Tuyển nữ đi nghĩa vụ quân sự và những điều cần biết

Nghĩa vụ quân sự tuy không bắt buộc đối với nữ giới, nhưng nếu công dân nữ tự nguyện và quân đội có nhu cầu thì họ cũng có thể được tuyển chọn để tham gia nghĩa vụ quân sự. Như vậy, nếu thực hiện nghĩa vụ quân sự, nữ giới sẽ làm những gì?

Bài viết sau đây Luật Quốc Bảo sẽ đề cập đến vấn đề tuyển nữ đi nghĩa vụ quân sự? Nếu bạn đang tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi này, đừng bỏ lỡ bài viết dưới đây.

Mục lục

Luật nghĩa vụ quân sự là gì?

Tuyển nữ đi nghĩa vụ quân sự và những điều cần biết
Luật nghĩa vụ quân sự là gì?

Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ quốc phòng mà một công dân cần thực hiện trong quân đội dưới hình thức tại ngũ trong hàng ngũ dự bị nếu các điều kiện để lựa chọn quân đội hài lòng theo quy định. Nghĩa vụ quân sự là một dịch vụ bắt buộc mà công dân trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự, bất kể sắc tộc, tầng lớp xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, hoặc nơi cư trú. 

Luật nghĩa vụ quân sự là một tập hợp các quy định pháp lý điều chỉnh nghĩa vụ quân sự; nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan, tổ chức và cá nhân, và các chế độ và chính sách trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Theo Điều khoản 1, Điều 4 của Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, nó được ghi lại:

1. Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của các công dân phục vụ trong Quân đội Nhân dân. Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm dịch vụ và dịch vụ nghĩa vụ tại ngũ trong hàng ngũ dự bị của Quân đội Nhân dân.

Nội dung chính của Luật nghĩa vụ quân sự:

Tuyển nữ đi nghĩa vụ quân sự và những điều cần biết
Nội dung chính của Luật nghĩa vụ quân sự:

Về nghĩa vụ quân sự:

Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định rằng: Công dân, bất kể sắc tộc, tầng lớp xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú hoặc tuổi phục vụ quân sự. thực hiện nghĩa vụ quân sự theo Luật này. Công dân phục vụ trong Lực lượng bảo vệ bờ biển và thực hiện nghĩa vụ tham gia Cảnh sát nhân dân được coi là thực hiện nghĩa vụ quân sự tích cực.

Nghĩa vụ phục vụ trong quân đội:

Nam công dân trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự có nghĩa vụ phục vụ trong quân đội trong Quân đội Nhân dân.

Nếu nữ công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời bình một cách tự nguyện và có nhu cầu, họ có thể phục vụ trong quân đội. (Điều 6 )

Nam công dân trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự có nghĩa vụ phục vụ trong hàng ngũ dự bị, bao gồm: Hết tuổi nhập ngũ nhưng chưa phục vụ trong quân đội; Dừng phục vụ trong quân đội; và ngừng phục vụ trong Cảnh sát Nhân dân.

Về vị trí và cấp bậc của các sĩ quan và binh sĩ không ủy nhiệm, quyền và nghĩa vụ của các cán bộ không ủy quyền:

Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định đầy đủ các vị trí và cấp bậc quân sự của các sĩ quan và binh sĩ không ủy nhiệm  và các quyền và nghĩa vụ của các sĩ quan và binh sĩ không ủy nhiệm .

Trong đó, các vị trí của các sĩ quan và binh sĩ không ủy nhiệm  bao gồm: phó trung đội trưởng và tương đương, đội trưởng và tương đương; phó đội trưởng và tương đương. Các cấp bậc quân sự của các sĩ quan và binh sĩ không thuộc – bao gồm: trung sĩ, trung sĩ, quân đoàn, hạng nhất và tư nhân.

Về quyền và nghĩa vụ của các sĩ quan và binh sĩ không được ủy quyền:

Luật Nghĩa vụ quân sự quy định các quyền và nghĩa vụ của các sĩ quan và binh sĩ không được ủy quyền cho Tổ quốc, người dân, Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Đây là nội dung cơ bản, thể hiện bản chất và yêu cầu của người lính cách mạng, theo đó, các sĩ quan và binh sĩ không được ủy quyền phải hoàn toàn trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Sẵn sàng chiến đấu và hy sinh để bảo vệ sự độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao và thực hiện nghĩa vụ quốc tế; Tuân thủ nghiêm ngặt các đường lối và hướng dẫn của Đảng, các chính sách và luật pháp của Nhà nước, các Lệnh và Điều lệ của Quân đội Nhân dân;…

Quý khách tham khảo: Luật Quốc Bảo – Hotline/zalo: 076338778

Thành lập công tyGiấy phép an ninh trật tự

Tuyển nữ đi nghĩa vụ quân sự có phải là nghĩa vụ bắt buộc?

Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân Việt Nam phục vụ trong quân đội nhân dân. Theo đó, nếu bạn ở trong độ tuổi quy định, bất kể dân tộc, thành phố xã hội, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp,… Tất cả công dân được yêu cầu thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Theo đó, các đối tượng đăng ký nghĩa vụ quân sự được đề cập trong Điều 12 của Luật Nghĩa vụ quân sự bao gồm:

1. Công dân nam đủ 17 tuổi trở lên.

2. Công dân nữ được xác định tại Khoản 2, Điều 7 của Luật này có đầy đủ từ 18 tuổi trở lên.

Cụ thể, Điều khoản 2, Điều 7 của Luật này quy định như sau:

Nữ công dân trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự có ngành nghề và ngành nghề phù hợp với yêu cầu của Quân đội Nhân dân.

Đồng thời, Điều khoản 2, Điều 6 của Luật nghĩa vụ quân sự cũng quy định:

Nữ công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời bình, nếu tự nguyện và cần quân đội, có thể phục vụ trong quân đội.

Dựa trên các quy định trên, có thể thấy rằng nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ bắt buộc đối với tất cả các công dân nam đáp ứng tất cả các điều kiện về tuổi tác, sức khỏe và trình độ học vấn.

Đặc biệt đối với công dân nữ, nếu họ tình nguyện và quân đội có nhu cầu, họ sẽ được phục vụ trong quân đội, nếu họ có trình độ chuyên môn phù hợp, họ sẽ được phục vụ trong cấp bậc dự bị.

Vì vậy, nghĩa vụ quân sự không bắt buộc đối với công dân nữ.

Nữ quân nhân làm gì?

Khoản 1, Điều 4 của Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định:

Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của các công dân phục vụ trong Quân đội Nhân dân. Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm dịch vụ và dịch vụ nghĩa vụ tích cực trong hàng ngũ dự bị của Quân đội Nhân dân.

Do đó, bất kể công dân nam hay nữ, khi thực hiện nghĩa vụ quân sự, những người nhập ngũ phải phục vụ trong quân đội và phục vụ trong hàng ngũ dự bị của quân đội.

67 1
Điều kiện và lợi ích khi tham gia NVQS

Phục vụ trong quân đội

Các công việc được giao trong quân đội, tùy thuộc vào vị trí và đơn vị được nhận. Không chỉ vậy, đối với các sĩ quan và binh sĩ không có bằng cấp chuyên môn và kỹ thuật, ưu tiên làm việc ở các vị trí phù hợp với nhu cầu của quân đội – theo Điều khoản (, Điều 23 của Luật nghĩa vụ quân sự.

Theo đó, dựa trên nghề nghiệp, nghề nghiệp và kỹ thuật của người nhập ngũ, các sĩ quan và binh sĩ không được ủy quyền – có trình độ chuyên môn và kỹ thuật sẽ được sắp xếp từ cao đến thấp, ưu tiên các ngành nghề và kỹ thuật chuyên nghiệp và kỹ thuật. các kỹ thuật mà quân đội không đào tạo ( dựa trên điểm b, điều khoản 2, Điều 4 của Thông tư số. 220/2016 / TT – BQP ).

Tuy nhiên, trước khi sắp xếp vị trí công việc, những môn học này phải được đào tạo và bồi dưỡng kiến thức quân sự phù hợp với vị trí của họ.

Ngoài ra, ngoài việc phục vụ 24 tháng trong quân đội trong thời bình, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có thể sắp xếp các sĩ quan và binh sĩ không được ủy quyền – để thực hiện các nhiệm vụ như sẵn sàng chiến đấu; trong quá trình phòng ngừa và kiểm soát thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ và cứu hộ hoặc, nếu có chiến tranh, tình trạng khẩn cấp quốc phòng.

Phục vụ trong thứ hạng dự bị

Đối với công dân nữ phục vụ trong hàng ngũ dự bị, Khoản 2, Điều 4 của Nghị định số. 14/2016 / ND – CP quy định:

– Sắp xếp các nữ binh sĩ dự bị có chuyên môn phù hợp với các chức danh biên chế, nếu thiếu, sắp xếp các nữ binh sĩ dự bị có chuyên môn tương ứng.

– Nữ binh sĩ dự bị thuộc nhóm A ( tuổi đến hết 30 tuổi – Điều 26 của Luật nghĩa vụ quân sự ) tham gia các đơn vị bảo đảm chiến đấu thuộc địa phương quân đội, dịch vụ và đơn vị quân đội.

Cụ thể, các đơn vị sắp xếp nữ binh sĩ dự bị bao gồm:

– Các đơn vị hậu cần và kỹ thuật thuộc Bộ Quốc phòng, quân khu, quân đoàn, dịch vụ, vũ khí, quân đoàn, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân đội tỉnh, Trường học.

– Các đơn vị chuyên môn chuẩn bị được xây dựng bởi các bộ, bộ trưởng – các cơ quan cấp, cơ quan chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh; các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu, Quân đoàn, Quân đoàn, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân đội tỉnh…

Phụ nữ được hưởng những lợi ích gì khi phục vụ trong quân đội?

Quyền của nữ công dân tham gia nghĩa vụ quân sự được quy định trong Nghị định 27/2016 / ND – CP như sau:

Khi còn trong quân đội

– Nghỉ phép hàng năm: Áp dụng cho các sĩ quan và binh sĩ được ủy nhiệm không phục vụ nhiệm vụ tích cực từ tháng thứ 13 trở đi. Thời gian nghỉ là 10 ngày ( không bao gồm ngày khởi hành và ngày trở về ) và thanh toán cho trợ cấp xe lửa, xe hơi và du lịch ( Khoản 1, Điều 3 của Nghị định 27/2016 / ND – CP ).

– Người thân được hưởng chế độ: Hỗ trợ 500.000 đồng / người thân / thời gian nếu người thân bị bệnh từ 01 tháng trở lên hoặc được điều trị một lần tại bệnh viện trong 07 ngày trở lên; Trẻ em được nhận nuôi hợp pháp hoặc tự nhiên được miễn hoặc giảm học phí.

– Nếu họ phục vụ trong quân đội đủ 30 tháng, họ cũng sẽ nhận thêm 02 tháng trợ cấp cấp quân sự hiện tại…

Khi xuất ngũ

Khi chỉ nhận được hỗ trợ khi đang làm nhiệm vụ, nhưng khi xuất viện, nữ công dân cũng như công dân tham gia nghĩa vụ quân sự được hưởng các chính sách sau:

– Nhận trợ cấp khi xuất ngũ: Đối với mỗi năm xuất ngũ, những người tham gia nghĩa vụ quân sự được hưởng một khoản trợ cấp bằng 02 tháng lương cơ bản tại thời điểm xuất ngũ.

– Được hưởng trợ cấp cấp cấp bậc quân sự bổ sung: Nếu phục vụ trong quân đội đủ 30 tháng, khi xuất ngũ, họ cũng sẽ nhận được một khoản trợ cấp bổ sung 2 tháng của trợ cấp cấp bậc quân đội hiện tại; nếu giai đoạn này là từ ngày 25 đến tháng thứ 30, họ sẽ được hưởng trợ cấp 01 tháng của trợ cấp cấp quân sự hiện tại.

– Hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm: Với mức lương cơ bản 06 tháng tại thời điểm xuất ngũ.

– Tổ chức một cuộc họp chia tay trước khi xuất ngũ: Chi phí là 50.000 đồng / người, bạn có thể tiễn anh ta và đưa anh ta đến địa phương hoặc cung cấp tàu, phụ cấp xe hơi và đi lại từ đơn vị đến địa phương…

Điều kiện để nữ tham gia nghĩa vụ quân sự

71
Điều kiện để phụ nữ tham gia nghĩa vụ quân sự

Hiện tại, công dân nữ có thể được tuyển dụng để tham gia nghĩa vụ quân sự nếu quân đội có hạn ngạch tuyển dụng và công dân nữ đáp ứng các yêu cầu. Đặc biệt đối với trường hợp phục vụ trong cấp bậc dự bị, phải có ngành nghề và ngành nghề chuyên nghiệp phù hợp. Trên thực tế, chỉ khi quân đội có nhu cầu, sẽ có một cuộc tuyển mộ nữ binh sĩ để bắt buộc.

Nhưng trước tiên, để được chọn cho nghĩa vụ quân sự, công dân nữ phải đáp ứng các tiêu chí giống như công dân nam dưới đây:

Về tuổi tác:

Trong độ tuổi nhập ngũ theo quy định tại Điều 30 của Luật Nghĩa vụ quân sự 2015.

Công dân đủ 18 tuổi có thể được gọi đi nghĩa vụ quân sự; Độ tuổi nhập ngũ là từ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; Công dân đã được đào tạo ở cấp đại học hoặc đại học và đã tạm thời bị đình chỉ nhập ngũ sẽ có tuổi để gọi nghĩa vụ quân sự cho đến khi kết thúc 27 năm.

Chính trị:

– Đáp ứng các tiêu chí chính trị để lựa chọn công dân phục vụ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam trong Thông tư chung 50/2016 / TTLT – BCA.

– Trong trường hợp tuyển dụng vào các cơ quan bí mật, các đơn vị và các vị trí quan trọng trong Quân đội; quân đội của binh lính, nghi lễ; Lực lượng Vệ binh và Kiểm soát Quân sự chuyên nghiệp tuân thủ các quy định của Bộ Quốc phòng.

Về sức khỏe:

– Có mức độ sức khỏe 1, 2 theo quy định trong Thông tư chung 16/2016 / TTLT – BYT – BQP.

– Trong trường hợp được tuyển dụng vào một cơ quan bí mật, đơn vị và vị trí chủ chốt trong Quân đội; quân đội của binh lính, nghi lễ; Các lực lượng Vệ binh và Kiểm soát Quân sự chuyên nghiệp được chọn để đảm bảo các tiêu chuẩn của riêng họ theo quy định của Bộ Quốc phòng.

– Thuốc; Nếu bạn bị nhiễm HIV hoặc AIDS, bạn không được phép tham gia nghĩa vụ quân sự.

Yêu cầu về sức khỏe của các bản ghi âm nữ sẽ cao hơn nam giới, bao gồm:

Phải có sức khỏe lớp 1 hoặc 2.

Trên thực tế, không có lỗi khúc xạ (, có thể hơi cận thị, nhưng không quá 1 diopter, và thường yêu cầu phẫu thuật và đảm bảo thị lực trước khi gia nhập quân đội ).

Có chiều cao từ 1,60m trở lên. Tuy nhiên, yêu cầu này cũng phụ thuộc vào năm, bởi vì có những năm chỉ cần 1,55m trở lên, nó có thể được làm tròn. Nhưng có những năm cần 1,60m và không chấp nhận làm tròn.

Văn hóa:

– Hầu hết yêu cầu mức độ tiểu học hoặc trung cấp hoặc cao hơn.

– Trên thực tế, các nữ quân nhân muốn tham gia nghĩa vụ quân sự, Bộ Quốc phòng phải có hạn ngạch tuyển dụng, thường đòi hỏi sức khỏe, trình độ và nền tảng chính trị rất cao, không chỉ giống nhau. nam quân nhân.

Bởi vì hầu hết thời gian, khi có hạn ngạch cho sự bắt buộc của phụ nữ, điều đó có nghĩa là trong các đơn vị quân đội, thiếu các vị trí làm việc trong các ngành công nghiệp mà gần như quân đội không thể đào tạo. Sau khi kết thúc dịch vụ, các nữ binh sĩ sẽ tiếp tục nộp đơn xin chuyển giao chuyên nghiệp hoặc sĩ quan để phục vụ lâu dài – trong quân đội.

Nếu công dân nữ đáp ứng các tiêu chí nêu trên -, họ có thể đăng ký với chỉ huy quân sự của xã/phường nơi họ cư trú để tham gia tuyển chọn cho nghĩa vụ quân sự nếu Vệ binh Quốc gia có hạn ngạch tuyển dụng.

Thời gian để lập một danh sách các công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự là tháng một hàng năm. Tuy nhiên, do nhu cầu của Lực lượng Quốc phòng, đôi khi có nhiều hơn một lần tuyển dụng một năm hoặc vài năm mà không có bất kỳ sự tuyển mộ nào của nữ quân nhân.

Xem thêm:

Thành lập công tyThành lập hộ kinh doanh 

Phụ nữ phục vụ trong quân đội có thể trở thành một sĩ quan?

Phụ nữ đi nghĩa vụ quân sự hoàn toàn có thể học tập để trở thành một sĩ quan.

Có các trường hợp 2 để chuyển sang tư cách sĩ quan cho nữ quân nhân nhập ngũ như sau:

– Trường hợp 1:

Trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự 2 -, khi Bộ Quốc phòng có mục tiêu và một nữ quân nhân được cơ quan hoặc đơn vị gửi đến tham dự các lớp huấn luyện sĩ quan quân đội và được xem xét thăng chức. sĩ quan.

– Trường hợp 2:

Vào cuối năm nghĩa vụ quân sự 2 -, vì đơn vị có nhu cầu tuyển dụng và Bộ Quốc phòng có hạn ngạch, cộng với điều kiện là nữ quân nhân có bằng cấp thấp nhất phải đến từ một trường cao đẳng / đại học. Nếu bạn học hoặc cao hơn, bạn có thể được chuyển đến cấp bậc sĩ quan và sẽ được gửi đến tham dự các lớp đào tạo sĩ quan.

Làm thế nào để kiểm tra nghĩa vụ quân sự nữ?

Kiểm tra nghĩa vụ quân sự nữ cũng khá giống với nam giới, có tổng số vòng kiểm tra 2.

Vòng kiểm tra nghĩa vụ quân sự đầu tiên dành cho phụ nữ bao gồm:

Kiểm tra thể lực: Đo chiều cao, cân nặng, ngực, xác định BMI ( nếu cần )

Kiểm tra và phát hiện dị tật và bệnh tật trong trường hợp miễn nghĩa vụ quân sự.

Đo nhịp tim, đo huyết áp

Kiểm tra mắt, đo thị lực: Tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của các địa phương khác nhau, các phương pháp và máy móc khác nhau được áp dụng. Ở những nơi có điều kiện, trong vòng sơ khảo, khúc xạ mắt sẽ được đo bằng máy.

Ở những địa phương có điều kiện kinh tế khó khăn, chỉ cần kiểm tra thị lực thông qua bảng kiểm tra thị lực, thậm chí một số địa phương không có kiểm tra mắt hoặc đo mắt trong vòng sơ khảo.

Lấy lịch sử y tế của bạn cũng như của gia đình bạn.

Vòng 2

Kiểm tra chuyên sâu hơn với sàng lọc cao hơn cho nghĩa vụ quân sự nữ.

Kiểm tra thể chất:

Kiểm tra lại bằng cách đo chiều cao, cân nặng, ngực và tính BMI nếu cần thiết. Giám khảo phải tháo mũ, đội mũ, không mang giày hoặc dép ( chân trần, đầu trần ), cho phụ nữ, mặc quần dài và áo sơ mi mỏng.
Đo nhịp tim, đo huyết áp
Kiểm tra thị lực, đo mắt:

Tại phòng khám này, lỗi khúc xạ sẽ được đo bằng máy cũng như kiểm tra thị lực thông qua bảng thị lực.
Nghe, tai – mũi – kiểm tra họng.
Kiểm tra răng, hàm, mặt:

Tại phòng khám này, kiểm tra xem bạn có bị sâu răng hay không, mức độ sâu răng …
Kiểm tra y tế, tâm thần và thần kinh:

Tại phòng khám này, kiểm tra xem bạn có bị mồ hôi tay và chân không; bao nhiêu mồ hôi; bệnh cơ, khiếm khuyết cơ bắp … kiểm tra lâm sàng các bệnh y tế khác

Kiểm tra da liễu: Tại phòng khám này, bạn cần cởi quần áo 100% và kiểm tra các bệnh như trĩ, bệnh da liễu. Ở đây bạn được kiểm tra máu và nước tiểu. Bất cứ ai đạt đến giai đoạn này rất có thể sẽ được đưa vào quân đội.

Câu hỏi liên quan:

Câu hỏi 1:

Luật sư thân mến, tôi có một câu hỏi sau đây để tham khảo: Tôi 20 tuổi trong năm nay, tôi hiện đang học năm cuối đại học, đại học sư phạm. Tôi muốn hỏi nếu con gái tôi muốn gia nhập quân đội? Những yêu cầu cần thiết là gì? Tôi có một hình xăm nhỏ trên vai, tôi có thể tham gia nghĩa vụ quân sự không?

Trân trọng cảm ơn bạn.

Câu trả lời:

– Theo Luật Nghĩa vụ Quân sự 1981, Luật sửa đổi và bổ sung một số điều khoản của Luật Nghĩa vụ Quân sự số. 43/2005 / QH11 của Quốc hội quy định rằng “Công dân nữ có các kỹ năng cần thiết cho quân đội, trong thời bình, phải đăng ký nghĩa vụ quân sự và được kêu gọi huấn luyện; nếu tự nguyện, họ có thể phục vụ trong quân đội

– Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định 203/2006 / QD – TOT. về quy định nghề nghiệp của nữ công dân cần thiết cho quân đội:

“Điều 1. Các quy định về nghề nghiệp chuyên nghiệp theo yêu cầu của nữ công dân cho Quân đội, bao gồm:

1. Cao đẳng, đại học, thạc sĩ và tiến sĩ bao gồm 09 chuyên ngành:

a ) Công nghệ thông tin;

b ) Điện tử và viễn thông;

c ) Bác sĩ ( nói chung và chuyên ngành );

d ) Dược sĩ;

d ) Điều dưỡng;

e ) Tài chính – ngân hàng;

g ) Kế toán;

h ) Kỹ thuật mã hóa;

i ) Ngoại ngữ.

Theo Điều 1 của Quyết định 23/2006 / QD – TOT về quy định nghề nghiệp của nữ công dân:

Cần thiết cho quân đội, phương pháp sư phạm không được bao gồm trong chi nhánh trên. Do đó, bạn không bắt buộc phải đăng ký nghĩa vụ quân sự và được kêu gọi huấn luyện nghĩa vụ quân sự và phục vụ tích cực.

Nữ công dân từ 18 tuổi trở lên có thể nộp đơn xin nghĩa vụ quân sự, nhưng những công dân nữ đó phải có các kỹ năng cần thiết cho quân đội được quy định tại Điều 1 của Quyết định 23/2006/QĐ – TOT để nộp đơn xin nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật này. pháp luật.

Trong trường hợp nữ công dân tình nguyện gia nhập quân đội nhưng không rơi vào các trường hợp quy định ở trên, tuy nhiên, nếu bạn muốn tham gia nghĩa vụ quân sự, bạn nên nộp đơn cho bộ chỉ huy quân sự, bày tỏ suy nghĩ và mong muốn của bạn. hy vọng. Ban chỉ đạo sẽ xem xét.

2. Các điều kiện để nhập ngũ

– Căn cứ vào Điều 4, Thông tư 167/2010 / TT – BQP“Điều 4. Tiêu chí tuyển dụng

1. Tuổi tác:

Từ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Gọi từ tuổi thấp đến tuổi cao.

2. Tiêu chuẩn chính trị và đạo đức:

a ) Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng – Bộ Quốc phòng – Bộ Công an về các tiêu chuẩn chính trị, nguyên tắc và thủ tục để lựa chọn công dân phục vụ trong Quân đội.

b ) Các cơ quan và đơn vị chủ chốt, được lựa chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng về các nguyên tắc tuyển dụng và cử người đi làm tại cơ quan; đơn vị quan trọng, thư ký.

c ) Bộ tư lệnh cao để bảo vệ Lăng Hồ Chí Minh; Lữ đoàn 144, Sư đoàn nghi lễ quân sự thuộc Bộ Tổng tham mưu, tiến hành lựa chọn tiêu chí của riêng mình theo quyết định của Bộ Quốc phòng.

d ) Công dân có hình xăm da ( với kim ) với hình ảnh mô tả kinh dị, kỳ quái, kích động, bạo lực và gây ra sự phản đối ở các vị trí tiếp xúc như mặt, cổ, tay ( từ phần dưới của cánh tay trở lên ). xuống ); chân ( 1 / 3 bên dưới đùi ), không kêu gọi nhập ngũ vào Quân đội.

3. Tiêu chuẩn sức khỏe:

a ) Tuyển dụng công dân có cấp độ y tế 1, 2, 3 theo các tiêu chuẩn y tế được quy định bởi Bộ Y tế – Bộ Y tế – Bộ Quốc phòng về kiểm tra y tế để thực hiện nghĩa vụ quân sự.

b ) Các đơn vị được chỉ định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 4 của Thông tư này sẽ tuân thủ các tiêu chuẩn riêng của họ theo quy định của Bộ, các tiêu chuẩn y tế khác phải tuân thủ các tiêu chuẩn chung.

c ) Công dân có lỗi khúc xạ ( cận thị, viễn thị ), nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS, không gọi cho nghĩa vụ quân sự.

4. Tiêu chuẩn học tập:

a ) Tuyển dụng và gọi các công dân có trình độ học vấn từ cấp 8 trở lên. Ở những địa phương thực sự khó khăn không đáp ứng được hạn ngạch của những người lính được giao cho họ, họ được chọn để có trình độ học vấn lớp 7.

b ) Các xã ở vùng sâu vùng xa và cực kỳ khó khăn, các xã biên giới được tuyển dụng từ 20 – 25% với trình độ học vấn tiểu học, phần còn lại là trung học cơ sở trở lên, nếu vẫn không Nếu tuyển dụng đủ hạn ngạch, họ có thể tuyển dụng một số người mù chữ để đào tạo và học tập để cải thiện trình độ học vấn của họ nhằm góp phần xây dựng một đội ngũ cán bộ cơ sở cho địa phương sau khi được xuất viện từ quân đội.

c ) Tích cực tuyển dụng và nhập ngũ những công dân đã tốt nghiệp từ các trường đại học, cao đẳng, chuyên nghiệp và dạy nghề để giảm dòng chảy đào tạo trong Quân đội, đóng góp cho Hiệp hội công bằng xã hội và cải thiện chất lượng xây dựng quân đội.”

Un36
Cùng Luật Quốc Bảo tìm hiểu về những trường hợp tham gia nghĩa vụ quân sự

Xem thêm:

Căn cứ vào Điều 58 của Luật nghĩa vụ quân sự

“Điều 58 của Luật nghĩa vụ quân sự:

Đăng ký người đưa đón nhân viên phục vụ được tiến hành tại nơi cư trú của họ ở hai cấp độ:

1 – Đăng ký tại các xã, phường và thị trấn phụ trách các mệnh lệnh quân sự của các xã, phường và thị trấn.

2 – Đăng ký tại các huyện, huyện đô thị, thị trấn và thành phố tỉnh sẽ được quản lý bởi các Bộ chỉ huy quân sự của các huyện, thị trấn và thành phố tỉnh.

Vì vậy, theo điểm d, khoản 2, Điều 4 của Thông tư 167/2010 / TT – BQP, nếu hình xăm của bạn đáp ứng các điều kiện quy định, bạn sẽ không thể nhập ngũ.

Câu hỏi 2:

Con gái tôi 18 tuổi năm nay. Tôi có mong muốn học xong trung học mà không cần học đại học sẽ cho đi nghĩa vụ quân sự. Vào cuối thời gian phục vụ, con tôi có thể tham gia một sĩ quan chuyên nghiệp không?

Trân trọng cảm ơn bạn.

Câu trả lời:

Trước hết, các sĩ quan của Quân đội Nhân dân Việt Nam ( sau đây được gọi là sĩ quan ) là sĩ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực quân sự, được ủy quyền bởi Chính phủ. Đất nước trao hàng ngũ quân sự của Trung úy, Đại tá và Đại tướng.

Theo Luật Sĩ quan của Quân đội Nhân dân Việt Nam 1999 Điều 4. Điều kiện để lựa chọn và đào tạo sĩ quan

Công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đáp ứng các tiêu chí chính trị, phẩm chất đạo đức, giáo dục, y tế và tuổi tác; có nguyện vọng và khả năng hoạt động trong lĩnh vực quân sự, họ có thể được tuyển dụng để đào tạo sĩ quan.

Điều 5. Nguồn bổ sung của cán bộ có nhiệm vụ tích cực

Những người sau đây đã được chọn để bổ sung cho đội ngũ nhân viên nhiệm vụ – đang hoạt động:

1. Không – các sĩ quan và binh sĩ tốt nghiệp từ các trường đào tạo sĩ quan hoặc các trường đại học bên ngoài quân đội;

2. Các sĩ quan và binh sĩ không được ủy nhiệm – đã hoàn thành thành công nhiệm vụ chiến đấu của họ;

3. Những người lính chuyên nghiệp và công chức quốc phòng đã tốt nghiệp đại học trở lên đã được đào tạo và đào tạo lại các chương trình đào tạo quân sự theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

4. Không – cán bộ quân đội và công chức và những người đã tốt nghiệp đại học trở lên và được giao nhiệm vụ trong quân đội đã được đào tạo và bồi dưỡng trong các chương trình quân sự theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

5. Sĩ quan dự bị.

Tiêu chí cho sĩ quan được quy định tại Điều 12 của Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam như sau:

1. Tiêu chuẩn chung:

a ) Có ý chí chính trị vững chắc, lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc và nhân dân, Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; có một cảnh giác cách mạng cao, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

b ) Có phẩm chất đạo đức cách mạng; tiết kiệm, liêm chính, vô tư; tuân thủ mẫu mực các hướng dẫn và hướng dẫn của Đảng, và các chính sách và luật pháp của Nhà nước; thúc đẩy dân chủ, duy trì nghiêm ngặt kỷ luật quân sự; tôn trọng và đoàn kết với mọi người, với các đồng chí; được quần chúng tin tưởng.

c ) Có trình độ khoa học chính trị và quân sự và khả năng áp dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng của Hồ Chí Minh, và các đường lối của Đảng và Nhà nước, quan điểm và chính sách cho nhiệm vụ xây dựng. tất cả – người dân quốc phòng, xây dựng quân đội nhân dân; có kiến thức về văn hóa, kinh tế, xã hội, luật pháp và các lĩnh vực khác; có năng lực hoạt động thực tế để đáp ứng các yêu cầu của nhiệm vụ được giao; tốt nghiệp chương trình đào tạo theo quy định cho từng vị trí.

d ) Có một nền tảng, tuổi tác và sức khỏe rõ ràng phù hợp với vị trí và cấp bậc của sĩ quan phụ trách.

2. Tiêu chí cụ thể cho vị trí của mỗi cán bộ sẽ được quy định bởi các cơ quan có thẩm quyền.

Trên đây là các điều kiện cần thiết để trở thành một Cán bộ. Với trường hợp của con bạn, sau khi đi đến quân đội, bạn nên hỏi kỹ tại đơn vị nơi con bạn được chỉ định để có câu trả lời chính xác nhất.

Luật Quốc Bảo đã gửi cho bạn thông tin cần thiết để trả lời câu hỏi tuyển nữ đi nghĩa vụ quân sự. Với bài viết trên, chúng tôi hy vọng rằng bạn đã trả lời một phần câu hỏi của bạn. Trong trường hợp bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến vấn đề này, đừng ngần ngại liên hệ với hotline/zalo: 076 338 7788 để biết câu trả lời từ các chuyên gia pháp lý.
5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.