Thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài năm 2022

Theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình, vợ chồng có quyền ly hôn và được cơ quan có thẩm quyền giải quyết yêu cầu. Nhưng trên thực tế, đối với một số trường hợp ly hôn có yếu tố nước ngoài chưa được thực hiện đúng cách. Vì vậy, công ty Luật Quốc Bảo sẽ trình bày những quy định ly hôn có yếu tố nước ngoài một cách cụ thể nhất qua bài viết sau đây, để giúp người đọc có một cách nhìn tổng quan.

 • Khái niệm ly hôn có yếu tố nước ngoài
 • Hồ sơ ly hôn có yếu tố nước ngoài
 • Thẩm quyền giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài
 • Thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài
 • Những lưu ý khi ly hôn với người nước ngoài
 • Đặc điểm cần lưu ý về mối quan hệ ly hôn có yếu tố nước ngoài
 • Câu hỏi thường gặp khi ly hôn có yếu tố nước ngoài

Mục lục

Khái niệm ly hôn có yếu tố nước ngoài

Căn cứ về ly hôn

Pháp luật Việt Nam công nhận và tôn trọng quyền ly hôn của cá nhân. Tuy nhiên, việc thực hiện quyền ly hôn có liên quan chặt chẽ đến thủ tục, thẩm quyền và kiểm soát của cơ quan nhà nước đối với ly hôn thuận tình và ly hôn đơn phương. Thẩm quyền chung, đặc biệt là thẩm quyền ly hôn có liên quan đến yếu tố nước ngoài, được xác định theo nguyên tắc chủ quyền tài phán quốc gia.

Ở Việt Nam, ly hôn được quy định trong nhiều văn bản quy định pháp luật khác nhau.

Khoản 1 Điều 39 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

“Cá nhân có quyền kết hôn, ly hôn, có quyền bình đẳng với vợ chồng, không có quyền xác nhận cha, mẹ, con cái, và có quyền nuôi con hoặc có quyền nhận con nuôi. Nhận thân nhân với người khác, các thành viên khác trong quan hệ hôn nhân, quan hệ cha mẹ và con cái, mối quan hệ quyết thống trong gia đình”. Tuy nhiên, chế độ ly hôn chỉ được quy định trong Luật Hôn nhân và Gia đình, khoản 3, Điều 14 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định rõ khái niệm ly hôn, trong đó “ly hôn là chấm dứt quan hệ vợ chồng. mối quan hệ dựa trên bản án hoặc quyết định có hiệu lực pháp lý của tòa án”.

Do đó, cơ sở để chấm dứt quan hệ vợ chồng hợp pháp là bản án hoặc quyết định ly hôn có hiệu lực pháp lý của Tòa án. Cả người chồng, vợ hoặc vợ hoặc chồng đều có quyền yêu cầu tòa án giải quyết vấn đề ly hôn. Đơn xin ly hôn là quyền bình đẳng của cả hai vợ chồng, do chính vợ chồng nộp, không thể chuyền tay cho người khác, vì vậy đơn ly hôn của cả hai vợ chồng là cơ sở để tòa án xem xét. Tòa án sẽ quyết định có ly hôn hay không vợ chồng phải căn cứ vào lý do ly hôn theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 25 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014

Quan hệ hôn nhân và gia đình với yếu tố nước ngoài là quan hệ hôn nhân và gia đình của ít nhất một bên là người nước ngoài hoặc cư dân Việt Nam ở nước khác; quan hệ hôn nhân, gia đình giữa các bên đều là công dân Việt Nam nhưng căn cứ để thiết lập, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ đó ở nước ngoài theo quy định của pháp luật nước ngoài, tài sản phát sinh ở nước ngoài hoặc có liên quan đến quan hệ hôn nhân đó. Hôn nhân và gia đình là một mối quan hệ theo nghĩa rộng, và ly hôn là một phần của mối quan hệ hôn nhân và gia đình.

ly hon co yeu to nuoc ngoai 2

Định nghĩa cụ thể

Theo đó, có thể tóm tắt như sau: “Ly hôn với yếu tố nước ngoài là việc chấm dứt quan hệ vợ chồng, trong đó ít nhất một bên là người nước ngoài hoặc người Việt Nam cư trú ở nước ngoài; hoặc giữa công dân Việt Nam, có căn cứ thiết lập, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ hôn nhân xảy ra ở nước ngoài theo quy định của pháp luật nước ngoài; hoặc tài sản liên quan đến ly hôn ở nước ngoài”.

Điều 122 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014

Quy định của pháp luật về việc áp dụng đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

 • Các quy định của Pháp luật về hôn nhân và gia đình nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam áp dụng đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có liên quan đến nước ngoài, trừ trường hợp Luật này có quy định khác đối với quốc tế.
 • Trường hợp điều ước quốc tế nơi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tham gia có quy định khác với Luật này thì áp dụng điều ước quốc tế đó.
 • Trường hợp Luật này và các văn bản quy phạm pháp luật khác của Việt Nam liên quan đến việc áp dụng pháp luật nước ngoài thì pháp luật nước ngoài không vi phạm các nguyên tắc cơ bản quy định tại Điều 2 của Luật này.

Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam được áp dụng khi luật nước ngoài yêu cầu sử dụng pháp luật Việt Nam. Trường hợp điều ước quốc tế do nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết, nếu đề cập đến việc áp dụng pháp luật nước ngoài thì áp dụng pháp luật nước ngoài.

Điều 127 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014

Quy định cụ thể về ly hôn có yếu tố nước ngoài như sau:

 • Việc ly hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài và giữa người nước ngoài thường trú tại Việt Nam được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình.
 • Khi nộp đơn xin ly hôn, nếu một trong hai công dân Việt Nam không có chứng minh thường trú tại Việt Nam thì việc ly hôn được giải quyết theo quy định của pháp luật của nước cư trú chung của vợ chồng; nếu họ không có nơi cư trú chung thì phải giải quyết định cư theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Việc phan chia bất động sản nước ngoài tại thời điểm ly hôn được áp dụng theo luật pháp của nước sở tại của bất động sản đó.

Hồ sơ ly hôn có yếu tố nước ngoài

Để xử lý ly hôn có yếu tố nước ngoài, bạn phải chuẩn bị các hồ sơ sau:

 • Đơn ly hôn hoặc đơn xin công nhận đơn xin ly hôn thuận tình (theo mẫu của tòa án).
 • Bản chính giấy chứng nhận kết hôn (nếu có), nếu mất bản gốc giấy chứng nhận kết hôn, vui lòng nộp bản sao giấy chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; hộ chiếu (bản sao xác nhận).
 • Bản sao giấy khai sinh của con (nếu có con).
 • Bản sao chứng từ và giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản (nếu có tranh chấp về tài sản).
 • Tài liệu chứng minh một trong hai bên đang ở nước ngoài (nếu có)

Lưu ý: Nếu hai bên đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật nước ngoài và muốn ly hôn tại Việt Nam thì phải có giấy chứng nhận đăng ký kết hôn và sau đó làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Bộ Tư pháp. Rồi sau đó tiến hành nộp đơn ly hôn tại tòa án.

Thẩm quyền giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài

Theo điểm d khoản 1 Điều 469 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015

Tòa án Việt Nam có thẩm quyền chung đối với các vụ án dân sự liên quan đến yếu tố nước ngoài sau đây: Công dân Việt Nam và công dân nước ngoài hoặc người không quốc tịch, nếu vợ, chồng cư trú lâu dài, kinh doanh hoặc cư trú tại Việt Nam.

Thẩm quyền của Tòa án các cấp

Căn cứ Điều 35 và Điều 37 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định thẩm quyền phân cấp của Tòa án đối với các vụ án ly hôn có yếu tố nước ngoài, thẩm quyền xét xử vụ án thuộc về Tòa án.tại nơi cư trú.

Khoản 3 Điều 123 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định

“Tòa án nhân dân nơi công dân Việt Nam cư trú sẽ có quyền giải quyết đơn từ ly hôn và các tranh chấp về ly hôn, quyền và nghĩa vụ của vợ hoặc chồng. Theo quy định khác của Luật này và các quy định khác của pháp luật Việt Nam, việc nuôi dưỡng, nhận con nuôi, giám hộ giữa công dân Việt Nam cư trú tại khu vực nước ngoài và công dân các nước láng giềng cư trú tại khu vực biên giới với Việt Nam”.

Trường hợp đặc biệt thẩm quyền thuộc về Tòa án nhân dân cấp huyện

Trong trường hợp đặc biệt quy định tại khoản 4 Điều 35 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, trường hợp ly hôn với công dân Việt Nam cư trú tại khu vực biên giới với công dân nước láng giềng cư trú tại cùng khu vực thì thẩm quyền thuộc về Tòa án nhân dân cấp huyện.

Do đó, nếu vợ, chồng cư trú và làm việc tại nước ngoài thay vì thường trú tại Việt Nam thì việc ly hôn sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật nước sở tại. Nói chung, thẩm quyền này thuộc về Tòa án nhân dân cấp tỉnh.

Thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài

Trình tự thực hiện

 • Bước 1: Nộp hồ sơ ly hôn hợp lệ cho tòa án có thẩm quyền.
 • Bước 2: Trong thời hạn 7-15 ngày, Tòa án tiến hành rà soát hồ sơ và nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Tòa án sẽ ban hành thông báo tạm ứng phí tòa án.
 • Bước 3: Thanh toán trước chi phí tòa án dân sự tại Chi nhánh thi hành án dân sự có thẩm quyền và nộp biên lai tạm ứng chi phí tòa án cho Tòa án.
 • Bước 4: Tòa án mở phiên tòa hòa giải, tiến hành thủ tục ly hôn tại tòa án theo thủ tục sơ thẩm.

Thời gian thực hiện

Theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, thời gian xét xử vụ án ly hôn có yếu tố nước ngoài là 4-6 tháng kể từ ngày thụ lý nhưng thực tế có thể mất nhiều thời gian hơn. Nếu ly hôn thuận tình liên quan đến yếu tố nước ngoài: thời hạn từ 1 đến 4 tháng;

Ly hôn đơn phương liên quan yếu tố nước ngoài: Thời hạn xét xử sơ thẩm từ 4 đến 6 tháng (nếu bị đơn vắng mặt, tranh chấp tài sản, v.v., có thể mất nhiều thời gian hơn). Kháng cáo từ 3 đến 4 tháng (nếu có kháng cáo).

Ly hôn trong trường hợp người nước ngoài vắng mặt trong thời hạn 24 tháng (vì tòa án phải tiến hành thủ tục ủy thác tư pháp).

Theo quy định tại Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, nếu không có tranh chấp về tài sản, chi phí tòa án cấp sơ thẩm trong vụ án ly hôn là 300.000 đồng; trong trường hợp xảy ra tranh chấp tài sản, chi phí tòa án được xác định theo giá trị tài sản…

Những lưu ý khi ly hôn với người nước ngoài

 • Nếu vợ mang thai hoặc có con dưới 12 tháng, người chồng không có quyền yêu cầu ly hôn đơn phương;
 • Cần xác nhận rằng tất cả các quyền nuôi con, cấp dưỡng con cái, các vấn đề phân chia tài sản đã được thỏa thuận (hoặc đồng ý xử lý riêng yêu cầu phân chia tài sản của vợ chồng sau khi ly hôn).
 • Ly hôn vắng mặt trong khoảng thời gian từ 12 đến 24 tháng (do thủ tục ủy thác tư pháp);
 • Phí ủy thác tư pháp từ 5 đến 7 triệu đồng;
 • Tài liệu gửi từ nước ngoài phải được chứng nhận lãnh sự quán và dịch;

Đặc điểm cần lưu ý về mối quan hệ ly hôn có yếu tố nước ngoài

Với khái niệm trên, nếu một trường hợp ly hôn có một trong bốn đặc điểm sau đây, nó có thể được xác định là có yếu tố nước ngoài:

Về chủ thể

Điều 3, Điều 25 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 giải thích: “Quan hệ hôn nhân và gia đình với người nước ngoài là quan hệ hôn nhân và gia đình của ít nhất một bên là người nước ngoài hoặc người Việt Nam cư trú tại nước ngoài”. Việc xác định tình trạng chủ thể của ly hôn có yếu tố nước ngoài dựa trên quốc tịch của các bên. Khi ít nhất một bên là người nước ngoài, việc xác định rằng vụ ly hôn có yếu tố nước ngoài.

Tại Việt Nam, khái niệm người nước ngoài được định nghĩa tại khoản 1 Điều 3 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài năm 2014: “Người nước ngoài là người mang theo giấy tờ tùy thân với một quốc tịch khác và người không quốc tịch nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh hoặc cư trú tại Việt Nam. ”

Về nơi cư trú

Nơi cư trú của các bên là một điều khoản bổ sung trong Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000. Sau đó, khoản 1 Điều 127 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 tiếp tục được sửa đổi lại như sau: “Ly hôn… Người nước ngoài thường trú tại Việt Nam định cư tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam theo quy định của Luật này.

 • “Đây là một quy định hoàn toàn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay của đất nước chúng ta và thế giới. Việc áp dụng luật cư trú để giải quyết ly hôn khi người nước ngoài hoạt động tại Việt Nam là phù hợp với thực tế. Hiện nay, mối quan hệ hôn nhân và gia đình giữa người nước ngoài và thường trú tại Việt Nam ngày càng nhiều. Theo quy định này, khi người nước ngoài cư trú tại Việt Nam, cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam sẽ áp dụng pháp luật Việt Nam để giải quyết vụ việc nhanh hơn, thuận tiện hơn.”

Khái niệm đương sự trong ly hôn

Ngoài ra, tại Điều 7 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012 hướng dẫn thực hiện một số quy định về Bộ luật Tố tụng dân sự về khái niệm “đương sự nước ngoài” được giải thích theo Quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự có hiệu lực từ ngày 01/07/2016, bao gồm:

 • Đương sự là người nước ngoài không cư trú, kinh doanh, học tập, làm việc tại Việt Nam và đang ở Việt Nam hoặc không ở Việt Nam tại thời điểm tòa án thụ lý vụ án dân sự.
 • Đương sự là người Việt Nam cư trú, kinh doanh, học tập, làm việc ở nước ngoài và đang ở Việt Nam hoặc không ở Việt Nam tại thời điểm tòa án thụ lý vụ án dân sự;
 • Đương là người nước ngoài cư trú, kinh doanh, học tập, làm việc tại Việt Nam nhưng không phải ở Việt Nam khi tòa án thụ lý vụ án dân sự.
 • Đương sự là người Việt Nam cư trú, kinh doanh, học tập hoặc làm việc tại Việt Nam nhưng không ở Việt Nam khi tòa án thụ lý vụ án dân sự.

Kết luận yếu tố nơi cư trú

Do đó, mặc dù nghị quyết không còn hiệu lực do Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2004 đã hết hiệu lực, hướng dẫn về nội dung “các vấn đề ly hôn có yếu tố nước ngoài” vẫn có liên quan và có thể được sử dụng làm cơ sở để xác định các chủ đề liên quan đến vấn đề. Trường hợp dấu hiệu nơi cư trú của đương sự được hiểu là đương sự (người nước ngoài hoặc người Việt Nam) cư trú tại nước này thì Toà án nơi đó có thẩm quyền giải quyết:

Vụ án ly hôn có thẩm quyền giải quyết tại tòa án: Vụ án ly hôn là người nước ngoài không cư trú, kinh doanh, học tập hoặc làm việc tại Việt Nam của đương sự hoặc đương sự là cư dân Việt Nam đang kinh doanh, học tập hoặc làm việc tại nước ngoài, có mặt tại thời điểm thụ lý tại Tòa án; người nộp đơn là người nước ngoài cư trú, kinh doanh, học tập hoặc làm việc tại Việt Nam hoặc người nộp đơn là người nước ngoài đang kinh doanh, làm việc tại Việt Nam. Cư dân Việt Nam học tập hoặc làm việc nhưng không phải là cư dân Việt Nam tại nước đang giải quyết.

Về các sự kiện pháp lý

Các quy định cụ thể

Căn cứ vào dấu hiệu của vụ việc pháp luật để xác định quan hệ hôn nhân và gia đình với yếu tố nước ngoài, Điều 3, Điều 25 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định: Giữa các bên quan hệ hôn nhân và gia đình là công dân Việt Nam. Thay đổi hoặc chấm dứt mối quan hệ này xảy ra ở nước ngoài theo luật pháp nước ngoài. Tóm lại, có thể hiểu rằng trong một số trường hợp, pháp luật Việt Nam công nhận quan hệ hôn nhân và gia đình xảy ra, thay đổi và chấm dứt giữa công dân Việt Nam theo quy định của pháp luật trong nước, và nước ngoài.

Ví dụ, theo luật pháp Anh, điều kiện kết hôn được xác định bởi luật pháp của quốc gia cư trú của người đó. Theo luật pháp Anh, hai công dân Việt Nam sống chung và kết hôn tại Vương quốc Anh. Sau đó, cả hai chuyển về Việt Nam sinh sống, trong thời gian sống ở Việt Nam xảy ra mâu thuẫn, đệ đơn ly hôn lên tòa án Việt Nam. Trong trường hợp này, Tòa án Việt Nam có quyền giải quyết ly hôn nhưng chỉ giải quyết ly hôn sau khi tòa án Việt Nam công nhận cuộc hôn nhân của họ.

Các quy định thực tiễn

Trong một số trường hợp, Việt Nam không công nhận quan hệ hôn nhân nếu hôn nhân vi phạm các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam (ví dụ: vi phạm điều kiện kết hôn và cấm kết hôn. Điều 8 và khoản 2 Điều 5 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014). Thực tiễn tư pháp quốc tế cho thấy rằng một quốc gia gần như không thể tự động công nhận việc áp dụng luật pháp của một quốc gia khác để điều chỉnh mối quan hệ của công dân của mình trong lãnh thổ của mình.

Việc áp dụng luật pháp nước ngoài phải tuân theo các nguyên tắc. Một số điều khoản và điều kiện nhất định. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, về nguyên tắc, pháp luật nước ngoài chỉ có thể áp dụng trên lãnh thổ Việt Nam đối với quan hệ hôn nhân và gia đình liên quan đến người nước ngoài, đề cập và áp dụng các nguyên tắc cơ bản không trái với pháp luật Việt Nam.

Về các đối tượng

Khái niệm

Quan hệ hôn nhân của công dân Việt Nam ở nước ngoài được định nghĩa là ly hôn có yếu tố nước ngoài. Ví dụ: Hai công dân Việt Nam nộp đơn xin ly hôn tại tòa án Việt Nam, nhưng vợ chồng có tài sản chung, tức là xe hơi, có cùng một khoản tiết kiệm ở Nhật Bản. Đây được xác định là tài sản ở nước ngoài và do tòa án việt Nam có thẩm quyền xử lý. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là nếu tài sản đó là bất động sản nước ngoài thì sẽ áp dụng đối với pháp luật về nơi có bất động sản (khoản 3 Điều 127 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014).

Bên cạnh đó, có thể thấy yếu tố “tài sản liên quan đến quan hệ nước ngoài” không chỉ xảy ra giữa công dân Việt Nam mà còn nằm ngoài mối quan hệ giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài. Trong mối quan hệ này, chỉ cần xem xét các biểu tượng của chủ đề, bạn có thể xác định rằng đây là một mối quan hệ ly hôn với các yếu tố bên ngoài; tuy nhiên, đối với mỗi điều kiện và mỗi mối quan hệ, có những giải pháp khác nhau, vì vậy cần phải phân tích cẩn thận để áp dụng pháp luật để giải quyết đúng cách.

Kết luận tính quan trong của đối tượng

Do đó, pháp luật Việt Nam thường liệt kê các mối quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, đặc biệt là ly hôn có liên quan đến nước ngoài. Theo quy định của pháp luật hiện hành, việc ly hôn với yếu tố nước ngoài không được liệt kê đầy đủ và kịp thời để điều chỉnh các mối quan hệ phát sinh trong thực tế (ví dụ: vụ ly hôn giữa hai công dân Việt Nam và hai công dân Việt Nam). Nhưng những người có lợi ích và nghĩa vụ liên quan ở nước ngoài được xác định và giải quyết?

Chúng ta có thể đi đến kết luận rằng các trường hợp ly hôn với một trong bốn dấu hiệu sau: chủ đề, nơi cư trú, sự kiện pháp lý, đối tượng nước ngoài, sẽ được giải quyết các yếu tố bên ngoài theo luật ly hôn.

ly hon co yeu to nuoc ngoai 1

Câu hỏi thường gặp khi ly hôn có yếu tố nước ngoài

Người chồng lưu vong ở nước ngoài thì tiến hành ly hôn theo hình thức nào?

Điều 56 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 Một bên yêu cầu ly hôn

Trường hợp một trong hai vợ chồng yêu cầu ly hôn mà không hòa giải được tại tòa án thì có căn cứ chứng minh vợ chồng thực hiện hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền và nghĩa vụ của vợ chồng thì Toà án cho phép ly hôn. Đẩy hôn nhân vào tình trạng nghiêm trọng, không thể kéo dài sống chung và không thể đạt được mục đích của hôn nhân.

Các tài liệu ly hôn đơn phương như sau

 • Đơn ly hôn;
 • Bản chính giấy chứng nhận kết hôn;
 • Bản sao giấy khai sinh của con chung (nếu có con chung);
 • Bản sao chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu của vợ chồng;
 • Giấy tờ chứng minh tài sản chung.

Hai vợ chồng không sống cùng nhau, vợ là người nước ngoài, đã về nước. Bây giờ, nếu người chồng muốn ly dị, anh ta nên nộp đơn kiện lên tòa án nào?

Xử lý chia theo các cấp

 • Thẩm quyền phân cấp: Theo quy định tại khoản 3 Điều 35 Bộ luật Tố tụng dân sự, thẩm quyền của vụ án ly hôn có yếu tố nước ngoài thuộc về tòa án địa phương.
 • Thẩm quyền lãnh thổ: Theo quy định tại Điều 37 Bộ luật Dân sự 2015, thẩm quyền của Toà án nơi tranh chấp hôn nhân và gia đình được xác định là nơi cư trú hoặc nơi làm việc của bị đơn, nếu người bị đơn là cá nhân hoặc nếu người bị đơn là cơ quan, tổ chức thì người bị khiếu nại là nơi cư trú của người bị đơn.

Các quy định ràng buộc

Tuy nhiên, trường hợp bị cáo không biết nơi cư trú, nơi làm việc hoặc trụ sở chính của Việt Nam, căn cứ điểm b khoản 1 Điều 40 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

Trong các trường hợp sau đây, nguyên đơn có quyền lựa chọn Tòa án để giải quyết tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, thương mại, thương mại và lao động:

 • Trường hợp không rõ nơi cư trú, nơi làm việc, trụ sở chính của bị đơn thì nguyên đơn có thể nộp đơn lên Tòa án nơi bị đơn cư trú, nơi làm việc, nơi làm việc cuối cùng hoặc có tài sản;
 • Trong trường hợp bị đơn không có nơi cư trú, nơi làm việc hoặc trụ sở chính tại Việt Nam hoặc trong trường hợp liên quan đến tranh chấp cấp dưỡng thì nguyên đơn có thể yêu cầu Toà án nơi cư trú, nơi làm việc hoặc trụ sở chính giải quyết vụ án. ; ”

Do đó, nếu người vợ đã về nhà, người chồng có thể nộp đơn ly hôn đơn phương tại tòa án địa phương nơi chồng sống và làm việc.

Lưu ý: Các đề xuất hoặc tài liệu pháp lý ở trên hiện có thể đã thay đổi hoặc hết hạn. Khách hàng vui lòng liên hệ với Luật Quốc Bảo qua điện thoại: 0763.387.788 để được tư vấn và hỗ trợ đúng cách!

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.