Các vụ tranh chấp đất đai mới nhất

Đất đai là một loại tài sản khá đặc biệt. Tranh chấp đất đai là những vấn đề phức tạp và là một loại tranh chấp khá phổ biến trong cuộc sống hàng ngày. Để phục vụ cho mục đích công việc, học tập và nghiên cứu sau đây chúng ta cùng đi sâu tìm hiểu về vấn đề các vụ tranh chấp đất đai mới nhất để có cái nhìn rõ ràng hơn về thủ tục tranh chấp đất đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng. Bài viết bên dưới Luật Quốc Bảo sẽ hướng dẫn bạn theo các quy định pháp lý mới nhất để bạn tham khảo.

Các vụ tranh chấp đất đai mới nhất
Luật sư giải quyết Tranh chấp đất đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng – Luật Quốc Bảo

Mục lục

Thế nào là tranh chấp đất đai?

Theo Khoản 3 Điều số 3 của Luật Đất đai năm 2013 quy định:

“Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai”.

Tuy nhiên, dựa trên các quy định này để phân biệt giữa tranh chấp đất đai và tranh chấp liên quan đến đất đai là rất khó (các thủ tục giải quyết hai loại tranh chấp này là khác nhau).

Theo đó, tranh chấp đất đai là một loại tranh chấp trong việc xác định ai có quyền sử dụng đất, bao gồm tranh chấp về việc xác định ranh giới giữa các thửa đất liền kề, nếu có. Tranh chấp về chuyển nhượng, hiến tặng, thừa kế quyền sử dụng đất,…không phải là tranh chấp đất đai.

Ý nghĩa của việc xác định tranh chấp đất đai là gì?

Tranh chấp đất đai, là tranh chấp cụ thể về việc xác định ai có quyền sử dụng đất bắt buộc, cần phải được hòa giải tại Ủy ban Nhân dân của các xã nơi có đất nếu họ muốn khởi kiện. Nói cách khác, tranh chấp đất đai không được phép bị kiện tại Tòa án, nhưng phải được hòa giải tại Ủy ban Nhân dân của các xã ở tất cả các cấp, nếu không, đơn khởi kiện sẽ được trả lại.

Do đó, tranh chấp đất đai là tranh chấp trong việc xác định ai có quyền sử dụng đất hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Các dạng tranh chấp đất đai phổ biến nhất hiện nay.

Tranh chấp về quyền sử dụng đất.

  • Tranh chấp giữa những người sử dụng đất riêng lẻ về ranh giới giữa các khu vực đất được phép sử dụng và quản lý. Loại tranh chấp này thường được gây ra bởi một bên thay đổi tùy ý hoặc do hai bên không xác định rõ ràng lẫn nhau.
  • Tranh chấp về quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất trong các mối quan hệ thừa kế; mối quan hệ ly hôn giữa vợ chồng.
  • Yêu cầu trả lại đất hoặc tài sản gắn liền với đất của người thân trong các giai đoạn trước, qua đó đất đã được nhà nước phân phối cho người khác.
  • Tranh chấp giữa người dân địa phương và các nhóm dân tộc và những người đi xây dựng khu kinh tế mới; giữa người dân địa phương và các doanh nghiệp lâm nghiệp, trang trại và các tổ chức sử dụng đất khác.

Tranh chấp về quyền và nghĩa vụ phát sinh trong quá trình sử dụng đất đai.

Việc một bên vi phạm và cản trở việc thực thi các quyền của bên kia hoặc không thực hiện đúng nghĩa vụ của mình cũng dẫn đến tranh chấp đất đai.

Thông thường có các loại tranh chấp sau:

Tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng trao đổi, chuyển nhượng hoặc cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng với giá trị của quyền sử dụng đất;

Tranh chấp về bồi thường giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng cho an ninh, quốc phòng và lợi ích quốc gia và công cộng.

Tranh chấp về mục đích sử dụng đất đai

Đặc biệt là các tranh chấp về loại đất nông nghiệp, giữa đất canh tác lúa và đất nuôi tôm, tranh chấp về loại nhóm đất cà phê với cây cao su; tranh chấp về loại đất đai có đất thổ cư … trong quá trình phân bổ và quy hoạch sử dụng đất do nhà nước ban hành.

Nguyên nhân dẫn đến tranh chấp đất đai phổ biến hiện nay.

 Nguyên nhân khách quan:

Do chiến tranh kéo dài, đã có những hậu quả khác nhau ở cả phía bắc và phía nam:

  • Ở miền Bắc, sau Cách mạng Tháng Tám thành công và sau năm 1953, Đảng và Chính phủ đã tiến hành cải cách ruộng đất và xóa bỏ hoàn toàn chế độ chiếm hữu đất đai thuộc địa và phong kiến, thiết lập quyền sở hữu đất cho nông dân. Năm 1960, thông qua con đường hợp tác nông nghiệp, đất của nông dân được đưa vào như một phương tiện sản xuất chung, thuộc quyền sở hữu tập thể, do đó tình hình sử dụng đất tương đối ổn định. 
  • Ở miền Nam, sau hai cuộc chiến kháng chiến, tình hình sử dụng đất đã trở nên phức tạp hơn. Trong cuộc chiến kháng chiến kéo dài từ 1845 đến 1954, Chính phủ đã cấp và chia đất hai lần cho nông dân. Nhưng vào cuối năm 1957, chính quyền ngụy quyền Sài Gòn đã thực hiện cải cách ruộng đất, thực hiện “truất hữu” để xóa bỏ những thành tựu của cuộc cách mạng, gây xáo trộn lớn về quyền sở hữu đất đai của người dân lúc đó.

Sau năm 1975, Nhà nước hợp tác với ngành nông nghiệp và xây dựng một loạt các nông trường, lâm trường và trang trại….

Hiện nay, trong quá trình hiện đại hóa và công nghiệp hóa của đất nước chúng ta, việc thu hồi đất nhằm mục đích mở rộng đô thị, xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện các dự án đầu tư để làm cho quỹ đất nông nghiệp tốt hơn. 

Đặc biệt, do tác động mạnh mẽ của cơ chế thị trường, khiến giá đất tăng cao, nó đã là một áp lực lớn, gây ra tranh chấp đất đai và kiện cáo khốc liệt.

 Nguyên nhân chủ quan:

  • Về cơ chế quản lý
  • Về các quan chức và công chức thực hiện các nhiệm vụ chính thức liên quan đến quyền sử dụng đất và đất.
  • Về chính sách pháp lý và đất đai.

Trình tự và thủ tục giải quyết các vụ tranh chấp đất đai mới nhất.

Theo Điều 24, Điều 3, của Luật Đất đai 2013, tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong mối quan hệ đất đai.

Trong khái niệm này, chúng ta cần lưu ý một vài điều như sau:

Đối tượng của tranh chấp đất đai không cần phải là quyền sở hữu đất đai, các đối tượng tham gia tranh chấp đất đai không phải là đối tượng có quyền sở hữu đất đó.

Điều này là không thể tranh cãi bởi vì theo Điều 53, Hiến pháp 2013 hoặc Điều 4, của Luật Đất đai 2013, rất rõ ràng rằng đất thuộc về toàn dân vì Nhà nước là đại diện của chủ sở hữu và được Nhà nước thống nhất và quản lý.

Trên thực tế, tranh chấp đất đai không chỉ là chuyện thường xảy ra mà còn rất đa dạng về chủ đề cũng như nội dung tranh chấp.

Các vụ tranh chấp đất đai mới nhất
Những vụ tranh chấp đất đai mới nhất

Về cơ bản, tranh chấp đất đai đã được chia thành ba loại chính như sau:

Các loại tranh chấp về quyền sử dụng đất:

Là tranh chấp giữa các bên liên quan về việc ai sẽ có quyền sử dụng hợp pháp đối với một mảnh đất đang tranh chấp.

Trong loại tranh chấp này, chúng ta sẽ thường gặp phải tranh chấp về ranh giới đất đai, tranh chấp về quyền sử dụng đất hoặc đất  tài sản gắn liền trong mối quan hệ ly hôn và thừa kế; tranh chấp để đòi lại đất ( đất đã được cho người khác mượn nhưng không được trả lại, hoặc tranh chấp giữa các dân tộc thiểu số và những người đi xây dựng khu kinh tế mới,…)

Các loại tranh chấp về quyền và nghĩa vụ phát sinh trong quá trình sử dụng đất:

Những loại tranh chấp này thường xảy ra khi có những đối tượng có giao dịch dân sự về quyền sử dụng đất như tranh chấp về quyền và nghĩa vụ. nghĩa vụ trong hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê quyền sử dụng đất hoặc tranh chấp liên quan đến bồi thường và giải phóng mặt bằng, tái định cư,…

Các loại tranh chấp về mục đích sử dụng đất:

Đây là một loại tranh chấp ít phổ biến hơn, các loại tranh chấp này đều liên quan đến việc xác định việc sử dụng đất là gì. Thông thường, những tranh chấp này cũng dễ dàng có cơ sở để giải quyết vì trong quá trình phân bổ đất cho người sử dụng đất, Nhà nước đã xác định rõ mục đích sử dụng đất thông qua quy hoạch và sử dụng đất. đất.

Tranh chấp chủ yếu do người sử dụng đất sử dụng đất cho mục đích sai so với khi đất được Nhà nước phân bổ hoặc cho thuê.

Trình tự và thủ tục giải quyết các vụ tranh chấp đất đai mới nhất 

Tranh chấp đất đai có thể được giải quyết bằng các vụ kiện tại tòa án có thẩm quyền hoặc khiếu nại cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết. Tương ứng với từng phương thức tranh chấp, quy trình giải quyết và thủ tục cũng khác nhau tùy thuộc vào loại tranh chấp.

Trước hết, cho dù đó là theo lệnh tố tụng tại Tòa án hoặc lệnh giải quyết tại các cơ quan hành chính có thẩm quyền để giải quyết, thủ tục hòa giải tại Ủy ban Nhân dân xã vẫn là một thủ tục bắt buộc.

Tuy nhiên, theo Luật Đất đai 2013, cũng có những điều khoản khuyến khích các bên tranh chấp đất đai liên quan tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải cơ sở, nếu không thể đạt được hòa giải. sau đó gửi đơn đến Ủy ban Nhân dân cấp – nơi có đất tranh chấp để hòa giải tranh chấp.

Theo quy các định tại Điều 202 của Luật Đất đai năm 2013 và khoản 1 Điều 88 của Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013:

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân của các xã có trách nhiệm tổ chức hòa giải các tranh chấp đất đai tại các địa phương tương ứng của họ với các thành viên của Hội đồng Hòa giải Công xã, bao gồm:

Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân là Chủ tịch Hội đồng.

Đại diện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của các xã, thị trấn và phường;

Lãnh đạo nhóm dân cư cho khu vực thành thị; làng và thôn đứng đầu khu vực nông thôn;

Đại diện của một số hộ gia đình đã sống một thời gian dài ở các xã, phường và thị trấn biết rõ về nguồn gốc và quá trình sử dụng của lô đất tranh chấp;

Công chức của địa chính xây dựng đô thị và môi trường ( cho khu vực tranh chấp là một phường hoặc thị trấn ) hoặc địa chính nông nghiệp xây dựng và môi trường ( cho nơi tranh chấp là một xã ),

Công chức Tư pháp hộ tịch của các xã, phường và thị trấn.

Tùy thuộc vào trường hợp cụ thể, có thể mời đại diện của Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,…

Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại xã – Ủy ban nhân dân cấp sẽ được thực hiện trong vòng 45 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu giải quyết tranh chấp.

Việc hòa giải phải được ghi lại bằng văn bản với chữ ký của các bên liên quan và được chứng nhận bởi Ủy ban Nhân dân của các xã ở tất cả các cấp để hòa giải thành công hoặc không thành công.

Biên bản hòa giải cần được gửi đến các bên tranh chấp và được lưu giữ tại Ủy ban Nhân dân của các xã nơi xảy ra tranh chấp đất đai.

Trong trường hợp hòa giải thành công nhưng có những thay đổi trong hiện trạng ranh giới hoặc người sử dụng đất, Ủy ban Nhân dân của các xã ở tất cả các cấp sẽ gửi biên bản hòa giải cho Phòng Tài nguyên và Môi trường trong trường hợp tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình, cá nhân hoặc cộng đồng với nhau.

Gửi cho Bộ Tài nguyên và Môi trường cho các trường hợp khác để đệ trình lên Ủy ban Nhân dân cùng cấp để quyết định và công nhận thay đổi ranh giới lô đất và mới cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

Giải quyết tranh các vụ tranh chấp đất đai mới nhất theo quy trình tự tố tụng dân sự.

Việc giải quyết tranh chấp đất đai tại Tòa án phải tuân thủ các quy định chung của Bộ luật tố tụng dân sự. Theo đó, cá nhân, các cơ quan và tổ chức có quyền tự giải quyết vụ việc hoặc thông qua các đại diện hợp pháp của họ để khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai ( Tòa án nơi có bất kỳ tranh chấp đất đai nào ). 

Người khởi kiện vụ án sẽ gửi đơn khởi kiện và các tài liệu và bằng chứng liên quan đến đất đai tới Tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp, làm cho trước án phí và hoàn thành các tài liệu và kiến nghị theo yêu cầu của Tòa án nơi tài sản di chuyển được đặt.

Khi Tòa án đã chấp nhận giải quyết vụ án, tòa án sẽ tiến hành hòa giải để các bên liên quan có thể đạt được thỏa thuận về việc giải quyết vụ án.

Không giống như các hoạt động hòa giải trước khi các vụ kiện được đưa ra, đây là giai đoạn bắt buộc trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự do chính Tòa án chủ trì và giải quyết.

Nếu hòa giải thành công, Tòa án sẽ thực hiện biên bản hòa giải thành công. Nếu các bên không thay đổi ý kiến sau 07 ngày, tranh chấp sẽ chính thức kết thúc.

Nếu hòa giải thất bại, Tòa án quyết định đưa vụ án ra xét xử công khai. Ngay cả trong phiên tòa, các bên liên quan vẫn có thể đạt được thỏa thuận về việc giải quyết vụ án.

Nếu các bên không đồng ý, các bên vẫn có quyền kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm.

Giải quyết tranh chấp đất đai theo trình tự hành chính.

Trình tự này sẽ được áp dụng cho các tranh chấp mà các bên không có tài liệu để chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và chọn giải quyết tranh chấp tại Ủy ban Nhân dân nơi bất động sản được đặt.

Đối với tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình, cá nhân hoặc cộng đồng, khiếu nại với đơn vị có thẩm quyền giải quyết là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân ở tất cả các cấp của huyện. Nếu một bên hoặc các bên liên quan không đồng ý với quyết định giải quyết đó, họ có quyền khiếu nại với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân của các tỉnh.

Đối với tranh chấp đất đai giữa các tổ chức, cơ sở tôn giáo hoặc người Việt Nam, tổ chức nước ngoài và cá nhân nước ngoài hoặc giữa các đối tượng đó và hộ gia đình hoặc cá nhân cá nhân và cộng đồng, những đương sự này có quyền khiếu nại với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân của các tỉnh.

Nếu một trong các bên không đồng ý với quyết định giải quyết đầu tiên, nó có quyền khiếu nại với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường để yêu cầu tái định cư  theo luật định.

Ngoài ra, Luật cũng quy định rằng nếu các bên liên quan không đồng ý với quyết định giải quyết tranh chấp thời gian – đầu tiên, họ vẫn có quyền khởi kiện tại Tòa án Nhân dân nơi bất động sản được đặt theo quy định của luật hành chính.

Các quy định này tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, cơ quan và tổ chức trong xã hội trong việc lựa chọn cho mình các phương pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ, đảm bảo tính khách quan trong quá trình giải quyết tranh chấp đất đai.

Các vụ tranh chấp đất đai mới nhất
Một số những câu hỏi liên quan đến những vụ tranh chấp đất

Các vụ tranh chấp đất đai mới nhất

Bản án 465/2017/DSST ngày 21/09/2017 về tranh chấp đòi đất bị lấn chiếm

Vào ngày 21 tháng 9 năm 2017 tại trụ sở của Tòa án Nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh đã công khai tổ chức một phiên tòa xét xử vụ án số 403/2016/TLST-DS ngày 05/12/2016, về: “Tranh chấp đòi đất bị lấn chiếm; Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số. 146/2017 / QDXXST – DS ngày 10 tháng 8 năm 2017 và Quyết định hoãn phiên tòa số. 137/2017 / QD – HPT ngày 29 tháng 8 năm 2017 giữa các bên liên quan:

Nguyên đơn: Bà TT, sinh năm 1956

Địa chỉ: 129 đường T, Phường N, Quận J, Thành phố H

Địa chỉ liên lạc: 474/40 đường P, Phường C, Quận M, Thành phố H (Có mặt)

Bị đơn: Bà NT, sinh năm 1978

Địa chỉ: 258/7/1/6 đường B, Phường N, Quận J, Thành phố H (Vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện và tại phiên tòa, nguyên đơn bà TT trình bày: Bà TT đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và đất đính kèm cho lô đất số đối với thửa đất số 552, tờ bản đồ số 106, tại Phường N, Quận J, Thành phố Hồ Chí Minh, diện tích 509,8m2, số phát hành BT 630398, trong giấy chứng nhận phát hành: CH04725 do Ủy ban Nhân dân Quận J, Thành phố H ban hành vào tháng 01/9/2015. Cô NT, sống gần đất của bà TT, đã tự ý xây dựng nhà cây, mái tôn lấn trên đất của bà TT.

Bà TT yêu cầu bà NT tháo dỡ và trả lại đất cho bà TT nhưng bà NT không đồng ý. Bà TT đã đệ đơn kiện để buộc bà NT tháo dỡ phần xây dựng và trả lại mảnh đất mà bà NT đã lấn chiếm bà TT với diện tích 21,1m2

Bị cáo bà NT không đến Tòa án, vì vậy bà không thể lấy lời khai và không thể hòa giải.

Đại diện của Viện kiểm sát nhân dân quận 8 bày tỏ ý kiến của mình: Tòa án nhân dân quận 8 chấp nhận xử lý vụ việc theo thẩm quyền của mình và theo luật pháp. Thẩm phán, Hội đồng xét xử, thư ký tòa án và nguyên đơn tuân thủ luật pháp và không vi phạm thủ tục.

Về nội dung đề xuất chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được xem xét tại phiên tòa và dựa trên kết quả của các tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã kết luận:

[ 1 ].Về tố tụng:

Xem xét vụ kiện do bà TT đệ trình, đây là tranh chấp đất đai và bất động sản bị lấn chiếm ở Quận 8, vì vậy cần tuân thủ các quy định tại Điều 26; Điều 35 và 39 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, vụ án thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân quận 8 của thành phố Hồ Chí Minh.

Bà NT đã được tòa án triệu tập lần thứ hai để tham dự cuộc họp để kiểm tra việc bàn giao, truy cập và theo dõi bằng chứng và hòa giải, nhưng vắng mặt. Căn cứ vào khoản 1, Điều 207 của Bộ luật tố tụng dân sự, trường hợp này thuộc tình huống hòa giải không thể được tiến hành.

Bị cáo đã được Tòa án triệu tập lần thứ hai nhưng vẫn vắng mặt trong phiên tòa. Căn cứ vào khoản 2, Điều 227 và Khoản 3, Điều 228 của Bộ luật tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử đã quyết định xét xử bà NT khi vắng mặt.

[ 2 ].Về yêu cầu của đương sự:

Bà TT đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và đất khác  tài sản đính kèm, số phát hành BT 630398, được nhập vào giấy chứng nhận phát hành: CH04725 do Ủy ban Nhân dân Quận J, Thành phố H. ban hành 01/9/2015.

Theo Điều 184 của Bộ luật Dân sự 2015, bà TT đã có toàn quyền sở hữu đối với lô đất số 552, bản đồ số 106, tại Phường N, Quận J, Thành phố H, với diện tích 509,8m2. Dựa trên bản đồ của vị trí hiện tại xác định ranh giới được tạo bởi trung tâm khảo sát và lập bản đồ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường của Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 6, năm 2017, diện tích đất có diện tích 21,1m2 mà bà sử dụng toàn bộ đất mà bà TT đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bà NT đã được Tòa án thông báo chấp nhận yêu cầu đất đai của bà TT, nhưng bà NT không có ý kiến và không có bằng chứng nào cho thấy bà TT đã cho phép bà NT sử dụng đất của mình. Do đó, bà NT sử dụng đất trong lô đất số 552, bản đồ số 106, ở phường N, quận J, thành phố H mà không có bất kỳ cơ sở nào.

Bà TT yêu cầu bà NT tháo dỡ hoàn toàn vật liệu xây dựng trên đất và trả lại đất cho bà TT theo quy định tại Điều 173, Điều 198, 261 Bộ luật Dân sự năm 2005, Hội đồng xét xử đã chấp nhận lấy.

Quý khách tham khảo: Luật Quốc Bảo – Hotline/zalo: 0763387788

Dịch vụ thành lập công ty TpHCMThủ tục thành lập công ty TNHH
[ 3 ]. Về chi phí tòa án dân sự sơ thẩm :

Xem xét yêu cầu của nguyên đơn được chấp nhận, bị đơn phải chịu chi phí tòa án dân sự đầu tiên; Nguyên đơn không bắt buộc phải chịu chi phí tòa án và được hoàn trả các khoản tạm ứng chi phí tòa án theo quy định tại Điều 147 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 và Pháp lệnh về chi phí và lệ phí tòa án.

QUYẾT ĐỊNH

Dựa trên:

– Điều 26, 35, 39, 147, 227, 228, 271 và 273 của Bộ luật tố tụng dân sự 2015;

– Điều 173, Điều 184, Điều 198 và Điều 261 Bộ luật Dân sự năm 2005;

– Pháp lệnh về phí và lệ phí tòa án; Kết án: Bị cáo vắng mặt bà NT

1. Chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn, bà TT: Buộc bà NT tháo dỡ toàn bộ công trình và trả lại cho bà TT diện tích đất 21,1m2 mà bà NT đang sử dụng trong lô đất số 552, tờ sao chép. Bản đồ số 106, tại Phường N, Quận J, Thành phố H, số phát hành BT 630398, được nhập vào giấy chứng nhận cấp: CH04725 do Ủy ban Nhân dân Quận J, Thành phố H cấp vào ngày 9/1/2015 Thực hiện ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp lý.

2. Về chi phí tòa án dân sự sơ thẩm: Bà NT phải chịu 200.000 đồng trước tiên chi phí tòa án dân sự sơ thẩm

Hoàn lại cho bà TT khoản tiền tòa án đã trả trước 1.500.000 ( Một triệu năm trăm nghìn ) đồng theo số biên nhận thu tiền AC / 2014/0009410 ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Cục Thi hành án dân sự Quận 8. Thi hành án tại Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền.

Trong trường hợp bản án hoặc quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 của Luật Thi hành án, chủ nợ bản án dân sự và con nợ bản án dân sự có quyền đồng ý về việc thi hành bản án, quyền yêu cầu thi hành bản án, tự nguyện thi hành các bản án hoặc bị ép buộc thi hành các bản án theo quy định tại Điều 6,7 và 9 của Luật Thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án phải tuân theo các quy định tại Điều 30 của Luật Thi hành án dân sự.

3. Các bên liên quan hiện tại có quyền kháng cáo trong vòng 15 ngày kể từ ngày tuyên bố bản án. Đối với bên vắng mặt, thời hạn kháng cáo là 15 ngày kể từ ngày nhận hoặc đăng các bản án hợp lệ.

Các vụ tranh chấp đất đai mới nhất
Luật Quốc Bảo sẽ hướng dẫn các bạn giải quyết tranh chấp đất đai khi không có sổ đỏ.

Bản án 37/2017/DS-ST ngày 29/09/2017 về tranh chấp lối đi chung.

Vào ngày 19 và 29 tháng 9 năm 2017 tại Tòa án Nhân dân huyện P, tỉnh Quảng Nam, phiên tòa công khai đầu tiên về vụ án dân sự đã được thụ lý số: 32/2016/TLST-DS ngày 09 tháng 11 năm 2016  về “Tranh chấp lối đi chung” theo Quyết định đưa vụ việc ra xét xử số 11/2017/QĐXX-ST ngày 07 tháng 9 năm 2017 và Quyết định  tạm ngừng phiên tòa số 01/2017/QĐST-DS ngày 19/9/2017 giữa các đương sự:

1. Đồng nguyên đơn: Ông Huỳnh Ngọc T1, Ông Huỳnh T2, Ông Huỳnh Ngọc T3, cùng trú tại: Thôn K, xã T1, huyện P; Ông Huỳnh Ngọc T4, trú tại: Thôn P, xã T2, huyện P. Các ông T2, T3, T4 ủy quyền cho ông T1 tham gia tố tụng, có mặt.

2. Bị đơn: Vợ chồng ông Mai T và bà Nguyễn Thị T, cùng trú tại: Thôn K, xã T1, huyện P, tỉnh Quảng Nam, có mặt.

3. Người làm chứng: NLC1, NLC2.

Cùng trú tại: Thôn K, xã T1, huyện P, tỉnh Quảng Nam.

NLC1 có mặt, NLC2 vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Trong đơn khởi kiện ngày 04 tháng 11 năm 2016 đồng nguyên đơn các ông Huỳnh Ngọc T1, Ông Huỳnh T2, Ông Huỳnh Ngọc T3, Ông Huỳnh Ngọc T4 cũng như tại bản tự khai và tại phiên tòa ông Huỳnh Ngọc T1 đại diện cho các đồng nguyên đơn trình bày: Con đường ban đầu mà chúng tôi hiện đang tranh chấp với ông bà Mai T là lối đi lại phục vụ cho việc sinh hoạt và sản xuất của hai thôn K, xã T3, huyện P với thôn K, xã T1, huyện P. Năm 1980 các xã đều vào Hợp tác xã làm ăn tập thể.

Năm 1986, hộ gia đình của ông T và hộ gia đình của ông S đã xin đất để xây nhà. Hợp tác xã cắt đất cho ông T ở phía dưới, ông S ở trên cùng, giữ lại lối đi cho dân ở giữa với chiều ngang 2 mét, dài 34 mét.

Sau đó, ông T đã xây dựng một ngôi nhà để trồng cây gần rìa của con đường, cây ngày càng lớn hơn, khiến con đường hẹp hơn. Ủy ban Nhân dân Công xã đã hòa giải các bên và đồng ý rằng ông T đã chuyển hàng rào sang bên cạnh đất của mình, cách hàng rào của ông S là1,6m.

Bốn hộ gia đình của chúng tôi đã đồng ý hỗ trợ ông T 400.000 đồng. Ông T nhận được tiền hỗ trợ, nhưng khi xây dựng hàng rào, ông không tuân thủ nội dung đã thỏa thuận và chỉ cách hàng rào của ông S là 1,2m, có một phần mà ông T không di chuyển làm ảnh hưởng đến khu đất thỏa thuận. Bây giờ, chúng tôi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết và buộc ông T và vợ phải tháo dỡ và di dời hàng rào được xây dựng đến đất của ông T, trả lại diện tích đường thông qua số đo là 5,2m2.

Bị đơn ông Mai T bà Nguyễn Thị T trình bày: Năm 1986 gia đình tôi và gia đình ông S đã được nhà nước cấp đất cạnh nhau. Giữa có lối đi hiện nay các ông T1, T2, T3, T4 đang tranh chấp. Trước đây, nó chỉ là một lối đi nhỏ khoảng 1 mét.

Tôi xin đất làm nhà, trồng cây, làm nhà sau đó địa chính mới vẽ sơ đồ. Sau khi làm nhà tôi xây tường rào, tôi thừa nhận có việc hỗ trợ để tôi dời tường rào. Tôi cũng đã dời tường rào vào phía trong. Hiện tại, cây xoài mà tôi trồng nằm ngoài hàng rào nhà tôi, tôi phải lấn sang cái gì? Tôi không chấp nhận ý kiến ông T1.

Ý kiến của Viện kiểm sát: Lệnh và thủ tục giải quyết vụ án đã được tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật.

Về nội dung: Căn cứ vào các Điều 160, 174, 175, 176, 248, 254 của Bộ luật Dân sự 2015; Điều 12, 166, 170, 202, 203 của Luật đất đai 2013 buộc ông bà Mai T và bà. Nguyễn Thị T để tháo dỡ và chặt dọn toàn bộ vật kiến trúc và cây cối trên diện tích 5,2m2 trả lại diện tích 5,2m2 đất đang tranh chấp cho các đồng nguyên đơn để làm lối đi chung

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu và bằng chứng trong hồ sơ vụ án đã được xác minh tại phiên tòa và dựa trên kết quả của các lập luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã kết luận:

 [1] Nguyên lối đi mà hiện nay các ông T1, T2, T3, T4 đang tranh chấp với vợ chồng ông Mai T, bà Nguyễn Thị T là đất của Hợp tác xã T15. Sau đó, chính sách chung là giao đất cho người dân sống, canh tác và sản xuất. Theo đó, ở giữa các mảnh đất được cấp cho ông T và ông S, có một con đường cho các hộ gia đình đi đến cánh đồng.

Trong quá trình canh tác, hộ gia đình của ông T lấn chiếm đường đi làm, khiến con đường chung này hẹp hơn so với kế hoạch giao đất, làm cho việc đi lại và sản xuất của người dân, đặc biệt cụ thể là hộ các ông T1, T2, T3, T4 gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại, sản xuất, vận chuyển nông sản, cây trồng,…

Vì vậy các vụ kiện và tranh chấp đã xảy ra. Vụ án được hòa giải bởi Ủy ban Nhân dân xã T2, huyện P. Vào thời điểm hòa giải, đại diện của gia đình ông T đã đồng ý di chuyển hàng rào để lại đường cho các hộ gia đình sản xuất. Ông T cũng nhận được số tiền 400.000 đồng ( bốn trăm nghìn đồng ) từ các hộ gia đình hỗ trợ.

Tuy nhiên, khi di chuyển và xây dựng hàng rào, hộ gia đình của ông T đã không tuân thủ thỏa thuận tại Ủy ban Nhân dân xã T2. Bây giờ ông T1, T2, T3, T4 đang kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết và buộc ông T và bà T phải tháo dỡ và di dời hàng rào được xây dựng trên mảnh đất của ông T, vì thế phải chặt cây và trả lại diện tích của con đường đi qua số đo là 5,2m2.

[ 2 ] Diện tích đất tranh chấp là 5,2m2 với bốn phần tư theo thứ tự các hàng rào của ông At theo hướng từ Bắc vào Nam:

Về phía đông là một đường thẳng nối từ vị trí thứ 3 đến vị trí thứ 15 của hàng rào lưới B40 của ông T, bà T

Phía tây: Đó là rìa ngoài của hàng rào của ông At, liền kề với con đường đất

Phía nam: Giáp với cột số 15 của ông T với hàng rào lưới B40.

* Cây: Có cây xoài 1 có đường kính 15 – 30cm; 03 cây chuối mới trồng; 05 cây chuối chưa có quả; 02 cây non có đường kính 5cm – < 15cm và 01 cây da ( cây cho củi trong lâm nghiệp ) với đường kính 15 – 30cm;

* Cấu trúc:

– Bức tường gạch cao < 4m, bao gồm 02 phần: phần 19,5m + 4m = phần 23,5m; kích thước 23,5 x 0,6 x 0,07 = 1,338;

– Lưới B40, chiều dài 25,5 x 0,95 = 24.225;

– Các cột bê tông cốt thép bao gồm 12 cây có kích thước 0,07m x 0,07m x 1,7m = 0,00833;

– Thạch cao tường: kích thước 19,5 x 0,6 = 11,7

Tại Công văn số 134/UBND ngày 01/8/2017 của Ủy ban nhân dân xã T1, huyện P về việc trả lời một số nội dung phúc đáp theo yêu cầu của Tòa án nhân dân huyện P, có nội dung như sau: Hộ gia đình của ông Mai T thường trú tại làng K, Công xã T1 trước đây đã được Ủy ban Nhân dân thị trấn Tam Ky cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho lô đất số 39, diện tích 950m2, thuộc bản đồ số 10, loại đất thổ cư và vườn.

Diện tích đất được Văn phòng đăng ký đất đai của huyện P khai thác cho tình trạng sử dụng hiện tại là 1014.1m2, tăng so với diện tích trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 64,1m2, do dọn hàng rào trước khi trồng cây lâu năm ra để làm hàng rào ( vùng đất này nằm dọc theo tuyến đường hiện đang tranh chấp ).

Diện tích tranh chấp 5,2m2 nằm trong diện tích tăng 64,1m2. Theo bản đồ 64 / CP được lưu trữ tại Ủy ban Nhân dân xã T1, diện tích 5,2m2 là đất dành cho đường giao thông, đất do Ủy ban Nhân dân xã quản lý. Ý kiến của Ủy ban Nhân dân xã T1, đề nghị ông Mai T bàn giao diện tích đất 5,2m2 để làm đường cho người dân, bởi vì diện tích đất trên thuộc về đất của những con đường, chính phủ đã không phân bổ nó cho ông T.

Tại Công văn số 189/TNMT ngày 28 tháng 9 năm 2017 của Phòng Tài nguyên Môi trường huyện P về việc “ Phúc đáp Công văn số 60/CV-TA ngày 13/9/2017 của Tòa án nhân dân huyện P” có nội dung như sau: “ So sánh số liệu đo đạc của Chi nhánh Văn phòng đăng ký QSD đất huyện P với hồ sơ địa chính lập năm 1997 tại UBND xã T1 ( bản đồ địa chính số 10, hồ sơ đăng ký đất đai) thì diện tích đất đang tranh chấp 5,2 m2 là đất giao thông, đất do UBND xã T1 quản lý”

Ngoài ra trong nội dung công văn số 189, người ta xác nhận rằng diện tích đất mà ông Mai T hiện đang sử dụng thông qua đo lường thực tế đã tăng 64,1m2. Sự gia tăng diện tích đất này là do những thay đổi trong sử dụng đất, sự khác biệt này là 5,2 m2 diện tích tranh chấp được quản lý bởi Ủy ban Nhân dân Xã T1.

Đồng thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường của Quận P cũng có ý kiến sau: “Dựa trên bản đồ địa chính số 10, tỷ lệ 1/2000 được phê duyệt bởi Cục Quản lý đất đai Quảng Nam vào ngày 6 tháng 2 năm 1997, giữa hai lô đất số 38 và lô đất Số 39 có lối đi chung rộng khoảng 2,5m; Diện tích 5,2m2 đất tranh chấp là đất giao thông, chính phủ chưa giao cho ai sử dụng. Mai T yêu cầu ông Mai T trả lại diện tích đất trên để làm đường cho người dân.

Từ các phân tích và bằng chứng trên phù hợp với lời khai của các nhân chứng NLC1 và NLC2, Hội đồng xét xử nhận thấy rằng có đủ cơ sở để tuyên bố rằng ông bà Mai T và bà Nguyễn Thị T phải tháo dỡ và dọn dẹp. Tất cả các cấu trúc xây dựng và cây cối đều có diện tích 5,2m2 và trả lại diện tích 5,2m2 đất tranh chấp cho các nguyên đơn để thực hiện một lối đi chung.

[ 3 ] Liên quan đến khoản thanh toán tạm ứng cho chi phí định giá tại phiên tòa, ông T1 đã tự nguyện chịu trách nhiệm, vì vậy hội đồng xét xử đã không xem xét.

Đối với việc khấu trừ đo lường địa chính của diện tích đất tranh chấp và khu vực lô. Đất của ông Mai T là 1.824.000 đồng ( một triệu, tám trăm hai mươi bốn nghìn đồng ), đại diện của đồng – nguyên đơn ông T1 đã nộp nó cho chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai huyện P theo hóa đơn giá trị số 0044041 vào ngày 24 / 5 / 2017.

Tại phiên tòa, đại diện của nguyên đơn – đã yêu cầu ông bà Mai T chịu trách nhiệm thanh toán. Xem xét rằng theo luật, đây là số tiền mà bên thua cuộc phải trả, vì vậy cần phải buộc ông bà Mai T và bà. Nguyễn Thị T chịu trách nhiệm trả lại cho ông Huỳnh Ngọc T1.

[ 4 ] Về phí tòa án dân sự sơ thẩm – đầu tiên: 300.000 đồng, ông T và bà T phải chịu.

Vì những lý do trên.

80
Tranh chấp đất đai là hình thức tranh chấp phổ biến và phức tạp nhất hiện nay

QUYẾT ĐỊNH

– Căn cứ vào các Điều 160, 174, 175, 176, 248, 254 Bộ luật dân sự năm 2015; Các Điều 26, 36, 147 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; Các Điều 12, 166, 170, 202, 203 Luật đất đai năm 2013; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án:

Kết án: Chấp nhận tất cả các khiếu nại của các nguyên đơn – Ông Huỳnh Ngọc T1, Ông Huỳnh T2, Ông Huỳnh Ngọc T3 và Ông Huỳnh Ngọc T4

1. Buộc ông bà Mai T và bà. Nguyễn Thị T để tháo dỡ và chặt hạ tất cả các công trình và cây cối trên diện tích 5,2m2 và trả lại diện tích tranh chấp 5,2m2 đất đang tranh chấp cho các đồng nguyên đơn để làm lối đi chung. Diện tích 5,2m2 có bốn khu phố theo thứ tự các hàng rào của ông T theo hướng từ Bắc vào Nam như sau:

Về phía đông là một đường thẳng nối từ vị trí cây cột  thứ 3 đến vị trí cây cột thứ 15 của hàng rào lưới B40 của ông T, bà T; Tây: Cạnh ngoài của ông T giáp với con đường đất.

Về phía Nam: Thiết giáp với cây cột số15, hàng rào lưới B40 của ông T.

Về phía bắc: Giáp hàng rào lưới B40 của ông T và cây cột Số 3 ( với bản đồ đo địa chính đính kèm ).

Tất cả các chi phí cho việc tháo dỡ và chặt hạ các vật thể kiến trúc và cây cối phải do ông Mai T và bà Nguyễn Thị T.

2. Buộc ông bà Mai T và bà Nguyễn Thị T quay lại với ông Huỳnh Ngọc T1 số tiền đo địa chính là 1.824.000 ( một triệu, tám trăm hai mươi bốn ngàn đồng ).

3. Về phí pháp lý: Tòa án dân sự sơ thẩm – chi phí 300.000 đồng ( ba trăm nghìn đồng ) và vợ của ông bà Mai T, ông Nguyễn Thị T phải trả.

Hoàn lại tiền cho ông Huynh Ngoc T1 khoản tạm ứng phí tòa án đã trả là 200.000 đồng ( hai trăm nghìn đồng ) theo biên lai thu thập số J024868 ngày 11  tháng 9 năm 2016 của việc thi hành án dân sự Sở P, tỉnh Quảng Nam. .

Kể từ ngày yêu cầu bằng văn bản của chủ nợ phán quyết để thi hành bản án cho đến khi việc thi hành bản án được hoàn thành, con nợ phán quyết cũng phải chịu lãi suất cho số tiền còn lại của khoản nợ phán quyết mỗi tháng theo lãi suất quy định tại Khoản 2, Điều 468 của Bộ luật Dân sự 2015.

Trong trường hợp Quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 của Luật Thi hành án dân sự, chủ nợ bản án dân sự và con nợ bản án dân sự có quyền đồng ý về việc thi hành bản án, quyền yêu cầu thi hành bản án, tự nguyện thi hành các bản án hoặc bị ép buộc thi hành các bản án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 của Luật Thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án phải tuân theo các quy định tại Điều 30 của Luật Thi hành án dân sự.

Nguyên đơn và bị đơn trong vòng 15 ngày kể từ ngày tuyên bố bản án có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm đầu tiên yêu cầu Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam xét xử nó theo thủ tục phúc thẩm.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Quốc Bảo về vấn đề bạn cần tư vấn về các vụ tranh chấp đất đai mới nhất hiện nay. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho những bạn đang vẫn đang thắc về việc giải quyết các thủ tục tranh chấp đất hiện nay. Nếu các bạn vẫn còn thắc mắc, không rõ ràng hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline/zalo: 076 338 7788 để được trả lời và hỗ trợ kịp thời.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.