Mẫu đơn tranh chấp đất đai

Khi xảy ra tranh chấp đất đai, nếu các bên không tiến hành hòa giải hoặc không hòa giải được thì phải gửi đơn yêu cầu hòa giải tranh chấp đất đai đến Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp. Nhằm giúp bạn giải quyết các vấn đề liên quan đến nhà cửa, đất đai, hoặc các thủ tục khiếu nại, tranh chấp một cách nhanh chóng và đơn giản. Luật Quốc Bảo xin chia sẻ mẫu đơn tranh chấp đất đai đang lưu hành mới nhất để quý khách hàng tham khảo

Mẫu đơn tranh chấp đất đai
Cùng luật Quốc bảo tìm hiểu cách viết mẫu đơn tranh chấp đất đai đúng nhất

Vì sao cần sử dụng các mẫu đơn tranh chấp đất đai?

Theo quy định tại Điều 01 và Điều 02, Khoản 202 Luật Đất đai 2013:

Điều 202: Hòa giải tranh chấp đất đai

1. Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở.

2. Tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không thể hòa giải được gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi có đất tranh chấp để hòa giải.

Theo đó:

– Khuyến khích tự hòa giải giữa các bên tranh chấp, nhưng nhà nước không yêu cầu;

– Trường hợp các bên không tự hòa giải hoặc hòa giải không thành thì việc hòa giải tại chỗ bắt buộc phải được chấp thuận;

– Khi các bên không có khả năng hòa giải thì phải gửi đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đến Ủy ban nhân dân cấp xã;

Như vậy, ủy ban nhân nhân cấp xã không tự hòa giải mà các bên cần nộp hồ sơ giải quyết tranh chấp đất đai để hòa giải tại cơ sở.

Cách viết mẫu đơn tranh chấp đất đai cụ thể là đơn yêu cầu hòa giải 

– Kính gửi: Ủy ban nhân dân + tên xã, phường, thị trấn nơi có đất xảy ra tranh chấp.

– Trình bày sự việc: Người nộp đơn phải tường thuật các sự việc dẫn đến tranh chấp đất đai giữa các bên tranh chấp đất đai theo trình tự thời gian (theo thứ tự thứ nhất và thứ hai), nêu rõ hành vi của người có hành vi dẫn đến tranh chấp như lấn chiếm (nếu có); nêu sự việc đã tự hòa giải hoặc thông qua hòa giải viên tại cơ sở (nếu có).

– Yêu cầu giải quyết: Tùy thuộc vào loại tranh chấp thực tế, người khởi kiện đưa ra yêu cầu tương ứng, nhưng hầu hết trong số họ yêu cầu tổ chức hòa giải xác định đất tranh chấp thuộc về ai (xác định ai có quyền sử dụng đất trên đất tranh chấp).

– Các giấy tờ kèm theo (nếu có): Thông thường là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp (Sổ đỏ, Sổ hồng), hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và các tài liệu khác về quyền sử dụng đất, tài liệu ghi chép ý kiến của những người biết rõ về nguồn gốc và quá trình sử dụng đất.

Tuy nhiên, không bắt buộc phải có các giấy tờ kèm theo vì có nhiều trường hợp tranh chấp về đất đai không được xác nhận và không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 và được hướng dẫn bởi Điều 18 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Mẫu đơn tranh chấp đất đai – mẫu đơn yêu cầu hòa giải

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

……………., ngày…tháng…năm…

ĐƠN YÊU CẦU
HÒA GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI
(V/v: Đề nghị hòa giải tranh chấp đất đai khu vực……….)

Kính gửi:

– Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)…………………………………………………………………………..

– Ông………………… – Chủ tịch Ủy ban xã…………………………………………………………………….

– Căn cứ Luật đất đai năm 2013;

– Căn cứ…;

– Căn cứ tình hình thực tế của các bên.

Tên tôi là:………………………………… Sinh ngày…. tháng…… năm……………………………………

Giấy CMND/thẻ CCCD số:…………………… Ngày cấp:…./…./….. Nơi cấp (tỉnh, TP):…………….

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay ……………………………………….………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ………………………………………………………….…………………………………….

(Nếu là tổ chức thì trình bày như sau:

Công ty:……………………………………………………………….………………

Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………….……….

Giấy CNĐKDN số:…………….. Do Sở Kế hoạch và đầu tư……….. cấp ngày…./……..

Số điện thoại:……………………………………………………… Số Fax:………….

Người đại diện theo pháp luật:…………………………………….…………………..

Giấy CMND/thẻ CCCD số:…………………… Ngày cấp:…./…./….. Nơi cấp (tỉnh, TP):…………….

Chức vụ:………………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay ……………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………

Căn cứ đại diện:…………………………………………………………….………..)

Xin trình bày sự việc như sau:

(Công ty) tôi là chủ sở hữu quyền sử dụng mảnh đất số………. theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số…………… do Sở Tài nguyên và môi trường………. cấp ngày…/…../…….

Tuy nhiên, vào ngày…/…./…… (công ty) tôi phát hiện:

Ông/Bà:………………………..…………………………………… Sinh năm:………..

Giấy CMND/thẻ CCCD số:…………………… Ngày cấp:…./…./….. Nơi cấp (tỉnh, TP):…………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………..…………………………

Chỗ ở hiện nay …………………………………………………..…………………….

Điện thoại liên hệ: …………………………………………………………………..…

Có hành vi sử dụng/….. phần diện tích đất…………………………………………….

Ngày…./…./….. (Công ty) tôi và Ông/Bà………. Đã có buổi làm việc để giải quyết vấn đề này, tuy nhiên, buổi làm việc không dẫn đến kết quả như mong muốn…………………………………………………………………………………………

Do vậy, tôi làm đơn này để đề nghị Ông/Bà xem xét và tiến hành giải quyết yêu cầu của tôi, tiến hành mở phiên hòa giải tranh chấp về……… cho tôi theo quy định của pháp luật.

Trong sự việc này, tôi yêu cầu Ông/Bà…………………:

1./……..

2./………. (Đưa ra đề nghị của bạn trong việc giải quyết tranh chấp, như yêu cầu người vi phạm chấm dứt vi phạm, bồi thường thiệt hại,….)

Tôi xin cam đoan với Ông/Bà/Quý cơ quan những thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm. Kính mong Ông/Bà/Quý cơ quan xem xét và chấp nhận đề nghị trên của tôi.

Kèm theo đơn này, tôi xin gửi tới Ông/Bà/Quý cơ quan những văn bản, tài liệu, chứng cứ sau:………………….. (bạn liệt kê số lượng, tình trạng các văn bản, tài liệu, chứng cứ mà bạn gửi kèm, đó có thể là 01 Bản sao y Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), Hay 01 Bản làm chứng của người dân xung quanh về tình trạng sử dụng đất,…)

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Khong co tieu de 1300 × 1000 px
Tình huống giải quyết tranh chấp đất đai với nhà hàng xóm.

Những lưu ý phải nắm rõ khi hòa giải tranh chấp đất đai

– Hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất là bắt buộc, nếu không thì việc hòa giải sẽ không được khởi kiện hoặc trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện giải quyết (căn cứ vào khoản 2 Điều 202 của Luật Đất đai 2013 và khoản 2 Điều 3 Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP).

– Hội đồng hòa giải chỉ hướng dẫn, giúp các bên tranh chấp đạt được thỏa thuận và tự nguyện giải quyết mâu thuẫn của mình, nhưng không có quyền quyết định ai đúng, ai sai.

– Ủy ban nhân dân cấp xã phải tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.

– Kết quả hòa giải là: Hòa giải thành hoặc hòa giải không thành. Kết quả hòa giải phải được lập thành văn bản, có chữ ký của các bên và có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp (khoản 4 Điều 202 Luật Đất đai 2013).

– Trường hợp hòa giải thành công nhưng có sự thay đổi hiện trạng ranh giới thửa đất hoặc thay đổi người sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức hoà giải phải gửi biên bản hòa giải đến Phòng Tài nguyên và Môi trường. đối với tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân.

– Các bên có quyền thay đổi ý kiến của mình:  Sau 10 ngày kể từ ngày lập biên bản hòa giải thành, các bên tranh chấp có ý kiến bằng văn bản với những nội dung khác với nội dung đã thỏa thuận trong biên bản hòa giải.

Trường hợp văn bản hòa giải thành thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức lại phiên họp Hội đồng hòa giải để xem xét việc giải quyết có thêm ý kiến và phải lập biên bản hòa giải thành hoặc hòa giải không thành (căn cứ vào khoản 3 Điều 3 của Luật  88 Nghị định 43/2014/NĐ-CP).

Quý khách tham khảo: Luật Quốc Bảo – Hotline/zalo: 0763387788

Tránh nhầm lẫn giữa hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân cấp xã và hòa giải tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở.

Hòa giải là phương thức giải quyết tranh chấp với sự giúp đỡ của bên thứ ba trung lập, các bên tranh chấp tự nguyện đồng ý giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật, đạo đức và truyền thống xã hội. 

Khoản 1 Điều 2 Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 quy định: “Hòa giải ở cơ sở là sự hướng dẫn, giúp đỡ của hòa giải viên trong việc thỏa thuận và tự nguyện giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp với nhau, theo quy định của Luật này”.

Theo đó, việc hòa giải tranh chấp trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi của Luật Hòa giải tại cơ sở được quy định tại Điều 5 Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở.

Hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân cấp xã là thủ tục để giải quyết tranh chấp được quy định tại Luật Đất đai năm 2013 trong trường hợp các bên tranh chấp không hòa giải được hoặc không hòa giải thông qua hòa giải cơ sở.

Từ đó, có thể thấy, điểm chung giữa hòa giải tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở và hòa giải để giải quyết tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân cấp xã là hoạt động hòa giải nhằm giải quyết tranh chấp hoặc xung đột giữa hai hoặc nhiều bên do các bên sắp xếp, thương lượng với nhau với sự tham gia của bên thứ ba.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng ta nhầm lẫn giữa hòa giải tranh chấp đất đai thông qua hòa giải cấp cơ sở và giải quyết tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã.

Thứ nhất, trên cơ sở pháp lý, mỗi hoạt động hòa giải được điều chỉnh bởi các quy định pháp luật riêng biệt.

– Hoạt động hòa giải ở cơ sở chịu sự điều chỉnh của Luật hòa giải cơ sở năm 2013 và các văn bản liên quan như

  • Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở;
  • Nghị quyết chung 01/2014/NQLT/CP-UBTQM Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 18 tháng 11 năm 2014 giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định pháp luật về hòa giải ở cơ sở;
  • Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTP-BTC của Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước để thực hiện công tác hoà giải tại Việt Nam.

– Hoạt động hòa giải trong giải quyết tranh chấp đất đai được điều chỉnh bởi Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành như Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nghị định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Thứ hai, mặc dù tranh chấp về đất đai cũng thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở nhưng tính chất hòa giải tranh chấp đất đai ở cơ sở và hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân cấp xã là khác nhau. 

– Hòa giải ở cấp cơ sở nói chung và hòa giải tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở nói riêng là phương thức tổ chức giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp trên cơ sở khuyến khích, thuyết phục các bên tự do giải quyết tranh chấp.

Sẵn sàng đi đến thỏa thuận với nhau nhằm xóa bỏ mâu thuẫn, bất đồng, từ đó đạt được thỏa thuận phù hợp với pháp luật và đạo đức xã hội, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết trong nhân dân, cùng yêu thương và tình cảm, giữ gìn đạo đức, tình làng nghĩa xóm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong cộng đồng dân cư.

– Hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân cấp xã là hoạt động hòa giải tố tụng hành chính tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có tranh chấp đất đai để tiến hành giải quyết theo quy định của  Điều 202 Luật Đất đai 2013.

Theo đó Luật Đất đai khẳng định, Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở.

Trường hợp tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không thể hòa giải được thì phải gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải.

Thứ ba, chủ thể tiến hành hòa giải của hai hoạt động hòa giải là riêng biệt.

– Theo Quy định của Luật Hòa giải cơ sở năm 2013, hoạt động hòa giải ở cơ sở được thực hiện bởi hòa giải viên thuộc tổ hòa giải. Tổ hòa giải là tổ chức nhân dân tự quản được thành lập ở cơ sở (gồm thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố và cộng đồng dân cư khác) để tham gia các hoạt động vì hòa bình.

Cơ cấu tổ chức của tổ hoà giải gồm lãnh đạo và hòa giải viên; mỗi tổ hòa giải có từ 03 hòa giải viên trở lên, trong đó có hòa giải viên nữ (đối với vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số thì tổ hòa giải phải có hòa giải viên là người dân tộc thiểu số). Hòa giải viên được bầu trong số những người có trình độ chuyên môn như:

Có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín tốt trong cộng đồng dân cư; có khả năng thuyết phục, vận động nhân dân, có kiến thức pháp luật.

Sau khi bầu hòa giải viên, Người đứng đầu Ủy ban công tác Mặt trận Tổ quốc lập danh sách và đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định công nhận hòa giải viên. Tổ trưởng tổ hòa giải do hòa giải viên trong số các hòa giải viên bầu ra để phụ trách tổ hòa giải.

– Theo Điều 88 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, hoạt động hòa giải trong giải quyết tranh chấp đất đai phát sinh từ Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai.

Thành phần Hội đồng gồm: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân là Chủ tịch Hội đồng; đại diện Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, phường, thị trấn; người đứng đầu nhóm dân cư khu vực đô thị; trưởng thôn, ấp đối với nông thôn; đại diện một số hộ gia đình sinh sống lâu năm tại xã, phường, thị trấn biết rõ về nguồn gốc và quy trình sử dụng của thửa đất đó; cán bộ địa chính, cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn.

Tùy theo từng trường hợp cụ thể, có thể mời đại diện Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Khong co tieu de 1300 × 1000 px 1
Quy trình và thủ tục tranh chấp đất đai không giấy tờ 

Thứ tư, sự khác nhau về thời gian và địa điểm tiến hành hòa giải.

– Hòa giải tranh chấp đất đai thông qua hoạt động hòa giải tại cơ sở có địa điểm là nơi xảy ra vụ việc, sự cố hoặc nơi các bên hoặc hòa giải viên lựa chọn, bảo đảm thuận tiện cho các bên, tiến hành hòa giải trực tiếp với sự có mặt của các bên.

Trường hợp các bên có người khuyết tật thì sẽ có sự hỗ trợ thích hợp để tham gia hoà giải.

Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày được phân công, hòa giải viên phải bắt đầu tiến hành hòa giải, trừ trường hợp cần phải hòa giải ngay khi chứng kiến vụ việc hoặc các bên có thỏa thuận khác về thời gian hòa giải.

– Hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân cấp xã được tiến hành tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và được tiến hành trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.

Đây là thủ tục hòa giải hành chính và bắt buộc trong giải quyết tranh chấp đất đai. Kết quả hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân cấp xã không làm mất quyền khởi kiện của đương sự.

Tuy nhiên, nếu thủ tục hòa giải này không được thực hiện mà yêu cầu trực tiếp lên Tòa án thì Tòa án sẽ không thụ lý vụ án theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 192 Bộ luật tố tụng dân sự 2015.

Thứ năm, về hệ quả pháp lý của việc hòa giải

– Đối với hòa giải ở cơ sở, nếu hòa giải thành thì các bên có thể thỏa thuận lập văn bản hòa giải thành và có thể yêu cầu Tổ hòa giải nộp đơn đề nghị Tòa án nhân dân yêu cầu quyết định công nhận theo quy định tại Công văn số 1503/BTP-PBGĐTPL ngày 05 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện thủ tục đề nghị Tòa án công nhận kết quả hòa giải ở cơ sở thành.

Nếu hòa giải không thành thì các bên có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, quyết định hòa giải không bắt buộc nên các bên có quyền thay đổi quyết định nếu sau này cảm thấy không hài lòng.

– Đối với hoạt động hòa giải trong giải quyết tranh chấp đất đai thì kết quả hòa giải tranh chấp đất đai phải được ghi nhận bằng văn bản. Biên bản hòa giải phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng, các bên tranh chấp có mặt tại phiên hòa giải, các thành viên tham gia hòa giải và phải có con dấu của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Đồng thời phải được gửi ngay cho các bên tranh chấp và lưu giữ tại Ủy ban nhân dân cấp xã. Các bên có nghĩa vụ thực hiện và chịu trách nhiệm về nghĩa vụ của mình.

Như vậy, có thể thấy, mặc dù có sự tương đồng về mục đích và ý nghĩa nhưng việc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải, hòa giải ở cơ sở trong giải quyết tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân cấp xã là hai hoạt động hoàn toàn khác nhau về tính chất, thủ tục, hậu quả pháp lý…

Do đó, cần căn cứ vào từng trường hợp cụ thể để xác định, giải quyết và hướng dẫn mọi người đến đúng cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp, tránh nhầm lẫn, ảnh hưởng đến người dân.

Một số câu hỏi liên quan đến tranh chấp đất đai.

 Tư vấn tranh chấp đất thổ cư ở nông thôn.

Chào luật sư. Nhờ luật sư giúp tôi. Nhà tôi ở nông thôn, như luật sư biết, thường có những ngôi nhà ở nông thôn có mặt đường bê tông, một số ngôi nhà nằm sâu hơn so với mặt đường và phải đi qua một con hẻm nhỏ để đến cổng và nhà tôi cũng như vậy. Nhưng con hẻm đó chỉ có gia đình tôi sử dụng. Gần đây, chính quyền có yêu cầu vẽ lại bản đồ làm lại bìa đỏ.

Bởi vì cả hai bên nhà tôi đều là anh em họ. Do trong bản đồ cũ,  cái ngõ đó nhà tôi nó rất rộng nhưng thực trạng giờ nó rất hẹp vì nhà bên cạnh lấn chiếm xây dựng rồi, vì vậy khi cán bộ đo lại, tôi bảo anh ta đo như bản đồ cũ, vì vậy đã xảy ra tranh cãi với ngôi nhà bên cạnh.

Tôi có nộp đơn lên trên để giải quyết nhưng lại vấp phải vấn đề là bởi vì 2 nhà hai bên ngõ là anh em họ hàng với nhà tôi nên thời xưa các cụ có đi chung ngõ đó, giờ khi tôi đâm đơn kiện người ta bảo đó là ngõ đi chung của ba nhà.

Nhưng trong bản đồ con hẻm thuộc về nhà tôi. Vậy theo luật sư, nếu theo luật, con hẻm đó thuộc về nhà tôi hay phải chia làm ba?  Hai nhà bên cạnh có mời những người lớn tuổi trong xóm ra làm chứng là trước cái ngõ đó thời xưa đi chung ?

Tôi hy vọng một luật sư có thể giúp tôi. Tôi chân thành cảm ơn.

Khong co tieu de 1300 × 1000 px 1 1
Luật Quốc Bảo sẽ hướng dẫn các bạn giải quyết tranh chấp đất đai

Luật sư trả lời:

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, bạn có thể nộp đơn đề nghị ủy ban nhân dân cấp xã hòa giải theo quy định tại Điều 202 Luật Đất đai 2013 về hòa giải tranh chấp đất đai:

“1.Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở.

2. Tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không thể hòa giải được gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi có đất tranh chấp để hòa giải.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai trên địa bàn; trong quá trình thực hiện, phải phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội khác.

Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân cấp xã được thực hiện trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.

4. Việc hòa giải phải được lập thành biên bản có chữ ký của các bên và có xác nhận hòa giải thành hoặc hòa giải không thành của Ủy ban nhân dân cấp xã. Biên bản hòa giải được gửi đến các bên tranh chấp, lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp.

5. Đối với trường hợp hòa giải thành mà có thay đổi hiện trạng về ranh giới, người sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân cấp xã gửi biên bản hòa giải đến Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Đối với trường hợp tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau; gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các trường hợp khác.

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định công nhận việc thay đổi ranh giới thửa đất và cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.”

Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã không hòa giải thì phải có đơn yêu cầu Tòa án nhân dân cấp huyện nơi có đất tranh chấp để yêu cầu giải quyết theo quy định tại Điều 203 Luật Đất đai 2013:

Điều 203. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai

“Các tranh chấp đất đai đã được giải quyết tại Ủy ban nhân dân cấp xã nhưng không được giải quyết thì được giải quyết như sau:

1. Tranh chấp đất đai mà các bên có Giấy chứng nhận hoặc một trong các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất đai do Tòa án nhân dân giải quyết;

2. Trong trường hợp tranh chấp đất đai mà đương sự không có Giấy chứng nhận hoặc một trong các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này thì đương sự chỉ được lựa chọn một trong hai hình thức giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật quy định sau đây:

a) Nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền theo quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.”

Căn cứ vào thông tin bạn cung cấp: nhà hàng xóm đã xây nhà lấn chiếm đất của bạn. Như vậy, trong trường hợp này, bạn đồng ý với người hàng xóm có quyền sử dụng đất trước khi chuyển đi giải quyết vụ việc. Nếu hòa giải giữa hai bên không thành, bạn có thể khởi kiện tại Tòa án nhân dân cấp huyện nơi có đất để giải quyết.

Giải quyết tranh chấp đất đai và vấn đề người làm chứng.

Kính gửi công ty luật Quốc Bảo, tôi có một vấn đề mà tôi hy vọng sẽ nhận được lời khuyên từ công ty:

Vào cuối năm 2011, gia đình tôi đã mua một mảnh đất 1989m2 đất vườn cây với giá 45 chỉ vàng 24k, nhưng người bán đã bớt cho gia đình tôi 5 vàng chỉ vàng 24k để làm giấy tờ. Hiện tại, gia đình tôi chỉ có giấy thỏa thuận mua bán viết tay có ký tên của bên bán, bên mua và những người làm chứng của 2 bên.

Bởi vì khi mua đất, gia đình tôi sợ tranh chấp, với lại lúc mua bán đất ông ở nhà một mình vợ con bỏ đi hết nên gia đình tôi có đến Uỷ ban khu vực nơi ông làm ruộng và sinh sống để hỏi và xác nhận và có mời ông Trưởng khu vực đến để chứng kiến. Trong quá trình mua và bán, tất cả các tài liệu được viết bởi Trưởng Khu vực này viết giùm cho 2 bên (ông không ký tên trong bản thỏa thuận).

Tôi xin tóm tắt nội dung của thỏa thuận như sau: “Bên A hiện nay giao đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy photo và đơn xin đo đạc cho bên B, bên B sẽ chịu mọi chi phí đo đạc và giấy tờ các loại. Phần ranh đất tứ cận thì bên A lo, khi nào đo đạc xong thì đến Uy ban nhân dân Phường làm hợp đồng chuyển nhượng ký tên xong thì bên B sẽ đưa đủ số vàng còn lại. Hiện nay đưa cọc 25 chỉ vàng 24k còn lại 15 chỉ 24k khi nào đo đạc xong thì giao đủ”.

Trong thời gian canh tác, gia đình tôi đã yêu cầu địa chính thực hiện các phép đo nhưng không thành công vì đất gia đình tôi mua đang tranh chấp với các hộ gia đình lân cận. Người bán không thể giải quyết tranh chấp nhưng cứ yêu cầu gia đình tôi đưa  thêm vàng nhưng gia đình tôi không đồng ý, người bán lấy lại một nửa đất và không cho phép gia đình tiếp tục canh tác.

Khi vụ việc xảy ra, gia đình tôi đã nộp đơn lên Ủy ban khu vực để giải quyết nhưng không thành công, đã chuyển nó cho Ủy ban nhân dân phường nhưng cho đến bây giờ, đã được 5 năm nhưng không ai giải quyết được điều đó cho gia đình tôi, dẫn đến việc người bán đất đã chết, vợ và con ông ta kêu ai bán thì tìm người đó làm giấy chứ họ không biết (vợ con ông ta đang sử dụng phần đất của gia đình em đang tranh chấp).

Gia đình tôi vẫn sử dụng 1000m2 đất cho gần 5 năm trong khi gia đình tôi mua tới 1989m2. Như đã nêu ở trên, tôi muốn nhờ một luật sư cho tôi hỏi: Người bán ngang nhiên lấy lại đất như vậy là đúng hay sai, nếu sai, Làm thế nào gia đình tôi có thể lấy lại đất.

Ủy ban Nhân dân Phường đã nhận được hồ sơ trong 5 năm mà không quyết định liệu nó đúng hay sai. Nếu họ sai, làm thế nào tôi có thể kiện họ, Trong một tình huống khó khăn, tôi không thể làm giấy tờ, Tôi có thể yêu cầu người bán lấy lại đất và yêu cầu họ trả đúng số tiền mà gia đình tôi đã bỏ ra không? vì trước gia đình tôi mua giá trị trên 45 triệu/cây, còn bây giờ có 32 triệu/ cây.

Trân trọng cảm ơn!

Luật sư trả lời:

Ngoài ra, đất mà gia đình bạn mua phải đủ điều kiện để được chuyển nhượng theo quy định của Luật Đất đai 2013:

“ Điều 188. Điều kiện để thực hiện các quyền trao đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng hoặc thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất

1. Người sử dụng đất có thể thực hiện các quyền trao đổi, chuyển nhượng, cho thuê lại, cho thuê lại, tặng hoặc thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn với quyền sử dụng đất khi đáp ứng các điều kiện sau:

a ) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3, Điều 186 và trường hợp thừa kế quy định tại khoản 1, Điều 168 của Luật này;

b ) Đất không có tranh chấp;

c ) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d ) Trong thời hạn sử dụng đất.

2. Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 của Điều này, khi thực hiện các quyền trao đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế hoặc tặng quyền sử dụng đất; quyền thế chấp quyền sử dụng đất hoặc góp vốn với quyền sử dụng đất cũng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại các Điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 của Luật này.

3. Việc trao đổi, chuyển nhượng, cho thuê lại, thừa kế, hiến tặng, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn với quyền sử dụng đất phải được đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực từ thời điểm đăng ký trong sổ địa chính ”

Như bạn đã cung cấp các thông tin trên, mảnh đất mà gia đình bạn mua đang tranh chấp với một hộ gia đình lân cận, vì vậy theo quy định trên mảnh đất này, nó không đủ điều kiện để chuyển nhượng, Vì vậy, giao dịch mua bán đất này của gia đình bạn là không hợp lệ. tín hiệu trước pháp luật.

Về sử dụng đất của gia đình bạn:

Điều 328. Tiền đặt cọc – Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

1. Đặt cọc có nghĩa là khi một bên ( sau đây được gọi là người gửi tiền ) bàn giao cho bên kia ( sau đây gọi là người nhận tiền gửi ) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc các vật có giá trị khác ( sau đây được gọi là: gọi chung là tài sản đặt cọc ) trong một khoảng thời gian để đảm bảo giao kết hoặc thực hiện hợp đồng.

2. Trong trường hợp hợp đồng được ký kết hoặc thực hiện, tài sản đặt cọc sẽ được trả lại cho người gửi tiền hoặc được khấu trừ để thực hiện nghĩa vụ thanh toán; nếu người gửi tiền từ chối ký kết và thực hiện hợp đồng, tài sản tiền gửi thuộc về người nhận tiền gửi; nếu người nhận tiền gửi từ chối ký kết và thực hiện hợp đồng, thì phải trả cho người gửi tiền tài sản tiền gửi và một số tiền tương đương với giá trị của tài sản ký gửi, trừ khi có thỏa thuận khác.

Theo thông tin bạn đã cung cấp là gia đình bạn và Bên A đã đồng ý gửi tiền có điều kiện kèm theo, trong trường hợp này gia đình bạn chưa thể chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thì coi như bên A đã không thực hiện hợp đồng một cách chính xác. Bên A phải trả lại tiền đặt cọc và số tiền tương đương với giá trị của tài sản đặt cọc, trừ khi có thỏa thuận khác. Đối với phía gia đình, bạn cũng phải trả lại đất vì hợp đồng đã bị hủy bỏ.

Về giải quyết tranh chấp đất đai

Theo Điều 135 của Luật Đất đai, tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không thể hòa giải sẽ gửi đơn lên Ủy ban Nhân dân của xã, phường hoặc thị trấn nơi có đất tranh chấp.

Thời hạn hòa giải là 30 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban Nhân dân của xã, phường hoặc thị trấn nhận được đơn.

Kết quả hòa giải tranh chấp đất đai phải được ghi lại bằng văn bản, được ký bởi các bên tranh chấp và được chứng nhận bởi Ủy ban Nhân dân của thị trấn nơi có đất.

Trong trường hợp kết quả hòa giải không thành công, theo Điều 136 của Luật Đất đai 2013:

Tranh chấp đất đai đã được hòa giải tại Ủy ban Nhân dân của các xã, phường hoặc thị trấn nhưng một bên hoặc các bên liên quan không đồng ý sẽ được giải quyết như sau:

1. Tranh chấp về quyền sử dụng đất trong đó các bên liên quan có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các giấy tờ quy định tại khoản 1, 2 và 5, Điều 50 của Luật này, và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất gắn liền với đất sẽ được giải quyết bởi Tòa án Nhân dân;

2. Tranh chấp về quyền sử dụng đất mà các bên liên quan không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các giấy tờ quy định tại khoản 1, 2 và 5, Điều 50 của Luật này sẽ được giải quyết như sau: 

a ) Trong trường hợp Chủ tịch Ủy ban Nhân dân của một huyện, thị trấn hoặc thành phố tỉnh giải quyết lần đầu, nhưng một bên hoặc các bên liên quan không đồng ý với quyết định giải quyết, thì có quyền khiếu nại với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân của các tỉnh và các thành phố do trung ương điều hành sẽ giải quyết; quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh hoặc thành phố do trung ương điều hành sẽ là quyết định giải quyết cuối cùng;

b ) Trong trường hợp Chủ tịch Ủy ban Nhân dân của tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Chính phủ Trung ương xử lý việc giải quyết lần đầu tiên và một bên hoặc các bên liên quan không đồng ý với quyết định giải quyết, thì có quyền khiếu nại với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường là quyết định giải quyết cuối cùng”.

Khong co tieu de 1300 × 1000 px 2
Những câu hỏi liên quan đến tranh chấp đất đai

Do đó, nếu Ủy ban Nhân dân của phường đã nhận được hồ sơ nhưng không xử lý nó, thì đã vi phạm các quy định của pháp luật. Bạn có thể tiến hành khiếu nại về hành vi này của ủy ban theo các quy định của pháp luật về khiếu nại.

“Điều 204. Giải quyết khiếu nại và kiện cáo về đất đai

1. Người sử dụng đất và người có quyền và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện chống lại các quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai.

2. Lệnh và thủ tục giải quyết khiếu nại về các quyết định hành chính và hành vi hành chính đối với đất tuân thủ luật pháp về khiếu nại. Lệnh và thủ tục giải quyết khiếu nại về các quyết định hành chính và hành vi hành chính đối với đất đai phải tuân thủ luật pháp về thủ tục hành chính.

Vì vậy, trong trường hợp này, gia đình và người bán của bạn nên đồng ý về việc mua và bán này theo hướng xác định lại khu vực mà gia đình phải được hưởng theo số tiền đặt cọc số tiền đã đặt cọc và tiến hành làm giấy tờ chuyển nhượng, vì theo như chúng tôi đã phân tích ở trên giao kết mua bán này không có hiệu lực trước pháp luật sẽ không có cơ sở để đưa ra toà giải quyết.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận Luật Quốc Bảo để tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài số: 076 338 7788 để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Quốc Bảo. Rất mong nhận được sự hợp tác!

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.