Đơn xin ly hôn – mẫu đơn xin ly hôn

Đơn xin ly hôn – mẫu đơn xin ly hôn. Thực tế hiện nay rất nhiều người chưa nắm được đơn xin ly hôn – mẫu đơn xin ly hôn, nhiều nơi Tòa án tại địa phương bán đơn xin ly hôn hay mẫu đơn xin ly hôn, thực tế hiện nay chưa có quy định cụ thể do đó người muốn ly hôn cũng gặp chút khó khăn trong việc viết “Đơn ly hôn” hay lựa chọn “Mẫu đơn ly hôn”

Trong bài viết này Luật Quốc Bảo sẽ chia sẻ một số vấn đề cụ thể rất được nhiều người quan tâm:

 • Đơn xin ly hôn
 • Mẫu đơn xin ly hôn
 • Hướng dẫn cách viết đơn ly hôn
 • Nộp đơn ly hôn
 • Tòa án nhận đơn ly hôn
 • Thời gian giải quyết đơn ly hôn?
 • Án phí là bao nhiêu?
 • Đơn ly hôn viết tay hay đánh máy?
 • Hồ sơ ly hôn bao gồm giấy tờ gì?

ly hon 14

Mục lục

I. Đơn ly hôn

Mẫu đơn ly hôn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày …… tháng …. năm ….

ĐƠN XIN LY HÔN

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN …………………………………….

Họ và tên người khởi kiện: ……………………………………….Sinh năm:…………..

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………

Nơi cư trú hiện tại: ………………………………………………………

Nơi làm việc: ……………………………………………………………..

Số điện thoại:…………………… .; số fax:…………………………..

Họ và tên người bị kiện: ……………………………………….Sinh năm:…………..

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………

Nơi cư trú hiện tại: ………………………………………………………

Nơi làm việc: ……………………………………………………………..

Số điện thoại:…………………… .; số fax:…………………………..

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây với người bị kiện:

Chúng tôi đăng ký kết hôn ngày … tháng … năm ….

Tại: …………………………………………………………………………..

Sau khi cưới nhau, chúng sống đến ngày …………………thì có mâu thuẫn nguyên nhân:

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

Nay tôi có nguyện vọng

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

Các yêu cầu khác (nếu có)

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

Nguyện vọng

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

Họ và tên người có nghĩa vụ liên quan (nếu có)

……………………………………………………………..

Địa chỉ

……………………………………………………………..

Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn (ly hôn)khởi kiện gồm:

1. Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (bản chính)

2. CMTND/CCCD + Sổ hộ khẩu của người khởi kiện (bản sao công chứng)

3. CMTND/CCCD + Sổ hộ khẩu của người bị kiện (bản sao công chứng)

4. Giấy khai sinh các con (bản sao công chứng)

5. Giấy xác nhận nơi cư trú của người bị kiện (Xác nhận của Cơ quan Công an)

6. Giấy xác nhận mâu thuẫn vợ chồng (Xác nhận của UBND phường/xã)

7. Các giấy tờ khác:

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………… Ngày tháng năm….
Người viết Đơn
(Chữ ký – Viết tên đầy đủ của bạn)

Hướng dẫn cách viết đơn ly hôn chi tiết. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN LY HÔN

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN …
Tôi tên : Bùi Thế P năm sinh : 1974………………………..
CMND (Hộ chiếu) số: ………… ngày cấp: …/…./20… và nơi cấp : Công an tỉnh…
Nơi cư trú hiện tại: (ghi rõ địa chỉ liên lạc) Ấp…, xã…, huyện…, tỉnh…
Xin ly hôn: Bà Lê Thị T năm sinh 1983
Số CMND (Hộ chiếu): ………. ngày cấp…/…/20… và nơi cấp: Công an tỉnh…
Hiện đang cư trú: (địa chỉ cụ thể) Ấp…, xã…, huyện…, tỉnh…

Nội dung đơn ly hôn:

(Các bên trình bày theo hoàn cảnh và lý do thực tế của mình), Luật Quốc Bảo chỉ đưa ra một ví dụ cụ thể về cách viết ra để quý khách tham khảo.
Ngày…. tháng… năm… Tôi đã kết hôn với bà Bà Lê Thị T và sống với nhau hạnh phúc cho đến đầu năm 2021 sau đó bà Bà Lê Thị T có quan hệ ngoài luồng (ngoại tình) với một người đàn ông khác cùng Thành Phố. Mặc dù đã nhiều lần khuyên nhủ để đảm bảo hạnh phúc gia đình nhưng vợ tôi là Bà Lê Thị T vẫn không thay đổi, dẫn đến thường xuyên xảy ra mâu thuẫn gia đình.
Ngày… tháng… năm… Vợ tôi và tôi đã chính thức ly thân cho đến bây giờ… . Cuộc sống chung của chúng tôi không thể hòa giải được, bây giờ chúng tôi làm đơn này để yêu cầu Tòa án nhân dân quận/huyện… để giải quyết thủ tục ly hôn.

Về con chung: 

(Ghi thông tin về trẻ em nếu có và thỏa thuận về quyền nuôi con và hỗ trợ nuôi con nếu có), Luật Quốc Bảo đưa ra một ví dụ cụ thể về cách viết đơn để khách hàng tham khảo.
Chúng tôi có hai đứa con chung:

1. Cháu: Bùi Thế B Năm sinh:…..

Số CMND: …………. Ngày phát hành:…/…/20… Địa điểm phát hành: Công an tỉnh:…
Nghề nghiệp: Cháu đang học cấp 3 tại trường trung học phổ thông huyện…

2. Cháu trai Bùi Thế N Sinh ra tại …….

Hiện đang là học sinh lớp 6, Trường THCS xã….., huyện….., huyện….. tỉnh….

Chúng tôi thống nhất rằng sau khi ly hôn,

Bùi Thế N sẽ sống với mẹ, hàng tháng tôi sẽ cho bà một khoản trợ cấp: ….. VND (bằng chữ…. ….. VND) cho đến khi tôi 18 tuổi.

Về tài sản chung: 

(Các bên có quyền tự thỏa thuận về việc phân chia tài sản hoặc yêu cầu Tòa án phân chia theo quy định của pháp luật nếu không đạt được thỏa thuận). Luật Quốc Bảo đưa ra một ví dụ về trường hợp các bên đạt được thỏa thuận về phân chia tài sản.

Trong trường hợp đạt được thỏa thuận, phần này chỉ cần ghi lại:

Tài sản chung và riêng do hai bên tự nguyện thỏa thuận mà không yêu cầu tòa án phân chia. Nếu không có tài sản, chỉ cần viết: “Không có tài sản và không yêu cầu tòa án phân chia”

Trường hợp tài sản không thỏa thuận được:

Các bên liệt kê tài sản chung của vợ chồng và yêu cầu Tòa án phân chia rõ theo quy định của pháp luật.
……………… Ngày tháng năm….
Người viết Đơn
(Chữ ký – Viết tên đầy đủ của bạn)

ly hon 11

Một số mẫu đơn ly hôn để quý khách tham khảo.

Mẫu đơn ly hôn thuận tình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày …… tháng …. năm ….

ĐƠN XIN LY HÔN

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN …………………………………….

Tôi tên: …………………………….. năm sinh:…………….

CMND/CCCD (Hộ chiếu) số:………………..Cấp ngày:……………………..Nơi cấp………………

Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ liên lạc) ……………………………………………………………………..

Xin được ly hôn với chồng/vợ tôi là:…………………năm sinh:………………

CMND/CCCD (Hộ chiếu) số:………………..Cấp ngày:……………………..Nơi cấp………………

Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ)……………………………………………………………………………………

* Nội dung Đơn xin ly hôn: (xem hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn dưới bài viết)

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

Tôi làm đơn này đề nghị Tòa án giải quyết việc ly hôn, cụ thể.

* Về con chung: (xem hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn dưới bài viết)

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..

* Về tài sản chung: (xem hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn dưới bài viết)

………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….

* Về nợ chung: (xem hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn dưới bài viết)

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

……………… Ngày tháng năm….
Người viết Đơn
(Chữ ký – Viết tên đầy đủ của bạn)

Mẫu đơn ly hôn đơn phương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……….., ngày ….. tháng …. năm ………

ĐƠN KHỞI KIỆN

(v/v: Ly hôn)

Kính gửi:  TÒA ÁN NHÂN DÂN (1) ………………………………….………..

Người khởi kiện:………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ……………….……….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………………………….. (nếu có)

Người bị kiện:……………………………………………………………………………………

Địa chỉ……………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ……………….……….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………………………….. (nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có):…………………………………..

Địa chỉ……………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ……………….……….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………………………….. (nếu có)

Yêu cầu Tòa án nhân dân …….. giải quyết ly hôn với các nội dung sau đây:

1. Quan hệ hôn nhân:……………………………………………

2. Về con chung……………………………………………………

3 – Về tài sản : (4) ……………………………………………….

4 –Về công nợ: (5) ………………………………………………

Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện gồm có:

 • 1. Chứng minh nhân dân (bản chứng thực)
 • 2. Sổ hộ khẩu (Bản chứng thực)
 • 3. Giấy khai sinh (Bản chứng thực)
 • 4. Đăng ký kết hôn
 • 5. Một số giấy tờ khác có liên quan

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (6) …………………………………………………………………………………………………

Trên đây là toàn bộ những yêu cầu của tôi, đề nghị tòa án xem xét, giải quyết. Ngoài ra tôi không khiếu nại gì thêm, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Kính mong quý Tòa xem xét giải quyết trong thời hạn luật định.

Tôi xin trân trọng cảm ơn !

……………… Ngày tháng năm….
Người viết Đơn
(Chữ ký – Viết tên đầy đủ của bạn)

Đơn xin ly hôn nộp ở đâu?

Ly hôn thuận tình thì nộp tại:

Bạn có thể nộp tại tòa án cấp quận huyện nơi hai vợ chồng đang cư trú sinh sống.

Ly hôn đơn phương thì nộp tại;

Theo quy định tại Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015:

 • Người yêu cầu ly hôn (vợ hoặc chồng) nộp đơn yêu cầu ly hôn (nộp đơn yêu cầu ly hôn) tại Tòa án nhân dân cấp huyện nơi cư trú (thường trú hoặc tạm trú) của bị đơn (tức là người còn lại phải ly hôn) hoặc Tòa án nhân dân nơi làm việc của bị đơn (nếu không xác định được nơi cư trú của bị đơn).
 • Đồng thời, tại khoản 1 Điều 35 BLTTDS, tranh chấp về hôn nhân và gia đình sẽ được Tòa án nhân dân cấp huyện giải quyết theo thủ tục sơ thẩm.
 • Tuy nhiên, nếu các vụ án ly hôn này liên quan đến đương sự hoặc tài sản ở nước ngoài thì Tòa án cấp huyện không có thẩm quyền mà thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh (Căn cứ điều 37 BLTTDS).
 • Do đó, nếu hai công dân Việt Nam ly hôn trong nước thì phải nộp đơn ly hôn cho Tòa án nhân dân cấp huyện nơi người bị đơn phương yêu cầu ly hôn cư trú hoặc làm việc.
 • Nếu có yếu tố nước ngoài sẽ do Tòa án nhân dân tỉnh thực hiện.

Thời hạn giải quyết ly hôn?

Thời hạn chuẩn bị xét xử:

Từ 2 đến 4 tháng kể từ ngày thụ lý vụ án

Thời hạn mở phiên tòa:

Từ 1 đến 2 tháng kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử.
Trong trường hợp ly hôn thuận tình, thời gian sẽ ngắn hơn.
Trên thực tế nếu bạn chuẩn bị đầy đủ giấy tờ thời gian xét xử sẽ nhanh hơn, nếu bạn cần tư vấn hãy liên hệ Luật Quốc Bảo Hotline/Zalo: 0763387788

Án phí ly hôn là bao nhiêu?

Nếu không có tranh chấp tài sản giữa 2 vợ chồng thì án phí dân sự sơ thẩm là 300.000 VNĐ.

Với trường hợp có tranh chấp tài sản thì mức phí như sau:

Untitled 500 × 300 px 851 × 315 px 500 × 315 px 500 × 300 px 700 × 500

Đơn ly hôn viết tay hay đánh máy?

Đơn xin ly hôn là tài liệu không thể thiếu trong hồ sơ yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn.
Luật hiện hành chỉ yêu cầu nội dung của đơn ly hôn, nhưng không quy định rằng nó phải được viết tay hoặc đánh máy.
Do đó, tùy theo hoàn cảnh, thời gian cũng như yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, chúng ta có thể lựa chọn viết bằng tay hoặc đánh máy hoặc đến trực tiếp Tòa án để xin mẫu và điền vào mẫu đơn.
Nhưng dù bằng cách nào, đối với các tài liệu được đánh máy hoặc viết tay, cần phải tuân thủ các mẫu chung của các văn bản hành chính cũng như đề cập đến nội dung mà vợ chồng đã đồng ý.

Hồ sơ ly hôn bao gồm giấy tờ gì?

– Đơn xin ly hôn đơn phương
– Bản chính giấy đăng ký kết hôn của vợ chồng bạn
– Bản sao có chứng thực sổ hộ khẩu của vợ chồn bạn
– Bản sao có chứng thực chứng minh thư của vợ chồng bạn
– Bản sao có chứng thực giấy khai sinh của con bạn (nếu có)
– Giấy tờ về tài sản (nếu có tranh chấp về tài sản). 

Một số câu hỏi thường gặp liên quan đến đơn xin ly hôn:

1. Mua giấy ly hôn ở đâu?

 • Luật hiện hành không yêu cầu mọi người mua các ứng dụng có sẵn tại Tòa án. Về nguyên tắc, mẫu đơn ly hôn có thể được viết tay, đánh máy hoặc mua tại Tòa án (bản sao có đóng dấu). Đơn chỉ cần chứa tất cả các thông tin cần thiết theo mẫu và Tòa án phải chấp nhận nó.
 • Tuy nhiên, hiện nay, nhiều tòa án vẫn yêu cầu người dân phải mua một mẫu đơn có đóng dấu tại Tòa án.

2. Đơn ly hôn có bắt buộc cả hai vợ chồng phải ký không?

Như đã đề cập ở trên, có hai cách để ly hôn:
 • Ly hôn thuận tình và ly hôn đơn phương. Trong đó, ly hôn thuận là khi cả hai vợ chồng đồng ý và thống nhất về việc ly hôn.
 • Ngược lại, ly hôn đơn phương là khi một bên yêu cầu ly hôn.
Do đó, trong đơn ly hôn thuận tình cả hai chữ ký của vợ chồng đều bắt buộc,
Trong khi đơn ly hôn đơn phương là không bắt buộc (bên nào khởi kiện thì bên đó ký).

3. Nộp đơn ly hôn có tốn tiền không?

 • Hiện nay, đối với trường hợp không có tranh chấp về tài sản thì án phí ly hôn là 300.000 đồng. Đặc biệt, nếu đơn phương ly hôn, nguyên đơn phải chịu chi phí tòa án cấp sơ thẩm bất kể đơn khởi kiện có được chấp thuận hay không.
 • Nếu ly hôn là đồng thuận, mỗi bên chịu một nửa phí tòa án hoặc hai bên tự thỏa thuận.
 • Trường hợp ly hôn có tranh chấp về tài sản, hai bên phải chịu án phí theo giá trị tài sản.

4. Có thể bổ sung yêu cầu phân chia tài sản sau khi nộp đơn ly hôn không?

 • Đây có lẽ là vấn đề mà nhiều cặp vợ chồng thắc mắc khi ly hôn. Theo đó, ngoài việc yêu cầu chấm dứt quan hệ hôn nhân giữa vợ và chồng, tại đơn ly hôn, vợ chồng có thể yêu cầu phân chia tài sản, cấp dưỡng, nuôi con, chăm sóc con cái, chia nợ chung. …
 • Đặc biệt, sau khi nộp đơn ly hôn, hai vợ chồng có quyền bổ sung yêu cầu phân chia tài sản. Tuy nhiên, lưu ý thời gian bổ sung phải là trước khi mở cuộc họp để kiểm tra việc bàn giao, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải (Căn cứ Công văn 01/2017/GD-TANDTC).

Bài viết này Luật Quốc Bảo đã gửi cho bạn mẫu đơn ly hôn viết tay mới nhất năm 2022, mẫu đơn xin ly hôn thuận tình viết tay, thủ tục, hồ sơ ly hôn và hướng dẫn chi tiết về cách viết. Hy vọng với tài liệu này của chúng tôi sẽ giúp bạn có thể làm các thủ tục ly hôn một cách suôn sẻ và nhanh chóng.

Quý khách có bất cứ câu hỏi nào liên quan đến ly hôn, thủ tục ly hôn, ly hôn đơn phương, ly hôn thuận tình. hãy liên hệ số Hotline/zalo: 0763387788.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.