Quy định về việc tổ chức Lễ Quốc tang Việt Nam

Quy định về việc tổ chức Lễ Quốc tang. Nghị định 105/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17.12.2012 đã có quy định cụ thể về việc thực hiện Quốc tang của nước Việt Nam.

Căn cứ Nghị định 105/2012/NĐ-CP tổ chức lễ tang cán bộ, công, viên chức thì cán bộ đang giữ hoặc thôi giữ một trong các chức vụ sau đây khi từ trần được tổ chức Lễ Quốc tang:
1.  Tổng Bí thư
2. Chủ tịch nước
3. Thủ tướng Chính phủ
4. Chủ tịch Quốc hội
Ngoài các trường hợp trên, Bộ Chính trị quyết định việc tổ chức Lễ Quốc tang đối với cán bộ cấp cao khác có quá trình đóng góp và công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, có uy tín lớn trong nước và quốc tế.
Đồng thời, Nghị định 105 quy định rõ thời gian tổ chức Lễ An táng toàn quốc là 02 (hai) ngày. Trong thời gian này, các cơ quan, văn phòng trong phạm vi cả nước và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài treo cờ với số lượng nửa trượng và có ruy băng tang (với kích thước bằng 1/10 chiều rộng của cờ, chiều dài của cờ là nửa trượng). theo chiều dài của lá cờ và chỉ treo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ, sử dụng vải đen để buộc cờ để ngăn cờ bay), không tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng.
Quốc Tang
Quốc Tang

Quy định về việc tổ chức Lễ Quốc tang

Thông báo về lễ Quốc tang

Các cơ quan sau đây đã cùng nhau ra tuyên bố về lễ quốc tang: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ban Lễ tang Nhà nước và Ban Tổ chức Lễ tang

Bộ Chính trị quyết định thành lập Ủy ban Tang lễ Nhà nước, gồm 25 đến 30 Ủy viên đại diện cho Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội và Quốc hội.
Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể trung ương, cơ quan nơi người chết làm việc hoặc đang làm việc, đại diện lãnh đạo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ở quê hương hoặc nơi sinh của người chết.
Ủy ban Mai táng Nhà nước có nhiệm vụ chỉ đạo tổ chức Lễ Quốc tang theo quy định tại Nghị định này;
Trưởng Ban Tang lễ Nhà nước là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Bộ Chính trị quyết định thành lập Ban tổ chức mai táng, gồm từ 15 đến 20 ủy viên đại diện cho các bộ, ban, ngành ở trung ương, các địa phương ở quê hương hoặc nơi sinh của người chết và đại diện gia đình người chết. chết.
Ban tổ chức mai táng có nhiệm vụ giúp Hội đồng mai táng nhà nước điều hành các cơ quan là thành viên Ban tổ chức mai táng, các cơ quan tham gia tổ chức Lễ an táng toàn quốc theo quy định tại Nghị định này; Trưởng ban tổ chức tang lễ là một Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các văn bản về Lễ Quốc tang

Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và cơ quan chủ quản của người đã khuất dự thảo: Thông báo về Lễ Quốc tang; danh sách Các Ban Tang lễ Nhà nước, Ban Tổ chức Mai táng, tiểu sử của người chết; Công bố Lễ viếng, Lễ tưởng niệm, Lễ an táng; Bài điếu văn và lời cảm ơn được đóng góp bởi gia đình của người quá cố và được hội đồng tang lễ nhà nước chấp thuận.

Đưa tin, đăng tin trên các phương tiện thông tin về Lễ Quốc tang

a) Đưa tin buồn

Khi không có thông báo chính thức từ Ban tổ chức tang lễ, các phương tiện thông tin đại chúng chỉ có thể đưa tin ngắn gọn về cái chết. Sau khi thành lập Ban tổ chức tang lễ và thông báo chính thức của tổ chức mai táng, các phương tiện thông tin đại chúng chỉ có thể đưa tin buồn và đăng tải các bài báo về người đã khuất.

b) Đăng tin trên các phương tiện thông tin

Báo Nhân dân và các cơ quan báo chí trung ương, địa phương đã đưa tin về Lễ An táng toàn quốc, bao gồm: Công bố, danh sách Ban Mai táng Nhà nước, Ban Tổ chức Mai táng; tiểu sử, hình ảnh của người quá cố; nghi thức quốc tang; công bố lễ viếng, lễ tưởng niệm, lễ an táng và lời cảm ơn của Hội đồng Mai táng Nhà nước;
Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương đã quay phim tài liệu về Lễ viếng thăm, Lễ tưởng niệm và Lễ an táng. Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam đã đưa tin và phát sóng trực tiếp lễ viếng, tưởng niệm và lễ an táng.

Thời gian, nghi thức để tang

Thời gian tổ chức Lễ an táng toàn quốc là 2 ngày. Trong thời gian này, các cơ quan, văn phòng trong phạm vi cả nước và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài treo cờ với số lượng nửa trượng và có ruy băng tang (với kích thước bằng 1/10 chiều rộng của cờ, chiều dài của cờ là nửa trượng). theo chiều dài của lá cờ và chỉ treo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ, sử dụng vải đen để buộc cờ để ngăn cờ bay), không tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng.

Nơi tổ chức Lễ Quốc tang và nơi an táng

Lễ an táng toàn quốc sẽ được tổ chức tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thanh Tông, Hà Nội (nếu được tổ chức tại Hà Nội); Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 175 hay Nhà tang lễ số 25 Lê Quý Đôn, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh (nếu được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh).
An táng tại Nghĩa trang Mai Dịch Trạch, Hà Nội; Nghĩa trang Thành phố Hồ Chí Minh hoặc hỏa táng, chôn cất bằng điện, chôn cất tại quê hương hoặc nghĩa trang địa phương khác theo mong muốn của gia đình.

Trang trí lễ đài và túc trực bên linh cữu

Sân khấu được trang trí với nền đen, trên đó treo quốc kỳ bằng ruy băng tang, ảnh của người đã khuất và dòng chữ màu trắng “Rất tiếc cho đồng chí…”.
Bàn thờ được đặt ở giữa phòng, dưới bàn thờ có một lư hương và gối huy chương.
Quan tài được phủ cờ Quốc kỳ, đặt trên bệ ở trung tâm của bục, với đầu hướng về phía bàn thờ.
Ban Tổ chức Mai táng phân công ủy viên Ban Tổ chức Mai táng đứng làm nhiệm vụ khi đoàn đại biểu cấp cao của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến viếng.
Trong quá trình tiến hành Lễ viếng và Lễ truy điệu có 02 (hai) chiến sĩ tiêu binh đứng cửa phòng Lễ tang; 04 (bốn) sĩ quan quân đội mặc lễ phục đứng túc trực 4 góc cạnh linh cữu và 06 (sáu) chiến sĩ tiêu binh đứng túc trực quanh linh cữu và đội quân nhạc phục vụ Lễ viếng, Lễ truy điệu, Lễ đưa tang.

Vòng hoa trong Lễ viếng

Ban Tổ chức Mai táng đã chuẩn bị 06 (sáu) vòng hoa bằng ruy băng vải đỏ, chữ màu vàng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình. gia đình; Sau khi đoàn tham quan xong, họ đã cố định hai bên bàn thờ.
Ban tổ chức tang lễ chuẩn bị 30 (ba mươi) vòng hoa để luân chuyển. Trong thông báo về tin buồn, có ghi: Các đoàn khách tham quan không đeo vòng hoa, chỉ có băng vải đen, có kích thước 1,2 m x 0,2 m, với dòng chữ màu trắng “Kính gửi trân trọng”, bên dưới có khắc dòng chữ nhỏ. Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân gắn vào vòng hoa do Ban tổ chức mai táng lập.

Lễ viếng

Ban Tổ chức Lễ tang sắp xếp các đoàn vào viếng theo đội hình như sau: 02 (hai) chiến sĩ khiêng vòng hoa đi đầu, tiếp theo là Trưởng đoàn, phía sau bên phải Trưởng đoàn là sĩ quan dẫn viếng, các thành viên trong đoàn viếng đi theo hai hàng dọc.

Ban Tổ chức Lễ tang tổ chức đón và xếp các đoàn đại biểu nước ngoài, các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam và các cơ quan, cá nhân nước ngoài khác có nguyện vọng đến viếng và ghi sổ tang.

Sau khi viếng, Trưởng đoàn ghi sổ tang.

Trong quá trình viếng, Quân nhạc cử nhạc “Hồn tử sĩ”.

Tổ chức Lễ viếng ở nước ngoài

a) Cùng thời gian diễn ra Lễ Quốc tang ở Việt Nam, Bộ Ngoại giao hướng dẫn các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài tiếp đón các tổ chức, cá nhân người Việt Nam, người nước ngoài đến viếng và ghi sổ tang tại cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài.

b) Trang trí lễ đài:

Lễ đài trang trí phông nền đen, Quốc kỳ treo phía trên có dải băng tang, ảnh người từ trần và dòng chữ trắng “Vô cùng thương tiếc đồng chí…”;

Bàn thờ đặt chính giữa phòng, dưới lễ đài có lư hương; hai bên bàn thờ đặt 02 (hai) vòng hoa cố định;

Bàn ghi sổ tang.

Lễ truy điệu

a) Thành phần dự Lễ truy điệu gồm: Ban Lễ tang Nhà nước; Ban Tổ chức Lễ tang; gia đình, người thân; đại diện các cơ quan, đơn vị và địa phương của người từ trần.

b) Vị trí các đoàn dự Lễ truy điệu

Gia đình đứng phía bên trái phòng lễ tang (theo hướng nhìn lên lễ đài);

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đứng phía bên phải phòng lễ tang (theo hướng nhìn lên lễ đài);

Các đoàn đại biểu Bộ, Ban, ngành, đối tượng khác, lực lượng túc trực và đội quân nhạc đứng theo sắp xếp của Ban Tổ chức Lễ tang.

c) Chương trình Lễ truy điệu

Trưởng ban Tổ chức Lễ tang tuyên bố Lễ truy điệu;

Quân nhạc cử Quốc ca;

Trưởng ban Lễ tang Nhà nước đọc lời điếu và tuyên bố phút mặc niệm;

Khi mặc niệm, quân nhạc cử nhạc “Hồn tử sĩ”;

Trưởng ban Tổ chức Lễ tang tuyên bố kết thúc Lễ truy điệu.

d) Cùng thời gian diễn ra Lễ truy điệu ở Trung ương, lãnh đạo địa phương quê hương hoặc nơi sinh của người từ trần tổ chức Lễ truy điệu tại địa phương.

Lễ đưa tang

Thành phần dự Lễ đưa tang gồm: Ban Lễ tang Nhà nước; Ban Tổ chức Lễ tang; gia đình, người thân; đại diện các cơ quan, đơn vị và địa phương của người từ trần.

Khi chuyển linh cữu từ nhà tang lễ lên xe tang và từ xe tang vào phần mộ có 01 (một) sĩ quan mang ảnh, 01 (một) sĩ quan mang gối Huân chương và 01 (một) sĩ quan quấn cờ mang cờ đi trước linh cữu; đội công tác gồm 01 (một) sĩ quan và 12 (mười hai) chiến sĩ chuyển linh cữu từ nhà tang lễ lên xe tang, từ xe tang vào phần mộ; Trưởng ban, Phó Trưởng ban Lễ tang Nhà nước cùng khiêng linh cữu (phía đầu linh cữu); gia đình và các thành viên khác đi phía sau linh cữu.

Lực lượng và phương tiện phục vụ Lễ tang

a) Lực lượng phục vụ Lễ tang do Bộ Quốc phòng chuẩn bị, gồm;
Lực lượng phục vụ Lễ viếng: Có 04 (bốn) sĩ quan túc trực cách linh cữu 1,5m; 06 (sáu) chiến sĩ giữ súng CKC có lưỡi lê túc trực đứng bên ngoài cách sĩ quan túc trực 0,7m; 02 (hai) chiến sĩ tiêu binh đứng trước cửa nhà tang lễ; lực lượng khiêng hoa; sĩ quan dẫn viếng; lực lượng quân nhạc phục vụ Lễ viếng;

Lực lượng phục vụ Lễ truy điệu: Có 04 (bốn) sĩ quan túc trực bốn góc cách linh cữu 1,5m; 06 (sáu) chiến sĩ giữ súng CKC túc trực đứng bên ngoài cách sĩ quan túc trực 0,7m; 02 (hai) chiến sĩ tiêu binh đứng trước cửa nhà tang lễ; 01 tổ Quốc kỳ; 01 tổ Quân kỳ; lực lượng danh dự ba Quân chủng (127 cán bộ, chiến sĩ), quân nhạc phục vụ Lễ truy điệu;

Lực lượng phục vụ Lễ đưa tang: 01 (một) sĩ quan mang ảnh, 01 (một) sĩ quan mang gối Huân chương, 01 (một) sĩ quan quấn cờ; đội công tác gồm 01 sĩ quan và 12 (mười hai) chiến sĩ khiêng linh cữu; 07 (bảy) chiến sĩ chuẩn bị xe tang; lục lượng danh dự ba Quân chủng;

Lực lượng phục vụ Lễ an táng: 27 (hai mươi bảy) chiến sĩ làm nhiệm vụ tiêu binh tại cổng nghĩa trang; lực lượng mộ giả 13 (mười ba) chiến sĩ, lực lượng danh dự ba Quân chủng, lực lượng quân nhạc phục vụ Lễ an táng.

b) Phương tiện phục vụ Lễ tang do Bộ Quốc phòng chuẩn bị gồm: 01 xe chỉ huy; 01 xe chở Quốc kỳ, ảnh, gối Huân chương; 01 xe chở Quân kỳ; 06 xe chở đội hình danh dự; 01 xe hoa; 01 xe kéo xe tang (phía cuối xe tang là khẩu lựu pháo 122mm); 01 xe dự phòng; 02 xe thông tin, 01 xe cứu thương.

c) Linh cữu được phủ Quốc kỳ đặt trong lồng kính để trên xe tang.

Lễ hạ huyệt

Sau khi đội công tác di chuyển linh cữu vào vị trí phần mộ, Trưởng ban Tổ chức Lễ tang tuyên bố Lễ hạ huyệt.

Đội công tác làm nhiệm vụ hạ huyệt.

Trưởng ban Tổ chức Lễ tang mời lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gia đình bỏ nắm đất đầu tiên và đi quanh phần mộ để vĩnh biệt.

Đội công tác tiếp tục hoàn chỉnh phần mộ.

Trong khi tiến hành Lễ hạ huyệt và lấp mộ, quân nhạc cử nhạc “Hành khúc tang lễ”.

Sau khi lấp mộ xong, Ban Tổ chức Lễ tang dành một phút mặc niệm tiễn biệt người từ trần. Quân nhạc cử nhạc “Hồn tử sĩ”.

Xây mộ và chi phí

Mộ xây bằng đá granite, có kích thước theo quy định hiện hành.
Chi phí xây mộ hoặc hỏa táng, điện táng và phục vụ Lễ tang do ngân sách nhà nước cấp.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.