Giấy quyết định ly hôn của Tòa án 2022

Khi người vợ hoặc chồng nộp đơn ly hôn đầy đủ cho tòa án, tòa án sẽ xem xét và đưa ra quyết định ly hôn để công nhận chấm dứt quan hệ hôn nhân. Vậy giấy quyết định ly hôn của tòa án là gì? Trong bài viết này, Luật Quốc Bảo sẽ giúp người đọc trả lời các câu hỏi liên quan đến vấn đề này.

 • Giấy quyết định ly hôn của tòa án là gì?
 • Các mốc thời gian khi ly hôn
 • Giấy quyết định ly hôn của Tòa án mới 2022
 • Mua giấy ly hôn, quyết định ly hôn giả có được không?
 • Các bước tra cứu quyết định ly hôn

Giấy quyết định ly hôn của tòa án là gì?

Ly hôn là chấm dứt quan hệ vợ chồng theo bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp lý của tòa án. Ly hôn phải được tòa án chấp thuận để được coi là ly hôn hợp pháp. Giấy quyết định ly hôn là cơ sở để xác định việc chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ hôn nhân của vợ chồng.

Sau khi cả hai vợ chồng nộp tất cả các hồ sơ hợp lệ trong đơn ly hôn cho tòa án, tòa án sẽ xem xét và ra quyết định công nhận sự đồng ý ly hôn trong 5 ngày. Nếu không có sự phản đối nào được thực hiện theo thủ tục tố tụng, quyết định ly hôn sẽ có hiệu lực ngay sau khi ban hành.

Các mốc thời gian khi ly hôn

Thời gian giải quyết ly hôn

Theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, có 2 vụ ly hôn, thứ nhất là ly hôn đơn phương và hai là ly hôn thuận tình giữa hai bên. Do đó, thời gian hòa giải ly hôn cũng sẽ phụ thuộc vào trường hợp của bạn là ly hôn đơn phương hay ly hôn thuận tình của cả hai bên. Để xác định xem trường hợp của bạn là ly hôn đơn phương hay thuận tình, bạn cần phải xem xét liệu bạn và người vợ hoặc chồng của bạn hiện đang đáp ứng các điều kiện cho từng trường hợp sau đây. Cụ thể:

 • Ly hôn thuận tình: Hai vợ chồng đã đồng ý ly hôn và thỏa thuận về việc nuôi con và tiền cấp dưỡng sau khi ly hôn; thỏa thuận về tài sản chung và nợ chung.
 • Ly hôn đơn phương: Một bên không đồng ý ly hôn hoặc vợ chồng không đồng ý, nhưng vợ chồng vẫn không thể thống nhất về việc nuôi dạy con cái, cấp dưỡng, tài sản chung, nợ chung.

Thời gian xử lý ly hôn như sau:

 • Thời gian hòa giải ly hôn: Theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, thời gian hòa giải ly hôn là 2-4 tháng kể từ ngày Tòa án thụ lý vụ án;
 • Thời gian giải quyết ly hôn đơn phương: Theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, thời gian hòa giải ly hôn là 4-6 tháng kể từ ngày Tòa án thụ lý;

giay quyet dinh ly hon 2

Ly hôn bao lâu thì có quyết định ly hôn?

Như Luật Quốc Bảo đã thảo luận nêu trên, thời gian giải quyết ly hôn được quy định như sau theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trên thực tế, đơn ly hôn có thể mất nhiều thời gian hơn vì nhiều lý do khác nhau. Đồng thời, thời gian nêu trên được tính từ ngày thụ lý vụ án đến ngày Tòa án mở phiên tòa xét xử hoặc mở hòa giải, bản án, quyết định ly hôn. Do đó, thời gian nhận được quyết định ly hôn hoặc phán quyết sẽ yêu cầu thời gian giải quyết ly hôn cộng với 7-15 ngày.

Áp dụng các điều khoản cơ bản

Điều 6. Nguyên tắc thu và thanh toán phí và lệ phí của Tòa án

 • Phí khởi kiện được tính bằng Việt Nam đồng.
 • Cơ quan có thẩm quyền thu tiền tạm ứng chi phí khởi kiện, tạm ứng chi phí kiện tụng, chi phí kiện tụng và chi phí phải sử dụng biên lai do Bộ Tài chính cấp.

Điều 9. Cơ quan thu phí kiện tụng tạm ứng, lệ phí kiện tụng tạm ứng, phí kiện tụng và lệ phí

 • Cơ quan thi hành án dân sự thu phí khởi kiện quy định tại Điều 3 và lệ phí khởi kiện quy định tại khoản 1, khoản 4, khoản 5 Điều 4; điểm d khoản 1 Điều 43 của Pháp lệnh này.
 • Toà án thu phí khởi kiện quy định tại khoản 3, khoản 6, khoản 8 Điều 4; khoản 4 Điều 42 của điều luật này.
 • Bộ Tư pháp thu phí khởi kiện quy định tại khoản 2 và khoản 7 Điều 4 của Quy chế này.
 • Cơ quan có quyền thu phí, lệ phí khởi kiện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này có quyền thu phí khởi kiện, phí khởi kiện trả trước. ”

Chi phí

Khi tòa án giải quyết vụ ly hôn, các bên chỉ phải trả trước chi phí tòa án dân sự. Việc thu tiền phải sử dụng các tài liệu do Bộ Tài chính ban hành. Hơn nữa, theo quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 9 và khoản 4 của điều luật thu phí tòa án năm 2009, tòa án có quyền giải quyết các khoản thanh toán tạm ứng không có quyền thu phí tố tụng dân sự, thẩm quyền này thuộc về Cơ quan thực thi pháp luật dân sự. Theo đó, số tiền tòa yêu cầu bồi thường là 5 triệu đồng, trong đó có 2 triệu đồng của trưởng ban tư pháp xã nêu trên và 3 triệu đồng của Tòa án nhân dân huyện, vi phạm pháp luật về phí khởi kiện.

Khi có đơn xin công nhận ly hôn thuận tình Tòa án không thể xét xử vụ ly hôn mà phải tiến hành thủ tục hòa giải theo quy định tại Mục 9 Nghị quyết số 02/2000/NQ-HĐTP ngày 23/12/2000 của Ủy ban Tư pháp về hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000

Ly hôn thuận tình 

Trong trường hợp vợ chồng cùng yêu cầu ly hôn, tòa án vẫn phải hòa giải. Trong trường hợp Tòa án không hòa giải được thì Toà án phải ghi lại trường hợp ly hôn tự nguyện và hòa giải không thành. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày lập biên bản, trong trường hợp cả hai vợ chồng hoặc vợ hoặc chồng không thay đổi quan điểm và Viện kiểm sát không phản đối thỏa thuận đó, Tòa án ra quyết định công nhận thỏa thuận đó. Phiên tòa được mở khi tất cả các điều kiện sau đây được đáp ứng:

 • Hai bên thực sự thuận tình ly hôn;
 • Hai bên đã thỏa thuận về việc phân chia hoặc không phân chia tài sản, chăm sóc, nuôi dưỡng, lo lắng và giáo dục con cái;
 • Trong những trường hợp cụ thể này, thỏa thuận giữa hai bên về tài sản và con cái được thỏa thuận nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của vợ hoặc chồng hoặc con.

Công nhận giấy quyết định đồng ý ly hôn có hiệu lực pháp luật ngay lập tức, các bên không có quyền kháng cáo và Viện kiểm sát không có quyền kháng nghị theo lệnh kháng cáo.

Trong trường hợp không có một trong các điều kiện quy định tại điểm a của phần này để hòa giải tại Tòa án, Tòa án có trách nhiệm lập biên bản hòa giải và thống nhất lại không thành công về các vấn đề mà các bên không thể đạt được thỏa thuận hoặc đã đạt được thỏa thuận nhưng không đảm bảo lợi ích hợp pháp của vợ và con, đồng thời xét xử vụ ly hôn theo thủ tục chung.

Theo điều 315 và 241 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2004

Điều 241 trao bản quyết định ly hôn

 • Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc phiên tòa, Toà án có trách nhiệm gửi trích đoạn bản án cho đương sự, cơ quan, tổ chức khởi kiện.
 • Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tuyên án, Toà án phải gửi hoặc gửi bản án đến đương sự, cơ quan, tổ chức khởi kiện và viện kiểm sát cùng cấp.

Điều 315. Quyết định giải quyết các vấn đề dân sự

Quyết định giải quyết tranh chấp dân sự phải bao gồm các nội dung sau đây:

 • Ngày, tháng, năm quyết định;
 • Tên Tòa án để quyết định;
 • Tên đầy đủ của Thẩm phán, Kiểm sát viên, Thư ký;
 • Tên, địa chỉ của người yêu cầu giải quyết vấn đề dân sự;

Các vấn đề cụ thể do Tòa án giải quyết

 • Tên, địa chỉ của người có liên quan;
 • Bản án của Tòa án và lý do chấp nhận hoặc không chấp nhận đơn;
 • Cơ sở pháp lý để giải quyết các vấn đề dân sự;
 • Quyết định của Tòa án;
 • Các khoản phí phải trả.

Quyết định hòa giải dân sự phải được gửi đến Viện kiểm sát cùng cấp, cơ quan thi hành án có thẩm quyền, người gửi đơn thư hòa giải vụ án dân sự và cá nhân, cơ quan, tổ chức có lợi ích, nghĩa vụ trong thời hạn 5 ngày làm việc. Ngày phát hành của quyết định.

Căn cứ vào cơ sở pháp lý nêu trên, nếu hai người nộp đơn ly hôn mà không có thỏa thuận về tài sản bằng văn bản và quyền nuôi con thì tòa án không hòa giải được thì quý vị sẽ nhận được quyết định công nhận đồng ý trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ly hôn. Quyết định của tòa án.

Nếu các bên yêu cầu ly hôn thân thiện nhưng không thể đạt được thỏa thuận về tài sản và quyền nuôi con, tòa án vẫn phải xét xử theo thủ tục chung. Sau phiên tòa, bạn sẽ nhận được bản án ly hôn trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên tòa.

Làm sao để có thể ly hôn nhanh?

Bộ luật tố tụng dân sự quy định thời gian giải quyết ly hôn, vậy ly hôn nhanh có thể được giải quyết không? Làm thế nào để ly dị nhanh chóng? Đây chắc chắn là một câu hỏi cho tất cả mọi người muốn ly dị. Để ly hôn nhanh chóng, bạn cần phải chú ý đến những điều sau đây ngay từ đầu thủ tục:

 • Tham khảo ý kiến của vợ hoặc chồng của bạn về ly hôn để xác định xem trường hợp của bạn là ly hôn đơn phương hoặc thuận tình;
 • Liên hệ với vợ hoặc chồng của bạn để hỏi địa chỉ chính xác của đối phương để xác định tòa án có thẩm quyền trong vụ ly hôn.
 • Liên hệ công ty Luật Quốc Bảo qua điện thoại: 0763.387.788 để được tư vấn về đơn ly hôn, hồ sơ ly hôn, thủ tục ly hôn, yêu cầu cấp dưỡng và mức hỗ trợ nuôi con, tài sản chung và phân chia nợ chung.
 • Chuẩn bị đơn xin ly hôn đúng định dạng, nội dung phải đầy đủ để tránh tòa án trả lại đơn, tránh lãng phí thời gian giải quyết ly hôn, tích cực hợp tác với tòa án để giải quyết vụ ly hôn.

Nếu cần thiết, vui lòng liên hệ luật sư công ty Luật Quốc Bảo theo số điện thoại: 0763.387.788 để được gói ly hôn đầy đủ và ly hôn nhanh chóng của đội ngũ luật sư chúng tôi.

Giấy quyết định ly hôn của Tòa án mới 2022

Hình thức giấy quyết định ly hôn của tòa án sẽ thay đổi theo thời gian theo nghị định được ban hành. Pháp luật quy định mẫu giấy ly hôn tiêu chuẩn cho tòa án khi ban hành hồ sơ ly hôn để tránh nhiều trường hợp sử dụng quyết định ly hôn sai và không công bằng.

Dưới đây là mẫu giấy quyết định ly hôn mới nhất và chuẩn mới nhất đến năm 2022, được ban hành theo Mẫu số 40-DS (cùng với Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13/01/2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao), mời độc giả tham khảo:

giay quyet dinh ly hon 1

Mua giấy ly hôn, quyết định ly hôn giả có được không?

Thực tế của nhiều mối quan hệ hôn nhân là việc đạt được thỏa thuận hoặc đơn phương nộp đơn xin ly hôn không phải là dễ dàng, bị ảnh hưởng bởi các yếu tố chủ quan và hoàn cảnh gia đình, thời gian dài hơn, cần phải nộp hồ sơ đầy đủ để xin ly hôn, chẳng hạn như tòa án quá xa nơi cư trú, bị cáo lẩn trốn, không có đủ thông tin về địa chỉ nơi cư trú, phải xin nghỉ nhiều ngày để làm hồ sơ, chuyển đến tòa án…

Do đó, nhiều cặp vợ chồng chọn mua và sử dụng giấy quyết định ly hôn giả để phục vụ mục đích cá nhân một cách thuận tiện và nhanh chóng. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, việc mua bán, sử dụng bản án ly hôn giả là vi phạm pháp luật. Theo Điều 341 Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2017, hình phạt đối với hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức như sau:

Điều 341. Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức

 • Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc hồ sơ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu giả để thực hiện hành vi trái pháp luật thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ từ 3 năm đến 6 tháng có thể lên đến 2 năm.
 • Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến năm năm:
  • Có tổ chức;
  • Phạm tội từ hai lần trở lên;
  • Làm con dấu, tài liệu hoặc các hồ sơ mật khác từ 02 đến 05 hồ sơ;
  • Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc hồ sơ mật khác để thực hiện hành vi phạm tội nhẹ hoặc nghiêm trọng;
  • Thu lợi bất chính từ 10.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;
  • Tái phạm nguy hiểm.
 • Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm:
  • Sản xuất từ 6 con dấu, tài liệu mật hoặc các tài liệu khác;
  • Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc các hồ sơ khác để thực hiện hành vi phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng;
  • Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng trở lên.
 • Người vi phạm cũng có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Các điểm lưu ý khác

Theo đó, hành vi làm giả quyết định ly hôn của tòa án sẽ bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng. Họ cũng bị kết án tối đa 03 năm cải tạo không giam giữ và 2 đến 6 năm tù. Mặc dù thủ tục ly hôn ở nhiều nơi còn phức tạp, đòi hỏi vợ chồng phải tốn rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc, nhưng khi mua bản án ly hôn giả thì không được vội vàng vì không hiểu. Vợ chồng phải làm thủ tục ly hôn theo quy định của pháp luật, vì  giấy quyết định ly hôn của Tòa án là quyết định có hiệu lực pháp lý và tính hợp pháp nhất của việc chấm dứt quan hệ hôn nhân.

Các bước tra cứu quyết định ly hôn

Để tìm bản án/quyết định ly hôn, hãy làm theo các bước sau:

 • Bước 1: Truy cập trang chủ trang web và công bố bản án/quyết định của tòa án thông qua https://congbobanan.toaan.gov.vn liên kết
 • Bước 2: Nếu bạn nhớ hoặc giữ lại, hãy nhập số giấy quyết định. Nếu bạn không nhớ, bạn có thể nhập từ khóa “Ly hôn” trong tìm kiếm này.
 • Bước 3: Sau khi nhấn tìm kiếm, nếu bạn không nhớ số số giấy quyết định, kết quả sẽ xuất hiện rất nhiều, thường vượt quá 5.000 kết quả. Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn tìm chính xác văn bản bạn quan tâm.
 • Bước 4: Ở phía bên trái của màn hình, nhập thông tin có thể nhớ về tòa án xét xử, cấp tòa án, ngày phát hành, v.v. trong mỗi cột tương ứng.
 • Bước 5: Xem kết quả nhận được

Bạn càng cung cấp nhiều thông tin khi tìm kiếm, phạm vi tìm kiếm càng nhỏ và chúc may mắn!

Nếu bạn gặp kho khăn về các vấn đề pháp lý của giấy quyết định ly hôn… Hãy nhanh chóng gọi cho Luật Quốc Bảo với hottline: 0763.387.788, để được hướng dẫn chi tiết nhé!

5/5 - (1 bình chọn)

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.