Dự án bắt buộc phải có giấy phép môi trường năm 2022?

Dự án bắt buộc phải có giấy phép môi trường là gì? Bài viết sau đây sẽ giải thích rõ ràng và chi tiết về dự án phải có giấy phép môi trường và những thông tin cần lưu ý. 

Nhìn chung, môi trường là một trong những vấn đề nóng luôn được xã hội quan tâm. Tuy nhiên, song song với sự phát triển của nền kinh tế công nghiệp, môi trường cũng ngày càng bị đe dọa bởi các hoạt động của con người. Nhận thấy tính cấp thiết của vấn đề này, Nhà nước và Chính phủ đã ban hành các quy định về bảo vệ môi trường để hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có những hành động hợp lý nhất. Tham khảo ngay bài viết dưới đây của Luật Quốc Bảo. 

Nếu bạn cần hỗ trợ pháp lý hay bất kỳ thắc mắc có mong muốn được giải đáp nhanh chóng, vui lòng liên hệ với Luật Quốc Bảo qua số hotline/zalo: 076 338 7788. Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho quý khách miễn phí.

Mục lục

Căn cứ pháp lý:

Luật Bảo vệ môi trường 2020

– Nghị định 08/2022/NĐ-CP

Giấy phép môi trường là gì?

Giấy phép môi trường là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép xả chất thải ra môi trường, quản lý chất thải, nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất kèm theo yêu cầu, điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật (theo khoản 8 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường 2020).

Ngành nghề phải có giấy phép môi trường?

Theo quy định tại Điều 49 Luật bảo vệ môi trường, ngành nghề phải có giấy phép môi trường bao gồm:

Dự án đầu tư có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường.

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường.

Dự án bắt buộc phải có giấy phép môi trường
Dự án bắt buộc phải có giấy phép môi trường

Đối tượng phải có giấy phép môi trường?

Dự án bắt buộc phải có giấy phép môi trường

Đối tượng phải có giấy phép môi trường theo quy định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 (sau đây được gọi là Luật Bảo vệ môi trường năm 2020).

Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường

Khoản 1 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định:

“1. Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức.”

Dự án đầu tư nhóm I là những dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường ở mức độ cao như: dự án sử dụng đất, biển có quy mô lớn hoặc có yếu tố nhạy cảm về môi trường; các dự án khai thác khoáng sản, tài nguyên có quy mô lớn;… Theo đó những dự án này bắt buộc phải lập đánh giá sơ bộ tác động môi trường và đánh giá tác động môi trường.

Dự án đầu tư nhóm II là những dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường như: dự án sản xuất, kinh doanh dịch vụ gây ô nhiễm môi trường; dự án sử dụng đất, nước có quy mô nhỏ, dự án yêu cầu di dân quy mô trung bình,…

Dự án đầu tư nhóm III là những dự án ít có nguy cơ tác động xấu đến môi trường.

Dự án bắt buộc phải có giấy phép môi trường

Dự án đần tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày luật này có hiệu lực thi hành có tiêu chí về môi trường như đối tượng quy định tại khoản 1 điều này.

Khoản 2 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định các đối tượng gồm dự án đần tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có tiêu chí về môi trường như đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này.

Dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư trên địa bàn cụ thể trong khoảng thời gian xác định.

Dự án bắt buộc phải có giấy phép môi trường

Theo đó, các đối tượng dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp mà có tác động xấu đến môi trường như dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III thì đều phải có giấy phép môi trường mới được triển khai thực hiện các dự án kế hoạch.

Đối tượng quy định tại khoản 1 điều này thuộc trường hợp dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của pháp luật đầu tư công được miễn giấy phép môi trường.

Nội dung này đã được quy định rõ ràng tại khoản 3 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Giấy phép môi trường là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho các tổ chức, cá nhân khi hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải và được phép xả chất thải ra môi trường, quản lý chất thải, nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất kèm theo yêu cầu, điều kiện về thực hiện bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Dự án bắt buộc phải có giấy phép môi trường

Đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều này gồm các dự án đầu tư thuộc nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh, xả bụi, khí thải ra môi trường.

Theo đó, các đối tượng này nếu thuộc trường hợp dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công được miễn giấy phép môi trường.

Dự án bắt buộc phải có giấy phép môi trường?

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 14, với nhiều điểm mới so với Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, đặc biệt là vấn đề giấy phép môi trường và đăng ký môi trường.

Theo đó, đáng chú ý về nội dung dự án bắt buộc phải có giấy phép môi trường: Có 5 dự án bắt buộc phải thực hiện giấy phép môi trường, đó là: Các dự án đầu tư thuộc đối tượng đánh giá tác động môi trường phải đánh giá tác động môi trường; dự án đầu tư không thuộc đối tượng đánh giá tác động môi trường cũng phải đăng ký giấy phép môi trường; cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ; dự án đầu tư có quy mô thuộc nhóm 3; cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ có quy mô thuộc nhóm 3.

Đối tượng được miễn giấy phép môi trường

Dự án bắt buộc phải có giấy phép môi trường

Danh mục dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được miễn giấy phép môi trường;

Hoạt động đào tạo nguồn nhân lực, các hoạt động tư vấn, chuyển giao công nghệ, dạy nghề, đào tạo kỹ thuật, kỹ năng quản lý, cung cấp thông tin, tiếp thị, xúc tiến đầu tư và thương mại.

Sản xuất, trình chiếu và phát hành chương trình truyền hình, sản xuất phim điện ảnh, phim video, hoạt động chuyên viên, hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc.

Dịch vụ thương mại, buôn bán lưu động, không có địa điểm cố định.

Dịch vụ thương mại, buôn bán các sản phẩm, hàng hóa tiêu dùng, đồ gia dùng có diện tích xây dựng dưới 200m2.

Dịch vụ ăn uống có diện tích nhà hàng dưới 200m2.

Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng đồ gia dụng quy mô cá nhân, hộ gia đình.

Dịch vụ photocopy, truy cập internet, trò chơi điện tử.

Canh tác trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi quy mô cá nhân, hộ gia đình.

Trồng khảo nghiệm các loài thực vật quy mô dưới 1 ha.

Xây dựng nhà ở cá nhân, hộ gia đình.

Dự án cơ sở nuôi trồng thủy sản trên biển, sông, suối, hồ chứa có lưu lượng nước thải dưới 1.0000m3/ ngày đêm.

Dự án đầu tư, cơ sở đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau:

-Không phát sinh khí thải phải xử lý

-Không phát sinh nước thải hoặc có phát sinh như thầy nhưng đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung mà hệ thống đó được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường

-Không phát sinh chất thải nguy hại trong quá trình hoạt động.

Thời hạn của giấy phép môi trường

Căn cứ Khoản 4 Điều 40 Luật Bảo vệ môi trường 2020

Thời hạn của giấy phép môi trường được quy định như sau:

– 07 năm đối với dự án đầu tư nhóm I;

– 07 năm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày 01/01/2022 có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm I;

Dự án bắt buộc phải có giấy phép môi trường

– 10 năm đối với đối tượng không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản 4 Điều 40 Luật Bảo vệ môi trường 2020;

– Thời hạn của giấy phép môi trường có thể ngắn hơn thời hạn quy định tại các điểm a, b và c khoản 4 Điều 40 Luật Bảo vệ môi trường 2020 theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp (sau đây gọi chung là chủ dự án đầu tư, cơ sở).

Dự án bắt buộc phải có giấy phép môi trường
Dự án bắt buộc phải có giấy phép môi trường

Câu hỏi thường gặp:

Xin giấy phép môi trường dễ không? Thủ tục thế nào?

Xem thêm: Thủ tục xin giấy phép môi trường

Tại sao phải xin giấy phép môi trường?

Giấy phép môi trường là một trong những công cụ pháp lý trong quản lý môi trường của nhà nước.

Xin giấy phép môi trường là cơ sở để cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo vệ môi trường của chủ dự án, cơ sở đầu tư.

Dự án bắt buộc phải có giấy phép môi trường

Giấy phép môi trường là biện pháp xử phạt buộc các cơ sở sản xuất kinh doanh phải thực hiện các biện pháp điều chỉnh nồng độ chất thải phát sinh để đạt quy chuẩn xả thải trước khi thải ra môi trường.

Từ đó đảm bảo mục tiêu duy trì và bảo vệ chất lượng môi trường, đảm bảo lợi ích và sức khỏe của cộng đồng.

Đối tượng phải xin giấy phép môi trường được quy định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2022/QH14 và quy định tại Phụ lục III, IV và V Nghị định 08/2022/NĐ-CP.

Quy trình xin cấp Giấy phép môi trường

Bước 1: Tiếp nhận thông tin, tư vấn miễn phí cho khách hàng;

Bước 2: Soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ cho Khách hàng;

Bước 3: Nộp hồ sơ;

Bước 4: Theo dõi quá trình xử lí hồ sơ;

Bước 5: Nhận hồ sơ, thông báo và trả kết quả thành công cho Khách hàng.

Dự án bắt buộc phải có giấy phép môi trường

Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Giấy phép môi trường là một loại giấy tờ phức tạp, nhiều hồ sơ, thủ tục, được quy định chặt chẽ bởi pháp luật. Vì vậy để có giấy phép môi trường nhanh nhất, tiết kiệm chi phí và thời gian nhất thì Quý Khách nên sử dụng dịch vụ xin cấp giấy phép môi trường của một Văn phòng Luật sư chuyên nghiệp.

Chúng tôi cam kết sẽ làm hài lòng mọi khách hàng, chúng tôi là giải pháp hữu hiệu cho Quý Khách hàng muốn xin Giấy phép môi trường nhanh chóng, trọn gói, tư vấn miễn phí và nhiều ưu đãi.

Dự án bắt buộc phải có giấy phép môi trường

Đến với dịch vụ xin cấp giấy phép môi trường, Quý Khách sẽ được:

– Tư vấn chi tiết cho khách hàng về điều kiện, quy trình thủ tục, nội dung xin giấy phép môi trường để khách hàng cân nhắc, lựa chọn loại hình, phạm vi cung cấp dịch vụ cho phù hợp.

– Giải đáp những thắc mắc, băn khoăn khi khách hàng có vướng mắc hoặc gặp phải khó khăn trong việc xin giấy phép môi trường.

– Cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp với mức chi phí hợp lý, thời gian nhận được kết quả nhanh hơn dự kiến.

Trên đây là thông tin về Dự án bắt buộc phải có giấy phép môi trường. Nếu bạn cần hỗ trợ pháp lý hay bất kỳ thắc mắc có mong muốn được giải đáp nhanh chóng, vui lòng liên hệ với Luật Quốc Bảo qua số hotline/zalo: 076 338 7788. Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho quý khách miễn phí.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.