Xin giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng khám

Xin giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng khám như thế nào? Quy trình thực hiện có dễ dàng hay không? Quý bạn muốn xin cấp giấy phép để kinh doanh phòng khám tư nhân? Hãy để Luật Quốc Bảo giúp bạn. Nhanh tay liên hệ ngay đến với Công ty Luật Quốc Bảo để được hướng dẫn chi tiết nhất.

Sau đây là bài viết thông tin về Xin giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng khám theo quy định hiện hành mới nhất năm 2022. Mời Quý bạn cùng tham khảo.

Nếu bạn cần hỗ trợ pháp lý hay bất kỳ thắc mắc có mong muốn được giải đáp nhanh chóng, vui lòng liên hệ với Luật Quốc Bảo qua số hotline/zalo: 076 338 7788. Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho quý khách miễn phí.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng khám là gì?

Giấy chứng nhận phòng khám phải được cấp phép bời cơ quan y tế có thẩm quyền. Đây là điều kiện bắt buộc để bạn đưa bất kỳ phòng khám chuyên khoa, hay đa khoa nào vào hoạt động. Bạn đã biết điều kiện, thủ tục, hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng khám? Hãy xem ngay thông tin cơ bản dưới đây.

Căn cứ pháp lý:

Luật 40/2009/QH12-Khám bệnh, chữa bệnh Số: 40/2009/QH12

Nghị định 87/2011/NĐ-CP-Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh Số: 87/2011/NĐ-CP

Thông tư 278/2016/TT-BTC – Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế Số: 278/2016/TT-BTC

Nghị định 155/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế Số: 155/2018/NĐ-CP

Nghị định 109/2016/NĐ-CP-Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Số: 109/2016/NĐ-CP.

Xin giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng khám
Xin giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng khám

Điều kiện cấp giấy chứng nhận phòng khám

Xin giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng khám

Cấp giấy chứng nhận phòng khám cần những điều kiện như thế nào? Quy mô, cơ sở vật chất, thiết bị ý tế, nhận sự… tất cả đều sẽ có yêu cầu theo tiêu chuẩn riêng.

Về quy mô phòng khám

Phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp có quy mô tương đương với phòng khám đa khoa hoặc phòng khám chuyên khoa tùy theo cơ sở pháp lý để thành lập các phòng khám này.

Về cơ sở vật chất

a) Địa điểm cố định, tách biệt với nơi sinh hoạt gia đình, bảo đảm đủ ánh sáng, có trần chống bụi, tường và nền nhà phải sử dụng các chất liệu dễ tẩy rửa, làm vệ sinh. Trường hợp có quy mô tương đương với phòng khám chuyên khoa thì cơ sở vật chất phải đáp ứng các điều kiện của phòng khám chuyên khoa.

b) Có ít nhất hai bộ phận xét nghiệm (sinh hóa, độc chất, vi sinh) và chẩn đoán hình ảnh.

Về thiết bị y tế

a) Trường hợp có quy mô tương đương với phòng khám đa khoa thì phải đáp ứng các điều kiện về thiết bị y tế quy định tại khoản 3 Điều 25 Nghị định này. Trường hợp có quy mô tương đương với phòng khám chuyên khoa thì phải đáp ứng các điều kiện về thiết bị y tế quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị định này;

b) Đáp ứng các điều kiện về thiết bị y tế về xét nghiệm quy định tại khoản 2 Điều 28, điều kiện về thiết bị y tế về chẩn đoán hình ảnh quy định tại khoản 2 Điều 29 Nghị định này.

Về nhân sự

a) Người làm việc tại cơ sở nếu có thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh thì phải có chứng chỉ hành nghề và chứng chỉ đào tạo về bệnh nghề nghiệp, phân công công việc phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong chứng chỉ hành nghề của người đó.

b) Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của Phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Là bác sỹ chuyên khoa bệnh nghề nghiệp có chứng chỉ hành nghề hoặc bác sỹ đa khoa có chứng chỉ hành nghề và chứng chỉ đào tạo về bệnh  nghề nghiệp;

– Có thời gian khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp ít nhất là 54 tháng;

– Là người hành nghề cơ hữu tại phòng khám.

Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn theo danh mục được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt.

Quy trình nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận phòng khám

Xin giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng khám

Hiện nay do nhu đời sống và điều kiện của người dân được nâng cao nên nhu cầu được chăm sóc sức khoẻ ngày càng nhiều trong xã hộ. Để đáp ứng nhu cầu đó thì các phòng khám chuyên khoa ra đời và phát triển ngày càng nhiều.

Tuy nhiên phòng khám chuyên khoa phải đảm bảo được các điều kiện về nhân sự có trình độ chuyên môn, có cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế phù hợp phục vụ cho hoạt động khám chữa bệnh và quan trọng hơn hết là phải được cơ quan y tế có thẩm quyền cấp phép hoạt động với trình tự thủ tục như sau:

Chuẩn bị hồ sơ cấp giấy chứng nhận phòng khám

Xin giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng khám

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo Mẫu 01 Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP;

b) Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc văn bản có tên của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài;

c) Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; người phụ trách bộ phận chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

d) Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm đăng ký người hành nghề và người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề) theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP;

đ) Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo Mẫu 02 Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP;

e) Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của một trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 Chương III Nghị định 109/2016/NĐ-CP và Chương V Nghị định 155/2018/NĐ-CP;

g) Danh mục chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề xuất trên cơ sở danh mục chuyên môn kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;

Nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận phòng khám

Xin giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng khám

Bước 1: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gửi hồ sơ  xin cấp giấy phép hoạt động về Bộ Y tế;

Bước 2: Bộ Y tế tiếp nhận và gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại mẫu số 09 Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định số 109/2016/NĐ-CP cho người đề nghị

Bước 3: Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Quản lý môi trường y tế sẽ xem xét thẩm định hồ sơ và thẩm định tại cơ sở để cấp giấy phép hoạt động:

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Cục Quản lý môi trường y tế phải có văn bản thông báo cho cơ sở xin cấp giấy phép hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian giải quyết thủ tục sẽ tính từ ngày nhận đủ hồ sơ bổ sung.

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ, Cục Quản lý môi trường y tế thành lập đoàn thẩm định và tiến hành thẩm định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để cấp giấy phép hoạt động.

Trường hợp không cấp giấy phép hoạt động, Cục Quản lý môi trường y tế phải có văn bản trả lời và nêu lý do.

Bước 4: Trả giấy phép hoạt động cho cơ sở

Lệ phí giải quyết:

4,3 triệu đồng (theo Thông tư 11/2020/TT-BTC).

Cách thực hiện

Gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế

Thời hạn giải quyết trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Dịch vụ Xin giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng khám của Luật Quốc Bảo

Với gói dịch vụ của chúng tôi, khách hàng không cần phải mất quá nhiều thời gian chuẩn bị hồ sơ. Các chuyên viên pháp lý của chúng tôi sẽ tư vấn toàn bộ vấn đề pháp lý liên quan đến Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng khám.

Phối hợp, hướng dẫn chi tiết cách chuẩn bị các tài liệu pháp lý, hỗ trợ soạn thảo hồ sơ đầy đủ, chính xác nhất.

Hãy liên hệ Hotline 0763387788 để được tư vấn, hỗ trợ bạn nhanh nhất. Chi phí thực hiện luôn tối ưu cho khách hàng. Chúng tôi cam kết thực hiện Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng khám theo đúng quy định của luật pháp, không phát sinh các thủ tục khác, không tăng chi phí thực hiện (so với thỏa thuận ban đầu).

Trên đây là thông tin chi tiết về Xin giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng khám. Hãy đến với Luật Quốc Bảo, Quý bạn sẽ an tâm thực hiện, dưới chi phí phù hợp và giá cả phải chăng. Trao đổi và liên hệ với Luật Quốc Bảo chúng tôi thông qua hotline/zalo: 0763387788, chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn chi tiết và nhanh chóng nhất.

Xin giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng khám
Xin giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng khám

Mẫu đơn Xin giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng khám

Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

…… 1 …….., ngày…. tháng… năm 20 ….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Kính gửi: ……………………2…………………………

Tên cơ sở đề nghị cấp giấy phép hoạt động: …………………………………………………………….

Địa điểm:3 …………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………. Số Fax : …………………………. Email (nếu có): …………………

Thời gian làm việc hằng ngày: ………………………………………………………………………………..

(Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh) gửi kèm theo đơn này 01 bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây4:

1. Bản sao hợp lệ văn bản về việc thành lập đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh5:
– Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc văn bản có tên của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước
– Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân
– Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài
2. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật, người phụ trách bộ phận chuyên môn
3. Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
4. Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
5. Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất và điều kiện vệ sinh môi trường phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại một trong các Điều 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 của Nghị định này.
6. Điều lệ tổ chức và hoạt động đối với bệnh viện
7. Bản sao hợp lệ hợp đồng vận chuyển người bệnh đối với trường hợp bệnh viện không có phương tiện vận chuyển cấp cứu ngoài bệnh viện
8. Danh mục chuyên môn kỹ thuật và phân tuyến kỹ thuật dự kiến
9. Bản sao hợp lệ hợp đồng hỗ trợ chuyên môn đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh
10. Bản sao hợp lệ hợp đồng vận chuyển người bệnh với công ty dịch vụ hàng không trong trường hợp có cung cấp dịch vụ vận chuyển người bệnh ra nước ngoài

Kính đề nghị quý cơ quan xem xét và cấp giấy phép hoạt động.

 

GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

_______________

1 Địa danh.

2 Tên cơ quan cấp giấy phép hoạt động.

3 Địa chỉ cụ thể của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

4 Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng với những giấy tờ có trong hồ sơ.

5 Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng với những giấy tờ tương ứng với hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Mẫu danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Xin giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng khám

MẪU DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ
TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

_____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________________________

                                          

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

_____________

 1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: ……………………………………………………………………………
 2. Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………….
 3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: [1]…………………………………………..
 4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

 

STTHọ và tên Số chứng chỉ hành nghềPhạm vi

hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí chuyên môn[2]
1
2

Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty

 1. Danh sách đăng ký người làm việc[3]:
STTHọ và tênVăn bằng chuyên mônThời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)Vị trí làm việc[4]
1
2

 

   ……[5]…, ngày…… tháng ….. năm…..

Người chịu trách nhiệm chuyên môn

kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Mẫu bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Xin giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng khám

BẢN KÊ KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ Y TẾ, TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ CỦA CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

I. THÔNG TIN CHUNG:

 1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:
 2. Địa chỉ:

Điện thoại: ………  Số Fax: ………………..Email:…………………………..

 1. Quy mô: ….. giường bệnh

II. TỔ CHỨC:

 1. Hình thức tổ chức[6]:
 2. Cơ cấu tổ chức[7]:

 III. NHÂN SỰ:

 1. Danh sách trưởng khoa, phụ trách phòng, bộ phận chuyên môn:
STTHọ và tên Số chứng chỉ hành nghề đã được cấp Phạm vi hoạt động chuyên mônThời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)Tên khoa, phòng, bộ phận chuyên mônVị trí, chức danh được bổ nhiệm
1
2
 1. Danh sách người hành nghề:
STTHọ và tên Số chứng chỉ hành nghề đã được cấp Phạm vi hoạt động chuyên môn Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)Vị trí
chuyên môn
1
2
 1. Danh sách người làm việc:
STTHọ và tên Văn bằng chuyên mônThời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)Vị trí làm việc[8]
1
2

IV. THIẾT BỊ Y TẾ:

STTTên thiết bịKý hiệu

(MODEL)

Hãng sản xuấtXuất xứNăm sản xuấtSố lượngTình trạng sử dụng (%)Ghi chú
1
2
3

 V. CƠ SỞ VẬT CHẤT:

 1. Tổng diện tích mặt bằng:
 2. Tổng diện tích xây dựng:………………….diện tích ……m2/giường bệnh
 3. Kết cấu xây dựng nhà:
 4. Diện tích xây dựng trung bình cho 01 giường bệnh (đối với bệnh viện):
 5. Diện tích các khoa, phòng, buồng kỹ thuật chuyên môn, xét nghiệm, buồng bệnh:
 6. Bố trí các khoa/chuyên khoa, phòng (liệt kê cụ thể):
 7. Các điều kiện vệ sinh môi trường:

a) Xử lý nước thải:

b) Xử lý rác y tế, rác sinh hoạt:

8. An toàn bức xạ:

9. Hệ thống phụ trợ:

a) Phòng cháy chữa cháy:

b) Khí y tế:

c) Máy phát điện:

d) Thông tin liên lạc:

10. Cơ sở vật chất khác (nếu có):

 

       GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

[1] Ghi rõ từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần.

[2] Ghi cụ thể chức danh, vị trí chuyên môn được phân công đảm nhiệm.

[3] Ghi danh sách người tham gia khám bệnh chữa bệnh nhưng không thuộc diện cấp chứng chỉ hành nghề.

[4] Ghi cụ thể chức danh, vị trí làm việc được phân công đảm nhiệm.

[5] Địa danh.

[6] Ghi cụ thể tên hình thức tổ chức theo quy định tại Điều 22 Nghị định số ……/2016/NĐ-CP ngày….. tháng…… năm 2016

[7] Ghi rõ tên các khoa (khoa lâm sàng, khoa cận lâm sàng), phòng, bộ phận chuyên môn của cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh.

[8] Ghi cụ thể chức danh, vị trí làm việc được phân công đảm nhiệm.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.