Các trường hợp tranh chấp đất đai

Trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, các dự án đầu tư đang gia tăng. Điều đó dẫn đến việc mua lại đất để mở rộng, xây dựng cơ sở hạ tầng,… dẫn đến nhu cầu đất đai ngày càng tăng. Tất cả những lý do này làm cho tranh chấp đất đai ngày càng phức tạp và khốc liệt. Vậy, các trường hợp tranh chấp đất đai là gì và nên làm gì để giải quyết tranh chấp đất đai? Hãy tìm hiểu về những vấn đề đó thông qua bài viết sau đây của Luật Quốc Bảo.

75
Một số những trường hợp liên quan đến tranh chấp đất đai phổ biến

Mục lục

Nguyên nhân dẫn đến tranh chấp đất đai

Bất cập trong hệ thống pháp luật về quản lý đất đai.

Hệ thống pháp luật đất đai trong một thời gian dài đã tránh né việc xác định một số vấn đề về quan hệ đất đai, dẫn đến tồn đọng các trường hợp cần được giải quyết và gây ra những sự vận dụng khác nhau giữa các địa phương khi giải quyết tranh chấp đất đai tương tự nhau

Từ nơi luật pháp công nhận nhiều hình thức sở hữu đất đai ( trước năm 1980) chuyển sang quy định rằng đất thuộc về toàn bộ người dân, theo các quy định sau này về “quyền sử dụng đất” với gần như tất cả các quyền của chủ đất. chủ sở hữu … đã làm cho việc nắm bắt kịp thời các quy định pháp lý của các quan chức và người dân bị hạn chế.

Sự hiểu biết về các quy định pháp lý cũng không đầy đủ và không nhất quán, thậm chí còn có một khái niệm về quyền sở hữu tư nhân đối với đất đai của người dân. Các văn bản pháp lý về đất đai rất nhiều và được ban hành vào các thời điểm khác nhau, thiếu đồng bộ hóa, mang dấu ấn nặng nề của các cơ chế quản lý hành chính và quan liêu chồng chéo và không công bằng.

Do đó, trong bồi thường, thu hồi đất và giải phóng mặt bằng, thường xảy ra tình trạng người hưởng chính sách sau được lợi hơn người hưởng chính sách trước cùng một mảnh đất, nhưng người thuộc địa giới hành chính này có lợi hơn người thuộc địa giới hành chính khác; ngay cả những người không hoạt động cũng có lợi hơn những người thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn và chính sách…

Hệ thống pháp luật hiện hành về đất đai ở nước ta không phản ánh thực tế về quan hệ đất đai trong thực tiễn, là không đủ để quản lý và giải quyết tranh chấp đất đai, không xác định được trách nhiệm của tổ chức, cá nhân về những yếu kém trong quản lý, sử dụng đất đai.  Về vấn đề này, một vài vấn đề cụ thể có thể được chỉ ra, chẳng hạn như:

( i ), Cơ quan quản lý đất đai được thành lập thống nhất từ cấp trung ương đến cấp cơ sở ( Luật đất đai 2003, Điều 64; 65) rất chung chung, mơ hồ. Do đó, nhân viên của cơ quan quản lý đất đai, thiếu tính chuyên nghiệp, không rõ ràng về các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm.

( ii ) Luật thiếu các quy định về nội dung và trách nhiệm khảo sát đất đai mà Nhà nước và người sử dụng đất chịu trách nhiệm tuân thủ. Luật đất đai cũng thiếu các quy định về thống kê đất đai là nghĩa vụ mà tất cả người sử dụng đất và người quản lý phải thực hiện.

( iii ) Hệ thống pháp lý về giải quyết khiếu nại và tố cáo không nhất quán.

( iv ) Các tài liệu pháp lý quy định vẫn còn nhiều vấn đề chưa được chỉ định và xác định rõ ràng, đặc biệt là trong việc xác định các trường hợp bồi thường hoặc không thể bồi thường, và xác định loại đất để bồi thường.

Mặt khác, việc mua lại đất trong nhiều trường hợp đã biến Nhà nước thành một người phục vụ vô điều kiện cho lợi nhuận của các nhà đầu tư. Đôi khi không rõ ràng, đặt ra câu hỏi, liệu nhà nước có thu hồi đất thay mặt cho các doanh nghiệp hay không?

( v ) Các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có tầm quan trọng quyết định và là cơ sở để giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất. Nhưng không có cơ sở chính thức để kiểm tra và đánh giá mức độ nghiêm trọng và chất lượng của các kế hoạch, và tệ hơn nữa, việc lấy ý kiến và phản hồi từ người dân khó khăn hơn. Tình hình “lập kế hoạch treo”, “nắn quy hoạch”, “lập kế hoạch ảo” là khá phổ biến.

( vi ) Do thiếu sự phân cấp đầy đủ giữa các nhà quản lý đất đai, luật pháp đã ủy quyền quản lý và quyết định phân bổ đất đai, cũng như quyền sử dụng đất và quyền tài phán đối với quan hệ tài sản vào tay một nhóm các quan chức hành chính ở nhiều cấp độ trong một số ngành công nghiệp, từ đó tạo ra cơ hội cho các hành vi tham nhũng.

Việc quản lý đất đai còn nhiều thiếu sót, sơ hở.

Đây là nguyên nhân chính dẫn đến các trường hợp tranh chấp đất đai. Việc thực hiện các hướng dẫn và chính sách trước đây của Nhà nước ở một số nơi không nghiêm ngặt, không kỹ lưỡng và không hợp lý, dẫn đến tình trạng xáo canh, cào bằng.

Quản lý đất đai cũng có nhiều thiếu sót, hồ sơ địa chính chưa được quan tâm đúng mức, không đầy đủ và không đủ cơ sở để quản lý đất đai. Quy hoạch sử dụng đất chậm, việc điều chỉnh thay đổi đất không được theo dõi và cập nhật thường xuyên, dẫn đến lời khuyên không đầy đủ và không chính xác trong quy hoạch, thu hồi đất và giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai.

Nhiều địa phương không có quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất chi tiết, dẫn đến việc giao đất, cho thuê, thu hồi và thay đổi mục đích sử dụng đất tùy tiện. Việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) tiến hành chậm.

( i ) Hồ sơ địa chính không đầy đủ và đồng bộ, do đó thiếu cơ sở pháp lý và thực tiễn để xác định quyền sử dụng và quản lý đất đai của các tổ chức và cá nhân, đặc biệt là ở những khu vực có mối quan hệ đất đai phức tạp và có nhiều thay đổi.

Trong nhiều trường hợp, tranh chấp đất đai bắt nguồn từ các tài liệu lịch sử do chế độ cũ để lại. Hơn nữa, việc giao đất không được thực hiện theo một quy trình nghiêm ngặt, vì vậy hồ sơ đất không được đồng bộ hóa và bị thất lạc

( ii ) Quy hoạch sử dụng đất chưa được đưa ra theo thứ tự, vì vậy nhiều trường hợp sử dụng đất không hợp lý rất khó phát hiện. Khi bị phát hiện, thì không được xử lý kịp thời. Nhiều địa phương vẫn có quan niệm sai lầm về chính sách đất đai, quản lý đất đai vẫn nặng về các biện pháp hành chính, nhưng không chú ý đến các biện pháp quản lý kinh tế, dẫn đến tranh chấp đất đai ngày càng tăng. 

( iii ) Một số nơi đã ban hành các văn bản pháp lý không rõ ràng về đất đai, hoặc chủ trương sai lầm của một số cán bộ đã làm cho một bộ phận nhân dân hiểu lầm là Nhà nước có chủ trương “trả lại đất cũ”. Trả lại đất tổ tiên, dẫn đến ngày càng nhiều vụ kiện để đòi lại đất.

Các trường hợp tranh chấp đất đai
Tranh chấp đất đai rất phức tạp vì thế cần nhiều kinh nghiệm để giải quyết.

Đất đai ngày càng có giá trị.

Giá trị ngày càng tăng của đất dẫn đến việc lấn chiếm đất ngày càng trở nên phổ biến nhưng không được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời;

Đất đã đi từ giá trị không được công nhận để trở thành một tài sản có giá trị cao, ngay cả ở nhiều nơi, đôi khi giá đất tăng đột biến. Ngoài ra, từ các vấn đề kinh tế, tiền đã  đưa chuẩn mực đạo đức, đạo lý gia đình, dòng tộc trở nên thứ yếu.

Nhiều trường hợp có thể được trích dẫn: Sau khi người có tài sản ( cha, mẹ, ông, bà,…) chết, con cháu, họ hàng trong gia đình, và gia tộc đã sẵn sàng hủy bỏ thỏa thuận dân sự trên tài sản đất trước đây liên quan đến thừa kế. Điều đó dẫn đến rất nhiều hợp đồng tặng cho tài sản không có hiệu lực.

Nguyên nhân khác

( i ) Nhận thức của nhiều người về quan hệ đất đai không phù hợp với các quy định của pháp luật. Phong tục truyền thống, tập quán, công ước và luật tục về đất đai, thiếu căn cứ pháp lý, vẫn chi phối các hoạt động kinh tế xã hội – ở nhiều địa phương, đặc biệt là ở khu vực nông thôn, miền núi.

Do đó, khi có xung đột, mọi người không dựa vào luật pháp mà chỉ dựa vào phong tục để giải quyết, dẫn đến xung đột. Nhiều người, không thể phân biệt giữa quyền sở hữu và quyền sử dụng, đồng nhất việc cấp “sổ đỏ” với thừa nhận quyền sở hữu đất đai, nhất là đất nông nghiệp, đất ở.

Ở Tây Nguyên, các dân tộc thiểu số coi đất đai của họ là bất kỳ nơi nào họ đã canh tác, thậm chí là đất đốt rừng hoặc phá hủy rừng. Với sự hiểu lầm như vậy, cùng với sự phức tạp của hệ thống pháp luật về đất đai và sự gia tăng giá đất trong nền kinh tế thị trường, tranh chấp đất đai đang gia tăng và trở nên phức tạp hơn.

( ii ) Ngoài ra, do sự bóc lột của một số quan chức có vị trí và quyền hạn. Một bộ phận cán bộ và công chức vì lợi ích trong khi lợi dụng vị trí của họ đã cố tình vi phạm chính sách luật đất đai cho mục đích trục lợi.

Nhiều vi phạm phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng, gây ra các vụ kiện kéo dài, gây bất ổn trật tự xã hội, trở thành điểm nóng chính trị xã hội. Ở một số nơi, cán bộ và công chức mất sự thống nhất nội bộ do chia đất, mắc lỗi nhưng che giấu chúng, không xử lý chúng kịp thời hoặc xử lý chúng không nghiêm ngặt, gây bất mãn và làm giảm niềm tin của mọi người vào chính phủ,các cơ quan nhà nước, trong khi tăng số lượng các trường hợp liên quan đến đất tranh chấp đất đai.

Các trường hợp tranh chấp đất đai thường gặp

Theo luật hiện hành, có ba loại tranh chấp đất đai: Tranh chấp về quyền sử dụng đất, Tranh chấp về tài sản liên quan đến quyền sử dụng đất, Tranh chấp về quyền sử dụng đất liên quan đến ranh giới của đơn vị hành chính ( xã, huyện, tỉnh ). Tuy nhiên, trên thực tế, các hình thức tranh chấp đất đai phổ biến sau đây thường xuất hiện:

Tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất.

Loại tranh chấp này thường xảy ra do các lý do chính sau:

( i ) Người có quyền sử dụng đất chết mà không để lại di chúc và những người thừa kế hợp pháp không thể đạt được thỏa thuận về việc phân chia thừa kế hoặc không hiểu quy định của luật thừa kế, sẽ dẫn đến tranh chấp.

( ii ) Người sử dụng đất đã lập di chúc trước khi chết để thừa kế quyền sử dụng đất, nhưng di chúc là bất hợp pháp.

Tranh chấp hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất.

Loại tranh chấp này thường xảy ra ở khu vực nông thôn, sự phát sinh thường là do hai bên không lập hợp đồng khi chuyển đổi đất hoặc hợp đồng được soạn thảo nhưng nội dung rất sơ sài và đơn giản.

Do đó, sau một thời gian, một bên cảm thấy rằng lợi ích của họ bị thiệt thòi, do đó, một tranh chấp đã nảy sinh, mặc dù tại thời điểm chuyển đổi, cả hai bên đã đồng ý về các điều kiện chuyển đổi quyền sử dụng đất.

Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Loại tranh chấp này xảy ra khá phổ biến, phát sinh thường là do một hoặc cả hai bên thực hiện không đúng hợp đồng như không trả tiền hoặc không giao đất, cũng có trường hợp do bị lừa dối hoặc sau khi ký kết hợp đồng thấy bị hớ trong điều khoản thỏa thuận về giá cả nên rút lại không thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Trong nhiều trường hợp, nội dung hợp đồng không đề cập rõ ràng đến mục đích của hợp đồng, không nêu rõ người bán hay người mua có chịu trách nhiệm nộp thuế đối với chuyển nhượng quyền sử dụng đất hay không, thực hiện các thủ tục, tranh chấp. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến các trường hợp tranh chấp đất đai.

Tranh chấp hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất.

Loại tranh chấp này phát sinh do một hoặc cả hai bên vi phạm các điều khoản của hợp đồng, chẳng hạn như:

( i ) Thời hạn thuê đất hết hạn nhưng bên thuê từ chối trả lại đất cho bên cho thuê.

( ii ) Không trả tiền thuê đất.

( iii ) Sử dụng đất cho mục đích không chính đáng khi thuê.

( iv ) Yêu cầu đất trước thời hạn hợp đồng.

Tranh chấp hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

Loại tranh chấp này thường phát sinh sau khi thời hạn thực hiện đã hết, nhưng người vay đã không thực hiện nghĩa vụ trả nợ đã hứa.

Tranh chấp do lấn, chiếm đất

Loại tranh chấp này xảy ra do một hoặc cả hai bên đã chiếm đất của nhau. Có một trường hợp trong quá khứ, khi thực hiện chính sách cải thiện nông nghiệp, Nhà nước đã giao đất cho người khác sử dụng, bây giờ chủ sở hữu cũ tự động lấy lại đất trồng trọt và dẫn đến tranh chấp.

Tranh chấp về cản trở việc thực hiện quyền sử dụng đất.

Loại tranh chấp này, mặc dù số lượng tranh chấp phát sinh là nhỏ, nhưng bản chất rất phức tạp. Thông thường, do xung đột phát sinh, người sử dụng đất gần đường công cộng có vị trí đất sâu hoặc xa mặt tiền và bên kia do định kiến cá nhân đã ngăn người sử dụng đất thực hiện dự án. quyền sử dụng đất như không cho phép đất của họ đi qua, rào lại con đường chung,…dẫn đến tranh chấp. Ngoài ra, có một số loại tranh chấp đất đai cụ thể trong thực tế như:

( i ) Tranh chấp về thiệt hại đối với việc sử dụng đất.

( ii ) Tranh chấp về quyền sử dụng đất.

( iii ) Tranh chấp về tài sản gắn liền với đất.

( iv ) Tranh chấp đất đai trong vụ ly hôn.

Có thể thấy rằng các loại tranh chấp đất đai là vô cùng phức tạp và đa dạng, vì vậy làm thế nào để giải quyết các tranh chấp đất đai này trong từng trường hợp, hãy tìm hiểu trong bài viết này.

Quý khách tham khảo: Luật Quốc Bảo – Hotline/zalo: 0763387788

Dịch vụ thành lập công ty TpHCMThủ tục thành lập công ty TNHH

Làm thế nào để giải quyết các trường hợp tranh chấp đất đai.

Khi tranh chấp đất đai xảy ra, giải quyết tranh chấp là cần thiết. Việc giải quyết tranh chấp nhằm bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan, hướng tới giải quyết mâu thuẫn, xung đột thành sự đồng thuận hoặc buộc phải có sự đồng thuận theo quy định của pháp luật

Các bên tự đàm phán trong việc giải quyết tranh chấp đất đai.

Luật pháp khuyến khích các bên tranh chấp tự đàm phán để đưa ra giải pháp phù hợp nhất. Mục đích của đàm phán là để duy trì mối quan hệ chặt chẽ và bí mật giữa các bên, đồng thời không lãng phí thời gian và công sức để thực hiện các thủ tục tại cơ quan có thẩm quyền, dễ mất hòa bình giữa các bên. Tuy nhiên, khi lợi ích của tranh chấp lớn và không thể thương lượng, vụ việc cần được đưa đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

Hòa giải giải quyết tranh chấp đất đai.

Hòa giải là sự can thiệp của một bên thứ ba trung gian với nhiệm vụ thuyết phục các bên tranh chấp giải quyết theo cách thân thiện nhất. Bao gồm: hòa giải ngoài tố tụng và hòa giải trong tố tụng.

Hòa giải ngoài tố tụng

Hòa giải ngoài tố tụng bao gồm: hòa giải cơ sở, hòa giải tại UBND cấp xã, hòa giải tiền tố tụng tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

Hòa giải cơ sở

Là loại không bắt buộc. Hòa giải viên sẽ hướng dẫn và hỗ trợ các bên đạt được thỏa thuận và tự nguyện giải quyết xung đột, tranh chấp và vi phạm pháp luật theo Luật này.  Cơ sở ở đây là thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố và cộng đồng dân cư khác. Phương thức hòa giải cơ sở được quy định trong Luật Hòa giải cơ sở 2013.

Hòa giải tại Ủy ban Nhân dân Xã: Ủy ban Nhân dân Xã bao gồm Ủy ban Nhân dân của các xã, phường và thị trấn nơi có đất tranh chấp. Khoản 2, Điều 3 của Nghị quyết số. 04/2017 / NQ – HDTP quy định:

Đối với một tranh chấp ai là người có quyền sử dụng đất nhưng chưa được hòa giải tại Ủy ban Nhân dân của xã, phường hoặc thị trấn nơi có đất tranh chấp được đặt theo quy định tại Điều 202 của Luật Đất đai 2013, sẽ được xác định là chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện để khởi kiện tại Điểm b, Khoản 1, Điều 192 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

Đối với các tranh chấp khác liên quan đến quyền sử dụng đất như: tranh chấp về các giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, tranh chấp về quyền thừa kế quyền sử dụng đất, phân chia tài sản chung của vợ và chồng là quyền sử dụng đất, … sau đó là thủ tục hòa giải tại Ủy ban Nhân dân của xã, phường hoặc thị trấn nơi có đất tranh chấp không phải là điều kiện để khởi kiện.

Do đó, tranh chấp đất đai về “người có quyền sử dụng đất” phải được hòa giải tại Ủy ban Nhân dân cấp. Nếu vụ kiện chưa được hòa giải tại Ủy ban Nhân dân cấp nhưng đệ đơn kiện lên Tòa án, đơn kiện sẽ được trả lại theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 192 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 ( do không đủ điều kiện để khởi kiện theo quy định của pháp luật ).
87
Tìm hiểu một số tính huống tranh chất đất đai

Hòa giải tiền tố tụng tại Tòa án:

Phương thức hòa giải này được tiến hành bởi hòa giải viên tại trung tâm hòa giải, có một cuộc đối thoại tại Tòa án trước khi Tòa án chấp nhận và giải quyết nó theo luật tố tụng. Hòa giải viên được bổ nhiệm và hỗ trợ bởi Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao.

Xin lưu ý:

– Hòa giải tòa án là một hoạt động hòa giải được tiến hành bởi một hòa giải viên trước khi Tòa án chấp nhận một vụ án dân sự;

– Đối thoại tại Tòa án là một hoạt động đối thoại được thực hiện bởi Người hòa giải trước khi Tòa án chấp nhận vụ kiện hành chính.

Về nguyên tắc, trật tự và thủ tục hòa giải và đối thoại được quy định trong Luật Hòa giải và Đối thoại Tòa án 2020.

Hòa giải trong tố tụng

Hòa giải trong tố tụng được thực hiện tại Tòa án Nhân dân có thẩm quyền và là một tổ chức bắt buộc trong quá trình thực hiện các thủ tục tố tụng. Hoạt động này nhằm tạo cơ hội cho các bên đàm phán lại các vấn đề tranh chấp đất đai, duy trì hòa bình và tránh xung đột và căng thẳng. Thẩm phán là hòa giải viên tại Tòa án Nhân dân.

  • Nếu hòa giải thành công, thì 7 ngày làm việc sau đó, Tòa án sẽ đưa ra Quyết định công nhận thỏa thuận giữa các bên (với điều kiện trong những ngày 7 đó, các bên không thay đổi ý kiến của mình )
  • Nếu hòa giải không thành công, tiếp tục thực hiện các thủ tục tiếp theo để đưa vụ việc ra xét xử.

Hòa giải trong tố tụng được quy định trong Bộ luật tố tụng dân sự 2015.

Khởi kiện hoặc yêu cầu UBND cấp huyện, cấp tỉnh giải quyết tranh chấp đất đai.

Đối với tranh chấp đất đai với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Tòa án là cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp.

Đối với tranh chấp đất đai mà không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không có một trong các tài liệu quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai 2013 và Điều 18 của Nghị định 43/2014 / ND – CP, Các bên chọn một trong hai cơ quan sau để giải quyết tranh chấp:

Nộp đơn kiện tại Tòa án Nhân dân có thẩm quyền;

Yêu cầu Ủy ban Nhân dân của tỉnh và huyện giải quyết ( tùy thuộc vào trường hợp cụ thể ).

Trước khi nộp đơn kiện, bạn cần xem xét cẩn thận các căn cứ và khả năng thắng kiện. Bởi vì thời gian tố tụng thường kéo dài, gây mất thời gian và công sức cho bạn, chưa kể đến chi phí tòa án,…

Theo các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 2015, thời gian kể từ khi chấp nhận vụ án phán quyết cho đến khi thử nghiệm sơ thẩm được mở trong tối đa 8 tháng.

Đó là chưa kể thời gian các bên liên quan hoãn lại vì một lý do hoặc vụ việc tạm thời bị đình chỉ theo quy định của pháp luật. Do đó, trong thực tế, một tranh chấp có thể kéo dài trong nhiều năm.

88
Luật Quốc Bảo sẽ hướng dẫn các bạn giải quyết tranh chấp đất đai

Những câu hỏi liên quan đến các trường hợp tranh chấp đất đai thường gặp

Đất đã có công bố quy hoạch nhưng chưa có kế hoạch sử dụng hàng năm thì có được chuyển nhượng theo thỏa thuận dân sự hay không?

Câu trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn pháp lý cho Luật Quốc Bảo. Sau khi nghiên cứu nội dung yêu cầu của bạn và thông tin bạn cung cấp, chúng tôi muốn đưa ra một số lời khuyên của chúng tôi như sau:

Căn cứ pháp lý

Bộ luật dân sự số: 91/2015 / QH13;

Luật đất đai số: 45/2013 / QH13;

Luật công chứng số. 53/2014 / QH13;

Nghị định số. 23/2015 / ND – CP Khi phát hành bản sao từ sổ đăng ký chính, xác thực bản sao từ bản gốc, xác thực chữ ký và chứng nhận hợp đồng và giao dịch.

Công văn chính thức số: 4233 / FTP – BTTP ngày 16 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn cơ quan có thẩm quyền công chứng và chứng nhận hợp đồng và tài liệu về việc thực hiện quyền của người sử dụng đất và nhà.

NỘI DUNG TƯ VẤN:

Luật đất đai 2013 quy định như sau:

Theo các quy định trên, trong trường hợp có kế hoạch sử dụng đất nhưng không có kế hoạch sử dụng đất hàng năm, người sử dụng đất có quyền thực hiện các quyền của người sử dụng đất như: chuyển nhượng, cho thuê lại, thừa kế hoặc tặng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền; thế chấp, góp vốn với quyền sử dụng đất và tài sản kèm theo…

Có đúng hay sai khi Ủy ban Nhân dân xác nhận chữ ký của công dân trong biên bản chuyển nhượng như trên?

Câu trả lời:

Nghị định số. 23/2015 / ND – CP quy định thẩm quyền xác thực như sau:

“2. Ủy ban nhân dân của các xã, phường và thị trấn ( sau đây được gọi là xã – cấp Ủy ban nhân dân ) có thẩm quyền và trách nhiệm:

b ) Xác thực chữ ký trong giấy tờ và tài liệu, ngoại trừ xác thực chữ ký của người dịch

Như vậy, Ủy ban Nhân dân X xác nhận rằng chữ ký của người mua và người bán trong biên bản chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoàn toàn thuộc thẩm quyền của họ theo quy định của pháp luật.

Ủy ban Nhân dân có quyền công chứng hợp đồng chuyển nhượng đất không?

Câu trả lời:

Theo quy định, các hợp đồng chuyển nhượng, quyên góp, thế chấp hoặc góp vốn với quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản kèm theo phải được công chứng hoặc xác thực.

Ở đây cần phân biệt rõ ràng các hoạt động công chứng và xác thực. Theo hướng dẫn trong Thư chính thức số 4233/ BTP-BTTP ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tư pháp, Công chứng và Chứng nhận là hai điều khác nhau, cụ thể:

Công chứng là chứng nhận của công chứng viên về tính xác thực và tính hợp pháp của hợp đồng hoặc giao dịch.

Công chứng viên phải chịu trách nhiệm về nội dung của hợp đồng và giao dịch, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước khi công chứng người yêu cầu đối với các tài liệu công chứng của họ và bồi thường thiệt hại do họ gây ra trong quá trình thực thi pháp luật. Nghề công chứng để đảm bảo an toàn pháp lý của các bên tham gia hợp đồng và giao dịch.

Xác thực có nghĩa là chứng nhận của Ủy ban Nhân dân của xã về thời gian và địa điểm ký kết hợp đồng hoặc giao dịch, năng lực hành động dân sự, ý chí tự nguyện, chữ ký hoặc dấu vân tay của các bên tham gia hợp đồng hoặc giao dịch, người yêu cầu xác thực phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung và tính hợp pháp của hợp đồng hoặc giao dịch.

Trong Nghị định 23/2015 / ND – CP, Ủy ban Nhân dân của các xã có thẩm quyền:

d ) Xác thực hợp đồng và giao dịch liên quan đến việc thực hiện quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai

Do đó, Ủy ban Nhân dân cấp chỉ có thẩm quyền chứng nhận, không công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Các cá nhân và tổ chức khi thực hiện quyền sử dụng đất và nhà có thể chọn công chứng tại các tổ chức thực hành công chứng hoặc xác thực tại Ủy ban Nhân dân cấp.

Tranh chấp đất đai kiện ở đâu?

Câu trả lời:

Theo quy định của pháp luật hiện hành, tranh chấp đất đai được giải quyết thông qua các thủ tục sau: Thủ tục hòa giải, thủ tục hành chính và thủ tục tố tụng.

Thủ tục hòa giải

Điều 135 của Luật đất đai ( LĐĐ ) quy định rằng nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc thông qua hòa giải cơ sở. Khi các bên tranh chấp không thể hòa giải, đơn sẽ được gửi đến Ủy ban Nhân dân của xã, phường hoặc thị trấn ( xã – cấp Ủy ban Nhân dân ) nơi có đất tranh chấp. Các ủy ban nhân dân cấp xã  chịu trách nhiệm phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên và các tổ chức xã hội khác để hòa giải.

Thời hạn hòa giải là 30 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban Nhân dân cấp nhận được đơn. Nếu không thể đạt được hòa giải tại Ủy ban Nhân dân cấp, các bên tranh chấp có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai.

Thủ tục hành chính

Theo Điều 136 của Bộ luật Lao động, các cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai theo thủ tục hành chính

Các thành viên chính là: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị trấn và thành phố tỉnh ( cấp Ủy ban Nhân dân ), Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh và thành phố do trung ương điều hành ( tỉnh cấp Ủy ban Nhân dân ) và Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường ( Bộ Tài nguyên và Môi trường ).

Cụ thể, các cơ quan trên có thẩm quyền giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất, trong đó các bên liên quan không có QSDĐ hoặc một trong các giấy tờ được quy định tại Khoản 1, 2 và 2. 5 Điều 50 Bộ luật Lao động.

84
Một số thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai

Thủ tục tố tụng

Trong trường hợp các bên liên quan có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các giấy tờ được quy định tại các khoản 1, 2 và 5, Điều 50 của Bộ luật Lao động và tranh chấp về tài sản trên đất liền, vụ việc sẽ được Tòa án Nhân dân giải quyết. .

Các giấy tờ đất được quy định tại các khoản 1, 2 và 5, Điều 50 của Bộ luật Lao động bao gồm:

– Tài liệu về quyền sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, do cơ quan có thẩm quyền ban hành trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Việt Nam, Chính phủ cách mạng lâm thời của Việt Nam Cộng hòa và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cấp bởi một cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc có tên trong sổ đăng ký đất đai hoặc sổ địa chính.

– Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, quyên góp hoặc quyên góp quyền sử dụng đất hoặc tài sản trên đất; giấy tờ để bàn giao nhà tình thương gắn liền với đất.

– Giấy tờ về chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà gắn liền với đất thổ cư trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, hiện được Ủy ban Nhân dân Xã chứng nhận là được sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993.

– Giấy tờ về thanh lý và định giá nhà gắn liền với đất ở theo quy định của pháp luật.

– Giấy tờ do các cơ quan có thẩm quyền cấp theo chế độ cũ cho người sử dụng đất.

– Các giấy tờ về chuyển nhượng quyền sử dụng đất được ký bởi các bên liên quan, nhưng trước ngày LĐĐ có hiệu lực, các thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã không được thực hiện theo quy định của pháp luật. 

– Các phán quyết hoặc quyết định của Tòa án Nhân dân, các quyết định thi hành án của các cơ quan thi hành án, các quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành.

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bạn trong quá trình tranh chấp đất đai, bạn cần hiểu các quy định của luật đất đai và luật tố tụng hiện hành. Trong trường hợp bạn cần một luật sư để hỗ trợ bạn trong quá trình giải quyết các trường hợp tranh chấp đất đai hoặc gặp phải tranh chấp đất đai phức tạp, bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số 076 338 7788 để được hỗ trợ kịp thời và kịp thời.

Với kiến thức chuyên môn sâu rộng và nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, Luật Quốc Bảo luôn sẵn sàng cung cấp dịch vụ luật sư đất đai, hỗ trợ khách hàng giải quyết các vụ tranh chấp đất đai trên cả nước.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.