Tra cứu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày nay, xuất hiện nhiều loại hình doanh nghiệp và công ty đầu tư nước ngoài phổ biến gây ra nhiều nỗi bất cập cho nhiều người. Vì vậy, vấn đề tìm kiếm các công ty đầu tư nước ngoài bao gồm những gì? Tra cứu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ra sao? Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, vui lòng theo dõi bài viết dưới đây của Luật Quốc Bảo để tham khảo và hiểu được nhiều thông tin hơn.

Tra cứu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Theo dõi bài viết dưới đây của Luật Quốc Bảo để tham khảo và hiểu được nhiều thông tin hơn.

Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài.

Trong những năm qua, đầu tư nước ngoài đã được đánh giá là một trong những phần quan trọng của nền kinh tế, đóng góp rất lớn cho sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Cải thiện hiệu quả của các nguồn vốn thông qua việc cải thiện chất lượng quản lý đầu tư nước ngoài là một vấn đề cần được tập trung trong thời gian tới.

Hệ thống thông tin quốc gia hiện tại về đầu tư nước ngoài được quản lý và vận hành bởi Bộ Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư. Hệ thống này đang được vận hành ở tất cả các địa phương và doanh nghiệp FDI từ giai đoạn nộp, nhận và xử lý hồ sơ trực tuyến, tổng hợp báo cáo, thu thập báo cáo từ các doanh nghiệp.

Dự án “Nâng cấp và phát triển hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư” do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc tài trợ dự kiến sẽ được thực hiện trong 04 năm từ 2019 đến 2022. Dự án được thực hiện dưới sự điều phối của KOICA và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, với Cơ quan Đầu tư nước ngoài là chủ dự án.

Việc triển khai dự án sẽ giúp nâng cấp toàn diện các chức năng của Hệ thống nhằm hỗ trợ các cơ quan quản lý nhà nước phụ trách đầu tư từ cấp trung ương đến địa phương để quản lý hiệu quả công cụ cho các hoạt động đầu tư nước ngoài. giám sát và xây dựng chính sách. Đồng thời, sẽ rút ngắn thời gian thủ tục đầu tư của các nhà đầu tư tư nhân, góp phần cải thiện môi trường đầu tư của Việt Nam và tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài để phát triển kinh tế xã hội.

Mục tiêu của hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư

Tăng cường năng lực của Hệ thống thông tin đầu tư quốc gia để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đầu tư và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư trong việc tìm kiếm cơ hội và phát triển kinh doanh tại Việt Nam. .

– Nâng cấp và phát triển hệ thống thông tin đầu tư quốc gia nhằm cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho các nhà đầu tư; triển khai cấp giấy chứng nhận đầu tư trực tuyến.

– Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài, từ đó đưa ra các báo cáo và đánh giá chất lượng về tình hình và xu hướng đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và đầu tư Việt Nam ra nước ngoài, làm cơ sở để xây dựng chính sách đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và Việt Nam ở nước ngoài.

– Thực hiện tích hợp và chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin quốc gia khác trên cơ sở nền tảng tích hợp và chia sẻ của Bộ nhằm mục đích trao đổi và khai thác thông tin và phân tích báo cáo của MPI và cung cấp thông tin cho các tổ chức và cá nhân khác.

– Phát triển các công cụ tìm kiếm, phân tích thông tin để hỗ trợ các nhà đầu tư và doanh nghiệp khám phá các cơ hội đầu tư và phát triển kinh doanh tại Việt Nam.

– Phát triển công cụ tìm kiếm, phân tích thông tin để hỗ trợ các nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư.

– Xây dựng một hệ thống đáp ứng các yêu cầu đảm bảo an ninh thông tin cho dữ liệu thông tin quốc gia về đầu tư, đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu để xử lý kinh doanh cũng như khai thác báo cáo thống kê. Đ

ảm bảo an ninh thông tin là điều cần thiết trong thời đại ngày nay khi xu hướng tấn công mạng đang gia tăng theo nhiều cách như tấn công mạng nhắm vào dữ liệu của người dùng ngày càng tăng khi bị mã hóa dữ liệu, tống tiền, tấn công trộm cắp thông tin cá nhân, thay đổi tính toàn vẹn của dữ liệu.

Việc xây dựng một hệ thống đảm bảo an ninh thông tin bao gồm phát triển nguồn nhân lực và các yếu tố chính sách song song với các yếu tố công nghệ như phát triển hệ thống từ các giải pháp công nghệ cơ bản, hệ thống truyền thông và sau đó phát triển các giải pháp tiên tiến.

– Nâng cấp hệ thống để đảm bảo khả năng tương thích với kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hệ thống này được cài đặt và vận hành tại trung tâm dữ liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nằm trong hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ, được thiết kế và xây dựng theo kiến trúc của chính phủ điện tử. Hệ thống đảm bảo sự kết nối và tích hợp với các hệ thống khác của Bộ cũng như hệ thống của các bộ, chi nhánh, Văn phòng Chính phủ.

tctt2
Mục tiêu của hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư

Hiệu quả của dự án.

Hệ thống thông tin đầu tư quốc gia sẽ thúc đẩy hiệu quả của các chính sách, chuyển giao công nghệ và đạt được hiệu quả kinh tế xã hội.

* Hiệu quả về mặt chính sách:

– Đơn giản hóa và tiêu chuẩn hóa quy trình đăng ký đầu tư, thủ tục và các bước.

– Giảm rủi ro trong quá trình tiến hành các hoạt động kinh doanh thông qua tìm kiếm thông tin về các doanh nghiệp trên Cổng thông tin đầu tư quốc gia.

– Hỗ trợ bộ máy thể chế của các cơ quan đăng ký đầu tư từ cấp trung ương đến địa phương để thực hiện hiệu quả cấp phép đầu tư.

– Thống nhất và nâng cao chất lượng và hiệu quả của quản lý hành chính công liên quan đến đăng ký đầu tư và quản lý thông tin về hoạt động của các doanh nghiệp và dự án FDI.

Với mục đích đổi mới cả về số lượng và chất lượng trong các quy trình hành chính liên quan đến đầu tư của khu vực tư nhân Việt Nam.

Chính phủ Việt Nam đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả của các công việc liên quan đến đầu tư tư nhân, trong khi các nhà đầu tư có thể đóng góp vào khả năng cạnh tranh quốc gia và phát triển kinh tế bằng cách cung cấp các thủ tục hành chính đơn giản hóa cũng như loại bỏ nhiều chi phí liên quan đến thủ tục hành chính.

* Hiệu quả kinh tế và xã hội:

– Góp phần minh bạch môi trường kinh doanh,

– Cải thiện chất lượng dịch vụ hành chính công,

– Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ hành chính nhà nước

– Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình thành lập và hoạt động

Thời gian và chi phí hoàn thành thủ tục đăng ký đầu tư được giảm đáng kể thông qua cấp phép trực tuyến. Ngoài ra, các nhà đầu tư là cá nhân và doanh nghiệp được hưởng lợi từ việc tìm kiếm thông tin về pháp lý, môi trường đầu tư, thông tin ngành, hoạt động sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam để phân tích tình hình, đánh giá và đưa ra quyết định đầu tư hợp lý.

– Cải thiện đáng kể chất lượng môi trường kinh doanh.

Hệ thống thông tin đầu tư quốc gia đã được triển khai và vận hành tại các cơ quan quản lý nhà nước phụ trách đầu tư trên toàn quốc. Các Sở KH&ĐT, Ban quản lý các KKT, KCN và các doanh nghiệp FDI tại 63 tỉnh thành đã và đang sử dụng hệ thống một cách có hiệu quả và tích cực trong việc cấp GCNĐKĐT, điều chỉnh thông tin dự án và nộp báo cáo định kỳ.

Tra cứu công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Quyền được cung cấp thông tin doanh nghiệp.

Theo khoản 1, Điều 33 của Luật Doanh nghiệp 2020, các tổ chức và cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước phụ trách đăng ký kinh doanh và cơ quan đăng ký kinh doanh cung cấp thông tin được lưu trữ trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh và phải trả phí theo quy định của pháp luật.

Việc tìm kiếm thông tin doanh nghiệp được quy định tại Điều 36 của Nghị định 01/2021/ND-CP và Điều 5 của Thông tư 01/2021/TT-BKHDT theo các hình thức sau:

– Thông tin được cung cấp miễn phí và công khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh  tại địa chỉ https://dangkykinhdoanh.gov.vn, bao gồm: tên doanh nghiệp; mã số doanh nghiệp; địa chỉ trụ sở chính; ngành, nghề kinh doanh; họ và tên người đại diện theo pháp luật; tình trạng pháp lý của doanh nghiệp.

– Các tổ chức và cá nhân muốn cung cấp thông tin đăng ký kinh doanh theo quy định tại Khoản 1, Điều 33 của Luật Doanh nghiệp sẽ gửi yêu cầu cung cấp thông tin đến cổng thông tin đăng ký kinh doanh quốc gia hoặc Cơ quan quản lý của Việt Nam. Quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh hoặc văn phòng đăng ký kinh doanh tỉnh sẽ được cung cấp thông tin (có trả phí).

Một số cơ quan quản lý nhà nước phụ trách đăng ký kinh doanh mà các tổ chức và cá nhân có thể yêu cầu cung cấp thông tin kinh doanh để bao gồm:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh thuộc Cục Quản lý đăng ký kinh doanh); Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Mức phí cung cấp thông tin thực hiện theo quy định của pháp luật.

Hướng dẫn tra cứu thông tin doanh nghiệp trên toàn quốc.

Tra cứu thông tin doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 1: Truy cập vào Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn.

Bước 2: Nhập mã số thuế/mã số doanh nghiệp hoặc tên doanh nghiệp vào ô tìm kiếm ở góc trái trên cùng rồi click vào nút tìm kiếm

Bước 3: Sau khi ấn vào nút tìm kiếm, kết quả sẽ hiện ra chứa tên doanh nghiệp cần tìm.

Nếu tìm theo mã số thuế/mã số doanh nghiệp sẽ hiển thị kết quả chính xác doanh nghiệp cần tìm.

Trường hợp tìm theo tên, kết quả hiển thị ra sẽ là các doanh nghiệp có tên giống hoặc gần giống. Người tìm kiếm nhấp vào doanh nghiệp cần tìm để xem thông tin chi tiết.

Kết quả hiển thị trên trang Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sẽ bao gồm các thông tin sau đây:

– Tên doanh nghiệp; Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài; Tên doanh nghiệp viết tắt;

– Tình trạng hoạt động;

– Mã số doanh nghiệp;

– Loại hình pháp lý;

– Ngày bắt đầu thành lập;

– Tên người đại diện theo pháp luật;

– Địa chỉ trụ sở chính;

– Ngành nghề kinh doanh theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

Gửi công văn đến Phòng Đăng ký kinh doanh

Theo Điều 5 của Thông tư 01/2021/TT-BKHDT, các tổ chức và cá nhân có thể yêu cầu được cung cấp thông tin quy định tại Khoản 1, Điều 33 của Luật Doanh nghiệp tại Văn phòng Đăng ký Kinh doanh nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp. và phải trả phí theo quy định.

Theo đó, nếu cá nhân, tổ chức có nhu cầu tra cứu thông tin doanh nghiệp thì có thể gửi đơn đề nghị (đối với cá nhân) hoặc công văn (đối với tổ chức). Trong đó ghi rõ các thông tin quan trọng như: doanh nghiệp muốn được cung cấp thông tin, lý do xin cung cấp, những thông tin cần cung cấp…

Nếu được chấp thuận, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ có văn bản trả lời kèm thông tin doanh nghiệp cần cung cấp. 

Tra cứu thông tin doanh nghiệp Tổng cục thuế 

Hiện nay, Tổng cục Thuế đã tích hợp tính năng tra cứu thông tin doanh nghiệp nội thuế tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/en/Pages/default.aspx

Tại đây, chỉ điền thông tin về mã số thuế của doanh nghiệp, tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở, số CMND/CCCD và mã xác nhận, có thể tra cứu được thông tin về doanh nghiệp. 

Tra cứu thông tin doanh nghiệp nước ngoài.

Một số tỉnh và thành phố hiện đã cung cấp thông tin về các doanh nghiệp nước ngoài trên cổng thông tin của Bộ Công Thương.

Tại đây, chỉ cần nhập tên của doanh nghiệp/ thương nhân, chọn Quốc gia và cùng với một số nội dung khác, bạn có thể tra cứu thông tin về doanh nghiệp nước ngoài, bao gồm địa chỉ và ngành nghề kinh doanh.

tctt5
Tìm hiểu một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Danh sách doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

TTTên doanh nghiệpLĩnh vực hoạt động
IKCN DỆT MAY – PHỐ NỐI B 
1Cty TNHH Coats Phong Phú/Chi nhánh Công ty TNHH Coats Phong PhúSản xuất chỉ may, chỉ thêu; Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) và quyền phân phối bán lẻ (không thành lập cơ sở bán lẻ) các mặt hàng có mã HS:

5204, 5205, 5401->5403, 5503.20.00, 5508, 5509, 9607, 3506, 3919, 3920, 5806, 5907, 7319, 8452.30.00, 5603, 5901.

2Công ty TNHH Dệt và Nhuộm Hưng Yên/NHÀ MÁY DỆT VÀ NHUỘM VẢI CO GIÃN CÁC LOẠISản xuất các loại vải dệt kim, vải co giãn bằng công nghệ dệt, nhuộm; Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn), quyền phân phối bán lẻ (không thành lập cơ sở bán lẻ), quyền xuất khẩu
3Công ty TNHH HanSung Haram Việt Nam/Nhà máy sản xuất, nhuộm sợi và chỉ Han SungSản xuất, nhuộm các loại chỉ, sợi và sản xuất phụ kiện, vật liệu ngành dệt may.
4Công ty TNHH Kai Quốc tế Việt nam/Nhà máy may sản xuất chỉ may Sản xuất chỉ may
5Công ty TNHH Semapo Vina/Dự án nhà máy Semapo VinaSản xuất các loại sợi, chỉ
6CÔNG TY TNHH SAN MA RU VINA/ NHÀ MÁY SAN MA RU VIỆT NAMSản xuất các loại chỉ; sản xuất vải dệt thoi
 

7

Công ty TNHH Dệt và nhuộm Hưng Yên Đầu tư bổ sung nhà xưởng máy móc, thiết bị tăng quy mô công suất dự án Nhà máy Dệt và nhuộm vải co giãn các loại từ 7.000.000 m sản phẩm/năm lên 14.000.000 m sản phẩm/năm.
8Công ty TNHH Dệt và Nhuộm Hưng Yên/Dự án đầu tư dây chuyền in trên vải. Đầu tư dây chuyền in trên sản phẩm vải do Công ty TNHH Dệt và nhuộm Hưng Yên sản xuất.
  9 Công ty TNHH Dệt và Nhuộm Hưng Yên/Dự án di chuyển và đầu tư bổ sung dây chuyển kiểm tra sản phẩm Cải tạo và nâng cấp nhà xưởng xưởng và nhà kho, để di chuyển và đầu tư bổ sung máy móc thiết bị kiểm tra, thí nghiệm vải và kho chứa sản phẩm do Công ty TNHH Dệt và nhuộm Hưng Yên sản xuất..
10Công ty TNHH Linea Aqua Việt Nam/ Dự án đầu tư thành lập nhà máy sản xuất đồ bơiSản xuất, gia công các sản phẩm đồ bơi và trang phục thể thao chất lƣợng cao, khẩu trang các loại, trang phục bảo hộ dùng trong y tế, trang phục từ các loại chất liệu (trừ da, lông thú) như: quần, áo, váy các loại; mũ; tất tay, thắt lưng, lưới tóc, đồ lễ hội,… để xuất khẩu
11Công ty TNHH dệt nhuộm Jasan (Việt Nam)/ NHÀ MÁY DỆT NHUỘM JASAN VIỆT NAM+ Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất, gia công sợi màu các loại, hàng may mặc và phụ kiện hàng may mặc.

+ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa có mã HS: 6004, 5401, 6217, 6115, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6107, 6108, 6109, 6110, 6111, 6113, 6114

12Công ty TNHH Dệt và nhuộm Hưng Yên/ Mở rộng nhà máy dệt và nhuộm vải co giãn các loại lần 3Đầu tư bổ sung máy móc thiết bị, nâng công suất của Dự án “Nhà máy dệt và nhuộm vải co giãn các loại” từ 14 triệu m sản phẩm/năm lên 21 triệu m sản phẩm/năm.
13Công ty TNHH Sebang Vina/ Dư án trung tâm Logistic Sebang VinaĐầu tư xây dựng trung tâm Logistics để cung cấp dịch vụ đại lý vận tải; kho bãi và lưu giữ hàng hóa.
14Công ty TNHH Dệt Success Loyal Việt Nam/ NHÀ MÁY SẢN XUẤT CHỈ MÀU VÀ PHỤ KIỆN NGÀNH MAY MẶC.Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất và gia công chỉ màu các loại; dây giày, dây chun, dây dệt và các sản phẩm dệt khác; nhuộm các sản phẩm dệt, các loại sợi, dây ruy-băng vải, phụ kiện ngành may mặc.
15Công ty TNHH TV Galvanizing JV/ NHÀ MÁY MẠ KẼM NHÚNG NÓNGThuê lại nhà xưởng, cơ sở hạ tầng và máy móc thiết bị dây truyền mạ thuộc dự án nhà máy sản xuất kết cấu thép của Công ty TNHH Đầu tư công nghiệp Việt Hưng để sản xuất mạ kẽm các loại kết cấu thép
16Công ty TNHH chỉ sợi và dây dệt New Order/ NHÀ MÁY SẢN XUẤT CHỈ SỢI VÀ DÂY DỆT NEW ORDERĐầu tư xây dựng nhà máy sản xuất chỉ, các loại sợi, khóa kéo, dây dệt, dây chun và cho thuê nhà xưởng, văn phòng.
17Công ty TNHH Dệt may Lee Hing Việt Nam / DỰ ÁN LEE HING TEXTILE VIỆT NAMĐầu tư xây dựng nhà máy sản xuất vải cho trang phục lót, trang phục thể thao, mũ và giày dép; gia công nhuộm và xử lý hoàn tất các sản phẩm từ vải dệt kim; sản xuất khẩu trang các loại; cho thuê nhà xưởng.
18CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÂN PHỐI SENKO (VIỆT NAM)/ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÂN PHỐI SENKO (VIỆT NAM)+ Đầu tư xây dựng trung tâm Logistics để cung cấp dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa; dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa, gồm:

Dịch vụ giao nhận hàng hóa, hoạt động tổ chức và điều hành các hoạt động chuyên chở hàng hóa thay mặt người gửi hàng thông qua việc tìm kiếm dịch vụ vận tải và các dịch vụ liên quan, chuẩn bị chứng từ và cung cấp thông tin kinh doanh; dịch vụ hỗ trợ vận tải biển, gồm:

dịch vụ thông quan; dịch vụ tư vấn quản lý; và các dịch vụ khác gồm: Kiểm tra vận đơn, môi giới vận tải hàng hóa, giám định hàng hóa; lấy mẫu và xác định trọng lượng, nhận và chấp nhận hàng, chuẩn bị chứng từ vận tải (Các dịch vụ này được thực hiện thay mặt cho chủ hàng).

+ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa có mã HS sau:

0401 -> 0410, 0701 -> 0714, 0801 -> 0814, 0901 -> 0910, 1001 -> 1005, 1006 (không bao gồm thực hiện quyền phân phối đối với mặt hàng lúa gạo), 1007, 1008, 1101 -> 1108, 1201 -> 1214, 1601 -> 1605, 1701 (không bao gồm thực hiện quyền phần phối đối với mặt hàng đường mía hoặc đường củ cải),

1702, 1703, 1704, 1801 -> 1806, 1901 -> 1905, 2001 -> 2009, 2101 -> 2106, 2201 -> 2209, 2309, 3301 – > 3304, 3306, 3307, 3401, 3402, 3403, 3405, 3506, 3808, 3810, 3811, 3917, 3918, 3919, 3921, 3922, 3923, 3924, 3926, 4008, 4009, 4015, 4016, 4017, 4201

4202, 4203, 4205, 4206, 4414, 4417, 4419, 4421, 4602, 4808, 4810, 4811, 4817 -> 4821, 4823, 5701 -> 5705, 5807, 6101 -> 6117, 6201 -> 6217, 6301 -> 6308, 6401 -> 6406, 6501,

6502, 6504, 6505, 6506, 6601, 6602, 6603, 6808, 6809, 6810, 6814, 6815, 6909 -> 6914, 7009, 7010, 7013, 7018, 7020, 7117, 7319, 7322 -> 7326, 7419, 7502, 7508, 7601, 7615, 7616, 7901, 7907, 8007,

8201 -> 8207, 8210 -> 8215, 8301, 8302, 8304, 8305, 8306, 8310, 8414, 8418, 8423, 8467, 8470, 8472, 8508, 8509, 8510, 8513, 8516, 8531,

8712 -> 8715, 9102, 9105, 9107, 9016, 9017, 9023, 9025, 9026, 9031, 9103, 9106, 9401 -> 9405, 9506, 9603, 9605 -> 9609, 9611, 9612, 9615, 9619, 9620.

19Texco Investment (VN) Company Limited/ Dự án Texco Việt Nam giai đoạn IĐầu tư xây dựng nhà máy sản xuất dây và móc quai áo; nhuộm vải dệt, sợi, sản phẩm dệt bao gồm cả quần áo.
20CÔNG TY TNHH DK YK HÀ NỘI SB/ DỰ ÁN CÔNG TY TNHH DK YK HÀ NỘI SB TẠI HƯNG YÊN+ Sản xuất, nhuộm các loại sợi, chỉ và sản xuất dây chun; cho thuê văn phòng

+ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) hàng hóa có mã HS:

3824, 3919, 3923, 3926, 4015, 4819, 4821, 4908, 5204, 5401, 5402, 5403, 5404, 5405, 5406, 5508, 5509, 5510, 5511, 5603, 5604, 5605, 5806, 5807, 5808, 5810, 5903, 6002, 6003, 6005, 6006, 6117, 6217, 6307, 8308, 9606, 9607.

21Cty TNHH Đầu tư Quốc tế Santa Việt nam (Bà LIN LIU CHI-CHU)/ NHÀ MÁY SANTA VIỆT NAMĐầu tư xây dựng nhà máy mạ điện cho các thiết bị, linh kiện điện tử, dây dẫn linh kiện điện tử; đột dập kim loại; sản xuất sản phẩm từ hạt nhựa PA, LCP; cho thuê nhà xưởng.
22PIONEER ELASTIC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED/ DỰ ÁN PIONEER ELASTIC VIỆT NAMĐầu tư  xây dựng  nhà máy sản xuất vải khổ hẹp, vải nhuộm khổ hẹp và dây đai vải.
23CÔNG TY TNHH GIẦY NGỌC TỀ/ CÔNG TY TNHH GIẦY NGỌC TỀĐầu tư xây dựng nhà máy sản xuất giầy, linh phụ kiện giầy và đế giầy.
24CÔNG TY TNHH MUYUE/ NHÀ MÁY SẢN XUẤT PHỤ TÙNG XE MÁY MUYUESản xuất gioăng đệm bằng cao su; Sản xuất khung xe máy, xe điện, xe đạp và các chi tiết của xe máy, xe điện, xe đạp, ô tô; Sơn, phủ bề mặt các chi tiết, linh kiện, vật tư dùng để lắp ráp xe máy, xe điện, xe đạp, ô tô bằng công nghệ sơn tĩnh điện.
25REGINA MIRACLE INTERNATIONAL (VIETNAM) LIMITED/ DỰ ÁN REGINA MIRACLE INTERNATIONAL HƯNG YÊN.Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất, gia công hàng may mặc; và quần áo các loại, khẩu trang vải các loại và quần áo bảo hộ, dệt quần, áo, trang phục (không giặt và nhuộm các sản phẩm.

CÔNG TY TNHH REGINA MIRACLE INTERNATIONAL HƯNG YÊN được áp dụng quy định doanh nghiệp chế xuất.

26Bà KIM SUNHEE và Ông NGUYỄN ĐĂNG HẬU/ NHÀ MÁY SẢN XUẤT CHỈ MẦUSản xuất chỉ mầu các loại.
27CÔNG TY TNHH ĐIỆN KHÍ JILI VIỆT NAM/ XƯỞNG SẢN XUẤT ĐIỆN KHÍ JILI VIỆT NAM+ Sản xuất linh kiện, phụ kiện: động cơ xe gắn máy, xe gắn máy, xe điện, máy phát điện; Sản xuất lắp ráp máy nông nghiệp, lâm nghiệp, máy làm vườn; Sản xuất, lắp ráp xe đạp điện, xe điện hai bánh; Sản xuất lắp ráp máy phát điện loại chạy xăng và chạy dầu.

+ Thực hiện quyền nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa có mã HS như sau: 3208, 3926, 4009, 4016, 4804, 7207, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7219, 7225, 7226, 7227, 7228, 7318, 7604, 7605, 7606, 7607, 8003, 8302, 8432, 8433, 8434, 8436, 8437, 8482, 8483, 8501, 8502, 8503, 8504, 8511, 8536, 8544, 8707, 8708, 8714, 8716.

28CÔNG TY TNHH DỆT MAY ĐẠI HOA VN/ NHÀ XƯỞNG, VĂN PHÒNG CHO THUÊ ĐẠI HOA VIỆT NAMĐầu tư xây dựng nhà xưởng, văn phòng và các công trình phụ trợ để cho thuê.
29CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN LONGWIN/ LẮP RÁP ĐỘNG CƠ VÀ MÁY MÓC THÔNG DỤNG+ Lắp ráp các loại máy phát điện chạy bằng xăng; Sản xuất vỏ bọc nhựa phục vụ cho ngành sản xuất máy móc, thiết bị.

+ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa có mã HS sau: 3917, 3921, 3925, 3926, 4415, 4808, 4819, 4901, 4911, 7310, 7326, 8302, 8421, 843290, 8503, 8504, 8536, 8537, 8542, 8544, 9026, 8501.20.19, 8501.51.19, 8501.61.10 (không bao gồm sản phẩm do Công ty sản xuất).

Công ty TNHH công nghệ điện Longwin được áp dụng quy định doanh nghiệp chế xuất.

30CÔNG TY TNHH MICRON VINA/ DỰ ÁN SẢN XUẤT, GIA CÔNG KHUÔN KIM LOẠI+ Sản xuất, gia công khuôn kim loại và các chi tiết khuôn.

+  Dịch vụ sửa chữa khuôn kim loại (CPC 884, 885).

31CÔNG TY TNHH YOUNGWOO KOREA STM/ NHÀ MÁY YOUNGWOO VINA IIISản xuất, gia công các loại phụ kiện ngành may mặc (đệm vai, dây viền); và nhuộm sợi, chỉ các loại. 
32Ilya Cs Corporation/ DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT ILYA CS HÀ NỘI.Sản xuất, gia công, xử lý bề mặt các sản phẩm cơ khí như: Bu lông, ốc vít, đinh tán, vòng đệm…
33NMS HOLDINGS LIMITED và WAMPUM SYNTEX/ DỰ ÁN NHUỘM SWNhuộm sợi tổng hợp và băng chun dệt đàn hồi.
34Công ty TNHH Maxturn Apparei/ Nhà máy Maximus Dyeing HouseNhuộm và hoàn thiện sản phẩm may mặc.
35BANGJIE INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDING LIMITED/ NHÀ MÁY DỆT KIM BANGJIE VIỆT NAMSản xuất các loại quần áo dệt kim và quần áo không dệt kim.
36CÔNG TY TNHH DỆT NHUỘM JASAN (VIỆT NAM)/ NHÀ MÁY TRANG PHỤC THỂ THAO EDON VIỆT NAMSản xuất, gia công quần áo, đồ lót, phụ kiện hàng may mặc.
II KCN MINH ĐỨC
1Công ty TNHH Kerry Integrated Logistics (Hưng Yên)/ KHU DỊCH VỤ KHO BÃI GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN- LOGISTICS.Dịch vụ lưu kho bãi, vận tải, giao nhận, phân phối hàng hoá; Dịch vụ giao nhận hàng hoá XNK và dịch vụ Logistics; jưu trữ bảo quản hồ sơ
2CÔNG TY TNHH GG VIỆT NAM/ DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỞ RỘNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT HÀNG MAY MẶC XUẤT KHẨUSản xuất và gia công hàng may mặc xuất khẩu và tiêu thụ trong nước
3Công ty TNHH May quốc tế Je ilĐầu tư bổ sung, thay thế máy móc thiết bị để nâng cao năng lực sản xuất của dự án Nhà máy sản xuất hàng may mặc xuất khẩu đang thực hiện theo Giấy phép đầu tư số 045/GP-HY do UBND Hưng Yên cấp ngày 03/3/2006
4Công ty TNHH Sypanel Vina/ Dự án sản xuất tường, vách ngăn và tấm lợp được sử dụng trong hoạt động xây dựng Sypanel ViNa.+ Sản xuất tường, vách ngăn và tấm lợp được sử dụng trong hoạt động xây dưng; Sản xuất cửa sổ bằng plastic và cửa ra vào bằng tấm panel

+ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không gắn với việc thành lập cơ sở bán buôn) các mặt hàng có mã HS như sau: 2818, 3206, 3506, 3801, 3824, 3903, 3905, 3907, 3909, 3916, 3917, 3921, 3925, 3926, 4016, 4410, 6809, 6907, 7006, 7019, 7210, 7212, 7228, 7306, 7308, 7314, 7318, 7326, 7604, 7606, 7610, 8302, 8541, 9406

5Công ty G1/Dự án nhà máy sản xuất lắp ráp đèn Led G-One VinaSản xuất các loại bóng đèn LED chiếu sáng.
6CÔNG TY KIM THÀNH VIỆT NAM/ NHÀ MÁY KIM THÀNH VIỆT NAMSản xuất thiết bị bằng kim loại cho phòng sạch; Sản xuất tường, vách ngăn, tấm lợp cách âm, cách nhiệt, thẩm âm, chống cháy bằng tôn mạ mầu và chất khoáng phi kim; Sản xuất cửa, cửa sổ và khung, cửa chớp, cổng, vách ngăn phòng bằng kim loại.
7CÔNG TY TNHH CHẾ PHẨM NHỰA GIA HƯNG/ NHÀ MÁY ỦNG CAO SU GIA HƯNGSản xuất ủng bảo hộ lao động từ nhựa tổng hợp. 
8VIETNAM INVESTMENT P LIMITED/ DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG XÂY SẴN ĐỂ CHO THUÊ – CÔNG TY TNHH CORE5 HƯNG YÊN I+ Đầu tư xây dựng nhà xưởng xây sẵn và văn phòng phụ trợ để cho thuê.

+ Dịch vụ tư vấn quản lý (CPC 865).

IIIKCN PHỐ NỐI A
1Công ty TNHH Sơn Kansai – Alphanam/NHÀ MÁY SẢN XUẤT SƠN VÀ BỘT BẢ+ Sản xuất sơn nước, sơn dầu và bột bả

+ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không gắn với việc thành lập cơ sở bán buôn) các mặt hàng có mã HS như sau: 3208, 3209, 3210, 3214, 3215.

2Công ty Cổ phần Greenfeed VN-Chi nhánh Hưng YênSản xuất chế biến thức ăn chăn nuôi
3CÔNG TY CỔ PHẦN HYUNDAI ALUMINUM VINA/ NHÀ MÁY SẢN XUẤT NHÔM HYUNDAI ALUMINUM VINA+ Sản xuất phôi nhôm và các sản phẩm từ nhôm. 2801, 2807, 2808, 2815, 2817, 2823, 3208, 3215, 3405, 3506, 3919, 3921, 3926, 4015, 4016, 4802, 5607, 5911, 6805, 6101, 6103, 6105, 6116, 6216, 6402, 7003, 7004, 7005, 7007, 7008, 7019, 7208, 7209, 7212, 7225, 7226, 7228, 7308, 7312, 7318, 7319, 7326, 7403, 7409, 7601, 7602, 7604, 7605, 7606, 7608, 7609, 7610, 7616, 8202, 8207, 8208, 8301, 8302, 8311, 8428, 8480.
4CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH ALPEC/ NHÀ MÁY THANG MÁY FUJISản xuất, lắp ráp thang máy; thang cuốn và thang thuỷ lực; Sản xuất tủ bảng điện, thiết bị điện trung và hạ thế, các sản phẩm cơ khí; cho thuê văn phòng, nhà xưởng
5Công ty TNHH  MSA-HaproSản xuất các sản phẩm may mặc xuất khẩu
6Chi nhánh Công ty TNHH Cargill VN tại Hưng YênSản xuất chế biến thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
7Công ty TNHH CJ Vina Agri/NHÀ MÁY SẢN XUẤT THỨC ĂN GIA SÚC, GIA CẦM VÀ THUỶ SẢN+ Giai đoạn I: Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản;

+ Giai đoạn II: Xây dựng bổ sung nhà nhập liệu và đầu tư bổ sung 03 Silo chứa nguyên liệu sản xuất phục vụ cho dự án

– Thực hiện quyền xuất khẩu hàng hóa có mã HS như sau: 0404; 0505; 0511; 1001; 1005; 1101; 1201; 1202; 1203.00.00; 1204.00.00; 1205; 1206.00.00; 1207 (trừ 1207.91.00- Hạt thuốc phiện); 2301; 2302; 2303; 2304; 2305; 2309.

8Công ty TNHH Công nghiệp ViNa PioneerSản xuất và in túi nhựa các loại
9CÔNG TY TNHH DAIDO DMS VIỆT NAM/ NHÀ MÁY DAIDO DMS VIỆT NAMSản xuất, gia công sản phẩm thép các loại, bằng các quy trình sản xuất: dập, cắt, uốn, cuộn, cán, tán, gia công trên máy, mài, xử lý nhiệt, xử lý bề mặt
10Công ty TNHH Điện tử Canon Việt Nam/ NHÀ MÁY SẢN XUẤT, LẮP RÁP CÁC LOẠI MÁY XỬ LÝ HÌNH ẢNH VÀ CÁC LOẠI BỘ PHẬN, LINH KIỆN VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ LIÊN QUAN BẰNG KỸ THUẬT CAO+ Sản xuất, gia công, lắp ráp máy quét tài liệu và các bộ phận, linh kiện và thiết bị có liên quan; sản xuất, gia công, lắp ráp các bộ phận, linh kiện và thiết bị máy in; sản xuất, gia công, lắp ráp các bộ phận, linh kiện và thiết bị máy ảnh; sản xuất, gia công, lắp ráp thiết bị gia dụng và các linh kiện, bộ phận, thiết bị có liên quan.

+ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa có mã HS sau: 3917, 3918, 3919, 3920, 3921, 3923, 3926, 4008, 4009, 4016, 4802, 4819, 4821, 7006, 7222, 7226, 7304, 7306, 7307, 7318, 7320, 7326, 7407, 7408, 7411, 7412, 7415, 7419, 7606, 7607, 7608, 7610, 7616, 7806, 7907, 8003, 8007, 8207, 8208, 8412, 8414, 8421, 8422, 8423, 8424, 8431, 8442, 8443, 8456, 8459, 8466, 8467, 8471, 8473, 8477, 8479, 8480, 8481, 8482, 8483, 8501, 8503, 8504, 8505, 8507, 8513, 8515, 8523.4999, 8531, 8532, 8533, 8534, 8536, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8544, 8545, 8546, 8548.90, 9024, 9026, 9027, 9028, 9031, 9032, 9612

Công ty TNHH Điện tử Canon Việt Nam được áp dụng quy định doanh nghiệp chế xuất.

11Công ty TNHH Dorco Vina/ NHÀ MÁY SẢN XUẤT DAO CẠO DORCO HƯNG YÊN+ Sản xuất dao cạo râu, lông mày; cán dao cạo râu; khuôn dùng để sản xuất dao cạo râu.

+ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) các mặt hàng có mã HS sau: 39269099, 39202091, 39031920, 39249010, 40161090, 48201000, 49100000, 62149090, 66019900, 61099020, 63053910, 65069990, 63029990, 63059090, 63079090, 70099100, 82129000, 83025000, 82121000, 91052900.

+ Dịch vụ liên quan đến sản xuất (CPC 884, 885). Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng khuôn dùng để sản xuất lưỡi dao cạo.

12Công ty TNHH DSM Việt NamSản xuất vỏ điện thoại bằng nhựa.
13Công ty TNHH DSM Việt NamSản xuất, lắp ráp linh kiện, phụ tùng và phụ kiện cho điện thoại và các sản phẩm từ nhựa plastic.
14Công ty TNHH Fancy Creation Việt Nam/Nhà máy Fancy Creation Việt NamSản xuất các sản phẩm linh kiện cho máy in và máy phô tô; bao gồm các sản phẩm: chổi làm sạch, chổi chống tĩnh điện, chì công nghiệp, miếng dán chống tràn mực, phim và băng dính,..
15Công ty TNHH Jang Jung Vina/NHÀ MÁY SẢN XUẤT TRANG PHỤC QUẦN ÁO BẢO HỘ LAO ĐỘNG+ Sản xuất trang phục quần áo bảo hộ lao động sử dụng để vệ sinh trong phòng sạch, phòng thí nghiệm.

+ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không gắn với việc thành lập cơ sở bán buôn) các mặt hàng có mã HS như sau: 3918, 3919, 3926, 4015, 4802, 4820, 6005, 6116, 6210, 6307, 6403, 6506, 8304.

16Công ty TNHH Ina VinaGđ1: Sản xuất, lắp ráp đồ chơi trẻ em; Sản xuất khuôn đúc; Sản xuất, lắp ráp các phụ kiện thiết bị điện, điện tử;
Gđ2:  Sản xuất các sản phẩm Urethame Foam, sản xuất lắp ráp các sản phẩm trên dây chuyền máy dập, máy phun sơn như: thùng giữ lạnh, phụ tùng ô tô các loại, sản xuất gia công sửa chữa các loại khuôn, linh kiện khuôn, linh kiện điện, điện tử điện lạnh
17Công ty TNHH Kido Hà Nội Sản xuất quần, áo vải; quần, áo bơi; quần, áo da; Sản xuất giầy, dép thể thao; Sản xuất nhãn mác các loại cho các sản phẩm quần, áo, giầy, dép.
18Công ty TNHH Konishi Việt Nam/Nhà máy sản xuất vòng bi và các sản phẩm cơ khíSản xuất vòng bi và các sản phẩm cơ khí; Sản xuất, lắp ráp các sản phẩm điện, điện tử khác.
19Công ty TNHH PIC Việt Nam/ NHÀ MÁY SẢN XUẤT TẤM VẬT LIỆU CHE PHỦ PE VÀ CÁC SẢN PHẨM NHỰA KHÁC Sản xuất tấm vật liệu che phủ PE và các sản phẩm nhựa khác; Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa có mã HS sau: 3204, 3824, 3901, 3902, 3916, 3921, 3926, 3919, 3920, 3923, 4007, 4016, 5608, 5906.
20Công ty TNHH JP Corelex (Việt Nam)/ NHÀ MÁY SẢN XUẤT GIẤY LỤA+ Sản xuất các sản phẩm giấy lụa, giấy vệ sinh cao cấp từ bột gỗ và giấy tái sinh để cung cấp cho thị trường nội địa và xuất khẩu.

+ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa: Giấy vệ sinh 3, 4 lớp các loại; khăn giấy lụa pop-up các loại; khăn giấy lụa; giấy vệ sinh có hoa văn khác biệt với các sản phẩm mà Công ty đang sản xuất (thuộc mã HS4818), và các hàng hóa có mã HS: 3924, 4415, 7323, 7324.

21Công ty TNHH Quốc tế IDEXây dựng nhà xưởng cho thuê; cung cấp các dịch vụ liên quan đến xây dựng và hoàn thiện nhà xưởng, lắp đặt dây chuyền thiết bị sản xuất công nghiệp; sản xuất, lắp ráp dây chuyền sản xuất giấy; sản xuất khẩu trang giấy.
22Công ty TNHH Sampung InoxSản xuất gia công  các sản phẩm thép không gỉ
23CÔNG TY TNHH SHINJO VIỆT NAM/ NHÀ MÁY CƠ KHÍ CHẾ TẠO VÀ SẢN XUẤT ỐC VÍT LONG ĐEN SHINJO PHỐ NỐI+ Sản xuất khuôn bằng thép và chi tiết khuôn bằng thép;

+ Sản xuất bulông, ốc vít, các loại chốt kim loại và dụng cụ sản xuất bulông ốc vít.

+ Kéo các cuộn kim loại có đƣờng kính to thành các cuộn kim loại có đƣờng kính nhỏ.

+ Thực hiện quyền xuất khẩu hàng hóa có mã HS: 4010, 4415, 4819, 8208, 8451, 8460, 8479, 8483

+ Thực hiện quyền nhập khẩu và quyền phân phối bán buôn các hàng hóa có mã HS: 4016, 6804, 7228, 7312, 7318, 7325, 7326, 8207, 8504, 8536, 8537, 8459, 9017

Công ty TNHH Shinjo Việt Nam đƣợc áp dụng quy định doanh nghiệp chế xuất.

24Công ty TNHH Shinjo Việt NamSản xuất khuôn bằng thép, bulông, ốc vít và dụng cụ sản xuất bulông ốc vít để xuất khẩu
25Công ty TNHH Shoei Việt NamSản xuất nhãn mác chú thích bằng hình ảnh (Head set label), nhãn mác chú thích bằng ngôn ngữ (Panel sticker) và nhãn mác cho sản phẩm (Fine label).
26Chi nhánh Công ty TNHH Lixil Inax Việt Nam tại Hưng YênSản xuất sứ vệ sinh cao cấp,
27Công ty TNHH Sunjin Farmsco/NHÀ MÁY SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM + Sản xuất, chế biến thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm và cho các loại vật nuôi khác;

+ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không gắn với việc thành lập cơ sở bán buôn) các mặt hàng có mã HS như sau: 1001; 1005; 1201; 2302; 0714; 2304; 2306; 2301; 2303; 2922; 0404; 1702.

28Công ty TNHH Tae Yang Việt Nam/Nhà máy sản xuất các sản phẩm bằng InoxSản xuất chế biến các SP từ thép không gỉ, Cho thuê nhà xưởng; Sản xuất các sản phẩm lõi Lô
29Công ty TNHH Tatsumi Seiko Việt Nam Sản xuất các sản phẩm đột dập bằng kim loại; sản xuất, lắp ráp các sản phẩm điện tử dân dụng và các sản phẩm cơ khí khác. Xây dựng nhà xưởng cho thuê.
30Công ty TNHH U Win Việt NamSản xuất hàng chăn, ga, gối, đệm; sản xuất bông tấm và gia công hàng chần.
31Công ty TNHH Vikom/Nhà máy sản xuất công nghiệp Vikom + Dự án đầu tư ban đầu: Sản xuất, lắp ráp mô tơ, phụ tùng mô tơ; cáp điều khiển; thiết bị di chuyển cửa dùng trong xe ô tô; Sản xuất, lắp ráp quạt gió và phụ kiện của quạt gió, sản xuất linh phụ kiện bằng nhựa cho thiết bị nội thất ô tô; Sản xuất, lắp ráp khuôn sản xuất sản phẩm và sửa chữa, bảo trì khuôn.

+ Dự án đầu tư mở rộng: Sản xuất các sản phẩm từ plastic, gồm: sản xuất, lắp ráp các linh kiện, phụ kiện của sạc pin, tai nghe, sạc điện thoại và phụ kiện điện thoại các loại bằng nhựa.

+ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa có mã HS như sau: 3903; 3906; 3907; 3908; 3921; 3926; 4016; 7318; 7320; 8302; 8544; 8501; 8483; 8538; 8480.

32Công ty TNHH Wassenburg Medical Việt Nam/Nhà máy wassenburg Medical Việt NamSản xuất và lắp ráp bộ phận của máy tiệt trùng đèn nội soi, bộ phận của máy bảo quản đèn nội soi và các bộ phận hỗ trợ của máy tiệt trùng đèn nội soi.
33Công ty TNHH World Mold Tech/NHÀ MÁY SẢN XUẤT KHUÔN VÀ PHỤ TÙNG KHUÔNSản xuất khuôn và phụ tùng khuôn. Cho thuê nhà xưởng sản xuất.
34Công ty TNHH Solder Coat Việt NamSản xuất vật liệu hàn như: que hàn, dây hàn, keo hàn, viên hàn …; sản xúât các sản phẩm từ nhựa thông làm vật liệu hàn và phục vụ các ngành sản xuất khác.
35Công ty TNHH MG Plastics Việt Nam/ DỰ ÁN SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM NHỰASản xuất các sản phẩm nhựa gia dụng, linh kiện nhựa trong ô tô, máy móc văn phòng,.. Sản xuất các sản phẩm khuôn đúc và linh kiện gài bằng kim loại phục vụ sản xuất, lắp ráp bộ phận động cơ, bộ phận đầu nối, công tơ mét trong ô tô, phích cắm sặc pin điện thoại,…. Công ty TNHH MG Plastics Việt Nam được áp dụng quy định doanh nghiệp chế xuất.

– Địa điểm và diện tích sử dụng thực hiện dự án:

+ Giai đoạn I: Giai đoạn I: Thực hiện tại nhà xưởng B thuộc dự án Công nghiệp quốc tế tổng hợp IDE, đường B2, Khu B, KCN Phố Nối A, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Diện tích nhà xưởng sử dụng: 937,5 m2.

+ Giai đoạn II: Di chuyển sang Nhà xưởng E thuộc dự án Công nghiệp quốc tế tổng hợp IDE 2, đường 206, khu E, Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

36Công ty  TNHH DROSSAPHARM ÁChế biến ruột non của lợn; tách, chiết xuất và tinh chế tiền chất hóa học từ lớp niêm mạc nhầy ruột non của lợn; phân loại và chế biến vỏ xúc xích.
37Công ty TNHH Hirakawa Việt Nam/Dự án sản xuất các sản phẩm cơ khí chính xácSản xuất các sản phẩm cơ khí chính xác sử dụng trong ô tô, xe máy, xe đạp, thiết bị điện gia dụng, dụng cụ công nghiệp như: trục, trục lăn, ổ trục, trục lệch tâm, khớp nối, bánh răng, điện cực kim loại, thiết bị đầu cuối…
38Công ty TNHH Icam Việt Nam/ Dự án Nhà máy Icam Việt Nam+ Thiết kế, sản xuất, lắp ráp các linh kiện và sản phẩm chính xác bằng nhựa sử dụng cho máy ảnh, ô tô, điện tử, điện và các sản phẩm công nghiệp khác.

+ Sản xuất, lắp ráp máy dùng để lắp ráp các sản phẩm nhựa và sản phẩm công nghiệp khác.

+ Thực hiện quyền xuất khẩu các hàng hóa có mã HS: 4819, 8480.

Công ty TNHH Icam Việt Nam được áp dụng quy định doanh nghiệp chế xuất.

39Công ty cổ phần Greenfeed Việt NamSản xuất thức ăn gia súc, gia cầm chất lượng cao
40Công ty TNHH Watanabe Pipe Việt Nam/Dự án thành lập Công ty TNHH Watanabe Pipe Việt Nam tại Việt NamSản xuất, lắp ráp, lắp đặt và hoàn thiện nhà kính dùng cho trồng trọt nông nghiệp
41CÔNG TY TNHH PALFINGER MARINE VIỆT NAM/ NHÀ MÁY PALFINGER MARINE VIỆT NAM – BOATSSản xuất các loại thuyền, xuồng, bè cứu sinh và các loại thuyền ứng cứu phục vụ cho thị trường hàng hải và ngoài khơi. 
42Công ty TNHH Dorco Vina/NHÀ MÁY DORCO VINA II + Đầu tư xây dựng nhà xưởng và văn phòng cho thuê.

+ Đầu tư máy móc thiết bị để sản xuất lưỡi dao cạo râu.

+ Đầu tư máy móc thiết bị để sản xuất khuôn dùng để sản xuất dao cạo râu

+ Đầu tư máy móc thiết bị để sản xuất lưỡi dao cạo râu ST thành phẩm.

+ Dịch vụ liên quan đến sản xuất (CPC 884, 885). Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng khuôn dùng để sản xuất lưỡi dao cạo râu.

43Công ty TNHH Shoei Việt Nam/ Nhà máy sản xuất nhãn mác và tấm nhãn xuất khẩu mở rộngĐầu tư bổ sung máy móc thiết bị, nâng công suất dự án ” Nhà máy sản xuất nhãn mác và tấm nhãn xuất khẩu
44Công ty Hirakawa Việt Nam/ Dự án mở rộng nhà máy sản xuất các sản phẩm cơ khí chính xác.Đầu tư bổ sung máy móc thiết bị, nâng quy mô công suất dự án sản xuất các sản phẩm cơ khí chính xác của Công ty tại KCN Phố Nối A, tỉnh Hưng Yên từ 2.555.000 linh kiện/năm lên 5.000.000 linh kiện/năm.
45Công ty TNHH Cao su Yamato Việt Nam/ Nhà máy  sản xuất các sản phẩm cao su Yamato Việt NamSản xuất các sản phẩm linh kiện và phụ tùng từ cao su và silicone dùng cho các thiết bị điện tử, động cơ máy và các thiết bị khác.
46Công ty TNHH Lixil Inax Việt Nam/ Nhà máy sản xuất bộ phận rời liên quan đến sản phẩm sứ vệ sinhĐầu tư thiết bị, dây chuyền sản xuất bộ phận rời bằng nhựa liên quan đến sản phẩm sứ vệ sinh.
47Công ty TNHH Điện tử Minghao Việt Nam/Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử Minghao Việt Nam Sản xuất, lắp ráp máy biến áp, sạc pin và bộ chuyển nguồn cho các thiết bị điện và các sản phẩm công nghệ thông tin.
48Công ty TNHH Dorco Living Vina/Nhà máy sản xuất dao kéo các loại.Sản xuất dao, kéo các loại.
49Công ty TNHH Fancy Creation Việt Nam/ Nhà máy Fancy Creation Việt Nam 2Sản xuất các sản phẩm linh kiện cho máy in và máy phô tô; bao gồm các sản phẩm:

chổi làm sạch, chổi chống tĩnh điện, chì công nghiệp, miếng dán chống tràn mực, phim và băng dính, dao làm sạch, các loại trục lăn tráng phim, các loại trục cấp mực, các loại trục lăn cao su (bọt biển) xốp, miếng bọt xốp (tấm che), các linh kiện dập, linh kiện in trên nhựa, tem mác in.

50Công ty TNHH Công nghiệp Fancy Việt Nam/Dự án nhà máy Công nghiệp Fancy Việt NamĐầu tư xây dựng nhà máy sản xuất, gia công, lắp ráp các linh phụ kiện cho máy in và máy phô tô, máy ảnh, máy fax, máy scan,\

thiết bị phức hợp đa năng dùng trong văn phòng (bộ đàm), máy rút tiền tự động (ATM), máy đếm tiền, đồ điện gia dụng, thiết bị y tế, phương tiện giao thông, thiết bị máy móc công nghiệp;

Sản xuất các loại khuôn kim loại, khuôn hợp kim, khuôn gỗ; Mạ kim loại, nhựa, silicon; Sản xuất điều khiển từ xa cho đồ điện gia dụng.

Công ty TNHH Công nghiệp Fancy Việt Nam được áp dụng quy định doanh nghiệp chế xuất.

51 Công ty TNHH Hapam Việt Nam/Nhà máy sản xuất tụ điện Hapam Việt Nam Sản xuất tụ điện.
52CÔNG TY TNHH PALFINGER MARINE VIỆT NAM/ NHÀ MÁY PALFINGER MARINE VIỆT NAM – DAVIT Sản xuất hệ thống cứu sinh và thiết bị gắn trên giàn khoan và tàu biển phục vụ ngành công nghiệp đóng tàu và ngoài khơi.
53Công ty TNHH PIC Việt Nam/NHÀ MÁY SẢN XUẤT TẤM VẬT LIỆU CHE PHỦ PE VÀ CÁC SẢN PHẨM NHỰA KHÁC+ Sản xuất tấm vật liệu che phủ PE và các sản phẩm nhựa khác.

+ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa có mã HS sau: 3204, 3824, 3901, 3902, 3916, 3921, 3926, 5608, 5906.

 

54

Công ty TNHH một thành viên Việt Nam MIE/Nhà máy Việt Nam MIE Sản xuất khuôn kim loại; Sản xuất bộ phận nhựa và bộ phận kim loại sử dụnng cho ô tô, xe máy như: hộp rơle, hộp cầu chì, giắc nối và điểm nối trong mạch điện
55Công ty Cổ phần Hyundai Aluminum Vina /Dự án sản xuất khung tivi LCD/OLED bằng nhôm+ Giai đoạn 1: Sản xuất khung tivi LCD/OLED bằng nhôm. Quy mô công suất: 10.000 tấn/năm.

+ Giai đoạn 2: Đầu tư bổ sung dây chuyền Xi Mạ – Anod. Quy mô công suất: 10.000 tấn/năm.

56Công ty TNHH Điện tử Anex/Nhà máy điện tử Anex Việt NamSản xuất công tắc các loại và sản xuất vật liệu phụ trợ đóng gói, linh kiện khuôn, đệm công tắc siliconne.
57Công ty TNHH Minghui Việt Nam/ Nhà máy Minghui Việt Nam.+ Sản xuất và gia công các sản phẩm bằng nhựa;

+ Sản xuất, gia công và sửa chữa các loại khuôn dùng để sản xuất các sản phẩm bằng nhựa của Công ty.

+ Sản xuất, gia công và lắp ráp các loại tai nghe

+ Sản xuất và gia công các sản phẩm bằng kim loại

+ Sản xuất và sửa chữa các loại khuôn dùng để sản xuất và gia công các sản phẩm bằng kim loại của Công ty.

Công ty TNHH Minghui Việt Nam được áp dụng quy định doanh nghiệp chế xuất.

58Công ty TNHH chế biến thực phẩm và bánh kẹo Phạm Nguyên/ Nhà máy bánh kẹo Phạm nguyên Sản xuất bánh mềm phủ sôcôla.
59 Công ty TNHH Sunkang/ Nhà máy Sun Kang Việt Nam Sản xuất mực in; In lụa trang phục,                            
60 Công ty Cổ phần Kopac/ Nhà máy bìa các tông Kopac+ Sản xuất bao bì các tông các loại từ giấy cuộn; cho thuê nhà xưởng, kho bãi.

+ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không gắn với việc thành lập cơ sở bán buôn) các mặt hàng có mã HS như sau: 4818, 3919, 3824, 3926, 4821.      

61Công ty Cổ phần Hyundai Aluminum Vina/ Dự án sản xuất vỏ điện thoại bằng nhôm- CNC MobileĐầu tư thêm máy móc để sản xuất vỏ điện thoại bằng nhôm từ công nghệ CNC.
62Công ty TNHH Ming Shin Việt Nam/ NHÀ MÁY MING SHIN VIỆT NAMĐầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bao bì bằng giấy, sản xuất bao bì từ plastic và in ấn. Công ty TNHH Ming Shin Việt Nam được áp dụng quy định doanh nghiệp chế xuất.

– Địa điểm và diện tích sử dụng thực hiện dự án:

+ Giai đoạn I: Thực hiện tại nhà xưởng số 1, số 2 và số 4, Khu nhà xưởng cho thuê của Công ty Quản lý khai thác KCN Phố Nối A; Lô A1, Khu A, KCN Phố Nối A, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

63CÔNG TY TNHH VIỆT NAM KHOA HỌC KỸ THUẬT LỤC NĂNG /Dự án sản xuất phụ gia bê tôngĐầu tư máy móc thiết bị sản xuất phụ gia bê tông
64CÔNG TY TNHH SUGITEC HÀ NỘI/ DỰ ÁN SUGITEC VIỆT NAMĐầu tư xây dựng nhà xưởng, văn phòng cho thuê
65Công ty TNHH Sampung Inox/Mở rộng nhà máy sản xuất các sản phẩm inoxSản xuất các sản phẩm Inox
66Công ty TNHH Quốc tế IDE/Dự án công nghiệp tổng hợp IDE 2Đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê; và cung cấp các dịch vụ liên quan đến xây dựng và hoàn thiện nhà xưởng, văn phòng, lắp đặt dây chuyền thiết bị sản xuất công nghiệp, tư vấn đầu tư….
67Ông PARK JUNG SOO/ DỰ ÁN CÔNG TY TNHH GLORY LABEL VINASản xuất nhãn hiệu và in nhãn sản phẩm bằng giấy
68CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI NHUẬN PHÁT/ NHÀ MÁY SẢN XUẤT, GIA CÔNG SÀN GỖ DÁN, VÁN ÉP NHIỀU LỚPĐầu tư xây dựng nhà máy sản xuất, gia công sàn gỗ dán, ván ép nhiều lớp.
69Cty TNHH Tentac (Hà Nội)/NHÀ MÁY SẢN XUẤT TEM NHÃN SẢN PHẨM+ Sản xuất các loại nhãn mác sản phẩm

+ Gia công, in ấn nhãn mác và các dịch vụ liên quan đến in.

+ Sản xuất bản in, film in, khuôn mẫu in

+ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và quyền phân phối bán buôn (không gắn với việc lập cơ sở bán buôn) các mặt hàng có mã HS sau:

3215, 3921, 3923, 3926, 3701, 4008, 4016, 4203, 4205, 4802, 4804, 4805, 4810, 4811, 4819, 4821, 4822, 4823, 4908, 5806, 5807, 5810, 6305, 8442, 8443, 8451, 8523 (loại trừ các mặt hàng là đĩa, băng, thiết bị lưu trữ … đã ghi), 9612

70Ông YOON MAN KI, Bà KIM E HEA/ Nhà máy sản xuất các sản phẩm nhựaĐầu tư xây dựng nhà máy sản xuất màng PE, bao bì đóng gói, màng co, màng bảo vệ PE-PET.
71Công ty TNHH Molitec Steel (Việt Nam)/Dự án nhà máy sản xuất của Molitec tại tỉnh Hưng Yên+ Cắt các cuộn sắt, thép có kích thước to thành các cuộn sắt, thép có kích thước nhỏ

+ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu; quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa thuộc các chương 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 quy định tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo

Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài Chính (trừ các hàng hóa thuộc danh mục cấm xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên).

72Công ty TNHH DSM Việt Nam/ NHÀ MÁY SẢN XUẤT BẢNG GIÁ ĐIỆN TỬ VÀ SẠC PIN.Sản xuất các sản phẩm bảng giá điện tử, sạc pin của máy tính xách tay, tivi bằng nhựa.
73Công ty TNHH DSM Việt Nam/ DỰ ÁN MỞ RỘNG NHÀ MÁY DSM VIỆT NAM LẦN 2.Đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối để mở rộng sản xuất các sản phẩm từ nhựa.
74Công ty TNHH Nitigura Việt Nam/ DỰ ÁN SẢN XUẤT VẬT LIỆU CÁCH NHIỆT, TIÊU ÂM+ Sản xuất vật liệu cách nhiệt, tiêu âm

+ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa có mã HS: 3911, 3919, 3921, 4008, 4016, 5407, 5603, 5809, 6806, 7019, 7223, 7314, 7323, 7326

75Shinmei Co., Ltd / Dự án sản xuất dụng cụ đựng thực phẩm Shinmei Việt NamSản xuất dụng cụ đựng thực phẩm bằng nhôm lá, giấy, màng nhựa
76Công ty TNHH Sunjin Farmsco/ Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm mở rộngĐầu tư bổ sung máy móc  thiết bị để nâng quy mô công suất dự án Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm từ 108.000 tấn sản phẩm/năm lên 130.000 tấn sản phẩm/năm; và đầu tư lắp đặt bổ sung 04 Silo chứa nguyên liệu.
77Công ty TNHH khuôn đúc Tsukuba Việt Nam/ NHÀ MÁY SẢN XUẤT KHUÔN ĐÚC, SẢN PHẨM ĐÚC CỦA TSUKUBA VIỆT NAMĐầu tư xây dựng nhà máy chế tạo, sản xuất khuôn đúc, gia công các sản phẩm đúc các loại bằng nhôm, kẽm, magie và các kim loại khác; sơn và mạ các sản phẩm nhôm, kẽm, magie, các kim loại khác và các sản phẩm bằng nhựa.
78Công ty TNHH SG Precision/ DỰ ÁN THÀNH LẬP NHÀ MÁY SG PRECISIONNghiên cứu phát triển và sản xuất, gia công linh kiện cơ khí chính xác.
79TAKANE ELECTRONICS CO., INC/ DỰ ÁN SẢN XUẤT DÂY CÁP HARNESS VÀ CÁC THIẾT BỊ ỨNG DỤNGSản xuất dây cáp harness và các thiết bị ứng dụng.
80Công ty TNHH Kim loại Huixiang/ DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT, GIA CÔNG GIỎ TREO, MÓC TREO BẰNG KIM LOẠI BỌC NHỰA.+ Sản xuất, gia công giỏ treo, móc treo bằng kim loại bọc nhựa.

+ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa có mã HS sau: 3924, 3926, 8302.

81CÔNG TY TNHH LIXIL VIỆT NAM/ XÂY DỰNG NHÀ KHO LIXIL VIỆT NAMĐầu tư xây dựng nhà kho chứa sản phẩm sản xuất của Công ty TNHH Lixil Việt Nam.
82FACILITY CO., LTD/ DỰ ÁN SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM DÙNG CHO THIẾT BỊ CHẾ TẠO BẢN MẠCH INSản xuất bể chứa dung dịch bằng nhựa, khung, giá, móc treo bằng kim loại.

Tổ chực kinh tế được thành lập để thực hiện dự án đầu tư được áp dụng quy định doanh nghiệp chế xuất

83Gold Cable (Hongkong) Industrial Limited/ NHÀ MÁY JINXIANDA VIỆT NAM+ Sản xuất, gia công dây cáp, dây truyền tín hiệu dùng cho máy tính sách tay, điện thoại, máy in, máy phô tô,

+ Sản xuất, gia công, lắp ráp ổ cắm, dây dẫn điện; hộp đựng dây điện.

+ Sản xuất, lắp ráp sạc điện thoại không dây.

Công ty TNHH Gold Cable Việt Nam được áp dụng quy định doanh nghiệp chế xuất.

84YUYANG (HONGKONG) INDUSTRY CO., LIMITED/ NHÀ MÁY ĐIỆN TỬ AOMAGA (VIỆT NAM)Sản xuất, gia công dây cáp, sợi cáp quang học các loại.
85CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ LIANZE HỒNG KÔNG/NHÀ MÁY ĐIỆN TỬ YOULL VIỆT NAMSản xuất và lắp ráp các loại máy hủy giấy và các loại máy ép plastic. 
86Công ty TNHH Quốc tế IDE/ DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP IDE 4Đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê; và cung cấp các dịch vụ liên quan đến xây dựng và hoàn thiện nhà xưởng, văn phòng, lắp đặt dây chuyền thiết bị sản xuất công nghiệp, tư vấn đầu tư….
87DSM Co., Ltd/ NHÀ MÁY DSM VINA+ Sản xuất vỏ sạc pin điện thoại, vỏ bảng giá điện tử, vỏ sạc pin của máy tính xách tay, vỏ tivi, vỏ điện thoại bàn, vỏ tai nghe điện thoại.

+ Sản xuất chân cắm, tiếp điểm bằng thép các loại.

+ Cho thuê nhà xưởng, văn phòng.

88Công ty cổ phần BX Shinsei Seiki/DỰ ÁN CÔNG TY TNHH BX SHINSEI VIỆT NAM+ Sản xuất, lắp ráp động cơ đóng mở cửa cuốn, mặt bích và các phụ kiện, thiết bị cửa cuốn.

+ Dịch vụ liên quan đến sản xuất (CPC 884, 885). Chi tiết: Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ đóng mở cửa cuốn, mặt bích và các phụ kiện, thiết bị cửa cuốn.

+ Thực hiện quyền nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa có HS sau: 7315, 8302, 8501; 8526; 8529; 8536, 8537; 8542

89Công ty TNHH vật liệu mới Haixin Việt Nam/ CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI HAIXIN VIỆT NAMSản xuất các loại ván sàn nhựa PVC;

Công ty TNHH vật liệu mới Haixin Việt Nam được áp dụng quy định doanh nghiệp chế xuất.

90Marushin Seisakusho Co., Ltd/ DỰ ÁN MARUSHIN SEISAKUSHO VIỆT NAM+ Sản xuất, gia công phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô;

+  Dịch vụ thiết kế phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô;

+ Dịch vụ kiểm tra và phân tích kỹ thuật phù tùng ô tô, các bộ phận phụ trợ cho xe ô tô, xe có động cơ khác và các sản phẩm cơ khí, kim loại (CPC 8676, ngoại trừ việc kiểm định và cấp giấy chứng nhận cho phương tiện vận tải).

+ Dịch vụ tư vấn quản lý (CPC 865).

91CÔNG TY TNHH AJ TOTAL VIỆT NAM/ AJ TOTAL PHỐ NỐIĐầu tư xây dựng và cung cấp dịch vụ kho lạnh, khô; lưu giữ hàng đông lạnh, hàng khô (CPC 742). 
92Ông Wang Wenbo/DỰ ÁN HZL GROUP VIỆT NAM+ Sản xuất máy bơm nước ô tô.

+  Sản xuất bộ phận chuyển động bánh đà cho xe động cơ.

+ Sản xuất thiết bị thay đổi phanh đĩa, má phanh cho xe có động cơ.

93CÔNG TY TNHH GRN VIỆT NAM/THÀNH LẬP NHÀ MÁY CÔNG TY TNHH GRN VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI+ Sản xuất, gia công máy bán hàng tự động;

+ Cung cấp dịch vụ tư vấn vận hành và quản lý máy bán hàng tự động.

+ Cung cấp dịch vụ sửa chữa và bảo trì máy bán hàng tự động.

94CÔNG TY TNHH DORCO VINA/ NHÀ MÁY SẢN XUẤT CHỈ SỢI VÀ DÂY DỆT NEW ORDER.Đầu tư bổ sung máy móc thiết bị để mở rộng dự án Nhà máy Dorco Vina II, với các mục tiêu sau: Sản xuất lưỡi dao cạo râu.
95Công ty TNHH Minghui Việt Nam/ NHÀ MÁY MINGHUI TECHNOLOGY VIỆT NAMĐầu tư xây dựng nhà máy sản xuất khuôn mẫu và các sản phẩm nhựa phục vụ cho ngành điện, điện tử, đồ gia dụng.
96CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI LỢI ĐẠT/ NHÀ MÁY SẢN XUẤT VÁN SÀN NHỰANhà máy sản xuất sản phẩm ván sàn nhựa. 
97Công ty TNHH công nghiệp Fancy Việt Nam/ NHÀ MÁY CÔNG NGHIỆP FANCY VIỆT NAM 2Sản xuất, gia công, lắp ráp các linh, phụ kiện của máy in, máy phô tô, máy fax, máy scan, thiết bị phức hợp đa năng dùng trong văn phòng (bộ đàm), máy rút tiền tự động (ATM), máy đếm tiền, đồ điện gia dụng, thiết bị y tế, phương tiện giao thông, thiết bị máy móc công nghiệp. 
98Công ty TNHH Vật liệu mới Haixin Việt Nam/ NHÀ MÁY HAIXIN SỐ 2Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất các loại ván sàn nhựa PVC.
99CÔNG  TY  TNHH  CÔNG NGHIỆP  NHỰA  PIONEER/ NHÀ  MÁY  SẢN  XUẤT  CÁC  SẢN  PHẨM NHỰA+ Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất, gia công màng PE, bao bì đóng gói, màng co, màng bảo vệ PE-PET; Cho thuê nhà xưởng.

+ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không gắn với việc thành lập cơ sở bán buôn) các mặt hàng có mã HS như sau: 3901, 3902, 3907, 3909, 3913, 3919, 3920, 3921, 3923 

100Công ty TNHH DSM Việt Nam/ NHÀ MÁY DSM VIỆT NAM+ Sản xuất vỏ điện thoại bằng nhựa.

+   Thực hiện quyền nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa có mã HS sau: 3903, 3906, 3907, 3908, 7318, 8538, 8480.

101AJ TOTAL CO ., LTD/AJ TOTAL HÀ NỘI – DỰ ÁN KHO LẠNHĐầu tư xây dựng và cung cấp dịch vụ kho lạnh, khô; lưu giữ hàng đông lạnh, hàng khô (CPC 742).  
102CÔNG TY TNHH YSD VIỆT NAM/ NHÀ MÁY SẢN XUẤT SẢN PHẨM NHỰA VÀ KHUÔN MẪUĐầu tư xây dựng nhà máy sản xuất khay nhựa, màng nhựa; Sản xuất khuôn kim loại, đồ gá kim loại; Cho thuê nhà xưởng.  
103CÔNG TY TNHH SG PRECISION/DỰ ÁN THÀNH LẬP NHÀ MÁY SG PRECISION 2Sản xuất, gia công linh kiện cơ khí chính xác. 
IVKCN THĂNG LONG II
1Công ty TNHH Akiyama-SC (Việt Nam)/ DỰ ÁN SẢN XUẤT THÉP THANH KÉO NGUỘI AKIYAMA-SC (VIỆT NAM)Sản xuất và gia công thép thanh kéo nguội.
2Công ty TNHH BX Bunka-Việt Nam/Nhà máy  Bunka Việt Nam 

 

+  Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất các loại cửa cuốn, cửa chống bão, cửa ra vào; vách ngăn, khung kính trượt; mái hiên, lều, màn chắn; sản phẩm nội, ngoại thất; thiết bị phòng ngừa thảm hoạ, thiết bị an ninh, thiết bị phòng cháy, thiết bị chống nước.

+  Cung cấp các dịch vụ: tư vấn quản lý (không bao gồm tư vấn pháp luật) (CPC 865); hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan đến thiết kế nội thất, thiết kế các sản phẩm Công ty sản xuất và các sản phẩm có liên quan khác (CPC 8672); lắp đặt và bảo hành các sản phẩm công ty sản xuất, các sản phẩm công ty phân phối và các sản phẩm liên quan khác (CPC 633).

+  Thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa có mã HS:

7308.30.00, 7610.10.00; Thực hiện quyền xuất khẩu các hàng hóa gồm:

Các loại cửa cuốn, cửa chống bão, cửa ra vào; vách ngăn, khung kính trượt; mái hiên, lều, màn chắn; sản phẩm nội, ngoại thất; thiết bị phòng ngừa thảm hoạ, thiết bị an ninh, thiết bị phòng cháy bằng kim loại, plastic và tấm dệt vải.

3Công ty TNHH Shinei Corona Việt Nam/ Nhà máy Corona Việt Nam+ Sản xuất vỏ các sản phẩm điện tử (máy ảnh, máy vi tính…) làm bằng kim loại;

+ Sản xuất phụ kiện, chi tiết sản phẩm bằng nhựa, bằng kim loại cho xe có động cơ;

+ Gia công cơ khí, xử lý bề mặt và tráng phủ bề mặt các sản phẩm bằng kim loại và nhựa.

+ Chế tạo khuôn mẫu chính xác.

+ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa có mã HS:

3926; 4819; 7212; 7220; 7226; 7318; 7320; 7326; 7409; 7419; 7606; 7607; 7616; 8207; 8442; 8443; 8466; 8480 theo quy định của pháp luật.

+ Dịch vụ liên quan đến sản xuất: CPC 884, 885. (Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa, kiểm tra, bảo hành các sản phẩm của dự án).

Công ty TNHH Shinei Corona Việt Nam được áp dụng quy định doanh nghiệp chế xuất.

4Công ty TNHH Hamaden Việt Nam/ NHÀ MÁY HAMADEN VIỆT NAM Sản xuất các linh kiện của ôtô và môtô; Gia công, lắp ráp và đóng gói các linh kiện và phụ tùng của ôtô và môtô;

Dịch vụ phân tích và kiểm định kỹ thuật (CPC 8676  ngoại trừ việc kiểm định và cấp giấy chứng nhận cho phương tiện vận tải);

Dịch vụ tư vấn quản lý (CPC 865). Chi tiết: Hỗ trợ thủ tục quản lý và kinh doanh của Doanh nghiệp, tư vấn chính sách, quản lý nguồn nhân lực

5Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam II/Nhà máy Hoya Glass Disk Việt Nam II+ Sản xuất, lắp ráp và gia công máy vi tính, các thiết bị và sản phẩm internet, viễn thông, thông tin, phụ tùng, linh kiện các sản phẩm, như: Đĩa từ, ổ đĩa cứng máy tính và nền thuỷ tinh dùng cho đĩa nhớ từ (phục vụ sản xuất ổ đĩa cứng).

+ Nghiên cứu, tìm hiểu và sáng tạo các giải pháp nhằm ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ máy tính và công nghệ thông tin;

và phát triển công nghệ tạo ra và hoàn thiện công nghệ mới hoặc sản phẩm mới trong máy tính, thiết bị internet/viễn thông/thông tin và phụ tùng, linh kiện liên quan đến các lĩnh vực nói trên và kinh doanh các sản phẩm được tạo ra từ hoạt động nghiên cứu và phát triển.

+ Sản xuất khay bằng nhựa để chứa đĩa thuỷ tinh trong công đoạn đánh bóng sản phẩm

+ Sản xuất các sản phẩm bằng kim loại dùng để chứa, đựng các sản phẩm trong các công đoạn sản xuất

+ Sản xuất miếng đệm bằng thủy tinh sử dụng trong ổ cứng máy vi tính

6Công ty TNHH liên doanh Gas Việt Nhật Miền BắcSản xuất khí công nghiệp và khí y tế chất lượng cao, bao gồm: Khí Ôxy dạng lỏng và dạng khí; Khí ni tơ dạng lỏng và dạng khí; Khí Argon dạng lỏng và dạng khí
7Công ty TNHH Nikkiso Việt Nam/Nhà máy Nikkiso Việt Nam+ Sản xuất các phụ kiện cho bộ phận thổi ngược dùng cho máy bay thương mại; Sản xuất các sản phẩm, bộ phận, thiết bị từ vật liệu tổng hợp composite dùng cho máy bay thương mại.

+ Dịch vụ liên quan đến sản xuất (CPC 884, 885). Chi tiết: Sửa chữa máy móc, thiết bị, sản phẩm, bộ phận.

+ Dịch vụ phân tích và kiểm định kỹ thuật (CPC 8676)

+ Dịch vụ phân tích và kiểm định kỹ thuật (CPC 8676).

+ Dịch vụ tư vấn kỹ thuật (CPC 8672 ngoại trừ việc kiểm định và cấp giấy chứng nhận cho phương tiện vận tải). Chi tiết dịch vụ tư vấn kỹ thuật khác.

8CÔNG TY TNHH TAKAGI VIỆT NAM/ NHÀ MÁY TAKAGI VIỆT NAM+ Giai đoạn I: Sản xuất các bộ phận của máy lọc nước.

+ Giai đoạn II (đầu tư mở rộng): Sản xuất máy lọc nước, các bộ phận của máy và vòi phun nước, sản xuất khuôn, vòi nước.

+ Giai đoạn III (đầu tư mở rộng): Sản xuất các bộ phận của máy lọc nước, vòi phun nước, ống dẫn nước.

+ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không gắn với việc thành lập cơ sở bán buôn) các mặt hàng có mã HS như sau:

3902, 3903, 3904, 3907, 3914, 3917, 3919, 3920, 3921, 3922, 3923, 3925, 3926,

4009, 4016, 4504, 4819, 4821, 4823, 4901, 4911, 6914, 7304, 7306, 7307, 7309,

7310, 7314, 7318, 7320, 7324, 7326, 7407, 7412, 7418, 7419, 7616, 7907, 8207,

8208, 8307, 8413, 8414, 8419, 8421, 8424, 8443, 8448, 8466, 8468, 8477, 8479,

8480, 8481, 8482, 8483, 8484, 8501, 8507, 8515, 8536, 8537, 8538, 8544, 9017,

9024, 9025, 9026, 9027, 9031.

9Công ty TNHH Denyo Việt NamSản xuất phụ tùng của máy phát điện
10Công ty TNHH Ochiai Việt Nam/Dự án Nhà máy Ochiai II+ Giai đoạn I : Sản xuất phụ kiện cơ khí công nghiệp như khoá, móc, vòng, chốt. Quy mô công suất thiết kế: 260 tấn sản phẩm/năm.

+ Giai đoạn II: Sản xuất phụ kiện cơ khí công nghiệp như kẹp, vòng đệm vênh lượn sóng, lò xo lá, vòng đệm. Quy mô công suất thiết kế: 220 tấn sản phẩm/năm.

+ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa có mã HS sau: 7318, 7320, 7326, 8480.

Công ty TNHH Ochiai Việt Nam được áp dụng quy định doanh nghiệp chế xuất.

11Công ty TNHH Shindengen Việt NamSản xuất các sản phẩm điện tử dùng cho ô tô, mô tô và các loại khác; Thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn), quyền phân phối bán lẻ (không thành lập cơ sở bán lẻ) …
12Công ty TNHH Mikasa Việt NamSản xuất, nghiên cứu và phát triển các thiết bị xây dựng nhẹ đối với các sản phẩm như đầm bàn, đầm lăn rung, búa đầm, máy trộn bê tông, máy lu ngược, bơm chìm và bộ nguồn
13Công ty TNHH Sews-Components Việt Nam/ NHÀ MÁY SEWS-COMPONENTS VIỆT NAMSản xuất các linh kiện điện và điện tử cho ô tô, mô tô; Sản xuất các sản phẩm từ nhựa Plastic như đầu nối, chốt nhựa
14Công ty TNHH Musashi Auto parts Việt Nam/Nhà máy Musashi Auto parts Việt Nam + Sản xuất, gia công các bộ phận cho xe ô tô, xe máy, tàu thủy.

+ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và quyền phân phối bán buôn hàng hóa, cụ thể: – Thực hiện quyền xuất khẩu các hàng hóa có mã HS sau: 3923, 4819, 6116, 4015, 6210, 6401, 9004, 6505, 7227, 7228, 7229, 7318, 7320, 8483, 8207, 8203, 8204, 8208, 8467, 8466, 8482, 8501, 8542, 9608, 9609, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462;

– Thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không gắn với việc lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa có mã HS sau: 3923, 4819, 7227, 7228, 7229, 8208, 8409, 8413, 8482, 8483, 8501, 8542, 8714.

15Công ty TNHH Mizuno Precision parts Việt Nam/Nhà máy Mizuno Precision parts Việt NamSản xuất gia công linh kiện điện tử, phụ tùng ô tô
16Công ty TNHH dây cáp điện ô tô Sumiden Việt Nam – CN Hưng YênSản xuất các loại dây cáp điện sử dụng trong ngành công nghiệp ô tô
17Công ty TNHH VIETINAKSản xuất các bộ phận bằng cao su dùng cho ô tô, xe máy, thiết bị văn phòng và sản phẩm khác
18Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp Toyota Việt NamSản xuất động cơ cho thiết bị vận chuyển vật liệu; sản xuất trục xe cho xe có động cơ; sản xuất máy nâng có động cơ, máy nâng xép, xe kéo loại nhỏ.
19CÔNG TY TNHH KEIHIN  VIỆT NAM/ Nhà máy Kehin Việt Nam+ Sản xuất chế hòa khí, van tiết lưu, ống dẫn khí, mô đun bơm nhiên liệu, bộ điều khiển điện tử cho xe gắn máy, xe ô tô và động cơ đa năng;

+ Sản xuất khuôn đúc linh kiện dùng cho xe gắn máy, xe ô tô và động cơ đa năng.

+ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không gắn với việc thành lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa có mã HS như sau:

3926, 4016, 4009, 7215, 7320, 7326, 7318, 7901, 8409, 8413, 8421, 8481, 8482, 8505, 8511, 8533, 8544, 8714, 9026 theo quy định của pháp luật Việt Nam.

20Công ty TNHH Kyoto Biken Hà Nội LaboratoriesSản xuất, san chia thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y, thú y thủy sản.
21Công ty TNHH SOC Việt Nam/NHÀ MÁY SOC VIỆT NAMSản xuất lithium sắt phốt phát sử dụng làm điện cực cho pin lithium; nghiên cứu và phát triển các sản phẩm liên quan
22Công ty TNHH Kyocera Việt Nam/ XÂY DỰNG TỔ HỢP SẢN XUẤT SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ CAO KYOCERAXây dựng nhà xưởng tiêu chuẩn cao, kho chứa đồ, cơ sở hạ tầng, văn phòng và các công trình phụ trợ để cho các Công ty liên kết của Kyocera thuê; cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý;

cung cấp các dịch vụ quản lý hành chính văn phòng tổng hợp cho các dự án đầu tư thuê nhà xưởng, văn phòng tổ hợp.

23Chi nhánh Công ty TNHH Panasonic Việt Nam tại Hưng YênHỗ trợ các hoạt động tài chính cho các Công ty con thuộc Tập đoàn Panasonic tại Việt Nam để thực hiện dự án sản xuất các thiết bị linh kiên, sản phẩm gia dụng, bao gồm nhưng không giói hạn bởi cung cấp nhà xưởng, nhà điều hành, hạ tầng kỹ thuật …;

Hỗ trợ các công việc hành chính cho các Công ty con tại Việt Nam

24Công ty TNHH Topy Fasteners Việt NamSản xuất phụ kiện thép cho ô tô, xe máy, gồm: Vòng đệm, kẹp đai ốc, miếng đối trọng, bản VTC … và các sản phẩm tương tự khác;

Thực hiện quyền XK, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn, bán lẻ (không thành lập cơ sở BB, BL) các sản phẩm trên

25Công ty TNHH Akebono Brake Astra Việt Nam/NHÀ MÁY AKEBONO BRAKE ASTRA VIỆT NAM+ Sản xuất xi lanh tổng, bộ điều khiển phanh

+ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không gắn với việc thành lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa có mã HS như sau: 8714, 8536, 4016, 7318, 7320, 8481, 8484, 4009.

26Công ty TNHH vật liệu điện tử Shin-Etsu Việt NamSản xuất vật liệu kết dính; sản xuất bộ phận phản quang cho ứng dụng di-ốt phát sáng Led và các ứng dụng bán dẫn khác
27Công ty TNHH sản xuất BANDO (Việt Nam)/Nhà máy sản xuất Bando (Việt Nam)+ Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất các bộ phận nhựa,  và băng tải (dây curoa) cho xe máy, công nghiệp; linh kiện từ nhựa và sắt dùng cho máy in, máy copy, máy fax,…

+ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không gắn với việc thành lập cơ sở bán buôn) các mặt hàng có mã HS như sau:

3506, 3917, 3919, 3920, 3921, 3926, 4001, 4008, 4009, 4010, 4016, 4017, 4202,

4820, 5204, 5205, 5206, 5208, 5209, 5210, 5211, 5212, 5906, 5910, 5911, 6101,

6102, 6109, 6307, 6505, 6601, 6805, 7307, 7308, 7325, 7326, 7616, 8409, 8428,

8432, 8433, 8437, 8443, 8466, 8473, 8477, 8480, 8482, 8483, 8708, 8709, 8714,

8515, 9031, 9608

28Công ty TNHH Kawakin Core-tech Việt NamSản xuất bộ phận và thiết bị được làm từ kim loại và cao su, bao gồm: thiết bị chống dư chấn, kiểm soát độ rung và thiết bị gia cố cho cầu và các toà nhà
29CÔNG TY CỔ PHẦN NIPPON SANSO VIỆT NAM/ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT KHÍ CÔNG NGHIỆP VÀ KHÍ Y TẾ CHẤT LƯỢNG CAOSản xuất các sản phẩm khí công nghiệp và khí y tế chất lượng cao: Ôxy, nitơ, Argon, hydro
30Chi nhánh Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam tại Hưng Yên– Đầu tư máy móc thiết bị để sản xuất, lắp ráp, lắp đặt các thiết bị điện gia dụng, các sản phẩm gia dụng…

– Thiết kế, nghiên cứu và phát triển các thiết bị điện gia dụng, các sản phẩm gia dụng, các chi tiết, linh phụ kiện, bán thành phẩm, nguyên vật liệu cho các thiết bị, sản phẩm nêu trên.

– Cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường (CPC 86401); Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý (CPC 865); Cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng

31Công ty TNHH Kosaka Việt NamSản xuất trục động cơ cho xe tải công nghiệp
32Công ty TNHH Kyocera Việt Nam/Dự án đầu tư sản xuất sản phẩm linh kiện dán bề mặt SMDSản xuất linh kiện dán bề mặt SMD cho dao động tinh thể ; Sản xuất, sửa chữa, bảo trì các loại khuôn và các phụ kiện cho khuôn.
33Công ty TNHH Azuma Safety/NHÀ MÁY AZUMA SAFETY+ Sản xuất đèn (phản quang) và bộ phận liên quan, biển báo phản quang và cột thép liên quan, đinh phản quang, cọc giao thông cao su dùng trong an toàn giao thông trên đường. Quy mô công suất: 269 tấn sản phẩm/năm;

+ Thực hiện quyền xuất khẩu các hàng hóa có mã HS sau: 3920, 3926, 4017, 7222, 7228, 7304, 7305, 7306, 7307, 7317, 7608, 7616, 8310, 8480, 8513, 8530, 8531, 8537, 8608, 9405

+ Thực hiện quyền nhập khẩu các mặt hàng có mã HS như sau: 3903, 3906, 3907, 3926, 4017, 7616, 8310, 8480, 8513, 8530, 8531, 9405

34Công ty TNHH Công nghiệp Sanwa Việt Nam/Dự án nhà máy công nghiệp Sanwa Việt NamSản xuất các bộ phận nội thất, ghế ngồi bằng nhựa dùng cho ôtô; Sản xuất các loại khuôn dùng để đúc các sản phẩm nhựa; Sản xuất Jig kiểm tra dùng để kiểm tra các bộ phận nội thất bằng nhựa dùng cho ô tô;

Sản xuất các loại máy dùng trong sản xuất túi khí, vô lăng ô tô; Thực hiện quyền xuất khẩu các hàng hóa có mã HS:

7326, 8480, 3923, 3920, 3926, 4819, 6210, 6216, 6405, 6401, 6506, 7307, 8311, 8462, 9017, 8412, 8207, 4908, 9031;

Thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa có mã HS: 8480, 7326, 8412; Công ty TNHH Công nghiệp Sanwa Việt Nam được áp dụng quy định doanh nghiệp chế xuất.

35Công ty TNHH công nghiệp Seiko Việt Nam/ NHÀ MÁY CÔNG NGHIỆP SEIKO VIỆT NAMSản xuất các bộ phận bằng thép không gỉ, nhôm, sắt dùng cho máy móc, thiết bị như: Động cơ bước, bộ cấy Ion, thiết bị kiểm tra tự động .., trong dây chuyền sản xuất chất bán dẫn
36Công ty TNHH Kyocera Việt Nam (Doanh nghiệp nhận sáp nhập Công ty TNHH Đầu nối điện tử Kyocera Việt Nam)/ NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐẦU NỐI ĐIỆN TỬ KYOCERA VIỆT NAM+ Sản xuất các loại đầu nối dùng cho máy tính xách tay, máy in, máy photocopy, điện thoại di động.

+ Sản xuất vỏ nhựa đầu nối dùng cho máy tính xách tay, máy in, máy photocopy, điện thoại di động.

+ Đầu tư bổ sung máy móc thiết bị để dập cực điện cho đầu nối dùng cho máy tính xách tay, máy in, máy photocopy, điện thoại di động.

Công ty TNHH Kyocera Việt Nam được áp dụng quy định doanh nghiệp chế xuất

37Công ty TNHH Hamatetsu Việt Nam/DỰ ÁN NHÀ MÁY HAMATETSU VIỆT NAMSản xúat vòng đẹm, khớp ly hợp, đồn bẩy, cần bẩy và hộp số bằng kim loại dùng cho xe máy và ô tô
38Công ty TNHH Tanaka Precision Việt namDự án nhà máy Tanaka Precision Việt Nam + Sản xuất chốt định vị, đĩa đệm, vòng kẹp bằng kim loại dùng cho xe máy hoặc xe có động cơ.+ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa có mã như sau:

4009, 4010, 4011, 4012, 4013, 4016, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7213, 7224,

7225, 7226, 7227, 7228, 7304, 7315, 7318, 7320, 8409, 8414, 8417, 8422, 8424,

8428, 8466, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8465, 8479, 8480, 8482, 8483,

8487, 8504, 8514, 8515, 8528, 8536, 8537, 8543, 8714, 9011, 9013, 9015, 9024,

9026, 9027, 9029, 9030, 9033.

+ Sản xuất máy đo kích thước sản phẩm, máy gia công cơ khí, máy kiểm tra bằng hình ảnh, máy nâng hạ sản phẩm và máy móc tự động hóa hỗ trợ công nghiệp.

+ Dịch vụ liên quan đến sản xuất (CPC 884 và 885). Chi tiết: Gia công máy đo kích thước sản phẩm, máy gia công cơ khí, máy kiểm tra bằng hình ảnh, máy nâng hạ sản phẩm và máy móc tự động hóa hỗ trợ công nghiệp.

+ Dịch vụ phân tích và kiểm định kỹ thuật (CPC 8676 ngoại trừ việc kiểm định và cấp giấy chứng nhận cho phương tiện vận tải)

+ Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị (không bao gồm sửa chữa, bảo dưỡng tàu biển, máy bay, hoặc các phương tiện và thiết bị vận tải khác) (CPC 633).

39Công ty TNHH Fuji Bakelite Việt nam/Nhà máy  Fuji Bakelite Việt namĐầu tư  xây dựng nhà máy sản xuất, lắp ráp thiết bị điện, thiết bị điều khiển cho phân phối điện;

Sản xuất và gia công các chi tiết của vòi hoa sen, vòi tưới nước bằng nhựa; Tổ chức kinh tế được thành lập để thực hiện dự án đầu tư này được áp dụng quy định doanh nghiệp chế xuất.

 40Công ty TNHH Dây Cáp Điện ô tô Sumiden Việt Nam/ Dự án mở rộng nhà máy sản xuất dây cáp điện sử dụng trong  ngành công  nghiệp ô tô. Sản xuất các loại dây cáp điện sử dụng trong ngành công nghiệp ô tô
 41Công ty TNHH Musashi Auto Parts Việt Nam/Dự án mở rộng nhà máy Musashi Auto Parts Việt Nam.Đầu tư bổ sung thêm máy móc thiết bị để nâng quy mô công suất của dự án sản xuất Trục cam, cần số điều khiển bằng tay, cần số điều khiển tự động, cần đạp số cho ô tô, xe máy, tàu thủy.
42Công ty TNHH Công nghệ Hoya Memory Disk/Nghiên cứu phát triển công nghệ Hoya Memory DiskNghiên cứu, tìm hiểu và sáng tạo các giải pháp nhằm ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ máy tính và công nghệ thông tin; và phát triển công nghệ tạo ra và hoàn thiện công nghệ mới hoặc sản phẩm mới trong máy tính, thiết bị internet/ viễn thông/ thông tin và phụ tùng, linh kiện liên quan đến các lĩnh vực nói trên để cung cấp cho các Công ty thuộc tập đoàn Hoya.
43Công ty TNHH Tokyo Keiso Việt Nam/ Dự án nhà máy Tokyo Keiso Việt NamĐầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị đo lưu lượng, thiết bị đo mức, linh kiện, cụm linh kiện của thiết bị đo lưu lượng và thiết bị đo mức. Công ty TNHH Tokyo Keiso Việt Nam được áp dụng quy định doanh nghiệp chế xuất.
44Công ty TNHH Vật liệu mới Denka Việt Nam/Nhà máy Vật liệu mới Denka Việt NamSản xuất, gia công băng dính PVC dùng cho bộ phận điện tử xe Ôtô và các loại khác;  Dịch vụ tư vấn quản lý (CPC 865);  Nghiên cứu, phát triển những sản phẩm màng bọc mới cho linh kiện điện tử.
45Công ty TNHH Denyo Việt Nam/ DỰ ÁN SẢN XUẤT MÁY PHÁT ĐIỆN Sản xuất máy phát điện
46 Công ty TNHH Ochiai Việt Nam Sản xuất vòng đệm các loại; Sản xuất khuôn, linh kiện khuôn đột dập dùng để sản xuất sản phẩm cơ khí công nghiệp.
47 Công ty TNHH Nikkiso Việt Nam/ Dự án sản xuất các bộ phận cho cánh máy bay thương mại Sản xuất các bộ phận cho cánh máy bay thương mại. Công ty TNHH NIkkiso Việt Nam được áp dụng quy định doanh nghiệp chế xuất 
48 Công ty TNHH Matsuda Sangyo (Việt Nam)/Nhà máy tái chế phế liệu Matsuda Sangyo Việt Nam + Tái chế, phân loại, gia công phế liệu từ các ngành công nghiệp có sử dụng các loại kim loại quý như: linh kiện điện, điện tử, cơ khí, chất bán dẫn, đồ kim hoàn, ô tô, xe máy, y tế, nha khoa, mạ, chất hóa dầu, chất xúc tác, nhiếp ảnh, in ấn,…+ Dịch vụ liên quan đến sản xuất (CPC 884, 885). Chi tiết: Sửa chữa bảo dưỡng máy móc, thiết bị.

+ Dịch vụ phân tích và kiểm định phế liệu từ các ngành công nghiệp có sử dụng các loại kim loại quý (CPC 8676, ngoại trừ việc kiểm định và cấp giấy chứng nhận cho phương tiện vận tải)

Công ty TNHH Matsuda Sangyo (Việt Nam) được áp dụng quy định doanh nghiệp chế xuất

49Công ty TNHH Hamaden Việt Nam/Nhà máy Hamaden Việt Nam mở rộngSản xuất các linh kiện của ô tô và mô tô; gia công, lắp ráp và đóng gói các linh kiện và phụ tùng của ô tô và mô tô.
50Công ty TNHH Yotsugi Việt Nam/Dự án nhà máy Yotsugi Việt NamSản xuất sản phẩm từ vật liệu cách điện như áo khoác, quần, tấm nhựa cách điện.
51Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp Toyota Việt Nam/ Dự án sản xuất Rotor và StatorSản xuất Stator và lõi Rotor cho động cơ thiết bị nâng hạ và các loại xe có động cơ.
52Công ty TNHH Microtechno Việt Nam/Nhà máy Microtechno Việt NamSản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ôtô, bao gồm: van điều tiết dầu, van tăng áp dầu, nắp chặn và cuộn lõi
53Công ty TNHH Toei Việt Nam  /Nhà máy Toei Việt Nam Sản xuất các linh kiện dùng cho thiết bị văn phòng và thiết bị viễn thông như: Bàn chải lăn, bàn chải lăn phủ bông, khung kim loại và các loại khác.
54Công ty TNHH Toto Việt Nam- Chi nhánh Hưng Yên/Nhà máy Toto Việt Nam thứ IISản xuất các thiết bị vệ sinh và các phụ kiện liên quan đến thiết bị vệ sinh.
55Công ty TNHH Eikodo Việt Nam/Nhà máy Eikodo Việt Nam+  Sản xuất kẹo.

+ Sản xuất nơ từ dây ruy băng.

+ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và quyền phân phối bán buôn hàng hóa, cụ thể:

+ Thực hiện quyền xuất khẩu hàng hóa có mã HS: 

0406, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0908, 0910, 1501, 1502, 1503, 1504, 1515, 1517, 1604, 1704, 1806, 1901, 1902, 1904, 1905, 2005, 2008, 2101, 2103, 2104, 2106, 2202, 9503, 9505, 9617, 9619.

+ Thực hiện quyền nhập khẩu hàng hóa có mã HS:

0406, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 1501, 1502, 1503, 1504, 1515, 1517, 1604, 1704, 1806, 1901, 1902, 1904, 1905, 2005, 2008, 2101, 2103, 2104, 2106, 2202, 9503, 9505, 9603, 9608, 9609, 9617, 9619.

+ Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) hàng hóa có mã HS:

0406, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1501, 1502, 1503, 1504, 1515, 1517, 1604, 1704, 1806, 1901, 1902, 1904, 1905, 2005, 2008, 2101, 2103, 2104, 2106, 2202, 9503, 9505, 9603, 9608, 9609, 9617, 9619.

56Công ty TNHH Kyocera Việt Nam/Dự án chế tác đồ trang sức bằng kim loại quý và đá quý.Sản xuất, gia công các sản phẩm kim hoàn, giả kim hoàn.
57Công ty TNHH Tamagawa Electronics Việt Nam/Nhà máy Tamagawa Electronics Việt Nam+ Sản xuất các bộ phận điện dùng cho viễn thông di động của trạm gốc, phát thanh truyền hình, vệ tinh viễn thông và phát thanh công cộng; Lắp ráp đèn led, bộ đèn led hoàn chỉnh và bộ lưu điện sạc bằng năng lượng mặt trời.

+ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn)  các hàng hóa có mã HS như sau:

3917, 4016, 7307, 7408, 7411, 7415, 7606, 7608, 7616, 8504, 8521, 8525, 8529, 8533, 8534, 8536, 8537, 8538, 8543, 8544, 9031, 8517, 9405 (không bao gồm hàng hóa là điện thoại di động phục vụ mục đích tiêu dùng cá nhân)

58Công ty TNHH Rodax Việt Nam/ Dự án nhà máy Rodax Việt Nam+ Sản xuất, gia công các linh kiện dùng cho bộ truyền động của máy công nghiệp như vỏ máy, trục, vành và chế tạo các sản phẩm máy móc chính xác bằng kim loại; Gia công cắt gọt, xử lý nhiệt các linh kiện bằng kim loại.

+ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các loại hàng hóa có mã HS 8302, 7309, 9403, 7325, 7320, 7318, 4016, 8466, 8208, 4819, 8482

+ Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị (Không bao gồm sửa chữa, bảo dưỡng tàu biển, máy bay hoặc các phương tiện và thiết bị vận tải khác) (CPC 633); Dịch vụ tư vấn kỹ thuật (CPC 8672).

59 Công ty TNHH Mitsuba Việt Nam./ DỰ ÁN NHÀ MÁY MITSUBA VIỆT NAM TẠI KHU CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG II. + Sản xuất các loại mô tơ khởi động, bộ phát điện, còi, rơ le điện,  cuộn phát xung và một số sản phẩm điện tử khác của xe gắn máy; Sản xuất rơ le điện;+ Sản xuất bơm nhiên liệu và bộ tích hợp phát điện tự động;

+ Thực hiện quyền xuất khẩu các hàng hóa có mã HS sau: 8483, 8536, 8545, 8511, 8538, 8302, 7326, 7318, 5906, 4016, 3926; Thực hiện quyền nhập khẩu các hàng hóa có mã HS sau: 8512, 8536, 8501, 8511, 3926, 7318.

60 Công ty TNHH TUV Rheinland Việt Nam/ Dự án phòng thí nghiệm tương thích điện tử Cung cấp dịch vụ kiểm tra kỹ thuật và chứng nhận tính tương thích điện từ đối với các sản phẩm điện và điện tử.
61 Công ty TNHH Kyocera Việt Nam/ Dự án Mở rộng đầu tư sản xuất sản phẩm linh kiện dán bề mặt SMD (lần 2) Đầu tư bổ sung máy móc thiết bị, nâng quy mô công suất dự án đầu tư sản xuất linh kiện dán bề mặt SMD từ 3,6 tỷ sản phẩm/năm (tương đương 305 tấn sản phẩm/năm) lên 14,64 tỷ sản phẩm/năm (tương đương 1.627 tấn sản phẩm/năm); và đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị cho dây chuyền mạ và trạm xử lý nước thải.
62Công ty TNHH Nikkiso Việt Nam/ Công ty TNHH Nikkiso Việt Nam/Dự án sản xuất các bộ phận cho cánh máy bay thương mại.Sản xuất các bộ phận cho máy bay thương mại.
63Công ty TNHH Suzuran Việt Nam/ Dự án nhà máy sản xuất Suzuran Việt NamĐầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bông dùng trong lĩnh vực y tế, vệ sinh và mỹ phẩm.
64Công ty TNHH NESTLÉ Việt Nam/ Nhà máy Bông SenSản xuất, chế biến và đóng gói các loại thức uống dinh dưỡng, sữa và các sản phẩm từ sữa, thực phẩm bổ sung.
65Công ty TNHH Topy Fasteners Việt Nam/ Dự án mở rộng nhà máy Topy Fasteners Việt NamĐầu tư bổ sung máy móc thiết bị, nâng công suất của dự án Nhà máy Topy Fasteners Việt Nam.
66Công ty TNHH SOC Việt Nam/ Dự án mở rộng nhà máy SOC Việt NamĐầu tư bổ sung máy móc thiết bị và một số hạng mục công trình, để nâng công suất dự án Nhà máy SOC Việt Nam.
67Công ty TNHH Mektec Manufacturing Việt Nam /Dự án nhà máy Nippon MektronĐầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bảng mạch in dùng cho các thiết bị điện tử; Dịch vụ kiểm tra và phân tích kỹ thuật (CPC 8676). Chi tiết: Kiểm tra bảng mạch in linh hoạt; Dịch vụ tư vấn quản lý (CPC 865).
68Công ty cổ phần thực phẩm Nipponham Việt Nam/Nhà máy sản xuất gia công và chế biến thực phẩmĐầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất gia công và chế biến thực phẩm
69Công ty TNHH Nittan Asean – Trụ sở Việt Nam/ Dự án nhà máy Nittan Việt NamSản xuất thiết bị hệ thống báo cháy. Tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (CPC 8672).  Dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ (CPC 8673). 

Thực hiện quyền xuất khẩu và quyền nhập khẩu các hàng hóa có mã HS sau: 3917, 3926, 4006, 4819, 4821, 7318, 7326, 7419, 8531, 8532, 8533, 8536, 8537, 8539, 8541, 8544. Công ty TNHH Nittan Asean – Trụ sở Việt Nam được áp dụng quy định doanh nghiệp chế xuất.

70CÔNG TY TNHH KYOCERA VIỆT NAM/ DỰ ÁN MỞ RỘNG ĐẦU TƯ SẢN XUẤT SẢN PHẨM LINH KIỆN DÁN BỀ MẶT SMD (LẦN 2)Đầu tư bổ sung máy móc thiết bị, nâng quy mô công suất dự án đầu tư sản xuất linh kiện dán bề mặt SMD từ 3,6 tỷ sản phẩm/năm (tương đương 305 tấn sản phẩm/năm) lên 12,24 tỷ sản phẩm/năm (tương đương 1.327 tấn sản phẩm/năm); và đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị cho dây chuyền mạ và trạm xử lý nước thải.
71Công ty Cổ phần DAIKIN AIR CONDITIONING (VIETNAM)/ Nhà máy DAIKIN VIETNAMSản xuất, gia công, lắp ráp máy điều hòa không khí..
72CÔNG TY TNHH DAINICHI VIỆT NAM/ DỰ ÁN NHÀ MÁY DAINICHI VIỆT NAM.Sản xuất, lắp ráp linh kiện và sản phẩm điện tử
73CÔNG TY TNHH KOYO HÀ NỘI/ DỰ ÁN NHÀ MÁY KOYO VIỆT NAM. Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất các thiết bị bằng kim loại cho đồ nội thất như bản lề sofa, mâm xoay các loại.
74Công ty Amagasaki Pipe Việt Nam/Dự án nhà máy Amagasaki Pipe Việt NamĐầu tư xây dựng nhà máy sản xuất, gia công các loại linh kiện, cụm linh kiện dạng ống bằng kim loại như: Ống kết nối, ống dẫn, ông phân luồng và một số loại ống khác cho máy điều hòa không khí, máy sưởi, bình nóng lạnh, tủ lạnh và các thiết bị vệ sinh.
75MARUESU KIKOU CORPORATION / DỰ ÁN NHÀ MÁY MARUESU VIỆT NAM.Sản xuất các thiết bị bằng kim loại.
76Công ty TNHH Tokyo Keiso Việt Nam/DỰ ÁN NHÀ MÁY TOKYO KEISO VIỆT NAMSản xuất, gia công thiết bị y tế, linh kiện điện tử.

Tổ chức kinh tế được thành lập để thực hiện dự án đầu tư này được áp dụng quy định doanh nghiệp chế xuất.

77Công ty TNHH Kyocera Việt Nam/ DỰ ÁN SẢN XUẤT SẢN PHẨM CERAMIC PACKAGE CHO MẠNG CÁP QUANGGia công, lắp ráp các sản phẩm gốm kỹ thuật (Ceramic Package) và đầu cắm cho mạng cáp quang.
78Công ty TNHH Nikkiso Việt Nam/ DỰ ÁN SẢN XUẤT LÕI TỔ ONG (HONEYCOMB J-PANEL)  DÙNG CHO MÁY BAY THƯƠNG MẠISản xuất lõi tổ ong (Honeycomb J-panel) để sản xuất sản phẩm tấm hình chữ J (J panel) dùng cho máy bay thương mại. Công ty TNHH Nikkiso Việt Nam được áp dụng quy định doanh nghiệp chế xuất..
79Công ty TNHH SOC Việt Nam/ Dự án mở rộng nhà máy SOC Việt Nam lần 2Đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị nghiền để nghiền nhỏ sản phẩm Lithium sắt phốt phát do Công ty sản xuất.
80Công ty TNHH Nikkiso Việt Nam/ Nhà máy Nikkiso Việt Nam IISản xuất, sửa chữa, gia công các sản phẩm, bộ phận, thiết bị từ vật liệu tổng hợp composite và vật liệu bằng kim loại cho máy bay thương mại.

+ Dịch vụ liên quan đến sản xuất (CPC 884, 885). Chi tiết: sửa chữa máy móc, thiết bị, sản phẩm, bộ phận.

+ Dịch vụ phân tích và kiểm định kỹ thuật (CPC 8676 ngoại trừ việc kiểm định và cấp giấy chứng nhận cho phương tiện vận tải).

+ Dịch vụ tư vấn kỹ thuật (CPC 8672)

Công ty TNHH Nikkiso Việt Nam được áp dụng quy định doanh nghiệp chế xuất.

81Công ty TNHH D.I.D Việt Nam/ Nhà máy sản xuất, gia công và lắp ráp xích.+ Sản xuất, gia công và lắp ráp xích.

+ Lắp đặt, sửa chữa máy móc và thiết bị công nghiệp (CPC 884, 885).

+ Hoạt động tư vấn quản lý (CPC 865).

+ Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Chi tiết: Dịch vụ tư vấn kỹ thuật) (CPC 8672).

+ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa có Mã HS sau:

3917, 4007 -> 4011, 4013, 4016, 4017, 5602 -> 5605, 5909, 5910, 5911, 7019, 7020,

7303 -> 7308, 7311, 7315, 7318, 7320, 7321, 7322, 7325, 7326, 7407, 7411, 7412,

7419, 7505, 7507, 7508, 7604, 7608, 7609, 7613, 7616, 8202 -> 8209, 8301, 8307,

8311, 8402 -> 8405, 8413 -> 8419, 8421, 8422, 8424, 8428, 8435, 8438, 8454 ->

8468, 8470, 8471, 8474, 8477, 8479 -> 8484, 8486, 8487, 8501 -> 8508, 8511,

8513, 8514, 8515, 8517, 8528, 8531 -> 8539, 8541 -> 8547, 9001, 9013, 9016,

9017, 9024 -> 9033, 9603.

82CÔNG TY TNHH KAGA ELECTRONICS (VIỆT NAM)/ DỰ ÁN NHÀ MÁY KAGA ELECTRONICS VIỆT NAM

 

+ Sản xuất, gia công, lắp ráp các thiết bị điện, linh kiện điện tử.

+ Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị (không bao gồm sửa chữa, bảo dưỡng tàu biển, máy bay, hoặc các phương tiện và thiết bị vận tải khác) (CPC 633)

+ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa có mã HS:

3208, 3214, 3215, 3403.19, 3403.99, 3506, 3814, 3917, 3919, 3923, 3926, 4009,

4010, 4016, 4821, 6914, 7222, 7318, 7320, 7326, 7408, 7419, 7616, 8003, 8205,

8207, 8211, 8302, 8308, 8311, 8414, 8419, 8421, 8424, 8428, 8443, 8462, 8471,

8473, 8482, 8483, 8501, 8504, 8505, 8506, 8514, 8515, 8518, 85235990, 8525,

8528, 8529, 8531, 8532, 8533, 8534, 8536, 8537, 8539, 8541, 8542, 8543, 8544,

8546, 8716, 9002, 9025, 9028, 9031, 9107, 9611.

83CÔNG TY TNHH ORGANO (VIỆT NAM)/ NHÀ MÁY ORGANO (VIỆT NAM) TẠI TỈNH HƯNG YÊN. uage:PT-BR’> + Sản xuất, lắp ráp hệ thống xử lý nước thải; cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải; pha chế hóa chất Polytetsu dùng trong hệ thống xử lý nước thải.

+ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) hàng hóa có mã HS: 2806, 2828, 3914.

84CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN JEWELRY KHAN/ DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT, GIA CÔNG JEWELRY KHANMục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất, gia công các sản phẩm kim hoàn, giả kim hoàn và chi tiết liên quan.
85Công ty TNHH Vietinak/ NHÀ MÁY VIETINAK 2Sản xuất các bộ phận bằng cao su dùng cho ô tô, xe máy, thiết bị văn phòng và sản phẩm khác.
86CÔNG TY TNHH TOTO VIỆT NAM/ DỰ ÁN MỞ RỘNG NHÀ MÁY TOTO VIỆT NAM THỨ HAI.Đầu tư bổ sung máy móc thiết bị để nâng cao công suất dự án nhà máy Toto Việt Nam thứ hai.
87CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU IDEMITSU Q8/ TRẠM DỊCH VỤ THĂNG LONG IIĐầu tư xây dựng cửa hàng phân phối, kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu.
88 CÔNG TY TNHH SANWA FELT VIỆT NAM/DỰ ÁN SANWA FELT VIỆT NAM+ Sản xuất linh kiện sử dụng cho máy phô tô và máy in bằng chùm tia laze.

+ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và quyền nhập phân phối bán buôn các hàng hóa có mã HS sau: 3919, 3920, 3921, 5602, 5603, 8208.

89CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM KẾT NỐI SWCC SHOWA VIỆT NAM /Dự án SWCC SHOWA VIỆT NAMSản xuất dây nối sử dụng cho thiết bị điện, điện tử gia dụng, thiết bị công nghiệp và phương tiện giao thông.
90Công ty TNHH IPT Việt Nam/DỰ ÁN NHÀ MÁY IPTVNSản xuất linh kiện, phụ tùng khuôn mẫu và các linh kiện cho máy cơ khí chế tạo. Công ty TNHH IPT Việt Nam được áp dụng quy định doanh nghiệp chế xuất. 
91CÔNG TY TNHH NFK VIỆT NAM/ DỰ ÁN NFK VIỆT NAM+ Đầu tư xây dựng nhà máy để sản xuất các loại ống nối mềm; đầu nối; khớp giãn nở; khớp nối mềm; các loại ống, vòi vật liệu PTPE (Teflon), đường ống.

+ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa có mã HS sau:

3917, 3926, 3904, 4002, 4006, 4009, 4016, 4812, 6811, 6812, 6906, 7218, 7220,

7221, 7223, 7304, 7305, 7306, 7307, 7318, 7320, 7325, 7326, 7411, 7412, 7415,

7604, 7609, 7907, 8007, 8307, 8311, 8413, 8414, 8418, 8421, 8461, 8462, 8463,

8468, 8481, 8483, 8484, 8486, 8515, 9017, 9025, 9026

+ Dịch vụ thi công khác (CPC 511, 515, 518). Chi tiết: Thi công đường ống; kiểm tra áp suất, thử kín; sửa chữa, thiết kế ống nối mềm, khớp giãn nở.

92CÔNG TY TNHH FUJI BAKELITE VIỆT NAM/ MỞ RỘNG NHÀ MÁY FUJI BAKELITE VIỆT NAMĐầu tư xây dựng nhà xưởng, bổ sung máy móc, thiết bị để tăng quy mô công suất dự án sản xuất thiết bị điện và thiết bị điều khiển cho phân phối điện, và máy móc thiết bị sản xuất bản mạch điện tử.
93Công ty TNHH PROCESS LAB. MICRON Co., Ltd/ DỰ ÁN PROCESS LAB. MICRON VIỆT NAM+ Sản xuất khuôn kim loại phục vụ cho sản xuất bản mạch.

+ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) hàng hóa có mã HS: 5407, 5603, 8479.

94Công ty TNHH Sews-Components Việt Nam/ DỰ ÁN NHÀ MÁY SEWS-COMPONENTS VIỆT NAM IIĐầu tư xây dựng nhà máy sản xuất các linh kiện điện và điện tử cho ô tô và mô tô; sản xuất trụ nối dây điện cho ô tô và mô tô.
95Công ty TNHH Kyocera Việt Nam/DỰ ÁN SẢN XUẤT CÁC DỤNG CỤ CẮT CÔNG NGHIỆP+ Giai đoạn I: Sản xuất các dụng cụ cắt công nghiệp.

+ Giai đoạn II: Đầu tư bổ sung máy móc thiết bị, nâng quy mô công suất dự án sản xuất các dụng cụ cắt công nghiệp từ 960.000 sản phẩm/năm (tương đương 9,6 tấn sản phẩm/năm) lên 1.440.000 sản phẩm/năm (tương đương 14,4 tấn sản phẩm/năm).

+ Giai đoạn III: Đầu tư bổ sung máy móc thiết bị, nâng quy mô công suất dự án sản xuất các dụng cụ cắt công nghiệp từ 1.440.000 sản phẩm/năm (tương đương 14,4 tấn sản phẩm/năm) lên 2.880.000 sản phẩm/năm (tương đương 28,8 tấn sản phẩm/năm).

Công ty TNHH Kyocera Việt Nam được áp dụng quy định doanh nghiệp chế xuất

96Công ty TNHH Asahi Kasei Advance Việt Nam/ DỰ ÁN ASAHI KASEI ADVANCE VIỆT NAM+ Sản xuất túi khí dùng cho ô tô

+ Thực hiện quyền nhập khẩu, quyền xuất khẩu và quyền phân phối bán buôn hàng hóa có mã HS như sau: 5402.19

97CÔNG TY TNHH AKIYAMA-SC (VIỆT NAM)/ NHÀ MÁY SẢN XUẤT THÉP DÂY KÉO NGUỘI AKIYAMA-SC (VIỆT NAM)Sản xuất và gia công thép dây (thép cuộn) kéo nguội từ thép hợp kim và thép không gỉ cao cấp. 
98CÔNG TY TNHH FUKOKU INDUSTRY VIỆT NAM/ DỰ ÁN FUKOKU BUSSAN VIỆT NAM+ Sản xuất dây cáp và dây dẫn.

+ Thực hiện quyền nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) hàng hóa có mã HS 8480.

Công ty TNHH Fukoku Industry Việt Nam được áp dụng quy định doanh nghiệp chế xuất.

99Công ty TNHH Kyocera Việt Nam/DỰ ÁN ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN IN PHỦ KÍNH CHÌ CHO LINH KIỆN DÁN BỀ MẶT SMDĐầu tư lắp đặt dây chuyền in phủ kính chì (glass frit chì) cho linh kiện dán bề mặt SMD. 
100CÔNG TY TNHH TOTO VIỆT NAM/ DỰ ÁN NHÀ MÁY TOTO VIỆT NAM THỨ BAĐầu tư xây dựng nhà máy sản xuất các thiết bị vệ sinh và phụ kiện liên quan, xây dựng trung tâm kho vận.
101NAGAOKA INTERNATIONAL CORPORRATION/ DỰ ÁN NAGAOKA VIỆT NAMSản xuất ống lưới thép để thu nước.
102CÔNG TY TNHH TOTO VIỆT NAM/ DỰ ÁN NHÀ MÁY TOTO VIỆT NAM THỨ TƯĐầu tư xây dựng nhà máy sản xuất các thiết bị vệ sinh và phụ kiện liên quan.
103Công ty TNHH Sản xuất Ito Việt Nam/ DỰ ÁN NHÀ MÁY ITO VIỆT NAM+ Sản xuất, gia công, lắp ráp thiết bị y tế, thiết bị vật lí trị liệu, thiết bị làm đẹp.

+ Sản xuất, gia công, lắp ráp linh kiện, bộ phận của thiết bị y tế, thiết bị vật lí trị liệu, thiết bị làm đẹp.

+ Sản xuất, gia công, lắp ráp linh kiện điện tử

+ Sản xuất, gia công, lắp ráp xe đẩy chuyên dụng.

104CÔNG TY TNHH PANASONIC VIỆT NAM/ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ TẠI LÔ ĐẤT G3Đầu tư, xây dựng nhà xưởng và các công trình hạ tầng kỹ thuật để cho thuê. 
105CRYSTAL-OPTECH JAPAN CO., LTD/ NHÀ MÁY CRYSTAL-OPTECH+ Sản xuất các loại kính dùng cho thiết bị điện tử và đồng hồ.

+ Dịch vụ kiểm tra các loại kính dùng cho thiết bị điện tử và đồng hồ (CPC 8676, ngoại trừ việc kiểm định và cấp giấy chứng nhận cho phương tiện vận tải).

Công ty TNHH Crystal-Optech Việt Nam được áp dụng quy định doanh nghiệp chế xuất.  

106Công ty TNHH Kyocera Việt Nam / DỰ ÁN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT SẢN PHẨM LINH KIỆN CMOSSản xuất các Gói ceramic linh kiện sử dụng cho cảm biến CMOS.
107CÔNG TY TNHH RODAX VIỆT NAM/ DỰ ÁN NHÀ MÁY RODAX VIỆT NAM MỞ RỘNGSản xuất, gia công các linh kiện dùng cho bộ truyền động của máy công nghiệp như vỏ máy, trục, vành và chế tạo các sản phẩm máy móc chính xác bằng kim loại; Gia công cắt gọt, xử lý nhiệt các linh kiện bằng kim loại.
108CÔNG TY CỔ PHẦN DAIKIN AIR CONDITIONING (VIETNAM)/ DỰ ÁN MỞ RỘNG NHÀ MÁY DAIKIN VIETNAMSản xuất, gia công, lắp ráp máy điều hòa không khí và các phụ tùng, linh kiện có liên quan của máy điều hòa không khí.
109Công ty TNHH Kyocera Việt Nam/ DỰ ÁN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT CÁC DAO ĐỘNG TINH THỂ.Sản xuất các bộ dao động tinh thể dùng cho ngành công nghiệp ô tô.

Công ty TNHH Kyocera Việt Nam được áp dụng quy định doanh nghiệp chế xuất.

VKCN YÊN MỸ II
1KOKWANG INDUSTRY CO., LTD/ DỰ ÁN KIVĐầu tư xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện ô tô.
2CÔNG TY TNHH UNI – PRESIDENT VIỆT NAM/ NHÀ MÁY CHI NHÁNH CÔNG TY UNI – PRESIDENT VIỆ T NAM TẠI HƯNG YÊNĐầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bột mì.
3Công ty TNHH Tribeco Miền Bắc/NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC GIẢI KHÁT TRIBECO MIỀN BẮCĐầu tư xây dựng nhà máy sản xuất nước giải khát các loại, nước uống tinh khiết.
4LAYMAC LIMITED/ NHÀ MÁY LAYMAC VIỆT NAM+ Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất, gia công các sản phẩm cơ khí chế tạo phục vụ cho máy giặt, tàu điện, tàu thủy, kệ để máy,…

+ Thực hiện quyền nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa có mã HS sau: 8479

+ Dịch vụ liên quan đến sản xuất (CPC 884, 885). Chi tiết: Sửa chữa máy móc, thiết bị

5Công ty TNHH Youngmin Hitech Vina/ YOUNGMIN HI-TECH VINA.Sản xuất, gia công tấm bọc nhiệt vô lăng ô tô, tấm lót điện trong ghế ô tô và các phụ kiện liên quan..
6Công ty TNHH Công nghệ Raidon/ NHÀ MÁY LẮP RÁP CÁC SẢN PHẨM ĐỘNG CƠ RAIDON VIỆT NAM+ Lắp ráp các loại máy bơm áp lực, động cơ xăng 4 kỳ, máy phát điện, máy xới đất, máy dọn tuyết, máy xịt rửa, máy cắt cỏ chạy bằng xăng.

+ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa có mã HS sau:

3824, 3917, 3919, 3921, 3923, 3926, 4009, 4016, 4415, 4808, 4819, 4821, 4823,

4901, 4908, 4911, 5911, 6305, 6306, 6813, 7020, 7307, 7310, 7312, 7315, 7318,

7320, 7326, 7608, 8204, 8205, 8206, 8301, 8302, 8309, 8421, 8481, 8483, 8484,

8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8511, 8532, 8533, 8534, 8535, 8536, 8537, 8538,

8542, 8544, 8545, 8546, 8547, 9026, 9032.

7Công ty TNHH Bao bì Tri-Wall Vina/ NHÀ MÁY SẢN XUẤT BAO BÌ TRI-WALL VINASản xuất bao bì từ nguyên liệu cac tông, sản xuất pallet gỗ.
8PT VAKSINDO SATWA NUSANTARA/ DỰ ÁN THUỐC THÚ Y VAKSINDO VIỆT NAM + Sản xuất thuốc thú y

+  Thực hiện quyền nhập khẩu và quyền phân phối bán buôn các hàng hóa có mã HS sau: 2309; 2936; 3004; 3808; 3002

9CÔNG TY TNHH YAMCO PRECISION VIỆT NAM/NHÀ MÁY YAMCO PRECISION VIỆT NAMSản xuất gia công các sản phẩm cơ khí chính xác, phụ tùng ô tô và linh kiện sử dụng cho thiết bị điện tử.
10CÔNG TY TNHH YOUNGMIN II/ NHÀ MÁY SẢN XUẤT VÀ GIA CÔNG PHỤ KIỆN Ô TÔĐầu tư xây dựng nhà máy sản xuất, gia công tấm bọc nhiệt vô lăng ô tô, tấm lót điện trong ghế ô tô và các phụ kiện liên quan.  
VIKCN YÊN MỸ
1Hung Yen Logistics I Development Pte. Ltd./ HƯNG YÊN LOGISTICS PARK IĐầu tư xây dựng trung tâm Logistics để phát triển, vận hành, cho thuê và/hoặc bán các cơ sở kho vận đã hoàn thành và các cơ sở hạ tầng kỹ thuật, công trình đi kèm có liên quan; kinh doanh bất động sản; cung cấp các dịch vụ quản lý (CPC 742); cung cấp dịch vụ quản lý bất động sản (CPC 82202). 
2Hung Yen Logistics II Development Pte. Ltd./ HƯNG YÊN LOGISTICS PARK IIĐầu tư xây dựng trung tâm Logistics để phát triển, vận hành, cho thuê và/hoặc bán các cơ sở kho vận đã hoàn thành và các cơ sở hạ tầng kỹ thuật, công trình đi kèm có liên quan; kinh doanh bất động sản; cung cấp các dịch vụ quản lý (CPC 742); cung cấp dịch vụ quản lý bất động sản (CPC 82202). 
3Hung Yen Logistics III Development Pte. Ltd./ HƯNG YÊN LOGISTICS PARK IIIĐầu tư xây dựng trung tâm Logistics để phát triển, vận hành, cho thuê và/hoặc bán các cơ sở kho vận đã hoàn thành và các cơ sở hạ tầng kỹ thuật, công trình đi kèm có liên quan; kinh doanh bất động sản; cung cấp các dịch vụ quản lý (CPC 742); cung cấp dịch vụ quản lý bất động sản (CPC 82202). 
4YUSUNG ELECTRONICS CO., LTD/ DỰ ÁN YUSUNG ELECTRONICS VINASản xuất thiết bị điều khiển động cơ (engine control device), cảm biến (sensor) và đèn Led (lightning Led). 
5CÔNG TY TNHH GIẤY BAO BÌ JIA JANG/ NHÀ MÁY SẢN XUẤT BAO BÌ JIA YANGSản xuất bao bì bằng giấy. 
6CHONGQING VISION INDUSTRY CO., LTD / NHÀ MÁY LẮP RÁP MÁY PHÁT ĐIỆN.Lắp ráp máy phát điện.
7CÔNG TY TNHH ĐỘNG LỰC JIANGHUAI GIANG TÔ/ NHÀ MÁY LẮP RÁP MÁY PHÁT ĐIỆN JIANGHUAI+ Sản xuất, lắp ráp máy phát điện, máy bơm nước, máy rửa xe cao áp, máy cào tuyết, máy và dụng cụ lâm nghiệp.

+ Sản xuất, lắp ráp các linh kiện máy phát điện như: tấm chắn xi lanh, động cơ điện, màn hình điều khiển, khung gắn, bình nhiên liệu.

+ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa có mã HS: 3921, 3923, 3926, 4016, 4415, 4819, 4808, 4821, 7326, 7320, 7318, 7616, 8507, 8302, 8421, 8544, 8204, 8205, 8407, 8409, 8483, 8511, 8486 theo quy định của pháp luật.

8Ông TSENG, HSU-JUNG/ CÔNG TY TNHH POLYMERIC PRODUCTS VGH (VIỆT NAM)Sản xuất cao su tổng hợp các loại và các sản phẩm từ cao su tổng hợp; Sản xuất các sản phẩm từ nhựa tổng hợp.
9Công ty TNHH Sang-A Vina/ DỰ ÁN SANG-A VINA+ Sản xuất các loại phụ kiện khí nén.

+   Sản xuất các loại dây ống nhựa, ống hơi khí nén bằng nhựa (dùng cho robot công nghiệp và đường ống khí nén.

+ Cho thuê nhà xưởng

+ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa có mã HS sau: 3917, 7412, 7419, 8424, 7307, 7609, 8481, 7907, 4016, 3926.

10CÔNG TY TNHH FUSION GROUP/ NHÀ MÁY FUSION GROUP+ Sản xuất, gia công, đóng gói thức ăn chăn nuôi

+  Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa có mã HS sau: 1902, 2 1905, 2309.10, 2309.90.20, 3920, 3926, 4201.00.00, 4203, 4415, 6115, 7323, 7326.20, 8214, 8424.10, 8531, 8703, 9603

+  Cung cấp dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa (CPC 742) (chỉ được kinh doanh kể từ tháng 4/2025).

+ Cho thuê nhà xưởng, văn phòng

11CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ YEE WOO PAPER/NHÀ MÁY GIẤY GỢN SÓNG YEE WOO VIỆT NAMĐầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bao bì từ bìa carton, giấy gợn sóng từ bìa carton.
VIIKCN MINH QUANG
1NEW BEST WIRE INDUSTRIAL CO., LTD/ DỰ ÁN NHÀ MÁY CÔNG NGHIỆP NEW BEST WIRE VIỆT NAM.Sản xuất, gia công dây thép carbon, dây thép hợp kim, dây thép không gỉ cao cấp bằng công nghệ căng dây thép; Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa có mã HS sau: 7213, 7221, 7227.
2CÔNG TY TNHH VEN/ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG, VĂN PHÒNG CHO THUÊ+ Đầu tư xây dựng nhà xưởng, văn phòng cho thuê.

+ Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị (không bao gồm sửa chữa, bảo dưỡng tàu biển, máy bay, hoặc các phương tiện và thiết bị vận tải khác) (CPC 633). Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị.

+ Dịch vụ tư vấn quản lý (CPC 865). Chi tiết: Tư vấn quản lý doanh nghiệp và tư vấn đầu tư.

3VIETLOG INDUSTRIAL INVESTMENT PTE. LTD/ DỰ ÁN NHÀ XƯỞNG, NHÀ KHO, VĂN PHÒNG CHO THUÊ VIETLOG+ Đầu tư xây dựng nhà xưởng, nhà kho, văn phòng và một số công trình phụ trợ để cho thuê.

+ Dịch vụ tư vấn quản lý và tư vấn đầu tư cho doanh nghiệp (CPC 865).

4Công ty cổ phần NRS Raiza Logistics Việt Nam/DỰ ÁN KHO HÀNG THEO TIÊU CHUẨN AN TOÀN NHẬT BẢN+ Đầu tư xây dựng nhà kho lưu giữ hàng hóa

+ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và quyền phân phối bán buôn (không lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa có mã HS: 7309; 8481; 8309; 8609; 4819; 7310; 7311; 3925; 3923.

+ Dịch vụ kho bãi (CPC 742), chi tiết: Dịch vụ kho bãi thuộc dịch vụ hỗ trợ mọi phương thức vận tải; Dịch vụ kho bãi container thuộc dịch vụ hỗ trợ vận tải biển.

+ Dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa (CPC 748) (bao gồm dịch vụ giao nhận hàng hóa).

Quý khách tham khảo: Luật Quốc Bảo – Hotline/zalo: 0763387788

Thủ tục đầu tư nước ngoài vào Việt NamThành lập hộ kinh doanh

Mã số thuế doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài.

CÔNG TY TNHH HAMLIN (VIỆT NAM)

 Mã số thuế: 3700791232
 Người đại diện: Tomas Delos Santos Số 11 VSIP II, đường số 6, KCN VSIP II – Phường Hoà Phú – Thành phố Thủ Dầu Một – Bình Dương.


 Mã số thuế: 0500233161
 Người đại diện: SERGE KURY

 TT nghiên cứu bò và ĐC ba vì – – Huyện Ba Vì – Hà Nội.


TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC TẾ TYNDALE

 Mã số thuế: 0200584930
 Người đại diện:

 Số 98 Đường Văn Cao – – Quận Ngô Quyền – Hải Phòng.

tctt3
Danh sách doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài.

CTY LIÊN DOANH TAXI ĐÀ NẴNG

 Mã số thuế: 0400101210
 Người đại diện: Vũ Đình Tân

 Lô D6 đường 2-9 – – Quận Hải Châu – Đà Nẵng.


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN LÝ CAO CẤP SITC

 Mã số thuế: 0303036291
 Người đại diện: Michael Yu

 65 Lê Lợi #13 – – Quận 1 – TP Hồ Chí Minh.


XÍ NGHIỆP HẰNG TÍN

 Mã số thuế: 0200126056
 Người đại diện: Tôn Triều Anh

 Gác 4 Chợ sắt – – Quận Hồng Bàng – Hải Phòng.


CÔNG TY TNHH TN. INTERTRADE (VIETNAM) CO.,LTD.

 Mã số thuế: 3600262524
 Người đại diện: Thalearng sak Maneenet

 Lô 23 Khu công nghiệp Biên Hoà 2 – – Thành phố Biên Hoà – Đồng Nai.


CTY THUỐC LÁ R.J.REYNOLDS- ĐÀ NẴNG

 Mã số thuế: 0400101027
 Người đại diện: PETER JOHN DAVY

 Khuê trung – – Quận Hải Châu – Đà Nẵng.


CÔNG TY MAY MẶC VIECO HIKOSEN

 Mã số thuế: 3500101957
 Người đại diện: Sachiko Okuyama

 03 quốc lộ 51B – – Thành Phố Vũng Tàu – Bà Rịa – Vũng Tàu.


CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN – TỔNG CÔNG TY THĂM DÒ KHAI THÁC DẦU KHÍ

 Mã số thuế: 0302839497-002
 Người đại diện: Phùng Đắc Hải

 Tòa Nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng – Phường Trung Hoà – Quận Cầu Giấy – Hà Nội.


CN CTY TNHH SOA TRADING VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 Mã số thuế: 0104675487-001
 Người đại diện: Meriau Benjamin Michel Jean

 18 Đường 17 KP5 P.An Phú – Phường An Phú – Thành phố Thủ Đức (Hết HL) – TP Hồ Chí Minh.


CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU THUYỀN BẢO NGỌC TẠI TP HẠ LONG

 Mã số thuế: 5700428463-001
 Người đại diện: Eric Merlin

 Công viên quốc tế Hoàng Gia, đường Hạ Long, phường Bãi Cháy – – Thành phố Hạ Long – Quảng Ninh.


BP EXPLORATION (VIỆT NAM) LIMITED 05.3 (NỘP NỢ THUẾ TNDN)

 Mã số thuế: 3502232391
 Người đại diện:

 Villa 1C-A15 An Phú – – Thành phố Thủ Đức (Hết HL) – TP Hồ Chí Minh.


CÔNG TY TNHH KIỂM TRA, BẢO DƯỠNG TÔ ĐÀN, GIANG TÔ VIỆT NAM

 Mã số thuế: 5701434501
 Người đại diện: Geng Jian Jun

 Khu công nghiệp Cái Lân – Phường Bãi Cháy – Thành phố Hạ Long – Quảng Ninh.


C.TY LD ĐÓNG MỚI TÀU ĐÁNH CÁ VÀ SỬA CHỮA TÀU THUỶ VÂN HẢI

 Mã số thuế: 5700252724
 Người đại diện: Hoàng Phúc Lỵ

 Thôn 1 xã Hạ Long – – Huyện Vân Đồn – Quảng Ninh.


CHI NHÁNH CTY TNHH CÔNG NGHỆ CAO SAO BĂNG

 Mã số thuế: 0101300680-001
 Người đại diện: Nai Min

 847 Đường 3 Tháng 2 P.07 – – Quận 10 – TP Hồ Chí Minh.


CTY LIÊN DOANH BẮC PHONG CHI NHÁNH TẠI TP.HCM

 Mã số thuế: 0101122903-002
 Người đại diện: Nguyễn Thu Giang

 199 Nam Kỳ Khởi Nghĩa P.07 – – Quận 3 – TP Hồ Chí Minh.


CHI NHÁNH CTY TNHH EXACT SOFTWARE (VIỆT NAM)

 Mã số thuế: 0100957191-001
 Người đại diện: Rinse M.Tamsma

 235 Đồng Khởi P-406-409 Cao ốc Metropolitan – – Quận 1 – TP Hồ Chí Minh.


CHI NHÁNH CTY TNHH VINA LEIGHTON

 Mã số thuế: 0100113783-001
 Người đại diện: Gary Nigel Francis

 123 Lê Lợi – – Quận 1 – TP Hồ Chí Minh.


CREDIT LYONNAIS VIỆT NAM CHI NHÁNH TP.HỒ CHÍ MINH

 Mã số thuế: 0100147380-001
 Người đại diện: Patrick Obrreiner

 65 Nguyễn Du (Lầu 4) – – Quận 1 – TP Hồ Chí Minh.


Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư – FDI.

Hệ thống thông tin đầu tư quốc gia được Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng trong Quyết định số 48/2009 /QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2009.

Hệ thống này được xây dựng để chuẩn hóa và tin học hóa việc quản lý các hoạt động FDI và OFDI, và để thiết lập một cơ sở dữ liệu quốc gia về các doanh nghiệp, dự án FDI và các dự án OFDI; thiết lập một hệ thống để thu thập và cập nhật thông tin về các hoạt động FDI và OFDI trên toàn quốc.

Hệ thống được vận hành 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần tại bất kỳ địa điểm nào có kết nối Internet, đảm bảo tính chính xác và toàn vẹn của thông tin.

tctt4
Vui lòng gọi cho Luật Quốc Bảo theo số điện thoại Hotline: 0763 387 788

Các chức năng của Hệ thống bao gồm:

Đối với các nhà đầu tư và doanh nghiệp FDI và OFDI. Bằng cách sử dụng Hệ thống, với một vài bước đơn giản, các nhà đầu tư nước ngoài có thể khai báo tất cả thông tin về các dự án đầu tư trực tuyến của họ trước khi nộp đơn đăng ký xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Điều này sẽ hỗ trợ rất nhiều cho các cơ quan quản lý trong việc xem xét hồ sơ một cách nhanh chóng và hiệu quả. Ngoài ra, một tính năng nổi bật của Hệ thống là tính năng báo cáo kinh doanh. Với tính năng này, các doanh nghiệp FDI và OFDI sẽ sử dụng Hệ thống để lập báo cáo trực tuyến cho các cơ quan quản lý.

Đối với các cơ quan quản lý FDI địa phương, Hệ thống cho phép cập nhật dữ liệu thuận tiện về đăng ký, cấp / điều chỉnh/thu hồi IC hoặc giấy phép /tài liệu pháp lý có giá trị tương đương; cho phép nhận, quản lý báo cáo và cập nhật dữ liệu từ các loại Báo cáo khác nhau vào cơ sở dữ liệu một cách thuận tiện và tra cứu tất cả thông tin có trong cơ sở dữ liệu cho các dự án đầu tư dưới sự quản lý của họ.

Đồng thời, cho phép các cơ quan quản lý FDI tổng hợp, phân tích và chuẩn bị các báo cáo theo yêu cầu, bao gồm các báo cáo chung hoặc riêng về các dự án thuộc quyền quản lý của họ.

Đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan quản lý trung ương. Hệ thống sẽ cung cấp cơ sở dữ liệu của tất cả các dự án FDI và OFDI trên toàn quốc, thông qua cơ sở dữ liệu này, việc quản lý và vận hành MPI sẽ được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, đảm bảo quản lý thống nhất từ cấp trung ương đến địa phương, điều này có ý nghĩa lớn đối với báo cáo và dự báo thống kê để phục vụ hiệu quả việc quản lý và điều hành nền kinh tế vĩ mô cũng như xây dựng các chính sách về đầu tư nước ngoài.

Những câu hỏi liên quan đến tra cứu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có được kinh doanh dịch vụ lữ hành tại Việt Nam hay không?

Căn cứ quy định tại Điều 30 Luật Du lịch 2017 quy định về phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành như sau:

“Điều 30. Phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành

1. Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa phục vụ khách du lịch nội địa.

2. Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.

3. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế và dịch vụ lữ hành nội địa, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này.

4. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.”

Do đó, đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không quan trọng bao nhiêu) họ chỉ được phép cung cấp dịch vụ du lịch quốc tế để phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam (trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác).

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài muốn kinh doanh dịch vụ lữ hành tại Việt Nam với cả hai thị trường trong nước và quốc tế thì thực hiện thế nào?

Để đầu tư kinh doanh dịch vụ du lịch với cả trong nước và quốc tế, một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải kinh doanh với một doanh nghiệp du lịch lữ hành với 100% vốn đầu tư trong nước.

Vào thời điểm đó, doanh nghiệp này sẽ là đơn vị trực tiếp thực hiện kinh doanh dịch vụ du lịch (đủ điều kiện cho cả doanh nghiệp trong nước và quốc tế), các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ đóng góp vốn, cơ sở vật chất, mặt bằng… để kinh doanh và hai bên sẽ chia lại lợi nhuận theo thỏa thuận tại Hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Hợp tác kinh doanh giữa hai bên sẽ được thực hiện dựa trên Hợp đồng hợp tác kinh doanh (sau đây gọi là hợp đồng BCC) là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư để hợp tác kinh doanh, chia sẻ lợi nhuận, các sản phẩm theo quy định của pháp luật mà không thành lập các tổ chức kinh tế, theo quy định tại khoản 14, Điều 3 của Luật đầu tư 2020.

Đây là những thông tin đầy đủ, cập nhật nhất về thông tư hướng dẫn Luật đầu tư. Nếu quý khách không có thời gian hay gặp khó khăn khi thực hiện các thủ tục kể trên, hoặc cần tư vấn thêm thông tin pháp lý. Vui lòng gọi cho Luật Quốc Bảo theo số điện thoại Hotline: 0763 387 788 để được đội ngũ luật sư có nhiều kinh nghiệm trong các thủ tục pháp lý tư vấn một cách rõ ràng nhất đến quý khách hàng. 
5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.