Đề án thành lập trường mầm non

Hiện nay, có rất nhiều cá nhân đang có ý định đầu tư mở trường mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ… Vậy điều kiện để xây dựng đề án thành lập trường mầm non là gì? Và cần những thủ tục thành lập trường mầm non? Sau đây Luật Quốc Bảo sẽ giải đáp một số thắc mắc liên quan về vấn đề trên, kính mời độc giả cùng theo dõi qua bài viết sau.

Đề án thành lập trường mầm non
Cùng Luật Quốc Bảo tìm hiểu về đề án thành lập trường mầm non

Mẫu đề án thành lập trường (cơ sở giáo dục).

Đề án thành lập cơ sở giáo dục.

Đối với việc xây dựng các dự án thành lập các tổ chức giáo dục, có các quy định giữa các cấp độ như:

Trường Mẫu giáo, Trường Mầm non, Nhà trẻ;  Trường tiểu học; Trường Trung học cơ sở; Trường Trung học phổ thông; Trường Phổ thông có nhiều cấp học – gọi chung là Trường Trung học; Trường Trung học phổ thông chuyên; Trường Trung học phổ thông chuyên; Trường Phổ thông dân tộc nội trú; Trường Phổ thông dân tộc bán trú; Trường Đại học đều có đề án chung như sau:

– Để có thể thành lập trường mẫu giáo và mầm non, thì trước tiên các cơ sở phải phát triển và xây dựng một dự án thành lập trường mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ,… theo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và lập kế hoạch của mạng lưới các tổ chức giáo dục địa phương được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo hướng công bằng, bình đẳng, chất lượng, hiệu quả và dịch vụ học tập;

Đặc biệt đối với các cơ sở giáo dục có quy mô và cấu trúc hợp lý, đáp ứng nhu cầu cao về nguồn nhân lực, áp dụng khoa học và công nghệ đổi mới để phục vụ sự phát triển bền vững của cả nước và từng địa phương.

Đặc biệt đối với trường phổ thông bán trú, phải đáp ứng các điều kiện theo hướng xây dựng và phát triển trường học, đảm bảo tỷ lệ ổn định của sinh viên dân tộc thiểu số và tỷ lệ sinh viên nội trú tham gia học tập.

– Phát triển một dự án để thành lập một trường mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ cần phải xác định rõ ràng:

Mục tiêu của chương trình giảng dạy,

+ Nhiệm vụ giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh,

+ Các chương trình và nội dung giáo dục cho trẻ em;

+ Đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và vị trí dự kiến để xây dựng trường học;

+ Bộ máy tổ chức, tài nguyên và tài chính; định hướng chiến lược xây dựng và phát triển.

Không giống như các tổ chức giáo dục ở khác, các tổ chức giáo dục sau đây được xây dựng với quy mô dự án sau:

Đối với trung tâm giáo dục thường xuyên:

– Có một nhóm các nhà quản lý và giáo viên đáp ứng các tiêu chuẩn quy định:

+ Bằng cử nhân sư phạm trở lên;

+ Bằng cử nhân chuyên ngành liên quan đến môn học được dạy trở lên và chứng chỉ đào tạo sư phạm.

+ Bằng tốt nghiệp thạc sĩ đúng hoặc phù hợp với môn học được dạy;

+ Nếu bạn không có bằng đại học sư phạm thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm với giáo viên

Có địa điểm để xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định sau đây:

+ Các lớp học, phòng thí nghiệm, thư viện và phòng thực hành đầy đủ cho sinh viên;

+ Có thiết bị giảng dạy và tài liệu học tập theo yêu cầu để thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên.

Đối với trường Đại học (bao gồm công lập, tư thục):

Có một dự án thành lập trường đại học phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và lập kế hoạch mạng lưới trường đại học được phê duyệt bởi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền như các tổ chức giáo dục khác theo hướng công bằng, bình đẳng, chất lượng, hiệu quả.

+ Tên gọi của trường; ngành, nghề, quy mô đào tạo thuộc nhóm ngành nào;

+ Mục tiêu đào tạo sinh viên, nội dung và chương trình đào tạo sinh viên được phổ cập cho các ngành đào tạo và ngành nghề; nguồn tài chính để thành lập các cơ sở;

+ Vị trí và diện tích đất sẽ được xây dựng; cơ sở cung cấp cho quá trình học tập;

+ Nhóm giảng viên và quản lý được cấp bằng đại học hoặc cao hơn hoặc bằng thạc sĩ, …; chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu bộ máy tổ chức và quản lý của mỗi cá nhân khi xây dựng cơ sở;

+ Kế hoạch xây dựng và phát triển trường học trong từng thời kỳ

+ Đối với trường đại học công lập, khi thành lập phải cam kết hoạt động theo cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập do Chính phủ quy định.

“Cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị hành chính công” có nghĩa là các quy định về tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện quy định về danh mục sự nghiệp công; giá, phí và lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công; phân loại mức độ tự chủ tài chính; tự chủ sử dụng nguồn tài chính; tự chủ trong hoạt động liên doanh, liên kết; quản lý, sử dụng tài sản công và các quy định khác có liên quan.

+ Có sự chấp thuận bằng văn bản về việc thành lập trường học trong tỉnh hoặc thành phố do trung tâm điều hành từ Ủy ban Nhân dân của tỉnh nơi đặt trụ sở chính của trường (ngoại trừ trường hợp của trường thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh).

+ Có diện tích đất xây dựng trường tại trụ sở chính tối thiểu là 05 ha và đạt bình quân tối thiểu là 25 m2/sinh viên tại thời điểm trường có quy mô đào tạo ổn định sau 10 năm phát triển.

Đối với các trường công lập, phải có một dự án đầu tư xây dựng trường được cơ quan chủ quản phê duyệt, xác định rõ nguồn vốn để thực hiện kế hoạch và cho các trường tư thục, vốn đầu tư phải có ít nhất 1000 tỷ đồng (không bao gồm giá trị đất để xây dựng trường);

Vốn đầu tư được xác định bởi  tiền mặt và tài sản chuẩn bị đầu tư và được chứng nhận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền; Đến thời điểm thẩm định để cho phép thành lập một trường đại học, giá trị đầu tư phải trên 500 tỷ đồng.

Có dự kiến cụ thể về số lượng, cơ cấu đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên cơ hữu, đáp ứng tiêu chuẩn về chất lượng và trình độ đào tạo theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo với lộ trình mở mã ngành và ghi danh đào tạo trong dự án thành lập trường.

Khong co tieu de 1300 × 1000 px 15
Để có thể thành lập trường mẫu giáo và mầm non, thì trước tiên các cơ sở phải phát triển và xây dựng một dự án

Mẫu đề án thành lập cơ sở giáo dục

Giáo dục có thể được hiểu là một cách để có được kiến thức, thói quen, phong tục và kỹ năng của những người đã được truyền qua nhiều thế hệ bằng phương pháp giảng dạy, nghiên cứu hoặc đào tạo.

Mẫu đề án thành lập cơ sở giáo dục là một mẫu của một dự án đại diện cho việc chuẩn bị thành lập các tổ chức giáo dục giảng dạy và học tập tại Việt Nam nhưng tổ chức giáo dục có nước ngoài vốn đầu tư.

Mẫu dự án được áp dụng cho tất cả các cấp giáo dục từ  mẫu giáo, nhà trẻ đến tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, cấp bậc đại học và một số tổ chức giáo dục khác xác định rõ mục tiêu thành lập, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị,…

Mẫu đề án thành lập cơ sở giáo dục để làm gì

Đề xuất mẫu để thành lập một tổ chức giáo dục là một mẫu của một dự án được thành lập bởi một tổ chức hoặc cá nhân để trình bày một đề xuất thành lập một tổ chức giáo dục với mục đích nêu rõ các nội dung chính để tham khảo và áp dụng cho từng loại, hình thức thích hợp của các tổ chức giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài và các dự án đề xuất phải đáp ứng các điều kiện của tổ chức giáo dục cũng như kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.

Nội dung cơ bản của mẫu đề án về việc thành lập cơ sở giáo dục như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(Hoặc Quốc hiệu và tên của tổ chức kinh tế, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế liên Chính phủ đề nghị thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài)

……., ngày……. tháng…… năm….

ĐỀ ÁN

Thành lập ………… (tên cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài)

(Mẫu gồm các nội dung chính để tham khảo và áp dụng cho từng loại hình cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài phù hợp)

I. MỞ ĐẦU

1. Đặt vấn đề;

2. Cơ sở pháp lý.

II. SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP …

1. Sự cần thiết thành lập.

2. Mục tiêu đầu tư.

3. Tác động xã hội đối với địa phương, khu vực.

4. Giới thiệu khái quát về chủ đầu tư.

III. CƠ SỞ GIÁO DỤC (tên cơ sở giáo dục)

1. Tên cơ sở giáo dục bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài.

2. Địa chỉ.

3. Địa điểm xây dựng/thuê.

4. Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ.

5. Ngành nghề, quy mô.

6. Văn bằng/chứng chỉ/chứng nhận: Mẫu bằng tốt nghiệp, chứng chỉ/chứng nhận dự kiến sẽ cấp, tính tương đương với văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân của Việt Nam.

IV. CƠ CẤU BỘ MÁY TỔ CHỨC, QUẢN LÝ, GIẢNG DẠY

1. Hội đồng trường/thành viên/quản trị …

2. Ban giám đốc/giám hiệu.

3. Các khoa/bộ môn/bộ phận chuyên môn.

4. Các phòng ban chức năng.

5. Các tổ chức chính trị, xã hội.

V. CÁC ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP

1. Vốn đầu tư.

2. Đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị đầu tư xây dựng/thuê.

3. Chương trình giáo dục.

4. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý.

5. Giáo trình, học liệu tham khảo, thư viện và các điều kiện khác.

VI. KẾ HOẠCH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

1. Kế hoạch xây dựng/thuê cơ sở vật chất (quy mô, diện tích, hạng mục, phương án kỹ thuật, công nghệ, các bước triển khai thực hiện).

2. Kế hoạch xây dựng đội ngũ giáo viên/giảng viên.

3. Nguồn tài chính thực hiện.

VII. CÁC GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG

1. Cơ sở pháp lý.

2. Hệ thống các giải pháp (tổ chức, hành chính, giảng dạy, đào tạo, người học, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, tài chính, bảo đảm chất lượng …)

VIII. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH VÀ XÃ HỘI

1. Đánh giá hiệu quả thông qua các chỉ tiêu về tài chính, đầu tư.

2. Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội.

IX. ĐIỂM KHÁC BIỆT CỦA (tên cơ sở) VỚI CÁC CƠ SỞ KHÁC

X. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

XI. PHỤ LỤC

Mẫu đề án thành lập trường mầm non tư thục.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………….., ngày  tháng  năm 2021

ĐỀ ÁN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC …………………..

Căn cứ vào nghị quyết TW 2 khoá VIII về công tác xã hội hoá giáo dục Mầm non;

Căn cứ vào nhu cầu thực tế của nhân dân khu vực phường và các phường lân cận có con em trong độ tuổi giáo dục mầm non;

Căn cứ vào số lượng trường mầm non hiện có trong khu vực;

Căn cứ vào vị trí xây dựng trường mầm non.

Cơ sở mầm non tư thục………….. xin lập đề án tổ chức và hoạt động như sau:

I/ Tên cơ sở: Trường MNTT…………………

Địa điểm:

Điện thoại:

II/ Mục tiêu mở trường Mầm non tư thục:

Góp phần chăm sóc giáo dục các cháu Mầm non, hình thành ở trẻ những cơ sở đầu tiên của nhân cách con người mới XHCN Việt Nam, chuẩn bị tâm thế cho trẻ bước vào trường phổ thông.

III/ Cơ cấu tổ chức:

 1. Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên dự kiến:………. người, trong đó:
 • Chủ trường: Họ tên, ngày tháng năm sinh, trình độ, hộkhẩu
 • Hiệu trưởng:
 • Giáo viên các lớp:
 • Giáo viên: Số lượng, trình độ
 • Nhân viên:
 1. Chế độ chính sách:
 • Ký hợp đồng lao động theo quy định
 • Đóng bảo hiểm theo quy định của Nhà nước

IV/ Cơ chế hoạt động:

1.Qui mô phát triển:

 • Năm học ……..: Cơ sở dự kiến có:
 • Lứa tuổi, Số nhóm, lớp 
 • Số cháu, Số cô
 • Nhà trẻ 24-36 tháng:
 • Mẫu giáo: (Bé, Nhỡ, Lớn)
 • Tổng cộng:

– Năm học ……..: Cơ sở dự kiến phát triển như sau:

 • Lứa tuổi, Số nhóm, lớp, Số cháu, Số cô
 • Nhà trẻ 18 – 24 tháng:
 • Nhà trẻ 24 – 36 tháng:
 • Mẫu giáo Bé:
 • Mẫu giáo Nhỡ:
 • Mẫu giáo Lớn:
 • Tổng cộng:

2.Chất lượng chăm sóc giáo dục:

 1. a) Chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng:
 • Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt một ngày của trẻ, không tuỳ tiện thay đổi hoặc cắt xén hoạt động.
 • Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ.
 • Tổ chức cân và khám sức khoẻ cho trẻ theo định kỳ được qui định và tiêm phòng đầy đủ cho trẻ (Cân vào tháng 9, 12, 2, 4/hàng năm; Khám sức khoẻ vào tháng 9, 4/hàng năm).
 • Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến và trong quy trình tổ chức giờ ăn. Hàng năm ký kết hợp đồng mua bán thực phẩm sạch.
 • Xây dựng thực đơn theo mùa phù hợp. Đảm bảo cho trẻ được ăn đúng chế độ quy định.
 • Có kế hoạch chỉ đạo tốt, giáo viên thực hiện tốt quy trình nuôi dưỡng tạo không khí vui vẻ trong khi ăn giúp trẻ ăn ngon miệng, hết suất.
 • Thực hiện tốt chế độ kiểm tra định kỳ về các mặt: vệ sinh dinh dưỡng, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân… Rèn trẻ các kỹ năng, nề nếp, hành vi vệ sinh văn minh.
 1. b) Chất lượng giáo dục:
 • Thực hiện đúng, đủ chương trình theo quy định cho từng độ tuổi.
 • Triển khai lồng ghép các nội dung giáo dục Dân số, giáo dục Dinh dưỡng, Giáo dục Luật lệ an toàn giao thông… vào chương trình dạy và mọi hoạt động.
 • Đảm bảo 100% tiết dạy có đủ đồ dùng dạy và học…
 • Đảm bảo đủ số lượng học phẩm đến từng cháu theo độ tuổi như: Vở, bút sáp, bút chì, giáy màu…
 1. Xây dựng điều kiện thiết yếu:
 2. a) Bồi dưỡng đội ngũ:
 • Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn chuyên môn do Phòng GD – ĐT tổ chức và các buổi kiến tập của các trường trong quận.
 • Chủ động liên hệ với trường mầm non Công lập trên địa bàn để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về quản lý và chuyên môn.
 • Đẩy mạnh công tác tự bồi dưỡng bằng nhiều hình thức như: kiến tập, tham quan…
 1. b) Cơ sở vật chất, trang thiết bị:
 • Cơ sở được xây dựng tại:…
 • Vị trí:…..
 • Diện tích (mặt bằng, sân chơi, diện tích sử dụng, diện tích phòng học…)
 • Có ….. phòng: số lượng từng phòng (phòng đón, phòng hoạt động chung, phòng học, vệ sinh, bếp ăn…)
 • Đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị (trong lớp, ngoài sân):….
 • Trong mỗi phòng học có đầy đủ trang thiết bị hiện đại để chăm sóc, giảng dạy các cháu như: Máy điều hoà, đàn oocgar, đầu VCD, tivi, giường, đệm, chăn gối, giá góc, đồ dùng dạy học hiện đại, đồ chơi chất lượng cao…đủ cho trẻ hoạt động
 • Bếp ăn: Đảm bảo nguyên tắc bếp 1 chiều, có đủ các trang thiết bị chất lượng cao phục vụ công tác chăm sóc nuôi dưỡng như: Tủ hấp cơm, nồi xoong bát inox, Tủ lạnh lưu nghiệm thức ăn….
 • Trang trí, sắp xếp môi trường trong lớp và ngoài lớp học:………..
 • Hàng năm cơ sở có kế hoạch cải tạo, nâng cấp CSVC, bổ sung mua sắm, bảo quản các thiết bị đồ dùng, đồ chơi phù hợp với yêu cầu chăm sóc giáo dục trẻ.
 1. Công tác quản lý:
 • Chủ trường: chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về mọi hoạt động của cơ sở.
 • Hiệu trưởng: Chịu trách nhiệm trước chủ cơ sở, các cấp quản lý giáo dục, phụ huynh học sinh về mọi mặt hoạt động chăm sóc giáo dục, tổ chức kế hoạch quản lý thi đua…
 • Mọi giáo viên và nhân viên đều phải chịu trước pháp luật về các hành vi công tác của mình.
 • Quản lý hồ sơ cán bộ, giáo viên, nhân viên theo đúng quy định của Nhà nước.
 • Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ nghiệp vụ quản lý.
 • Đẩy mạnh công tác kiểm tra nội bộ cơ sở (tăng cường kiểm tra đột xuất).
 • Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo.
 • Thu chi đúng văn bản quy định…
 • Trường Mầm non tư thục là một loại hình Giáo dục mới phát triển trong mấy năm gần đây. Để thực hiện phương châm “Giáo dục là nhiệm vụ của toàn xã hội”, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ về mọi mặt của các ngành, các cấp đặc biệt là của Phòng Giáo dục – Đào tạo quận ………………… về lĩnh vực chuyên môn.

Trên đây là toàn bộ đề án tổ chức và hoạt động của cơ sở mầm non tư thục…………

Kính đề nghị các cấp quan tâm xem xét và ra quyết định thành lập cho cơ sở.

Xin trân trọng cảm ơn!

 …………….., ngày  tháng  năm 2021

Người lập đề án

(Ký và ghi rõ họ tên )

Khong co tieu de 1300 × 1000 px 16
Nội dung cơ bản của mẫu đề án về việc thành lập cơ sở giáo dục

Tờ trình đề nghị thành lập trường mầm non.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày…… tháng…… năm 2021

TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP NHÓM, LỚP MẦM NON TƯ THỤC

Kính gửi : – Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận ……..;

– Ủy ban Nhân dân phường …… Quận ……

Tôi tên: ……………………………………………………………

CMND số: ……………………. cấp ngày …../……/…… tại :…………

Dân tộc: …………………………………………… ………………

Quốc tịch: ……………………………………………………

Thành phần: …………………………………………………………

Địa chỉ thường trú: …………………………………… ………….

Trình độ học vấn: ……………………………………………….

Trình độ chuyên môn: ……………………………… ………………………

Nay tôi làm đơn này thông qua UBND phường, phòng Giáo dục và Đào tạo Quận …… cho phép tôi được mở ………………………

Tên nhóm, lớp: …………………………………………………………

Địa điểm xin mở: ……………………………………

Số điện thoại: ………………………….

Người đứng tên sở hữu nhà: …………………………………………………

Tôi cam kết thực hiện đúng theo kế hoạch mở nhóm, lớp của cá nhân, thực hiện nghiêm túc Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường ngoài công lập, Điều lệ trường Mầm non dưới sự hướng dẫn của phòng Giáo dục và Đào tạo và sự quản lý của UBND phường.

……, ngày…… tháng…… năm 2021

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đề án thành lập nhóm trẻ mầm non.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                  …., ngày tháng năm 202…

ĐỀ ÁN TỔ CHỨC THÀNH LẬP TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC

Căn cứ vào nghị quyết TW 2 khoá VIII về công tác xã hội hoá giáo dục Mầm non;

Căn cứ vào nhu cầu thực tế của nhân dân khu vực phường và các phường lân cận có con em trong độ tuổi giáo dục mầm non;

Căn cứ vào số lượng trường mầm non hiện có trong khu vực;

Căn cứ vào vị trí xây dựng trường mầm non.

Cơ sở mầm non tư thục………….. xin lập đề án tổ chức và hoạt động như sau:

I/ Tên cơ sở: Trường MNTT…………………

Địa điểm:

Điện thoại:

II/ Mục tiêu mở trường Mầm non tư thục:

Góp phần chăm sóc giáo dục các cháu Mầm non, hình thành ở trẻ những cơ sở đầu tiên của nhân cách con người mới XHCN Việt Nam, chuẩn bị tâm thế cho trẻ bước vào trường phổ thông.

III/ Cơ cấu tổ chức:

1. Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên dự kiến:………. người, trong đó:

 • Chủ trường: Họ tên, ngày tháng năm sinh, trình độ, hộ khẩu
 • Hiệu trưởng:
 • Giáo viên các lớp:
 • Giáo viên: Số lượng, trình độ
 • Nhân viên:

2. Chế độ chính sách:

Ký hợp đồng lao động theo quy định

Đóng bảo hiểm theo quy định của Nhà nước

IV/ Cơ chế hoạt động:

1.Quy mô phát triển:

 • Năm học ……..: Cơ sở dự kiến có:
 • Lứa tuổi số nhóm, số lớp, số cháu, số cô
 • Nhà trẻ 24-36 tháng:
 • Mẫu giáo: (Bé, Nhỡ, Lớn)
 • Tổng cộng:

– Năm học ……..: Cơ sở dự kiến phát triển như sau:

 • Lứa tuổi số nhóm, số lớp, số cháu, số cô
 • Nhà trẻ 18 – 24 tháng:
 • Nhà trẻ 24 – 36 tháng:
 • Mẫu giáo Bé:
 • Mẫu giáo Nhỡ:
 • Mẫu giáo Lớn:
 • Tổng cộng:

2.Chất lượng chăm sóc giáo dục:

a) Chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng:

 • Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt một ngày của trẻ, không tùy tiện thay đổi hoặc cắt xén hoạt động.
 • Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ.
 • Tổ chức cân và khám sức khỏe cho trẻ theo định kỳ được quy định và tiêm phòng đầy đủ cho trẻ (Cân vào tháng 9, 12, 2, 4/hàng năm; Khám sức khỏe vào tháng 9, 4/hàng năm).
 • Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến và trong quy trình tổ chức giờ ăn. Hàng năm ký kết hợp đồng mua bán thực phẩm sạch.
 • Xây dựng thực đơn theo mùa phù hợp. Đảm bảo cho trẻ được ăn đúng chế độ quy định.
 • Có kế hoạch chỉ đạo tốt, giáo viên thực hiện tốt quy trình nuôi dưỡng tạo không khí vui vẻ trong khi ăn giúp trẻ ăn ngon miệng, hết suất.
 • Thực hiện tốt chế độ kiểm tra định kỳ về các mặt: vệ sinh dinh dưỡng, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân… Rèn trẻ các kỹ năng, nề nếp, hành vi vệ sinh văn minh.

b) Chất lượng giáo dục:

 • Thực hiện đúng, đủ chương trình theo quy định cho từng độ tuổi.
 • Triển khai lồng ghép các nội dung giáo dục Dân số, giáo dục Dinh dưỡng, Giáo dục Luật lệ an toàn giao thông… vào chương trình dạy và mọi hoạt động.
 • Đảm bảo 100% tiết dạy có đủ đồ dùng dạy và học…
 • Đảm bảo đủ số lượng học phẩm đến từng cháu theo độ tuổi như: Vở, bút sáp, bút chì, giấy màu…

3. Xây dựng điều kiện thiết yếu:

a) Bồi dưỡng đội ngũ:

 • Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn chuyên môn do Phòng GD&ĐT tổ chức và các buổi kiến tập của các trường trong quận.
 • Chủ động liên hệ với trường mầm non Công lập trên địa bàn để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về quản lý và chuyên môn.
 • Đẩy mạnh công tác tự bồi dưỡng bằng nhiều hình thức như: kiến tập, tham quan…

b) Cơ sở vật chất, trang thiết bị:

 • Cơ sở được xây dựng tại:….
 • Vị trí:…..
 • Diện tích (mặt bằng, sân chơi, diện tích sử dụng, diện tích phòng học…)
 • Có ….. phòng: số lượng từng phòng (phòng đón, phòng hoạt động chung, phòng học, vệ sinh, bếp ăn…)
 • Đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị (trong lớp, ngoài sân):….
 • Trong mỗi phòng học có đầy đủ trang thiết bị hiện đại để chăm sóc, giảng dạy các cháu như: Máy điều hoà, đàn organ, đầu VCD, tivi, giường, nệm, chăn gối, giá góc, đồ dùng dạy học hiện đại, đồ chơi chất lượng cao…đủ cho trẻ hoạt động
 • Bếp ăn: Đảm bảo nguyên tắc bếp 1 chiều, có đủ các trang thiết bị chất lượng cao phục vụ công tác chăm sóc nuôi dưỡng như: Tủ hấp cơm, nồi xoong bát inox, Tủ lạnh lưu nghiệm thức ăn….
 • Trang trí, sắp xếp môi trường trong lớp và ngoài lớp học:………..
 • Hàng năm cơ sở có kế hoạch cải tạo, nâng cấp CSVC, bổ sung mua sắm, bảo quản các thiết bị đồ dùng, đồ chơi phù hợp với yêu cầu chăm sóc giáo dục trẻ.

4. Công tác quản lý:

 • Chủ trường: chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về mọi hoạt động của cơ sở.
 • Hiệu trưởng: Chịu trách nhiệm trước chủ cơ sở, các cấp quản lý giáo dục, phụ huynh học sinh về mọi mặt hoạt động chăm sóc giáo dục, tổ chức kế hoạch quản lý thi đua…
 • Mọi giáo viên và nhân viên đều phải chịu trước pháp luật về các hành vi công tác của mình.
 • Quản lý hồ sơ cán bộ, giáo viên, nhân viên theo đúng quy định của Nhà nước.
 • Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ nghiệp vụ quản lý.
 • Đẩy mạnh công tác kiểm tra nội bộ cơ sở (tăng cường kiểm tra đột xuất).
 • Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo.
 • Thu chi đúng văn bản quy định…

Trường Mầm non tư thục là một loại hình Giáo dục mới phát triển trong mấy năm gần đây. Để thực hiện phương châm “Giáo dục là nhiệm vụ của toàn xã hội”, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ về mọi mặt của các ngành, các cấp đặc biệt là của Phòng Giáo dục – Đào tạo quận ………………… về lĩnh vực chuyên môn.

Trên đây là toàn bộ đề án tổ chức và hoạt động của cơ sở mầm non tư thục…………Kính đề nghị các cấp quan tâm xem xét và ra quyết định thành lập cho cơ sở.

Xin trân trọng cảm ơn!

Người lập đề án

(Ký và ghi rõ họ tên )

Quý khách tham khảo: Luật Quốc Bảo – Hotline/zalo: 0763387788

Dịch vụ thành lập công ty TpHCM Thủ tục thành lập công ty TNHH
Khong co tieu de 1300 × 1000 px 19
Trẻ em nhận thức được rất nhiều kiến thức ban đầu để làm nền tảng cho cấp độ học tập tiếp theo

Những câu hỏi liên quan đến đề án thành lập trường mầm non.

Thành lập trường mầm non tư thục phải có đề án thành lập phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội không?

Điều kiện để thành lập trường mầm non tư thục được quy định tại Điều 3 của Nghị định 46/2017 / ND-CP như sau:

– Có một dự án thành lập một trường mẫu giáo, trường mầm non hoặc nhà trẻ theo quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và lập kế hoạch về mạng lưới các tổ chức giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

– Một kế hoạch thành lập trường mẫu giáo, mầm non và nhà trẻ, xác định rõ mục tiêu giáo dục, nhiệm vụ, chương trình và nội dung; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm đề xuất xây dựng trường học; cơ cấu tổ chức, tài nguyên và tài chính; định hướng chiến lược xây dựng và phát triển.

Thủ tục thành lập trường mầm non tư thục thực hiện như thế nào?

Thủ tục thành lập trường mầm non tư thục phải tuân theo các quy định tại Điều 4 của Nghị định 46/2017 / ND-CP (được sửa đổi bởi Khoản 1, Điều 1 của Nghị định 135/2018/ND-CP) như sau:

* Thẩm quyền quyết định thành lập: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện nông thôn, thành thị, các thành phố và thị trấn (sau đây được gọi chung là Ủy ban Nhân dân cấp huyện) sẽ quyết định thành lập các trường mẫu giáo, mầm non và mẫu giáo công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, mầm non, và mẫu giáo tư thục.

* Hồ sơ bao gồm:

– Tờ trình đề nghị thành lập của cơ quan chủ quản đối với trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập; của tổ chức hoặc cá nhân đối với trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục cần nêu rõ sự cần thiết thành lập; tên trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ; địa điểm dự kiến làm trụ sở tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em;

– Dự án thành lập trường mẫu giáo, mầm non và nhà trẻ;

Trong dự án, cần nêu rõ tổng số vốn ước tính để thực hiện các kế hoạch và đảm bảo nuôi dạy trẻ, các hoạt động chăm sóc và giáo dục trong 3 năm đầu thành lập và những năm tiếp theo, giải thích rõ ràng bản chất của giáo dục trẻ em.

Tính khả thi và hợp pháp của các nguồn vốn đầu tư để xây dựng và phát triển trường mẫu giáo, mầm non và nhà trẻ trong từng thời kỳ;

* Thứ tự thực hiện:

– Ủy ban nhân dân của các xã, phường và thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã; nếu yêu cầu thành lập trường mẫu giáo công lập, mầm non và nhà trẻ);

Các tổ chức và cá nhân (nếu yêu cầu thành lập trường mẫu giáo, mầm non, trường mẫu giáo do người dân thành lập hoặc tư thục) gửi, trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, 01 bộ tài liệu quy định tại khoản 2 của Điều này cho Ủy ban Nhân dân của tỉnh.

Khong co tieu de 1300 × 1000 px 20
Vui lòng gọi cho Luật Quốc Bảo theo số điện thoại Hotline: 0763 387 788 để được hỗ trợ

– Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Ủy ban Nhân dân cấp huyện sẽ chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định các điều kiện để thành lập trường mẫu giáo và trường mầm non;

Trong vòng 15 ngày làm việc, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chịu trách nhiệm chính và phối hợp với các bộ phận chuyên môn có liên quan trong việc đưa ra ý kiến thẩm định và đệ trình lên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện;

– Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định bằng văn bản từ Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ phận chuyên môn có liên quan, nếu các điều kiện quy định được thỏa mãn, Chủ tịch Ủy ban sẽ ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ ban hành các quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập;

Nếu các điều kiện quy định không được đáp ứng, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Sau 02 năm, kể từ ngày có hiệu lực của quyết định thành lập hoặc phê duyệt thành lập, nếu trường mẫu giáo, mầm non hoặc nhà trẻ không được phép tiến hành các hoạt động giáo dục, quyết định thành lập hoặc phê duyệt thành lập sẽ bị hủy bỏ.

Trường mầm non được hoạt động giáo dục phải đáp ứng điều kiện như thế nào?

Các trường mầm non cho các hoạt động giáo dục phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 5 của Nghị định 46/2017 / ND-CP ( được sửa đổi bởi Khoản 2, Điều 1 của Nghị định 135/2018 / ND-CP ) như sau:

– Có quyết định thành lập hoặc quyết định phê duyệt thành lập Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện.

– Có đất đai, trường học, cơ sở vật chất và thiết bị đáp ứng yêu cầu, duy trì và phát triển các hoạt động giáo dục, cụ thể:

+ Trường mẫu giáo, mầm non và nhà trẻ được đặt tại các khu dân cư, đảm bảo các quy định về an toàn và vệ sinh môi trường;

+ Diện tích đất xây dựng bao gồm: Khu vực xây dựng; khu vực sân chơi; khu vực xanh, lối đi. Diện tích đất xây dựng trung bình ít nhất là 12 m2 mỗi trẻ em cho khu vực đồng bằng và trung du ( ngoại trừ các thành phố và thị trấn ); 08 m2 mỗi trẻ em trong khu vực của các thành phố, thị trấn, núi cao và đảo;

Đối với những nơi khó đất, khu vực xây dựng có thể được thay thế bằng diện tích sàn xây dựng và phải đảm bảo đủ diện tích theo quy định;

Trường mẫu giáo, mầm non và nhà trẻ có thể thuê các trường học, cơ sở và thiết bị chưa sử dụng từ Nhà nước hoặc các tổ chức giáo dục công cộng để tổ chức các hoạt động giáo dục theo quy định. quy định của pháp luật.

Trường mẫu giáo, mầm non và nhà trẻ có cơ sở và tư nhân có thể thuê một phần hoặc toàn bộ quỹ nhà ở và cơ sở hạ tầng của Nhà nước để tổ chức các hoạt động giáo dục theo quy định của Chính phủ về khuyến khích xã hội. xã hội hóa cho các hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, chuyên môn tư pháp.

Trong trường hợp thuê thiết bị giáo dục không được sử dụng từ một tổ chức phi kinh doanh công cộng trong lĩnh vực giáo dục, các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng tài sản nhà nước phải được tuân thủ.

+ Khuôn viên của trường mẫu giáo, mầm non có một bức tường ngăn cách với bên ngoài;

Cấu trúc của khối xây dựng bao gồm:

+ + Khối phòng nhóm trẻ em, lớp mẫu giáo: Phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ, phòng vệ sinh, sân chơi phải tuân thủ các quy định;

+ + Khối phòng học tập: Phòng giáo dục thể chất, phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng;

+ + Khối phòng ăn: Khu vực nhà bếp và kho;

+ + Khối văn phòng hành chính bao gồm: Văn phòng trường học, văn phòng hiệu trưởng, văn phòng hành chính, phòng y tế, phòng an ninh, phòng nhân viên, khu vực vệ sinh cho giáo viên, cán bộ, nhân viên, khu vực đỗ xe cho giáo viên, quan chức và nhân viên;

Cấu trúc của khối xây dựng bao gồm:

+ + Sân chơi bao gồm: Sân chơi nhóm và lớp; sân chơi chung. ”

+ Có thiết bị, đồ chơi, dụng cụ và vật liệu để chăm sóc và giáo dục trẻ em theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Có một đội ngũ quản lý, giáo viên và nhân viên đủ số lượng, hợp lý về cấu trúc và đáp ứng các tiêu chuẩn để đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục mầm non và tổ chức các hoạt động giáo dục.

– Có đủ nguồn tài chính theo quy định để đảm bảo duy trì và phát triển các hoạt động giáo dục.

– Có quy định về tổ chức và hoạt động của mẫu giáo, mầm non và nhà trẻ.

Trên đây là những thông tin đầy đủ, cập nhật nhất về các đề án thành lập trường mầm non cùng những lưu ý quan trọng. Nếu quý khách không có thời gian hay gặp khó khăn khi thực hiện các thủ tục kể trên, hoặc cần tư vấn thêm thông tin pháp lý. Vui lòng gọi cho Luật Quốc Bảo theo số điện thoại Hotline: 0763 387 788 để được đội ngũ luật sư có nhiều kinh nghiệm trong các thủ tục pháp lý tư vấn một cách rõ ràng nhất đến quý khách hàng. 

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.