Đăng Ký Thẻ Tạm Trú – Thẻ Tạm Trú Cho Người Nước Ngoài Năm 2024

Thẻ tạm trú cho người nước ngoài. Trong thời đại giao lưu kinh tế, hội nhập phát triển hiện nay, số lượng người lao động là người nước ngoài ở Việt Nam gia tăng đáng kể. Việc này vừa giúp phát triển trình độ kinh tế của nước ta, vừa thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư tại Việt Nam. Theo quy định của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, họ phải được cấp thẻ tạm trú để tiện lợi trong việc quản lý số lượng cũng như thời gian ở Việt Nam.

Luật Quốc Bảo luôn hỗ trợ khách hàng để có thể đăng ký thẻ tạm trú nhanh nhất hãy liên hệ hotline/zalo: 0763387788

the tam tru

Mục lục

Thẻ tạm trú là gì?

Thẻ tạm trú là một loại giấy tờ sử dụng để cư trú và xuất nhập cảnh do Việt Nam cấp cho người nước ngoài có thời hạn từ 1 năm đến 10 năm tuỳ vào đối tượng được cấp thẻ tạm trú là người lao động, nhà đầu tư hay thăm thân cho chồng, cho vợ, con ……

 Visa là gì?

Visa hay còn gọi là thị thực là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, cho phép người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.
Do đó, để người nước ngoài khi muốn nhập cảnh vào Việt Nam phải có visa và các giấy tờ khác theo quy định, trừ trường hợp được miễn visa theo quy định.
(Khoản 11 Điều 3 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014 sửa đổi 2019)

Phân biệt thẻ tạm trú và Visa

 • Visa (hay thị thực nhập cảnh) là một giấy chứng nhận hợp pháp rằng một người được phép xuất cảnh hoặc nhập cảnh ở quốc gia cấp visa.
 • Thẻ tạm trú thực chất là visa dài hạn, là bằng chứng quan trọng xác nhận công dân nước ngoài được phép ở lại Việt Nam dài hạn hợp pháp.

Cơ sở pháp lý 

 • Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 47/2014/QH13, ngày 16/6/2014).
 • Thông tư số 04/2015/TT-BCA, ngày 05/01/2015 của Bộ Công an quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
 • Thông tư số 219/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam.

Các trường hợp được cấp thẻ tạm trú, ký hiệu thẻ tạm trú theo pháp luật Việt Nam

 • Người nước ngoài là thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, tổ chức liên chính phủ tại Việt Nam và vợ, chồng, con dưới 18 tuổi, người giúp việc cùng đi theo nhiệm kỳ;
 • Người nước ngoài nhập cảnh bằng thị thực có ký hiệu LV1, LV2, LS, ĐT1, ĐT2, ĐT3, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ1, LĐ2, TT.

Giải thích ý nghĩa của các ký hiệu thị thực được hiểu như sau:

 • LV1 – Ban hành cho người vào làm việc với các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Tỉnh ủy, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 • LV2 – Cấp cho người nhập cảnh làm việc với các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
 • LS – Cấp cho luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam;
 • DT1 – Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và đại diện tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp từ 100 tỷ đồng trở lên hoặc đầu tư vào các ngành, nghề ưu đãi đầu tư, vị trí địa lý bảng ưu đãi đầu tư do Chính phủ quyết định;
 • DT2 – Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và đại diện tổ chức nước ngoài đầu tư vào Việt Nam có vốn góp từ 50 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng hoặc đầu tư vào các ngành, nghề khuyến khích đầu tư. đầu tư phát triển do Chính phủ quyết định;
 • DT3 – Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và đại diện tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp từ 03 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng;
 • NN1 – Cấp cho người là trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam;
 • NN2 – Cấp cho trưởng văn phòng đại diện, chi nhánh thương nhân nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức kinh tế, văn hóa, nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam;
 • DH – Cấp cho người vào thực hành và học tập;
 • PV1 – Phát hành cho phóng viên, báo chí thường trú tại Việt Nam;
 • LD1 – Cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có xác nhận rằng họ không đủ điều kiện xin giấy phép lao động, trừ trường hợp có quy định khác trong điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
 • LD2 – Cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam bắt buộc phải có giấy phép lao động;
 • NG3 – Cấp cho thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, văn phòng đại diện của các tổ chức quốc tế của Liên hợp quốc, văn phòng đại diện của các tổ chức liên chính phủ và vợ hoặc chồng, con dưới 18 tuổi, người giúp việc đi cùng nhiệm kỳ;
 • TT – Cấp cho người nước ngoài là vợ hoặc chồng, con dưới 18 tuổi của người nước ngoài được cấp thị thực có ký hiệu LV1, LV2, LS, DT1, DT2, DT3, NN1, NN2, DH, PV1, LD1, LD2 hoặc người nước ngoài là cha, mẹ, vợ, chồng hoặc con của công dân Việt Nam.

Trong thời đại giao lưu kinh tế, hội nhập phát triển hiện nay, số lượng người lao động là người nước ngoài ở Việt Nam gia tăng đáng kể. Việc này vừa giúp phát triển trình độ kinh tế của nước ta, vừa thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư tại Việt Nam. Theo quy định của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, họ phải được cấp thẻ tạm trú để tiện lợi trong việc quản lý số lượng cũng như thời gian ở Việt Nam.

Cơ sở pháp lý thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

 • Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 47/2014/QH13, ngày 16/6/2014).
 • Thông tư số 04/2015/TT-BCA, ngày 05/01/2015 của Bộ Công an quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
 • Thông tư số 219/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam.

Các trường hợp được cấp thẻ tạm trú, ký hiệu thẻ tạm trú theo pháp luật Việt Nam

 • Người nước ngoài là thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, tổ chức liên chính phủ tại Việt Nam và vợ, chồng, con dưới 18 tuổi, người giúp việc cùng đi theo nhiệm kỳ;
 • Người nước ngoài nhập cảnh bằng thị thực có ký hiệu LV1, LV2, LS, ĐT1, ĐT2, ĐT3, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ1, LĐ2, TT.

Trong đó ý nghĩa của các ký hiệu thị thực được hiểu như sau:

 • LV1 – Cấp cho người vào làm việc với các ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tỉnh ủy, thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
 • LV2 – Cấp cho người vào làm việc với các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
 • LS – Cấp cho luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam;
 • ĐT1 – Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 100 tỷ đồng trở lên hoặc đầu tư vào ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư do Chính phủ quyết định;
 • ĐT2 – Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 50 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng hoặc đầu tư vào ngành, nghề khuyến khích đầu tư phát triển do Chính phủ quyết định;
 • ĐT3 – Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 03 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng;
 • NN1 – Cấp cho người là Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam;
 • NN2 – Cấp cho người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức kinh tế, văn hóa, tổ chức chuyên môn khác của nước ngoài tại Việt Nam;
 • DH – Cấp cho người vào thực tập, học tập;
 • PV1 – Cấp cho phóng viên, báo chí thường trú tại Việt Nam;
 • LĐ1 – Cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác;
 • LĐ2 – Cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc diện phải có giấy phép lao động;
 • NG3 – Cấp cho thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, cơ quan đại diện tổ chức liên chính phủ và vợ, chồng, con dưới 18 tuổi, người giúp việc cùng đi theo nhiệm kỳ;
 • TT – Cấp cho người nước ngoài là vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của người nước ngoài được cấp thị thực ký hiệu LV1, LV2, LS, ĐT1, ĐT2, ĐT3, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ1, LĐ2 hoặc người nước ngoài là cha, mẹ, vợ, chồng, con của công dân Việt Nam.

the tam tru 1

Các bước thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ

Nơi nộp hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Người đề nghị cấp thẻ tạm trú hoặc đơn vị được ủy quyền nộp hồ sơ tại một trong ba trụ sở làm việc của Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an:
 • 44-46 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.
 • 254 Nguyễn Trãi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 7 Trần Quý Cáp, Thành phố Đà Nẵng
 • Hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh của sở cảnh sát tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Cơ quan Xuất nhập cảnh nêu trên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

 • Nếu đầy đủ và hợp lệ, sau đó nhận đơn, in và đưa ra biên nhận, và lên lịch một ngày để trả về kết quả.
 • Nếu hồ sơ không hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn người nộp đơn hoàn thành đơn đăng ký.

Thời gian nộp hồ sơ

 • Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần (trừ ngày tết, ngày lễ và chủ nhật).

Bước 3: Nhận kết quả

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, người nhận kết quả sẽ đưa biên lai, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu cho cán bộ trả kết quả kiểm tra, đối chiếu. lệ phí, sau đó ký nhận và cấp thẻ tạm trú cho người đến nhận kết quả (ngay cả khi không được giải quyết).

Thời gian trả kết quả

Từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ ngày tết, ngày lễ và thứ bảy, chủ nhật)

Yêu cầu, điều kiện được cấp thẻ tạm trú

Hộ chiếu có giá trị từ 1 năm trở lên.
Giấy chứng nhận được cấp thẻ tạm trú của người nước ngoài có thời hạn ít nhất 01 năm trở lên (Ví dụ: Giấy phép lao động,…)

Hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú cần cung cấp

Hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài có giấy phép lao động tại Việt Nam

 • Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục mời, bảo lãnh;
 • Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú có dán ảnh;
 • Hộ chiếu của người nước ngoài xin cấp thẻ tạm trú;
 • Giấy chứng nhận hoạt động của doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Giấy phép đăng ký kinh doanh, Giấy phép đầu tư, Giấy phép hoạt động của VPĐD, chi nhánh… Tùy thuộc vào doanh nghiệp và loại hình kinh doanh, sẽ có các loại giấy tờ khác nhau);
 • Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu hoặc thông báo bằng văn bản về việc công bố thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;
 • Bản sao có chứng thực giấy phép lao động hoặc giấy miễn phép lao động của người lao động nước ngoài;
 • Đăng ký mẫu con dấu và chữ ký đầu tiên tại văn phòng xuất nhập cảnh (Mẫu NA16);
 • Công văn và đơn xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài (Mẫu NA6);
 • Mẫu đơn xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài (Mẫu NA8)
 • Thư giới thiệu cho người lao động Việt Nam làm thủ tục cấp thẻ tạm trú tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh;
 • Hộ chiếu gốc (Lưu ý hộ chiếu có thị thực đúng mục đích công việc, trường hợp người lao động nước ngoài đã được cấp thẻ tạm trú trước đó thì phải bao gồm thẻ tạm trú đang sử dụng);
 • Giấy chứng nhận đăng ký tạm trú hoặc sổ đăng ký tạm trú của người nước ngoài có xác nhận của Công an phường, xã nơi người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam (nếu có). Trong một số trường hợp, cơ quan xuất nhập cảnh sẽ yêu cầu người lao động cung cấp tài liệu này;
 • 02 Ảnh cá nhân với kích thước 2cm x 3cm.

Hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam

 • Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục mời, bảo lãnh;
 • Tờ khai đăng ký cấp thẻ tạm trú có ảnh;
 • Hộ chiếu của người nước ngoài xin cấp thẻ tạm trú;
 • Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn tại Việt Nam hoặc bản sao hợp pháp hóa lãnh sự giấy báo kết hôn tại Việt Nam đối với trường hợp đăng ký kết hôn ở nước ngoài;
 • Đơn đề nghị bảo lãnh và cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài (Mẫu NA7);
 • Tờ khai đăng ký cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài (Mẫu NA8);
 • Hộ chiếu gốc và thị thực (hộ chiếu có giá trị ít nhất 13 tháng và thị thực nhập cảnh vào Việt Nam đúng mục đích);
 • 02 ảnh cá nhân có kích thước 2cm x 3cm;
 • Bản sao công chứng sổ hộ khẩu Việt Nam của vợ hoặc chồng là người Việt Nam;
 • Bản sao công chứng CHỨNG MINH NHÂN DÂN của vợ hoặc chồng là người Việt Nam;

Hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài là nhà đầu tư tại Việt Nam

 • Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân làm thủ tục mời, bảo lãnh;
 • Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú có ảnh;
 • Hộ chiếu của người nước ngoài xin cấp thẻ tạm trú;
 • Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy phép đầu tư thể hiện rõ, rõ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài;
 • Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu hoặc thông báo bằng văn bản về việc công bố thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;
 • Đăng ký mẫu con dấu và chữ ký lần đầu tiên tại Cơ quan Xuất nhập cảnh (Mẫu NA16);
 • Công văn và đơn xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài (Mẫu NA6);
 • Tờ khai đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài (Mẫu NA8);
 • Thư giới thiệu cho người lao động Việt Nam làm thủ tục cấp thẻ tạm trú tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh;
  Hộ chiếu gốc và thị thực (hộ chiếu có giá trị ít nhất 13 tháng và thị thực nhập cảnh vào Việt Nam đúng mục đích);
 • Giấy chứng nhận đăng ký tạm trú hoặc sổ đăng ký tạm trú của người nước ngoài có xác nhận của Công an phường, xã nơi người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam;
 • 02 ảnh cá nhân với kích thước 2cm x 3cm.

Thẩm quyền cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

 • Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền của nước ngoài tại Việt Nam gửi hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú ký hiệu NG3 tại cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao;
 • Cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh trực tiếp nộp hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài thuộc trường hợp nhập cảnh bằng thị thực có ký hiệu LV1, LV2, LS, ĐT1, ĐT2, ĐT3, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ1, LĐ2, TT tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh nơi cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh đặt trụ sở hoặc nơi cá nhân mời, bảo lãnh cư trú;
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao xem xét cấp thẻ tạm trú.

Thời hạn thẻ tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam

 • Thời hạn thẻ tạm trú được cấp ngắn hơn thời hạn còn lại của hộ chiếu ít nhất 30 ngày;
 • Thẻ tạm trú có ký hiệu ĐT1 có thời hạn không quá 10 năm;
 • Thẻ tạm trú có ký hiệu NG3, LV1, LV2, LS, ĐT2 và DH có thời hạn không quá 05 năm;
 • Thẻ tạm trú có ký hiệu NN1, NN2, ĐT3, TT có thời hạn không quá 03 năm;
 • Thẻ tạm trú có ký hiệu LĐ1, LĐ2 và PV1 có thời hạn không quá 02 năm;
 • Thẻ tạm trú hết hạn được xem xét cấp thẻ mới.

Đăng ký tạm trú cho người nước ngoài

Đăng ký tạm trú cho người nước ngoài. Đăng ký tạm trú cho người nước ngoài thuê nhà tại Việt Nam là thủ tục bắt buộc mà bất kỳ chủ nhà nào cũng phải thực hiện. Do đó, các cá nhân, tổ chức thuê nhà ở cần nắm chắc thủ tục đăng ký tạm trú cho người nước ngoài để giúp họ thực hiện nhanh chóng, chính xác.

1. Bắt buộc khai báo tạm trú cho người nước ngoài

Theo quy định tại Điều 33 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam:

 • Người nước ngoài tạm trú tại Việt Nam phải thông qua người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của cơ sở lưu trú phải khai báo tạm trú với Công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn công an, đồn nơi đặt trụ sở.
 • Theo đó, các cơ sở lưu trú là tạm trú của người nước ngoài bao gồm: Khách sạn; nhà khách; khu nhà ở cho người nước ngoài làm việc, làm việc, học tập và thực hành; cơ sở y tế; nhà.
 • Trong thời hạn 12 giờ kể từ khi người nước ngoài đến tạm trú, chủ cơ sở lưu trú phải hoàn thành tờ khai tạm trú (đối với vùng sâu, vùng xa, thời hạn là 24 giờ).

Hiện nay, có 2 hình thức khai báo tạm trú cho người nước ngoài:

1. Khai báo trực tuyến tại Trang thông tin điện tử
Các khách sạn thực hiện khai báo tạm trú cho người nước ngoài thông qua trang web của họ.
2. Khai báo bằng phiếu khai báo tạm trú
Các cơ sở lưu trú khác có thể lựa chọn một trong hai phương thức khai báo tạm trú cho người nước ngoài nêu trên và nên thực hiện thông qua trang web.

2. Hướng dẫn khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua mạng

Bước 1: Truy cập vào website của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh nơi đặt cơ sở lưu trú

Ví dụ: Trang website xuất nhập cảnh của Tp Hồ Chí Minh: https://hochiminh.xuatnhapcanh.gov.vn/
Các bạn truy cập sau đó làm theo hướng dẫn là được.

Bước 2: Chọn Tải xuống để xem hướng dẫn cụ thể hoặc bấm vào đăng ký để tiến hành tạo tài khoản khai báo tạm trú cho người nước ngoài.

dang ky tam tru
Trang khai báo tạm trú cho người nước ngoài

Bước 3: Đăng ký tài khoản

Phần Thông tin cơ sở lưu trú (Nơi có người nước ngoài lưu trú)
Tại mục Loại sơ sở lưu trú, chọn một trong năm loại:
– Chung cư, cơ sở y tế, ký túc xá;
– Khu công nghiệp, chế xuất;
– Khách sạn, nhà trọ;
– Nhà dân kinh doanh (Hộ kinh doanh);
– Nhà dân không kinh doanh.
Tùy thuộc vào loại hình của cơ sở lưu trú để chọn chính xác.

dang ky tam tru 1
Đăng ký tài khoản khai báo tạm trú
Phần Thông tin người đăng ký tài khoản sẽ sử dụng tài khoản này để quản lý và khai báo tạm trú cho người nước ngoài đến Việt Nam. Sau đó chọn Hoàn tất đăng ký.
dang ky tam tru 2
Dấu* là phần bắt buộc khai báo
Lưu ý: Dấu * là phần thông tin bắt buộc điền. Việc đăng ký tài khoản chỉ cần thực hiện duy nhất lần đầu.

Bước 4: Đăng nhập tài khoản

Bạn cần điền tài khoản vừa đăng ký vào để vào đăng nhập. Lưu ý bạn phải điền chính xác Tên và Pass;

Bước 5: Khai báo lưu trú cho người nước ngoài

Sau khi đăng nhập thành công, trong phần Quản lý khách, bạn nhập và kiểm tra thông tin khai báo về người nước ngoài.
Có 2 cách để thêm dữ liệu và Import dữ liệu. Chọn mới để làm cho việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài đơn giản hơn so với tải lên các tệp từ máy tính.
Điền tất cả thông tin vào biểu mẫu. Để kiểm tra xem thông tin về khách có chính xác hay không, hãy chắc chắn bấm Tìm kiếm theo số hộ chiếu và quốc tịch.
dang ky tam tru 3
Khai Báo đăng ký cho người nước ngoài

Ấn nút “Lưu thông tin” và kiểm tra thông tin hệ thống.

dang ky tam tru 4

 • Nếu hệ thống xác nhận nhận, hoàn thành; Nếu hệ thống chưa nhận được nó, tuyên bố sẽ được thực hiện lại.
 • Sau khi khai báo thành công, nếu bạn chọn Quản lý khách, bạn sẽ thấy danh sách khách đã khai báo tạm trú trong danh sách.

Lưu ý: Chủ cơ sở lưu trú có thể xóa, chỉnh sửa hoặc gia hạn hoặc kiểm tra tùy thuộc vào tình trạng hiện tại của khách.

3. Khai báo tạm trú cho người nước ngoài trực tiếp

Khai báo tạm trú cho người nước ngoài trực tuyến rất đơn giản, vì vậy hầu hết các cơ sở có người nước ngoài lưu trú đều thực hiện trực tuyến để tiết kiệm thời gian.
Tuy nhiên, luật yêu cầu các cơ sở lưu trú du lịch là khách sạn phải kết nối Internet hoặc mạng máy tính với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để truyền thông tin về khai báo tạm trú của người nước ngoài.
Đối với các cơ sở lưu trú khác có Internet có thể trực tiếp gửi thông tin khai báo tạm trú của người nước ngoài theo hộp thư điện tử công khai của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. hoặc có thể gửi trực tiếp theo quy trình dưới đây:

Bước 1: Người trực tiếp quản lý, điều hành cơ sở lưu trú tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài.

Bước 2: Khai, nộp Phiếu khai báo tạm trú cho trực ban Công an xã, phường, thị trấn nơi có cơ sở lưu trú. Tải về Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài mẫu NA17 Thông tư 04/2015/TT-BCA.

Bước 3: Người khai báo tạm trú nhận lại ngay Phiếu khai báo tạm trú đã có xác nhận của trực ban Công an cấp xã.

Luật Quốc Bảo vừa gửi đến quý khách bài viết hướng dẫn “Đăng ký tạm trú cho người nước ngoài” Quý khách có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến “Đăng ký tạm trú cho người nước ngoài” hãy liên hệ với Luật Quốc Bảo hotline/zalo: 0763387788.

Các câu hỏi thường gặp 

Theo: https://xuatnhapcanh.gov.vn/

dang ky tam tru 6

1. Tôi cần phải làm gì khi chồng tôi nhập cảnh bằng giấy miễn thị thực nhưng thời hạn tạm trú sắp hết, hiện tại Phòng xuất nhập cảnh địa phương nơi tôi sinh sống đang đóng cửa do tình hình Covid-19 (câu hỏi của chị Lê Ngọc Trân Trâu ngày 28/8/2020)?

Bạn nên chuẩn bị hồ sơ đề nghị gia hạn tạm trú cho chồng, bao gồm: 01 tờ khai NA5 (ban hành kèm theo Thông tư 04/2015/TT-BCA), hộ chiếu hoặc giấy tờ đi lại quốc tế. của Nhà nước; giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người bảo lãnh và nộp hồ sơ theo quy định tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an địa phương sau khi bộ phận tiếp nhận hồ sơ của công dân mở cửa trở lại. Trong trường hợp ngày mở cửa nhận hồ sơ sau ngày hết hạn tạm trú dẫn đến chồng tạm trú quá hạn, vui lòng liên hệ số điện thoại của Cục Quản lý xuất nhập cảnh (0243.938.7320) để được hỗ trợ.

2. Chủ trương tự động gia hạn tạm trú đối với NNN nhập cảnh bằng thị thực du lịch có được kéo dài sau tháng 8 hay không (gửi từ địa chỉ email kellyye1221@gmail.com)?

Người nước ngoài vào Việt Nam bằng visa du lịch, thị thực điện tử hoặc được miễn thị thực sau ngày 1 tháng 3 năm 2020 sẽ tự động gia hạn thời gian tạm trú đến ngày 30 tháng 9 năm 2020 và có thể xuất cảnh. trong thời gian trên mà không phải làm thủ tục gia hạn tạm trú.
Trường hợp người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam trước ngày 1/3/2020, nếu chứng minh được mình bị mắc kẹt trong dịch Covid-19 thì được cơ quan đại diện ngoại giao xác nhận bằng công hàm ngoại giao (có bản dịch tiếng Việt) có xác nhận bằng văn bản. của các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam về việc bị cách ly, điều trị Covid-19 hoặc do bất khả kháng, v.v. cũng sẽ được xem xét gia hạn tạm trú tự động đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2020 và phải được xuất trình. Ghi chú hoặc tài liệu được đề cập ở trên khi xuất cảnh.
Trong thời gian tự động gia hạn tạm trú, Nhà nước phải khai báo tạm trú và khai báo y tế theo quy định. Đối với các vấn đề phát sinh khác, vui lòng liên hệ với cơ quan đại diện ngoại giao của nước bạn hoặc số điện thoại của Cục Xuất nhập cảnh để được hỗ trợ.

3. Khi nào thì Việt Nam cho phép Việt kiều nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam trong thời gian tới (gửi từ địa chỉ email brandonle405@outlook.com)?

Việc Mở lại đường bay đến các nước của Việt Nam trong đại dịch Covid-19 do Chính phủ Việt Nam quyết định và đầu mối liên hệ cho việc này là Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam.
Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 của Việt Nam sẽ quyết định thời gian mở cửa trở lại để đón khách vào Việt Nam, mục đích giải quyết các vấn đề tư nhân, du lịch và đến nay vẫn chưa có hướng xử lý. nhập cảnh đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, mục đích giải quyết công việc cá nhân, du lịch để phòng chống dịch Covid-19.

4. Chồng em là NNN có GMTT. Nếu hiện tại chồng em muốn về Việt Nam thì có được nhập cảnh không? (gửi từ địa chỉ email thiet_le_kathy@yahoo.com)

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, Việt Nam tạm dừng nhập cảnh do dịch Covid-19 đối với tất cả các trường hợp mang GMTT.

5. Trường hợp người thân định cư ở nước ngoài vẫn còn quốc tích Việt Nam hiện nay không được phép cư trú tại nước ngoài nữa thì cần làm gì để được về nước? (gửi từ địa chỉ yen.hong8518@gmail.com)

Bởi vì người thân của cô là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, và quốc tịch Việt Nam. Do đó, người thân của chị cần đến các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài (Đại sứ quán Việt Nam tại nơi người thân của chị đang cư trú) để xin cấp hộ chiếu Việt Nam. Sau đó, người thân của bà có thể sử dụng lòng hiếu thảo để vào Việt Nam. Sau khi về nước, người thân của chị sẽ đến Công an huyện làm thủ tục đăng ký thường trú để được xử lý theo quy định.

6. Hiện nay tôi đang bị kẹt ở nước ngoài và mong muốn được trở về nước, chúng tôi cần làm những thủ tục gì ?(gửi từ địa chỉthuy.truong@platinumvietnam.com.au; ha.van.anhvu@skretting.com, cherreen.nttn@gmail.com)

 • Theo quy định tại Điều 33 và Điều 34 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, công dân Việt Nam được xuất cảnh, nhập cảnh khi còn nguyên giấy tờ xuất cảnh, nhập cảnh, còn hiệu lực và có thị thực. nhập cảnh vào nước ngoài và không thuộc diện bị cấm xuất cảnh, không được phép xuất cảnh hoặc bị đình chỉ xuất cảnh.
 • Hiện nay, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên thế giới, các nước đã hạn chế các chuyến bay thương mại. Do đó, công dân Việt Nam muốn về nước được đề nghị liên hệ với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và Cục Lãnh sự – Bộ Ngoại giao để đăng ký về nước trên các chuyến bay cứu hộ.

7. Sắp tới miễn thị thực của chồng tôi hết hạn (khoảng 05/01/2021). Giờ tôi muốn xin thẻ tạm trú thì làm như thế nào? Và nếu xin làm lại miễn thị thực trước mấy tháng có được không?

 • Theo quy định tại Quyết định số 5551/QĐ-BCA-V19 về việc ban hành bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an, hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú bao gồm: Văn bản đề nghị cấp thẻ tạm trú. nơi cư trú (mẫu NA7 đối với cá nhân); phiếu đăng ký cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài (NA8); giấy tờ chứng minh mối quan hệ với bên bảo lãnh; hộ chiếu hoặc giấy tờ du lịch quốc tế còn hiệu lực của người nước ngoài; 02 ảnh 2×3 (01 ảnh dán vào tờ khai, 01 ảnh riêng) và nộp hồ sơ theo quy định tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh.
 • Về việc cấp giấy miễn thị thực mới, nếu người nước ngoài được chấp thuận cấp thẻ tạm trú thì được phép cư trú tại Việt Nam trong thời hạn của thẻ tạm trú, do đó không cần thiết phải cấp giấy chứng nhận miễn thị thực mới.

8. Nhân viên bên em có hai quốc tịch Việt Nam và Úc. Vào đầu tháng 8 anh nhân viên này nhập cảnh Việt Nam bằng hộ chiếu Ucs. Nếu anh này dự kiến ở lại Việt Nam làm việc đến hết năm, anh ấy có mặc nhiên được lưu trú Việt Nam như một công dân Việt Nam không (anh có đem CMND và hộ chiếu Việt Nam về) hay phải gia hạn lưu trú cho hộ chiếu Úc?

Theo quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (khoản 4 Điều 4): “Người nước ngoài có nhiều hộ chiếu chỉ được sử dụng một hộ chiếu để nhập cảnh. xuất cảnh, quá cảnh hoặc cư trú tại Việt Nam”. Do đó, người nước ngoài làm việc tại các công ty đã sử dụng hộ chiếu Úc để nhập cảnh phải gia hạn tạm trú, xin thị thực theo quy định, không sử dụng hộ chiếu Việt Nam để cư trú như công dân Việt Nam.

Dịch vụ tư vấn cấp thẻ tạm trú – Đăng ký tam trú cho người nước ngoài của Luật Quốc Bảo

 • Tư vấn cho khách hàng về các quy định pháp luật về thẻ tạm trú cho người nước ngoài;
 • Tư vấn điều kiện cho người lao động nước ngoài được cấp thẻ tạm trú;
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các giấy tờ, giấy tờ cần thiết để xin cấp thẻ tạm trú cho người lao động nước ngoài;
 • Dịch thuật, công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự các giấy tờ sử dụng để xin cấp thẻ tạm trú;
 • Hoàn thiện hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú tại Việt Nam cho khách hàng;
 • Thay mặt khách hàng, thực hiện dịch vụ trọn gói về thủ tục cấp thẻ tạm trú tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Ngoài các nội dung trên, Luật Quốc Bảo còn hỗ trợ khách hàng tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài: tư vấn thủ tục cấp giấy phép lao động; thủ tục xác nhận người lao động không phải có giấy phép lao động, thủ tục xin thị thực tại Việt Nam…

Quý khách hãy liên hệ với Luật Quốc Bảo holine/zalo: 0763387788 để được tư vấn và hỗ trợ.

5/5 - (5 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.