Thủ tục chuyển trụ sở công ty khác quận

Thủ tục chuyển trụ sở công ty khác quận. Đối với công ty vốn Việt Nam muốn thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh từ quận này sang quận khác, công ty cần làm thủ tục tại cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh, ngoài ra phải làm thủ tục chốt chuyển bảo hiểm…

Căn cứ pháp lý

 • Luật doanh nghiệp 2020;
 • Nghị định số 01/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật doanh nghiệp;
 • Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế;
 • Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế gửi cho người nộp thuế;
 • Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC Hướng dẫn việc trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và hệ thống thông tin thuế.
dia diem kinh doanh 3
Thủ tục chuyển địa điểm công ty khác quận

Thực hiện thủ tục chốt thuế chuyển quận tại cơ quan thuế

Theo Nghị định số 01/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp 2020: “Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp: Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các bước sau: thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc di dời theo quy định của pháp luật về thuế” (Điều 47).
Theo đó, doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau:

Các bước thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ chốt thuế tại cơ quan quản lý thuế hiện tại;

Bước 2: Nhận kết quả Thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm.

Hồ sơ chốt thuế chuyển trụ sở khác quận

Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC.

Công ty nộp kèm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tới cơ quan quản lý thuế thông qua chữ ký số.

Trường hợp công ty không có nhu cầu sử dụng hóa đơn cũ, công ty nộp hồ sơ hủy hóa đơn đang sử dụng tới cơ quan quản lý thuế thông qua chữ ký số.

Trường hợp công ty có sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phải làm báo cáo hoặc hủy chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

Thời gian thực hiện thủ tục:

Trong thời hạn chậm nhất không quá 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của người nộp thuế (đối với hồ sơ thuộc diện không phải kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế), cơ quan thuế ban hành Thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm mẫu số 09-MST ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC.

Thủ tục chốt sổ bảo hiểm quận cũ chuyển qua quận mới

Báo giảm BHXH tại nơi chuyển đi

Để thực hiện báo giảm BHXH cho cơ quan BHXH nơi chuyển đi, doanh nghiệp phải chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm các giấy tờ liên quan như sau: 

 • Bản sao giấy phép kinh doanh mới hoặc quyết định/văn bản của cơ quan nhà nước liên quan đến việc chuyển quận của đơn vị (01 bản);
 • Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS, 01 bản);
 • Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng (01 thẻ/người);
 • Chứng từ nộp tiền (bản sao nếu có);
 • Phiếu giao nhận hồ sơ ngưng tham gia BHXH (mẫu 106, 02 bản);

Hoặc in và gửi hồ sơ điện tử mẫu 600a báo giảm tất cả lao động đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (có ký xác nhận và đóng dấu) lên cơ quan BHXH nơi chuyển đi.

Tại cơ quan BHXH nơi chuyển đến

Tại cơ quan BHXH nơi chuyển đến, doanh nghiệp tiến hành lập 01 bộ hồ sơ báo tăng BHXH, BHYT, BHTN để hoàn tất thủ tục chuyển quận BHXH.

Thành phần hồ sơ:

 • Thông báo chuyển địa điểm;
 • Biên bản chuyển địa bàn quản lý BHXH;
 • Tổng hợp danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT;
 • Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN tại cơ quan BHXH trước đó (mẫu C12-TS, 01 bản);
  • Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT (mẫu số TK3-TS, 01 bản);
  • Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu số TK1-TS, 01 bản/người);
  • Quyết định thành lập hoặc giấy phép kinh doanh/hoạt động (bản sao có chứng thực);
  • Danh sách người lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (mẫu D02-TS, 01 bản);
  • Phiếu giao nhận hồ sơ đăng ký BHXH, BHYT bắt buộc (mẫu 101, 02 bản);

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ trên, công ty tiến hành nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan BHXH nơi chuyển đến.

Thủ tục chuyển trụ sở công ty khác quận

Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh khác quận tại Phòng đăng ký kinh doanh

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệpchuyển trụ sở công ty (mẫu Thông báo Theo Phụ lục II.1 Thông tư số 01/2021/TT-BKHDT;

Biên bản về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp chuyển trụ sở công ty (đối với công ty TNHH và Công ty cổ phần);

Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc chuyển trụ sở công ty;

Giấy ủy quyền cho Công ty Luật Trần và Liên Danh thực hiện thủ tục bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanhhoặc giấy giới thiệu;

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũ

Thời gian hoàn thành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp hợp lệ Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và gửi Thông báo về cơ quan thuế quản lý đến doanh nghiệp.

Thực hiện thủ tục sau khi thay đổi công ty sang quận mới

Thay đổi con dấu công ty

Trường hợp con dấu pháp nhân của công ty còn thông tin địa chỉ quận cũ thì cần thực hiện thủ tục khắc lại con dấu.

Thời hạn 01 – 03 ngày làm việc

Lưu ý: Đối với con dấu khắc mới theo quy định pháp luật doanh nghiệp 2020 thì doanh nghiệp không nên khắc quận của trụ sở công ty lên con dấu để tránh sau này có sự thay đổi lại phải thực hiện thủ tục thay đổi con dấu pháp nhân công ty.

Thủ tục treo biển tại trụ sở mới

Công ty cần làm lại biển công ty với địa chỉ mới và treo biển tại trụ sở mới.

Thủ tục thông báo với cơ quan thuế về các vấn đề liên quan đến sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng

Trường hợp công ty sử dụng hóa đơn giấy và tiếp tục sử dụng, Công ty khắc địa chỉ, đóng dấu vào địa chỉ trên hóa đơn và Thông báo thay đổi thông tin hóa đơn đã phát hành cho cơ quan quản lý thuế mới. đến.
Trường hợp công ty sử dụng hóa đơn điện tử, công ty lập Thông báo thay đổi thông tin hóa đơn đã phát hành cho cơ quan thuế mới chuyển nhượng.
Trường hợp công ty đã hủy hóa đơn tại cơ quan thuế cũ (nơi chuyển đến) thì công ty sẽ ban hành thông báo xuất hóa đơn mới để sử dụng.

Thay đổi thông tin chứng từ thuế TNCN

Công ty phát hành chứng từ thuế TNCN tại cơ quan quản lý thuế mới nơi công ty chuyển sang bên phải với số biên lai trong Bảng biên lai chưa sử dụng (trường hợp báo cáo tình hình sử dụng biên lai thuế TNCN) hoặc phát hành mới (trường hợp biên lai thuế TNCN). trường hợp chứng từ thuế TNCN đã bị hủy).
Thay đổi Giấy phép kinh doanh (nếu có)
Đối với các doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh như Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, Giấy phép đào tạo, Giấy phép lưu trú, Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm…, cần thực hiện thủ tục thay đổi. Giấy phép kinh doanh để cấp mới thông tin quận theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý đặc biệt khi thay đổi trụ sở công ty khác quận

Kể từ ngày doanh nghiệp có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới không được tiếp tục xuất hóa đơn tại địa chỉ cũ, sau khi hoàn tất thủ tục thông báo với cơ quan thuế sẽ xuất hóa đơn tại địa chỉ trụ sở mới.
Trong khi nộp hồ sơ chốt thuế, cơ quan thuế cũ chuyển đi sẽ kiểm tra tình hình nộp thuế, tình trạng nộp báo cáo của công ty. rộng lượng.

Đối với các doanh nghiệp đã sử dụng hóa đơn điện tử, khi thay đổi đăng ký kinh doanh sang quận khác, khu kinh doanh thông báo cho cơ quan thuế về việc thay đổi thông tin địa chỉ và đồng thời trao đổi với tổ chức cung cấp tiền điện. Tôi có thể sửa đổi hoặc cập nhật nó trên hệ thống không? Trường hợp cả cơ quan thuế và tổ chức cung cấp hóa đơn điện tử đều có thể cập nhật thông tin mới trên hệ thống, doanh nghiệp chỉ cần lập biểu mẫu thay đổi thông tin hóa đơn đã nộp trực tuyến và phía phần mềm chỉnh sửa hóa đơn. Mẫu đơn tại địa chỉ mới là tốt. Tuy nhiên, hiện nay nhiều nhà cung cấp hóa đơn điện tử không thể khắc phục hệ thống, trong trường hợp này doanh nghiệp buộc phải hủy toàn bộ hóa đơn cũ có thông tin địa chỉ cũ và làm thủ tục phát hành hóa đơn mới theo thông báo. Thông tin địa chỉ quận mới.

Quý khách cần tư vấn hỗ trợ hãy liên hệ với Luật Quốc Bảo hotline/zalo: 0763387788 

dia diem kinh doanh 2
Quy định đặt trụ sở công ty

Quy định và đặc điểm trụ sở chính công ty 

Pháp luật quy định địa chỉ trụ sở chính của công ty phải chính xác, rõ ràng và thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp. Trụ sở chính được coi là tài sản pháp lý của doanh nghiệp. Khi thay đổi trụ sở chính sẽ không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với quan hệ hợp đồng, dân sự, pháp luật của doanh nghiệp.

Quyền sử dụng hợp pháp địa chỉ công ty 

 • Nhà, quyền sử dụng đất, nhà xưởng do công ty mua, xây dựng phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hoặc hợp đồng thuê đất của công ty kết cấu hạ tầng và quyết định giao đất cho thuê. đất của cơ quan nhà nước hoặc một trong các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu theo quy định của pháp luật về đất đai.
 • Nhà, quyền sử dụng đất, nhà xưởng do công ty thuê phải có hợp đồng thuê và giấy tờ chứng minh quyền thuê hợp pháp của bên cho thuê: Đất ở phải thuộc sở hữu hợp pháp của bên cho thuê. Đất dự án, nhà xưởng phải thuộc sở hữu hợp pháp của bên thuê và có chức năng cho thuê lại.

Cách đặt địa chỉ công ty 

Trụ sở chính của doanh nghiệp là đầu mối liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định bao gồm số nhà, ngách, ngách, ngõ, ngõ, phố, đường hoặc ấp, ấp, ấp, xã, phường. , thị trấn, huyện, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).
Nên chọn trụ sở công ty ổn định và lâu dài
Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động phải có trụ sở chính. Lựa chọn trụ sở chính cho doanh nghiệp là một trong những vấn đề mà các cá nhân, tổ chức cần quan tâm khi thành lập doanh nghiệp.
Hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng là vấn đề đặc biệt quan trọng trong thu hồi nợ và triển khai kinh doanh. Thông tin địa chỉ trụ sở chính của công ty được ghi nhận trên hóa đơn. Do đó, bạn nên chọn trụ sở ổn định, lâu dài để tránh phải thay đổi hoặc điều chỉnh hóa đơn.
Địa chỉ rõ ràng và có tất cả các tài liệu liên quan
Cơ quan nhà nước liên hệ với doanh nghiệp bằng công văn luôn được gửi trực tiếp đến địa chỉ trụ sở chính. Doanh nghiệp cần đảm bảo địa chỉ đăng ký rõ ràng để giấy tờ chính thức không bị mất, ảnh hưởng đến việc liên lạc với cơ quan nhà nước.
Có nhiều địa chỉ với số nhà, địa chỉ thực tế khác nhau được liệt kê trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trước khi thuê doanh nghiệp, bạn nên tìm hiểu và nhờ chủ nhà xác nhận tại phường/xã rằng 2 địa chỉ trên là cách để tránh phát sinh các vấn đề như: Hợp đồng cho thuê không được bên thuế, cơ quan nhà nước chấp thuận Khi kiểm tra địa điểm khác với địa chỉ ghi trong đăng ký kinh doanh,  v.v. Trong những trường hợp này, doanh nghiệp dễ dàng đóng mã số thuế doanh nghiệp của mình.
Địa chỉ không được phép trong căn hộ hoặc ký túc xá
Căn cứ Điều 3 và Điều 6 Luật Nhà ở 2014; Công văn số 2544/BXD-QLN của Bộ Xây dựng quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành ngày 19/11/2009, doanh nghiệp không được tạo địa chỉ trong nhà chung cư, nhà tập thể.
Địa chỉ đáp ứng điều kiện kinh doanh
Nhiều doanh nghiệp yêu cầu giấy phép trước khi kinh doanh. Những ngành nghề này được gọi là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Địa chỉ trụ sở chính liên quan trực tiếp đến tính đủ điều kiện của giấy phép. Chẳng hạn:
– Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, địa điểm phải đáp ứng các điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm.
– Giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ yêu cầu địa điểm phải phù hợp với quy định về số lượng học viên/m2 diện tích sử dụng.
Việc lựa chọn địa chỉ trụ sở chính cũng quyết định cơ quan thuế trực tiếp của doanh nghiệp
Địa chỉ trụ sở chính ở đâu, cơ quan thuế cấp huyện đó quản lý. Một số doanh nghiệp do Cục Thuế tỉnh quản lý. Kê khai, nộp thuế hiện nay là kê khai, nộp thuế điện tử. Nhưng việc quản lý vẫn sẽ trực tiếp tại cơ quan quản lý thuế nơi có địa chỉ trên địa bàn. Do đó, khi thành lập trụ sở, cũng nên xem xét vấn đề này.

Một số câu hỏi liên quan đến thủ tục chuyển trụ sở công ty khác quận

Thay đổi địa chỉ trụ sở khác quận phải làm thủ tục tại cơ quan thuế trước hay cơ quan đăng ký kinh doanh trước?

Theo Nghị định số 01/2020/NĐ-CP, khi thay đổi địa chỉ trụ sở khác quận, doanh nghiệp phải làm thủ tục chốt thuế chuyển quận tại cơ quan quản lý thuế trước.

Chuyển địa chỉ trụ sở khác quận có phải làm quyết toán thuế không?

Công ty khi thay đổi địa chỉ trụ sở làm thay đổi cơ quan quản lý thuế không phải làm thủ tục quyết toán thuế. Công ty làm thủ tục chốt thuế: Thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm tới cơ quan thuế nơi chuyển đi để chốt tình hình kê khai và nộp thuế đến thời điểm chuyển đi.

Thay đổi trụ sở khác quận xong công ty có phải đăng ký thuế với chi cục thuế mới nơi chuyển đến?

Sau khi thay đổi trụ sở và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới công ty không cần làm thủ tục đăng ký thuế tại cơ quan thuế mới. Cơ quan đăng ký doanh nghiệp tự thực hiện đẩy thông tin sang cơ quan thuế mới.

Thay đổi trụ sở có phải hủy hóa đơn giá trị gia tăng đang sử dụng không?

Khi thay đổi địa chỉ trụ sở, Công ty có thể tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ đã phát hành, tuy nhiên trước khi sử dụng phải làm thủ tục Thông báo thay đổi hóa đơn đã phát hành với cơ quan thuế mới nơi chuyển đến.

Quý khách cần tư vấn hỗ trợ hãy liên hệ với Luật Quốc Bảo hotline/zalo: 0763387788 

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.