Làm thế nào để giải quyết vấn đề tài chính và trách nhiệm gia đình sau khi ly hôn?

Làm thế nào để giải quyết vấn đề tài chính và trách nhiệm gia đình sau khi ly hôn? Trách nhiệm đối với con cái và tài sản là hai yêu cầu thường gây tranh cãi trong các trường hợp ly hôn. Sau ly hôn, việc ai sẽ được giữ quyền nuôi dưỡng con cái và cách thực hiện trách nhiệm đối với con cái của người không trực tiếp chăm sóc con cái là một vấn đề thường khó đạt được thỏa thuận khi giải quyết các tranh chấp ly hôn. Công ty Luật Quốc Bảo tổng hợp các quy định liên quan đến tài sản và trách nhiệm nuôi dưỡng con cái sau ly hôn cho khách hàng như sau

Nếu bạn cần tư vấn hoặc hỗ trợ về những gì bạn đang tìm kiếm, hãy liên hệ với Luật Quốc Bảo tại Việt Nam để được hỗ trợ thành lập doanh nghiệp, đầu tư, xin thẻ tạm trú và thị thực, nhập cư và giấy phép lao động tại Việt Nam.

Liên hệ hotline/zalo: 0763387788.

Địa chỉ: 528 Lê Văn Sỹ, P.14, Q.3, TP.HCM

Trang Facebook: https://www.facebook.com/luatquocbao

Gmail: luatquocbao.vn@gmail.com

1. Tài chính tài sản của vợ chồng sau ly hôn

1.1 Tài sản chung của chồng và vợ là gì?

Theo Điều 33 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, tài sản chung của chồng và vợ được xác định như sau:
Tài sản chung của chồng và vợ bao gồm tài sản được tạo ra bởi chồng và vợ, thu nhập từ lao động, sản xuất và kinh doanh, lợi nhuận phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời gian hôn nhân, ngoại trừ các trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều 40 của Luật này; Tài sản mà chồng và vợ cùng thừa kế hoặc tặng cùng nhau và tài sản khác mà chồng và vợ đồng ý là tài sản chung.
Quyền sử dụng đất mà chồng và vợ mua được sau khi kết hôn là tài sản chung của cặp vợ chồng, trừ trường hợp chồng hoặc vợ thừa kế riêng biệt, được tặng riêng biệt hoặc mua bằng cách giao dịch với tài sản riêng.

Tài sản chung của chồng và vợ thuộc sở hữu chung và được sử dụng để đảm bảo nhu cầu gia đình và thực hiện các nghĩa vụ chung của chồng và vợ.

Trong trường hợp không có cơ sở để chứng minh rằng tài sản mà chồng và vợ đang tranh chấp là tài sản riêng của từng bên, tài sản đó được coi là tài sản chung

1.2 Tài sản được tạo ra bởi chồng và vợ, thu nhập từ lao động, sản xuất và hoạt động kinh doanh trong thời gian hôn nhân

Ở đây, tài sản chung được hiểu là các đối tượng, tiền bạc, giấy tờ có giá trị và quyền sở hữu tài sản được tạo ra bởi chồng và vợ trong thời gian hôn nhân.

Tài sản này có thể được tạo ra trực tiếp bằng cố gắng của cả hai vợ chồng hoặc một trong hai vợ chồng (qua lao động, sản xuất, kinh doanh…) hoặc gián tiếp thông qua các giao dịch dân sự (hợp đồng mua bán, tặng, hoặc đầu tư để có lợi nhuận, v.v.) trong thời gian hôn nhân.

Trong việc xử lý tài sản sau ly hôn, hoàn toàn bình thường khi tài sản được tạo ra bởi cả hai vợ chồng trong thời gian hôn nhân được coi là tài sản hôn nhân chung.

Tuy nhiên, nếu tài sản được tạo ra bởi một trong hai vợ chồng trong thời gian hôn nhân cũng được xem xét là tài sản chung, liệu điều này có công bằng không

Điều này cũng là một trong những nguyên nhân gây ra các tranh chấp tài sản phổ biến của nhiều cặp đôi.

Ngày nay, nhiều cặp đôi sau khi kết hôn thường chỉ có một người ra ngoài làm việc và kiếm tiền, tạo ra thu nhập trực tiếp, trong khi người còn lại chỉ ở nhà làm việc nhà và chăm sóc con cái cùng với các thành viên trong gia đình mà không có bất kỳ thu nhập nào khác.

Vì vậy, trong trường hợp này, liệu người vợ/chồng chỉ ở nhà làm việc nhà và chăm sóc con cái có được coi là người lao động kiếm tiền không? Và tài sản có được chia sau khi ly hôn?

Theo Điểm b, Khoản 2, Điều 59 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, công việc nhà của vợ/chồng cũng được coi là đóng góp vào việc tạo ra, duy trì và phát triển tài sản chung, vì vậy nó được xem xét là lao động có thù lao.

Bởi vì một vợ/chồng làm công việc gia đình cần có người ở nhà chăm sóc gia đình và con cái, chẳng hạn như làm việc nhà, đưa con cái đến trường, quản lý tài sản và chăm sóc các công việc khác của cả hai gia đình.

tài chính và trách nhiệm gia đình sau khi ly hôn
tài chính và trách nhiệm gia đình sau khi ly hôn

1.3 Lợi nhuận và thu nhập phát sinh từ tài sản riêng

Lợi nhuận là sản phẩm tự nhiên mà tài sản mang lại. Lợi nhuận là lợi nhuận được thu được từ việc khai thác tài sản (Điều 109 của Bộ luật Dân sự năm 2015).

Để hiểu được lợi nhuận và thu nhập phát sinh từ tài sản riêng, trước hết chúng ta phải hiểu tài sản riêng là gì?

Theo quy định của Điều 43 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014:

Tài sản riêng của vợ và chồng bao gồm tài sản mà mỗi người sở hữu trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng hoặc được tặng trong thời gian hôn nhân; tài sản được chia riêng biệt giữa vợ và chồng theo quy định của Điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ và chồng và tài sản khác theo quy định của pháp luật thuộc vợ và chồng mỗi người riêng.

Tài sản hình thành từ tài sản riêng của vợ và chồng cũng là tài sản riêng của vợ và chồng. Lợi nhuận và thu nhập phát sinh từ tài sản riêng trong thời gian hôn nhân phải tuân theo quy định của Khoản 1, Điều 33 và Khoản 1, Điều 40 của Luật này.

Do đó, lợi nhuận, cũng được biết đến với tên gọi là sản phẩm tự nhiên hoặc lợi nhuận phát sinh từ các loại tài sản mà đã được mô tả ở trên trong thời gian hôn nhân, đều thuộc về tài sản chung của các bên.

Tuy nhiên, ngoại trừ trường hợp tại Khoản 1, Điều 40, quy định về hậu quả của việc chia tài sản chung trong thời hạn hôn nhân:

Trong trường hợp chia tài sản chung, tài sản, lợi nhuận và thu nhập phát sinh từ tài sản riêng của từng bên sau khi chia tài sản chung là tài sản riêng của vợ và chồng, trừ trường hợp vợ và chồng đã đồng ý các lợi ích khác. Tài sản chưa được chia giữa các bên vẫn là tài sản chung của cặp đôi.

Vì vậy, sau khi vợ và chồng chia tài sản chung trong thời hạn hôn nhân, thu nhập phát sinh từ tài sản riêng của họ sau khi chia tài sản chung đó sẽ thuộc về tài sản riêng của mỗi bên. Tuy nhiên, ở đây cũng có một ngoại lệ trong trường hợp vợ và chồng có một thỏa thuận khác, đó là sau khi chia tài sản, vợ và chồng đồng ý về lợi ích, thu nhập này được tính vào tài sản chung, thì nó sẽ thuộc về tài sản chung.

Vì vậy, cần phải xác định rõ ràng rằng thu nhập phát sinh từ tài sản riêng của vợ và chồng trong thời gian hôn nhân là tài sản chung. Còn thu nhập phát sinh từ tài sản riêng của vợ và chồng sau khi chia tài sản chung trong thời hạn hôn nhân, thì nó sẽ thuộc về tài sản riêng của từng bên

1.4 Những thu nhập hợp pháp khác trong thời hạn hôn nhân

Những thu nhập này được hướng dẫn cụ thể trong Điều 9 của Nghị định 126/2014/ND-CP, bao gồm:

Tiền thưởng, tiền trúng số, trợ cấp, trừ trường hợp được quy định tại Khoản 3, Điều 11 của Nghị định này.

Tài sản mà vợ và chồng đã thiết lập quyền sở hữu theo quy định của Bộ luật Dân sự đối với những đối tượng bị bỏ hoang, bị chôn lấp hoặc chìm, bị rơi hoặc bị quên, và vật nuôi trộm mất hoặc bị thất lạc, vật nuôi thủy sản.

Thu nhập hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Do đó, trong thời hạn hôn nhân, một trong hai vợ chồng hoặc cả hai vợ chồng có thu nhập khác như mô tả ở trên, cũng được tính vào tài sản chung.

1.5 Tài sản mà vợ và chồng thừa kế hoặc tặng cùng nhau và các tài sản khác mà vợ và chồng đồng ý là tài sản chung

Tài sản mà vợ và chồng thừa kế hoặc tặng cùng nhau là trường hợp vợ và chồng được thừa kế hoặc tặng bất kỳ loại tài sản nào như quyền sử dụng của một hoặc nhiều cá nhân hoặc tổ chức. Đất đai, nhà cửa, sổ tiết kiệm, v.v. sẽ là tài sản chung.

Còn đối với các tài sản khác mà vợ và chồng đồng ý là tài sản chung, điều này có thể được hiểu là có tài sản do từng vợ chồng sở hữu riêng biệt đã được mua trước hôn nhân, thừa kế riêng biệt hoặc được tặng riêng biệt. Theo nguyên tắc, đó là tài sản riêng.

Tuy nhiên, những tài sản đó sẽ trở thành tài sản chung nếu vợ và chồng đã đồng ý coi chúng là tài sản chung trong một thỏa thuận bằng văn bản hoặc nếu vợ và chồng đồng ý bao gồm tài sản riêng của họ vào tài sản chung của họ.

Quy định này hoàn toàn hợp lý và có căn cứ vững chắc, bởi vì trong cuộc sống gia đình, nhiều tài sản riêng của vợ và chồng được sử dụng chung để phục vụ nhu cầu sống chung, và sau đó chúng trở thành tài sản chung nếu cả hai bên đều đồng tình và đồng ý đưa tài sản riêng vào tài sản chung.

1.6 Quyền sử dụng đất mà vợ và chồng mua được sau kết hôn

Quyền sử dụng đất trong trường hợp này tương tự như trường hợp vợ và chồng thừa kế chung, tặng chung hoặc mua được sau kết hôn, nó thuộc về tài sản chung.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc mua riêng biệt, tặng riêng biệt hoặc mua thông qua giao dịch từ tài sản riêng, có xảy ra trước hôn nhân hay trong hôn nhân, phải có căn cứ và tài liệu chứng minh rằng nó được thừa kế cá nhân hoặc tặng riêng bằng tài sản riêng, như:

Giấy di chúc;
Hợp đồng;
Thỏa thuận bằng văn bản về tài sản riêng của vợ và chồng, v.v.
Như vậy, tài sản chung được sở hữu chung bởi vợ và chồng và được sử dụng để đảm bảo nhu cầu gia đình và thực hiện các nghĩa vụ chung của vợ và chồng.

Trong trường hợp không có cơ sở để chứng minh rằng tài sản mà vợ và chồng đang tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên, tài sản đó được coi là tài sản chung.

1.7 Tài sản riêng của vợ và chồng là gì?

Điều 43 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định tài sản riêng của vợ và chồng như sau:

Tài sản riêng của vợ và chồng bao gồm tài sản mà mỗi người sở hữu trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng hoặc được tặng riêng trong thời gian hôn nhân; tài sản được chia riêng biệt giữa vợ và chồng theo quy định tại Điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của vợ và chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc vợ và chồng mỗi người riêng.

Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ và chồng cũng là tài sản riêng của vợ và chồng. Lợi nhuận và thu nhập phát sinh từ tài sản riêng trong thời gian hôn nhân phải tuân theo quy định tại Khoản 1, Điều 33 và Khoản 1, Điều 40 của Luật này.

2. Vấn đề tài chính và trách nhiệm gia đình sau khi ly hôn

2.1 Vấn đề tài chính 

Giải quyết vấn đề liên quan đến tài chính theo nguyên tắc chia tài sản chung giữa vợ và chồng

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp tài sản hôn nhân trong trường hợp chế độ tài sản hôn nhân được đồng thuận hoặc quy định theo luật:

Trong trường hợp vợ và chồng không thể đạt được thỏa thuận, họ có thể yêu cầu Tòa án giải quyết vấn đề. Tòa án phải xem xét và quyết định liệu có áp dụng chế độ tài sản hôn nhân theo thỏa thuận hoặc theo luật. Tùy theo từng trường hợp cụ thể, Tòa án nhân dân có thẩm quyền xử lý như sau:

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp tài sản hôn nhân trong trường hợp chế độ tài sản hôn nhân được đồng thuận:

Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ và chồng được xác định theo thỏa thuận, việc quyết định tài sản khi ly dị sẽ được áp dụng theo thỏa thuận đó; Nếu thỏa thuận không hoàn chỉnh và rõ ràng, các quy định tương ứng tại Khoản 2, 3, 4 và 5, Điều 59 và các Điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 sẽ được áp dụng.

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp tài sản hôn nhân khi chế độ tài sản hôn nhân theo luật:

Trong trường hợp không có thỏa thuận bằng văn bản về chế độ tài sản của vợ và chồng hoặc thỏa thuận bằng văn bản về chế độ tài sản của vợ và chồng bị tòa tuyên bố hoàn toàn vô hiệu, chế độ tài sản của vợ và chồng theo luật sẽ được áp dụng. quyết định chia tài sản của vợ và chồng; Việc quyết định tài sản được thỏa thuận bởi các bên; Nếu không thể đạt được thỏa thuận, theo yêu cầu của một trong hai vợ chồng hoặc cả hai, Tòa án sẽ giải quyết vấn đề theo các quy định tại Khoản 2, 3, 4 và 5, Điều 59 và các Điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014.

Nguyên tắc về thẩm quyền:

Khi giải quyết vụ ly dị, nếu có yêu cầu tuyên bố thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ và chồng không hợp lệ, Tòa án có thẩm quyền xem xét và giải quyết cùng lúc với yêu cầu chia tài sản chung khi ly dị.

Nguyên tắc về quyền tài sản và nghĩa vụ đối với bên thứ ba:

Khi chia tài sản chung của vợ và chồng khi ly dị, Tòa án phải xác định liệu vợ hoặc chồng có quyền tài sản và nghĩa vụ đối với bên thứ ba để đưa bên thứ ba vào cuộc xét xử như một bên có quyền tài sản và nghĩa vụ liên quan.

Trong trường hợp vợ và chồng có quyền tài sản và nghĩa vụ đối với bên thứ ba mà họ yêu cầu giải quyết, Tòa án phải giải quyết khi chia tài sản chung của cặp đôi.

Trong trường hợp vợ và chồng có nghĩa vụ đối với bên thứ ba và bên thứ ba không yêu cầu giải quyết, Tòa án sẽ hướng dẫn họ giải quyết trong một vụ khác.

Nguyên tắc về thẩm quyền giải quyết:
Khi giải quyết ly hôn nếu có yêu cầu tuyên bố thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị vô hiệu thì Tòa án có thẩm quyền xem xét, giải quyết đồng thời với yêu cầu phân chia tài sản chung khi ly hôn.

Nguyên tắc quyền, nghĩa vụ về tài sản với người thứ ba:
Khi chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn. Tòa án phải xác định vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ về tài sản với người thứ ba hay không để đưa người thứ ba vào tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Trường hợp vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ về tài sản với người thứ ba mà họ có yêu cầu giải quyết thì Tòa án phải giải quyết khi chia tài sản chung của vợ chồng.
Trường hợp vợ chồng có nghĩa vụ với người thứ ba mà người thứ ba không yêu cầu giải quyết thì Tòa án sẽ hướng dẫn họ để giải quyết bằng vụ án khác.
Nguyên tắc chia đôi tài sản chung của vợ chồng:
Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:

Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng.
Là tình trạng về năng lực pháp luật, năng lực hành vi, sức khỏe, tài sản, khả năng lao động tạo ra thu nhập sau khi ly hôn của vợ, chồng cũng như của các thành viên khác trong gia đình mà vợ chồng có quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình 2014. Bên gặp khó khăn hơn sau khi ly hôn được chia phần tài sản nhiều hơn so với bên kia. Hoặc được ưu tiên nhận loại tài sản để bảo đảm duy trì, ổn định cuộc sống của họ. Nhưng phải phù hợp với hoàn cảnh thực tế của gia đình và của vợ, chồng;

Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập.
Công sức đóng góp của vợ, chồng là sự đóng góp về tài sản riêng, thu nhập, công việc gia đình và lao động của vợ, chồng trong việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Người vợ hoặc chồng ở nhà chăm sóc con, gia đình mà không đi làm được tính là lao động có thu nhập tương đương với thu nhập của chồng hoặc vợ đi làm. Bên có công sức đóng góp nhiều hơn sẽ được chia nhiều hơn.

Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp. Để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập.
Việc chia tài sản chung của vợ chồng phải bảo đảm cho vợ, chồng đang hoạt động nghề nghiệp được tiếp tục hành nghề; vợ, chồng đang hoạt động sản xuất, kinh doanh được tiếp tục được sản xuất, kinh doanh để tạo thu nhập. Và phải thanh toán cho bên kia phần giá trị tài sản chênh lệch. Việc bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và hoạt động nghề nghiệp không được ảnh hưởng đến điều kiện sống của vợ, chồng và con chưa thành niên, con đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự;

Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.
Nguyên tắc chia tài sản bằng hiện vật, quy đổi giá trị của hiện vật:
Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật. Nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị. Bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.

Nguyên tắc bảo đảm tài sản riêng của vợ hoặc chồng, tài sản riêng đã sáp nhập:
Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó. Trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo Luật Hôn nhân gia đình 2014.

Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung mà vợ, chồng có yêu cầu về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó. Trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

Nguyên tắc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em:
Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc  không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

2.2 Vấn đề trách nhiệm gia đình sau khi ly hôn

*** Khái niệm về con chung và cơ sở xác định con chung

Ly hôn chỉ chấm dứt mối quan hệ hôn nhân giữa vợ và chồng, nhưng không chấm dứt quan hệ cha mẹ, con cái giữa vợ và chồng và con cái chung. Do đó, khi cha mẹ ly dị, vấn đề về con cái chung là một trong những vấn đề quan trọng cần xem xét và giải quyết. Với Luật Hôn nhân và Gia đình, khái niệm “con chung của vợ và chồng” được xác định cho vợ và chồng có mối quan hệ hôn nhân hợp pháp – tức là có giấy đăng ký kết hôn theo thứ tự và thủ tục quy định bởi pháp luật. Do đó, con chung của vợ và chồng là con cái mà vợ và chồng được xác định là cha mẹ của đứa trẻ đó, bao gồm cả con cái sinh học và con nuôi.

Điều 88 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định rõ cơ sở để xác định con chung của vợ và chồng. Cụ thể, trong trường hợp một đứa trẻ được sinh ra trong thời gian hôn nhân, hoặc vợ mang thai trong thời gian hôn nhân hoặc sinh ra trong vòng 300 ngày kể từ thời điểm kết thúc hôn nhân, đứa trẻ sẽ được xác định là con cái chung của vợ và chồng. Trong trường hợp một đứa trẻ được sinh ra trước khi cặp đôi đăng ký kết hôn, nhưng được cặp đôi công nhận là con cái chung, đứa trẻ vẫn được xác định là con cái chung của họ.

Trong các trường hợp trên, Tòa án sẽ dựa vào giấy khai sinh của đứa trẻ để xác định cha mẹ. Trong trường hợp trong quá trình ly dị, vợ hoặc chồng không đồng ý rằng đứa trẻ là con cái chung của họ, họ cần cung cấp bằng chứng để chứng minh điều này trước Tòa án (theo Khoản 2, Điều 88 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014). Ngoài ra, khi con cái chung của vợ và chồng đã trưởng thành và có khả năng làm việc, họ không phải là con cái chung cần được giải quyết khi cha mẹ ly dị.

**** Giải quyết vấn đề con cái chung khi cha mẹ ly dị

Do đó, con cái chung là trọng tâm của quan hệ con cái chung của vợ và chồng khi ly dị, bao gồm cả con cái dưới 18 tuổi, con cái trưởng thành đã mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng làm việc và không có tài sản. Để nuôi con cái của họ, họ là những người cần phải có quyền và lợi ích của họ được bảo vệ trong tất cả các khía cạnh theo quy định của pháp luật. Do đó, việc giải quyết vấn đề con cái chung của vợ và chồng khi ly dị là toàn bộ quy định pháp lý về xác định quyền và nghĩa vụ của vợ và chồng khi ly dị nhằm bảo vệ tất cả các khía cạnh của quyền của con cái chung. Hoạt động giải quyết vấn đề con cái chung khi cha mẹ ly dị được thực hiện theo thứ tự và thủ tục nghiêm ngặt được quy định bởi pháp luật.

*** Giao con cái cho một bên chăm sóc, nuôi dạy trong thời gian ly dị

Việc quyết định ai sẽ trực tiếp chăm sóc con cái sau khi ly dị có thể được thỏa thuận bởi cả hai bên (vợ và chồng) và được ghi lại bởi Tòa án trong quyết định và phán quyết. Trong trường hợp hai bên không thể đạt được thỏa thuận, Tòa án sẽ xem xét và ủy quyền quyền nuôi dạy con cho một bên (theo khoản 2, Điều 81 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014). Cụ thể:

Với sự tôn trọng của Tòa án đối với thỏa thuận của cả hai bên, nó xuất phát từ việc cha mẹ gần gũi với con cái của họ và đồng thời một trong những người hiểu rõ nhất về hoàn cảnh, điều kiện, tính cách và người khác. với tình địch. Do đó, các bên biết rằng việc lựa chọn ai sẽ trực tiếp nuôi dạy con sẽ mang lại lợi ích cho con cái của họ.

Nếu hai bên không thể đạt được thỏa thuận, Tòa án sẽ dựa trên các yếu tố sau đây để xác định ai đáp ứng điều kiện phù hợp và tốt nhất cho đứa trẻ, bao gồm: điều kiện tài chính, thu nhập và tài sản của cả hai bên. vợ và chồng – liệu họ có khả năng chăm sóc và tạo điều kiện giáo dục tốt nhất cho con cái của họ? Các điều kiện và công việc của cả vợ và chồng có phù hợp và thuận lợi, và không gây ảnh hưởng đến việc chăm sóc, nuôi dạy, giáo dục và phát triển của đứa trẻ? đặc biệt là yếu tố đạo đức của người trực tiếp chăm sóc đứa trẻ; Cuối cùng, xem xem một trong hai người đang thuộc một trong các đối tượng cam kết các hành vi quy định tại Khoản 1, Điều 85 của Luật về Nhân lực và Gia đình: “a) Bị kết án về một trong những tội phạm vi phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự và danh tiếng của trẻ em với sai lầm có chủ ý hoặc vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dạy, chăm sóc và giáo dục trẻ; b) Phá hủy tài sản của trẻ em; c) Có lối sống đê tiện; d) Xúi giục hoặc ép buộc trẻ em thực hiện những việc vi phạm pháp luật hoặc đạo đức xã hội.” Tòa án dựa vào việc xác minh tại cơ quan hoặc tổ chức mà người đòi kiện làm việc, chính quyền địa phương mà người đòi kiện sống cũng như những người liên quan như người thân sống chung. Thực hiện một trong những hành vi được nêu rõ trên có nghĩa là người cha mẹ không đủ điều kiện để nuôi dạy con trực tiếp.

Ngoài ra, còn các trường hợp sau: Đầu tiên, nếu cha mẹ ly dị khi con cái chung của họ dưới 36 tháng tuổi, đứa trẻ sẽ được giao cho mẹ trực tiếp nuôi dạy nếu mẹ đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật và các bên không có thỏa thuận khác (Khoản 3, Điều 81 của Luật về Nhân lực và Gia đình). Thứ hai, “nếu đứa trẻ đã từ 7 tuổi trở lên, ý kiến của đứa trẻ phải được xem xét” theo Khoản 2, Điều 81 của Luật về Nhân lực và Gia đình năm 2014, bởi vì, từ giai đoạn này trở đi, đứa trẻ đã có đủ nhận thức và ý muốn riêng. việc sống cùng ai là một vấn đề quan trọng quyết định một phần tương lai của đứa trẻ, vì vậy ý kiến của đứa trẻ phải được lắng nghe và tôn trọng.

*** Hỗ trợ cấp dưỡng cho con cái khi ly dị

Khi có sự ly dị và một trong các bên liên quan là người trực tiếp nuôi dạy con, các chi phí vật chất cần thiết là rất lớn và rất khó khăn để một bên tự mình đảm đương gánh nặng này. Ngoài ra, việc chăm sóc con cái là trách nhiệm của cả hai cha mẹ, do đó, vấn đề hỗ trợ được đưa ra cho một bên không phải là người trực tiếp nuôi dạy và chăm sóc con. Cha mẹ không trực tiếp nuôi dạy con có nghĩa vụ hỗ trợ con cái cho đến khi con cái đủ 18 tuổi hoặc hỗ trợ con cái nếu con cái đã 18 tuổi nhưng không thể làm việc và không có tài sản để tự nuôi theo Điều 110 của Luật Nhân lực và Giáo dục và Khoản 1, Điều 21 của Bộ luật Dân sự năm 2015.

Về mức độ hỗ trợ, theo Điều 116 của Luật Nhân lực và Gia đình, pháp luật không đặt mức độ hỗ trợ mà cha mẹ phải trả khi không trực tiếp nuôi dạy con, nhưng quyền quyết định được để lại cho cả hai bên thỏa thuận dựa trên nhu cầu của họ. Các nhu cầu cơ bản của con cái chung là được hỗ trợ và thu nhập thực tế của người kia.

Về phương pháp cung cấp tiền trợ cấp, pháp luật ưu tiên việc thỏa thuận của các bên về phương pháp trợ cấp. Tòa án chỉ quyết định khi các bên không thể đạt được thỏa thuận. Pháp luật cũng quy định nhiều phương pháp hỗ trợ khác nhau để tạo điều kiện thuận lợi, phù hợp với điều kiện và tình huống cụ thể của mỗi người có nghĩa vụ cung cấp hỗ trợ: hàng tháng, hàng quý, hàng năm hoặc một lần (theo Điều 117 của Luật Nhân lực và Gia đình 2014).

*** Thăm và chăm sóc cho con cái của người không trực tiếp nuôi dạy sau ly dị

Theo pháp luật, sau khi một cặp vợ chồng ly dị, một đứa trẻ không thể sống cùng lúc với cả hai cha mẹ vì sau đó nghĩa vụ sống cùng và xây dựng gia đình cùng không còn tồn tại. Do đó, mặc dù họ không muốn, một trong họ phải chấp nhận sống xa con cái và không thể trực tiếp chăm sóc và nuôi dạy chung hằng ngày. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi của đứa trẻ và cũng để cho phép người không trực tiếp nuôi dạy con thực hiện trách nhiệm và một phần bồi thường cho nỗi đau khi phải sống xa con cái, Luật Nhân lực và Gia đình năm 2014 quy định tại Khoản 3, Điều 82 như sau: “Sau khi ly dị, người không trực tiếp nuôi dạy con cái có quyền và nghĩa vụ thăm và chăm sóc con cái mà không có ai làm trở ngại. Nếu cha mẹ không trực tiếp nuôi dạy con lạm dụng quyền thăm để trở ngại hoặc ảnh hưởng xấu đến việc chăm sóc, nuôi dạy, giáo dục và phát triển của đứa trẻ, người trực tiếp nuôi dạy con có quyền yêu cầu Tòa án giới hạn quyền thăm con của người đó.” Thăm con của người không trực tiếp nuôi dạy con không chỉ là quyền mà còn là nghĩa vụ của người đó.

Do đó, không ai có quyền làm trở ngại quyền thăm con cùng người không trực tiếp nuôi dạy con. Tuy nhiên, trong trường hợp người đó tận dụng quyền thăm để ảnh hưởng tiêu cực đến đứa trẻ hoặc ảnh hưởng đến việc chăm sóc đứa trẻ của người trực tiếp nuôi dạy con, người đó có thể bị Tòa án ra lệnh hạn chế quyền thăm con nếu bên kia yêu cầu.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.