Thủ tục cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất lần đầu

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất lần đầu? Khi nền kinh tế và sự phát triển đô thị ngày càng bứt phá, việc sử dụng đất một cách hiệu quả và bền vững trở thành một vấn đề cấp thiết. Trong quá trình này, việc cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (QSDĐ) lần đầu đóng vai trò quan trọng, xác định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với mảnh đất mà họ đang sở hữu hoặc sử dụng.

Thủ tục này không chỉ đảm bảo quyền lợi của cá nhân và tổ chức liên quan, mà còn đóng góp tích cực vào việc quản lý chặt chẽ, tạo ra sự minh bạch trong việc sử dụng đất và hỗ trợ trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội của một quốc gia.

Việc cấp QSDĐ lần đầu không đơn thuần chỉ là việc thực hiện thủ tục hành chính, mà còn là quá trình yêu cầu sự hiểu biết sâu rộ về luật pháp liên quan đến quyền sở hữu đất đai, thủ tục kỹ thuật, và sự tôn trọng các quy định của pháp luật.

Trong bối cảnh đa dạng về loại hình đất và mục đích sử dụng, việc đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong việc cấp QSDĐ lần đầu đặt ra một loạt các thách thức và yêu cầu cao về sự am hiểu và hiểu biết từ phía cả người đăng ký và các cơ quan chức năng tham gia trong quy trình này.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng khám phá quy trình cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất lần đầu, từ những bước cơ bản cho đến những khía cạnh phức tạp hơn liên quan đến luật pháp và thực tế ứng dụng.

Đồng thời, chúng ta cũng sẽ nhìn vào tầm quan trọng của việc thực hiện thủ tục này trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của các bên liên quan, cũng như sự phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững của xã hội và kinh tế.

Việc cấp sổ đỏ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân là một trong những quyền lợi hợp pháp quan trọng mà mọi công dân đều có quyền được hưởng. Vậy thủ tục cấp sổ đỏ như thế nào? Luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể sau bài viết này. Mời Quý khách cùng tham khảo nhé.

Nếu quý khách hàng có câu hỏi vui lòng liên hệ với Luật Quốc Bảo qua số hotline/zalo: 076 338 7788. Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho quý khách miễn phí.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất lần đầu

Thưa Luật sư, xin cho tôi hỏi 2 câu:

1) Lịch sử cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất qua các thời kỳ pháp luật về đất đai.

2) Quy định về trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền khi cấp Giấy chứng nhận lần đầu?

Tôi xin cảm ơn bạn!

Luật sư tư vấn:

 1. Thứ nhất, về lịch sử cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất qua các thời kỳ?

Luật Đất đai những năm qua khẳng định việc cấp Giấy chứng nhận thông qua Luật Đất đai trước đây đã hết hạn, Luật Đất đai 2013.

 1. Thứ hai về trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền khi cấp Giấy chứng nhận lần đầu?

Về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận:

Căn cứ Điều 70 Nghị định số 43/2014/ND-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai:

“Điều 70. Trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu và đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất

 1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định để làm thủ tục đăng ký.
 2. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam đề nghị đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và thực hiện các công việc như sau:

a) Trường hợp đăng ký đất đai thì xác nhận hiện trạng sử dụng đất so với nội dung kê khai đăng ký; trường hợp không có giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định này thì xác nhận nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp sử dụng đất, sự phù hợp với quy hoạch.

Trường hợp đăng ký tài sản gắn liền với đất thì xác nhận hiện trạng tài sản gắn liền với đất so với nội dung kê khai đăng ký; trường hợp không có giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định này thì xác nhận tình trạng tranh chấp quyền sở hữu tài sản;

đối với nhà ở, công trình xây dựng thì xác nhận thời điểm tạo lập tài sản, thuộc hay không thuộc trường hợp phải cấp phép xây dựng, sự phù hợp với quy hoạch được duyệt; xác nhận sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng nếu chưa có xác nhận của tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng hoặc hoạt động đo đạc bản đồ;

b) Trường hợp chưa có bản đồ địa chính thì trước khi thực hiện các công việc tại Điểm a Khoản này, Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo cho Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trích đo địa chính thửa đất hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu có);

c) Niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ, xác nhận hiện trạng, tình trạng tranh chấp, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và khu dân cư nơi có đất, tài sản gắn liền với đất trong thời hạn 15 ngày; xem xét giải quyết các ý kiến phản ánh về nội dung công khai và gửi hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai.

3. Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc như sau:

a) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai thì gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã để lấy ý kiến xác nhận và công khai kết quả theo quy định tại Khoản 2 Điều này;

b) Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất ở nơi chưa có bản đồ địa chính hoặc đã có bản đồ địa chính nhưng hiện trạng ranh giới sử dụng đất đã thay đổi hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu có);

c) Kiểm tra, xác nhận sơ đồ tài sản gắn liền với đất đối với tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư mà sơ đồ đó chưa có xác nhận của tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng hoặc hoạt động đo đạc bản đồ;

d) Kiểm tra hồ sơ đăng ký; xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào đơn đăng ký;

đ) Trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không có giấy tờ hoặc hiện trạng tài sản có thay đổi so với giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định này thì gửi phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước đối với loại tài sản đó.

Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, cơ quan quản lý nhà nước đối với tài sản gắn liền với đất có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Văn phòng đăng ký đất đai;

e) Cập nhật thông tin thửa đất, tài sản gắn liền với đất, đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có);

g) Trường hợp người sử dụng đất đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính, trừ trường hợp không thuộc đối tượng phải nộp nghĩa vụ tài chính

hoặc được ghi nợ theo quy định của pháp luật; chuẩn bị hồ sơ để cơ quan tài nguyên và môi trường trình ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

cập nhật bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp,

trường hợp hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại cấp xã thì gửi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Ủy ban nhân dân cấp xã để trao cho người được cấp.

4. Cơ quan tài nguyên và môi trường thực hiện các công việc sau:

a) Kiểm tra hồ sơ và trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Trường hợp thuê đất thì trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ký quyết định cho thuê đất; ký hợp đồng thuê đất và trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

b) Chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Văn phòng đăng ký đất đai.

Trường hợp người sử dụng đất đã đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật mà nay có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì nộp đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận;

Văn phòng đăng ký đất đai, cơ quan tài nguyên và môi trường thực hiện các công việc quy định tại Điểm g Khoản 3 và Khoản 4 Điều này.”

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất lần đầu
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất lần đầu

Về hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu:

Căn cứ Điều 8 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về hồ sơ địa chính:

“Điều 8. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

1. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu gồm có:

a) Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04/ĐK;

b) Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (sau đây gọi là Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) đối với trường hợp đăng ký về quyền sử dụng đất;

c) Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng thì phải có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã có sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình đã xây dựng);

d) Báo cáo kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất đối với trường hợp tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 theo Mẫu số 08/ĐK;

đ) Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có);

e) Đối với đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh thì ngoài giấy tờ quy định tại các Điểm a, b và d Khoản này phải có quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an về vị trí đóng quân hoặc địa điểm công trình;

bản sao quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh trên địa bàn các quân khu, trên địa bàn các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mà có tên đơn vị đề nghị cấp Giấy chứng nhận;

g) Trường hợp có đăng ký quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề phải có hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa án nhân dân về việc xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề, kèm theo sơ đồ thể hiện vị trí, kích thước phần diện tích thửa đất mà người sử dụng thửa đất liền kề được quyền sử dụng hạn chế.

2. Trường hợp người sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai mà chưa có nhu cầu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì nộp hồ sơ gồm các giấy tờ theo quy định tại các Điểm a, d, e, g và bản sao giấy tờ quy định tại các Điểm b, c và đ Khoản 1 Điều này.

Trường hợp người sử dụng đất đã đăng ký đất đai mà nay có nhu cầu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì nộp đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu số 04/ĐK.

3. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất; đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận gồm có:

a) Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04/ĐK;

b) Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP;

c) Sơ đồ về tài sản gắn liền với đất (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã có sơ đồ tài sản phù hợp với hiện trạng);

d) Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

đ) Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về tài sản gắn liền với đất (nếu có).

4. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý gồm có:

a) Đơn đăng ký theo Mẫu số 04/ĐK;

b) Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc giao đất để quản lý (nếu có);

c) Sơ đồ hoặc trích đo địa chính thửa đất, khu đất được giao quản lý (nếu có).

5. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng để bán được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 72 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.”

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi nhận chuyển nhượng

Thưa Luật sư, tôi xin hỏi: Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất như thế nào? Cám ơn!

Trả lời câu hỏi:

Các bước của thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất:

Bước 1: Ký hợp đồng đặt cọc về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất (nếu có).

Bước 2: Ký Hợp đồng chuyển nhượng tại Văn phòng công chứng.

Bước 3: Nộp hồ sơ chuyển đổi tên (sang tên) và nộp thuế.

Quy trình làm việc/thực hiện:

Bước 1: Ký hợp đồng đặt cọc về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất (nếu có):

Để đảm bảo Bên Bán sẽ chuyển nhượng lô đất cho Bên Mua, đồng thời không chuyển nhượng cho người khác, Bên Mua sẽ đặt cọc cho Bên Bán khoảng 5% -> 10% giá trị lô đất (Phí thanh toán) tính toán lần 1).

Nếu Bên Mua không muốn đặt cọc và có đủ tiền thanh toán một lần thì có thể không cần ký Hợp đồng đặt cọc mà có thể ký Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Văn phòng công chứng và thanh toán một lần.

Lưu ý: Thời gian gửi tiền thông thường là khoảng 2-3 tuần.

Bước 2: Ký Hợp đồng chuyển nhượng tại Văn phòng công chứng:

Vào ngày hẹn do Bên Mua và Bên Bán thỏa thuận, hai bên sẽ ký Hợp đồng chuyển nhượng chính thức tại Phòng Công chứng để chuyển quyền sở hữu lô đất cho Bên Mua.

Sau khi Hợp đồng chuyển nhượng được Phòng công chứng ký, lấy dấu vân tay và đóng dấu, về nguyên tắc quyền sở hữu lô đất thuộc về Bên mua (chỉ cần nộp hồ sơ tại UBND Quận để chuyển tên cho bên mua). .

Thanh toán lần 2: Bên mua sẽ thanh toán số tiền còn lại cho Bên bán ngay sau khi Hợp đồng chuyển nhượng được ký kết tại Văn phòng công chứng.

Việc thanh toán sẽ diễn ra song song với quá trình ký kết, lấy dấu vân tay và đóng dấu Hợp đồng. Sau khi ký, Văn phòng công chứng sẽ lưu giữ hồ sơ để Bên mua thanh toán đầy đủ cho Bên bán, sau khi Bên mua thanh toán xong, Văn phòng công chứng sẽ trả lại hồ sơ đầy đủ cho Bên mua.

Lưu ý: Việc công chứng diễn ra trong vòng khoảng một giờ (1 giờ).

Bước 3: Nộp hồ sơ đổi tên (sang tên) và nộp thuế:

Sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng tại Phòng công chứng, Bên mua có thể tự mình nộp hồ sơ sang tên.

Trong thời gian khoảng 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ sẽ có thông báo nộp thuế và sau 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp thuế cơ quan Nhà nước sẽ cấp Sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). hồng) cho Bên mua thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lúc này đứng tên Bên mua (Như vậy sau khoảng 20 ngày làm việc kể từ ngày công chứng, Sổ đỏ sẽ được cấp cho Bên mua).

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do thừa kế?

Xin vui lòng hỏi:

Ông bà nội tôi có để lại cho bố tôi một mảnh đất (ông bà đã mất). Cha tôi không có tên. Di sản. Ae trong gia đình đều lên xã xác nhận sự thật. Hiện nay nhà nước yêu cầu chuyển sang sổ hồng. Nhưng bố mẹ tôi sợ người nông dân không biết luật đất đai.

Khi lên cấp xã, anh ta chỉ thị cho cha mình làm loạn, gây rắc rối cho người dân. Không biết vấn đề chính để thực hiện các biện pháp đối phó. Xin tư vấn và hỗ trợ tôi thủ tục. E cảm ơn bạn!

Trả lời câu hỏi:

Xin chào! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến bộ phận tư vấn của chúng tôi. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Bước 1: Bạn phải làm thủ tục kê khai di sản tại phòng công chứng:

Hồ sơ gồm: Bản sao công chứng các giấy tờ sau:

 • Sơ yếu lý lịch của người nhận thừa kế (cha của bạn)
 • CMND/hộ chiếu, hộ khẩu của những người sau: anh em ruột của bố bạn, bố của bạn.
 • Giấy chứng tử của ông bà bạn
 • Di chúc (nếu có)
 • Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng, sở hữu tài sản thừa kế (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, giấy phép mua bán, hợp pháp hóa nhà ở do Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp huyện cấp), giấy chứng nhận, sổ tiết kiệm, cổ phiếu, chứng nhận cổ phần, v.v. .).

Sau đó, Công chứng viên ra thông báo dán tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người cuối cùng để lại di sản thường trú.

Sau khi nhận được danh sách thừa kế có xác nhận của UBND phường, xã mà không có tranh chấp, khiếu nại, Công chứng viên sẽ ấn định ngày ký tờ khai/thỏa thuận phân chia di sản.

Đến ngày hẹn, người thừa kế mang đầy đủ hồ sơ gốc đã nộp đến cơ quan công chứng để ký vào tờ khai/thỏa thuận phân chia di sản thừa kế.

Bước 2: Sau khi văn bản thỏa thuận phân chia di sản được xác nhận, bạn tiến hành đăng ký quyền sử dụng đất tại Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thị trấn nơi có đất theo thủ tục sau:

Nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai

Căn cứ hồ sơ, cơ quan quản lý nhà ở sẽ kiểm tra, xác định vị trí khu đất và gửi cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có);

Sau khi nhận được thông báo của cơ quan thuế, cơ quan quản lý nhà ở sẽ gửi thông báo nộp thuế để chủ nhà thực hiện nghĩa vụ tài chính tại cơ quan thuế (nếu chủ nhà không phải nộp hoặc được miễn nghĩa vụ thuế). tài chính không có bước này).

Sau khi đã nộp thuế xong, chủ nhà nộp biên lai thu thuế, phí trước mặt bạn cho cơ quan quản lý nhà ở để nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở. Thời hạn làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất ở cho bên mua là 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thời gian này không bao gồm thời gian chủ nhà đi nộp nghĩa vụ tài chính cho Nhà nước.

Bước 3: Hồ sơ đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà bao gồm:

 • Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở
 • Các giấy tờ về thừa kế như: Di chúc, Tờ khai thừa kế (có công chứng của nhà nước);
 • Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất hoặc một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà của người để lại di sản;
 • Bản sao giấy khai sinh của những người thừa kế của người chết để làm căn cứ miễn trừ nghĩa vụ tài chính (thuế thu nhập cá nhân).
 • Giấy chứng tử;
 • Tờ khai nộp thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tờ khai nộp lệ phí trước bạ đất đai.

Lệ phí trước bạ là 0,5% (Giá đất tính lệ phí trước bạ là giá đất do UBND tỉnh ban hành và áp dụng tại thời điểm đăng ký và nộp lệ phí trước bạ).

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất lần đầu
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất lần đầu

Vì sao đất không được cấp sổ đỏ nhưng đã sử dụng ổn định từ năm 1993?

Thưa luật sư, tôi xin hỏi: Nhà tôi có mảnh đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 600 m2, trong đó có 200 m2 đất ở và 400 m2 đất vườn. Tuy nhiên, diện tích đất thực tế của gia đình tôi là 900m2 (đất sử dụng trước năm 1993). Vì hiểu biết về đất đai còn hạn chế nên bố mẹ tôi không để ý đến diện tích ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Năm 2015, anh trai tôi xây nhà trên đất không có giấy chứng nhận đăng ký đất đai vì cho rằng đất đã được cấp giấy chứng nhận.

Vậy xin hỏi tôi cần làm những thủ tục gì để được công nhận đối với phần đất còn lại mà nhà tôi chưa được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thủ tục thừa kế đất từ cha mẹ sang con cái? Cám ơn!

Luật sư trả lời:

Theo thông tin bạn cung cấp, chúng tôi hiểu rằng bạn đang thắc mắc về 2 vấn đề: thủ tục để được công nhận thêm diện tích đất, thủ tục thừa kế đất đai từ mẹ sang con. Đối với những băn khoăn của bạn, chúng tôi xin có ý kiến như sau:

Thứ nhất, thủ tục cấp giấy chứng nhận sử dụng đất cho phần diện tích đất tăng thêm. Theo quy định tại Khoản 5 Điều 98 Luật đất đai 2013 quy định:

Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này hoặc Giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất,

không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.

Trường hợp đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất và diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn (nếu có) được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 99 của Luật này.”

Theo quy định về Cấp Giấy chứng nhận đối với diện tích đất tăng thêm so với giấy tờ về quyền sử dụng đất được hướng dẫn bởi Khoản 20 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP:

3. Trường hợp diện tích đất tăng thêm không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 của Luật đất đai, Điều 18 của Nghị định này thì thực hiện như sau:

a) Trường hợp người sử dụng đất không vi phạm pháp luật về đất đai thì việc xem xét xử lý và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm thực hiện theo quy định tại Điều 20 của Nghị định này;

b) Trường hợp diện tích đất tăng thêm do người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì xem xét xử lý và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm thực hiện theo quy định tại Điều 22 của Nghị định này;

c) Trường hợp diện tích đất tăng thêm do người sử dụng đất được giao trái thẩm quyền trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì việc xem xét xử lý và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm thực hiện theo quy định tại Điều 23 của Nghị định này;

đ) Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đối với diện tích đất tăng thêm được thực hiện theo quy định tại Điều 70 và cấp đổi Giấy chứng nhận cho thửa đất gốc theo quy định tại Điều 76 của Nghị định này nếu thửa đất gốc đã được cấp Giấy chứng nhận. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm xác nhận vào Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm và gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế,

trình cấp Giấy chứng nhận sau khi người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai cho toàn bộ diện tích thửa đất đang sử dụng, trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

đ) Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đối với toàn bộ diện tích thửa đất thực hiện theo quy định tại Điều 70 của Nghị định này nếu thửa đất gốc có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 của Luật đất đai, Điều 18 của Nghị định này

Bạn có gần 300m2 đất không có giấy tờ, sử dụng ổn định trước năm 1993 và không hề có tranh chấp. Bạn có thể làm hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ đối với mảnh đất này.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định:

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất và không vi phạm pháp luật đất đai.

Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (công nhận quyền sử dụng đất) cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai, Điều 18 của Nghị định này và không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 101 của Luật Đất đai, Điều 23 của Nghị định này được thực hiện theo quy định như sau:

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993; nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp sử dụng đất; việc sử dụng đất tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị

hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn hoặc quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (sau đây gọi chung là quy hoạch) hoặc không phù hợp với quy hoạch nhưng đã sử dụng đất từ trước thời điểm phê duyệt quy hoạch hoặc sử dụng đất tại nơi chưa có quy hoạch thì được công nhận quyền sử dụng đất như sau:

a) Đối với thửa đất có nhà ở mà diện tích thửa đất nhỏ hơn hoặc bằng hạn mức công nhận đất ở quy định tại Khoản 4 Điều 103 của Luật Đất đai (sau đây gọi là hạn mức công nhận đất ở) thì toàn bộ diện tích thửa đất được công nhận là đất ở.

Trường hợp thửa đất có nhà ở mà diện tích thửa đất lớn hơn hạn mức công nhận đất ở thì diện tích đất ở được công nhận bằng hạn mức công nhận đất ở; trường hợp diện tích đất xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống lớn hơn hạn mức công nhận đất ở thì công nhận diện tích đất ở theo diện tích thực tế đã xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống đó;

b) Đối với thửa đất có công trình xây dựng để sản xuất, thương mại, dịch vụ phi nông nghiệp thì công nhận đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất thương mại, dịch vụ theo diện tích thực tế đã xây dựng công trình đó; hình thức sử dụng đất được công nhận như hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất là ổn định lâu dài;

c) Đối với thửa đất có cả nhà ở và công trình xây dựng để sản xuất, thương mại, dịch vụ phi nông nghiệp mà diện tích thửa đất lớn hơn hạn mức công nhận đất ở thì diện tích đất ở được công nhận theo quy định tại Điểm a Khoản này; phần diện tích còn lại đã xây dựng công trình sản xuất, thương mại, dịch vụ phi nông nghiệp thì được công nhận theo quy định tại Điểm b Khoản này;

d) Đối với phần diện tích đất còn lại sau khi đã được xác định theo quy định tại các Điểm a, b và c Khoản này thì được xác định là đất nông nghiệp và được công nhận theo quy định tại Khoản 5 Điều này.”

Căn cứ hạn mức công nhận đất ở tại địa phương của bạn, cơ quan có thẩm quyền sẽ công nhận đất của bạn trong trường hợp thửa đất có nhà ở và diện tích thửa đất lớn hơn hạn mức công nhận đất ở thì diện tích đất sẽ là nhà ở. được công nhận theo hạn mức đất ở;

Trường hợp diện tích đất xây dựng nhà, công trình phục vụ đời sống lớn hơn hạn mức công nhận đất ở thì diện tích đất ở được công nhận theo diện tích thực tế đã xây dựng nhà, công trình phục vụ đời sống. được xây dựng. ở đó.

Thứ hai, thủ tục thừa kế – tặng cho đất đai.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015:

“Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật

 1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:
 2. a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;”

Về thủ tục thừa kế đất, bạn có thể lựa chọn các thủ tục sau:

TH1: Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế tại tổ chức hành nghề công chứng nơi có bất động sản:

TH2: Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế tại Uỷ ban nhân dân cấp xã:

Sau khi văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế thì thực hiện thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất:

Căn cứ khoản 3 Điều 167 Luật đất đai năm 2013:

3. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau:

a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này;

b) Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên;

c) Văn bản về thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về dân sự;

d) Việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Do đó bạn và bố bạn cần soạn thảo hợp đồng tặng cho có công chứng hoặc chứng thực như trường hợp công chứng hoặc chứng thực như thủ tục công chứng hoặc chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế.

Số tiền sử dụng đất phải nộp khi làm thủ tục cấp sổ đỏ là bao nhiêu?

Thưa luật sư, tôi xin hỏi: Gia đình tôi mua đất của hộ B từ năm 2007 nhưng chỉ là hợp đồng viết tay mà không có công chứng, chứng thực. Người B cũng mua của người A vào năm 2002 cũng là hợp đồng viết tay. Bây giờ tôi xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì tôi phải thực hiện nghĩa vụ tài chính bao nhiêu?

Cảm ơn luật sư rất nhiều!

Luật sư trả lời:

Số tiền sử dụng đất phải nộp

Thứ nhất, bạn đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa?

Bạn có hợp đồng chuyển nhượng được lập từ năm 2007, hợp đồng của bạn chưa được công chứng, chứng thực. Khi đó, theo quy định của Luật Đất đai hiện hành quy định tại điểm b khoản 1 Điều 127:

“…Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được công chứng nhà nước chứng thực; trường hợp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân thì hình thức chứng nhận có thể do công chứng nhà nước lựa chọn. hoặc được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất xác nhận…”

Trường hợp giao dịch không đúng quy định về hình thức thì vô hiệu trừ trường hợp: Giao dịch dân sự được xác lập bằng văn bản nhưng vi phạm quy định bắt buộc về công chứng, chứng thực mà một hoặc các bên đã thực hiện.

thực hiện ít nhất 2/3 nghĩa vụ trong một giao dịch thì theo yêu cầu của một hoặc các bên, Tòa án ra quyết định công nhận giá trị pháp lý của giao dịch đó. Trong trường hợp này, các bên không phải thực hiện việc công chứng, chứng thực.

Tuy nhiên theo quy định tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì việc bạn được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không nhất thiết phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, cũng như việc bắt buộc phải nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất, cụ thể:

Điều 82. Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định

1. Trường hợp người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2008 mà đất đó chưa được cấp Giấy chứng nhận và không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này thì người nhận chuyển quyền sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo quy định của Luật Đất đai

và quy định tại Nghị định này mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất; cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được bắt buộc người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Như vậy bạn không cần phải yêu cầu tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch cũng như việc đi công chứng chứng thực hợp đồng chuyển nhượng mà vẫn được thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thứ hai, nghĩa vụ tài chính mà bạn phải thực hiện khi yêu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 82 Nghị định 45/2014/NĐ-CP và khoản 3 Điều 2 Nghị định 45/2014/NĐ-CP thì bạn thuộc đối tượng phải nộp tiền sử dụng đất, cụ thể:

Điều 2. Đối tượng thu tiền sử dụng đất

…… 3. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất làm nhà ở, đất phi nông nghiệp được Nhà nước công nhận có thời hạn lâu dài trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận) phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8 và Điều 9 Nghị định này……..”

Điều 3. Căn cứ tính tiền sử dụng đất

Người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Luật Đất đai và được xác định trên các căn cứ sau:

 1. Diện tích đất được giao, được chuyển mục đích sử dụng, được công nhận quyền sử dụng đất.
 2. Mục đích sử dụng đất.
 3. Giá đất tính thu tiền sử dụng đất…….

Mặc dù Nghị định 45/2014/ND-CP không trực tiếp điều chỉnh đối tượng của bạn nhưng bạn thuộc nhóm được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Nghị định 43/2014/ND-CP và thuộc nhóm phải nộp tiền sử dụng đất theo Khoản 3 Điều 2 Nghị định 45/2014/ND-CP:

Việc xác định số tiền sử dụng đất bạn phải nộp căn cứ vào nguyên tắc tính tiền sử dụng đất tại Điều 6, 7, 8 Nghị định 45/2014/ND -CP về thu tiền sử dụng đất:

“….. tiền sử dụng đất bằng 50% tiền sử dụng đất đối với diện tích trong hạn mức giao đất ở theo giá đất quy định tại bảng giá đất; bằng 100 % tiền sử dụng đất đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở (nếu có) theo giá đất quy định tại Điểm b, c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều Điều 3 Nghị định này thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu?

– Do HĐND tỉnh quyết định

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định nên mức phí đối với mỗi tỉnh, thành phố có thể khác nhau (căn cứ khoản 5 Điều 3 Thông tư 85/2019/TT-BTC).

– Mức thu: Từ 100.000 đồng trở xuống/giấy/số (một số tỉnh thu 120.000 đồng/giấy/số).

Ai được miễn nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức?

– Miễn lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở,

giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trước ngày Nghị định số 88/2009/ND-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các quyền khác tài sản gắn liền với đất có hiệu lực (10/12/2009) cần được gia hạn.

– Miễn nộp lệ phí chứng nhận đăng ký biến động về đất đai đối với trường hợp Nhà nước thực hiện thu hồi một phần thửa đất.

– Miễn nộp lệ phí chứng nhận đăng ký biến động về đất đai đối với trường hợp người dân tự nguyện hiến đất theo các cuộc vận động của Nhà nước.

– Miễn nộp lệ phí chứng nhận đăng ký biến động về đất đai đối với trường hợp thay đổi diện tích, hình thể thửa đất do các tác động sạt lở tự nhiên.

Dịch vụ làm giấy phép, cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất – Luật Quốc Bảo

Chào mừng đến với dịch vụ cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất – một phần quan trọng của Luật Quốc Bảo!

Trong môi trường phát triển đô thị và nông thôn đang ngày càng thay đổi, việc sử dụng đất đai trở nên phức tạp và đa dạng hơn bao giờ hết. Với mục tiêu xây dựng một nền kinh tế bền vững và quản lý tài nguyên đất đai hiệu quả, việc xác định quyền sở hữu và quyền sử dụng đất là vô cùng quan trọng.

Dịch vụ cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất được cung cấp để giúp cá nhân và tổ chức có thể tận dụng tối đa lợi ích từ mảnh đất của mình và đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến sử dụng đất đai.

Chúng tôi hiểu rằng quá trình xin cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất có thể phức tạp và đòi hỏi sự hiểu biết về các quy định pháp luật cũng như quy trình thực hiện. Với đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực luật đất đai và thủ tục hành chính, dịch vụ của chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ bạn thông qua quá trình này một cách suôn sẻ và minh bạch.

Chúng tôi không chỉ cung cấp thông tin cần thiết và hướng dẫn chi tiết về quy trình xin cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, mà còn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi thắc mắc của bạn. Qua dịch vụ này, chúng tôi mong muốn góp phần tạo nên một môi trường quản lý đất đai hiệu quả, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích của tất cả các bên liên quan.

Hãy cùng chúng tôi khám phá và tận hưởng sự thuận tiện và chuyên nghiệp trong việc xin cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất. Chúng tôi sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ bạn trên con đường này!

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.