Quy định về thời gian thử việc tối đa

Thời gian thử việc không phải là một khái niệm quá xa lạ đối với mọi người. Đây không phải là một thủ tục bắt buộc, nhưng trên thực tế, các bên thường chọn thử một công việc trước khi ký hợp đồng lao động chính thức. Vậy thời gian thử việc tối đa là bao lâu? Doanh nghiệp được phép làm việc bao nhiêu lần? Hãy cũng Luật Quốc Bảo tìm hiểu qua bài viết sau

Quý khách tham khảo: Luật Quốc Bảo – Hotline/zalo: 0763387788

Dịch vụ thành lập công ty TpHCMThủ tục thành lập công ty TNHH Thành lập công ty

Mục lục

Thời gian thử việc đối với người lao động là bao lâu theo quy định của pháp luật?

Thứ nhất, trước khi chấp nhận nhân viên làm việc chính thức, họ có thể yêu cầu nhân viên trải qua thời gian thử việc, thời gian thử việc phải được thể hiện dưới dạng hợp đồng thử việc theo quy định. Trong Bộ luật Lao động 2019 (sẽ có hiệu lực từ tháng 1 1, 2021) như sau:

Điều 24. Thử việc

1. Chủ lao động và nhân viên có thể đồng ý về nội dung thử việc được nêu trong hợp đồng lao động hoặc đồng ý thử việc bằng cách ký kết hợp đồng thử việc.

2. Nội dung chính của hợp đồng thử việc bao gồm thời gian thử việc và nội dung được chỉ định tại các Điểm a, b, c, dd, g và h, Khoản 1, Điều 21 của Bộ luật này.

3. Thời gian thử việc không được áp dụng cho nhân viên tham gia hợp đồng lao động với thời hạn dưới 1 tháng.

Theo đó, thời gian thử việc không được áp dụng cho các hợp đồng lao động thời vụ, đối với các hợp đồng không xác định, một hợp đồng thử việc có thể được ký kết, nhưng thời gian thử việc Tối đa được chỉ định như sau:

Thời-gian-thử-việc
Tìm hiểu về quy định pháp lý của thời gian thử việc

Điều 25. Thời gian thử việc

Thời gian thử việc sẽ được hai bên thỏa thuận dựa trên tính chất và mức độ phức tạp của công việc, nhưng chỉ một lần cho một công việc và đảm bảo các điều kiện sau:

1. Không quá 180 ngày cho công việc của người quản lý doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý và Sử dụng Vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất và kinh doanh tại các doanh nghiệp.

2. Không quá 60 ngày cho các công việc với các chức danh chuyên nghiệp đòi hỏi trình độ chuyên môn hoặc kỹ thuật từ đại học trở lên;

3. Không quá 30 ngày cho các công việc với các chức danh chuyên nghiệp đòi hỏi trình độ chuyên môn trung cấp, nhân viên kỹ thuật và nhân viên chuyên nghiệp;

4. Không quá 06 ngày làm việc cho các công việc khác.

Tùy thuộc vào tính chất công việc, thời gian thử việc sẽ khác với các công việc yêu cầu bằng đại học trở lên, thời gian thử việc tối đa có thể là 60 ngày, cho các công việc đòi hỏi trình độ.

Đối với các công việc trung gian, thời gian thử việc tối đa là 30 ngày, đối với các công việc khác, thời gian thử việc không quá 6 ngày.

Trong thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải đảm bảo rằng nhân viên được trả lương đầy đủ với mức lương tối thiểu như sau:

Điều 26. Lương thử việc

Tiền lương của nhân viên trong thời gian thử việc sẽ được hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85 % mức lương của công việc đó.

Sau khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải ký hợp đồng lao động với nhân viên nếu họ đáp ứng các yêu cầu của công việc do công ty cung cấp:

Điều 27. Kết thúc thời gian thử việc

1. Vào cuối thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải thông báo kết quả thử việc cho nhân viên.

Trong trường hợp thời gian thử việc là thỏa đáng, người sử dụng lao động sẽ tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã ký.

Trong trường hợp thử việc không đạt yêu cầu, hợp đồng lao động đã ký hoặc hợp đồng thử việc sẽ bị chấm dứt.

2. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã ký mà không cần thông báo trước và không được bồi thường..

Trên cơ sở thỏa thuận của các bên, thời gian thử việc cũng sẽ được các bên quyết định nhưng vẫn phải đảm bảo thời gian tối đa theo quy định của pháp luật.

Cụ thể điều 25 của Bộ luật Lao động 2019 lưu ý rằng

Thời gian thử việc được hai bên thỏa thuận dựa trên tính chất và mức độ phức tạp của công việc, nhưng chỉ có một giai đoạn thử nghiệm được cho phép cho mỗi công việc và điều kiện được đáp ứng. :

– Không quá 180 ngày: Công việc của người quản lý doanh nghiệp;

– Không quá 60 ngày: Công việc có chức danh chuyên nghiệp cần có trình độ chuyên môn và kỹ thuật từ đại học trở lên;

– Không quá 30 ngày: Công việc với các chức danh chuyên nghiệp đòi hỏi trình độ kỹ thuật trung cấp, nhân viên kỹ thuật và nhân viên chuyên nghiệp;

– Không quá 06 ngày làm việc: Công việc khác.

Mức phạt.

Theo đó, người sử dụng lao động chỉ được phép yêu cầu nhân viên thử một công việc trong các khoảng thời gian nêu trên.

Nếu thời gian thử việc vượt quá thời gian quy định, doanh nghiệp có thể bị phạt từ 02 – 05 triệu đồng (dựa trên điểm b, khoản 2, Điều 9 của Nghị định 28/2020/ND-CP).

Cụ thể, thời gian thử việc trên không áp dụng cho nhân viên làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 1 tháng.

Doanh nghiệp cần bao nhiêu lần để thử một công việc?

Điều 25 của Bộ luật Lao động 2019:

Điều kiện đảm bảo cho thời gian thử việc .

Thời gian thử việc sẽ được hai bên thỏa thuận dựa trên tính chất và mức độ phức tạp của công việc, nhưng chỉ một lần cho một công việc và đảm bảo các điều kiện sau:

Theo đó, một doanh nghiệp chỉ được yêu cầu thử một công việc một lần cho một công việc được các bên đồng ý.

Trong trường hợp thời gian thử việc đã hết hạn nhưng vẫn yêu cầu nhân viên thử lại công việc với công việc đã hoàn thành, người sử dụng lao động sẽ bị xử phạt hành chính từ 02 – 05 triệu đồng (dựa trên điểm a, khoản 2 của Điều này). 

Tuy nhiên, luật pháp không cấm thử nhiều công việc với các công việc khác nhau tại cùng một doanh nghiệp. Đó là, chủ nhân viên và nhân viên hoàn toàn có thể đồng ý thử nhiều lần, nhưng mỗi giai đoạn thử việc chỉ có thể thực hiện motjot công việc.

Do đó, nếu một nhân viên kết thúc thời gian thử việc và vẫn không đáp ứng các yêu cầu của vị trí công việc, người sử dụng lao động có thể yêu cầu một thời gian thử việc với các công việc khác mà họ chưa thử.

Trong thời gian thử việc, nhân viên được hưởng những lợi ích gì?

Mặc dù nhân viên chưa chính thức thiết lập mối quan hệ việc làm, nhân viên trong thời gian thử việc vẫn được hưởng các lợi ích sau:

* Điều kiện làm việc:

– Về lương:

Nhân viên được trả ít nhất 85 % tiền lương của công việc mà họ làm thử nghiệm.

Căn cứ: Điều 26 Bộ luật Lao động năm 2019

– Về thời gian làm việc:

Thời gian làm việc bình thường được đảm bảo không quá 08 giờ / ngày và không quá 48 giờ / tuần và thời gian làm việc ngoài giờ không vượt quá mức quy định.

Căn cứ: Điều 105 và Điều 107 của Bộ luật Lao động năm 2019

– Thời gian nghỉ

+ Thời gian nghỉ ngơi được đảm bảo giữa các ca: ít nhất 30 phút liên tục nếu làm việc trong ngày, ít nhất 45 phút liên tục nếu làm việc vào ban đêm (làm việc theo ca liên tục từ 06 giờ trở lên, thời gian nghỉ ngơi sẽ là giữa giờ được bao gồm trong giờ làm việc).

Căn cứ: Điều 64 của Nghị định 145/2020 / ND-CP

+ Nghỉ phép hàng năm: Nhân viên được nghỉ phép hàng năm nếu nhân viên tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động sau khi hết thời gian thử việc.

Căn cứ theo: Khoản 2, Điều 65 của Nghị định 145/2020 / ND-CP

+ Ngày lễ và năm mới: Nhân viên tập sự cũng được nghỉ phép đầy đủ trong các ngày lễ và Tết. Tuy nhiên, mức lương nhận được là mức lương thử việc đã thỏa thuận.

* Về bảo hiểm xã hội:

Bảo hiểm xã hội bắt buộc chỉ áp dụng cho những nhân viên ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 01 tháng trở lên.

Do đó, nếu ký hợp đồng lao động để thử việc, nhân viên sẽ được trả bảo hiểm xã hội bắt buộc. Đó là, trong thời gian thử việc, người này sẽ được hưởng các lợi ích của bảo hiểm xã hội.

Các câu hỏi thường gặp trong quá trình thử việc đối với người lao động.

Câu 1.

Công ty thân mến: Tôi đã ký hợp đồng thử việc cho công ty vào ngày 15 tháng 12 năm 2017 và hợp đồng thử việc là 2 tháng, tức là ngày 15 tháng 2 năm 2018 là ngày kết thúc hợp đồng, nhưng hợp đồng chính thức của tôi là tháng 3 1, 2018 và tại thời điểm đó tôi chỉ có thể trả bảo hiểm. Thời gian thử việc đã thỏa thuận là 7 triệu và chính thức là 9 triệu. Tôi có thể có thêm lời khuyên nào từ phía luật sư không?

Trả lời:

Theo Điều 25 của Bộ luật Lao động 2019, thời gian thử việc như sau:

Điều 25. Thời gian thử việc

Thời gian thử việc sẽ được hai bên thỏa thuận dựa trên tính chất và mức độ phức tạp của công việc, nhưng chỉ một lần cho một công việc và đảm bảo các điều kiện sau:

1. Không quá 180 ngày cho công việc của người quản lý doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý và Sử dụng Vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất và kinh doanh tại các doanh nghiệp;

2. Không quá 60 ngày cho các công việc với các chức danh chuyên nghiệp đòi hỏi trình độ chuyên môn hoặc kỹ thuật từ đại học trở lên;

3. Không quá 30 ngày cho các công việc với các chức danh chuyên nghiệp đòi hỏi trình độ chuyên môn trung cấp, nhân viên kỹ thuật và nhân viên chuyên nghiệp;

4. Không quá 06 ngày làm việc cho các công việc khác.

Vì bạn chưa chỉ định đối tượng nào bạn thuộc về các quy định, bạn có thể tham khảo các quy định tại Điều 25 để áp dụng trong trường hợp của bạn.

Theo Điều 26 của Bộ luật Lao động 2019, mức lương trong thời gian thử việc như sau:

“Tiền lương của nhân viên trong thời gian thử việc sẽ được hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85 % mức lương của công việc đó.”

Nếu công ty muốn trả 7 triệu và bạn đồng ý, điều này là hợp pháp mà không đề cập đến con số 9 triệu (lương chính thức).

Nhưng nếu rõ ràng mức lương chính thức là 9 triệu và mức lương thử việc là 7 triệu, thì nó không phù hợp với các quy định của pháp luật về mức lương thử việc.

18 1
Tìm hiểu về các quy định pháp lý khi thực hiện quá trình thử việc

Câu 2:

Công ty của tôi trả 1 / 2 tiền lương nhận được (bao gồm tiền lương cơ bản + trợ cấp trách nhiệm + trợ cấp ăn trưa) cho nhân viên vì những lý do 2 sau:
+ Hiệu quả công việc không cao
+ Chấm dứt đơn phương hợp đồng thành viên Trước thời hạn (trong Hội đồng quản trị, một thông báo bằng văn bản được yêu cầu trước một tuần)
Tôi có thể hỏi liệu mức phạt 50 % như vậy có hợp lý không và có vi phạm luật không? (Hội đồng quản trị không chỉ định mức phạt như vậy) 

Trả lời:

– Theo các quy định tại Khoản 1, Điều 24 của Bộ luật Lao động 2019 (sẽ có hiệu lực từ tháng 1 1, 2021) như sau:

Điều 24. Thử việc

1. Chủ lao động và nhân viên có thể đồng ý về nội dung thử việc được nêu trong hợp đồng lao động hoặc đồng ý quản chế bằng cách ký kết hợp đồng quản chế.

2. Nội dung chính của hợp đồng thử việc bao gồm thời gian thử việc và nội dung được chỉ định tại các Điểm a, b, c, dd, g và h, Khoản 1, Điều 21 của Bộ luật này.

3. Thời gian thử việc không được áp dụng cho nhân viên tham gia hợp đồng lao động với thời hạn dưới 1 tháng.

– Theo quy định tại Khoản 2, Điều 25 của Bộ luật Lao động, vào cuối thời gian thử việc:

Điều 25. Thời gian thử việc

Thời gian thử việc sẽ được hai bên thỏa thuận dựa trên tính chất và mức độ phức tạp của công việc, nhưng chỉ một lần cho một công việc và đảm bảo các điều kiện sau:

1. Không quá 180 ngày cho công việc của người quản lý doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý và Sử dụng Vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất và kinh doanh tại các doanh nghiệp;

2. Không quá 60 ngày cho các công việc với các chức danh chuyên nghiệp đòi hỏi trình độ chuyên môn hoặc kỹ thuật từ đại học trở lên;

3. Không quá 30 ngày cho các công việc với các chức danh chuyên nghiệp đòi hỏi trình độ chuyên môn trung cấp, nhân viên kỹ thuật và nhân viên chuyên nghiệp;

4. Không quá 06 ngày làm việc cho các công việc khác.

Lưu ý

Theo đó, hợp đồng thử việc là một thỏa thuận giữa các bên về công việc xét xử, quyền và nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc.

Theo khoản 2 của Điều 25, trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ thỏa thuận tập sự mà không cần thông báo trước và không được bồi thường nếu công việc tập sự không đáp ứng các yêu cầu mà hai bên đã thỏa thuận. Và bạn sẽ không phải thông báo trước như nhà tuyển dụng đã nói.

Vì nghĩa vụ đưa ra thông báo là nghĩa vụ khi nhân viên đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo Điều 35 của Bộ luật Lao động 2019 (sẽ có hiệu lực từ tháng 1 1, 2021), nhân viên có nghĩa vụ thông báo trước:

thoi-gian-thu-viec
Những quy định về thời gian thử việc dành cho nhân viên

Điều 35. Quyền của nhân viên đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

1. Nhân viên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải thông báo trước cho người sử dụng lao động như sau:

a) Ít nhất 45 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định;

b) Ít nhất 30 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn nhất định với thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;

c) Ít nhất 03 ngày làm việc nếu làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn nhất định với thời hạn dưới 12 tháng;

d) Đối với một số ngành, ngành nghề và công việc cụ thể, thời hạn thông báo trước sẽ tuân thủ các quy định của Chính phủ.

2. Một nhân viên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần thông báo trước trong các trường hợp sau:

a) Không được sắp xếp theo đúng công việc hoặc địa điểm làm việc hoặc không đáp ứng các điều kiện làm việc đã thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại Điều 29 của Bộ luật này;

b) Tiền lương không được trả đầy đủ hoặc tiền lương không được trả đúng hạn, trừ trường hợp quy định tại Khoản 4, Điều 97 của Bộ luật này;

c) Bị lạm dụng, đánh đập bởi chủ nhân hoặc có những lời nói hoặc hành vi xúc phạm, hành vi ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm và danh dự; lao động cưỡng bức;

d) Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc;

dd) Nhân viên nữ mang thai phải nghỉ phép theo quy định tại Khoản 1, Điều 138 của Bộ luật này;

e) Đã đến tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật này, trừ khi các bên có thỏa thuận khác;

g) Chủ lao động cung cấp thông tin không trung thực theo quy định tại Khoản 1, Điều 16 của Bộ luật này, ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động.

Câu 3:

Luật sư thân mến: Tôi đăng ký công ty X để làm việc và thời gian thử việc là 1 tháng. Nhưng khi tôi làm việc trong 3 tuần, bà tôi bị ốm nặng và cần phải quay lại quê khẩn cấp, vì vậy tôi đã yêu cầu công ty nghỉ phép, nhưng công ty yêu cầu tôi nộp đơn trước 3 ngày hoặc tôi sẽ không được trả lương. Tôi muốn hỏi, nếu tôi không làm việc trong những ngày 3 đó, tôi sẽ nhận được tiền lương và công ty có làm điều đó không?

Trả lời:

Bộ luật Lao động 2019 (sẽ có hiệu lực từ tháng 1 1, 2021) như sau:

Điều 24. Quá trình thử việc

1. Chủ lao động và nhân viên có thể đồng ý về nội dung quản chế được nêu trong hợp đồng lao động hoặc đồng ý quản chế bằng cách ký kết hợp đồng quản chế.

2. Nội dung chính của hợp đồng quản chế bao gồm thời gian thử việc và nội dung được chỉ định tại các Điểm a, b, c, dd, g và h, Khoản 1, Điều 21 của Bộ luật này.

3. Thời gian thử việc không được áp dụng cho nhân viên tham gia hợp đồng lao động với thời hạn dưới 1 tháng.

Xem thêm

Thành lập hộ kinh doanhCác loại hình doanh nghiệpDịch vụ thành lập công ty giá rẻ

Điều 25. Thời gian thử việc

Thời gian thử việc sẽ được hai bên thỏa thuận dựa trên tính chất và mức độ phức tạp của công việc, nhưng chỉ một lần cho một công việc và đảm bảo các điều kiện sau:

1. Không quá 180 ngày cho công việc của người quản lý doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý và Sử dụng Vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất và kinh doanh tại các doanh nghiệp;

2. Không quá 60 ngày cho các công việc với các chức danh chuyên nghiệp đòi hỏi trình độ chuyên môn hoặc kỹ thuật từ đại học trở lên;

3. Không quá 30 ngày cho các công việc với các chức danh chuyên nghiệp đòi hỏi trình độ chuyên môn trung cấp, nhân viên kỹ thuật và nhân viên chuyên nghiệp;

4. Không quá 06 ngày làm việc cho các công việc khác.

Điều 26. Lương thử việc

Tiền lương của nhân viên trong thời gian thử việc sẽ được hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85 % mức lương của công việc đó.

Theo các quy định của Bộ luật Lao động 2019 (sẽ có hiệu lực từ tháng 1 1, 2021) về quản chế, hợp đồng quản chế sẽ được hai bên thỏa thuận. 

Theo thông tin bạn cung cấp, chúng tôi chưa xác nhận liệu yêu cầu của công ty với bạn có phù hợp với luật pháp hay không. Bạn phải xem xét liệu hợp đồng thử việc của bạn có điều khoản nghỉ việc mà không có thông báo hay không, hoặc các quy định của công ty thì không. Mặt khác, nếu trong hợp đồng quản chế, hai bên đồng ý:

“Nếu bạn nghỉ việc, bạn phải thông báo trước ba ngày, nếu bạn không thông báo, bạn sẽ không nhận được tiền cho thử nghiệm” sau đó hợp đồng đã có một điều khoản vi phạm pháp luật.

Theo quy định tại Điều 115 của Bộ luật Lao động 2019 (sẽ có hiệu lực từ tháng 1 1, 2021)

thoi-gian-thu-viec
Trang bị những kiến thức pháp lý về quy định thử việc của Luật Lao Động

Điều 115. Nghỉ việc mà không trả tiền

1. Một nhân viên có quyền nghỉ phép trong khi vẫn được hưởng mức lương đầy đủ của mình và phải thông báo cho người sử dụng lao động trong các trường hợp sau:

a) Đã kết hôn: 03 ngày nghỉ;

b) Tự nhiên, con nuôi kết hôn: nghỉ 01 ngày;

c) Cha tự nhiên, mẹ tự nhiên, cha nuôi, mẹ nuôi; cha tự nhiên, mẹ tự nhiên, cha nuôi, mẹ nuôi của người phối ngẫu; vợ hoặc chồng; Cái chết của con tự nhiên hoặc con nuôi: 3 ngày nghỉ.

2. Nhân viên được nghỉ 01 ngày không lương và phải thông báo cho người sử dụng lao động khi ông, bà, bà ngoại, bà, anh, chị, anh trai của họ chết; cha mẹ đã kết hôn; anh chị em, anh chị em kết hôn.

3. Ngoài các quy định tại các khoản 1 và 2 của Điều này, nhân viên có thể đồng ý với chủ lao động để nghỉ phép không lương.

Do đó, trường hợp của bạn khi bạn nghỉ việc không thuộc một trong ba trường hợp được quy định tại Khoản 1, Điều 115 của Bộ luật Lao động 2019, Vì vậy, khi bạn nghỉ phép, bạn sẽ không được trả tiền trong những ngày nghỉ.

Câu 4:

Chế độ của người lao động khi chấm dứt hợp đồng thử việc ?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật Lao động 2019 (sẽ có hiệu lực từ tháng 1 1, 2021), trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động như sau:

Điều 48. Trách nhiệm khi chấm dứt hợp đồng lao động

1. Trong vòng 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền liên quan đến lợi ích của mỗi bên, ngoại trừ các trường hợp sau đây có thể kéo dài. nhưng không quá 30 ngày:

a) Chủ lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động;

b) Chủ lao động thay đổi cấu trúc, công nghệ hoặc lý do kinh tế;

c) Phân chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, thay đổi loại hình kinh doanh; chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp hoặc hợp tác xã;

d) Do thiên tai, hỏa hoạn, phá hoại kẻ thù hoặc dịch bệnh nguy hiểm.

2. Tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc và các lợi ích khác của nhân viên theo thỏa thuận lao động tập thể, hợp đồng lao động được ưu tiên thanh toán trong trường hợp doanh nghiệp hoặc hợp tác xã bị chấm dứt, giải thể hoặc phá sản.
3. Nhà tuyển dụng có các trách nhiệm sau:

a) Hoàn thành các thủ tục xác nhận thời gian thanh toán bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp và trả lại chúng cùng với bản gốc của các giấy tờ khác nếu chủ lao động đã giữ chúng khỏi nhân viên;

b) Cung cấp các bản sao tài liệu liên quan đến quy trình làm việc của nhân viên nếu nhân viên yêu cầu. Chi phí sao chép và gửi tài liệu được trả bởi chủ lao động.

Do đó, theo các quy định trên, trong vòng 07 ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm trả các lợi ích cho bạn. Các trường hợp phức tạp cũng không quá 30 ngày. Nếu vượt quá giới hạn thời gian trên, bạn có quyền kiến nghị với chủ lao động để họ giải quyết tiền lương của bạn.

Câu 5:

Thưa luật sư, ngày Quốc Khánh 2/9 sắp tới những người lao động sẽ được hưởng lương như thế nào ?

Trả lời:

Căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành tại Điều 112 của Bộ luật Lao động 2019:

Điều 112. Ngày lễ và ngày lễ năm mới

1. Nhân viên được nghỉ ngơi và nhận mức lương đầy đủ vào các ngày lễ và đêm giao thừa sau:

a) Đêm giao thừa: 01 ngày (tháng 1 1 của lịch mặt trời);

b) Tết Nguyên đán: 05 ngày;

c) Ngày chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 của lịch mặt trời);

d) Ngày Lao động Quốc tế: 01 ngày (tháng 5 1 của lịch mặt trời);

dd) Ngày quốc khánh: 02 ngày (tháng 9 2 của lịch mặt trời và 01 ngày ngay trước hoặc sau);

Do đó, theo tài liệu tham khảo ở trên, vào tháng 9 2 – Ngày Quốc khánh, bạn sẽ có một ngày nghỉ làm và vẫn nhận được mức lương đầy đủ của bạn.
thoi-gian-thu-viec
Thủ tục hoàn thành thời gian thử việc dành cho người mới bắt đầu

Câu 6

Nếu bạn đi làm vào một kỳ nghỉ, bạn sẽ nhận được tiền lương của bạn như thế nào?

Trả lời:

Trong trường hợp làm việc vào một ngày nghỉ lễ hoặc Tết, mức lương được tính theo điểm c, khoản 1, điều 98 của Bộ luật Lao động 2019 như sau:

Điều 112. Ngày lễ và ngày lễ năm mới

1. Nhân viên được nghỉ ngơi và nhận mức lương đầy đủ vào các ngày lễ và đêm giao thừa sau:

a) Đêm giao thừa: 01 ngày (tháng 1 1 của lịch mặt trời);

b) Tết Nguyên đán: 05 ngày;

c) Ngày chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 của lịch mặt trời);

d) Ngày Lao động Quốc tế: 01 ngày (tháng 5 1 của lịch mặt trời);

dd) Ngày quốc khánh: 02 ngày (tháng 9 2 của lịch mặt trời và 01 ngày ngay trước hoặc sau);

Vì vậy, khi làm việc vào một kỳ nghỉ, ngoài việc nhận được 100 % tiền lương, người bạn còn nhận được thêm 300 % tiền lương. Tổng mức lương mà bạn được hưởng là 400 % của ngày làm việc bình thường.
Trên đây là thông tin về Kinh doanh tại nhà. Nếu bạn cần hỗ trợ pháp lý hay bất kỳ thắc mắc có mong muốn được giải đáp nhanh chóng. Tất cả các vấn đề pháp lý liên quan đến lĩnh vực lao động – Bạn cần lời khuyên của luật sư,vui lòng liên hệ với Luật Quốc Bảo qua số hotline/zalo: 076 338 7788. Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho quý khách miễn phí.
5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.