Công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài là gì? Bạn là một nhà đầu tư nước ngoài hoặc một đối tác đang tìm hiểu các thủ tục để thành lập một công ty vốn nước ngoài? Bạn đang tìm kiếm để đầu tư vào Việt Nam nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Bạn đang tự hỏi làm thế nào để thành lập một công ty có vốn đầu tư nước ngoài? Hãy cùng Luật Quốc Bảo tìm câu trả lời dưới phần phân tích dựa trên kinh nghiệm thực tế dưới đây.

Mục lục

Cơ sở pháp lý

 • Lịch trình cam kết WTO;
 • Luật Đầu tư năm 2020, sửa đổi, bổ sung năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 • Luật Doanh nghiệp 2020, sửa đổi, bổ sung năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 • Hiệp định thương mại với nước nhà đầu tư nước ngoài.
 • Nghị định số 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến việc mua, bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài. tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

thanh lap cong ty co phan

Hình thức thành lập doanh nghiệp/công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài dưới hình thức nhà đầu tư góp vốn ngay từ đầu

 • Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài sẽ góp vốn ngay từ khi bắt đầu thành lập công ty tại Việt Nam. Theo đó, tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài, tùy theo lĩnh vực hoạt động, có thể góp vốn từ 1% đến 100% vốn điều lệ của công ty.

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài dưới hình thức góp vốn, mua cổ phần

 • Với hình thức này, nhà đầu tư nước ngoài sẽ góp vốn vào một công ty Việt Nam đã có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Các nhà đầu tư nước ngoài, tùy thuộc vào lĩnh vực hoạt động, có thể góp 1%-100% vốn cho một công ty Việt Nam. Nhà đầu tư nước ngoài sẽ làm thủ tục mua vốn góp, mua cổ phần của công ty Việt Nam. Sau đó, công ty Việt Nam trở thành một công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Thủ tục thành lập công ty, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi nhà đầu tư góp vốn ngay từ đầu

Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài từ 1% đến 100% vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài ngay sau khi thành lập được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư.
 • Giấy tờ chứng minh tình trạng pháp lý:
  • Đối với nhà đầu tư tổ chức: bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tình trạng pháp lý của nhà đầu tư là tổ chức.
  • Đối với nhà đầu tư cá nhân: Bản sao chứng minh nhân dân/chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu cho nhà đầu tư cá nhân.

Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung:

 • Nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư. kế hoạch huy động vốn, địa điểm, thời gian, tiến độ đầu tư, nhu cầu lao động, đề xuất ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án.

Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của chủ đầu tư:

 • Đối với nhà đầu tư tổ chức: báo cáo tài chính 2 năm gần nhất của nhà đầu tư. Hoặc cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ. Hoặc cam kết hỗ trợ tài chính từ một tổ chức tài chính. Hoặc đảm bảo năng lực tài chính của chủ đầu tư. Hoặc các tài liệu giải thích năng lực tài chính của nhà đầu tư.
 • Đối với nhà đầu tư cá nhân: xác nhận số dư tài khoản, sổ chuyền;
 • Hợp đồng thuê trụ sở chính, Giấy tờ chứng minh quyền thuê đất của bên cho thuê (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy phép xây dựng, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh bất động sản của bên cho thuê) hoặc các giấy tờ tương đương).

Đề xuất nhu cầu sử dụng đất;

Trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì phải nộp bản sao hợp đồng thuê địa điểm hoặc văn bản khác xác nhận chủ đầu tư có quyền sử dụng mặt bằng để thực hiện dự án. dự án đầu tư hiện tại;

 • Giải trình về việc sử dụng công nghệ cho các dự án đầu tư, đối với các dự án sử dụng công nghệ thuộc danh mục công nghệ bị hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ, bao gồm các nội dung: tên công nghệ, nguồn gốc công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ chính;

Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc đối tượng quyết định chủ trương đầu tư như sau:

Khai báo trực tuyến thông tin về dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin đầu tư nước ngoài quốc gia

 • Trước khi làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư phải kê khai thông tin trực tuyến về dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin đầu tư nước ngoài quốc gia. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kê khai trực tuyến, nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư.
 • Sau khi Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận hồ sơ, nhà đầu tư được cấp tài khoản truy cập vào Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để theo dõi quá trình xử lý hồ sơ.
 • Cơ quan đăng ký đầu tư sử dụng Hệ thống thông tin đầu tư nước ngoài quốc gia để tiếp nhận, xử lý và trả kết quả đăng ký đầu tư, cập nhật tình trạng xử lý hồ sơ và cấp mã số cho dự án. dự án đầu tư.

Nộp hồ sơ trực tiếp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư theo thẩm quyền như sau:
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh nơi đặt trụ sở chính của công ty:
 • Dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;
 • Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và dự án đầu tư khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao tại các địa phương chưa thành lập Ban quản lý. khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.
 • Các dự án đầu tư được triển khai tại nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 • Các dự án đầu tư được triển khai đồng thời trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.
 • Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế tỉnh nơi công ty đặt trụ sở chính
 • Dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao;
 • Các dự án đầu tư thực hiện tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Bước 3: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 • Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong trường hợp từ chối, nhà đầu tư phải được thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4: Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Sau khi công ty có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương tự như thủ tục thành lập công ty do Việt Nam sở hữu..

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 • Phiếu đăng ký kinh doanh.
 • Quy định của công ty.
 • Danh sách thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (danh sách người đại diện theo ủy quyền nếu có cổ đông tổ chức).
 • Bản sao các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác của thành viên là cá nhân;
 • Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ tương đương khác của tổ chức và giấy ủy quyền; Chứng minh nhân dân, chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên tổ chức
 • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Quyết định góp vốn, bổ nhiệm người quản lý; Danh sách người đại diện theo ủy quyền (đối với thành viên là tổ chức);
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư đã được cấp.

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

 • Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh nơi đặt trụ sở chính của công ty

Bước 5: Công bố nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực hiện thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Đồng thời, phải nộp lệ phí xuất bản theo quy định của pháp luật. Nội dung được công bố bao gồm nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các thông tin sau:
 • Ngành nghề kinh doanh;
 • Danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong trường hợp công ty cổ phần (nếu có).

Lệ phí công bố nội dung đăng ký kinh doanh:

 • Việc yêu cầu công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và nộp lệ phí công bố đăng ký doanh nghiệp được thực hiện tại thời điểm doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp sẽ được hoàn trả lệ phí công bố nội dung đăng ký kinh doanh.
 • Mức phí công bố là 100.000 đồng theo quy định tại Thông tư 47/2019/TT-BCT.

Bước 6: Khắc con dấu của công ty

 • Con dấu bao gồm con dấu được làm tại cơ sở khắc con dấu hoặc con dấu dưới dạng chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.
 • Doanh nghiệp quyết định loại, số lượng, hình thức và nội dung con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị khác.
 • Việc quản lý, bảo quản con dấu được thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty hoặc quy định của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác của doanh nghiệp có con dấu. Doanh nghiệp sử dụng con dấu trong giao dịch theo quy định của pháp luật.

Bước 7: Cấp Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép đủ điều kiện để hoạt động

 • Cấp giấy phép kinh doanh chỉ áp dụng đối với các công ty hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ hàng hóa cho người tiêu dùng hoặc thành lập cơ sở bán lẻ.
 • Đối với một số ngành nghề, sau khi hoàn thành thủ tục thành lập công ty, nhà đầu tư nước ngoài phải xin giấy phép liên quan đến điều kiện hoạt động. Ví dụ, một doanh nghiệp thực phẩm yêu cầu giấy phép về vệ sinh, an toàn và môi trường thực phẩm. Kinh doanh giáo dục: Giấy phép đào tạo. Kinh doanh lữ hành: Giấy phép du lịch…

Điều kiện chung để được cấp Giấy phép kinh doanh

 • Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ là thành viên tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên ký kết thì có cam kết mở cửa thị trường kinh doanh hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa.
 • Đáp ứng các điều kiện về tiếp cận thị trường trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
 • Có kế hoạch tài chính để thực hiện các hoạt động được yêu cầu giấy phép kinh doanh.
 • Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã được thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên.
 • Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
 • Đáp ứng các điều kiện về tiếp cận thị trường trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
 • Có kế hoạch tài chính để thực hiện các hoạt động được yêu cầu giấy phép kinh doanh.
 • Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã được thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên.

Điều kiện cụ thể của ngành đối với giấy phép kinh doanh

 • Theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
 • Phù hợp với mức độ cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước trong cùng lĩnh vực hoạt động.
 • Khả năng tạo công ăn việc làm cho người lao động.
 • Khả năng và mức độ đóng góp cho ngân sách nhà nước.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh

 • Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh (Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 09/2018/NĐ-CP).
 • Nội dung kinh doanh :
 • Giải trình về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh tương ứng theo quy định tại Điều 9 Nghị định 09/2018/NĐ-CP.
 • Kế hoạch kinh doanh: Mô tả nội dung và phương pháp tiến hành hoạt động kinh doanh; trình bày kế hoạch phát triển kinh doanh và thị trường; nhu cầu lao động; đánh giá tác động và hiệu quả kinh tế – xã hội của kế hoạch kinh doanh.
 • Phương án tài chính: Báo cáo kết quả kinh doanh trên cơ sở báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trong trường hợp đã được thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên; giải trình về vốn, nguồn vốn và phương án huy động vốn; kèm theo các tài liệu tài chính.
 • Tình hình kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến việc mua bán hàng hóa. Tình hình tài chính của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tính đến thời điểm xin giấy phép kinh doanh.
 • Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn.
 • Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án kinh doanh hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến việc mua bán hàng hóa (nếu có).

Thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh:

 • Sở Công Thương nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp.
 • Thời gian xử lý: khoảng 30-45 ngày làm việc.

thanh lap cong ty 7

Bước 8: Mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

 • Sau khi hoàn tất thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Nhà đầu tư chuyển vốn vào tài khoản vốn này theo thời hạn góp vốn ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư.
 • Ngoài ra, các công ty có vốn đầu tư nước ngoài cần mở thêm một tài khoản giao dịch để nhận tiền từ tài khoản vốn đầu tư để thực hiện các thủ tục thu, thanh toán tại Việt Nam.

Bước 9: Công ty có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện các thủ tục sau đây để thành lập công ty

Sau khi công ty được thành lập, nhà đầu tư cần tuân thủ các thủ tục sau thành lập giống như một công ty Việt Nam. Đặc biệt:
 • Biển báo tại trụ sở.
 • Đăng ký chữ ký số để nộp thuế điện tử và báo cáo thuế trực tuyến
 • Mua chữ ký số điện tử để nộp thuế điện tử
 • Đề xuất xuất xuất hóa đơn điện tử.
 • Lập báo cáo tình hình thực hiện dự án theo quy định của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Kê khai và nộp thuế theo quy định.

Những thắc mắc về thủ tục Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

1. Pháp luật Việt Nam hiện đang quy định bao nhiêu hình thức đầu tư?

 • Bốn hình thức đầu tư vào Việt Nam được quy định tại Luật Đầu tư 2014:
 • Đầu tư thành lập các tổ chức kinh tế;
 • Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế;
 • Đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP;
 • Đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh – BCC.

2. Tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài sở hữu vốn điều lệ là bao nhiêu?

 • Luật Đầu tư 2014 quy định tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài không bị hạn chế trong tổ chức kinh tế, trừ tổ chức kinh tế là: công ty niêm yết; công ty đại chúng; tổ chức kinh doanh chứng khoán; quỹ đầu tư chứng khoán; Doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sang sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật và điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.

3. Tôi nên đăng ký địa chỉ kinh doanh tại Việt Nam ở đâu?

 • Không phải mọi địa chỉ đều có thể được sử dụng để đăng ký một công ty. Địa chỉ kinh doanh phải là địa chỉ của nhà cho thuê hoặc tòa nhà văn phòng có chủ sở hữu có giấy phép hoạt động như một tòa nhà văn phòng.

4. Mức thuế giá trị gia tăng (GTGT) tại Việt Nam là bao nhiêu?

 • Có ba mức thuế VAT: 0%, 5% và 10%, tùy thuộc vào tính chất của giao dịch.
 • Thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vận tải quốc tế và hàng hóa, dịch vụ không có giá trị gia tăng; dịch vụ tái bảo hiểm ngoài khơi; cung cấp tín dụng, chuyển nhượng vốn và dịch vụ tài chính phái sinh; dịch vụ bưu chính viễn thông; và sản phẩm xuất khẩu là khai thác chưa qua chế biến và tài nguyên khoáng sản.

5. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tại Việt Nam là bao nhiêu?

 • Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tiêu chuẩn là 20%,
 • Riêng đối với hoạt động thăm dò, thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam, mức thuế suất 32%-50% được áp dụng. (bao gồm: bạch kim, vàng, bạc, thiếc, đá quý, đất hiếm không bao gồm xăng dầu) thuế suất 50%.

6. Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

 • Bước 1: Xin giấy chứng nhận đầu tư với dự án đầu tư kinh doanh tại Việt Nam (Nộp và xin phép các bộ ngành liên quan)
 • Bước 2: Làm thủ tục xin giấy phép đăng ký kinh doanh
 • Bước 3: Nhận kết quả và hoàn tất thủ tục thuế chủ đầu tư

7. Sự khác biệt giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp có vốn nước ngoài là gì?

 • Doanh nghiệp nước ngoài được thành lập theo quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật nước ngoài.
 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam là công ty được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

8. Người nước ngoài có thể thành lập hộ kinh doanh không?

 • Theo quy định tại Nghị định hướng dẫn đăng ký kinh doanh, đối tượng được đăng ký hộ kinh doanh là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có đầy đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự; hộ gia đình có quyền thành lập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.
 • Do đó, người nước ngoài không thể thành lập hộ kinh doanh. Nếu bạn muốn kinh doanh tại Việt Nam, bạn cần yêu cầu công dân Việt Nam hành động nhân danh hộ kinh doanh hoặc làm thủ tục đầu tư và đăng ký kinh doanh tại Việt Nam.

9. Dịch vụ thành lập công ty có uy tín của nước ngoài tại Luật Quốc Bảo

 • Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xin giấy phép thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Luật Quốc Bảo cam kết tư vấn giúp bạn hiểu rõ hơn về thủ tục, quy định pháp luật cũng như các quy định pháp luật, môi trường đầu tư tại Việt Nam một cách rõ ràng nhất, tư vấn mọi thắc mắc của nhà đầu tư.
 • Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào trong quá trình tìm hiểu về các thủ tục thành lập công ty có yếu tố nước ngoài, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và tư vấn. Cảm ơn bạn!

Qua bài viết hy vọng đã mang đến cho các bạn biết cách Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài gồm những vấn đề mấu chốt cần thiết nào. Để được tư vấn miễn phí mời bạn liên hệ với Luật Quốc Bảo để được cung cấp những thông tin bổ ích nhất!

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.