Xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất

Xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất như thế nào? Điều kiện để cơ sở được phép cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất ra sao? Và một số bí kíp để kinh doanh hóa chất hiệu quả, đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành … Tất cả những điều này sẽ được giải đáp chi tiết thông qua bài viết sau đây của Luật Quốc Bảo. Mời Quý khách hàng cùng tham khảo.

Nếu bạn cần hỗ trợ pháp lý hay bất kỳ thắc mắc có mong muốn được giải đáp nhanh chóng, vui lòng liên hệ với Luật Quốc Bảo qua số hotline/zalo: 076 338 7788. Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho quý khách miễn phí.

Mục lục

Căn cứ pháp lý

– Luật hóa chất năm 2007;

– Nghị định 113 /2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật hóa chất;

– Thông tư 32/2017/TT-BCT quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định 113 /2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật hóa chất.

Điều kiện cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất

– Là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật, có ngành nghề kinh doanh hóa chất;

 – Cơ sở vật chất – kỹ thuật phải đáp ứng yêu cầu trong kinh doanh hóa chất cụ thể: yêu cầu đối với nhà xưởng, kho chứa; yêu cầu đối với công nghệ, thiết bị, dụng cụ, bao bì; yêu cầu đối với bảo quản, vận chuyển hóa chất;

– Địa điểm, diện tích kho chứa phải đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;

– Có cửa hàng hoặc địa điểm kinh doanh, nơi bày bán đảm bảo các yêu cầu về an toàn hóa chất, an toàn phòng, chống cháy nổ theo quy định của pháp luật;

 – Có kho chứa hoặc có hợp đồng thuê kho chứa hóa chất hoặc sử dụng kho của tổ chức, cá nhân mua hoặc bán hóa chất đáp ứng được các điều kiện về bảo quản an toàn hóa chất, an toàn phòng, chống cháy nổ;

– Người phụ trách về an toàn hóa chất của cơ sở kinh doanh hóa chất phải có trình độ trung cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất;

– Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương; cấp phó của người đứng đầu, cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách, người trực tiếp giám sát phải được huấn luyện an toàn hóa chất;

– Đối với hóa chất hạn chế kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp phải được tồn trữ, bảo quản ở một khu vực riêng trong kho hoặc kho riêng.

Xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất
Xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất

Hồ sơ Xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất

– Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp;

– Bản sao Giấy, chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;

– Bản sao Quyết định phê duyệt hoặc văn bản xác nhận các tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường;

– Hồ sơ về phòng cháy chữa và chữa cháy

– Bản sao Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy và văn bản chấp thuận nghiệm thu hệ thống phòng cháy và chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền;

– Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền chứng minh đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với từng cơ sở sản xuất không thuộc đối tượng bắt buộc phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

– Bản kê khai về từng địa điểm kinh doanh;

– Bản vẽ tổng thể hệ thống mặt bằng nhà xưởng, kho chứa, nội dung bản vẽ phải đảm bảo các thông tin về vị trí nhà xưởng, kho tàng, khu vực chứa hóa chất, diện tích và đường vào nhà xưởng, khu vực sản xuất và kho hóa chất;

– Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đối với thửa đất xây dựng nhà xưởng, kho chứa hoặc Hợp đồng thuê nhà xưởng, kho chứa;

– Bản sao bằng trung cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất của người phụ trách về an toàn hóa chất;

– Bản sao hồ sơ huấn luyện an toàn hóa chất;

– Phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy hiểm trong cơ sở kinh doanh.

– Bản giải trình nhu cầu kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh (trong trường hợp kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh).

Xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất
Xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết

Căn cứ pháp lý: Khoản 6 Điều 10, Nghị định 113/2017/NĐ-CP

Sở Công Thương nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh có trách nhiệm thẩm định và cấp.

Trình tự, thủ tục thẩm định, cấp Giấy chứng nhận

Căn cứ pháp lý: Khoản 3 Điều 10, Nghị định 113/2017/NĐ-CP

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận lập 01 bộ hồ sơ gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Sở Công thương nơi hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất.

Bước 2: Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp Giấy chứng nhận thông báo để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không được tính vào thời gian cấp Giấy chứng nhận.

Bước 3: Trong thời hạn 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ cơ quan cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho tổ chức, cá nhân, đồng thời gửi 01 bản cho Sở Công Thương nơi tổ chức, cá nhân đăng ký trụ sở chính.

Thời gian thực hiện:

Căn cứ pháp lý: Điểm c khoản 3 Điều 10 Nghị định 113/2017/NĐ-CP

12 ngày làm việc, không tính thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ cho hợp lệ.

Phí, lệ phí cấp giấy chứng nhận:

Căn cứ pháp lý: Thông tư 08/2018/TT-BTC.

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất/kinh doanh/sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp là 1.200.000 đồng (Một triệu hai trăm nghìn đồng)/giấy chứng nhận.

Kết quả thực hiện thủ tục

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất.

Thời hạn giấy chứng nhận:

5 năm

Kinh nghiệm kinh doanh hóa chất và Xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất

Điều kiện kinh doanh hóa chất công nghiệp cần biết

Trong thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công thương Quy định cụ thể một số điều luật của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

Cụ thể có 2 điều luật nổi bật nhất về ngành kinh doanh hóa chất công nghiệp:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về:

 1. Điều kiện cơ sở vật chất – kỹ thuật bảo đảm an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất ngành công nghiệp;

 2. Hồ sơ, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp;

 3. Hồ sơ, thủ tục cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong ngành công nghiệp;

 4. Lập, thẩm định hồ sơ cho phép sản xuất, nhập khẩu, sử dụng hóa chất cấm trong ngành công nghiệp;

 5. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong ngành công nghiệp;

 6. Phiếu kiểm soát mua, bán hóa chất độc; xây dựng Phiếu an toàn hóa chất; hồ sơ đăng ký và tổ chức đánh giá hóa chất mới; bảo mật thông tin hóa chất.

Việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp; Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong ngành công nghiệp quy định tại Thông tư này không áp dụng đối với tiền chất thuốc nổ, xăng, dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng.

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất trong ngành công nghiệp và tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động hóa chất trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

An toàn trong sản xuất chính là điều kiện kinh doanh hóa chất công nghiệp cần hướng đến. Trong ngành công nghiệp hóa chất, có nhiều loại sẽ có những đặc tính gây ảnh hưởng tới con người và tài nguyên. Vì thế cần phải xây dựng biện pháp phòng tránh cụ thể và kịp thời để đề phòng trường hợp các loại hóa chất này xảy ra sự cố.

Yêu cầu chung luật định đối với việc kinh doanh hóa chất công nghiệp an toàn như thế nào?

Theo nghị định 113/2017/NĐ-CP, các yêu cầu chung về sản xuất kinh doanh các loại hóa chất một cách an toàn.

Yêu cầu 1: Yêu cầu đối với nhà xưởng, kho chứa

Để sản xuất, kinh doanh hóa chất công nghiệp, nhà xưởng kho chứa phải đạt được yêu cầu tiêu chuẩn, kỹ thuật quốc gia.

 1. Nhà xưởng phải đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, phù hợp với tính chất, quy mô và công nghệ sản xuất, lưu trữ hóa chất.
 2. Nhà xưởng, kho chứa phải có lối, cửa thoát hiểm. Lối thoát hiểm phải được chỉ dẫn rõ ràng bằng bảng hiệu, đèn báo và được thiết kế thuận lợi cho việc thoát hiểm, cứu hộ, cứu nạn trong trường hợp khẩn cấp.
 3. Hệ thống thông gió của nhà xưởng, kho chứa phải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về hệ thống thông gió.
 4. Hệ thống chiếu sáng đảm bảo theo quy định để đáp ứng yêu cầu sản xuất, lưu trữ hóa chất. Thiết bị điện trong nhà xưởng, kho chứa có hóa chất dễ cháy, nổ phải đáp ứng các tiêu chuẩn về phòng, chống cháy, nổ.
 5. Sàn nhà xưởng, kho chứa hóa chất phải chịu được hóa chất, tải trọng, không gây trơn trượt, có rãnh thu gom và thoát nước tốt.
Xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất
 1. Nhà xưởng, kho chứa hóa chất phải có bảng nội quy về an toàn hóa chất, có biển báo nguy hiểm phù hợp với mức độ nguy hiểm của hóa chất, treo ở nơi dễ thấy. Các biển báo thể hiện các đặc tính nguy hiểm của hóa chất phải có các thông tin: Mã nhận dạng hóa chất; hình đồ cảnh báo, từ cảnh báo, cảnh báo nguy cơ.

Trường hợp hóa chất có nhiều đặc tính nguy hiểm khác nhau thì hình đồ cảnh báo phải thể hiện đầy đủ các đặc tính nguy hiểm đó. Tại khu vực sản xuất có hóa chất nguy hiểm phải có bảng hướng dẫn cụ thể về quy trình thao tác an toàn ở vị trí dễ đọc, dễ thấy.

 1. Nhà xưởng, kho chứa phải có hệ thống thu lôi chống sét hoặc nằm trong khu vực được chống sét an toàn và được định kỳ kiểm tra theo các quy định hiện hành.
 2. Đối với bồn chứa ngoài trời phải xây đê bao hoặc các biện pháp kỹ thuật khác để đảm bảo hóa chất không thoát ra môi trường khi xảy ra sự cố hóa chất và có biện pháp phòng chống cháy nổ, chống sét.
 3. Nhà xưởng, kho chứa phải đáp ứng đủ các điều kiện về phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, an toàn và vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật có liên quan.

Xem thêm: Thành lập công ty

Yêu cầu 2: Yêu cầu đối với công nghệ, thiết bị, dụng cụ, bao bì

 1. Công nghệ sản xuất hóa chất được lựa chọn đảm bảo giảm thiểu nguy cơ gây sự cố hóa chất, ô nhiễm môi trường, đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ.
 2. Thiết bị kỹ thuật phải đạt yêu cầu chung về an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, phù hợp với chủng loại hóa chất và quy trình công nghệ, đáp ứng được công suất sản xuất, quy mô kinh doanh. Máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động và thiết bị đo lường thử nghiệm phải được kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh, bảo dưỡng theo quy định hiện hành về kiểm định máy móc, thiết bị.
 3. Yêu cầu về bao bì

a) Vật chứa, bao bì phải đảm bảo kín, chắc chắn, có độ bền chịu được tác động của hóa chất, thời tiết và các tác động thông thường khi bốc, xếp vận chuyển. Bao bì đã qua sử dụng phải bảo quản riêng. Trước khi nạp hóa chất, cơ sở thực hiện nạp phải kiểm tra bao bì, vật chứa hóa chất, làm sạch bao bì đã qua sử dụng để loại trừ khả năng phản ứng, cháy nổ khi nạp hóa chất. Các vật chứa, bao bì đã qua sử dụng nhưng không sử dụng lại phải được thu gom, xử lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

b) Vật chứa, bao bì chứa đựng hóa chất phải có nhãn ghi đầy đủ các nội dung theo quy định về ghi nhãn hóa chất. Nhãn của hóa chất phải đảm bảo rõ, dễ đọc và có độ bền chịu được tác động của hóa chất, thời tiết và các tác động thông thường khi bốc, xếp vận chuyển.

Yêu cầu 3: Đối với bảo quản, vận chuyển hóa chất

 1. Các hóa chất nguy hiểm phải được phân khu, sắp xếp theo tính chất của từng loại hóa chất. Không được bảo quản chung các hóa chất có khả năng phản ứng với nhau hoặc có yêu cầu về an toàn hóa chất, phòng, chống cháy nổ khác nhau trong cùng một khu vực.
 2. Hóa chất trong kho phải được bảo quản theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành, đảm bảo yêu cầu an toàn, thuận lợi cho công tác ứng phó sự cố hóa chất.
 3. Quá trình vận chuyển hóa chất phải thực hiện theo quy định về vận chuyển hàng nguy hiểm.

Yêu cầu 4: Đối với hoạt động san chiết, đóng gói hóa chất

 1. Hoạt động san chiết, đóng gói hóa chất phải được thực hiện tại địa điểm đảm bảo các điều kiện về phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, an toàn và vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật có liên quan.
 2. Thiết bị san chiết, đóng gói hóa chất phải đạt yêu cầu chung về an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành. Máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và thiết bị đo lường thử nghiệm phải được kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh, bảo dưỡng theo quy định hiện hành về kiểm định máy móc, thiết bị.
 3. Bao bì, vật chứa và nhãn hóa chất sau khi san chiết, đóng gói phải đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 3 Điều 5 của Nghị định này.
 4. Người lao động trực tiếp san chiết, đóng gói hóa chất phải được huấn luyện về an toàn hóa chất.

Tiêu chí để kinh doanh hóa chất công nghiệp

Bên cạnh các quy định, yêu cầu của chính phủ về cơ sở vật chất, bằng cấp,… thì còn có những yêu cầu nhất định khi kinh doanh hóa chất.

Có 3 tiêu chí cơ bản mà kinh doanh hóa chất công nghiệp cần hướng đến:

 1. Việc kinh doanh hóa chất phải phụ thuộc vào nguồn hàng mà bạn có được có đảm bảo hay không. Bên cạnh việc sản xuất thì việc nhập khẩu các loại hóa chất từ các quốc gia có nền công nghiệp phát triển hơn sẽ giảm bớt chi phí hơn là sản xuất trực tiếp.
 2. Phải am hiểu kỹ càng thông tin của từng loại hóa chất. Từ đó mới cho ra được các sản phẩm chất lượng và tư vấn được cho các đối tác những mặt hàng hóa chất cần thiết cho nhu cầu sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đó.
 1. Phải có đội ngũ nhân viên lành nghề. Điều này giúp bạn tăng năng suất lao động, cũng như giảm sự cố trong việc sản xuất hay vận chuyển hóa chất.

Dịch vụ Xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất của Luật Quốc Bảo

– Tư vấn, điều kiện, hồ sơ trước khi thực hiện thủ tục;

– Hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị các hồ sơ có liên quan;

– Soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh hóa chất;

– Lắng nghe, nắm bắt thông tin của khách hàng

– Tư vấn các điều kiện kinh doanh trong từng lĩnh vực: Công nghiệp, Nông nghiệp, Y tế, Thực phẩm, Bảo vệ thực vật, Thú y;

– Tư vấn về đảm bảo an toàn trong kinh doanh;

– Tư vấn về điều kiện về nhà xưởng, kho tàng;

– Tư vấn về điều kiện và trang thiết bị;

– Tư vấn về điều kiện về phương tiện vận chuyển và vận hành an toàn;

– Tư vấn các thành phần hồ sơ xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh

– Tư vấn soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh

– Đại diện thực hiện thủ tục tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo ủy quyền của Doanh nghiệp.

Xem thêm: Thành lập công ty

Trên đây là thông tin chi tiết về Xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất. Hãy đến với Luật Quốc Bảo, Quý bạn sẽ an tâm thực hiện, dưới chi phí phù hợp và giá cả phải chăng. Trao đổi và liên hệ với Luật Quốc Bảo chúng tôi thông qua hotline/zalo: 0763387788, chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn chi tiết và nhanh chóng nhất.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.