Hoạt động Sở Giao dịch hàng hóa

Trong các hoạt động mua bán của chủ thể kinh doanh có loại hình mua bán hàng hóa thông qua Hoạt động Sở Giao dịch hàng hóa. Vậy Sở giao dịch hàng hóa được hiểu là gì? Có chức năng và vai trò ra sao? Mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch được quy định như thế nào? 

Qua bài viết sau, Luật Quốc Bảo sẽ đem lại cho bạn những hướng dẫn tổng quát và cập nhật nhất về ngành nghề kinh doanh thủy sản theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Hoạt động Sở Giao dịch hàng hóa
Hoạt động Sở Giao dịch hàng hóa

Sở giao dịch hàng hóa là gì?

Định nghĩa sở giao dịch hàng hóa.

Sở Giao dịch hàng hóa trong tiếng Anh là mercantile exchange hoặc goods exchange.

Sở giao dịch hàng hóa là một tổ chức có tư cách pháp lý cung cấp và duy trì một nơi mua bán cụ thể và có tổ chức với các cơ sở kỹ thuật cần thiết để giao dịch và mua và bán hàng hóa tiêu chuẩn. Hàng hóa tuân thủ các quy tắc giao dịch của Sàn giao dịch hàng hóa.

Trong thị trường tương lai hàng hóa, Sàn giao dịch hàng hóa chịu trách nhiệm tổ chức và vận hành giao dịch hàng hóa. Sàn giao dịch hàng hóa tồn tại ở nhiều quốc gia về hình thức tổ chức và cơ chế vận chuyển, nhưng bản chất chung của Sàn giao dịch hàng hóa là “một tổ chức chuyên nghiệp, có tư cách pháp nhân, hoạt động. hành động theo nguyên tắc độc lập”.

Sàn giao dịch hàng hóa là nơi các hợp đồng được tiêu chuẩn hóa được đàm phán và ký kết để bán và mua hàng hóa giao ngay hoặc không giao ngay, và nơi bán và mua các lựa chọn và các tùy chọn được đàm phán.

SỨ MỆNH CỦA SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM

Với vai trò là tổ chức đầu tiên thực hiện việc giao dịch hàng hóa theo quy mô hiện đại. Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam mang trong mình sứ mệnh trở thành nơi kết nối trung gian uy tín và duy nhất của Việt Nam ra thị trường hàng hóa quốc tế.

Trong những năm gần đây Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam luôn tin rằng việc tăng cường kiểm soát rủi ro và tăng cường tính quốc tế hóa thị trường giao dịch hàng hóa Việt Nam phát huy những lợi thế cạnh tranh về ngành Nông sản, Nguyên liệu, thúc đẩy thị trường kỳ hạn tại Việt Nam bước vào một nguyên kỷ mới.

Ưu điểm của Sở Giao dịch hàng hóa.

– Cung cấp và duy trì một nơi cụ thể, có tổ chức để mua và bán với các cơ sở kỹ thuật cần thiết để giao dịch bán và mua hàng hóa.

– Thiết lập các quy tắc giao dịch tại Sàn giao dịch hàng hóa, đồng thời giám sát và thực thi các tiêu chuẩn đạo đức và tài chính cho các thương nhân kinh doanh tại Sàn giao dịch hàng hóa; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động của các thành viên và giao dịch để đảm bảo rằng các giao dịch được vận hành một cách lành mạnh và hiệu quả;

Do đó, khắc phục những bất cập trong thị trường tự do như không giữ được các cam kết, không thực hiện hợp đồng của người mua và người bán khi thấy rằng việc thực hiện hợp đồng là bất lợi cho họ.

– Liệt kê giá cụ thể được hình thành trên thị trường giao dịch theo thời gian giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định của họ, tránh hiện tượng hiệp lực giá cả trên thị trường.

Cơ cấu tổ chức của Sở Giao dịch hàng hóa.

Sàn giao dịch hàng hóa là một thực thể chuyên nghiệp, hợp pháp, tổ chức và điều hành giao dịch hàng hóa trong thị trường tương lai hàng hóa có tổ chức. Để phục vụ việc mua và bán hàng hóa, Sàn giao dịch hàng hóa trên toàn thế giới có các phần chính sau:

Phân loại Sở Giao dịch hàng hóa.

Căn cứ vào mặt hàng kinh doanh chính tại Sở Giao dịch hàng hóa

– Sở Giao dịch ngũ cốc

– Sở Giao dịch gia súc

– Sở Giao dịch cà phê, đường, ca cao

– Sở Giao dịch bông vải

– Sở Giao dịch năng lượng, kim loại

Căn cứ vào hình thức sở hữu Sở Giao dịch hàng hóa

– Sở Giao dịch hàng hóa sở hữu nhà nước

– Sở Giao dịch hàng hóa sở hữu tư nhân

Căn cứ vào cách thức giao dịch tại Sở Giao dịch hàng hóa

– Sở Giao dịch hàng hóa hữu hình

– Sở Giao dịch hàng hóa điện tử

Sở giao dịch hàng hoá có các chức năng sau đây:

– Cung cấp các điều kiện vật chất – kỹ thuật cần thiết để giao dịch mua bán hàng hoá;

– Điều hành các hoạt động giao dịch;

– Niêm yết các mức giá cụ thể hình thành trên thị trường giao dịch tại từng thời điểm.

Mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa là gì?

Định nghĩa mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa

Mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa trong tiếng Anh là Purchase and sale of goods through the Goods Exchange.

Mua bán hàng hóa thông qua Trao đổi hàng hóa là một hoạt động thương mại, theo đó các bên đồng ý mua và bán một số lượng nhất định của một loại hàng hóa thông qua Trao đổi hàng hóa theo tiêu chuẩn của Sàn giao dịch hàng hóa. giao dịch hàng hóa với giá thỏa thuận tại thời điểm hợp đồng được ký kết và ngày giao hàng được xác định vào một ngày trong tương lai.

Đặc điểm mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa

Mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa là một phương thức mua bán hàng hóa đặc biệt. Việc mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa có những đặc thù như sau:

– Các quan hệ mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa được thực hiện thông qua hình thức pháp lí và hợp đồng mua bán. Hợp đồng này được giao kết và thực hiện thông qua Sở Giao dịch hàng hóa.

– Hàng hóa được trao đổi giữa bên mua và bên bán phải là những hàng hóa được tiêu chuẩn hóa một cách cụ thể và được thực hiện theo những nguyên tắc, trình tự, thủ tục chặt chẽ.

– Việc thực hiện nghĩa vụ của các bên thường không được thực hiện vào thời điểm kí kết hợp đồng mà được thực hiện vào một thời điểm nhất định trong tương lai.

– Việc mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa được thực hiện theo các tiêu chuẩn, nguyên tắc và thủ tục của Sở Giao dịch hàng hóa. Sở giao dịch đóng vai trò trung gian, kết nối các bên mua và bán hình thành hợp đồng và bảo đảm thực hiện hợp đồng.

Vai trò của mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa

Thứ nhất, đối với nền kinh tế

– Các đơn vị kinh doanh, đơn vị sản xuất,… đều tận dụng mọi khả năng lợi dụng thị trường Sở Giao dịch hàng hóa để chuyển dịch những rủi ro về giá cả trong giao dịch thực tế, tránh hoặc giảm được những tổn thất do biến động giá gây nên.

– Định hướng sản xuất

– Bảo vệ nhà đầu tư

– Điều chỉnh giá cả trên thị trường

Thứ hai, đối với quản lí nhà nước

– Giúp cho các thành phần tham gia thị trường cũng như nhà nước nắm được quan hệ cung cầu và giá cả.

– Việc chuẩn hóa trên Sở giao dịch hàng hóa là một dịp thuận tiện để Nhà nước tiêu chuẩn hóa và thống nhất chất lượng hàng hóa phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.

– Dựa vào số liệu thống kê trên Sở Giao dịch hàng hóa, nhà nước thực hiện việc quản lí kinh tế được hiệu quả hơn.

Thứ ba, đối với xã hội

– Giảm chi phí rủi ro đối với xã hội

– Phân bổ nguồn lực trong xã hội một cách tối ưu

Hợp đồng mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa là gì?

Hợp đồng mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch được quy định tại Điều 64 Luật thương mại năm 2005:

1. Hợp đồng mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hoá bao gồm hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng quyền chọn.

2. Hợp đồng kỳ hạn là thỏa thuận, theo đó bên bán cam kết giao và bên mua cam kết nhận hàng hoá tại một thời điểm trong tương lai theo hợp đồng.

3. Hợp đồng về quyền chọn mua hoặc quyền chọn bán là thỏa thuận, theo đó bên mua quyền có quyền được mua hoặc được bán một hàng hóa xác định với mức giá định trước (gọi là giá giao kết) và phải trả một khoản tiền nhất định để mua quyền này (gọi là tiền mua quyền). Bên mua quyền có quyền chọn thực hiện hoặc không thực hiện việc mua hoặc bán hàng hóa đó.

Thứ nhất, đối với hợp đồng kỳ hạn, các quyền và nghĩa vụ của các bên như sau:

– Trong trường hợp người bán giao hàng theo hợp đồng, người mua có nghĩa vụ nhận hàng và thanh toán.

– Trường hợp các bên đồng ý rằng người mua có thể thanh toán bằng tiền mặt và không nhận được hàng hóa, người mua phải trả cho người bán một số tiền bằng với chênh lệch giữa giá thỏa thuận trong hợp đồng và giá thị trường do người bán. Sàn giao dịch hàng hóa sẽ công bố tại thời điểm hợp đồng được thực hiện.

– Trong trường hợp các bên có thỏa thuận rằng người bán có thể thanh toán bằng tiền mặt và không giao hàng, người bán phải trả cho người mua một số tiền bằng với chênh lệch giữa giá thị trường do Sở giao dịch hàng hóa công bố. tại thời điểm hợp đồng được thực hiện và giá thỏa thuận trong hợp đồng.

Thứ hai, đối với hợp đồng quyền chọn, các quyền và nghĩa vụ của các bên như sau:

– Người mua tùy chọn cuộc gọi hoặc đặt phải trả tiền để mua tùy chọn để trở thành người giữ tùy chọn cuộc gọi hoặc đặt. Số tiền phải trả cho việc mua quyền chọn sẽ được các bên thỏa thuận.

– Bên giữ tùy chọn cuộc gọi có quyền mua nhưng không bắt buộc phải mua hàng hóa đã ký trong hợp đồng. Trong trường hợp chủ sở hữu tùy chọn cuộc gọi quyết định thực hiện hợp đồng, người bán có nghĩa vụ bán hàng hóa cho chủ sở hữu tùy chọn cuộc gọi.

Trong trường hợp người bán không có hàng hóa để giao, anh ta/cô ấy phải trả cho người giữ quyền chọn cuộc gọi một số tiền bằng với chênh lệch giữa giá thỏa thuận trong hợp đồng và giá thị trường được công bố bởi Sàn giao dịch hàng hóa tại thời điểm hợp đồng. 

– Bên nắm giữ quyền chọn bán có quyền bán nhưng không bắt buộc phải bán hàng hóa đã ký kết trong hợp đồng. Trong trường hợp chủ sở hữu quyền chọn quyết định thực hiện hợp đồng, người mua có nghĩa vụ phải mua hàng hóa từ chủ sở hữu quyền chọn.

Trong trường hợp người mua không mua hàng hóa, anh ta phải trả cho người giữ quyền chọn một số tiền bằng với chênh lệch giữa giá thị trường được công bố bởi Sàn giao dịch hàng hóa tại thời điểm hợp đồng được thực hiện và giá thỏa thuận trong hợp đồng. đồng.

– Trong trường hợp bên giữ tùy chọn cuộc gọi hoặc tùy chọn đặt quyết định không thực hiện hợp đồng trong thời hạn hợp đồng có hiệu lực, hợp đồng sẽ tự động hết hạn.

Các hành vi bị cấm trong hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa là gì?

Căn cứ quy định tại Điều 71 Luật thương mại năm 2005 thì đó là những hành vi sau đây:

– Nhân viên của Sở giao dịch hàng hoá không được phép môi giới, mua bán hàng hoá qua Sở giao dịch hàng hoá.

– Các bên liên quan đến hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở giao dịch hàng hoá không được thực hiện các hành vi sau đây:

+ Gian lận, lừa dối về khối lượng hàng hóa trong các hợp đồng kỳ hạn hoặc hợp đồng quyền chọn được giao dịch hoặc có thể được giao dịch và gian lận, lừa dối về giá thực tế của loại hàng hoá trong các hợp đồng kỳ hạn hoặc hợp đồng quyền chọn;

sgd2
Hoạt động Sở Giao dịch hàng hóa

+ Đưa tin sai lệch về các giao dịch, thị trường hoặc giá hàng hoá mua bán qua Sở giao dịch hàng hóa;

+ Dùng các biện pháp bất hợp pháp để gây rối loạn thị trường hàng hóa tại Sở giao dịch hàng hoá;

+ Các hành vi bị cấm khác theo quy định của pháp luật

Cụ thể là

Điều 70. Các hành vi bị cấm đối với thương nhân môi giới hàng hoá qua Sở giao dịch hàng hoá

1. Lôi kéo khách hàng ký kết hợp đồng bằng cách hứa bồi thường toàn bộ hoặc một phần thiệt hại phát sinh hoặc bảo đảm lợi nhuận cho khách hàng.

2. Chào hàng hoặc môi giới mà không có hợp đồng với khách hàng.

3. Sử dụng giá giả tạo hoặc các biện pháp gian lận khác khi môi giới cho khách hàng.

4. Từ chối hoặc tiến hành chậm trễ một cách bất hợp lý việc môi giới hợp đồng theo các nội dung đã thoả thuận với khách hàng.

5. Các hành vi bị cấm khác quy định tại khoản 2 Điều 71 của Luật này.

Điều 71. Các hành vi bị cấm trong hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở giao dịch hàng hóa

1. Nhân viên của Sở giao dịch hàng hoá không được phép môi giới, mua bán hàng hoá qua Sở giao dịch hàng hoá.

2. Các bên liên quan đến hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở giao dịch hàng hoá không được thực hiện các hành vi sau đây:

a) Gian lận, lừa dối về khối lượng hàng hóa trong các hợp đồng kỳ hạn hoặc hợp đồng quyền chọn được giao dịch hoặc có thể được giao dịch và gian lận, lừa dối về giá thực tế của loại hàng hoá trong các hợp đồng kỳ hạn hoặc hợp đồng quyền chọn;

b) Đưa tin sai lệch về các giao dịch, thị trường hoặc giá hàng hoá mua bán qua Sở giao dịch hàng hóa;

c) Dùng các biện pháp bất hợp pháp để gây rối loạn thị trường hàng hóa tại Sở giao dịch hàng hoá;

d) Các hành vi bị cấm khác theo quy định của pháp luật.

Những câu hỏi liên quan về hoạt động Sở Giao dịch hàng hóa.

Hàng hóa được phép mua bán qua Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam.

Theo Quyết định số 4361/QĐ-BCT năm 2010 quy định về việc công bố danh mục hàng hóa được phép giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam bao gồm: 

  • Các loại cà phê nhân, chưa rang, chưa khử chất cafein 
  • Mủ cao su tự nhiên ở dạng đã hoặc chưa tiền lưu hóa. 
  • Cao su tự nhiên ở dạng tấm cao su xông khói. 
  • Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật. 
  • Các sản phẩm thép không hợp kim cán phẳng chưa phủ, mạ hoặc tráng. 
  • Các sản phẩm thép không hợp kim đã cán phẳng đã phủ mạ hoặc tráng. 
  • Các sản phẩm thép không hợp kim ở dạng thanh và que khác mới chỉ qua rèn, cán nóng, kéo nóng…

Đặc điểm của hợp đồng mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa là gì?

 Về tên gọi của hợp đồng

Mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa phải được thực hiện trên cơ sở hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng quyền chọn. Hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng quyển chọn là tên gọi của hợp đồng mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa. Hai loại hợp đồng này có những điểm giống nhau và những điểm khác nhau sau đẫy:

Những điểm giống nhau của hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng quyền chọn trong phương thức mua bán này là:

– Chủ thể của hợp đồng là người bán và người mua;

– Đối tượng của cả hai loại hợp đồng này đều là những loại hàng hóa nhất định. Đó thường là những hàng hóa có lượng cung cầu cao (như cà phê, đường, gạo…) và thường được bán với số lượng lớn. Vì vậy danh mục hàng hóa phải được quy định cụ thể bởi cơ quan có thẩm quyền.

Quý khách tham khảo: Luật Quốc Bảo – Hotline/zalo: 0763387788

Thành lập hộ kinh doanh cá thểNên thành lập công ty hay hộ kinh doanhHộ kinh doanh cá thể là gì

Theo Quyết định số 4361/QĐ-BCT ngày 18/08/2010 của Bộ Công Thương công bố danh mục hàng hóa được phép giao dịch qua sở giao dịch hàng hóa, có tám đôì tượng được phép mua bán qua sở giao dịch hàng hóa là:

(l) Cà phê nhân, chưa rang, chưa khử chất cà-phê-in;

(2) Mủ cao su tự nhiên, đã hoặc chưa tiền lưu hóa;

(3) Cao su tự nhiên ở dạng tấm cao su xông khói;

(4) Cao su tự nhiên đã được định chuẩn kỹ thuật;

(5) Các sản phẩm thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600 mm trở lên, được cán nóng, chưa phủ, mạ hoặc tráng;

(6) Các sản phẩm thép không hợp kim được cán phang, có chiều rộng từ 600 mm trở lên, cán nguội (ép nguội), chưa dát phủ, mạ hoặc tráng;

(7) Các sản phẩm thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ;

(8) Các sản phẩm thép không hợp kim ở dạng thanh và que khác, mới chỉ qua rèn, cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn nóng, kể cả công đoạn xoắn sau khi cán.

– Thời điểm giao kết hợp đồng khác với thời điểm thực hiện hợp đồng;

– Mục đích của hợp đồng không phải là hàng hóa được giao mà là được hưởng chênh lệch do có sự biến động về giá hàng biến động giữa giá hàng lúc giao kết với giá hàng khi phải giao hàng;

– Thị trường mua bán là sở giao dịch hàng hóa.

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng quyền chọn.

– Người mua tùy chọn cuộc gọi hoặc đặt phải trả tiền để mua tùy chọn trở thành người giữ tùy chọn cuộc gọi hoặc đặt. Số tiền phải trả cho việc mua quyền chọn sẽ được các bên thỏa thuận.

– Bên giữ tùy chọn cuộc gọi có quyền mua nhưng không có nghĩa vụ mua hàng hóa được ký kết trong hợp đồng. Trong trường hợp chủ sở hữu tùy chọn cuộc gọi quyết định thực hiện hợp đồng, người bán có nghĩa vụ bán hàng hóa cho chủ sở hữu tùy chọn cuộc gọi.

Trong trường hợp người bán không có hàng hóa để giao, anh ta/cô ấy phải trả cho người giữ quyền chọn cuộc gọi một số tiền bằng với chênh lệch giữa giá thỏa thuận trong hợp đồng và giá thị trường được công bố bởi Sàn giao dịch hàng hóa tại thời điểm hợp đồng. đồng được làm.

Bên nắm giữ quyền chọn bán có quyền bán nhưng không bắt buộc phải bán hàng hóa đã ký kết trong hợp đồng. Trong trường hợp chủ sở hữu quyền chọn quyết định thực hiện hợp đồng, người mua có nghĩa vụ phải mua hàng hóa từ chủ sở hữu quyền chọn.

sgd1
Hoạt động Sở Giao dịch hàng hóa

Trong trường hợp người mua không mua hàng hóa, anh ta phải trả cho người giữ quyền chọn một số tiền bằng với chênh lệch giữa giá thị trường được công bố bởi Sàn giao dịch hàng hóa tại thời điểm hợp đồng được thực hiện và giá thỏa thuận trong hợp đồng. đồng.

– Trong trường hợp bên giữ tùy chọn cuộc gọi hoặc tùy chọn đặt quyết định không thực hiện hợp đồng trong thời hạn hợp đồng có hiệu lực, hợp đồng sẽ tự động hết hạn.

 Cụ thể là:

Điều 78. Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ

Trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên cung ứng dịch vụ có các nghĩa vụ sau đây:

1. Cung ứng các dịch vụ và thực hiện những công việc có liên quan một cách đầy đủ, phù hợp với thoả thuận và theo quy định của Luật này;

2. Bảo quản và giao lại cho khách hàng tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện dịch vụ sau khi hoàn thành công việc;

3. Thông báo ngay cho khách hàng trong trường hợp thông tin, tài liệu không đầy đủ, phương tiện không bảo đảm để hoàn thành việc cung ứng dịch vụ;

4. Giữ bí mật về thông tin mà mình biết được trong quá trình cung ứng dịch vụ nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.

Điều 79. Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ theo kết quả công việc

Trừ trường hợp có thoả thuận khác, nếu tính chất của loại dịch vụ được cung ứng yêu cầu bên cung ứng dịch vụ phải đạt được một kết quả nhất định thì bên cung ứng dịch vụ phải thực hiện việc cung ứng dịch vụ với kết quả phù hợp với các điều khoản và mục đích của hợp đồng.

Trong trường hợp hợp đồng không có quy định cụ thể về tiêu chuẩn kết quả cần đạt được, bên cung ứng dịch vụ phải thực hiện việc cung ứng dịch vụ với kết quả phù hợp với tiêu chuẩn thông thường của loại dịch vụ đó.

Điều 80. Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ theo nỗ lực và khả năng cao nhất

Trừ trường hợp có thoả thuận khác, nếu tính chất của loại dịch vụ được cung ứng yêu cầu bên cung ứng dịch vụ phải nỗ lực cao nhất để đạt được kết quả mong muốn thì bên cung ứng dịch vụ phải thực hiện nghĩa vụ cung ứng dịch vụ đó với nỗ lực và khả năng cao nhất.

Điều 81. Hợp tác giữa các bên cung ứng dịch vụ

Trường hợp theo thỏa thuận hoặc dựa vào tình hình cụ thể, một dịch vụ do nhiều bên cung ứng dịch vụ cùng tiến hành hoặc phối hợp với bên cung ứng dịch vụ khác thì mỗi bên cung ứng dịch vụ có các nghĩa vụ sau đây:

1. Trao đổi, thông tin cho nhau về tiến độ công việc và yêu cầu của mình có liên quan đến việc cung ứng dịch vụ, đồng thời phải cung ứng dịch vụ vào thời gian và theo phương thức phù hợp để không gây cản trở đến hoạt động của bên cung ứng dịch vụ đó;

2. Tiến hành bất kỳ hoạt động hợp tác cần thiết nào với các bên cung ứng dịch vụ khác.

Điều 82. Thời hạn hoàn thành dịch vụ

1. Bên cung ứng dịch vụ phải hoàn thành dịch vụ đúng thời hạn đã thoả thuận trong hợp đồng.

2. Trường hợp không có thỏa thuận về thời hạn hoàn thành dịch vụ thì bên cung ứng dịch vụ phải hoàn thành dịch vụ trong một thời hạn hợp lý trên cơ sở tính đến tất cả các điều kiện và hoàn cảnh mà bên cung ứng dịch vụ biết được vào thời điểm giao kết hợp đồng, bao gồm bất kỳ nhu cầu cụ thể nào của khách hàng có liên quan đến thời gian hoàn thành dịch vụ.

3. Trường hợp một dịch vụ chỉ có thể được hoàn thành khi khách hàng hoặc bên cung ứng dịch vụ khác đáp ứng các điều kiện nhất định thì bên cung ứng dịch vụ đó không có nghĩa vụ hoàn thành dịch vụ của mình cho đến khi các điều kiện đó được đáp ứng.

Điều 83. Yêu cầu của khách hàng liên quan đến những thay đổi trong quá trình cung ứng dịch vụ

1. Trong quá trình cung ứng dịch vụ, bên cung ứng dịch vụ phải tuân thủ những yêu cầu hợp lý của khách hàng liên quan đến những thay đổi trong quá trình cung ứng dịch vụ.

2. Trừ trường hợp có thoả thuận khác, khách hàng phải chịu những chi phí hợp lý cho việc thực hiện những yêu cầu thay đổi của mình.

Điều 84. Tiếp tục cung ứng dịch vụ sau khi hết thời hạn hoàn thành việc cung ứng dịch vụ

Sau khi hết thời hạn hoàn thành việc cung ứng dịch vụ mà dịch vụ vẫn chưa hoàn thành, nếu khách hàng không phản đối thì bên cung ứng dịch vụ phải tiếp tục cung ứng theo nội dung đã thoả thuận và phải bồi thường thiệt hại, nếu có.

Điều 85. Nghĩa vụ của khách hàng

Trừ trường hợp có thoả thuận khác, khách hàng có các nghĩa vụ sau đây:

1. Thanh toán tiền cung ứng dịch vụ như đã thoả thuận trong hợp đồng;

2. Cung cấp kịp thời các kế hoạch, chỉ dẫn và những chi tiết khác để việc cung ứng dịch vụ được thực hiện không bị trì hoãn hay gián đoạn;

3. Hợp tác trong tất cả những vấn đề cần thiết khác để bên cung ứng có thể cung ứng dịch vụ một cách thích hợp;

4. Trường hợp một dịch vụ do nhiều bên cung ứng dịch vụ cùng tiến hành hoặc phối hợp với bên cung ứng dịch vụ khác, khách hàng có nghĩa vụ điều phối hoạt động của các bên cung ứng dịch vụ để không gây cản trở đến công việc của bất kỳ bên cung ứng dịch vụ nào.

Điều 86. Giá dịch vụ

Trường hợp không có thoả thuận về giá dịch vụ, không có thoả thuận về phương pháp xác định giá dịch vụ và cũng không có bất kỳ chỉ dẫn nào khác về giá dịch vụ thì giá dịch vụ được xác định theo giá của loại dịch vụ đó trong các điều kiện tương tự về phương thức cung ứng, thời điểm cung ứng, thị trường địa lý, phương thức thanh toán và các điều kiện khác có ảnh hưởng đến giá dịch vụ.

Điều 87. Thời hạn thanh toán

Trường hợp không có thỏa thuận và giữa các bên không có bất kỳ thói quen nào về việc thanh toán thì thời hạn thanh toán là thời điểm việc cung ứng dịch vụ được hoàn thành.

Như vậy, qua bài viết này, chúng tôi đã gửi đến bạn những thông tin đầy đủ và cập nhật nhất về những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh chế phẩm sinh học vi sinh vật hóa chất chất xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản chăn nuôi.

Nếu quý khách không có thời gian hay gặp những khó khăn khi thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh kể trên, hoặc cần tư vấn thêm thông tin về lĩnh vực đầu tư kinh doanh, hãy liên hệ ngay với Luật Quốc Bảo theo số điện thoại Hotline: 0763 387 788 để được đội ngũ luật sư nhiều kinh nghiệm của chúng tôi tư vấn một cách rõ ràng và cụ thể nhất.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.