy phép phòng cháy chữa cháy

6. Mất bao lâu để xin giấy phép?

 • Để xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, pháp luật yêu cầu trong thời hạn 10-15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, người muốn thành lập trung tâm ngoại ngữ phải đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt. 
 • Để xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ phải chi phí một số tiền từ 22.000.000 đến 30.000.000 tùy thuộc vào mức độ hồ sơ đầy đủ của Quý khách.

XI. Các bước marketing trung tâm ngoại ngữ thành công

Marketing là một phần quan trọng của hoạt động kinh doanh của trung tâm ngoại ngữ. Dưới đây là một số bước quan trọng trong quá trình marketing của trung tâm ngoại ngữ:

 • Nghiên cứu thị trường: Trước khi bắt đầu bất kỳ chiến dịch marketing nào, trung tâm ngoại ngữ cần phải nghiên cứu thị trường để hiểu về đối tượng khách hàng tiềm năng, nhu cầu của họ và cạnh tranh.
  Xác định mục tiêu: Sau khi nghiên cứu thị trường, trung tâm ngoại ngữ cần xác định mục tiêu của chiến dịch marketing, ví dụ như tăng doanh số bán hàng, tăng số lượng học viên mới, tăng khả năng trở thành thương hiệu nổi tiếng, v.v.
 • Xác định phương pháp: Trung tâm ngoại ngữ cần chọn các phương pháp marketing phù hợp để đạt được mục tiêu, ví dụ như quảng cáo trên mạng xã hội, email marketing, quảng cáo trên truyền hình, tổ chức sự kiện, v.v.
 • Tạo nội dung marketing: Trung tâm ngoại ngữ cần tạo ra nội dung marketing hấp dẫn để thu hút khách hàng tiềm năng, ví dụ như video giới thiệu, ảnh đẹp, bài viết blog, v.v.
  Thực hiện chiến dịch: Sau khi hoàn thành các bước trên, trung tâm ngoại ngữ cần thực hiện chiến dịch marketing của mình. Điều này bao gồm việc đưa nội dung marketing đến đúng đối tượng khách hàng, theo dõi hiệu quả và tinh chỉnh chiến dịch nếu cần.
 • Đánh giá và cải tiến: Cuối cùng, trung tâm ngoại ngữ cần đánh giá hiệu quả của chiến dịch marketing và cải tiến nếu cần để đạt được mục tiêu kinh doanh của mình. Việc này cũng bao gồm thu thập phản hồi từ khách hàng để cải thiện chất lượng dịch vụ.
 • Xây dựng mối quan hệ với khách hàng: Một trong những yếu tố quan trọng nhất trong marketing là xây dựng mối quan hệ với khách hàng. Trung tâm ngoại ngữ cần tạo ra một môi trường học tập thân thiện và tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời cho học viên. Điều này sẽ giúp tạo ra một cộng đồng học tập đầy đủ sự ủng hộ và hỗ trợ cho nhau.
 • Sử dụng công cụ digital marketing: Hiện nay, việc sử dụng các công cụ digital marketing như quảng cáo trên Google, Facebook, Instagram, email marketing, v.v. là một trong những phương pháp hiệu quả để tiếp cận đến khách hàng tiềm năng. Trung tâm ngoại ngữ cần tìm hiểu và áp dụng những công cụ này để tối ưu hoá chiến dịch marketing của mình.
 • Tạo ra chương trình khuyến mãi: Tạo ra các chương trình khuyến mãi và ưu đãi giúp thu hút được nhiều học viên mới. Các chương trình khuyến mãi này có thể là giảm giá học phí, tặng kèm sách bài tập, chương trình đào tạo miễn phí, v.v.
 • Xây dựng thương hiệu: Cuối cùng, trung tâm ngoại ngữ cần xây dựng thương hiệu của mình bằng cách tạo ra một môi trường thân thiện, hình ảnh logo, sogan khác biệt, cách chăm sóc học viên, cách day học hiệu quả…

XII. Điều kiện cơ sở vật chất trung tâm ngoại ngữ

Theo Nghị định số 135/2018/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung Nghị định 46/2017/NĐ-CP. Trung tâm ngoại ngữ phải có cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học, nguồn kinh phí phù hợp. Bảo đảm chất lượng giáo dục theo kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô hoạt động của trung tâm.

Số lượng giáo viên phải đảm bảo tỷ lệ bình quân không vượt quá 25 học sinh/1 giáo viên/ca.
– Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo;
– Có phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo.
– Lớp học được chiếu sáng tốt với mức độ ánh sáng lớn hơn 300 Lux, với diện tích tối thiểu 1,5 m2/học sinh/ca.
Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ dạy và học theo yêu cầu của chương trình đào tạo (Chương trình giảng dạy là chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; do Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn hoặc lựa chọn. chương trình, tài liệu của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng; cơ sở giáo dục trong nước và quốc tế phù hợp với nhu cầu của người học và khả năng đáp ứng của trung tâm)
– Có thư viện, cơ sở thực hành và các cơ sở vật chất khác đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo
Như vậy, để thành lập trung tâm ngoại ngữ, tổ chức, cá nhân phải có đủ các điều kiện về cơ sở vật chất nêu trên.

XIII. Tổng hợp những cách tuyển sinh cho trung tâm ngoại ngữ mới nhất.

Có nhiều cách tuyển sinh cho trung tâm ngoại ngữ, phụ thuộc vào từng trung tâm cụ thể và mục đích tuyển sinh của chúng. Dưới đây là một số cách tuyển sinh phổ biến hiện nay:

 • Tuyển sinh trực tiếp: Trung tâm tổ chức các buổi hội thảo, giới thiệu về khóa học để các học viên có thể đăng ký tham gia trực tiếp.
 • Tuyển sinh trên website: Trung tâm đăng tải thông tin về khóa học và yêu cầu học viên đăng ký trên website của trung tâm.
 • Tuyển sinh qua quảng cáo trực tuyến: Trung tâm đăng quảng cáo trên các mạng xã hội, trang web hoặc Google để thu hút sự chú ý của khách hàng.
 • Tuyển sinh qua đối tác: Trung tâm hợp tác với các đối tác, như trường học, công ty, tổ chức để giới thiệu và tuyển sinh cho khóa học của mình.
 • Tuyển sinh qua referral: Trung tâm khuyến khích học viên hiện tại giới thiệu bạn bè, người thân tham gia khóa học để nhận được các ưu đãi hoặc chính sách giảm giá.
 • Tuyển sinh qua khóa học thử: Trung tâm mời các học viên đến tham gia một buổi học thử miễn phí để trải nghiệm trước khi quyết định đăng ký khóa học.
 • Tuyển sinh qua kết quả thi đánh giá năng lực: Trung tâm yêu cầu học viên tham gia kiểm tra đánh giá năng lực để đánh giá trình độ tiếng Anh của học viên và tư vấn khóa học phù hợp.
 • Tuyển sinh qua các sự kiện, triển lãm: Nhiều trung tâm ngoại ngữ tham gia các sự kiện, triển lãm về giáo dục để quảng bá cho trung tâm của mình. Tại đây, các trung tâm sẽ trưng bày các sản phẩm giáo dục,  chương trình đào tạo, và thuyết trình về phương pháp dạy học. Đồng thời, các trung tâm cũng sẽ tìm kiếm các học viên tiềm năng để tuyển sinh.
 • Tuyển sinh trực tuyến: Đây là một hình thức tuyển sinh mới mà nhiều trung tâm đang áp dụng, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 khi nhiều người hạn chế di chuyển. Tuyển sinh trực tuyến cho phép các trung tâm đăng tải thông tin về các khóa học, chương trình đào tạo, và các thông tin liên quan trên trang web của mình. Học viên có thể đăng ký và thanh toán online để tham gia khóa học một cách thuận tiện.
 • Tuyển sinh qua các cộng đồng mạng: Nhiều trung tâm ngoại ngữ sử dụng mạng xã hội và các kênh truyền thông khác để quảng bá cho trung tâm của mình và tìm kiếm các học viên tiềm năng. Các trung tâm sử dụng quảng cáo trên Facebook, Instagram, Google Adwords và các kênh truyền thông khác để đưa thông tin đến đối tượng khách hàng mong muốn.

Trên đây là những cách tuyển sinh cho trung tâm ngoại ngữ mới nhất. Tùy vào mục đích và ngân sách của mỗi trung tâm, các phương pháp trên có thể được áp dụng một cách linh hoạt để đạt được hiệu quả tốt nhất trong việc tuyển sinh học viên.

XIV. Những điều lên biết trước khi thành lập trung tâm ngoại ngữ

Thành lập một trung tâm ngoại ngữ có thể là một quyết định kinh doanh tốt, nhưng trước khi bắt đầu, có một số điều cần phải biết và chuẩn bị trước.

 • Nghiên cứu thị trường: Điều đầu tiên mà bạn nên làm là nghiên cứu thị trường và tìm hiểu nhu cầu về tiếng Anh hoặc các ngoại ngữ khác của người dân trong khu vực của bạn. Bạn cần phải biết liệu có đủ khách hàng tiềm năng để đảm bảo cho việc kinh doanh của bạn hoạt động hiệu quả.
 • Điều chỉnh chương trình học: Ngoài việc tìm hiểu thị trường, bạn cũng cần xem xét các chương trình học tiếng Anh hiện có và điều chỉnh chúng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
 • Tìm địa điểm phù hợp: Vị trí của trung tâm cũng rất quan trọng. Bạn cần tìm kiếm một địa điểm thuận tiện để giáo viên và học sinh có thể đến và đi lại dễ dàng.
 • Lựa chọn đội ngũ giáo viên: Giáo viên là yếu tố quan trọng nhất đối với trung tâm ngoại ngữ. Bạn cần tìm kiếm những giáo viên có kinh nghiệm và đủ năng lực để giảng dạy các môn học.
 • Thiết lập chiến lược tiếp thị: Để thu hút học sinh, bạn cần thiết lập chiến lược tiếp thị hiệu quả. Bạn có thể sử dụng các phương tiện quảng cáo trực tuyến và truyền thống để quảng bá cho trung tâm của bạn.
 • Tìm nguồn tài chính: Thành lập một trung tâm ngoại ngữ cần đầu tư một khoản tiền không nhỏ. Bạn cần tìm kiếm nguồn tài chính để có thể bắt đầu kinh doanh.
 • Đăng ký và giấy phép: Cuối cùng, bạn cần đăng ký và nhận được giấy phép hoạt động từ các cơ quan chức năng để trung tâm ngoại ngữ của bạn hoạt động hợp pháp.
 • Nắm rõ thị trường và đối tượng học viên: Trước khi thành lập trung tâm ngoại ngữ, bạn cần nghiên cứu thị trường, tìm hiểu các đối thủ cạnh tranh và đối tượng học viên mà bạn muốn hướng đến. Điều này giúp bạn đưa ra kế hoạch kinh doanh và chiến lược phát triển phù hợp.
 • Xác định đội ngũ giảng viên chất lượng: Đội ngũ giảng viên chất lượng là yếu tố quan trọng để đảm bảo chất lượng giảng dạy và thu hút được sự quan tâm của học viên. Bạn cần tìm kiếm và thu hút được những giảng viên có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm giảng dạy và tâm huyết với nghề.
 • Đầu tư vào cơ sở vật chất và công nghệ giáo dục: Để trung tâm ngoại ngữ của bạn đạt được sự thành công, bạn cần đầu tư vào cơ sở vật chất hiện đại, phù hợp với nhu cầu của học viên và công nghệ giáo dục mới nhất. Điều này giúp giảng viên và học viên có môi trường học tập tốt nhất.
 • Xây dựng chương trình đào tạo chất lượng: Chương trình đào tạo là nền tảng quan trọng để học viên có thể học tập và tiến bộ. Bạn cần xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu của đối tượng học viên, đảm bảo đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết, cập nhật và phù hợp với thực tế.
 • Quảng bá và tiếp thị hiệu quả: Sau khi đã hoàn thành các bước trên, bạn cần quảng bá và tiếp thị trung tâm ngoại ngữ của mình đến đối tượng học viên. Có nhiều cách để quảng bá và tiếp thị hiệu quả, như quảng cáo trực tuyến, marketing trên mạng xã hội, đăng ký các sự kiện giáo dục hoặc quảng bá trực tiếp đến các trường học và cộng đồng trong khu vực.

Trên đây Luật Quốc Bảo vừa gửi đến quý khách bài viết thành lập trung tâm ngoại ngữ rất mong phần nào có thể giúp được các bạn trong quá trình “thành lập trung tâm ngoại ngữ” của mình. Nếu Quý khách có câu hỏi, những vấn đề chưa hiểu hãy liên hệ với chúng tôi theo số Hotline/zalo: 0763387788 để được hỗ trợ.

5/5 - (45 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.