Những trường hợp sổ hồng – sổ đỏ đã cấp sẽ bị thu hồi

Những trường hợp sổ hồng, sổ đỏ đã cấp sẽ bị thu hồi. Sổ hồng, sổ đỏ cấp không đúng đối tượng, sai diện tích, không đúng mục đích sử dụng đất… sẽ được thu hồi theo quy định.

so do

Những trường hợp sổ hồng, sổ đỏ đã cấp sẽ bị thu hồi.

Khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai 2013 quy định Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu. Chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là sổ hồng, sổ đỏ) đã được cấp trong 4 trường hợp.
– Trường hợp 1: Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên sổ đã cấp.
– Trường hợp 2: Cấp sổ mới.
– Trường hợp 3: Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký thay đổi về đất đai, tài sản gắn liền với đất và phải cấp sổ mới.
– Trường hợp 4: Sổ đỏ, sổ hồng đã được cấp không đúng mục đích, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất. đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai, trừ trường hợp người có sổ đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Việc thu hồi sổ hồng, sổ đỏ trong trường hợp này được thực hiện như sau:

  • Trường hợp Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai có bản án, quyết định có hiệu lực, kể cả kết luận thu hồi sổ đã cấp thì việc thu hồi thực hiện theo bản án, quyết định đó. .
  • Trường hợp cơ quan thanh tra có văn bản kết luận sổ đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, nếu kết luận đó đúng thì quyết định thu hồi sổ đã cấp. cấp; trường hợp xem xét, xác định sổ đã cấp là phù hợp với quy định của pháp luật thì phải báo cáo lại cho cơ quan thanh tra.
  • Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp sổ hồng, sổ đỏ phát hiện sổ đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai thì kiểm tra lại và thông báo cho người sử dụng đất biết lý do và quyết định thu hồi. Cuốn sách đã được phát hành không đúng cách.
  • Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản trên đất phát hiện thì có văn bản đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp sổ để kiểm tra, xem xét, quyết định thu hồi.
Lưu ý, trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản trên đất không đồng ý với việc giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc thu hồi thì có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về thu hồi đất. phàn nàn.

Giải thích sổ đỏ, sổ hồng

Sổ hồng, sổ đỏ là gì?

Sổ đỏ, sổ hồng là những giấy tờ bất động sản rất quan trọng, không chỉ là tài liệu xác định quyền sử dụng, quyền sở hữu mà còn là điều kiện để thực hiện quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở.
Sổ đỏ, Sổ hồng là thuật ngữ thường được người dân sử dụng dựa trên màu sắc, thể hiện giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở do Bộ Xây dựng cấp. Điều đó bao gồm những điều sau đây:
  • Sở hữu nhà ở như thế nào
  • Đất ở thuộc sử dụng riêng hay chung
  • Cấp cho nhà có đất riêng hay nhà có đất chung (chung cư)

Sổ đỏ hay Sổ hồng có giá trị hơn?

Như đã phân tích ở trên, Sổ đỏ và Sổ hồng đều là giấy chứng nhận bất động sản, vì vậy giá trị của nó cần được xem xét từ hai góc độ khác nhau:
– Giá trị pháp lý: Sổ đỏ, sổ hồng có giá trị pháp lý như nhau vì đều là giấy chứng nhận hợp pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người sử dụng đất và chủ sở hữu nhà ở.
– Giá trị kinh tế: Không thể phân biệt được vì nó phụ thuộc vào giá trị tài sản được chứng nhận.
Ví dụ: Ông B được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất nông nghiệp 1000m2 (giấy chứng nhận có bìa đỏ), ông C mua căn hộ và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (giấy chứng nhận có bìa màu hồng).
Trong trường hợp này, nếu có sự so sánh, có thể 1000m2 đất nông nghiệp khi chuyển nhượng, số tiền nhận được không bằng số tiền bán căn hộ.
Quý khách có bất cứ câu hỏi nào về đất đai, sổ đỏ, sổ hồng hãy liện hệ với Luật Quốc Bảo hotline/zalo: 0763387788. 
5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.