Chuyển nhượng trung tâm ngoại ngữ

Nền kinh tế và xã hội tại Việt Nam đang trên con đường hội nhập và dần cải thiện nền kinh tế. Chính vì thế, hình thức nhượng quyền cũng đang dần trở nên chiếm ưu thế hơn. Có nhiều lĩnh vực có thể nhận được các quyền thương mại như: chuyển nhượng thương mại taxi, nhượng quyền thương mại cà phê, chuyển nhượng trung tâm ngoại ngữ,…

Giống như các quốc gia khác, hình thức này cũng đã được quảng bá ở nước ta và hiệu quả của nó đã được đánh dấu trong các hoạt động kinh doanh. Cùng theo chân với Luật Quốc Bảo trong bài viết này để biết thêm về các thủ tục nhận và chuyển nhượng trung tâm ngoại ngữ.

67538687 1733772170100796 5191324668572729344 o
Một số những quy định khi thành lập trung tâm ngoại ngữ

Mục lục

1.Điều kiện tiên quyết để thành lập một trung tâm ngôn ngữ.

1.1 Nhân sự:

a. Nhà quản lý:

– Giám đốc Trung tâm:
 • Có đạo đức tốt, phẩm chất chính trị và có năng lực quản lý.
 • Tốt nghiệp Đại học với 3 năm kinh nghiệm trở lên trong ngành Giáo dục.
 • Tuổi từ 25 tuổi đến dưới 65 tuổi, không phải là công chức (trừ khi tổ chức dưới tên thành lập Trung tâm là trường học, cơ quan hoặc đơn vị).
 • Nhiệm kỳ của Giám đốc Trung tâm: 5 năm.
– Phó giám đốc:
 • Có đạo đức tốt, phẩm chất chính trị tốt.
 • Có khả năng quản lý.
 • Tốt nghiệp Đại học – Cao đẳng với chuyên ngành về Giáo dục.
 • Nhiệm kỳ của Phó Giám đốc Trung tâm: 5 năm.

b. Giáo viên:

 • Giáo viên thường xuyên, giáo viên thỉnh giảng đảm bảo tỷ lệ tối đa 30 học sinh / giáo viên.
 • Tốt nghiệp Đại học Sư phạm với chuyên ngành  Giảng dạy.
 • Nếu bạn tốt nghiệp từ một trường đại học hoặc cao đẳng khác, bạn phải có Chứng chỉ giảng dạy và lý luận giáo dục (Chứng chỉ sư phạm).

c. Nhân viên:

 • Đảm bảo đủ số lượng theo yêu cầu cho công việc hành chính và học tập.
 • Nhân viên kế toán có trình độ trung cấp trở lên.

1.2. Cơ sở vật chất:

a. Tài liệu pháp lý:

 • Nhà, đất có chủ hợp pháp.
 • Hợp đồng thuê nhà và đất công chứng, thời hạn thuê tối thiểu 2 năm (Nếu thuê nhà từ một cơ quan, đơn vị hoặc trường học, nó phải có ý kiến của công đoàn cơ sở hoặc cơ quan quản lý cấp trên).

b. Điều kiện giảng dạy:

 • Lớp học, phòng môn học: đảm bảo diện tích có thể sử dụng một lớp học là 1,5m2 / học sinh với quy mô 200 học sinh / ca.
 • Lớp học không nhỏ hơn 15m2; mức độ ánh sáng lớn hơn 300 Lux.
Khu vực hành chính, văn phòng:
 • Đảm bảo đủ phòng và điều kiện làm việc cho các quan chức và nhân viên của Trung tâm.
 • Có phòng vệ sinh cho giáo viên và học sinh, đảm bảo tối thiểu 60 học sinh / 1 phòng vệ sinh.
 •  Có một bãi đậu xe 
 • Môi trường sư phạm an toàn

c. Thiết bị:

 •  Được trang bị đầy đủ bàn, ghế, tài liệu giảng dạy và học tập thực tế phù hợp với quy mô của Trung tâm.
 •  Mỗi Trung tâm phải có 1 Máy tính kết nối Internet nằm trong Văn phòng.

d. Kế hoạch chữa cháy và cứu hộ:

 • Có thiết bị phòng chống và chữa cháy theo quy định.
 • Có hồ sơ phòng chống cháy nổ và kiểm tra.
 • Xây dựng kế hoạch phòng cháy thoát hiểm và cứu hộ (được Cảnh sát Cứu hỏa và Cứu hộ phê duyệt).
 • Có Quy định phòng cháy chữa cháy và danh sách các Đội chữa cháy.

1.3. Chương trình:

a. Ngoại ngữ:

Chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các chương trình tương đương được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

b. Thúc đẩy văn hóa:

Theo chương trình chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc một chương trình khác được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

2. Điều kiện pháp lý và thủ tục chuyển nhượng trung tâm ngoại ngữ

Điều 18. Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua vốn góp và quản lý doanh nghiệp

Khoản 1: 

Các tổ chức và cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều này.

Khoản 2: 

Các tổ chức và cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam.

Trường hợp 1:

Các cơ quan nhà nước và các đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập các doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận cho các cơ quan hoặc đơn vị của chính họ.

Trường hợp 2:

Cán bộ, công chức và công chức theo luật về cán bộ, công chức và công chức.

Trường hợp 3:

Sĩ quan, sĩ quan không ủy nhiệm, binh sĩ, nhân viên trong các cơ quan và đơn vị của Quân đội Nhân dân. Cán bộ và sĩ quan không ủy nhiệm trong các cơ quan và đơn vị của Cảnh sát Nhân dân Việt Nam, ngoại trừ những người được chỉ định làm đại diện ủy quyền để quản lý vốn góp của Nhà nước trong các doanh nghiệp.

Trường hợp 4:

Các nhà lãnh đạo và quản lý chuyên nghiệp trong các doanh nghiệp nhà nước, ngoại trừ những người được chỉ định làm đại diện ủy quyền để quản lý vốn góp của Nhà nước trong các doanh nghiệp khác.

Trường hợp 5:

Người chưa thành niên, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự, các tổ chức không có tư cách pháp nhân.

Trường hợp 6:

Những người đang bị kiểm tra trách nhiệm hình sự, chấp hành án tù hoặc quyết định xử lý hành chính tại các cơ sở cai nghiện bắt buộc, các tổ chức giáo dục bắt buộc hoặc bị cấm kinh doanh, hoặc làm một số công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, chống tham nhũng.

Khoản 3: 

Các tổ chức và cá nhân có quyền góp vốn, mua cổ phần hoặc mua vốn góp cho các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn và quan hệ đối tác theo Luật này, ngoại trừ các trường hợp sau:

Trường hợp 1:
Các cơ quan nhà nước và các đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để góp vốn cho các doanh nghiệp vì lợi nhuận của chính họ.
Trường hợp 2:

Các thực thể không được phép đóng góp vốn cho các doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ và công chức.

Nếu các cá nhân hoặc tổ chức không rơi vào các trường hợp trên, bạn có thể tiến hành quá trình thực hiện thủ tục chuyển giao một trung tâm ngoại ngữ:

3.Thủ tục chuyển trung tâm ngoại ngữ

Việc chuyển nhượng, mua và bán một trung tâm ngoại ngữ về cơ bản và trước hết là sự chuyển đổi thông tin về chủ sở hữu của trung tâm ngoại ngữ. Do điều kiện hoạt động của một trung tâm ngoại ngữ, nó phải có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, và sau đó (nếu có) thay đổi thông tin về người đại diện theo pháp luật … được áp dụng rộng rãi và thống nhất trên toàn quốc.

3.1. Thủ tục chuyển nhượng trung tâm ngoại ngữ trong các công ty cổ phần

Đối với các trung tâm ngoại ngữ được thành lập và hoạt động dưới hình thức các công ty cổ phần. Hoạt động mua bán trung tâm là chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập của trung tâm cho người khác và khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng, người chịu trách nhiệm thực hiện cần chuẩn bị các tài liệu cần thiết như:

 • Hợp đồng ký chuyển nhượng cổ phần.
 • Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng.
 • Biên bản cuộc họp và quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi cổ đông
 • Chỉnh sửa và bổ sung thông tin trong Sổ đăng ký cổ đông của công ty.
Sau khi hoàn thành các thủ tục chuyển nhượng cổ phần, người phụ trách trung tâm ngoại ngữ phải thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại cơ quan cấp phép. Được đảm bảo quyền và lợi ích khi kinh doanh thương mại

3.2 Thủ tục chuyển một trung tâm ngoại ngữ sang một mô hình công ty TNHH

Đối với một trung tâm ngoại ngữ được thành lập và hoạt động dưới hình thức một công ty trách nhiệm hữu hạn, việc mua và bán của trung tâm về cơ bản là chuyển nhượng vốn do những người đóng góp vốn và chuẩn bị các tài liệu cần thiết như:
 • Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp.
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản cuộc họp của Hội đồng thành viên về việc kết nạp thành viên mới.
 • Giấy tờ xác nhận góp vốn của các thành viên mới của công ty.
Giống như một công ty cổ phần. Sau khi chuyển nhượng vốn góp theo quy định của pháp luật, đại diện pháp lý của trung tâm ngoại ngữ chịu trách nhiệm đưa ra thông báo thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt địa điểm trụ sở của trung tâm ngôn ngữ

4. Lưu ý nếu bạn nhận và chuyển nhượng trung tâm ngoại ngữ

1. Bên nhận cần dành thời gian nghiên cứu thị trường mục tiêu

Trước khi tiến hành bất kỳ loại hình kinh doanh nào, doanh nghiệp phải dành một khoảng thời gian đủ lớn để nghiên cứu thị trường mục tiêu của mình và tìm câu trả lời cho các câu hỏi cụ thể như:

+ Thương hiệu mà tôi muốn nhượng quyền, sản phẩm này có được khách hàng chấp nhận không?

+ Hình thức kinh doanh này có phù hợp với khả năng của tôi hay không?

+ Nếu tôi điều hành một doanh nghiệp, hiệu quả đầu tư của hình thức này sẽ như thế nào?

+ Một số quy định pháp lý cho trường hợp này là gì?

Bởi vì, không phải mọi thương hiệu lớn, thương hiệu mạnh, bạn nghĩ rằng bạn có thể kinh doanh ở bất cứ đâu, nhưng đôi khi thương hiệu không thành công trong lĩnh vực này nhưng hoạt động rất tốt trong một lĩnh vực khác.

2. Cần biết rõ về nhượng quyền thương mại

Sau khi tìm hiểu về các thương hiệu bạn có kế hoạch nhượng quyền thương mại.

Tiếp theo, bạn cần tìm hiểu sâu hơn về thị trường của thương hiệu này, tốc độ tăng trưởng của hệ thống, hiệu quả của hệ thống, mức độ thành công của hệ thống trong những năm qua.

Một số lợi thế nổi bật của hệ thống này so với hệ thống cùng loại và định hướng phát triển trong tương lai của hệ thống này về mặt thị trường, chính sách hỗ trợ cho các bên nhượng quyền mới, chính sách cho thị trường mới. Nhưng cũng cần phải cẩn thận những hạn chế để xem xét các rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của thương hiệu này…

Do đó, biết các thông tin trên giúp các doanh nghiệp có cái nhìn toàn diện về bên nhượng quyền, làm cơ sở cho việc ra quyết định trong tương lai. Hướng tới một mục tiêu dài hạn và phát triển trong tương lai.

3. Đọc kỹ thông tin và điều khoản

Bước đọc hồ sơ cũng là một bước khá quan trọng. Nếu bạn đã ký hợp đồng, điều đó có nghĩa là bạn có thể dễ dàng trói buộc nhau một cách hợp pháp.

Do đó, cần nghiên cứu kỹ hồ sơ nhượng quyền do bên nhượng quyền thành lập, quy định rõ ràng các điều khoản sau: quy định về địa điểm, quy định về địa điểm và không gian địa lý, quy tắc và quy định về quy mô hoạt động thương hiệu, quy định mở cửa, quy định về nhận dạng thương hiệu, vận hành, sản phẩm, yêu cầu đào tạo, quy định cấp phép, thử nghiệm, vận hành, bảo trì, sửa chữa, quy định về bảo hiểm tài sản, nhân viên…

hop dong lam viec 1
Thủ tục chuyển nhượng trung tâm ngoại ngữ

4. Hiểu một số cam kết giữa bên nhận quyền và bên nhận quyền

Bởi vì nó là một hình thức hợp tác kinh doanh vì lợi ích chung, do đó cần phải có các điều khoản để đảm bảo lợi ích của cả hai bên.

Hình thức này chỉ thực sự thúc đẩy

hiệu quả vượt trội của nó khi có một hệ thống hoạt động theo một quy định và quy trình thống nhất.

Sau khi cam kết, nó phải được thực hiện đúng, nếu một trong hai bên vi phạm các cam kết này, hậu quả sẽ rất khó lường.

Bên nhượng quyền có thể sụp đổ toàn bộ hệ thống hoặc thậm chí phá sản, bên nhận quyền có thể không còn cơ hội để tiếp tục kinh doanh vì sự mất mát và đặc biệt là sự tin tưởng của các bên nhượng quyền khác trong anh ta.

Sau khi đồng ý với các thông tin trên, họ sẽ tiến hành đồng ý ký hợp đồng nhượng quyền hoặc từ chối. Hợp đồng nhượng quyền cần được thực hiện theo lệnh và thủ tục của pháp luật Việt Nam.

Trên đây là những thủ tục và kinh nghiệm khi nhượng quyền trung tâm tiếng Anh mà Luật Quốc Bảo mang lại. Để tìm hiểu thêm về kinh nghiệm thành lập trung tâm ngoại ngữ và quy trình mở trung tâm ngôn ngữ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline/ Zalo: 0763.387.788 để được tư vấn chi tiết.
5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.