Kinh doanh các loại pháo trừ pháo nổ

Kinh doanh các loại pháo, trừ pháo nổ như thế nào là đúng luật định? Điều kiện kinh doanh các loại pháo, trừ pháo nổ cụ thể ra sao? Hay bạn đang bắt đầu tìm hiểu về lĩnh vực kinh doanh này nhưng chưa hiểu rõ lắm về những thông tin pháp luật quy định thì hãy tham khảo ngay bài viết này của Luật Quốc Bảo.

Nếu bạn cần hỗ trợ pháp lý hay bất kỳ thắc mắc có mong muốn được giải đáp nhanh chóng, vui lòng liên hệ với Luật Quốc Bảo qua số hotline/zalo: 076 338 7788. Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho quý khách miễn phí.

Mục lục

Căn cứ pháp lý:

– Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Pháo nổ, pháo hoa là gì? Kinh doanh các loại pháo trừ pháo nổ?

Doanh nghiệp được phép sản xuất, chế biến, xuất nhập khẩu, mua bán pháo hoa, pháo nổ khác, pháo nổ theo quy định của pháp luật (trừ pháo nổ), trong đó:

– Pháo nổ (không phân biệt nguồn gốc, nơi sản xuất) là chất có khả năng gây phản ứng hóa học nhanh, mạnh, phát ra nhiệt, tạo ra khí và tạo ra các vụ nổ;

– Thuốc pháo hoa là một hóa chất hoặc hỗn hợp hóa chất để sản xuất pháo hoa. Khí có thể đi kèm với một vụ nổ.

– Pháo hoa là sản phẩm có chứa thuốc pháo hoa. Khi có tác động của các kích thích cơ học, nhiệt, hóa học hoặc điện, chúng sẽ gây ra phản ứng hóa học để tạo ra hiệu ứng ánh sáng với màu sắc, vụ nổ hoặc không có âm thanh. nổ.

Điều kiện kinh doanh các loại pháo, trừ pháo nổ

Điều 7. Điều kiện về an ninh, trật tự áp dụng chung cho các ngành, nghề

 1. Được đăng ký, cấp phép hoặc thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 2. Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh phải không thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đối với người Việt Nam:

Đã bị khởi tố hình sự mà các cơ quan tố tụng của Việt Nam hoặc của nước ngoài đang tiến hành điều tra, truy tố, xét xử.

Có tiền án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác do lỗi cố ý bị kết án từ trên 03 năm tù trở lên chưa được xóa án tích; đang trong thời gian được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù; đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ; đang bị quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo quyết định của Tòa án.

Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; có quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong thời gian chờ thi hành quyết định; đang nghiện ma túy; đang được tạm hoãn, tạm đình chỉ chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; đã bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính nhưng chưa đủ thời hạn để được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính;

b) Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài:

Chưa được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép cư trú.

 1. Đủ điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.
Kinh doanh các loại pháo trừ pháo nổ
Kinh doanh các loại pháo trừ pháo nổ

Điều 8. Ngành, nghề phải có điều kiện về phương án bảo đảm an ninh, trật tự

Kinh doanh các loại pháo trừ pháo nổ

1. Cơ sở kinh doanh các ngành, nghề sau đây phải có phương án bảo đảm an ninh, trật tự, gồm:

a) Kinh doanh công cụ hỗ trợ;

b) Kinh doanh các loại pháo;

c) Kinh doanh súng bắn sơn;

d) Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài;

đ) Kinh doanh casino;

e) Kinh doanh dịch vụ đặt cược;

g) Kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp;

h) Kinh doanh tiền chất thuốc nổ;

i) Kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ;

k) Kinh doanh dịch vụ nổ mìn;

l) Kinh doanh dịch vụ vũ trường;

m) Kinh doanh dịch vụ lưu trú (đối với cơ sở kinh doanh là doanh nghiệp);

n) Kinh doanh súng quân dụng cầm tay hạng nhỏ.

2. Phương án bảo đảm an ninh, trật tự gồm các nội dung cơ bản sau đây:

a) Xác định khu vực, địa bàn, mục tiêu cụ thể cần phải tăng cường để bảo đảm an ninh, trật tự;

b) Biện pháp thực hiện;

c) Lực lượng phục vụ thường xuyên;

d) Phương tiện phục vụ;

đ) Biện pháp tổ chức, chỉ đạo;

e) Biện pháp phối hợp với chính quyền, cơ quan chức năng có liên quan ở địa phương mà cơ sở kinh doanh hoạt động;

g) Tình huống giả định khi có vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự xảy ra; công tác huy động lực lượng, phương tiện; biện pháp xử lý.

Điều 13. Điều kiện hoạt động kinh doanh áp dụng đối với một số ngành, nghề

Ngoài các điều kiện quy định tại Điều 7 và Điều 8 Nghị định này, cơ sở kinh doanh dưới đây phải đáp ứng các điều kiện sau:

 1. Chỉ cơ sở kinh doanh thuộc Bộ Quốc phòng mới được kinh doanh các loại pháo.

Điều 25. Trách nhiệm chung áp dụng đối với các ngành, nghề

 1. Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh phải chịu trách nhiệm về việc đảm bảo các điều kiện về an ninh, trật tự; thực hiện đầy đủ các quy định về an ninh, trật tự trong Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
 1. Trong thời hạn không quá 05 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh, phải có văn bản thông báo kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự gửi cho Công an xã, phường, thị trấn nơi cơ sở hoạt động kinh doanh.
 2. Duy trì thường xuyên, liên tục các điều kiện về an ninh, trật tự quy định tại Nghị định này trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.

 3. Không sử dụng cơ sở kinh doanh để thực hiện các hoạt động trái quy định của pháp luật ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, đạo đức, thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
 4. Phát hiện và kịp thời thông báo cho cơ quan Công an về các biểu hiện nghi vấn hoặc vụ việc có liên quan đến an ninh, trật tự tại cơ sở kinh doanh.
 5. Trường hợp bị mất Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, trong thời hạn 03 ngày làm việc phải có văn bản thông báo cho cơ quan Công an có thẩm quyền.
 6. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng quý hoặc đột xuất về tình hình an ninh, trật tự theo hướng dẫn của Bộ Công an.

 7. Chấp hành việc thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm của cơ quan Công an và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
 8. Chỉ sử dụng nhân viên làm việc trong cơ sở kinh doanh từ đủ 18 tuổi trở lên; có đủ năng lực hành vi dân sự; không nghiện ma túy. Không sử dụng nhân viên là người đang trong thời gian bị điều tra, truy tố, xét xử; đang trong thời gian được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù; người đang trong thời gian được tha tù trước thời hạn có điều kiện; người đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ.
 9. Trong thời hạn không quá 20 ngày kể từ khi bắt đầu hoạt động, cơ sở kinh doanh có trách nhiệm cung cấp cho cơ quan Công an có thẩm quyền các tài liệu sau đây:

a) Danh sách những người làm việc trong cơ sở kinh doanh;

b) Bản khai lý lịch, Bản khai nhân sự của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh, trừ người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;

c) Các tài liệu chứng minh cơ sở kinh doanh đảm bảo đủ các điều kiện đối với từng loại ngành, nghề quy định tại các Điều 8, 11 và Điều 12 Nghị định này;

d) Thống kê phương tiện phục vụ cho công tác bảo vệ (nếu có);

đ) Sơ đồ khu vực kinh doanh đối với các cơ sở kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp; kinh doanh tiền chất thuốc nổ; kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; kinh doanh dịch vụ nổ mìn; kinh doanh công cụ hỗ trợ; kinh doanh súng bắn sơn; kinh doanh các loại pháo; kinh doanh casino; kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài; kinh doanh dịch vụ lưu trú; kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường; kinh doanh dịch vụ xoa bóp; kinh doanh dịch vụ cầm đồ.

Kinh doanh các loại pháo trừ pháo nổ

 1. Phải có văn bản đề nghị cơ quan Công an có thẩm quyền cấp lại hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự do bị mất, hư hỏng, hết thời hạn sử dụng hoặc cần thay đổi nội dung thông tin ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

 2. Tổ chức tập huấn về công tác đảm bảo an ninh, trật tự cho nhân viên bảo vệ và các nhân viên khác có liên quan trong cơ sở kinh doanh theo hướng dẫn của cơ quan Công an có thẩm quyền.
 3. Nếu cơ sở kinh doanh tạm ngừng hoạt động thì trước 10 ngày kể từ ngày tạm ngừng hoạt động, cơ sở kinh doanh phải có văn bản thông báo cho cơ quan Công an có thẩm quyền và Công an xã, phường, thị trấn nơi cơ sở hoạt động kinh doanh biết, trong đó nêu rõ lý do và thời gian tạm ngừng hoạt động.
 4. Đối với các cơ sở kinh doanh: Súng quân dụng cầm tay hạng nhỏ; vật liệu nổ công nghiệp; tiền chất thuốc nổ; ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; dịch vụ nổ mìn; công cụ hỗ trợ; súng bắn sơn khi ngừng hoạt động kinh doanh thì phải thống kê đầy đủ số súng quân dụng, vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ, súng bắn sơn còn tồn đọng (nếu có) và có văn bản thông báo cho cơ quan Công an hoặc cơ quan Quân sự từ cấp tỉnh trở lên nơi cơ sở hoạt động kinh doanh để xử lý theo quy định của pháp luật.
 5. Lập sổ quản lý hoạt động kinh doanh phù hợp với từng loại ngành, nghề theo mẫu thống nhất của Bộ Công an.
 6. Nộp phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, phí sát hạch cấp Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ theo quy định của pháp luật.
Kinh doanh các loại pháo trừ pháo nổ
Kinh doanh các loại pháo trừ pháo nổ

Điều 28. Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh các loại pháo

Ngoài trách nhiệm quy định tại Điều 25 Nghị định này, cơ sở kinh doanh các loại pháo có trách nhiệm:

 1. Bố trí kho bảo quản nguyên liệu sản xuất pháo và kho bảo quản pháo thành phẩm theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo.

 2. Ban hành nội quy quy định về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống cháy, nổ, niêm yết tại nơi dễ thấy, dễ đọc.

 3. Chỉ được sản xuất, gia công và bán các loại pháo theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo.

 4. Sản xuất, bảo quản, vận chuyển pháo phải thực hiện đúng quy định đối với hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ.

 5. Nhập khẩu, xuất khẩu pháo, nguyên liệu là thuốc sản xuất pháo phải có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo.

 6. Chỉ được bán pháo hoa cho các cơ quan, tổ chức khi có văn bản cho phép sử dụng của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

 7. Đối với các loại pháo không còn khả năng sử dụng phải lập hội đồng thanh lý, tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trật tự an ninh

Kinh doanh các loại pháo trừ pháo nổ

 Hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của doanh nghiệp (Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP);
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp;
 • Văn bản ủy quyền cho người nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật;
 • Bản sao hợp lệ giấy tờ, tài liệu chứng minh điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với khu vực kinh doanh và bảo quản nguyên liệu, hàng hóa:

– Trường hợp doanh nghiệp có kho chứa pháo nổ: Văn bản nghiệm thu, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với kho;

– Nếu doanh nghiệp thuê kho chứa pháo nổ: hợp đồng thuê kho

Những việc cần làm sau khi được cấp Giấy chứng nhận điều kiện an ninh trật tự:

Kinh doanh các loại pháo trừ pháo nổ

– Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh; Cơ sở kinh doanh phải có văn bản thông báo về việc đáp ứng các điều kiện bảo đảm; đặt hàng cùng với bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh; đặt hàng và gửi đến công an xã, phường, thị trấn nơi cơ sở kinh doanh.

– Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động, cơ sở kinh doanh có trách nhiệm cung cấp cho Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công an các giấy tờ sau:

 • Danh sách người làm việc trong doanh nghiệp (mẫu ĐK11 ban hành kèm theo Thông tư 42/2017/TT-BCA);
 • Sơ yếu lý lịch (Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP); Tờ khai nhân sự (Mẫu số 02b tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP) của người chịu trách nhiệm bảo đảm; trình tự của cơ sở kinh doanh, trừ người có tên trong Giấy chứng nhận điều kiện an ninh, trật tự;
 • Thống kê phương tiện bảo vệ;
 • Bản đồ khu vực kinh doanh.
 • Phương án đảm bảo an ninh trật tự.

– Lập sổ quản lý doanh nghiệp:

Sổ quản lý kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp; tiền chất thuốc nổ (Amoni nitrat có hàm lượng cao từ 98,5% trở lên), (Mẫu ĐK16 ban hành kèm theo Thông tư 42/2017/TT-BCA);

Sổ quản lý kinh doanh ngành nghề kinh doanh sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; dịch vụ nổ mìn (Mẫu DK17 ban hành kèm theo Thông tư 42/2017/TT-BCA).

Ghi chú:

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, cơ quan cấp Giấy chứng nhận gửi thông báo hậu kiểm, hậu kiểm cho doanh nghiệp như sau:

– Xác minh danh tính của người phụ trách an ninh; đặt hàng kinh doanh theo mẫu DK4a (đối với người Việt Nam trong nước); hoặc mẫu DK4b (người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu nước ngoài) ban hành kèm theo Thông tư 42/2017/TT-BCA nếu nghi ngờ;

– Kiểm tra trực tiếp các điều kiện về an ninh trật tự tại cơ sở kinh doanh.

Dịch vụ pháp lý làm giấy phép Luật Quốc Bảo 

Kinh doanh các loại pháo trừ pháo nổ

– Uy tín: Chúng tôi luôn mang đến sự nổi bật cho khách hàng.

– Chuyên nghiệp: Là một nhà tư vấn pháp lý, chúng tôi mong muốn trở nên chuyên nghiệp trong mọi phong cách, lời nói và kết nối với khách hàng trong mọi hoàn cảnh.

– Trách nhiệm: Chúng tôi có thể nói và làm, trong bất kỳ sự cố hoặc sự kiện bất khả kháng nào, chúng tôi vẫn hỗ trợ khách hàng và cam kết chịu trách nhiệm đến cùng.

– Kinh nghiệm: Chúng tôi được thành lập và hoạt động lâu đời, vì vậy dịch vụ chúng tôi cung cấp có trải nghiệm thực tế.

Chi phí hợp lý: Để mang lại sự thoải mái cho khách hàng, chúng tôi luôn đưa ra những so sánh để điều chỉnh phí dịch vụ trên cơ sở cùng chất lượng tư vấn.

Bảo mật: Luật sư cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin, tài liệu và trao đổi công việc với khách hàng.

Trên đây là thông tin về Kinh doanh các loại pháo, trừ pháo nổ. Nếu bạn cần hỗ trợ pháp lý hay bất kỳ thắc mắc có mong muốn được giải đáp nhanh chóng, vui lòng liên hệ với Luật Quốc Bảo qua số hotline/zalo: 076 338 7788. Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho quý khách miễn phí.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.