Tình huống giải quyết tranh chấp đất đai

Trong chủ đề này, Luật Quốc Bảo muốn đề cập đến các tình huống giải quyết tranh chấp đất đai phổ biến hiện nay. Vì đất đai là một nguồn tài nguyên thiên nhiên vô giá, là điều kiện cho sự tồn tại và phát triển của con người và các sinh vật khác trên trái đất.

Đối với kinh tế xã hội, đất đai là một phương tiện sản xuất đặc biệt, một khu vực phân bố dân số, xây dựng các cơ cấu kinh tế, văn hóa, an ninh và quốc phòng. Tình trạng khiếu nại và tranh chấp đất đai là một trong những vấn đề “nóng” ở địa phương ngày nay đòi hỏi phải giải quyết nhanh chóng và kịp thời. Đó không chỉ là góp phần làm ổn định trật tự xã hội mà còn ngăn chặn những hậu quả có thể khác. 

Tình huống giải quyết tranh chấp đất đai
Luật Quốc Bảo sẽ hướng dẫn các bạn giải quyết tranh chấp đất đai khi có và không có sổ đỏ.

Căn cứ pháp lý

  • Luật Đất đai năm 2013
  • Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai.
  • Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP

Tranh chấp đất đai là gì?

Theo khoản 24, Điều 3 của Luật đất đai năm 2013 về tranh chấp đất đai:

24. Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai.

Do đó, tranh chấp đất đai là một sự bất đồng, xung đột về lợi ích, về quyền, và nghĩa vụ giữa các đối tượng khi tham gia quan hệ pháp lý về đất đai.

Có bao nhiêu tình huống giải quyết tranh chấp đất đai hiện nay?

Hiện tại, có những tình huống để giải quyết tranh chấp đất đai như sau:

Tranh chấp về quyền sử dụng đất

+ Tranh chấp giữa những người sử dụng đất về ranh giới giữa vùng đất được phép sử dụng và quản lý. Loại tranh chấp này thường được thay đổi bởi một bên một cách tự nguyện hoặc vì hai bên không thể xác định được nhau.

+ Tranh chấp về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đai trong mối quan hệ thừa kế; ly hôn giữa vợ chồng.

+ Yêu cầu trả lại đất; tài sản gắn liền với đất của người thân trong các giai đoạn trước mà thông qua điều chỉnh đất được phân phối cho người khác.

+ Tranh chấp giữa các dân tộc thiểu số tại địa phương và người dân xây dựng khu kinh tế mới, giữa trang trại chăn nuôi, trang trại lâm nghiệp và đất khác được sử dụng cho các tổ chức.

Tranh chấp về quyền và nghĩa vụ phát sinh trong quá trình sử dụng đất

Vi phạm của một bên gây cản trở việc thực thi quyền và nghĩa vụ của bên kia hoặc việc một bên không thực hiện nghĩa vụ của mình cũng dẫn đến tranh chấp.

Loại tranh chấp này thường thể hiện ở dạng sau:

+ Tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển đổi, cho thuê, quyền sử dụng đất cho thuê lại, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng với giá trị của quyền sử dụng đất.

+ Tranh chấp về bồi thường giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng cho mục đích an ninh, lợi ích quốc gia, lợi nhuận cộng đồng.

Tranh chấp về mục đích sử dụng đất

+ Tranh chấp trong nhóm đất nông nghiệp, giữa đất lúa và đất nuôi tôm, giữa các đồn điền cà phê và cao su, giữa vùng đất của gia đình và đất thổ cư,… trong quá trình phân bổ, và quy hoạch sử dụng đất.

Quý khách tham khảo: Luật Quốc Bảo – Hotline/zalo: 0763387788

Tình huống giải quyết tranh chấp đất đai
Quý khách tham khảo: Luật Quốc Bảo – Hotline/zalo: 0763387788

Một số câu hỏi về tình huống giải quyết tranh chấp đất đai.

Tình huống 1:

Bố mẹ tôi đã thuê mảnh đất này để xây nhà từ năm 1974. Chủ sở hữu đã vượt biên ra nước ngoài trong một thời gian dài, cho đến bây giờ vẫn không có thông tin về thời điểm ông ấy sẽ trở lại.

Từ lâu, chỉ có người thân của chủ đất này đến nhà để đóng góp tiền thuê nhà, không có bất kỳ giấy tờ nào, ba mẹ tôi thấy cũng ít tiền nên thôi cũng đưa tiền. Có nhiều lần liên hệ với người bà con này để hỏi chủ đất xem có về nước không để ba mẹ mua lại diện tích đất đã ở lâu nay, mà người này trả lời hứa hẹn năm sau sẽ về cho qua vậy thôi chứ đến nay vẫn chưa thấy về.

Theo tôi biết rằng luật pháp quy định rằng nếu sống hơn 20 năm, tôi sẽ có quyền sử dụng đất. Vì vậy, tôi đã gửi một email để yêu cầu luật sư giúp tôi trong trường hợp của cha mẹ tôi, tôi có thể được cấp quyền sử dụng đất nơi tôi sống không? Nếu được thì phải làm các thủ tục cần thiết nào. Cảm ơn rât nhiều!

Luật sư tư vấn.

Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn cho Công ty Luật Quốc Bảo, với nội dung này Công ty Luật Quốc Bảo tư vấn như sau:

Theo các quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai, các hộ gia đình và cá nhân hiện đang sử dụng đất và sở hữu một trong số các giấy tờ sau đây sẽ được cấp QSDĐ. Cụ thể:

“Điều 100. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, đất và tài sản gắn liền với hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng hiện đang sử dụng đất với giấy tờ quyền sử dụng đất

1. Các hộ gia đình và cá nhân đang sử dụng đất ổn định và có một trong các giấy tờ sau đây sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở đất và tài sản kèm theo và không phải nộp tiền sử dụng đất:

a ) Giấy tờ về quyền sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Cộng hòa Dân chủ Việt Nam, Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

b ) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cấp bởi một cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc có tên trong sổ đăng ký đất đai hoặc sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993.

c ) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế hoặc hiến tặng quyền sử dụng đất hoặc tài sản đính kèm, giấy tờ bàn giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất đai.

d ) Giấy tờ về chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà gắn liền với đất thổ cư trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, được chứng nhận bởi Ủy ban Nhân dân cấp được sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993.

đ) Giấy tờ về thanh lý và định giá nhà gắn liền với đất ở, giấy tờ mua nhà, nhà nước thuộc sở hữu theo quy định của pháp luật.

e ) Giấy tờ về quyền sử dụng đất được cấp cho người sử dụng đất bởi một cơ quan có thẩm quyền theo chế độ cũ.

g ) Các giấy tờ khác được thành lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ….”

Nếu một trong những giấy tờ trên không có sẵn, nhưng có cơ sở và căn cứ để sử dụng đất ổn định trước tháng 7/1/2004, được chứng nhận bởi Ủy ban Nhân dân Xã rằng không có tranh chấp và theo quy hoạch, việc xem xét cấp giấy chứng nhận sử dụng ngay theo Khoản 2, Điều 101 của Luật đất đai 2013.

“Điều 101. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với hộ gia đình và cá nhân hiện đang sử dụng đất mà không sử dụng giấy tờ quyền sử dụng đất

…2. Các hộ gia đình và cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này, nhưng đất đã được sử dụng ổn định trước 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm luật đất đai, được chứng nhận bởi Ủy ban Nhân dân cấp là đất không tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng khu dân cư nông thôn được cơ quan nhà nước phê duyệt.

Nếu cơ quan quy hoạch có thẩm quyền phê duyệt, sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và các tài sản gắn liền.”

So với trường hợp sử dụng đất của bạn, xác định rằng bạn thuê đất từ người khác mà không phải nhận chuyển nhượng đất từ họ và cũng không thể xác định rằng bên cho thuê có giấy tờ về quyền sử dụng đất hay không, vì vậy ngay cả khi gia đình có sử dụng ổn định, không có cơ sở nào để nói rằng đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận.

Nếu bên cho thuê có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, chứng minh rằng họ là người sử dụng đất hợp pháp, mặc dù đã sử dụng vùng đất này từ năm 1974, nhưng nó không đủ điều kiện để ban hành QSDĐ. Do đó, cần đánh giá quy trình và sử dụng đất để xem xét việc cấp Giấy chứng nhận.

Tình huống 2:

Gia đình tôi có anh chị em 7 ( sáu chị em gái và một anh trai ). Khoảng năm 2007, gia đình tôi phá sản và rơi vào cảnh khốn khổ vì bị tịch thu nhà ở vì nợ nần.

Bố tôi để bảo vệ ngôi nhà, đã thương lượng và bán mảnh đất mà ông hiện đang sống cho cô là em gái của bố tôi chỉ với  giá 20.000.000 đồng để tạm thời xây dựng một ngôi nhà nhỏ ( Vùng đất này nêu rõ quyền sử dụng đất cung cấp cho gia đình của ông Võ Đình A tên của cha tôi).

Khi bán, chỉ có bố tôi và cô ruột của tôi ghi lại và ký giấy tờ, nhưng trên giấy tờ chỉ ghi là Đơn chuyển nhượng cho quyền sử dụng đất và không hề có chứng nhận gì của UBND xã, phường.. và chữ ký đồng ý của mẹ và anh chị em tôi. Đồng thời, bố tôi đã trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cô tôi cầm luôn.

Cô ruột của tôi hứa rằng trong tương lai, nếu chúng tôi khá lên, cô ấy sẽ bán mảnh đất trên cho gia đình tôi để sống. Năm 2014 anh trai tôi có đến nhà cô thì cô nói giờ đưa 150.000.000 để lấy lại mảnh đất. Anh tôi đồng ý, năm 2015 khi anh tôi đến nhà cô ấy để mua lại mảnh đất thì hay tin cô vì hám lợi đã bán lại đất trên cho em gái ruột cũng chính là cô ruột của tôi với giá 750.000.000.

Bây giờ tôi hy vọng sẽ được sự hướng dẫn và giúp đỡ từ phía Luật sư để gia đình tôi lấy lại quyền sử dụng đất đối với mảnh đất trên. Tôi chân thành cảm ơn.

84
Một số tình huống tránh chấp đất đai phổ biến hiện nay

Luật sư tư vấn.

Cám ơn anh (chị) đã gửi yêu cầu tư vấn đến Luật Quốc Bảo, với nội dung này Luật Quốc Bảo tư vấn như sau:

Bố của em chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho cô em vào năm 2007 do đó vào thời điểm đó áp dụng quy định của Luật Đất đai năm 2013. Luật đất đai năm 2013 có quy định về vấn đề này tại Khoản 1, Điều 126 như sau:

“1. Việc nộp hồ sơ chuyển đổi quyền sử dụng đất được quy định như sau:

a) Hồ sơ chuyển đổi quyền sử dụng đất nộp tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất để chuyển cho văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất;

b) Hồ sơ chuyển đổi quyền sử dụng đất gồm hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân phải có chứng thực của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất hoặc chứng nhận của công chứng nhà nước.”

Như vậy, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của bố bạn cho cô của bạn chưa được pháp luật chứng thực, cụ thể là không được chứng thực tại UBND phường nơi có đất.

Hơn nữa như bạn trình bày quyền sử dụng đất đứng tên hộ gia đình và việc chuyển nhượng chỉ có bố bạn là bên chuyển nhượng ký giấy tờ mua bán, không có sự đồng ý của các thành viên còn lại trong hộ đồng ý chuyển nhượng.

Từ đó việc sang tên quyền sử dụng đất chưa được thực hiện. Như vậy, đối chiếu quy định pháp luật thì cô bạn không có quyền sử dụng đối với mảnh đất.

Việc cô bạn sử dụng mảnh đất và bán lại cho em gái là trái pháp luật.Trong trường hợp này gia đình bạn có quyền yêu cầu hoặc khởi kiện hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (viết tay) hoặc khởi kiện hủy giao dịch chuyển nhượng giữa cô bạn và người mua.

Tình huống 3:

Cách đây 3 năm, tôi đã mua một ngôi nhà từ mua căn nhà của ông A con của ông C, ông C hiện là hàng xóm trước nhà, cách nhau một con đường chung. Nhà tôi và nhà của ông C nằm ở cuối con hẻm, nên phần đất đó là đi chung, bây giờ ông C xây nhà bếp để phục vụ việc gia đình.

Ông C đã làm điều đó, gia đình chúng tôi rất buồn vì vào mùa hè, nhiệt độ của nhà bếp tỏa ra đến 200 độ C. Gia đình tôi không thể chịu được hành vi bành trướng của gia đình ông C.

Tôi hy vọng câu trả lời của luật sư. Tôi chân thành cảm ơn bạn.

Luật sư tư vấn.

Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu của bạn đến Luật Quốc Bảo. Vấn đề của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo Khoản 1, Điều 12 của Luật Đất đai 2013, có quy định người sử dụng đất bị cấm xâm phạm, chiếm giữ hoặc phá hủy đất đai.

Sự xâm lấn đất được hiểu là sự di chuyển của người sử dụng đất của điểm đánh dấu ranh giới hoặc ranh giới của thửa đất để mở rộng diện tích đất được sử dụng mà không được phép của cơ quan quản lý nhà nước phụ trách đất đai hoặc không có người sử dụng hợp pháp diện tích đất cho phép.

Do đó, nếu ông C hành động xây dựng nhà bếp ở khu vực chung (không phải trên khu đất nơi ông C được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản gắn liền với đất của Nhà nước) trong trường hợp này, ông C đã thực hiện hành vi xâm lấn đất đai, cản trở việc sử dụng đất của người khác.

Việc xử phạt đối với hành vi này được thực hiện theo Điều 14 của Nghị định 91/2019 / ND-CP. Cụ thể:

 Điều 14. Xâm lấn, chiếm đất

1. Trong trường hợp lấn chiếm hoặc chiếm đất chưa sử dụng ở nông thôn, hình thức và mức độ xử phạt như sau:

a ) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng sẽ được áp dụng cho diện tích đất bị lấn chiếm chưa đến 0,05 ha;

b ) Khoản tiền phạt từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng sẽ được áp dụng cho diện tích đất bị lấn chiếm từ 0,05 ha đến dưới 0,1 ha;

c ) Khoản tiền phạt từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng sẽ được áp dụng cho diện tích đất bị lấn chiếm từ 0,1 ha đến dưới 0,5 ha;

d ) Khoản tiền phạt từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng sẽ được áp dụng cho diện tích đất bị lấn chiếm từ 0,5 ha đến dưới 1 ha;

dd ) Khoản tiền phạt từ 30.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng sẽ được áp dụng cho vùng đất bị lấn chiếm từ 1 ha trở lên.

2. Trong trường hợp lấn chiếm hoặc chiếm đất nông nghiệp không phải là đất canh tác lúa, đất rừng, đất rừng phòng hộ hoặc đất rừng sản xuất ở nông thôn, hình thức và mức độ xử phạt như sau:

a ) Khoản tiền phạt từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng sẽ được áp dụng cho diện tích đất bị lấn chiếm dưới 0,05 ha;

b ) Khoản tiền phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng sẽ được áp dụng cho diện tích đất bị lấn chiếm từ 0,05 ha đến dưới 0,1 ha;

c ) Khoản tiền phạt từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng sẽ được áp dụng cho diện tích đất bị lấn chiếm từ 0,1 ha đến dưới 0,5 ha;

d ) Khoản tiền phạt từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng sẽ được áp dụng cho diện tích đất bị lấn chiếm từ 0,5 ha đến dưới 1 ha;

dd ) Khoản tiền phạt từ 50.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng sẽ được áp dụng cho đất bị lấn chiếm từ 1 ha trở lên.

….4. Trong trường hợp lấn chiếm hoặc chiếm đất phi nông nghiệp, trừ trường hợp quy định tại Khoản 6 của Điều này ở khu vực nông thôn, hình thức và mức xử phạt sẽ như sau:

a ) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng sẽ được áp dụng nếu diện tích đất bị lấn chiếm dưới 0,05 ha;

b ) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng sẽ được áp dụng nếu diện tích đất bị lấn chiếm từ 0,05 ha đến dưới 0,1 ha;

c ) Khoản tiền phạt từ 40.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng sẽ được áp dụng nếu diện tích đất bị lấn chiếm từ 0,1 ha đến dưới 0,5 ha;

d ) Khoản tiền phạt từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng sẽ được áp dụng nếu diện tích đất bị lấn chiếm từ 0,5 ha đến dưới 1 ha;

dd ) Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng sẽ được áp dụng nếu diện tích đất bị lấn chiếm 1 ha trở lên.

5. Trong trường hợp lấn chiếm hoặc chiếm đất chưa sử dụng, đất nông nghiệp hoặc đất phi nông nghiệp (trừ trường hợp quy định tại Khoản 6 của Điều này) ở khu vực thành thị.

Mức phạt sẽ bằng 02 lần mức xử phạt đối với loại đất tương ứng được quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 của Điều khoản này và mức phạt tối đa sẽ không vượt quá 500.000.000 đồng cho các cá nhân, không quá 1.000.000.000 đồng cho các tổ chức.

6. Trong trường hợp lấn chiếm hoặc chiếm đất trong hành lang an toàn của công trình và đất của công trình với hành lang bảo vệ, đất của văn phòng làm việc và các cơ sở kinh doanh không thuộc của cơ quan hoặc tổ chức theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng tài sản nhà nước.

Hình thức và mức độ xử phạt phải tuân theo các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản dùng làm vật liệu xây dựng, sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng

Quản lý công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và văn phòng; trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo; trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê; phòng chống lũ lụt; trong lĩnh vực quản lý và sử dụng tài sản nhà nước và các lĩnh vực chuyên môn khác

Ngoài ra, nhà của ông C phải khôi phục lại tình trạng đất trước khi vi phạm.

85
Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tình huống 4:

Năm 1993, ông A đã được Ủy ban Nhân dân xã cấp một mảnh đất: 600m2 (20×30) theo Quyết định phân bổ đất để xây dựng nhà vào ngày 20 tháng 6 năm 1993.

Vào ngày 07/11/1994, ông A và bà B đã đồng ý chuyển nhượng sang cho bà C là 390m2 (13m liền kề với Quốc lộ 1A x 30 chiều dài) trong tổng diện tích đất nêu trên với xác nhận của đại diện Ủy ban Nhân dân Xã, là chủ tịch tại thời gian đó ký thỏa thuận.

Trên thực tế, mảnh đất được phân bổ năm 1993 đã được bà B trả tiền và sở hữu đất, trong khi ông A chỉ đứng tên người đại diện. Bà C đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính của mình với Bà B theo thỏa thuận: Bà B chuyển cho Bà C diện tích đất nói trên với giá 2,5 triệu đồng, và bà B đã nhận được đủ 2 triệu đồng, số tiền còn lại và thực hiện các thủ tục bàn giao đất cụ thể.

Vào ngày 05/7/1994, Ủy ban Nhân dân Xã đã thu được 1.766.000 đồng từ Bà C (theo số biên nhận số 166) để thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện tại, thông qua thông tin, được biết rằng mảnh đất trên thuộc sở hữu của ông D, em trai của bà B, đứng tên sử dụng Ủy ban Nhân dân xã đã ban hành QSDĐ.

Làm thế nào để đòi lại các quyền hợp pháp của bà C.

Đây là tình huống của gia đình tôi và tôi hy vọng tìm kiếm lời khuyên của luật sư, cảm ơn rất nhiều!

Luật sư tư vấn.

Do thông tin được cung cấp còn hạn chế, không thể xác định liệu bây giờ bà C có thể yêu cầu quyền lợi hợp pháp của mình hay không, tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mình, bà C cần thu thập tài liệu và giấy tờ chứng minh giao dịch trên:

– Hợp đồng chuyển nhượng đất giữa ông A, bà B và bà C được chứng nhận bởi Ủy ban Nhân dân xã.

– Mẫu thu thập số 166 của Ủy ban Nhân dân để thực hiện các thủ tục cấp QSDĐ cho bà C.

– Lời khai của ông A, bà B về việc chuyển quyền sử dụng đất cho bà C, để chứng minh rằng vấn đề giao dịch giữa ông A, bà B và bà. C tồn tại.

Khi có tài liệu để chứng minh những điều trên, bà C có thể gửi đơn kiến nghị tới Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cấp GCNQSDĐ cho ông D để đòi quyền lợi của mình.

Vì bà C đã nhận được việc chuyển nhượng quyền sử dụng mảnh đất đó từ bà ông A và bà B và bà C cũng đã trả 1.766.000 đồng cho Ủy ban Nhân dân để thực hiện các thủ tục cấp QSDĐ cho mình sau khi thực hiện nghĩa vụ tài chính với bà B mà tại sao hiện nay mảnh đất đó lại do ông D đứng tên trên GCNQSDĐ.

Khi có đủ cơ sở để chứng minh rằng giao dịch trên tồn tại, Ủy ban Nhân dân có thể xử lý và giải quyết cho bà, để đảm bảo lợi ích của bà C.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Quốc Bảo về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn cụ thể là các tình huống giải quyết tranh chấp đất đai diễn ra phổ biến hiện nay. Nếu vẫn còn vướng mắc hoặc chưa rõ bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời. Nội dung tư vấn trên đây mang tính chất tham khảo cho các nhân, tổ chức. Mọi thắc mắc cần giải đáp thêm liên hệ hotline/zalo: 076 338 7788 để được hỗ trợ nhé!

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.