Xin giấy phép hoạt động ngành in

Xin giấy phép hoạt động ngành in có dễ không? Quy trình cấp và xin giấy phép cụ thể như thế nào? Bạn đã biết cách xin cấp giấy phép hoạt động ngành in chưa? Hãy cùng Luật Quốc Bảo tìm hiểu kĩ vấn đề này thông qua bài viết sau đây.

Nếu bạn cần hỗ trợ pháp lý, vui lòng liên hệ với Luật Quốc Bảo qua số hotline/zalo: 076 338 7788. Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho quý khách miễn phí.

Mục lục

Giấy phép hoạt động in là gì?

Giấy phép hoạt động in là văn bản pháp lý cao nhất để các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở in, cơ sở kinh doanh dịch vụ photocopy được phép hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Tùy thuộc vào từng loại sản phẩm in mà các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở in, cơ sở kinh doanh dịch vụ photocopy phải có giấy phép hoạt động in hoặc đăng ký hoạt động in tương ứng với sản phẩm đó.

Cơ sở pháp lý

– Luật Xuất bản ngày 20/11/2012;

– Nghị định 195/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật xuất bản;

– Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in;

– Nghị định 25/2018/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in;

– Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.

Xin giấy phép hoạt động ngành in
Xin giấy phép hoạt động ngành in

Hoạt động in và sản phẩm in

Hoạt động in

Các hoạt động in là hoạt động là hoạt động hực hiện một hoặc nhiều công đoạn chế bản, in, gia công sau in; sao chụp (sau đây gọi là photocopy) các sản phẩm in, trong đó:

Chế bản là tạo ra bản phim, bản can, khuôn in để in hoặc bản mẫu để photocopy;

In là sử dụng công nghệ, thiết bị để tạo ra sản phẩm in;

Gia công sau in là sử dụng công nghệ, thiết bị, công cụ, chuyên môn kỹ thuật để thực hiện các công việc gia công tờ in thành sản phẩm in hoàn chỉnh theo bản mẫu.

Sản phẩm in

Sản phẩm in bao gồm các sản phẩm sau:

Báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí;

Mẫu, biểu mẫu giấy tờ do cơ quan nhà nước ban hành;

Tem chống giả;

Hóa đơn tài chính, các loại thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá (không bao gồm tiền);

Xuất bản phẩm theo quy định của pháp luật về xuất bản;

Bao bì, nhãn hàng hóa;

Tài liệu, giấy tờ của tổ chức, cá nhân;

Các sản phẩm in khác.

Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty; Thủ tục thành lập doanh nghiệp

Các loại giấy phép hoạt động trong lĩnh vực in

Đăng ký hoạt động cơ sở in

Cơ sở in thực hiện chế bản, in, gia công sau in các sản phẩm in dưới đấy phải thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động cơ sở in:

– Mẫu, biểu mẫu giấy tờ do cơ quan nhà nước ban hành;

– Hóa đơn tài chính, các loại thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá (không bao gồm tiền);

– Bao bì, nhãn hàng hóa;

– Tài liệu, giấy tờ của tổ chức, cá nhân;

– Các sản phẩm in khác.

Điều kiện cơ sở in cần đáp ứng

– Có thiết bị phù hợp để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn chế bản, in, gia công sau in theo nhu cầu, khả năng hoạt động của cơ sở in;

– Có mặt bằng hợp pháp để thực hiện chế bản, in, gia công sau in;

– Có chủ sở hữu là tổ chức, cá nhân Việt Nam và có người đứng đầu là nguời đại diện theo pháp luật là công dân Việt Nam, thường trú hợp pháp tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Trước khi hoạt động 15 ngày, cơ sở in phải gửi 02 tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in đến cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in theo quy định sau đây:

– Cơ sở in thuộc các bộ, cơ quan, tổ chức trung ương gửi hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ Thông tin và Truyền thông;

– Cơ sở in khác gửi hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Thông tin và truyền thông đơn vị chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Hồ sơ đăng ký hoạt động cơ sở in

Số lượng 02 bộ:

– Tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in;

 – Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng hoặc các loại giấy tờ khác chứng minh về việc được giao đất, thuê đất, thuê mặt bằng, nhà xưởng hoặc bên giao, cho thuê của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng hoặc các loại giấy tờ khác chứng minh về việc được giao đất, thuê đất, thuê mặt bằng, nhà xưởng;

– Giấy tờ chứng minh các thiết bị phù hợp để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn chế bản, in, gia công sau in theo nhu cầu, khả năng hoạt động của cơ sở in (hóa đơn mua thiết bị, giấy phép nhập khẩu thiết bị);

– Bản sao sổ hộ khẩu, giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu cơ sở in.

Sửa đổi, bổ sung tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in

Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày có một trong các thay đổi về thông tin đã được xác nhận đăng ký, cơ sở in phải gửi bổ sung 02 tờ khai đăng ký thay đổi thông tin đến cơ quan quản lý hoạt động in.

Thời hạn xử lý hồ sơ: 06-08 ngày làm việc.

Xin giấy phép hoạt động ngành in 

Cơ sở in thực hiện chế bản, in, gia công sau in các sản phẩm in dưới đấy phải thực hiện thủ tục cấp giấy phép hoạt động in:

– Báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí;

– Mẫu, biểu mẫu giấy tờ do cơ quan nhà nước ban hành;

– Tem chống giả;

– Hóa đơn tài chính, các loại thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá (không bao gồm tiền);

– Xuất bản phẩm theo quy định của pháp luật về xuất bản;

– Bao bì, nhãn hàng hóa;

 – Tài liệu, giấy tờ của tổ chức, cá nhân;

– Các sản phẩm in khác.

Điều kiện cơ sở in cần đáp ứng

Có thiết bị phù hợp để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn chế bản, in, gia công sau in theo nhu cầu, khả năng hoạt động của cơ sở in;

Có mặt bằng hợp pháp để thực hiện chế bản, in, gia công sau in;

Có chủ sở hữu là tổ chức, cá nhân Việt Nam và có người đứng đầu là nguời đại diện theo pháp luật là công dân Việt Nam, thường trú hợp pháp tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Trước khi hoạt động, cơ sở in phải gửi 02 tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in đến cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in theo quy định sau đây:

Cơ sở in thuộc các bộ, cơ quan, tổ chức trung ương gửi hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ Thông tin và Truyền thông;

Cơ sở in khác gửi hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Thông tin và truyền thông đơn vị chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Hồ sơ xin giấy phép hoạt động ngành in

(1) Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in;

(2) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký thuế, quyết định thành lập cơ sở in đối với cơ sở in sự nghiệp công lập;

(3) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng hoặc các loại giấy tờ khác chứng minh về việc được giao đất, thuê đất, thuê mặt bằng, nhà xưởng hoặc bên giao, cho thuê của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng hoặc các loại giấy tờ khác chứng minh về việc được giao đất, thuê đất, thuê mặt bằng, nhà xưởng;

Số lượng: 02 bộ

(4) Giấy tờ chứng minh các thiết bị phù hợp để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn chế bản, in, gia công sau in theo nhu cầu, khả năng hoạt động của cơ sở in (hóa đơn mua thiết bị, giấy phép nhập khẩu thiết bị);

(5) Bản sao sổ hộ khẩu, giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu cơ sở in;

(6) Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu cơ sở in.

Cơ sở in được cấp giấy phép hoạt động in không phải thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động.

Xin giấy phép hoạt động ngành in
Xin giấy phép hoạt động ngành in

Điều kiện, trình tự thủ tục để cơ sở kinh doanh dịch vụ in hoạt động:

Cơ sở kinh doanh dịch vụ in phải đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự sau (ANTT) đây:

Thứ nhất, tư cách chủ thể:

+ Được đăng ký, cấp phép hoặc thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thứ hai, người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh phải không thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Đối với người Việt Nam:

+ Đã bị khởi tố hình sự mà các cơ quan tố tụng của Việt Nam hoặc của nước ngoài đang tiến hành điều tra, truy tố, xét xử.

+ Có tiền án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác do lỗi cố ý bị kết án từ trên 03 năm tù trở lên chưa được xóa án tích; đang trong thời gian được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù; đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ; đang bị quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo quyết định của Tòa án.

+ Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

+ Có quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong thời gian chờ thi hành quyết định; đang nghiện ma túy; đang được tạm hoãn, tạm đình chỉ chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; đã bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính nhưng chưa đủ thời hạn để được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính;

– Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài: Chưa được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép cư trú.

Thứ ba, Điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy:

– Cơ sở phải đáp ứng điều kiện về phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

Thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận (giấy phép) đủ điều kiện về an ninh, trật tự (ANTT) của cơ sở kinh doanh:

a) Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT

(theo mẫu 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định  96/2016/NĐ-CP).

b) Bản sao hợp lệ một trong các loại văn bản sau đây:

– Giấy chứng nhận (GCN) đăng ký kinh doanh; GCN đăng ký doanh nghiệp; GCN đăng ký đầu tư; GCN đăng ký hoạt động của chi nhánh, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp;GCN đăng ký hộ kinh doanh;

– Trường hợp trong các văn bản trên không thể hiện ngành, nghề đầu tư kinh doanh thì cơ sở kinh doanh phải bổ sung tài liệu chứng minh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh mà cơ sở kinh doanh hoạt động và đề nghị ghi trong GCN đủ điều kiện về ANTT đã được cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan có thẩm quyền chấp thuận (đối với cơ sở kinh doanh là doanh nghiệp thì cơ quan Công an khai thác tài liệu này trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp).

c) Bản sao hợp lệ các giấy tờ, tài liệu chứng minh

Bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với khu vực kinh doanh và kho bảo quản nguyên liệu, hàng hóa, gồm:

– Văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh thuộc danh mục quy định tại Phụ lục IV (ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP;

– Biên bản kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh không thuộc danh mục quy định tại Phụ lục IV (ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP) nhưng thuộc Danh mục quy định tại Phụ lục I (ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP);

– Hợp đồng thuê kho đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy (Đối với các cơ sở kinh doanh không có kho chứa nguyên liệu hoặc sản phẩm theo quy định);

d) Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của doanh nghiệp đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự phải nộp kèm các giấy tờ sau:

Đối với người Việt Nam ở trong nước:

– Bản khai lý lịch (Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP);

Bản khai lý lịch của những người quy định tại điểm này nếu đang thuộc biên chế của cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thì phải có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trực tiếp quản lý (trừ cơ sở kinh doanh). Đối với những người không thuộc đối tượng nêu trên phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú;

– Phiếu lý lịch tư pháp (trừ những người đang thuộc biên chế của cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội). Phiếu lý lịch này do Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia cấp cho công dân Việt Nam mà không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú; hoặc Sở Tư pháp cấp cho công dân Việt Nam đang thường trú hoặc tạm trú ở trong nước;

Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài:

– Bản khai nhân sự (Mẫu số 02b tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP);

– Bản sao hợp lệ Hộ chiếu, Thẻ thường trú hoặc Thẻ tạm trú hoặc Thị thực còn thời hạn lưu trú tại Việt Nam.

Đối với trường hợp một cơ sở kinh doanh có nhiều người đại diện theo pháp luật thì:

– Bản khai lý lịch (Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP);

– Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự (Mẫu số 02b tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP).

(Áp dụng đối với người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự).

Cách thức – Nơi nộp hồ sơ:

– Cơ sở kinh doanh nộp trực tiếp hoặc gửi qua cơ sở kinh doanh dịch vụ bưu chính đến phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

– Nộp qua Cổng thông tin điện tử quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của Bộ Công an.

– Trong trường hợp nộp hồ sơ qua Cổng thông tin điện tử quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của Bộ Công an thì khi nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, cơ sở kinh doanh phải chuyển cho cơ quan Công an có thẩm quyền hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh

Thời hạn giải quyết:

+ Không quá 05 làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cấp lại giấy phép hoạt động in

Xin giấy phép hoạt động ngành in lại thì phải thực hiện như thế nào? 

Trả lời: Cơ sở in phải đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động in trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày giấy phép hoạt động in bị mất, bị hư hỏng.

Trường hợp có một trong các thay đổi về: Tên gọi của cơ sở in; địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ xưởng sản xuất của cơ sở in; loại hình tổ chức hoạt động của cơ sở in; thành lập hoặc giải thể chi nhánh của cơ sở in và người đứng đầu cơ sở in thì cơ sở in phải có văn bản thông báo gửi qua dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in nơi đã cấp giấy phép về những thông tin thay đổi để bổ sung vào cơ sở dữ liệu quản lý nhà nước về hoạt động in;

Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép gồm có:

(1) Đơn đề nghị cấp lại giấy phép;

(2) Các giấy tờ chứng minh sự thay đổi về: Tên gọi của cơ sở in; địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ xưởng sản xuất của cơ sở in; loại hình tổ chức hoạt động của cơ sở in; thành lập hoặc giải thể chi nhánh của cơ sở in và người đứng đầu cơ sở in thì cơ sở in phải có văn bản thông báo gửi qua dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in nơi đã cấp giấy phép về những thông tin thay đổi để bổ sung vào cơ sở dữ liệu quản lý nhà nước về hoạt động in;

(3) Giấy phép hoạt động in đối với trường hợp giấy phép bị hư hỏng;

Thời hạn xử lý hồ sơ: 15-20 ngày làm việc.

Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

Đây là loại giấy phép đặc thù hơn so với Giấy phép hoạt động in; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở in vì ngoài những điều kiện cần đáp ứng theo quy định của pháp luật về hoạt động in, cơ sở in còn phải đáp ứng các quy định của pháp luật về xuất bản. Chính vì vậy, Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm cũng là loại giấy phép cao cấp nhất trong các loại giấy phép thuộc lĩnh vực in. Cơ sở in được cấp Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm sẽ được phép in toàn bộ các sản phẩm in.

Cơ sở in thực hiện chế bản, in, gia công sau in các sản phẩm in dưới đấy phải thực hiện thủ tục cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm:

– Báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí;

– Mẫu, biểu mẫu giấy tờ do cơ quan nhà nước ban hành;

– Tem chống giả;

– Hóa đơn tài chính, các loại thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá (không bao gồm tiền);

– Xuất bản phẩm theo quy định của pháp luật về xuất bản;

– Bao bì, nhãn hàng hóa;

– Tài liệu, giấy tờ của tổ chức, cá nhân;

– Các sản phẩm in khác.

Điều kiện cơ sở in cần đáp ứng

– Chủ sở hữu là tổ chức, cá nhân Việt Nam.

– Người đứng đầu cơ sở in phải là nguời đại diện theo pháp luật là công dân Việt Nam, có nghiệp vụ quản lý hoạt động in xuất bản phẩm (tốt nghiệp cao đẳng về in trở lên hoặc giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động in xuất bản phẩm do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp) và đáp ứng các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật.

– Có mặt bằng sản xuất, thiết bị để thực hiện một hoặc các công đoạn chế bản, in và gia công sau in xuất bản phẩm.

– Bảo đảm các điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định của pháp luật.

– Phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản và quy hoạch khác có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Trước khi hoạt động, cơ sở in phải gửi 02 tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in đến cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in theo quy định sau đây:

Cơ sở in thuộc các bộ, cơ quan, tổ chức trung ương gửi hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục xuất bản in và phát hành thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông;

Cơ sở in khác gửi hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Thông tin và truyền thông đơn vị chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

Số lượng: 02 bộ:

– Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm;

– Bản sao có chứng thực một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập cơ sở in;

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng hoặc các loại giấy tờ khác chứng minh về việc được giao đất, thuê đất, thuê mặt bằng, nhà xưởng hoặc bên giao, cho thuê của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng hoặc các loại giấy tờ khác chứng minh về việc được giao đất, thuê đất, thuê mặt bằng, nhà xưởng;

– Giấy tờ chứng minh các thiết bị phù hợp để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn chế bản, in, gia công sau in theo nhu cầu, khả năng hoạt động của cơ sở in (hóa đơn mua thiết bị, giấy phép nhập khẩu thiết bị);

– Bản sao sổ hộ khẩu, giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu cơ sở in;

– Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu cơ sở in xuất bản phẩm có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Bản sao có chứng thực văn bằng do cơ sở đào tạo chuyên ngành in cấp hoặc giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động in xuất bản phẩm do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp cho người đứng đầu cơ sở in là người đại diện theo pháp luật;

 – Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh – trật tự, vệ sinh môi trường do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

Cơ sở in phải đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động in trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày giấy phép hoạt động in bị mất, bị hư hỏng.

Trường hợp có một trong các thay đổi về: Tên gọi của cơ sở in; địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ xưởng sản xuất của cơ sở in; loại hình tổ chức hoạt động của cơ sở in; thành lập hoặc giải thể chi nhánh của cơ sở in và người đứng đầu cơ sở in thì cơ sở in phải có văn bản thông báo gửi qua dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in nơi đã cấp giấy phép về những thông tin thay đổi để bổ sung vào cơ sở dữ liệu quản lý nhà nước về hoạt động in;

Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép gồm có:

(1) Đơn đề nghị cấp lại giấy phép;

(2) Các giấy tờ chứng minh sự thay đổi về: Tên gọi của cơ sở in; địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ xưởng sản xuất của cơ sở in; loại hình tổ chức hoạt động của cơ sở in; thành lập hoặc giải thể chi nhánh của cơ sở in và người đứng đầu cơ sở in thì cơ sở in phải có văn bản thông báo gửi qua dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in nơi đã cấp giấy phép về những thông tin thay đổi để bổ sung vào cơ sở dữ liệu quản lý nhà nước về hoạt động in;

(3) Giấy phép hoạt động in đối với trường hợp giấy phép bị hư hỏng;

Thời hạn xử lý hồ sơ: 25-30 ngày làm việc.

Dịch vụ Xin giấy phép hoạt động ngành in của Luật Quốc Bảo:

  • Tư vấn các điều kiện xin cấp giấy phép trong lĩnh vực in;
  • Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, thông tin để hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy phép trong lĩnh vực in;
  • Soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy phép trong lĩnh vực in;
  • Thay mặt doanh nghiệp thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép trong lĩnh vực in;
  • Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép kinh trong lĩnh vực in;
  • Nhận và giao lại cho khách hàng kết quả giấy phép trong lĩnh vực in.

Trên đây là thông tin về Xin giấy phép hoạt động ngành in hiện nay. Nếu còn thắc mắc hay cần tư vấn pháp lý khác. Hãy liên hệ Luật Quốc Bảo hotline/zalo: 0763387788, chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn chi tiết và nhanh chóng nhất.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.